Menu

Verdwijnt het geregistreerd partnerschap?

Onlangs kwam de beroepsvereniging voor notarissen met het voorstel om het geregistreerd partnerschap af te schaffen. In 2013 waren er minder huwelijken dan geregistreerde partnerschappen. Het geregistreerd partnerschap is in 1998 in het leven geroepen voor personen van gelijk of verschillend geslacht. Vanaf 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van gelijk geslacht. Het geregistreerd partnerschap is hierdoor minder relevant geworden. Ook hebben mensen geen duidelijk beeld van de rechten en plichten die een geregistreerd partnerschap met zich meebrengt en wordt het geregistreerd partnerschap in het buitenland vaak niet erkend, aldus de beroepsorganisatie.

Er zijn verschillende manieren om een relatie officieel vast te leggen.

Samenwonende partners kunnen hun relatie vastleggen door het maken van een samenlevingsovereenkomst. Deze kan door de partners zelf worden opgesteld en getekend (onderhands), maar ook door de notaris worden opgesteld en vastgelegd in een notariële akte. Hierin kunnen allerlei afspraken worden neergezet, zoals gemeenschappelijk bezittingen en financiële bijdrage aan de huishouding, maar ook alimentatieverplichtingen en verdeling van pensioen. In een samenlevingscontract kunnen partners niet vastleggen dat zij elkaars erfgenaam zijn, hiervoor is altijd een testament nodig. Let op, samenwonen schept geen automatische wettelijke rechten of plichten, zoals een alimentatieverplichting. Samenwonende partners kunnen door middel van een samenlevingsovereenkomst rechten en plichten jegens elkaar in het leven roepen.

In tegenstelling tot samenwonen (met of zonder samenlevingsovereenkomst), ontstaan er bij een geregistreerd partnerschap wel automatisch wettelijke rechten en plichten. Het geregistreerd partnerschap lijkt thans erg op een huwelijk. In beide gevallen worden de partners elkaars erfgenaam door het aangaan van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Net als bij een huwelijk, is er ook bij een geregistreerd partnerschap sprake van gemeenschap van goederen, tenzij de partners partnerschapsvoorwaarden hebben gemaakt (bij een huwelijk noemt men dit huwelijkse voorwaarden). Dit betekent dat, net als bij een huwelijk, er sprake is van aansprakelijkheid voor elkaars schulden. Daarnaast is bij einde van het geregistreerd partnerschap, net als bij het einde van een huwelijk, de wettelijke alimentatieregeling van toepassing en is er een recht op een verdeling van het door de beide partners opgebouwde ouderdomspensioen.

Kortom, het huwelijk en geregistreerd partnerschap hebben een heleboel overeenkomsten en kunnen allebei verstrekkende gevolgen hebben. Er zijn thans nog enkele verschillen. Een huwelijk dient altijd via de rechter te worden ontbonden. Een beëindiging van een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen bij zijn betrokken, kan zonder tussenkomst van de rechter. Indien er wel minderjarige kinderen zijn, dient dezelfde procedure te worden gevolgd als bij ontbinding van een huwelijk.

Daarnaast is er nog een verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Indien een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan is de man direct juridisch ouder en heeft hij ook direct het gezamenlijk gezag met de moeder. Wordt een kind geboren tijdens een geregistreerd partnerschap dan is de man niet automatisch juridisch ouder, maar moet hij het kind eerst erkennen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand alvorens hij juridisch ouder wordt. Dit laatste verschil zal worden opgeheven als de ‘Wet Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap’, in werking is getreden. Deze wet zal naar verwachting in 2014 in werking treden en daarmee zal dit verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap binnenkort ook zijn opgeheven.

Meer informatie? Settlement

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− 6 = twee
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Roos is een aantal jaar geleden gescheiden. Ze heeft na de scheiding lang in de overlevingsstand gezeten maar ze is nu zo ver dat ze weer echt kan genieten. Wil jij dat ook? Kijk haar vlog en laat je door Roos inspireren om stappen te zetten.   Wil je meer vlogs zien van Roos?   Lees verder > overlevingsstand
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.