Menu

Bijzondere Curator in Jeugdzaken, dat is echt heel bijzonder!

bijzondere curator jeugdzaken

Wanneer ik door de rechter wordt benoemd als Bijzondere Curator in Jeugdzaken dan voelt dit ook als bijzonder. Want om de belangen te mogen behartigen van een kind, dat is een grote verantwoordelijkheid. Wanneer ik wel eens aan mensen vertel over mijn werk als Bijzondere Curator dan zie ik altijd meteen vraagtekens op de gezichten verschijnen.

Wat is een bijzondere curator precies?

Want wat is een Bijzondere Curator nu eigenlijk precies? En wat houdt deze functie dan in en waarom zou een kind dit nodig hebben?

Het gebeurt regelmatig dat de belangen van het kind onder druk komen te staan wanneer deze rechten en plichten in conflict met elkaar zijn. Wanneer je daar als ouders en kinderen niet meer uit dreigt te komen dan kan een Bijzondere Curator in Jeugdzaken (De afkorting hiervan luidt: BCJZ) een oplossing bieden in het belang van het kind.

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan situaties als een problematische scheiding met veel strijd tussen de ouders waartussen het kind zich bevindt of een zorgverdeling of omgangsregeling waaraan een van de ouders zich niet wil of kan houden of een mogelijke uithuisplaatsing van een kind. Bij gewone opvoedvragen zal geen Bijzondere Curator benoemd worden door de rechter.

Mijn functie van Bijzondere Curator is die van vertegenwoordiger van het betreffende minderjarige kind. Daarnaast is er ook een bemiddelende taak weggelegd wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een wezenlijk conflict tussen de ouders en de belangen van het kind wanneer het nog minderjarig is.

Allereerst wordt er geprobeerd om de conflicten op te lossen met alle betrokkenen en wanneer dit niet lukt dan wordt de minderjarige in de rechtszaak vertegenwoordigd door de mij als BCJZ.

Wat doet een bijzondere curator?

Allereerst luister ik dan altijd heel goed naar het kind zelf en leg ik hem of haar de procedure goed uit. Daarna praat ik met alle overige betrokkenen, de ouders, met bijvoorbeeld de leerkracht van school en andere betrokken professionals in hulpverlening. Dat zijn doorgaans bij elkaar opgeteld behoorlijk veel personen. Het is nodig om een goed en helder beeld te krijgen van de situatie zodat ik uiteindelijk een goed onderbouwd advies kan uitbrengen aan de rechter.

Mijn advies aan de rechter wordt vervolgens besproken tijdens een rechtszitting waarbij er vragen van de rechter door mij kunnen beantwoord, over het advies en het tot stand komen daarvan. Hierna zal de rechter een beslissing nemen over wat te doen. Het advies van de Bijzondere Curator aan de rechter is belangrijk en weegt zwaar mee al zal de rechter niet altijd alles overnemen van wat de BCJZ hem of haar adviseerde.

De benoeming van de functie van Bijzondere Curator in Jeugdzaken gebeurt door de rechter. Hij of zij kan altijd, wanneer hij of zij dit nodig acht, een BCJZ aanstellen voor een kind.

Wie kan er vragen om een bijzondere curator?

Kinderen kunnen zelf ook om een Bijzondere Curator vragen door een brief te schrijven aan de rechtbank. De rechter zal een verzoek van een kind altijd beoordelen of het ook echt wenselijk is in de situatie van het betreffende kind dat dit gebeurt.

Ouders en andere betrokkenen kunnen ook om een BCJZ verzoeken bij de rechtbank. Hiervoor is de tussenkomst van een advocaat niet nodig. Ouders en andere betrokkenen kunnen zelf een verzoekschrift indienen om de benoeming van een Bijzondere Curator te vragen.

De kosten voor de BCJZ kunnen worden vergoed door de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze vergoedingsaanvraag kan de Bijzondere Curator voor kinderen doen op voorwaarde dat de BZCJ staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie kun je opvragen via onze website www.eemlandmediation.nl en ook vinden op www.BCJZ.nl

Blog door Tineke Kool – MfN Register- en Rechtbankmediator & Bijzondere Curator in Jeugdzaken haar praktijk heet Eemland Mediation. Zelf is ze sinds 11 jaar gescheiden en moeder van 3 lieve tieners.

 

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× vier = 24

Vlog

We hebben continue strijd over de kinderen. Over echt álles! Ik wil echt niet dat hij in mijn huis komt als Lisa weet terug naar mij komt. En ik mag ook niet binnenkomen bij hem. Wat kan ik doen? Roos van Succesvol Scheiden het Gooi vlogt eLees verder > vechtscheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.