Menu

De Kindbehartiger

kindebehartiger

Een Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor de kinderen van ouders die uit elkaar zijn of gaan. Een Kindbehartiger is een belangenbehartiger van het kind. Om te luisteren en te horen waar een kind behoefte aan heeft en wat het wenst in deze scheidingssituatie, zodat ouders (of andere betrokkenen) daar rekening mee kunnen houden.

De stem van ieder kind verdient een plek binnen de scheidingssituatie. En “niet omdat het kan, maar omdat het moet”: in het Internationaal verdrag van de Rechten van het Kind staat immers dat kinderen het recht hebben om hun mening te geven, zeker als het over henzelf gaat.

De Kindbehartiger staat er voor dat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en dat er niet over de hoofden van kinderen wordt besloten. Anderzijds hebben kinderen ook het recht om beschermd te worden tegen te veel betrokkenheid bij de scheiding vanwege hun kwetsbare positie. In het handelen van de Kindbehartiger staan de participatiegedachte en de beschermingsgedachte die daar tegenover staat, centraal.

Lees ook het interview met oprichtster Marieke Lips.

 

Vlog

Judith is gescheiden en komt met de volgende vraag bij Roos: “Mijn zoon wil niet meer naar zijn vader. Wat kan ik doen?” Samen zijn ze gaan onderzoeken waarom Sjoerd niet graag naar zijn vader gaat.   Heb jij dezelfde vraag? Roos Boer van Succesvol Scheiden het Gooi wil graag met Lees verder > mijn zoon wil niet meer naar zijn vader
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.