Menu

De Alimentatiespecialist

alimentatiespecialist

Alimentatie specialist

De Alimentatie Specialist, voor maatwerk berekeningen.

Het vaststellen de kinderalimentatie en / of partneralimentatie kan op velerlei manieren. En de uitkomsten kunnen hierdoor, voor dezelfde zaak, zeer uitéénlopen. Het gaat over het opnemen van de juiste uitgangspunten zoals inkomens, lasten en de gezinssituatie. De op te nemen bedragen behoeven niet gelijk te zijn aan de werkelijke situatie, of, behoeven niet gelijk te zijn aan de vaste bedragen die in de normeringen worden gemeld. Telkens wordt gekeken naar de specifieke situatie van alle betrokkenen.

Verschil van € 145,00 per maand wordt totaal € 10.440,00 in 6 jaar.

Dit geldt zowel voor een eerste vaststelling van de alimentatie als bij een herberekening.

En omdat alimentatie gedurende meerdere jaren wordt betaald /ontvangen kan een maandelijks verschil over een langdurige periode aardig oplopen. Bijvoorbeeld, over een periode van 6 jaar is het totaal 72 keer het maandbedrag. Een verschil van € 145,00 euro per maand wordt dan totaal € 10.440,00.

De Alimentatie Specialist; om het onderling eens worden, voor de mediator en voor de advocaat.

Een maatwerkberekening is dus van belang, en de adviseurs van Alimentatie Specialist hebben van alimentatie-rekenen hun vak gemaakt. Sinds 1992 worden reeds berekeningen vervaardigd, de eerste jaren onder de naam Alimentatie Reken Centrum. Bij de berekeningen worden telkens de belangen van kind en de klant(en) centraal gesteld, dus voor een zaak waarbij een onderlinge overeenstemming, met of zonder mediation het doel is; een berekening in beider belang. Indien voor één van de partijen wordt gerekend; dan in haar of zijn belang.

De berekeningen kunnen eveneens door de mediators en advocaten worden gehanteerd voor de onderhandelingen en / of het verzoekschrift aan de rechtbank.

Varianten; wat / als situaties.

Vaak worden ook ‘wat /als’ varianten vervaardigd, zodat men vooraf de consequenties kan zien, zoals bij wel / niet huis verkopen; wel/ geen co-ouderschap; wel / niet part time gaan werken; wel / niet gaan samenwonen.

Gegevens aanleveren; online, per email en/of telefonisch.

De gegevens voor een berekening kunnen op velerlei manieren worden aangeleverd, via een tekst in een emailbericht, via een onlineformulier, maar eventueel ook middels telefonisch overleg.

Tarieven, vanaf € 49,00

De tarieven zijn vanaf 49,00 euro voor een berekening kinder- of partneralimentatie.

Thans is er een aanbieding; gratis de uitkomsten van de berekeningen met toelichtingen.

Dit betreft geen indicatiebedragen maar zijn de uitkomsten van een complete berekening, indien gewenst kan men later de volledige rapportage bestellen.

Meer informatie.

Zie onze website, met veel voorbeelden, een checklist, online formulier, over support, garantie en privacy;

www.alimentatiespecialist.nl

info@alimentatiespecialist.nl

 

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.