Menu

Interculturele communicatie bij scheiding | InjeRecht

interculturele communicatie

INTERCULTURELE COMMUNICATIE EN ASPECTEN BIJ SCHEIDING

Interculturele communicatie en aspecten zijn voor mij niet onbekend. Ik ben namelijk opgegroeid tussen verschillen culturen. Van huis uit ben ik Surinaams-Hindoestaans en vanuit de maatschappij Nederlands. In Nederland wonen bijna 4 miljoen bi-culturele Nederlanders. Nederland wordt steeds meer multicultureel. Er leven diverse groepen in de Nederlandse maatschappij waarin bepaalde normen en waarden gelden.

Interculturele scheidingsspecialist

Interculturele communicatie en aspecten liggen vrij gecompliceerd in het dagelijks leven, maar binnen een scheiding is het nog complexer. Een interculturele scheidingsspecialist is een culturele codekraker, daarmee bedoel ik, dat de interculturele scheidingsspecialist, ongeschreven en onzichtbare gedragsregels moet (h)erkennen die door partijen in een scheiding wenselijk wordt ervaren. Partijen maken in een scheiding namelijk kenbaar aan de hand van impliciet cultureel gedrag, wat hun behoeftes zijn. De interculturele scheidingsspecialist zal hierin exploreren en de juiste interventies moeten toepassen, wil je tot de kern van het scheidingsconflict doordringen. De kunst is dit om dit indirect te doen, je draait er als het ware eromheen. Directe vragen kunnen namelijk als intimiderend worden ervaren, hierdoor krijg je niet het gewenste effect.

Hoe kun je intercultureel gedrag analyseren?

Bij het analyseren van intercultureel gedrag maakt de interculturele scheidingsspecialist gebruikt van de ui-diagram (ontwikkeld door Geert Hofstede). Met de ui-diagram kun je ontdekken dat cultuur diverse lagen van intensiteit en onzichtbaarheid bevat. De buitenste ringen betreffend de zichtbare handelingen zoals symbolen (taal, kleding), helden (rolmodellen), rituelen (noodzakelijke gedragingen). De binnenste cultuur laag bestaat uit kernwaarden en basisovertuigingen. Dit onzichtbare cultuuruitingen en ongeschreven gedragsregels zoals ‘altijd opstaan voor een oudere’. Met de ui-diagram kun je de betekenis van gedraging duidelijk maken. Door de ui te pellen kom je tot kernwaarden van de persoon of personen aan tafel.

interculturele communicatie bij scheiding

Daarnaast heeft Geert Hofstede nog zes culturele dimensies ontwikkeld, die de interculturele scheidingsspecialist als vertaalslag kan gebruiken. Ik ga onderstaand in op de dimensies ‘machtsverhoudingen’ & ‘eer en schaamte’.

 Machtsverhoudingen

Het is bijna niet te geloven, maar toch is het waar, er is nog steeds sprake van een machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Als interculturele scheidingsspecialist zie ik vaak dat deze machtsverhouding behoorlijk scheefloopt, omdat in sommige culturen de traditionele rolverdeling tussen de man en de vrouw nooit is veranderd. Daarnaast komt het vrijwel altijd voor, dat de man het beter weet dan de vrouw, omdat deze geen baan heeft, of minder geschoold heeft. In zulke situaties is het voor de scheidingsspecialist van belang om de juiste interventies te gebruiken, om een vertaalslag in de denkwijze van de man te maken.

Eer en schaamte

Als interculturele scheidingsspecialist, komen vaak de volgende gevoelens naar voren; eer, familie, schaamte, schuld, wraak. Het is voor mij als interculturele scheidingsspecialist net iets makkelijker om op deze gevoelens in te spelen, omdat ik een bi-culturele achtergrond heb. Het komt vaak voor dat partijen uit schaamte bepaalde conflicten en/of problemen proberen te verbloemen, het is belangrijk om als scheidingsspecialist hier doorheen te prikken en de ongeschreven en onzichtbare gedragsregels probeert te (h)erkennen, dit doe je door goed te exploreren en de juiste interventies te gebruiken.

Conclusie

Gezien bovenstaande kun je stellen dat interculturaliteit zorgt voor extra complexiteit bij interculturele scheidingen. Culturele verschillen van partijen zorgen voor een totaal verschillende percepties van ‘normaal’. Als interculturele scheidingsspecialist zie ik ook dat partijen sterk kunnen verschillen in hoe zij hun eigen verantwoordelijkheid en belangen bij het conflict en de oplossing daarvan zien. Het is voor de interculturele scheidingsspecialist van belang dat de werkwijze en de stijl van interculturele communicatie meer of minder moet aanpassen aan de partijen aan tafel. Het gaat hier niet om het ‘aanpassen’ aan normen en waarden die de interculturele scheidingsspecialist ongewenst vindt. Het is veel basaler; de interculturele scheidingsspecialist zal de vaardigheden en inzichten eigen moeten maken, zodat hij/zij weet welke interventies toegepast moeten worden, deze zijn namelijk van belang om partijen effectief te kunnen begeleiding in hun interculturele scheiding.

Over InjeRecht

InjeRecht is een ondernemend bureau in het stoere Moerwijk-Zuid van Den Haag. InjeRecht biedt in Den Haag en in nabije gemeenten de best mogelijke Rechtshulp & Mediation aan particulieren en bedrijven. InjeRecht is goed bereikbaar (flexibele locaties), werkt snel, effectief en doeltreffend op basis van een uurtarief of vast tarief. InjeRecht is dé Scheidingsspecialist.

Over Nasrien Goelmohamed

“Ik ben een actieve, maar ook betrokken interculturele jurist, mediator & scheidingsspecialist. Binnen een kort tijdsperk schep ik een ontspannen maar ook vertrouwelijke sfeer. Hierdoor voelen cliënten zich heel fijn en gaan met een open en actieve houding het gesprek aan.

Van nature ben ik analytisch ingesteld en heb ik snel overzicht van zaken. Ik hou ervan om gestructureerd en volgens planning te werken. Hierdoor verlopen de processen gemakkelijk, maar schept ook duidelijkheid voor cliënten, wat vaak nodig en belangrijk is in een conflict/geschil.

Bereikbaar zijn voor mijn cliënten, vind ik zeer belangrijk. Ik vind het dan ook geen ramp als cliënten mij in het weekend/avond bellen, WhatsApp sturen of mailen, ik zal trachten om binnen 24 uur een reactie te geven.

Ik ben ADR certified register-mediator (onderhandelaar & arbiter). Naast mijn eigen bedrijf (InjeRecht) ben ik werkzaam als zzp-jurist bij Flexx van DAS en als mediator bij Bureau Bemiddeling & Mediation.”

M: 06-42342699 

http://injerecht.info/

interculturele communicatie

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.