Menu

Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten!

353 reacties
kinderalimentatie en nieuwe partner

Hieronder nogmaals een van de meest gelezen blogs op nieuwestap.nl. Mét heel veel vragen en antwoorden van deskundigen bij de reacties!

Kinderalimentatie en de nieuwe partner. Men houdt in beginsel geen rekening met de daadwerkelijke woonlasten van de alimentatieplichtige- en/of gerechtigde. Aan woonlast rekent men met 30% van het netto besteedbaar inkomen, ongeacht de werkelijke woonlast. Dat betekent dat bij samenwonen kinderalimentatie niet hoeft te wijzigen als alleen de werkelijke woonlasten wijzigen. 

In schrijnende gevallen willen rechters nog wel eens afwijken hiervan, bijvoorbeeld indien de werkelijke woonlast van de alimentatieplichtige vader heel veel lager was dan de fictieve woonlast. Alimentatie berekenen blijft maatwerk. Schakel dan ook altijd een deskundige in voor een herberekening kinderalimentatie bij samenwonen.

Kinderalimentatie en de nieuwe partner

Kinderalimentatie en de nieuwe partner, hoe zit dat eigenlijk? Bij wijziging van omstandigheden kan de kinderalimentatie wijzigen.

Samenwoning door vader of moeder kan verschillende consequenties hebben, en zeker wanneer de verzorgende ouder ongehuwd gaat samenwonen kan de kinderalimentatie lager worden, gelijk blijven maar ook hoger worden.

In deze blog een aantal voorbeelden, met als uitgangspunt de volgende situatie;

Moeder verzorgt twee minderjarige kinderen, gemiddeld 5 dagen per week, vader betaalt kinderalimentatie.  Moeder woont alleen (met de kinderen) en vader woont alleen.

Zes mogelijke nieuwe situaties;

A Vader gaat samenwonen / geen huwelijk / geen geregistreerd partnerschap;

Kinderalimentatie blijft gelijk

B Vader gaat samenwonen / tevens huwelijk of geregistreerd partnerschap / partner heeft geen kinderen welke deel uitgaan maken van het gezin.

Kinderalimentatie blijft gelijk

C Vader gaat samenwonen / tevens huwelijk of geregistreerd partnerschap / partner heeft kinderen welke deel uitgaan maken van het gezin.

Kinderalimentatie blijft gelijk of wordt lager.

Vader wordt naar deze kinderen onderhoudsplichtig, waardoor de kinderalimentatie wellicht lager wordt indien hij onvoldoende draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van alle kinderen.

D Moeder gaat samenwonen / tevens huwelijk of geregistreerd partnerschap / partner heeft kinderen welke deel uitgaan maken van het gezin.

Kinderalimentatie wordt hoger of lager.

Partner moeder wordt stiefouder en daarmede onderhoudsplichtig naar kinderen van moeder, verlagend effect op de kinderalimentatie.

Moeder wordt stiefouder naar kinderen partner. wellicht verhogend effect op de kinderalimentatie indien zij onvoldoende draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van alle kinderen

E Moeder gaat samenwonen / tevens huwelijk of geregistreerd partnerschap / partner heeft geen kinderen welke deel uitgaan maken van het gezin.

Kinderalimentatie wordt lager

Partner moeder wordt stiefouder en daarmede onderhoudsplichtig naar kinderen van moeder

F Moeder gaat samenwonen / geen huwelijk / geen geregistreerd partnerschap

Kinderalimentatie blijft gelijk, of lager of hoger.

Kinderalimentatie wordt hoger.

De kinderalimentatie is vastgesteld door de kosten van de kinderen te verdelen op basis van ieders draagkracht. Hierbij is het inkomen van belang, het kindgebonden budget telt ook mee als inkomen.

De feitelijke situatie is dat als de moeder van alleenstaande ouder gaat naar samenwonende ouder, het kindgebonden budget aanzienlijk lager wordt, en hiermede eveneens haar draagkracht. Daardoor wordt het aandeel van de man in de kosten kinderen hoger en gaat de kinderalimentatie omhoog.

Dit wordt door vaders vaak oneerlijk gevonden, de moeder gaat samenwonen, waardoor haar situatie er financieel meestal beter op wordt, en toch gaat de kinderalimentatie omhoog.

Kinderalimentatie blijft gelijk.

Bij rechtszaken zien we dat hier telkens verschillend mee omgegaan wordt. Soms vindt de rechter dat uitgegaan dient te worden van de feitelijke situatie ten aanzien van het kindgebonden budget, waardoor de kinderalimentatie dus hoger wordt.  In andere zaken vindt de rechter dat de man niet de dupe mag worden van de samenwoning door de vrouw, en telt daarom een fictief kindgebonden budget op bij het inkomen van de vrouw waardoor de kinderalimentatie gelijk blijft.

Kinderalimentatie wordt lager.

Per zaak zal dus beoordeeld moeten worden wat redelijk is. Zo kan bij samenwoning door de moeder wellicht haar woonlasten en andere noodzakelijke lasten worden gedeeld met haar partner, waardoor haar draagkracht juist hoger wordt en daarmede de kinderalimentatie lager. Dan dienen partijen het onderling wel eens te zijn, (of door de rechter te worden bepaald) dat het redelijk is om gezien de samenwoning af te wijken van de normering om noodzakelijke vaste (forfaitaire)  lasten behorend bij het inkomen van de moeder, op te nemen om de draagkracht te bepalen. En dan wordt de kinderalimentatie wel lager.

REACTIES

Sander Bressers - 3 jun 2013

hoe zit dat met mensen die gaan samenwonen maar GEEN gregistreerd partnerschap hebben en ook NIET een huwelijk zijn aangegaan? Moet deze partner dan ook meebetalen aan de alimentatie? Wordt het inkomen van deze partner dan meegerekend in de berekning van de alimentatie of niet? Ik vind dat er veel te snel wordt uitgegaan van het feit dat iedereen maar trouwt en geregistreerd partner wordt, maar dit is bij mij niet het geval.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 jun 2013

  Beste Sander. Bedankt voor je reaktie. Toevallig komt er deze week weer een blog over dit onderwerp. De wijziging in alimentatie kan besproken worden wanneer men gaat samenwonen ALS WARE men gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan. Je hoeft dus niet gehuwd te zijn of een geregistreerd partnerschap aangegaan te zijn. Het feit dat iemand samen gaat wonen is al voldoende om een wijziging te kunnen vragen.

  Filip - 10 jan 2017

  Goeiemiddag. Vraaagje mijn ex is hertrouwd. Mijn zoon woont erbij.moet ik nu nog allimentatie betalen want geeft nu een stiefvader ?? Mvg

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 jan 2017

  Hi Filip, In principe moet je gewoon kinderalimentatie blijven betalen voor je zoon. Omdat de omstandigheden gewijzigd zijn, kun je wel een nieuwe alimentatieberekening aanvragen.

  Vanessa - 28 mrt 2018

  Mijn vriend heeft 2 kinderen met zijn ex op papier en hij betaald nu 250€/maand voor beide kinderen (hij kan dit amper betalen omdat hij het huis (685€/maand) (dat ze vroeger samen hadden gekocht nog aan het afbetalen is (aleen) ook al staan ze 50/50 op de lening) en zit hij nu in de schulden en laat hij sommige betalingen loggen omdat hij €250 moet betalen. Ik zou graag willen weten of het mogenlijk is om op papier te zetten dat als hij of zij trouwt dat de alementatie dan kan wegvallen en hij nog steeds 1 keer per maand bezoeker het heeft? (Want ik begreep altijd dat alles mogenlijk is als er akkoord langs beide partijen is ) als dit mogenlijk is waar moet dit dan aangegeven worden en op papier gezet worden zodat dit akkoord stand houdt in een rechtbank ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 apr 2018

  Beste Vanessa, als gezaghebbende ouder ben je verplicht om bij te dragen in het onderhoud van je kinderen. Of je vriend of zijn ex nou opnieuw trouwt of niet. Misschien heeft het wel zin om de alimentatie te laten herberekenen, gezien zijn lastige financiële situatie. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen laten doen door de Alimentatiespecialist.

  Fictief - 26 jan 2020

  Hi, het is natuurlijk een farce dat de alimentatieplichtige kan blijven bijspringen in het levensonderhoud van de kinderen indien de ex gaat samenwonen met een persoon die zelfstandig inkomen verwerft. De financiële situatie van de ontvangende partij verbeterd significant waardoor er sprake is van financiële benadeling van de betalende partij. Dit is moreel verwerpelijk en doet geen recht aan het gelijkheidsbeginsel tussen beide partijen. In de regel is het helaas de vader die benadeeld wordt en dat is spijtig. De Wet laat nog veel te wensen over en staat haaks op een aantal 21 eeuwse maatschappelijke normen. Bij een verbeterde financiële situatie, bij samenwonen, zou de betalende partij nooit financieel benadeeld mogen worden, ergo de alimentatie zou lager moeten worden.

  Linda - 29 feb 2020

  Het is helemaal niet het geval dat de financiële situatie verbeterd wanneer je gaat samenwonen met een persoon die zelfstandig inkomen verwerft! In het geval van een omgangsregeling, zijn de meeste kosten voor de ontvangende partij. De betalende partij zegt gewoon, “ik heb alles afgekocht, dus betaal niks meer.” (3 Kinderen, school, sporten, kleding, boodschappen, vaste lasten en al de extra kosten die erbij komen kijken...reken maar uit.)Waardoor in de ontvangende partij “gewoon” leven erg lastig wordt gemaakt, terwijl de betalende partij elk weekend dat de kinderen daar zijn zich allerlei uitjes kan permitteren en voor zichzelf dure reisjes kan boeken en op wintersport kan gaan in een dikke aangeschafte auto. De nieuwe partner wordt in dit soort situaties benadeeld! Waar de nieuwe partner alleen rekening hoefde te houden met zichzelf, komt er nu een heel gezin op zijn rekening! Of ben jij van mening dat de zorg volledig betaald moet worden door de nieuwe partner? Dan zou ik ook zeggen, geef hem dan meteen het gezag.

  Anoniem - 4 mrt 2020

  Hier zitten wij ook mee, Mijn echtgenoot werd in de nieuwe berekening meegenomen, de nieuwe partner van mijn ex niet. Samen hebben zij ook een kindje. Hierdoor is het bedrag enorm laag uitgevallen. Voordat ik ging trouwen ontving ik kindgebonden budget, veel hulp met bso betalen, alleenstaande ouder korting en partner alimentatie. Nu moeten we echt oppassen met uitgaven. Nauwelijks belastingvoordeel en 170 euro voor 2 bijna tieners. Er is geen sprake van co ouderschap... Voordat wij getrouwd waren ging mijn man duiken en had hij voldoende geld om deze hobby te onderhouden. Nu is dit te duur geworden. Ik ben blij dat we gelukkig zijn samen, maar dit knaagt aan mij. Waarom wordt de nieuwe partner niet meegenomen in de berekening?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 mrt 2020

  Hoi Anoniem, een nieuwe partner wordt alleen onderhoudsplichtig naar de kinderen van de partner als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daar is bij je ex blijkbaar geen sprake van.

  Anoniem - 13 mei 2020

  Mijn ex en ik zijn nooit samenwonend geweest hebben een kind. Wel heeft hij een geregistreerd partner en 2 kinderen samen. Hij betaald vanaf zijn geboorte 125 en sinds zijn 3de verjaardag 150 euro. Zij verdienen samen rond 4500 bruto. Partner wil niet meer dan 3 dagen werken, dus inkomen blijven laag. Is 150 euro voor een kind dat daar amper komt normaal?

  JQ - 15 jun 2020

  Hallo, mijn vriend is gescheiden en zijn jongste zoon van 15 komt om het weekend bij ons en in de verdeelde vakanties. Zijn ex vrouw is twee jaar geleden hertrouwd. Ook kwam de zoon 2x de woensdag t/m donderdagochtend bij ons, maar hij wou dat niet meer en hebben we dat laten vervallen. Moesten we in 1 keer extra alimentatie van zijn ex gaan betalen omdat zij nu die 2 woensdagen in de week haar zoon thuis had. Mijn vriend heeft dat niet gedaan, nadat hij hierover informatie had ingewonnen. Het is een hoop gedoe over geld, en meestal deed hij het ook wel betalen als er weer wat extra's was. Hij betaalt netjes de alimentatie, maar vraagt zich wel af hoe dat zit nu zijn ex weer getrouwd is. Is haar man wettelijk verplicht om in de alimentatie mee te gaan betalen? Zo ja, heeft mijn vriend dan twee jaar lang meer betaald dan dat hij moest doen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Ja, dat klopt, de nieuwe partner dient bij te dragen in kosten kind waardoor de kinderalimentatie lager wordt. Een berekening kan uitkomst bieden hoeveel de alimentatie thans dient te zijn. Indien inkomens niet bekend zijn kan gerekend worden met redelijke stelposten, deze zijn eventueel door ons te bepalen, mede aan de hand van wel bekende (oude) gegevens. Soms is met terugwerkende kracht mogelijk, afhankelijk van de specifieke omstandigheden..

  Fien - 5 sep 2020

  Nog een vraagdie hier mee te maken heeft: ik ontvang kinderalimentatie. Mijn ex is inmiddels hertrouwd en krijgt een kindje. Hij overweegt herberekening van de alimentatie aan te vragen. Zijn nieuwe partner heeft ook inkomen; zijn en mijn inkomen zijn hetzelfde. hoe zinvol is de herberekening dan? Het inkomen van de nieuwe partner telt dan toch ook mee?

  senne - 24 nov 2020

  Goededag, ik heb ook een case waar ik niet direct het juiste antwoord op kan vinden. mijn partner heeft 2 kinderen. 17 en 13 jaar. naast de alimentatie betaalt hij extra de telefoonkosten, zakgeld en kleedgeld. moeder krijgt kinderbijslag en alimentatie. nu wilde jongste bij ons komen wonen incl inschrijving, klopt het dan ook dat mijn partner geen alimentatie voor de jongste meer hoeft te betalen naar zijn ex en hij de kinderbijslag ook krijgt van de jongste. kan zij nog aanspraak maken op een toelage? ik lees ook over zorgkorting. de oude van17 is elke do op vrijdag bij ons en om het weekend. op deze dagen zorgen wij voor haar. houdt dit in dat wij een deel van de alimentatie mogen inhouden voor de oudste?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 30 nov 2020

  Hi Senne, hierbij het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: Op het moment dat de jongste bij jullie komt wonen verandert er best veel. Eigenlijk klopt de hele alimentatieberekening van destijds hierdoor niet meer. Daarnaast begrijp ik ook dat er tot zover nooit zorgkorting is berekend. Dat is een belangrijk onderdeel van de alimentatieberekening dat heel veel invloed heeft op het uiteindelijke bedrag. Ik denk dan ook dat jullie de alimentatie het beste opnieuw kunnen laten berekenen. Er wordt dan een nieuw bedrag vastgesteld dat past bij de nieuwe situatie. Wil de ex hier aan meewerken dan kunnen wij hier eventueel bij helpen: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html Wil de ex niet vrijwillig meewerken, dan kan een advocaat hierbij helpen. Ook daarvoor kan je bij ons terecht: https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html

  renate - 14 sep 2020

  inderdaad je bent en blijft de vader een andere man hoeft niet jouw kinderen te onderhouden. Ik vind dit erg als een man zo denkt. Mn ex is net zo, hij heeft een nieuwe vriendin maar voor die kinderen wil hij ook niks doen dus wel kinderen maar niks willen betalen en zelf lekker de grote man uithangen stoer hoor. Zulke mannen verdienen het woordje vader/ papa niet!!!

  john - 23 feb 2022

  hoi ik heb n vraag voor n vriend van mij die zijn uit elkaar gegaan en hebben 2 kinderen samen ze zijn niet getrouwd of huwelijkse voorwaarden geregistreerd partner schap enz maar hij betaald 350eur pr maand aan alemementatie wat hij eingelijk niet kan opbrengen nu blijkt dat zijn ex vriendin is gaan samen wonen en is getrouwd waar ook een kleintje bij is gekomen van hun samen tevens werkt dhr fulltime en mvr partime wat kan hij het beste gaan doen wanr een advocaat kan hij niet bekostigen alvast bedank voor de reactie gr john

  bram - 25 aug 2020

  Dat is natuurlijk echt onzin. Waarom zou een nieuwe partner moeten betalen voor kinderen die niet van hem/haar zijn. Het is een van de zotte dat een bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap de nieuwe partner net zo onderhoudsplichtig wordt als de biologische ouders. Hier zou verandering in moeten komen. Ik vind wel dat de nieuwe partner deels onderhoudsplichtig is, maar niet op gelijke voet met de biologische ouders

  Antonio - 15 nov 2020

  Klopt ik zit in een zelfde situatie. Heb zelf geen kinderen ben getrouwd en mijn partner heeft een tiener die bij ons woont. Geen probleem kosten worden gewoon gedeeld tiener komt niks te kort. Nu zegt de biologische vader jij verdient meer dan ik dus wil niks meer betalen voor mijn kind en dan ook nog niet accepteren dat ik zijn kind opvoed. Dat kun je toch geen vader noemen

  Kar - 16 feb 2023

  Dag, zou u een link kunnen delen van deze blog. Ik ben ook geïnteresseerd in mogelijkheden bij een dergelijke situatie

  Relatief - 23 feb 2023

  Maar niet als de nieuwe partner wel veel bij de ander is en over een eigen woning beschikt, daarvoor kosten maakt en ook daar ingeschreven staat?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 feb 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl Ik hoop dat ik je vraag goed begrijp. De nieuwe partner beschikt dus over een eigen woning, waarvoor de nieuwe partner kosten maakt én in die woning ingeschreven staat, maar veel over de vloer komt bij de ‘ander’ (ik ga er vanuit dat je hiermee ex bedoelt?) Dit zal geen invloed hebben op de kinderalimentatie. De nieuwe partner is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kosten en de ‘ander’ hoeft de nieuwe partner zonder of met kinderen niet te onderhouden. Om je vraag helemaal helder te krijgen is het handig te weten wat de situatie is. Wonen zij enkel samen? Hebben ze een geregistreerd partnerschap of een huwelijk? Is dit laatste het geval, dan kan de situatie namelijk anders zijn. Heeft de nieuwe partner kinderen of niet? Ik beantwoord graag je vraag als mij jouw situatie duidelijk is.

Maria - 10 jul 2013

Goedemorgen, Mijn vriend en ik gaan volgend jaar trouwen, nu verdien ik een stuk meer dan mijn vriend en betaalt hij aan zijn ex alimentatie voor zijn dochter. Kan zijn ex vragen om herziening van de hoogte van de alimentatie omdat wij gaan trouwen en mijn inkomen er dus bij komt? (zijn ex is trouwens ook hertrouwd en toen is er niets veranderd aan de alimentatie) overigens zijn de woonkosten ook gestegen in vergelijking met het moment wanneer de alimentatie vastgesteld werd doordat we een huis hebben gekocht.

  Muna - 1 feb 2019

  Hoi allemaal Ik heb ook zelfde situatie maar mijn vriend hij is getrouwde met andere en ik heb 2 kinderen van hem. Moet hij betalen. Maar hij heeft niet de gezag van het kinderen?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 22 jul 2013

Hallo Maria, voorheen was het zo dat het delen van een huishouden inderdaad gevolgen kon hebben voor de draagkracht en dus de hoogte van de alimentatie. Sinds de herziening van de tremanormen in april van dit jaar, is daar één en ander in veranderd. Zie ook onze blog van 6 juni jl. en de reacties daarop. Mij is nog niet helemaal duidelijk hoe we het nu moeten interpreteren. De deskundigen krijg ik nu allemaal niet te pakken, die genieten vast van een welverdiende vakantie :-) Wij zullen hier na de vakantie een blog over schrijven. Als je meer vragen hebt, laat het ons weten!

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 26 aug 2013

Onze blog van 23 augustus 2013 geeft de duidelijkheid dat het vwb woonlasten nog onduidelijk is... De jurisprudentie zal dat moeten gaan uitwijzen. Wel duidelijk is dat je na een huwelijk als stiefouder wel mede-onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen.

Linda van Beek - 5 sep 2013

Ik ben gescheiden en heb 3 kinderen Dat ik ging samenwonen na de scheiding was al bekent. De alimentatie is dus berekend maar het inkomen van mijn nieuwe partner niet meegerekend. Ex is akkoord gegaan maar vind het nu ineens oneerlijk? 200 per kind moet hij bijdragen. Mijn ex heeft een goede baan, ik ben overblijmoeder .Volgens mij verandert er niet veel in mijn draagkracht. Hij betaalt geen partneralimentatie. ....we hebben co- ouderschap. De weken dat de kids hier zijn betaalt mijn vriend dus de kosten voor hun. Is dit fair?

  pascal - 6 jun 2018

  Ga zelf werken

  Peter - 22 jan 2019

  1. ga zelf werken? 2. misschien kan je zelf kosten betalen voor "De weken dat de kids hier zijn"?

  Marc - 25 jul 2019

  Precies.. zoek een baan en stop met handje op houden!!

  Monique - 11 aug 2019

  Sommige mensen hebben redenen om niet te KUNNEN werken.maar wel willen. Beter om elkaar voort te helpen dan te veroordelen.

  Jan - 19 sep 2019

  Monique wat je daar zegt zal voor een deel van de mensen kloppen. Maar sommige houden het gezeik om geld in stand door niet te gaan werken. Want oh dan raak ik mijn toeslagen kwijt enzo. Als je gaat werken, en uit de bijstand bent, blijft het bedrag van alimentatie tenminste over en vloeit niet elke maand teug naar de sociale dienst. Maar sommige vrouwen houden liever alles in stand en zo ook de elende onderling over geld met exen. Gaa aan het werk daar wordt iedereen beter van. Mijn ex houdt het op deze manier ook in stand en maar zeuren om geld. Get a live.

  Anquel - 21 jul 2020

  Dan kun je ook geen overblijfmoeder zijn lijkt mij..

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 17 sep 2013

Uw nieuwe partner hoeft niet bij te dragen in de kosten van uw kinderen. Dit is anders indien hij stiefouder over de kinderen wordt, maar jullie zijn –als ik het goed begrijp- niet getrouwd. Het enige dat in uw draagkracht eventueel verandert is dat u nu nog de helft van de woonlasten hebt, omdat uw partner de andere helft betaalt althans dient te betalen. Of dit van invloed is op de bijdrage die uw ex betaalt, kan ik niet beoordelen zonder het zien van de berekeningen die destijds zijn gemaakt. Ik ben altijd bereid om hier een keer naar te kijken. Janneke Mulder, Verhoeff Advocaten en Mediation Den Haag

R. Abels - 20 nov 2013

De moeder en stiefvader van mijn 16 jarige zoon hebben mijn zoon op straat gezet. Hij woont nu sinds oktober bij mij. Moet moeder en stiefvader nu ook alimentatie naar mij betalen? Ik betaal nu al 6 jaar keurig voor mijn zoon. Hoe zit dit nu omgekeerd? Worden beide nu meegerekend bij de berekening van de kinderalimentatie. Het is al enorm triest dat een moeder haar kind op straat zet. Maar dit schijnt gewoon te kunnen in Nederland. Als je een hond aan een boom op straat zet krijg je een proces verbaal en moet je je verantwoorden. Ongekend,!!!!

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 21 nov 2013

Dat is een heftig verhaal in een notendop. Om je vraag over de alimentatie te beantwoorden; het wijzigen van de woonsituatie van je kind is inderdaad aanleiding om de kinderalimentatie te herzien. Ik raad je aan eerst te proberen met je ex rond de tafel te gaan zitten, al dan niet in het bijzijn van een mediator. Jullie kunnen dan desgewenst gezamenlijk herberekening van de alimentatie aanvragen. Lukt dat niet, dan kan je ook eenzijdig herberekening van de alimentatie aanvragen en desnoods via een advocaat aan de rechter vragen de alimentatie te herzien. Sterkte!

Aukje - 20 mrt 2014

Mijn dochter is onlangs 21 jaar geworden. Sinds haar 18e kreeg ze kinderalimentatie van haar vader. Nu niet meer, ze is 21 en moet zich zelf zien te redden. Ze zit in het tweede jaar HBO en woont bij mij thuis. Ze krijgt studiefinanciering voor thuiswonenden en zorgtoeslag. Daarvan moet ze collegegeld betalen, boeken, zorgverzekering. Dat lukt niet. Wat nu? Ik heb nog twee kinderen.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 27 mrt 2014

Beste Aukje, het antwoord vind je in de blog van 27 maart 2014.

Melanie - 25 apr 2014

Ik wil graag gaan samenwonen met mijn nieuwe partner, ik heb van mijn ex 2 kinderen waar ik alleen de kosten voor draag omdat hij niets betaalt. Mijn nieuwe partner betaalt voor zijn 2 kinderen alimentatie, zijn ex werkt niet en heeft aangekondigd zodra we gaan samenwonen ze een verhoging aan gaat vragen. Kan hier iets aan gedaan worden zodat dit niet gebeurt ook omdat ik al de volledige kosten draag voor mijn kinderen en dien ik straks ook voor zijn kinderen te gaan betalen ?

jeroen - 10 mei 2014

Ik heb een zoontje bij mijn ex en daar betaal ik alimentatie voor. Nu ben ik getrouwd en heb ik een kind met mijn nieuwe partner en ben ik werkeloos geraakt. Mijn ex woont ook samen en heeft met hem een kind. Heeft het zin om de alimentatie te laten veranderen? Ik weet niet of ik recht heb op een verlaging.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 mei 2014

  Hoi, Bij wijziging van omstandigheden heeft het inderdaad zin om de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

Rob - 19 mei 2014

Goedemorgen. Mijn ex-vrouw is 3 weken na de uitspraak van de Rechtbank (juli 2012) gaan samenwonen met haar nieuwe partner. Destijds is de zorgregeling door de rechtbank vastgesteld op 50/50 en de kinderalimentatie vastgesteld obv draagkracht (ruim 400 euro per maand door mij aan mijn ex te betalen) en is er geen rekening gehouden met het samenwonen van mijn ex-partner. Nu ben ik mijn baan kwijt en wil minder alimentatie betalen. Is het samenwonen van mijn ex destijds reden tot wijziging van omstandigheden zodat ik recht heb op 35% zorgkorting?

  Jolanda - 16 jan 2020

  Wat een jaren 50 teneur. Waarom wordt er steeds uitgegaan van de vader als alimentatieplichtige? Het kan toch ook zijn dat de moeder evenveel of meer verdient als de vader? Overigens zijn er ook gevallen van 2 moeders of 2 vaders (homohuwelijk) die scheiden.

  William - 17 jan 2020

  Jolanda, misschien omdat vaders als alimentatieplichtige ook het meest voorkomend geval is ? Op internet kan je vinden dat er inderdaad veel meer vaders dan moeders alimentatie betalen. Ook in ons geval; tijdens ons huwelijk trok mijn ex het moeder- en opvoederschap met twee handen naar zich toe, en kreeg ik over de kinderen weinig te zeggen. Het zijn vooral de vrouwen zelf die deze situaties in stand houden, doelbewust.

  Vreewijck - 10 mrt 2020

  Lekker kort door de bocht. Over het algemeen zijn mannen beter in het onderhandelen aan de keukentafel dus waar heb je het over? Slachtofferrol. Ga eens kijken wie de kinderen mag opvangen als er bv een studie of stakingsdag is. Er wordt altijd eerst naar de vrouwen gekeken.

Amie - 5 jul 2014

Hallo, Mijn partner heeft 2 kinderen. 1 is inmiddels 21 en de jongste is 17. Hij betaald voor de jongste nog alimentatie. Nu willen wij gaan samenwonen en wordt ik hoofdkostwinner omdat mijn vriend momenteel geen fulltimebaan kan vinden en dus ook maar een parttime salaris heeft. Kan de alimentatie dadelijk verhoogt worden voor de jongste omdat wij gaan samenwonen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 jul 2014

  Hallo, Er bestaat inderdaad een mogelijkheid dat je partner meer alimentatie moet gaan betalen omdat zijn draagkracht stijgt. Ik weet echter te weinig details om gedetailleerd antwoord te kunnen geven. Als je het precies wil weten kun je misschien eens contact opnemen met settlement.nl, zij kunnen het precies berekenen voor jullie.

Christel - 20 mei 2015

Hallo, sinds 2004 betaald mijn ex partner een bedrag van 150 euro per maand. In die tussen tijd ben ik getrouwd maar ook weer gescheiden. Nu heb ik aan mijn 1ste ex-partner gevraagd of hij aangezien de alimentatie ieder jaar omhoog gaat, of hij over de jaren heen het te weinige wil betalen. Kan ik dat zo wie zo vragen ondanks dat ik getrouwd ben geweest?

Jurgen Embregts - 3 jun 2015

Mijn ex is getrouwd (met een vrouw) die ingenieur is. De alimentatie was gebaseerd op ik 2/3e en zij 1/3e. Ik betaal nu € 400,- pm. Ik ben minder gaan verdienen en haar partner heeft een goed inkomen, ook zij heeft een nieuwe baan waarvan ze haar inkomen niet wilt vertellen. Wat kan ik nu het beste ondernemen ?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 4 jun 2015

@Christel, op het moment dat je hertrouwt (of gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat) stopt de alimentatie verplichting van je ex. Tenzij daar iets anders over is afgesproken in het convenant. Ik denk dus niet dat je nog aanspraak kunt maken op alimentatie. Er volgt binnenkort een blog over dit onderwerp. @Jurgen, je kan opnieuw een alimentatieberekening laten maken op basis van de nieuwe situatie, tenzij die mogelijkheid in het convenant is uitgesloten.

  Yolanda - 27 okt 2019

  Wat bedoelt u ermee dat de alimentatie verplichting stopt als je bijv trouwt?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 okt 2019

  Als degene die partneralimentatie ontvangt opnieuw trouwt of gaat samenwonen, stopt de verplichting tot betalen van partneralimentatie. De verplichting tot betaling van kinderalimentatie loopt gewoon door.

Liz - 27 jul 2015

Ik heb twee kinderen en mijn ex betaalt voor hun alimentatie. Nu wil ik gaan samenwonen maar wat heeft dat voor gevolgen voor de alimentatie.\ Mijn nieuwe partner betaalt ook alimentatie aan zijn ex vrouw en kinderen . Mijn ex woont ook duurzaam samen met een vrouw met haar eigen inkomen. deze situatie is ontstaan na de scheiding en is nooit gewogen in een neiuwe berekening van de alimentatie?? kan hij het te betalen bedrag aanvechten en geldt zijn nieuwe woon situatie nu ook mee??

Cindy - 28 jul 2015

Hallo. Mijn vriend betaald kinderalimentatie voor 2 kinderen bij zijn ex. Zij is 3 jr geleden hertrouwt en wij willen dit nu laten herzien daar mijn vriend erg veel KA betaald en haar nieuwe man flink verdient. Ik heb 3 kinderen en wij willen ook gaan trouwen. Verandert zijn draagkracht ook vanwege de stiefouderplicht bij mij kinderen?

Anja - 26 aug 2015

Mijn ex en nieuwe partner hebben beide baan en huurinkomsten van n appartement. Worden deze inkomsten bij zijn Inkomen gerekend?

Josephine - 1 nov 2015

Mijn partner betaald alimentatie voor zijn dochter aan zijn ex vrouw. Toen zij hoorde dat hij een andere baan had alweer heel wat jaren terug eiste zij meer geld (zoveel meer ging hij niet verdienen). Wij betalen nu halverwege de maand 50 extra. (zij werkt parttime, met kind van 11) Inmiddels woont hij samen met mij en hebben wij samen een dochtertje. Zij is nog steeds alleen. Ik zelf ben chronisch ziek en hoop wel nog wat jaren te kunnen werken. Nu kunnen wij de 50 euro per maand niet meer betalen, maar zijn nu bang dat zij gaat dreigen met de rechter. Wat raad je ons aan?

Thea - 23 nov 2015

Ben nu ruim 4 jaar gescheiden Exman nu alweer bijna 3 jaar geleden hertrouwd met een weduwe van 4 kinderen waarvan 1 21 jaar en haar vader is nog in leven Zijn nieuwe vrouw heeft een kinderdagverblijf aan huis en daarnaast werkt ze in de zorg..Hij is politie agent.. Hij en ik hebben 2 kinderen gekregen 1 van nu 28 en zwanget en opzichzelfstaand en die krijgt 50 euro alimentatie en mijn zoon 16 woont bij mij en krijgt 100 Zelf werk ik 32 uur en woon alleen met mijn zoon Nu had hij een berekening laten maken over onze draagkracht ivm mijn dochter..Hij hoefde maar 67 euro te betalen. .omdat hij haar kinderen bij zijn draagkracht telde....klopt dat wel..ik bedoel ze hebben allebei een fulltime baan 5x per jaar op vakantie huren 2 garageboxen..en ik kan bijna niet rondkomen Mijn vraag...mag hij haar kinderen bij zijn draagkracht voegen...of moet ze daar zelf voor betalen..omdat ze naar hun eigen zeggen 60 uur per week werkt Mvg

Thea - 23 nov 2015

Herstel dochter is 18

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 24 nov 2015

Hoi Thea, We hebben je vraag bij de Alimentatie desk neergelegd. Wordt vervolgd....

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 24 nov 2015

Thea, Hierbij het antwoord van de Alimentatie Desk. Een ex partner kan niet op eigen initiatief de kinderalimentatie aanpassen. Dat moet in overleg met andere ouder en het kind. Pas als zij instemmen met het nieuwe bedrag dan kan dat worden doorgevoerd. Is er geen instemming dan zal de ex man opnieuw naar de rechter moeten om de verlaging van de alimentatie voor te leggen. Pas als de rechter instemt met de nieuwe berekening (rechter kijkt naar alle omstandigheden) dan kan de alimentatiebijdrage naar beneden worden aangepast. Mocht de ex partner de alimentatie toch eigenhandig verlagen dan kan mevrouw met de oorspronkelijke beschikking van de rechter naar het LBIO om naleving van de oorspronkelijke afspraak op te eisen.

Thea - 25 nov 2015

Kan u mijn vraag nog beantwoorden of hij bij zijn draagkracht ook haar kinderen mag meerekenen..of is dat niet het geval omdat zij zelf een goed inkomen heeft

Profielfoto van Ingrid

Ingrid - 22 dec 2015

Ik ben in 2013 gescheiden en heb 2 kinderen van 10 en 13. Huis is naar mijn ex gegaan, omdat hij meer werkte. Hij heeft door de hypotheekgarantie een vermindering van 75000 op de hypotheek gekregen, dus ook op de hypotheeklasten. En ik kreeg niks. Nu heeft hij sinds mei een relatie en diegene woont ook al bij hem in. Heeft het nut om nieuwe alimentatie te laten bereken ivm de te maken kosten voor de berekening. Of is het echt de moeite waard? Hoeveel ga je ongeveer omhoog? Wat als ik bijv over 2 jaar ga samenwonen met een gescheiden man die ook nog een kind heeft? Ik werk zelf maar 2 dagen, helaas krijgt niemand op mijn werk er iets bij.

Marco Goris - 7 jan 2016

Ben nu 13 jaar samen met mijn partner en mijn partner heeft 2 dochters van 16 en 18 jaar, nu zijn we aan het rond kijken hoe het gaat worden nu de oudste 18 jaar is, zij gaat nu een studiefinanciering ontvangen, haar moeder is jaren geleden hertrouwd en wij betalen nu 200 euro per kind dus 400 euro in de maand, wij hebben nooit een verhoging gedaan van het te betalen bedrag, nu lees ik overal dat toen de moeder hertrouwde we het bedrag eigenlijk hadden kunnen laten herberekenen, en hoe zit het nu de oudste dochter 18 jaar is? Moeten we het nu opnieuw laten berekenen en moet de studiefinanciering dan ook mee berekend worden? Zou iemand hier ons een antwoord op kunnen geven? Wij zelf hebben een samenlevingscontract afgesloten 9 jaar geleden.

ikke - 7 mei 2016

hallo ik heb een vraagje als ik opnieuw gaat trouwen hoe zit dat dan met de allimetatie. gaat dat weg of blijf dat wel met oudste dochter (7 jaar) is namelijk van me ex mvg ik

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 mei 2016

  Als je opnieuw gaat trouwen kan dat inderdaad gevolgen hebben voor de alimentatie. Het is verstandig om dat even opnieuw te laten berekenen door een alimentatieberekenaar. Bijvoorbeeld door één van de advocaat/mediators op onze site, https://nieuwestap.nl/categorie/je-zaken/

Elly - 25 mei 2016

Ik ben sinds 1-3-2016 getrouwd met mijn zoontjes vader. Ik heb zelf ook een dochtertje van 4 . En hij heeft 2 voorkinderen van 14 om 16 zijn ex-partner heeft nooit alimentatie aangevraagd maar hij stort elke maand €350 om haar rekening voor de kids. Als zijn ex nu alimentatie gast aanvragen nu hij getrouwd is wordt het bedrag meer of minder.???

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 26 mei 2016

Dat hangt helemaal van jullie specifieke situatie en inkomsten af en is zo niet te beoordelen. Je kan het desgewenst laten doorrekenen door een alimentatieberekenaar.

hansje - 6 jun 2016

hoi ik heb ook een vraagje kan de kinder alimentatie ook gekort worden als je wel een vriend heb maar niet samenwoont ik heb een lat relatie en wil dat graag zo houden voorlopig . wel is hij vaak bij mij ben een vrouwtje in de wao dus vroeg me af of dat nadelig is voor mij heb een zoon van 16 groetjes ....

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 7 jun 2016

Beste Hansje, zolang je niet samenwoont en ieder de eigen kosten van het huishouden draagt heeft dat geen effect op de kinderalimentatie.

Kathleen - 7 jun 2016

Hello Vraagje ik heb maar juist ondernomen dat je een verhoging kan aanvragen van onderhoudsgeld.. mijn ex heeft sinds paar jaar een premie op zijn loon ... kan ik dat terug bereken ? En sinds een paar jaar woont zijn zus en broer bij hem ... zus is student die wel gaat werken als student maar die met betaald in het huishouden en de broer werkt als arbeider die ook mee betaald in zijn huishouden ... telt dit ook mee

Ramona - 10 jun 2016

Hoi ik heb co-ouderschap met mijn ex. Zij gaat nu verhuizen naar een dorp 45 minuten verder zonder dit te overleggen. De kinderen gaan en blijven op school bij mij in t het dorp. Wat zijn mijn mogelijkheden mbt voogdij en kinderallimentatie. Mijn ex werkt niet heeft wel inkomen en ik moet 36 uur werken. Ik heb een goed sociaal netwerk. We betalen nu geen kinderallimentatie

Sofie - 12 jun 2016

Mijn man betaald kinderalimentatie voor zijn kinderen die bij ex wonen, nu is zijn ex hertrouwd en hebben wij een herziening aangevraagd ivm wijziging situatie ex en de draagkracht van ex na scheiding, alleenstaande ouder. Na briefwisseling van onze advocaat heeft ex aangegeven dat ze inmiddels weer is gescheiden ( na 8 mnd huwelijk) echter woont ze nog steeds met haar zgn ex man en is er ook nog steeds FB verkeer met hem samen te zien op FB en is haar status ook nog als zijnde gehuwd. Volgens ons is ze dus alleen op papier gescheiden en heeft ze waarschijnlijk dit omgezet in geregistreerd partnerschap, volgens onze advocaat is het dan zo dat de scheiding vaststaat en haar partner dus geen partij is en wordt gezien als stiefvader, is dit juist en kan hier daardoor geen wijziging aangevraagd worden, hoe kun je achterhalen dat het eigenlijk een schijn scheiding is...

hoihoi - 29 jun 2016

Ik betaal kinderalimentatie aan mijn ex. Zij woont nu samen met haar nieuwe vriend. Zij en haar vriend verdienen samen veel meer dan mij. Nergens kan ik info lezen over dit gegeven. Kan het zijn dat zij mij alimentatie moet gaan betalen?

moh - 6 jul 2016

ik betaal kinderalimentatie aan mijn ex. sinds juni 2015 is zij getrouwd maar niet geregistreerd als samenwonende, getrouwd en of partner schaap. eigenlijk op islamitisch manier dus via imam. veel van dit gevallen doen het op deze manier om niet extra kosten en of belasting te betalen. man heeft nog eigen huis maar woon bij ex. hoe zit het met kinderalimentatie? ik betaal nog steeds

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 jul 2016

  Hoi Moh, we hebben je vraag voorgelegd aan één van onze partners De Boorder Schoots Familierecht. Zij zullen op korte termijn in een blog antwoord geven.

Marijke - 9 jul 2016

Hoi ik heb volgens mij een lastige vraag . Ik ben al sinds 8,5 jaar weg bij mijn ex ...mijn kinderen nu 18 en 13 zijn bij hem blijven wonen,ze komen in de weekenden bij mij en alle vakanties zijn de kinderen bij mij. . Ik heb nooit alimentatie betaald aan mijn ex , hij krijgt alle toeslagen en kortingen. Wel heb ik altijd de helft betaald van kosten als kleding sport en schoolgeld. Mijn ex heeft een inkomen van ongeveer 36000 netto per jaar en heeft veel eigen geld uit een erfenis. Nou ben ik sinds 4 jaar getrouwd . Mijn inkomen is gedaald naar onder het minimum. Maar mijn partner verdiend daarin tegen 100.000 euro pj bruto. Kunnen wij iets terug krijgen van de belasting? Mijn partner die dus de stiefvader is betaald al de kosten voor mijn kinderen . Mijn ex zegt vaak dat ik hem tekort doe . Ik wil best aan tafel met hem en openheid van zaken geven. Maar hij wil niet met mijn partner praten. Tja dan wordt het lastig. Kunnen jullie hier iets in verhelderen? Groeten marijke

Rianne - 23 jul 2016

Ik en mijn partner zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan. Ik heb 3 kinderen uit een vorig huwelijk waar ik geen alimentatie voor krijg en we hebben samen een zoontje. Mijn partner heeft uit een eerdere relatie ook een zoontje van 6 jaar. Hij betaalt alimentatie, dat heeft de gemeente vastgesteld maar ik vind het een hoog bedrag aangezien wij gewoon niet rond kunnen komen. Mijn man is bang dat wanneer hij een wijziging vraagt hij nog meer moet gaan betalen. Wat ik me eigenlijk niet voor kan stellen. Ook is het zo dat zijn.ex vriendin geen.inkomsten van haar op wil geven zodat we een eventuele berekening kunnen laten maken. Hoe kunnen we erachter komen dat het zinvol is of juist niet om een herberekening te laten uitvoeren? Met vr gr marco en rianne Rutjes

Nathje - 5 aug 2016

Hallo ik had een vraagje. Mijn vriend heeft een dochter van 4 en hebben haar al een hele tijd niet gezien. Nou heeft de ex van mijn vriend al een hele tijd een relatie met een jongen waar ze mee samen woont. En nu 2 maanden geleden heeft de ex en haar viend de hypotheek van mijn vriend overgenomen. En mij is verteld als de ex een nieuwe relatie krijgt en daarmee samenwoont, die voor het kind moet zorgen qua kosten en dus mij vriend geen allementatie meer hoeft te betalen. Wat is daarvan waar? Gr nathje

Daphne - 4 okt 2016

Begrijp ik het goed dat wanneer de moeder van de kinderen opnieuw zou kunnen trouwen zonder extra gevolgen? De ex-partner van mijn vriend heeft namelijk één hele grote hobby. Met haar dikke reet op de bank zitten, huilen bij instanties en haar hand ophouden. Het kale kip effect. Wanneer mijn vriend en ik een stap verder in onze relatie willen zetten, dat ik daar ook financieel moet aan bijdragen? Omdat wij wel hard werken voor ons geld? Ik gun iedereen in de wereld evenveel, maar dit is een oneerlijke situatie. Ik weiger mijn salaris naar een luie koe over te maken. Nooit van mijn leven.

Sven - 12 okt 2016

Goeden dag. Mijn ex vrouw is hertrouwt en de nieuwe man van haar heeft mijn zoon als stief zoon opgenomen ook achternaam laten verranderen. Ze hebben alle bij een goeden baan. Doe ik er verstandig aan een herberekening te laten maken omtremt de kinder alimitatie. Zelf ben ik ook hertrouwt en wij hebben samen twee kinderen. Mvg Sven

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 12 okt 2016

Hallo Sven, het is inderdaad een goed idee om een alimentatieberekenaar even naar de gewijzigde situatie te laten kijken. Eén van onze zakelijke partners zou je daar bijvoorbeeld bij kunnen helpen; https://nieuwestap.nl/categorie/je-zaken/

Esmé - 3 nov 2016

Hallo, Ik ben een alleenstaande moeder van 35 jaar en heb 2 kinderen van 13 en 11 jaar. Nu gaat mijn ex volgend jaar opnieuw trouwen. Met de vriendin van mijn ex heb ik gister een gesprek gehad. Zij wil namelijk in het convenant of los daarvan iets laten opstellen dat zij geen stiefmoeder is en dat er geen Co ouderschap is. Dit is omdat zij anders niet kunnen trouwen want het zou zo kunnen zijn dat er financieel nadeel zou kunnen zijn. Een voorbeeld was dat als ik mijn baan kwijt raak of zij haar baan kwijt raakt we dan de ander zouden kunnen tegen werken door de kinder alimentatie. Nu vond ik het allemaal heel vaag. En vraag me echt af of het echt nodig is. Deze wijziging kost volgens haar €800,- en dat is zij bereid te betalen. Als ik dat dan zo hoor denk ik dan moet je wel heel erg bang zijn of iets verzwijgen misschien? Iemand tips hierin? Of wie weet hoe het echt zit.

Brigitte - 18 nov 2016

Ik ben een weduwe, eigen huis, met een studerende zoon van 18 jaar. Mijn vriend is sinds begin deze maand bij mij in komen wonen. We hebben geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. We hebben een contract onderling samengesteld waarin we een bedrag voor kost en inwoning hebben vast gesteld en dat alles in, om, aan het huis van mij is en blijft. (Lullig gezegd: hij komt met niets en gaat met niets mocht het zover komen) wat we samen ondertekend hebben. We betalen geen pensioenfondsen of iets dergelijk voor elkaar. Niets is gezamenlijk (geen verzekeringen, rekeningen o.i. We zijn geen fiscaal partner maar onder 1 dak ben je wel toeslag partner. Nu heeft hij van de week een claim van zijn Duitse ex gekregen dat hij alimentatie moet betalen met terugwerkende kracht. Natuurlijk heeft hij ivm Duits recht een advocaat in handen genomen. Mijn vraag is: kan Duitsland (dwz bv gerechtskosten, kinderalimentatie, advocaat kosten of wat dan ook) iets bij mij proberen te verhalen? Ik heb het dus niet over draagkracht berekening want daar heeft hij een advocaat voor genomen. Maar ben ik als Nederlandse burger en de getroffen maatregelen ook beschermt tegen buitenlandse, in dit geval Duitse, claimen van alimentatieschuld, gerechtskosten of iets dergelijks wat uit de kwestie kan vloeien?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 25 nov 2016

Hoi Brigitte, we hebben je vraag voorgelegd aan onze partner www.deboorderschoots.nl en hierbij lees je hun uitgebreide antwoord. Succes met de situatie! Als eerste is het van belang om vast te stellen welk recht van toepassing is op de berekening van de kinderalimentatie. Als het kind in Duitsland woont en het verzoek om alimentatie te betalen is bij een Duitse rechtbank (of administratieve autoriteit) ingediend, dan is het Duitse recht van toepassing. Als de moeder in Nederland de procedure voor kinderalimentatie is gestart, dan is er een uitzonderingsregel en is het Nederlandse recht van toepassing. Volgens het Nederlandse recht ben je niet onderhoudsplichtig voor kinderen van je nieuwe partner, tenzij je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan én het kind in jouw gezin opgroeit. Als je samenwoont hoef je dus niet uit je eigen inkomen kosten te betalen voor het kind van je partner. Deze regel kan in andere rechtstelsels anders zijn. Of je in Duitsland als partner/samenwoner wel moet betalen, zal de Duitse advocaat moeten vertellen. Zodra is vastgesteld hoeveel de vader moet betalen, rijst de vraag hoe dit bedrag betaald moet gaan worden als hij niet vrijwillig betaalt. Een Duitse beslissing zal in Nederland automatisch worden erkend en er kunnen door een deurwaarder executiemaatregelen worden getroffen. Daarvoor is niet eerst een aparte procedure in Nederland nodig. Meestal gebeurt incasso door beslag op een inkomstenbron, bijvoorbeeld loonbeslag bij de werkgever of bij de belastingdienst. Als in Duitsland, net zoals in Nederland, alleen de vader hoeft te betalen en de partner niet, dan kan er geen beslag worden gelegd op het loon van de partner. Die is immers niet de alimentatie verschuldigd. Een andere optie is dat er beslag wordt gelegd op bankrekeningen. Als daar voldoende geld op staat, dan wordt op die manier de alimentatie geïncasseerd. Dat kan nadelig zijn voor de partner als het een gezamenlijke bankrekening betreft en het saldo ook voor een gedeelte van die partner is. De incasso kan niet zomaar tegengehouden worden. Wel ontstaat er een vordering op de schuldenaar. De partner kan zijn geld dus wel terugvragen. Wat als er geen inkomen of vermogen is en er toch betaald moet worden? Vaak wordt er alleen als laatste redmiddel beslag op spullen gelegd, zoals inboedel, auto’s, etc. Dit kan een partner natuurlijk ook raken. Want de deurwaarder gaat ervan uit dat alles wat zich in het huis bevindt voor de helft van de schuldenaar is, tenzij men kan aantonen dat het van de partner is. Bijvoorbeeld door het overleggen van een aankoopbon kan bewezen worden dat een bepaald meubelstuk van de partner is en niet van de schuldenaar. De deurwaarder mag dat dan niet meenemen. Kortom, de eerst stap is goed navragen of je volgens het Duitse recht aangesproken kan worden voor betaling. Daarna is het zaak om ervoor te zorgen dat heel duidelijk is wat van wie is, want je kan beter op voorhand de zaken goed regelen dan achteraf proberen je geld of spullen terug te krijgen.

Angelique - 20 dec 2016

In 2003 is de alimentatie vastgesteld voor mijn zoon. Ex partner is inmiddels getrouwd en heeft nog 2 eigen kinderen gekregen bij haar.Vrouw van hem heeft een eigen zaak.Onze zoon gast en wilt niet meer naar vader.Waardoor de kosten voor mij hoger zijn dan normaliter met de omgangsregeling.Nu inmiddels bijna 2017.Onze zoon 16 jaar.Heb ik recht op kinder alimentatie verhoging? Door al deze argumenten? Wie kan mij voorzien van goed advies?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jan 2017

  Beste Angelique, (Kinder)alimentatie is altijd wijzigbaar, mits er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. In de situatie die je schetst, zijn er verschillende wijzigingen sinds de alimentatie is vastgesteld en het lijkt er op dat dit ook allemaal relevante wijzigingen zijn. Je zou dus meer alimentatie voor je zoon kunnen vragen. Het is alleen niet zeker dat je daadwerkelijk meer alimentatie gaat krijgen. Ik lees dat er “nieuwe” kinderen zijn, waar je ex ook onderhoudsplichtig voor is. In de regel wordt zijn beschikbare draagkracht over alle kinderen waarvoor hij onderhoudsplichtig is verdeeld. Het zou dus zo kunnen zijn, dat er minder over blijft voor jouw zoon. Ik zou je daarom adviseren om de alimentatie te laten berekenen, voordat je bij je ex aan de bel trekt. Succes! Magali van Maanen – www.deboorderschoots.nl te Amsterdam

nieuwsgierig - 20 dec 2016

Bij de onlangs gemaakt herberekening van kinderalimentatie voor mijn kindje en het kindje van mijn man zijn beide samenwonende partners aan de andere zijde niet meegenomen voor berekening voor de alimentatie terwijl zij beide een goed inkomen hebben en onze exen het dus financieel veel ruimer hebben dan voorheen. Zit er een "verjaring" op samenwonende partners ( ongehuwd ) ivm het bijdrage aan kinderalimentatie?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jan 2017

  Beste Nieuwsgierig, Enkele jaren geleden is de wijze van berekening van kinderalimentatie veranderd. Voorheen werd er rekening gehouden met het inkomen, waar de werkelijke kosten van levensonderhoud (bijvoorbeeld de betaalde huur) van af werd gehaald. Van wat er dan overbleef, was 70% beschikbaar voor kinderalimentatie. In geval van samenwonen met iemand die in het eigen levensonderhoud kon voorzien, werd de woonlast voor slechts 50% van het inkomen afgehaald. De partner zou immers de andere 50% kunnen betalen. In het veranderde systeem is dit anders geworden. Er wordt niet meer met de werkelijke kosten rekening gehouden maar met standaard bedragen. Zo wordt 30% van het inkomen beschouwd als woonlast, ongeacht wat de werkelijke woonlast is. Ook is er een vast bedrag voor de overige maandelijkse lasten (de “bijstandsnorm”). Dit bedrag is voor iedereen gelijk, ongeacht of je samenwoont of niet. Waar vroeger nog wel eens gebruik kon worden gemaakt van een “gezinsnorm”, voor samenwonenden, is dat in de nieuwe berekeningsmethodiek niet meer zo. Ouders worden altijd aangemerkt als “alleenstaanden”. Wat niet is veranderd, is dat 70% van wat resteert van het inkomen na aftrek van woonlasten en de bijstandsnorm, beschikbaar is voor kinderalimentatie. Dat partners moeten bijdragen in de kosten van de kinderen is alleen in geval van een huwelijk én het kind moet in het desbetreffende gezin opgroeien. Magali van Maanen – www.deboorderschoots.nl te Amsterdam

Anoniem - 21 dec 2016

Goedemiddag, Een vraag, mijn man heeft uit een vorige relatie 3 kinderen, waarvan 1 nu 18 is geworden, de andere zijn 12 en 15. In het ouderschapsplan is destijds opgenomen dat mijn man géén financiele mogelijkheid heeft om kinderalimentatie te betalen (van partneralimentatie is geen sprake aangezien zij niet gehuwd zijn geweest en ook geen samenlevingscontract hadden) omdat hij de schulden op zich genomen heeft. Nu zijn wij afgelopen jaar getrouwd en eist zijn ex ineens kinderalimentatie, kan dit zomaar? Want in de huidige financiële situatie is dit nog erg lastig, omdat ik zelf een 0-uren contract heb. Kan hiervan wel mijn eigen onderhoud voorzien maar daar houdt het ook mee op. Als ik nu een berekening maak is er geen draagkracht (mijn man is minder gaan verdienen en woonlasten zijn wel duurder geworden.) Wij hebben haar wel wat aangeboden, wat eigenlijk niet kan maar willen toch meedenken maar zij gaat hier niet mee akkoord en wilt veel meer hebben omdat zij vindt dat ik ook meegeteld moet worden. Kunt u mij hierop alstublieft een antwoord geven?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jan 2017

  Beste Anoniem, Als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, dan kan de kinderalimentatie ook worden gewijzigd. In het huwelijk treden is bijvoorbeeld zo’n relevante omstandigheid. Dat de ex om alimentatie kán vragen, wil echter nog niet zeggen dat het daadwerkelijk wordt toegewezen. Er moet wel draagkracht zijn aan de zijde van je echtgenoot om een bijdrage te betalen. Je schrijft zelf dat je een berekening hebt gemaakt en dat daar uit kwam dat er geen draagkracht is. Het is dan de vraag of de ex moet blijven aandringen, of het er bij moet laten zitten. Ik begrijp uit je vraag dat de ex blijft aandringen omdat ze vindt dat jij moet bijdragen omdat je nu getrouwd bent. Dit is alleen waar, als de desbetreffende kinderen in jullie gezin opgroeien. Als er alleen een omgangsregeling is en de kinderen wonen het grootste deel van de tijd bij hun moeder, dan ben jij niet onderhoudsplichtig. Ik adviseer je (of liever: je echtgenoot) om allebei hun financiële gegevens bij een mediator of een andere deskundige in te leveren, zodat er door een onafhankelijke derde een berekening kan worden gemaakt. Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan kunnen er hopelijk afspraken worden gemaakt. Succes! Magali van Maanen – www.deboorderschoots.nl te Amsterdam

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 22 dec 2016

Hallo vraagstellers, we leggen jullie vragen voor aan onze partners, maar i.v.m. de feestdagen kan het even duren voor er een reactie komt.

Pep - 23 dec 2016

Mijn 2 kinderen wonen bij mijn ex. Dit jaar is mijn ex hertrouwd. Ex en partner hebben een volledige baan. Wat kan ik doen om te zorgen dat het maandelijks door mij te betalen bedrag naar beneden toe wordt bijgesteld? NB In goed overleg hieruit komen zit er helaas niet in.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jan 2017

  Beste Pep, Wat jammer om te horen dat er in onderling overleg niets kan worden afgesproken. Heb je ook voorgesteld om samen naar een mediator te gaan, of een berekening te laten maken door een onafhankelijke derde? Als dat niet werkt, dan kun je advies vragen bij een advocaat. Als het duidelijk is dat je teveel betaalt, dan kan de advocaat namens jou een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Je ex zal daar vermoedelijk verweer tegen voeren, tenzij er overleg is tussen de advocaten en er alsnog een regeling getroffen kan worden. Komt het aan op een procedure dan moeten zowel van ex, als haar partner en jijzelf alle inkomensgegevens naar de rechtbank sturen. De rechter maakt dan een berekening van ieders draagkracht en bepaalt vervolgens wie welk bedrag moet betalen voor de kinderen. Succes! Magali van Maanen – www.deboorderschoots.nl te Amsterdam

Ronnetje - 12 jan 2017

Ik hebt twee kinderen waarvoor ik alimentatie betaal. Jaren geleden is dat officieel vast gelegd en berekend bij de rechtbank. Toen kreeg ik nog een deel terug van de belastingdienst, dat deel is dan ook meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie. Ik moest 225 euro per kind betalen. Een tijd geleden is deze bijdrage van de belastingdienst komen te vervallen, maar helaas wasdraad mijn hoogte wel mede op berekend. Ik heb mijn ex daarop aangesproken met het verzoek dit onderling te regelen en minder alimentatie te hoeven betalen. Daar ging ze natuurlijk niet mee accoort. Het enige wat ik kon doen om dit te laten aanpassen is een advocaat dit opnieuw te laten berekenen en in te dienen bij de rechtbank. Maar dat kost weer een vermogen. Dit geld ook voor als er een wijziging in het inkomen van mij of mijn ex is. Omdat het altijd via een advocaat moet, heb ik het gelaten voor wat het is en betaalde intussen al 500 euro per maand, die ik niet had. Ik heb uiteindelijk geld geleend en een advocaat genomen. Deze heeft een nieuwe berekening gemaakt en blijkt dat ik al 1,5 jaar 300 euro per maand teveel betaal. Ik weet zeker dat er veel alimentatie betalende of ontvangende jaren teveel betalen of te weinig ontvangen. Gewoon omdat ze geen advocaat kunnen betalen. Ik snap niet waarom er niet een instantie is die dit bij houd. Na uitspraak van de rechter gaan de gegevens daarheen en die controleren ieder einde van het jaar je inkomen (via de belastingdienst, daar zijn alle gegevens bekend). Mocht er bij iemand een wijzing hebbennplaats gevonden in het inkomen. Kunnen zei gelijk de alimentatie daarop aanpassen. Dan kunnen ze zelfs kijken of bij wie de aanpassing in het inkomen dit heeft verzwegen zo ja moet het met terugwerken kracht betaald worden. Hiermee voorkom je dat mensen die al niet veel geld hebben onnodig teveel alimentatie betalen of de ontvangende partij onnodig te weinig ontvangen. Ik denk dat dit heel eerlijk zou zijn..

  Chris - 26 sep 2019

  Zo ontzettend eens!!

vraagtekentje - 19 jan 2017

Een vraag, mijn partner heeft twee kinderen uit een eerdere relatie. (8 en 11) Bij de scheiding is uitgesproken dat hij geen draagkracht heeft voor alimentatie. Nu is zijn ex ook hertrouwt en nu wil ze geld hebben. Mijn partner heeft een WIA uitkering. Zjin ex werkt en haar nieuwe partner heeft ook een goede baan. Zelf werk ik gedeeltelijk en gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Bij de scheiding 6 jaar geleden was mijn partner al in de ZW, De situatie van ons is er dus zeker niet beter op geworden. Kan zijn ex recht hebben op kinderalimentatie?

Ikke - 22 jan 2017

Goedendag. Ik had een vraagje. In 2003 gescheiden en hebben een zoon die was toen 3 jr. Vanaf zijn vierde jaar geen omgangsregeling meer. Alimentatie was berekend op die regeling. Daar heb ik toen niets mee gedaan. Nu 2017 krijg ik een mail dat hij minder wil betalen omdat hij geen baan meer heeft. En t niet meer aftrekbaar is en ik opnieuw ben getrouwd. Hij zelf ook. Mijn man betaalt al veel aan mijn zoon want hij is altijd bij ons en dus geen weekenden en vakanties meer bij zijn vader. Hij betaalt dus alimentatie maar verder niks meer aan de opvoeding school sport kleding en dergelijke Kan hij nu dat bedrag naar beneden krijgen. Ik heb met mijn huidige man ook een zoon en er is een schuld. Hoor graag van u

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 feb 2017

  Hi Ikke, Je kan eens kijken op onze blog van 7 feb 2017. "Wanneer is er aanleiding tot wijziging van kinderalimentatie"

Laurens - 7 feb 2017

Goedendag, Ik ben een gescheiden man met een dochter van 10 jaar oud. Zij woont bij mijn ex-partner. Sinds vorig jaar woont ze samen. Maar nu ook volgens degemeentelijke basisadministratie. Ze hebben beiden werk. Is het nu zo dat het samenwonen gezien wordt als gewijzigde omstandigheden en dat ze de woonlasten nu samen betalen? De draagkracht van mijn ex zou hierdoor hoger worden. Tevens is er nu de zorgkorting, mijn dochter is drie weekenden er maand van vrijdagavond tot maandagmorgen bij mij en ook nog eens helft schoolvakantie. De zorgkorting is dus vrij hoog. Is er ook iemand die weet hoe de inkomensafhankelijke toeslag bepaald wordt? Die heeft aan dat er recht is bij gemiddeld drie dagen per week. Mag ik dagen zien als nachten dat het kind bij je slaapt?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 feb 2017

  Hi Laurens, Samenwonen wordt niet gezien als 'gewijzigde omstandigheid' Pas bij hertrouwen (gereg. partnerschap) is er aanleiding tot aanpassing t.a.v. kinderalimentatie. Wijziging omgangsregeling is wel een aanleiding tot aanpassing kinderalimentatie. Je vraagt verder hoe de inkomensafhankelijke toeslag bepaald wordt? Bedoeld wordt waarschijnlijk de inkomensafhankelijk heffingskorting; voorwaarde; minimaal 3 dagen de zorg voor een kind jonger dan 12 jaar. En de nachten dat je kind bij je slaapt, kunnen gezien worden als dagen.

Suzanne - 26 feb 2017

Hallo, Ik heb met mijn ex een zoontje van 4. Ik ben nooit met me ex getrouwd of samen gewoond. Me zoontje heeft alleen zijn achternaam en ziet hem om de 2 weken in het weekend dit gaat nu al 4 jaar zo. Nu wilde ik weten of hij mee zou moeten betalen in de opvoeding. Ik wilde dus weten of hij kinderalimentie moet betalen. gr Suzanne

Relatie in beeld - 28 feb 2017

Eigenlijk ook wel logisch als je er goed over nadenkt!

Anoniem - 19 mrt 2017

Goedendag . Ik heb met mijn ex 1 dochter van nu 12 . Mijn ex is hertrouwd met een man die al 2 dochters heeft en samen hebben ze nog 1 dochter gekregen . Ikzelf woon samen ( niet getrouwd ) en heb 2 kinderen met huidige vriendin . Mijn vriendin werkt niet wegens verzorging van 1 van onze kindjes die een ziekte heeft . Nu verdien ik in m'n 1tje veel minder als mijn ex en nieuwe man en moet ik zelfs geld lenen om mijn alimentatie voor m'n dochter te betalen . Wij hebben dit onderling geregeld en hebben geen ruzie verder . Op het moment dat we uit elkaar gingen verdiende ik ook maar 1100 per maand . Nu verdien ik 2800 bruto maar toch een stuk minder als hun 2 samen . Wat kan ik het beste doen ? Groetjes

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 mrt 2017

  Ons advies is om de kinderalimentatie te laten herberekenen gezien de gewijzigde omstandigheden. Dit gaat ongeveer als volgt; De kosten van uw dochter worden berekend. Aan de hand van bijvoorbeeld hetgeen reeds is eerder is bepaald (convenant / ouderschapsplan, met toepassing van indexatie. Of, opnieuw vaststellen aan de hand van het inkomens van de ouders tijdens de oude samenwoning periode - of aan de hand van het huidig netto inkomen van de vader.- en aan de hand van het aantal kinderen in het gezin waar de dochter thans opgroeit. Uit de vraag maak ik op dat er thans drie onderhoudsplichtigen zijn; vader, moeder en stiefvader. Uw aandeel (de vader) wordt berekend Voor ieder wordt vervolgens zijn / haar draagkracht berekend en vervolgens wordt ieders aandeel – naar evenredigheid draagkracht- in de kosten van uw dochter berekend. Uiteindelijke hoogte kinderalimentatie U / de vader dient dan dit berekende aandeel als kinderalimentatie te gaan betalen, waarbij nog wel de kosten van een eventuele omgangsregeling worden verrekend. De vader, u, behoeft nooit meer te betalen dan uw huidige draagkracht toelaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de zorgkosten die u thans heeft; uw zorgkosten voor uw dochter en de zorgkosten voor uw jongste kinderen in uw huidige gezin. Wijziging huidige alimentatie Het (nieuw) berekende bedrag kan worden gehanteerd als beide partijen het hier over eens zijn. Zo niet, dan moet de rechter beslissen, verzoek tot toekenning/wijziging aan de rechtbank gaat via een verzoekschrift van de advocaat. De advocaat brengt ter onderbouwing dan de berekeningen in als onderdeel van het verzoekschrift. Met vriendelijke groet, Henk Alimentatiehaven 2 opties ter aanvulling Optie 1 Berekening laten uitvoeren Voor de herberekeningen kan men een formulier aanvragen bij info@alimentatiehaven.nl Optie 2 Opmerking Voorrang onderhoudsplicht voor eigen kinderen De beschikbare draagkracht van de (stief)ouder wordt naar evenredigheid onder de kinderen en stiefkinderen. Indien er niet voldoende draagkracht aanwezig is, is een optie dat de eigen kinderen voorrang krijgen boven de stiefkinderen. Dit zou dan betekenen dat wanneer de desbetreffende ouder nog draagkracht over heeft nadat de onderhoudsbijdrage van zijn of haar eigen kinderen is voldaan, de eventueel resterende draagkracht over de stiefkinderen wordt verdeeld. Maximering hoogte onderhoudsbijdrage stiefouder De situatie kan zich voordoen dat de ouders van een kind nauwelijks draagkracht hebben, waardoor de stiefouder (nagenoeg) de volledige onderhoudsbijdrage voor het stiefkind moet betalen of de stiefouder een hogere onderhoudsbijdrage jegens zijn of haar stiefkind dient te betalen omdat hij of zij meer inkomsten heeft dan de ouders van het stiefkind. Gekozen kan dan worden om de maximale hoogte van de onderhoudsbijdrage van de stiefouder gelijk te stellen met het maximale bedrag dat de ouder met het hoogste inkomen dient bij te dragen aan het onderhoud van het kind, waarbij de totale behoefte van het kind niet wordt overschreden

Els - 26 mrt 2017

Mijn vriend is gescheiden en betaalt voor zijn 2 kinderen alimentatie aan zijn ex. Wij wonen in België en willen volgend jaar hier ook trouwen. Ik ben Belgische, zal mijn inkomen dan ook worden meegerekend (ik ben zelfstandige) en kan zijn ex dan ook om een verhoging vragen? Zij woont in Nederland en werkt niet maar krijgt wel door allerlei wetten van Nederland veel kortingen (huur van de woning) en extra toeslagen waardoor haar 'inkomen' veel hoger ligt als die van ons. Ik krijg het gevoel dat mijn vriend in het nadeel behandeld wordt door de Nederlandse wet. Ik kan nergens een duidelijk antwoord vinden omwille van de landgrens en verschillende wetten. Hopelijk kunnen jullie me wat duidelijkheid bieden.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 27 mrt 2017

Beste Els, de reactie van onze alimentatieberekenaar, De Alimentatiehaven, is alsvolgt: Inkomen vragenstelster is niet van belang, ook niet na huwelijk, indien sprake is van een omgangsregeling. Indien het gevoel niet goed is kan men altijd een herberekening overwegen. Komt wellicht een lager bedrag uit, of de wetenschap dat het bedrag redelijk is. Succes ermee!

  Els - 27 mrt 2017

  Een omgangsregeling, daar versta ik onder dat hij de kinderen ook bij zich heeft van tijd tot tijd, klopt dat? De kinderen zijn inderdaad bij ons 1 weekend per 2 weken en altijd de helft van schoolvakanties.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 mrt 2017

  Ja, dat klopt Els

Els - 28 mrt 2017

Heel erg bedankt!

esmaralda - 3 apr 2017

ik heb een vraagje mijn ex eist de helft van de kinderbijslag terwijl hij meer verdiend en de kinderen ook 21 dagen van de maand bij mij zijn en de rest bij hem en ik koop en betaal alles voor de kinderen wat moet ik nu doen

esmaralda - 3 apr 2017

oja en hij betaalt ook geen alimentatie voor de kinderen

Bezorgde vriendin - 5 apr 2017

Beste Allemaal. Mijn vriendin is gescheiden en haar ex heeft nu met zijn nieuwe vriendin een huis gekocht. Kan de kinderalimentatie in gevaar komen omdat hij veel meer zal moeten gaan betalen voor de hypotheek die is afgesloten? In hoeverre kan hij een verlaging aanvragen omdat hij anders niet aan de hypothecaire verplichting kan voldoen? Of wordt hij juist draagkrachtiger im het onderhoid van de kinderen en kan zij een verhoging aanvragen omdat zijn nieuwe vriendin in zijn levensonderhoud zal moeten bijdragen? Ik lees namelijk overal dat kinderalimentatie geen invloed heeft op het lenen van geld. Hoop dat zijn keuze om het gezin te verlaten niet voor een extra domper voor mijn vriendin zal hebben.

Mij - 14 apr 2017

Ik ben al heel lang samen met mijn man, die twee kinderen uit een vorig huwelijk heeft, waar hij onderhoudsplchtig is. Mijn man heeft altijd keurig alimentatie betaalt, echter zijn dochter is nu voltijds bij haar moeder gaan wonen en wij hebben twee kinderen gekregen. Zij wil nu de alimentatie laten herberekenen omdat ze vindt dat ze recht heeft op meer. Ook wil zij dat mijn salaris meegerekend wordt omdat mijn man zijn draagkracht niet toereikend lijkt met 4 kinderen om aan de behoefte van dochter te voldoen. Zoon is meerderjarig en woont niet meer thuis. Wordt mijn salaris nu daadwerkelijk meegenomen?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 20 apr 2017

Het antwoord van de Alimentatiehaven luidt alsvolgt: 'Het inkomen van de vrouw die de vraag heeft gesteld is niet van invloed op de draagkracht van de man, maar wel van invloed op zijn aandeel in de zorg van hun gezamenlijke kinderen, en daarmede mogelijk van invloed op de kinderalimentatie.' Binnenkort verschijnt er een uitgebreidere blog over dit onderwerp.

Anoniem - 26 apr 2017

Ik woon samen met een man die ruim 650 per maand moet betalen voor zijn 3 kinderen 12 13 en 14 jaar,zijn ex vrouw is te lui om te werken en nu vroeg ik me af of alle toeslagen van de belasting (bijna 1000)per maand als inkomen word opgeteld en dus de alimentatie misschien omlaag zou kunnen.Inmiddels woont ze samen dat heeft ze niet opgegeven aan de belasting en kan ze de lasten dus delen..Ook wil ze me verplichten sport voor de kinderen te betalen en dat terwijl ik zelf nog maar 300 per maand over hou voor mijn zorgverzekering en om van te leven..Heeft het nut om achter een wijziging alimentatie aan te gaan,en kan ze mij verplichten sport te betalen

Leenaarts - 8 mei 2017

Dag. MIJN ex is hertrouwdd. Stopt mijn verplichting tot betaling van alimentatie voor de kinderen ?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 9 mei 2017

Beste Leenaarts, Je verplichting tot betaling van kinderalimentatie stopt niet Mogelijk wijzigt er wel wat. Lees onze blog hierover eens: https://nieuwestap.nl/kinderalimentatie-en-draagkracht-van-de-betaler/

Jess - 10 mei 2017

Hallo, mijn partner heeft een dochtertje met zijn ex en betaald elke maand 200 euro alimentatie. We wonen ongehuwd samen in mijn koopwoning maar willen graag trouwen. Mijn partner heeft een eigen zaak (zzp) en inkomen is altijd wisselend en werk onzeker. Ik heb een eigen inkomen en verdien een zeer goed salaris. Indien wij gaan trouwen (huwelijkse voorwaarden ivm eigen bedrijf van mijn partner), wat veranderd er dan ten aanzien van de alimentatie? Indien mijn partner (tijdelijk) geen werk/inkomen heeft (omdat hij zzp'er is dus ook geen uitkering ontvangt) wie is er dan verantwoordelijk voor betalen van de alimentatie?

Klara - 11 mei 2017

Beste nieuwe stap, ik las de vraag van Jess met interesse mee, uw antwoord gaat over samenwonende mensen. De vraag van jess, reeds samenwonend, is juist of het aangaan van een huwelijk invloed heeft op de kinderalimentatie

Lola - 27 mei 2017

Beste, ik ben 19 jaar en ontvang kinderalimentatie tot mijn 21ste. Nu vroeg ik me af, stopt de alimentatie zodra ik me verloof en ga trouwen? En wanneer ik niet trouw maar wel een kind zelf krijg? Ik hoor graag van u, Groetjes

Magda - 31 mei 2017

Ik heb een vraagje ik heb samen 2 kindren met mijn ex-vriend maar de kindren zijn niet erkent door hem .ik wil alimentatie gaan aanvragen maar hij woon in belgie en heef nu 3kindren met zijn nieuwe vriendin .zal het makkelijk voor mij zijn omdat hij niet in nl woont en de kindren zijn niet erkent .en hij nu nog 3 kindren hoeveel alimentatie zal ik krijgen ik weet niet hoe ik moet beginnen .

Berend - 2 jun 2017

Beste, Sinds 3 jaar zijn wij gescheiden en betaal ik kinder en partneralimentatie. Destijds verdiende is 2850 netto en mijn ex 1950 netto. Ik betaal per kind (3 kinderen) 123 euro kinderalimentatie en 378 euro per maand partneralimentatie. Samen ongeveer 720 euro per maand. Mijn oudste is de helft van de weken bij mij dus 50/50 verdeeld. Mijn overige kinderen zijn gemiddeld 2,5 dagen per week bij mij. Inmiddels verdien ik 3200 netto en mijn ex is minder uren gaan werken waardoor zij nog maar 1650 netto heeft. Mijn oudste kind is inmiddels 20 en mijn middelste wordt 18 in november. Aan hen betaal ik het bedrag rechtstreeks. Echter, binnenkort gaat mijn ex trouwen met iemand die een eigen bedrijf in het buitenland heeft en het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland verblijft. Aangezien mijn partneralimentatie verplichting gaat vervallen wil mijn ex nu dat ik meer kinderalimentatie ga betalen met als argument: "je gaat meer overhouden en bovendien ben je meer gaan verdienen!". Kunnen jullie inschatten of zij gelijk heeft? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de kinderalimentatie nu ik meer ben gaan verdienen en zij minder maar waartegenover staat dat zij trouwt? Daarbij zit er een gevoel van onrecht want ik vind dat zij, mede gezien de leeftijd van de kinderen, best fulltime kan gaan werken. Ze wordt door de huidige regelingen en het trouwen niet gestimuleerd hiertoe! Alvast bedankt! Berend.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 15 jun 2017

Hoi Berend, Je vraag is beantwoord door alimentatiespecialist.nl De antwoorden Huwelijk moeder en de kinderalimentatie. De echtgenoot van de moeder wordt onderhoudsplichtig naar de twee jongste kinderen en daardoor heeft het huwelijk invloed op de kinderalimentatie. Hoger inkomen vader Hierdoor wordt het aandeel van de vader in de kosten kinderen hoger en daarmede ook de kinderalimentatie. Verdiencapaciteit moeder Indien de moeder aannemelijk meer kan verdienen dan zij thans doet wordt deze verdiencapaciteit opgenomen als inkomen, het aandeel van de moeder in de kosten kinderen wordt hierdoor hoger en daarmede wordt de kinderalimentatie lager. Herberekening Een herberekening maakt duidelijk hoeveel kinderalimentatie (aan moeder en kinderen) redelijk is gezien alle eerdere en komende wijzigingen. Met vriendelijke groet, Henk Alimentatie Specialist www.alimentatiespecialist.nl

D. - 16 jun 2017

Geachte. Een vraab mbt herzien van kinderalimentatie. De moeder van mijn dochter is onlangs, of gaat binnenkort scheiden van haar huidige man. Ze woont inmiddels al samen met een andere man, echter qua inkomen heeft zij geen inkomen uit werk. Ze ontvangt alleen het kindgebondenbudget/ kindertoeslag etc. Haar nieuwe vriend waar ze nu mee samenwoont heeft wel inkomen uit werk. Nu wil de moeder van mijn dochter de alimentie die ik nu betaal herberekenen, wat ik begrijp. Mijn vraag is nu, kan het inkomen van de partner waar ze nu mee samenwoont mee worden berekend voor de kinderalimentatie en of danwel welke bedragen qua kindgebondenbudget etc.?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 19 jun 2017

  Hoi D., we willen je graag wijzen op onze nieuwe alimentatieservice Je ontvangt binnenkort bericht van de Alimentatiespecialist!

Mixx - 27 jun 2017

Hallo, Mijn vriend moet alimentatie betalen aan zijn ex. Dit snappen we en gaan we ook wel mee accoord. Maar nu betaalde hij partneralimentatie maar blijkt dat zijn ex al sinds 2011 samen woont hier kwamen we in 2014 achter. Zijn ex had toen een tumor en wou hij haar niet lastig vallen. In 2015 heeft hij verzocht om de alimentatie om te zetten na kinderalimentatie zei ging niet met de bedragen accoord en hij is toen gestopt met betalen. Nu zijn we bij de rechter geweest en daar is uit gekomen dat zij niets hoeft terug te betalen en hij wel. Haar partner waar ze een zoon mee heeft is nergens bij in berekend. En mijn vriend en ik waren in verwachting van een kleintje. Nu is mijn inkomen wel mee gerekend. Nu is de kleine inmiddels geboren en heb ik geen werk meer.. wij kunnen nu zelfs nauwlijks rond komen hoe kan dit in nederland

  janet - 12 okt 2017

  heel veel klopt er niet bij de uitspraken van rechters en ik vind dat ze toch wat schappelijker mogen zijn naar vaders toe.heel veel exen zuigen hun exman leeg zodat vader niet een niew bestaan kan lijden en geen euro overhoud om ook leuke dingen te doen en extra rekeningen zoals eigen risico,,tandarts rekeningen,wasmachine kapot,nieuwe fiets voor de kinderen,ook als er 1 kind bij moeder woont met nieuwe partner die alles maar kunnen doen en vader ook een kind heeft en elke cent om moet draaien,ik heb nou nog nooit meegemaakt als ieder een kind heeft dat moeder juist alimenatie voor het andere kind moet gaan betalen,moeders worden wat dat betreft echt voorgetrokken door de rechters dan vader helaas,en geld voor rechtzaken gaat ook niet want je komt daardoor weer in de schulden met als gevolg,nog minder doen en niks kan,hoop toch echt dat het rechtsisteem het is opneemt voor de vaders die ook een kind onderhouden

Sammetjuhhhhh - 22 jul 2017

Goedemiddag, Ik heb een vraagje. Mijn ex en ik zijn in 2015 gescheiden. In het ouderschapsplan hebben we vast laten leggen dat we co ouderschap hebben en hij betaald 148 euro aan kinderalimentatie. Dit heeft ie over heel 2016 niet betaald. Begin 2017 is hij begonnen met zijn nieuwe baan en hebben wij afgesproken dat hij vanaf januari normaal de alimentatie ging betalen met de wettelijke verhoging. Deze betaald hij niet en door de nieuwe baan kon hij ook niet meer zorgdragen voor de co ouderschap en heb ik volledig de zorg op me genomen. Mijn ex wilt niet het ouderschapsplan om laten zetten omdat er voor hem geen voordelen zijn daarvan en betaald ook niet extra omdat bij mij natuurlijk de kosten hoger zijn geworden. Nu is hij ook gaan samenwonen. Wat is het beste wat ik kan laten doen want we hadden een gezamelijke advocaat maar mijn ex wilt niets aanpassen wat niet in zijn voordeel is. Ik neem aan dat hij meer alimentatie moet betalen omdat hij en een hogere loon krijgt, de co ouderschap niet meer relevant is vanaf januari en hij nu samenwoont.

A. - 23 sep 2017

Goede avond,mijn man heeft 3 kinderen uit een vorig huwelijk en ik heb ook 1 kind uit een vorige relatie,de ex van mijn man heeft ook een nieuwe relatie en hij heeft ook 3 kinderen. De Kinderen van mijn man en mij wonen om de week een hele week bij ons. dus de kinderen wonen evenveel bij ons als bij haar. Mijn man betaald ook nog eens kinderalimentatie naar een kindrekening waar de ex ook nog een bedrag van af mag halen voor woonkosten de rest van de kosten van school, clubjes ect. wordt van de kindrekening betaald. kosten zoals een fiets of spullen voor een slaapkamer vindt de ex dat dat voor eigen kosten is en als mijn man een een kledingstuk koopt voor een van hun kinderen wat zij niet nodig vindt of te duur vindt dan wordt er op gehamerd dat hij het bedrag terug op de kindrekening moet storten.Nou zijn wij van mening dat zij de laatste jaren meer is gaan verdienen gezien haar uitgave patroon (nieuwe auto,verbouwing,grotere aankopen en vakanties) en vinden dat zij even veel kan betalen.Zij heeft een eigen bedrijf samen met een zakelijke partner en heeft de laatste jaren meerdere filialen geopend 3-4 stuks zij zegt dat ze maar een beetje meer is gaan verdienen van €1500,- naar €2000,- netto en dat geen reden is om zelf meer te betalen. Ook zegt ze omdat mijn man en ik getrouwd zijn dat mijn inkomsten (ik ben ook zzper) ook mee tellen voor de draagkracht en dat het zelfs mogelijk is dat wij meer moeten betalen. Haar partner heeft ook een goed inkomen maar zij zijn niet getrouwd wel betaald hij ook kinderalimentatie voor zijn kinderen.Ik zelf betaal en ontvang geen kinderalimentatie mijn ex partner en ik betalen ieder de helft van de kosten van ons kind. Mijn vraag is is de kans dat mijn man (wij) meer kinderalimentatie moeten betalen groot? En als dat zo is mogen wij dan ook eisen dat wij alle kosten van de kinderen betalen(doen we nu eigenlijk ook al) van onze rekening zodat de kinderen ook weten dat wij alles betalen en zij niet denken dat zijn ex ook de helft betaald?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 sep 2017

  Beste A, De Alimentatiespecialist heeft het volgende antwoord: Wij kunnen de vraag goed beantwoorden indien wij meer gegevens hebben. Algemeen; De kosten van de kinderen dienen verdeeld te worden tussen de biologische ouders en de stiefouders. Stiefouder is men over de kinderen van de partner waarmee men getrouwd is of een geregistreerd partnerschap mee heeft indien deze kinderen deel uit maken van het gezin; 45 % of meer van de tijd in het gezin verblijven. De verdeling van de kosten vindt plaats naar verhouding van de draagkracht van iedere (stief)ouder. Tevens wordt rekening gehouden met de kosten die iedere (stief)ouder reeds maakt voor deze kinderen. Kosten kinderen kunnen worden verdeeld in verblijfskosten (kosten tijdens het verblijf zoals voeding, en woonlasten en verblijfsoverstijgende kosten zoals schoolkosten, contributies en kleding. Indien men deze kosten zelf niet kan specificeren berekenen wij deze kosten aan de hand van de geldende normeringen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van onder andere; • de kosten van de kinderen • de inkomens van de (stief)ouders • de omgangsregeling c.q. co-ouderschap ’s afspraken • de kosten die men heeft voor andere kinderen dan de kinderen waarvoor de alimentatie wordt berekend Indien men de benodigde gegevens doorgeeft aan de Alimentatie Specialist kan (gratis) worden berekend of het huidige alimentatiebedrag hoger of lager wordt. Hoger of lager wordt dan per email doorgegeven Wil men, afhankelijk van de uitkomst, uiteindelijk de rapportage met de berekeningen ontvangen dan (pas) bedragen de kosten € 49,00 voor de rapportage. Met deze rapportage / berekeningen kan men dan trachten met de ex-partner het onderling eens te worden, of middels een advocaat en/of mediator.

R - 23 sep 2017

Hallo Ik ben twee jaar geleden gescheiden en we hebben toen voor co ouderschap gekozen zonder alimentatie verplichtingen. Nu is onze jongste zoon volledig bij mij komen wonen en gaat hij drie tot vier dagen in de maand naar zijn vader. Ik heb aan mijn ex gevraagd of hij wil bijdragen in de kosten voor levensonderhoud van de jongste zoon aangezien deze nu volledig bij mij woont. Ik ben pas gaan samenwonen en mijn ex is van mening dat hij niets hoeft te betalen omdat ik beschik over twee inkomens en hij maar over een. In hoeverre is hij verplicht om nu allimentatie te betalen en in hoeverre kan mijn ex mijn huidige partner verplichten om bij te dragen aan de kosten van het levensonderhoud van mijn kind?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 sep 2017

  Beste R, Uw nieuwe partner wordt pas onderhoudsplichtig indien deze stiefouder wordt; Stiefouder is men over de kinderen van de partner waarmee men getrouwd is of een geregistreerd partnerschap mee heeft indien deze kinderen deel uit maken van het gezin; 45 % of meer van de tijd in het gezin verblijven. Is uw nieuwe partner geen stiefouder (ook al woont u samen) dan blijft zijn inkomen buiten beschouwing. Uw ex partner is verplicht kinderalimentatie te betalen. De Alimentatie Specialist kan voor €49,- u de hoogte van de kinderalimentatie berekenen.

Profielfoto van Jan Willem

Jan Willem (gastheer) - 24 sep 2017

Hoi A en R (en eigenlijk ook Sammetje, Kijk even op deze pagina https://nieuwestap.nl/heb-je-een-vraag-over-kinderalimentatie-of-partneralimentatie/ Hier kun je gratis een vraag stellen als ik het goed begrijp.

Alfred - 30 sep 2017

Hoe naief kan men zijn . Mijn (werkeloze) ex-vrouw presenteert aan de rechtbank haar netto inkomsten ad 3.000 euro per maand, terwijl zij voor de hypotheek 1.230 euro per maand moet betalen. Zij woont al tien jaren met een kind (van een andere ex-man) en, niet officieel, een partner, in een koopwoning met vier slaapkamers. Zij verzoekt de rechter om aan mij (mijn netto inkomsten bedragen 2.400 euro) geen kinderalimentatie te hoeven betalen voor onze twee kinderen: te weinig rest-inkomen om zelf van te leven met haar kind. Wat denkt u dat de rechtbank beschikt?

Nellie - 31 okt 2017

Ik krijg naar mijn idee te weinig kinderalimentatie. Waar kan ik dat laten herbereken?

Hanneke - 4 nov 2017

Wij woonden een aantal jaren samen met mijn vriend, zijn zoontje van zijn ex, en ons zoontje van ons samen. In die tijd heeft zijn ex geen alimentatie betaald voor zijn zoontje. Inmiddels woont zijn zoontje bij zijn ex. Mijn vriend is nooit getrouwd geweest met zijn ex. Wij hebben een geregistreerd partnerschap maar wel op huwelijkse voorwaarden (bij schulden kunnen bijvoorbeeld schuldeisers voor mijn vriend niet bij mij aankloppen). Als een rechter nu de kinderalimentatie gaat bepalen, kijkt de rechter dan alleen naar het inkomen van mijn vriend, of ook naar mijn inkomen?

Luciënne - 9 nov 2017

Hallo, Mijn naam is Luciënne en ik heb een vraag aan jullie. De ex-vriendin (tevens moeder van hun drie kinderen) van mijn vriend gaat volgend jaar samenwonen met hun drie kinderen bij haar nieuwe partner in zijn bestaande woning. Zij heeft haar woning verkocht. Deze ex-vriending ontvangt maandelijks kinderalimimentatie (geen partneralimentatie, ze waren niet gehuwd), daarnaast ontvangt ze kindgebonden budget maar dit komt m.i.v. het samenwonen te vervallen in het nieuwe jaar. De kinderen komen om het weekend en om de week op woensdag/donderdag bij ons, incl. 50% van alle schoolvakanties. Zij eist nu (door het wegvallen van het kindgebonden budget en andere toelagen) van mijn vriend dat er een nieuwe berekening wordt gemaakt en dat wellicht de omgangsregeling moet worden aangepast (zij gaat verder weg wonen), want haar financïele situatie verandert per het nieuwe jaar. We weten niet of zij per het nieuwe jaar gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. Haar partner heeft een baan, zij werkt overigens ook. Ik ben op de hoogte dat indien haar vriend niet met haar trouwt/ger. partnerschap aangaat, niet financieel verantwoordelijk is voor de inwonenden kinderen van de partner. Dit zal zij ons dus eerlijk moeten vertellen, want dat maakt het uitgangspunt voor een nieuwe berekening wel degelijk anders. Overigens hebben mijn vriend en ik samen een kindje gekregen in de afgelopen jaren, in de huidige vaststelling van het kinderalimentatiebedrag is hier toentertijd rekening mee gehouden. Onze vraag is nu: Is de reden van het wegvallen van de kinderalimentie een standaard legitieme reden om een herberekening aan te vragen cq. te eisen? En wat als zij bijv. pas over 1 jaar gaan trouwen, kunnen wij hier dan ook een hereberekening eisen? Want hoe kun je dit nagaan? De gemeente maakt deze gegevens niet openbaar. Volgens mij betekent het ook niet automatisch dat bij het wegvallen van het kindgebonden budget, de betalende vader automatisch meer zal moeten betalen, toch? Dit is toch mede afhankelijk van de draagkracht? Hopelijk kunnen jullie ons adviseren! Bedankt alvast! Groetjes, Luciënne

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 nov 2017

  Beste Lucienne, jouw vraag is beantwoord in onze vragenrubriek Daar kun je ook andere vragen en antwoorden over alimentatie vinden.

Luciënne - 9 nov 2017

Correctie>> Onze vraag is nu: Is de reden van het wegvallen van het kindgeboden budget een standaard legitieme reden om een herberekening aan te vragen cq. te eisen? En wat als zij bijv. pas over 1 jaar gaan trouwen, kunnen wij hier dan ook een hereberekening eisen?

Steef - 15 nov 2017

Beste, Mijn vriend betaald al een aantal jaar alimentatie voor zijn dochter. Nu hebben wij ondertussen zelf 2 kinderen. Zijn ex vraagt nu meer alimentatie voor zijn dochter en wilt anders weer naar de rechter stappen. Worden onze 2 kinderen hierin mee berekend?. (In zijn uitgave). Aangezien onze kinderen ook geld kosten! Wij zelf zijn samenwonend. Groeten steef

lucy - 20 nov 2017

Sinds juli woon ik samen met mijn vriend. Mijn vriend heeft twee kinderen die bij zijn ex wonen. Nu betaald hij keurig iedere maand zijn KA en laat nooit verstek gaan. Nu wil het geval dat zijn ex minder inkomen krijgt ivm ziektewet en haar nieuwe partner verliest zijn baan en komt in de ww terecht. dus minder inkomen. Nu vraagt zijn ex om meer KA te gaan betalen omdat ze het anders niet gaat redden. Maar moet mijn vriend opdraaien voor het feit dat hun inkomen minder is geworden bij zijn ex thuis. Wij zelf kunnen nu net rondkomen. Ik moet namelijk ook KA betalen aan mijn ex en dus zijn onze kosten mss iets minder geworden sinds wij Samen wonen maar niet zo veel dat hij gelijk mee KA kan betalen.. Mogen ze bij de herberekening mijn salaris erbij rekenen om de KA te bepalen die mijn ex moet beta;en aan zijn ex partner...

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 20 nov 2017

Beste Steef, jouw vraag is beantwoord in onze vragenrubriek Daar kun je ook andere vragen over alimentatie vinden.

Jesse - 23 nov 2017

Hallo, mijn man zijn ex werkt meer en verdient dus meer dan ze heeft opgegeven bij de mediator. Wij zijn nu sinds half jaar getrouwd, ik heb een inkomen en 3 kinderen. Zou het zin hebben om een herberekening te laten maken met voldoende bewijs dat ze meer werkt? Of is de kans groot dat wij alsnog meer moeten gaan betalen ivm onze gewijzigde situatie?

Nick - 9 dec 2017

Bedankt voor dit artikel. Het is belangrijk om te weten hoe de regelgeving ten opzichte van de alimentatie veranderd. Zo te zien moet ik dan maar snel een partner vinden.

Long Nguyen - 10 dec 2017

Hallo, ik betaal nu kinderalimentatie maar nu wil ik gaan samen/trouwen met mijn vriendin. Maar mijn vriendin heeft geen inkomen en ze heeft 2 dochters. Moet ik nu nog steeds kinderalimentatie betalen of niet meer? Bedankt. Mvg, Long Nguyen

Profielfoto van Ruud

Ruud - 10 jan 2018

Goede middag! Allimentatie....... ik heb 1 zoontje en ik betaal netjes iedere maand allimentatie voor HEM, en dit doe ik graag. maar ik begrijp het gewoon niet dat mijn ex vriendin kan blijven profiteren van mijn levensgroei! Ik ben mezelf aan het opwerken in het bedrijf waar ik werk, daar zit ook meer inkomen bij, en ze is natuurlijk niet dom! Als ik opnieuw zou gaan samen wonen of wat dan ook veranderen er financiele dingen, en Nu ik eindelijk na 3 jaar scholing en dergelijke voor mezelf meer financiële ruimte heb gecreeerd zou zij dus het recht op een herberekening hebben als ze kwaad wil en is er kans dat ik meer moet gaan betalen, en dan nog de advocaat kosten die daar weer bij komen! En andersom, dat ze ipv 80€ alleenstaande ouderbijdrage naar bijna €400 kindgebonden budget is gegaan, en van een inkomen van €400 naar €1000 is gegaan, is het niet zo dat ik minder hoef te betalen! Dat is geen haalbare kaart volgens mijn advocaat. En het is niet zo dat ik minder wil betalen voor mijn kind, want ik wil dat hij het goed heeft maar het gaat om het principe, ga ik het beter hebben dan mag ze mee profiteren, maar als zij het beter krijgt mag ik daar niet van profiteren! Oneerlijk! Verder geen vragen hoor maar wilde dit even kwijt!

Janet - 16 jan 2018

Hallo De ex van mijn nichtje heeft tijdens hun relatie ook een kind verwekt bij een ander, zei vraagt zich af wat voor invloed de hoogte van de allimentatie heeft op haar 2 kinderen en bij dit 3 de kind,hij doet er alles aan om er onderuit te komen tekent hoger beroep aan en heeft het kind van haar nu erkent.

Kiki - 18 jan 2018

ik woon al 9 jaar feitelijk samen met een man die co-ouderschap heeft. De ex vrouw leeft ook al 9 jaar met iemand samen maar niet officieel op hetzelfde adres. Nu hebben wij net een eigendom gekocht en ineens wil zij de akte laten ontbinden en wil de zoon niet meer naar zijn vader. Wij gaan ervanuit dat ze het hoederecht gaat opeisen en alimentatie wil,ook al verdiend zij zowiezo als zelfstandige een pak meer en heeft ze al 9 jaar het kindergeld. Draai ik als partner hier mee voor op vermits wij wettelijk gaan samenwonen? Of veranderd de zaak als wij feitelijk blijven samenwonen?

Anoniem - 18 jan 2018

Goedendag. Ik ben gescheiden en heb 2 kinderen van net 19 en 16 jaar. Voor beide wordt alimentatie betaald, mijn dochter krijgt het rechtstreeks. Nu gaat mijn zoon van 16 jaar bij zijn vader wonen. Mijn ex-man zegt gewoon dat hij dan geen alimentatie meer gaat betalen; dat hij voor zijn zoon zorgt en ik voor mijn dochter.. Hij is al een aantal jaar geleden hertrouwd, zijn 2 verdieners en is van baan veranderd waar hij hoogstwaarschijnlijk meer is gaan verdienen. Ik ben nog steeds alleen en erg afhankelijk van alimentatie. Wat is de juiste weg om te nemen. Ik kan met hem niet om 1 tafel en eerder is een mediator ook op niets uitgelopen. Geld voor een advocaat of iets dergelijks heb ik gewoonweg niet.

CGT - 8 mrt 2018

Mijn ex heeft een eigen zaak. Hij betaald nu maandelijks een x bedrag aan salaris aan hemzelf maar ook aan mij . Ik krijg straks geen salaris meer uit zijn bv (wat prima is). Hij wil nu het totaal inkomen gaan verlagen (want als alles op zijn naam komt valt hij in de hoogste schijf)maar dan betaald hij dus ook minder alimentatie. Kan dit zomaar? Wij zijn niet getrouwd, samenlevingscontract en hebben 2 kinderen

DEE - 11 mrt 2018

Hallo Mijn vriend heeft bij zijn ex vrouw een dochter van 12. Nu betaald hij keurig kinderalimentatie(al jaren) Zij is al paar jaar getrouwd en haar nieuwe man heeft een goeie baan. Wij wonen samen en hebben een kleine van 4 maand. Is hij nou nog wel verplicht om kinderalimentatie te betalen? Haar nieuwe man is nu toch verplicht om mee te betalen aan de zorg van hun dochter , zijn stiefdochter?

  DEE - 11 mrt 2018

  Owja.. hij is nu 4 a 5 jaar zzper

Peter - 18 mrt 2018

Mijn ex vrouw is zwanger van haar nieuwe vriend maar woont officieel nog niet samen. Moet ik dan nog steeds partner alimentatie betalen naast kinder alimenatie?

Bennie - 11 apr 2018

Ik ben 8 jaar geleden gescheiden. Heb 2 zonen. 1 van 14 die bij zijn moeder woont en ik niet meer zie. En een zoon van 18 die bij mij woont. Mijn ex en ik hebben allebei een nieuwe relatie en wonen allebei samen. Moet ik dan nog steeds kinderallimentatie betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 apr 2018

  Hi Bennie, We hebben je vraag voorgelegd aan de alimentatiespecialist .

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 apr 2018

  Alimentatiespecialist.nl antwoordt: Voor de zoon die bij zijn moeder woont ben je nog steeds onderhoudsplichtig, ondanks dat je hem (jammergenoeg) niet meer ziet. De hoogte van deze kinderalimentatie is mede afhankelijk van de draagkracht van jou, de vader, van de moeder en van een eventuele stiefvader, indien de moeder thans is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Voor de zoon die bij jou woont dienen naast jouzelf de moeder en eventuele stiefmoeder (indien jij thans bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebt) een bijdrage te leveren in zijn kosten tot aan zijn (minimaal) 21ste jaar. De hoogte van ieders bijdrage is afhankelijk van ieders draagkracht. Tevens of deze zoon wel of niet studeert en zo ja welke studie.

Monique - 8 mei 2018

Ik ben 18 jaar geleden gescheiden en inmiddels alweer 12 jaar opnieuw getrouwd met een andere partner. Nu wil mijn dochter studiefinanciering aanvragen, kan ik nu de inkomsten doorgeven van mij en mijn partner.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 14 mei 2018

Alimentatiespecialist.nl antwoordt: Het gaat om de inkomens van de biologische ouders of adoptieouders. Dus jij behoeft alleen jouw inkomen in te vullen.

Pierre-Jan - 22 mei 2018

Goedemiddag, Volgend jaar gaan mijn vriendin en ik trouwen, we wonen sinds juli vorig jaar samen. De dochter uit het vorige huwelijk van mijn vriendin staat sinds juli vorig jaar ingeschreven bij de biologische vader. Klopt het dat de inschrijving van de dochter bepaalt dat de biologische vader geen kinderalimentatie kan gaan eisen? Dit las ik op website alimentatiewijzer.nl maar kan niet achterhalen of deze informatie nog actueel is.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 mei 2018

  De alimentatiespecialist antwoordt het volgende: De moeder dient kinderalimentatie te betalen aan de vader, juist als de dochter bij de vader woont.

Hans - 28 mei 2018

Ik heb even een vraagje. Ik ben een aantal jaren geleden gescheiden en heb 2 dochters uit het huwelijk met mijn ex. Onze omgang is gelukkig goed en daar ben ik heel erg blij om. Nu heb ik sinds anderhalf jaar een vriendin en wij willen heel graag samen kinderen en denken er aan om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Wat houdt dit exact in voor de kinderalimentatie die ik voor mijn dochters betaal? Ik lees nl. diverse verhalen op internet. De één zegt dat mijn vriendin dan "stiefouderplichtig" is en onze salarissen op 1 hoop gaan tbv een herberekening. Een ander zegt weer dat dit juist niet het geval is omdat mijn dochters niet op ons adres staan ingeschreven. Ik zie door de bomen het bos niet meer :-) En let wel; ik ben niet te beroerd om mijn verplichtingen na te komen, dat heb ik nog geen dag verzaakt! Echter wil ik wel graag van tevoren weten wat op mij afkomt :-) Alvast bedankt.

MR C - 5 jul 2018

Ik ben gescheiden en betaal alimony aan mijn EXvrouw. Ik heb nu tweeling van een andere vrouw. Moet ik nog geld aan mijn exvrouw betalen ? Ik vind deze geld moet zijn voor mijn kinderen

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 6 jul 2018

Beste MR C, een goed moment om een nieuwe berekening te laten maken.

Alex - 26 jul 2018

Mijn ex en ik zijn uit elkaar en er is een alimentatie berekening gemaakte op basis van dat zij huisje gaat huren, kindgebondenbudget, huursubsidie en zorgtoeslag krijgt, zij moet van de alimentatie 53% betalen en ik 47%. Omdat ze geen huis kan vinden wil ze nu opeens bij haar nieuwe vriend gaan wonen, is het voordelig voor mij om dan de alimentatie dan op basis van het samen wonen te laten berekenen? Ter info ze kent hem 2 maanden dus ik vind het alles behalve slim maar goed

PWS - 26 jul 2018

Hallo, Ik vroeg me af of er iets meer bekend was van de nieuwe wet waar ze mee bezig zijn? Begreep dat daardoor zaken makkelijker worden en daarnaast ook meer duidelijkheid over de eventuele nieuwe partner gegeven wordt. Daarnaast werd de leeftijdsgrens voor de kinderen ook omhoog gedaan. In afwachting van een reactie, Met vriendelijke groet, PWS

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 jul 2018

  @PWS Het valt niet te zeggen of en wanneer en in welke vorm het wetsvoorstel herziening kinderalimentatie wellicht uiteindelijk wordt aangenomen.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 27 jul 2018

@Alex Indien jouw ex samenwoont zonder getrouwd te zijn of zonder een geregistreerd partnerschap te hebben, heeft dit geen invloed op de kinderalimentatie. Indien wel getrouwd of met een geregistreerd partnerschap heeft dit wel consequenties, jouw aandeel in de kosten zal dan lager worden. Met vriendelijke groet, Henk De Alimentatiespecialist

Alex - 27 jul 2018

@nieuwe stap dus zodra ze gaat trouwen of gereg partnerschap heeft, laten herberekenen, wordt dan het salaris van haar nieuwe partner in de berekening meegenomen?

Nele - 6 aug 2018

Hallo Ik heb ook is een vraagje. Onlangs ben ik bij mijn vriend gaan wonen. Hij heeft 2kinderen en co ouderschap. Officieel woon ik nog thuis bij mijn ouders. Maar ik vraag me af...is het nadeliger voor de belastingen enzo dat ik mijn domicilie bij hem zet? Groetjes nele

Taveirne Isabelle - 20 aug 2018

Hallo, Ik had ook een vraag...mijn alimentatie voor 2 dochters Werdt in 2006 bepaald. Dochters waren toen 9 en 4 jaar. Op het moment van de scheiding was ik zelfstandige met een goed draaiende zaak. Echter 3jaar geleden heb ik deze moeten stopzetten wegens gezondheidsproblemen waardoor ik ondertussen invalide ben. Wat dus een vermindering van 2/3 van mijn inkomen betekende. De oudste werkt ondertussen,maar de jongste(18) gaat nu verder studeren... Ik heb nog een inkomen van 950€ /maand, draag alle kosten(medisch,school etc) zelf,ex-man komt kinderen al niet meer halen sinds lagere school tijd.... Kan ik verhoging alimentatie verkrijgen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 aug 2018

  Ik heb je vraag doorgestuurd naar de alimentatiespecialist.nl Het antwoord volgt.

Nathalie - 22 aug 2018

Hallo Mijn vriend heeft een dochter van bijna 7. Nou is de allimentatie niet vastgezet. Nou heeft zijn ex een nieuwe vriend en woont daar sinds kort mee samen en hebben allebei een goeie baan. Mijn vriend heeft een normaal inkomen en ik wat minder want ik werk 3 dagen in de week en wij hebben samen ook een dochter, Moet mijn vriend dan nog steeds allimentatie betalen? Mvg nathalie

Jolanda - 2 sep 2018

Ik heb een vraag.mijn man en ik zijn nu 3 jaar getrouwd.hij heeft 2 kinderen uit een eerdere relatie die wij 2 x per jaar zien.ex heeft nog nooit om alimentatie gevraagd en komt nu na 12 jaar ineens met een rechtzaak en eist 250 euro per kind.kan dat nog na zoveel jaar?nog nooit ergens om gevraagd alleen een keer de helft voor de paspoorten.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 sep 2018

  Beste Jolanda, Hierbij het antwoord van de alimentatiespecialist.nl Omdat de onderhoudsplicht doorloopt tot 21e jaar van kind kan ook nu nog -na 12 jaar- om alimentatie worden gevraagd.

ferry - 6 sep 2018

Hallo! Laatst zijn mijn vriendin en ik geconfronteerd met het feit dat haar ex-man de alimentatie voor haar twee kinderen wil laten herberekenen (verlagen) omdat zijn nieuwe vrouw in verwachting is. Zijn nieuwe vrouw heeft ook een inkomen en dient bij te dragen in de kosten van de baby toch? Ik heb mij aardig ingelezen in de trema-berekeningen maar ik kom er niet 1-2-3 uit. Draagkracht van haar ex berekenen is eenvoudig op basis van enkel zijn inkomen, maar hoe rekening te houden met het kindje op komst?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 sep 2018

  Dit is redelijk complexe materie; Wanneer iemand onderhoudsverplichtingen heeft jegens kinderen uit verschillende relaties, terwijl zijn draagkracht niet voldoende is om aan die verplichtingen volledig te voldoen, het voor onderhoud beschikbare bedrag tussen die kinderen wordt verdeeld, in beginsel gelijkelijk tenzij bijzondere omstandigheden tot een andere verdeling aanleiding geven, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een duidelijk verschil in behoefte. Draagkrachtverdeling naar rato naar rato van behoefte De draagkracht van de man/vrouw dient naar rato van de behoefte verdeeld te worden over zijn al zijn/haar kinderen Vaststellen van ieders aandeel in de kosten gezamenlijke kinderen man en vrouw middels een draagkrachtvergelijking Indien de draagkracht van de man en de vrouw tezamen voldoende is om in de behoefte van de (gezamenlijke) kinderen te voorzien wordt een draagkrachtvergelijking tussen de man en de vrouw vervaardigd. Draagkracht en andere kinderen Indien de draagkracht van de man en de vrouw tezamen voldoende is om in de behoefte van de gezamenlijke kinderen te voorzien, behoeft geen draagkrachtvergelijking gemaakt te worden tussen de man en zijn mede-onderhoudsplichtige (ex)partner(s) voor zijn andere kinderen om te bezien of de man van het bedrag van zijn draagkracht voor die andere kinderen mogelijk een bedrag overhoudt, dat kan worden aangewend om in de behoefte van de gezamenlijke kinderen te voorzien. Indien de draagkracht van de man en de vrouw tezamen onvoldoende is om in de behoefte van de gezamenlijke kinderen te voorzien, wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt tussen de man en zijn mede-onderhoudsplichtige partner voor zijn andere kinderen om te bezien of de man van het bedrag van zijn draagkracht voor die andere kinderen mogelijk een bedrag overhoudt, dat kan worden aangewend om in de behoefte van de gezamenlijke kinderen te voorzien. Een berekening geeft uitsluitsel over het nieuwe bedrag. Wij kunnen aanbieden om de juiste bedragen te berekenen voor een bedrag van € 49,00. Dit is inclusief een uitgebreide rapportage. De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation. Voor de benodigde gegevens kan een formulier aangevraagd worden via info@alimentatiespecialist.nl .

Frits - 6 sep 2018

Ook ik heb een vraag. Mijn ex zorgde voor onze zoon, ik heb altijd de alimentatie betaald. Zij is hertrouwd en gaat nu scheiden van haar huidige partner. Onze zoon (met wie er geen contact is) zal bij zijn stiefvader gaan wonen. Moeder gaat dus niet meer voor onze zoon zorgen. Hoe gaat dit met de alimentatie en gezag (ik heb immers ook gezag!!)?? Ik heb dit alleen via via te horen gekregen. Moeder reageert niet op contactpogingen van mijn kant.

Eddy - 14 sep 2018

Hoewel ik al jaren (13) kinderalimentatie betaal voor mijn geweldige dochter en dit ook met alle plezier doe, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik teveel betaal. Toen wij gescheiden zijn, had mijn ex geen baan en ik wel. De berekening (in 2005 gemaakt) kwam erop neer dat ik € 400 aan kinderalimentatie moest betalen. Mijn draagkracht zou uitkomen op € 525, dus mijn toenmalige advocaat vond dat ik niks te klagen had als er "maar" € 400 werd gevraagd. Wat ik toen nog niet realiseerde is de indicatie elk jaar. Op dit moment zit het bedrag door de indicatie al tegen de € 500 aan. Nu zijn beide situaties sterk verandert. Mijn ex woont weer samen (niet getrouwd), heeft werk en heeft met haar nieuwe partner een kind. Ook ik ben weer samen (getrouwd) en met mijn vrouw 2 kinderen. Zou het lonen om een herberekening te laten maken? En hoe ga je om met je ex als zij niet inzicht wil geven in haar financiële situatie, mocht dit nodig zijn voor de herberekening? Nogmaals ik vind het niet erg om voor mijn dochter te betalen, graag zelfs, maar nu ik mijn leven opgepakt heb en een eigen gezin heb, merk ik soms dat het bedrag aan alimentatie voor mijn dochter niet in verhouding staat mbt hetgeen ik kan besteden aan mijn andere 2 kinderen. Het voelt "oneerlijk".

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 17 sep 2018

  Beste Eddy, Hierbij het antwoord van de alimentatiespecialist.nl De gewijzigde omstandigheden geven aanleiding tot herziening van de alimentatie, waarbij jouw draagkracht verdeeld dient te worden over alle drie de kinderen. Voor onbekende gegevens kunnen wij redelijke stelposten opnemen, indien men het vervolgens niet eens wordt dient de wederpartij alsnog de ontbrekende gegevens aan te leveren. (rechtbank)

Alex - 11 okt 2018

Ook ik zit nu met een vraag; het is 16 jaar goed verlopen. Tot een tijdje geleden. Partner/man van mijn ex stuurt een geemotioneerde e-mail met daarin verschillende berekeningen over hoe kinderalimentatie wordt uitgerekend. In 2010 is er door een advocaat een nihil vaststelling opgesteld en droor mij en ex getekend. Voorwaarden, ik moet aangeven en inzichtelijk makenwanner ik weer werk heb. Akkoord. Maar na deze vaststelling is kind om de week bij ons komen wonen. Dit is 5 jaar zo geweest. Huidige partner raakte zwanger en is het weer naar om het weekend gegaan ivm drukte. Gemiddeld genomen zijn kosten voor het altijd verdeeld. Betaal ik zwemmen, judo, eventueel schoolkosten en schoolreisje, etc, etc.. Nu is er een situatie ontstaan dat er uit "emotie" weer aanspraak wordt gemaakt op de in 2003 vastgestelde alimentatie vanuit de partner van mijn ex. Het gaat niet om een wereld bedrag,en heb ik altijd bijgedragen in bepaalde kosten, maar hoe kan ik dit op een minnelijke manier tegenhouden? Niet dat ik wil stoppen met het betalen van zijn school, hobby's of andere uitgaven. Maar doordat de situatie vanuit een kant is "ge-escaleerd" kan ik hier weinig vrede me hebben.

girl86 - 14 okt 2018

Goedemiddag, Ik ben inmiddels bijna 2.5 jaar gescheiden en heb de zorg voor 2 kleine kinderen. Om het weekend zijn ze bij vader. We waren niet getrouwd maar hadden destijds een samenlevingscontract. We hebben nadat we uit elkaar ging een ouderschapsplan ongesteld en dingen vast gelegd. Hier staat ook in om jaarlijks het ouderschapsplan bij te stellen i.v.m een wijzing in de situatie bijvoorbeeld door samen te gaan wonen. Nu is het moment daar dat mijn ex samen gaat wonen met zijn vriendin die fulltime werkt en zij heeft ook 2 kinderen onder de 18 jaar, zij ontvangt van haar ex man ook alimentatie voor haar 2 kinderen. Ik wil graag nu na bijna 2.5 jaar alimentatie herberekenen, nu hij meer verdiend en nu hij gaat samenwonen met zijn vriendin, ze werken allebei fulltime. mijn inkomsten zijn nu ongeveer gelijk aan 2.5 jaar geleden maar vorig jaar zat ik er onder, kun je dit nog met terugwerkende kracht ontvangen van vorig jaar? En wat als je ex niet met de herberekening eens is, wat kun je dan het beste doen? Bedankt alvast voor je tips

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 okt 2018

  Beste girl86, hierbij de reactie van de Alimentatiespecialist. Dat de man nu meer verdient geeft aanleiding tot herziening van de kinderalimentatie. Zolang de man samenwoont maar niet is getrouwd (en geen geregistreerd partnerschap heeft) heeft de samenwoning geen consequenties. Wel als hij trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, hij wordt dan stiefouder en onderhoudsplichtig. Heb jij onvrijwillig lagere inkomsten dan wordt hier rekening mee gehouden, maar met terugwerkende kracht kan eigenlijk alleen als je al langer geleden dit hebt aangegeven maar de ex partner heeft niet willen meewerken.

Nieuwe verbintenis - 16 okt 2018

Beste, Sinds een aantal jaar ben ik gescheiden. De alimentatie hoogte is vastgesteld en daarvan betaal ik 100% omdat mijn ex geen inkomen had. Ik betaal 80% van dat bedrag aan haar en 20% van de tijd zijn ze bij mij. Nu is haar situatie veranderd. Ze heeft inmiddels al enige tijd een baan voor ongeveer 26 uur per week en heeft ook een vast contract. Daarnaast gaat ze vanaf volgende maand een geregistreerd partnerschap aan of een huwelijk (daar zijn zij en haar nieuwe partner nog niet over uit). Wat betekend dit voor de alimentatie? Ik wil graag de opties bekijken voor het herberekenen van de alimentatie gezien ik nu al 4 jaar 100% van alle kosten draag voor onze 2 kinderen. Daarnaast zijn de kinderen meeverzekerd op mijn zorgverzekering. Nu moeten beide een beugel waar ik dan de nodige facturen voor ontvang. Maar ik betaal ook al 100% van de kosten. Hoe kan ik dit regelen gezien er niets verrekend mag worden. Daarnaast verwacht ik dat mijn ex niet bereid is om die kosten te betalen. Verneem graag uw advies en/of tips hierover. Alvast bedankt en met vriendelijke groet

Remco - 18 okt 2018

Een vraag ik ben 4jr gescheiden.. ka was uitgerekend op 70eur per maand en pa op 730eur per maand Mijn ex is gaan samen wonen met nieuwe partner waar door pa is vervallen... en onderling 300eur ka afgesproken Ik verdien 2250eur netto per maand, Mijn ex is nu hertrouwd, ze werkt alleen 9uurtjes per week, en haar nieuwe man heeft een goede baan.. inkomen weet ik niet maar schat 2750euro Alle berekeningen die ik nu online doe gaan alleen uit van haar 9uurtjes werken per maand? Zit ik nu met 300eur aan de hoge kant. Of is dit normaal? Op papier hoef ik namelijk nog maar 70eur te betalen.. dus kan nu nog alle kanten op.. maar wil een lbio berekening doen, maar ben bang dat ik dan ineens nog hoger uit kom????

Lonneke - 21 okt 2018

Goedemorgen, sinds de zomer woont de 17jarige dochter van mijn man bij ons, omdat het bij moeder niet meer ging. Mijn man betaalt nog steeds kinderalimentatie, minus een nibudbedrag voor alle dagen dat ze bij ons is. Aangezien nu besloten is dat ze bij ons blijft wonen, vraag ik me af waarom wij die kinderalimentatie nog zouden moeten betalen. Zijn we dat verplicht, of kan dat stoppen? Moeder woont samen met haar partner. Wij hoeven niks van hun. Maar ik vind het wel terecht dat de kinderalimentatie stopt. Ze wil sowieso dat wij betalen voor iedere dag dat haar dochter bij hun eet en slaapt. Wat zegt de wet?

Lucie - 23 okt 2018

Hallo, Mijn vriend is gescheiden, en zijn ex-partner is vorig jaar opnieuw getrouwd. Mijn vriend heeft 3 kinderen met haar, die bij haar verblijven. Om het weekend en in vakanties zijn ze bij ons. Mijn vriend betaalt kinderalimentatie, partneralimentatie niet omdat mijn vriend destijds niet voldoende draagkracht had daarvoor (zat in de schuldsanering). Mijn vriend zijn expartner heeft met haar nieuwe een dochtertje. Nu loopt het niet lekker meer tussen haar en haar nieuwe man, en gaan ze apart wonen. Man is al uitgeschreven op het adres en mijn vriend zijn ex-partner heeft vorige maand bijstandsalimentatie aangevraagd. Vandaag kregen wij een brief in de bus van de gemeente, formulieren over de ingang van de bijstandsuitkering van de ex-partner met daarin vermeld de verplichte onderhoudsplicht van mijn vriend ten aanzien van de kinderen. Gemeente wil dat mijn vriend de gemeente maandelijks bijdraagt. Mogen ze dit doen aangezien mijn vriend zijn ex hertrouwd is, en de nieuwe man daardoor ook onderhoudsplichtig is? Vermoeden bestaat dat ze apart zijn gaan wonen om er financieel op vooruit te gaan, aangezien ze nog bijna dagelijks bij elkaar zijn en haar man ook blijft slapen.

Hans - 10 nov 2018

Mijn 16 jarige zoon heeft tot nu toe altijd bij zijn moeder gewoond en ik betaal dus kinderalimentatie. Nu wil mijn zoon graag bij mij worden. Ik neem aan dat mijn plicht om kinderalimentatie te betalen vervalt en dat de moeder nu mij kinderalimentatie moet betalen? Dat was mijn vraag.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 nov 2018

  Beste Hans, Bij wijziging van de omstandigheden kun je een nieuwe berekening laten maken om te kijken wat de consequenties zijn van die wijziging. Dit kan voor €49,- bij de alimentatiespecialist.nl

Ed - 16 dec 2018

Stel: Man en vrouw gaan scheiden, vrouw vind na 2 jaar een nieuwe partner. Ze gaan samenwonen en het kind uit het eerste huwelijk gaat mee. Ze gaan een samenlevingscontrakt aan, dus in theorie moet de vrouw gewoon kindalimentatie ontvangen (als ze gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap hebben dus niet) Nu krijgt dit nieuwe koppel samen ook een kind. Wat geld dan? Is dan de vader ook gelijk stiefvader over het kind uit de moeders vorige huwelijk waardoor de gescheiden vader niet meer alimentatieplichtig is? Want het zal nogal vreemd zijn als iemand totaal niet meer financieel verandwoordelijk is voor zijn eigen kinderen toch?

Voor de beller bekend - 5 jan 2019

Ik ben heel erg benieuw over de volgende situatie en kan (online) tot nu toe geen lassend antwoord vinden : Mijn partner heeft een kind uit eerdere relatie(nooit getrouwd), wel ooit erkend als ongeboren vrucht maar geen gezag. Gezag ligt bij andere partij. Mijn partner betaalt alimentatie. Zij (ex partner van mijn partner) is in 2013 met een ander getrouwd in gemeenschap van goederen, het kind woont bij haar. Alimentatie is niet herzien sinds dat huwelijk vanwege slechte communicatie tussen ex-partners. Nu zijn wij voornemens te gaan trouwen maar ik wil graag mijn inkomen afschermen van de alimentatie plicht. Klopt het dat door een huwelijk ons alimentatiebedrag omhoog gaat? Ook wanneerhet kind niet inwoont? Alles is tot nu toe notarieel geregeld maar ik wil graag de haken en ogen mbt toekomstig huwelijk afdekken. Alvast bedankt voor uw antwoord.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 jan 2019

  Ik heb je vraag doorgestuurd. Het antwoord volgt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 jan 2019

  Hierbij het antwoord van de alimentatiespecialist: Jouw inkomen heeft geen invloed op de kinderalimentatie, ook niet na huwelijk. Onderhoudsplichtigen: Moeder, echtgenoot van moeder (vanaf 2013) en jouw partner zijn na jullie huwelijk onderhoudsplichtig naar het kind van jouw partner. Jij bent niet onderhoudsplichtig omdat het kind geen deel uitmaakt van jouw gezin. (niet minimaal drie dagen bij jou verblijft). Wij kunnen jouw partner aanbieden om de actuele juiste bedragen te berekenen voor een bedrag van € 49,00. Dit is inclusief een uitgebreide rapportage. De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation. Voor de benodigde gegevens kan een formulier aangevraagd worden via info@alimentatiespecialist.nl of gebruik ons onlineformulier;.

N - 7 jan 2019

Goedemiddag, een vraagje omtrent wijziging kinderalimentatie. Mijn vriend heeft een zoontje en hij betaald hiervoor kinderalimentatie aan zijn ex-partner. Door een nieuwe baan is zijn ingekomen gezakt. Momenteel zijn wij aan het kijken of wij het bedrag kunnen laten wijzigingen. Nu gaan wij, als alles doorgaat, samen wonen. Bij het kopen van het huis komt een samenlevingscontract kijken. Zodra wij samenwonen met een samenlevingscontract, wordt mijn inkomen dan berekend voor kinderalimentatie? Heeft het kopen van een huis effect op de hoogte van de kinderalimentatie? Alvast bedankt voor uw reactie.

Eva - 11 jan 2019

Bij deze enkele vragen wat betreft alimentatie en omgang van onze dochter. Mijn ex partner en ik zijn ondertussen 7 jaar uit elkaar. Voor hem is er destijds een bedrag van 120 EUR vastgesteld aan alimentatie voor onze dochter. Ook heb ik een 17 jarige zoon uit een eerdere relatie waarvoor ik geen alimentatie ontvang aangezien vader de achterbroek heeft aangetrokken en zogenaamd geen vaste woon of verblijfplaats heeft. Dus de zorg van hem is volledig voor onszelf. Mijn ex heeft een nieuwe partner met 3 kinderen weer maar woont niet samen. Ik ben vorig jaar getrouwd. Mijn huidige man heeft een inkomen van 1800 netto en ik verdien zelf rond de 900 netto per maand met een huur van 715. Mijn ex zit aan inkomsten uit 2banen rond de 2100 netto. Met een hypotheek van 600. Maar hij beweerd nu dat ik volgens hem geen recht meer heb op alimentatie van onze dochter. Maar een herziening aanvragen doet ie ook niet. Tevens vind ie omdat ik allimentie ontvang dat onze dochter nog steeds met tasjes kleding op en neer moet aangezien ik alimentatie ontvang. Alles bij elkaar zitten wij regelmatig in zwaar weer terwijl er van de andere kant met de nieuwe partner constant uitjes worden gedaan,weekendjes weg,vakanties. Nou sorry maar wij kunnen dat niet. Hij betaald ook nog steeds hetzelfde bedrag als 7jaar geleden,er is nooit een herziening geweest,terwijl de kosten stijgen en vooral omdat onze dochter volgend jaar na het voortgezet onderwijs gaat. Hoe dan verder?? En moet ik dan ieder jaar weer naar een mediator oid stappen om een herziening aan te vragen? Dit kost ons klauwen vol geld dan. M.v.g Eva

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 jan 2019

  Hi Eva, We hebben de vraag doorgestuurd. Het antwoord volgt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 jan 2019

  Het antwoord van de alimentatiespecialist: Jij hebt wel zeker recht op kinderalimentatie, tot 21e jaar dochter. Een berekening kan duidelijk maken hoeveel op dit moment de kinderalimentatie voor jouw dochter behoort te zijn. Van belang hierbij is onder meer; Is hij de biologische vader van de drie vermelde kinderen met zijn partner en het inkomen van zijn partner.

Miertje - 16 jan 2019

Mijn vriend en ik hebben een huis gekocht en willen graag het een en ander op papier zetten. Hij heeft 3 kinderen ik 2. Alle kinderen zijn bij de exen ingeschreven. Komen om het weekend bij ons en de maandagavonden. Wij willen evt voor een geregisteerd partnerschap gaan. Hoe zit dat dan met de alimentatie? Als de kinderen niet bij ons ingeschreven staan moet mijn vriend dan meer alimentatie gaan betalen aan zijn ex als wij geregistreerd partners worden? Of maakt het niet uit waar de kinderen ingeschreven staan?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 17 jan 2019

  Beste Miertje, het maakt niet uit waar de kinderen staan ingeschreven. Maar doordat jullie een geregistreerd partnerschap aangaan worden jullie over en weer onderhoudsplichtig voor de kinderen. Er kan een wijziging in jullie draagkracht optreden, die een wijziging van de kinderalimentatie tot gevolg kan hebben. Het lijkt verstandig een nieuwe berekening te laten maken (bijvoorbeeld bij de Alimentatiespecialist voor € 49).

Eric - 18 jan 2019

Hallo, ik woon samen met mijn partner twee eigen kinderen en een bonus zoon. Ben getrouwd. met alleen mijn inkomen. Vraag 1 De vader van mijn bonus zoon betaald geen allimentatie, nooit vastgelegt. Hij woond ook samen maar is niet getrouwd, wel hebben ze samen twee kinderen. Word er bij het aanvechten van allimentatie ook naar de inkomsten van zijn woon partner gekeken? of alleen naar zijn inkomen aangezien ze niet getrouwd zijn. vraag 2 Als de vader het hoofdverblijf wil wijzigen kan hij dan ook allimentatie vragen van mij? voor de zoon van mijn partner?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 jan 2019

  Het antwoord van de scheidingsplanner is als volgt. Vraag 1: Er wordt niet naar het inkomen van de partner gekeken. Vraag 2:Er kan geen kinderalimentatie van u gevraagd worden. Wat belangrijk is bij de vraag over de hoogte ed. van kinderalimentatie, hoe hoog was het inkomen bij scheiden en hoe was het inkomen verdeeld tijdens het huwelijk, op basis daarvan wordt de hoogte van de kinderalimentatie/ behoefte van het kind bepaald. Daarnaast gaat niet alleen om het hoofd verblijf maar ook over de zorg (het aantal zorgdagen) voor het kind

Sanne - 23 jan 2019

Sinds 2 jaar heb ik een nieuwe vriend. Ikzelf ben gescheiden en heb 2 kinderen. Mijn ex betaalt een kleine alimentatie aangezien ik ook werk. Dat is allemaal goed geregeld en het contact is ook goed. Bij mijn vriend is dit een ander verhaal. Hij heeft zelf geen kinderen, maar zijn ex heeft tijdens hun huwelijk besloten dat ze geen zin meer had om te werken en alleen dingen te doen die ze zelf leuk vindt. Mede daardoor is mijn vriend uiteindelijk van haar gescheiden. Doordat ze langer dan 5 jaar getrouwd zijn geweest en het feit dat zijn ex vindt dat ze nog steeds niet kan werken betaalt mijn vriend erg veel partneralimentatie. Hiervoor hebben we inmiddels een advocaat ingeschakeld, echter valt zijn ex momenteel onder bescherming van de gemeente. Ze heeft daar ook een zielig verhaal opgehangen dat ze niet kan werken. Ze mag nu vrijwilligerswerk doen en de gemeente betaalt maar 1/3 van haar inkomen, mijn vriend de rest terwijl hij zelf amper rond kan komen. Deze situatie geschetst te hebben en het hierdoor lastig is om samen te wonen heb ik een aantal aanvullende vragen: - Mochten wij besluiten om toch samen te gaan wonen wat zijn dan de consequenties? Gaat zijn draagkracht omhoog en moet mijn vriend meer alimentatie betalen? Of heeft hij dan ook zorgplicht naar mijn kinderen toe en zou dat van invloed kunnen zijn? - mochten wij nog een kind van ons samen willen, welke gevolgen heeft dit dan voor zijn alimentatie als wij dan samenwonen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 jan 2019

  Hoi Sanne, Het antwoord volgt..

Jannie - 25 jan 2019

Mijn vriend komt bij mij inwonen en heeft co ouderschap met zijn ex. Het is ons verteld dat als hij bij mij woont dat hij 700 euro moet betalen voor de kinderdagverblijf, omdat hij bij mij komt wonen. Zijn ex werkt op dit moment niet. Als me vriend niet komt wonen bij mij dan hoef hij maar een beetje te betalen. Is dat waar?

Pien - 2 feb 2019

Mijn ex heeft besloten dat hij de indexering niet meer wil/kan betalen. Hij heeft een goede baan, dus ik denk dat hij het best kán betalen maar gewoonweg niet wil. Hij heeft inmiddels een nieuwe vriendin, met zoon van 7, een nieuw huis met haar en een baby. Nu is er vorige jaar uitgekomen dat de ex van zijn vriendin (vader van haar zoontje) de alimentatie niets meer hoeft te betalen. Dus hij heeft nu de zorg voor haar zoon en de baby, plus hoge kosten van hypotheek, opvang voor de baby etc. Nu kan zijn vriendin het kennelijk niet meer aan en gaat minder werken. Ik vind het allemaal erg vervelend voor hen, maar ik vind dit niet mijn dochters probleem. Hij heeft me nu een voorstel gedaan om de indexering om het jaar te doen, moet ik hiermee akkoord gaan of me aan de gemaakte afspraken houden?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 feb 2019

  Beste Pien, dit is de reactie van de Alimentatiespecialist:De indexering dient gewoon door te gaan, deze kan ook met terugwerkende kracht worden opgeëist. De man is niet onderhoudsplichtig naar de zoon van zijn vriendin door de samenwoning.

Niels - 5 feb 2019

Ik ben ruim 6 jaar geleden gescheiden. Heb 3 kinderen met m’n ex van 15,12 en 9 jaar. Ik ben hertrouwd en heb 2 kinderen met haar, van 4 en 1 jaar. De 3 kinderen van m’n ex komen hier 3 tot 4 dagen per week, heel anders dan toen berekend is. M’n ex heeft ook een nieuwe partner en woont bij haar in. We hebben alle 4 gewoon werk. Hoe zit het nu met mijn draagkracht voor de alimentatie van m’n 3 kinderen van m’n ex?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 feb 2019

  Beste Niels, omdat er kennelijk veel veranderd is in jouw situatie is het het verstandigst een herberekening van de alimentatie te laten maken. (Dat kan de bij Alimentatiespecialist al voor € 49).

Femke - 20 feb 2019

Ik heb vanaf 2013 een co-ouderschap met mij ex-partner ivm de zorg voor onze zoon van inmiddels 7 jaar. Altijd in een goed overleg gegaan. In het ouderschapsplan staat dat wij de kosten voor onze zoon naar rato van ons inkomen/draagkracht betalen op de gezamenlijke kindrekening (en/of). Ieder jaar in januari stelde we het bedrag bij op basis van onze loonstrook van januari. Dit deden we op grond van het bruto loon (begrijp nu dat dit eigenlijk netto loon moet zijn). De verdeelsleutel is nagenoeg altijd 60/40 geweest (60% voor hem en 40% voor mij). We zijn inmiddels ook allebei gaan samenwonen met een nieuwe partner (niet getrouwd) en hebben nooit een wijziging aangevraagd vanwege draagkrachtwijziging. Momenteel gaat het om een gezamenlijk bedrag van 300 euro per maand wat we op de kindrekening storten. Ik heb besloten om vanaf 1/1/19 een dag in de week onbetaald ouderschapsverlof op te nemen en daarom heb ik om bijstelling van de verdeelsleutel verzocht. Mijn ex-partner wilt geen bijstelling, omdat hij zegt dat ik vrijwillig gekozen heb voor minder inkomen en ik tevens de zorg heb voor de 2 kinderen van mijn nieuwe partner die niet mijn kinderen zijn, wat mede de reden is van het opnemen van het ouderschapsverlof. Ik wilde en meer tijd voor mijn zoon, maar ook was de zorg voor 3 kinderen in combinatie met full-time werken even teveel. - Nu zou ik graag vernemen of de reden van mijn inkomenswijziging van belang is? - En dient het bedrag te worden gewijzigd op basis van mijn inkomensdaling? - Mochten we er samen niet uitkomen, waar kan ik dan het beste een herberekening aanvragen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 feb 2019

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl Ja, in deze zaak lijkt dat redelijk, maar jouw nieuwe partner kan wel ook dan een rol spelen bij bepalen van jouw draagkracht, die lager is geworden omdat je ook voor zijn kinderen zorgt. - En dient het bedrag te worden gewijzigd op basis van mijn inkomensdaling? Ja, op basis van ieder netto inkomen en kindregelingen, waarbij dus jouw nieuwe partner deels bij kan worden betrokken. - Mochten we er samen niet uitkomen, waar kan ik dan het beste een herberekening aanvragen? Wij kunnen je aanbieden om de juiste bedragen te berekenen voor een bedrag van € 49,00. Dit is inclusief een uitgebreide rapportage. De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation. Voor de benodigde gegevens kan een formulier aangevraagd worden via info@alimentatiespecialist.nl of gebruik ons onlineformulier;.

Sonja - 21 feb 2019

Ik ben weduwe en heb sinds bijna 3 jaar een vriend , deze is gescheiden. Ze zijn uit elkaar gegaan en hebben daarbij beiden een schuld bedrag mee genomen. Mijn vriend betaald €250,- kinderalimentatie per maand, vanaf het begin. Nu is zijn dochter echter sinds oktober uit huis geplaatst, omdat moeder zegt de opvoeding niet meer aan te kunnen. Moeder is inmiddels verhuist naar andere provincie en woont samen met haar vriend. Ook zijn zij samen een (klus) bedrijf begonnen. Elke maand op de dag dat m’n vriend zijn loon word gestort, krijgt hij binnen no time een app van ex, wanneer hij de alimentatie stort!! Mijn gevoel zegt dat dit geld voor andere dingen gebruikt word, vooral merkwaardig dat zij er op de stort datum om loopt te springen?!?! ik maak mij daar boos/verdrietig om. Daar mijn vriend nog schulden betaald is het in de arm nemen van een advocaat eigenlijk financieel gezien niet mogelijk! Wij vragen ons echter wel af of de alimentatie niet kan stoppen, minderen of wellicht naar de instantie waar de dochter verblijft gestort kan worden. Zodat het ook daadwerkelijk gebruikt word voor haar benefits!

Papa - 26 feb 2019

Wat voor gevolgen heeft het als je bij iemand ingaat wonen die kinderen heeft uit vorige relatie en bijstand. En kinderalimemtatie betaald voor je eigen 3 kinderen wat nu haast niet meer te doen is kan ik dan een verlaging aanvragen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 feb 2019

  Het antwoord volgt..

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 feb 2019

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl Of de samenwoning aanleiding geeft tot wijziging van de door jou te betalen kinderalimentatie is afhankelijk van jouw samenlevingsvorm; Alleen als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat kan dit consequenties hebben, je wordt dan wellicht stiefvader over de in jouw nieuwe gezin verblijvende kinderen, en daarmede onderhoudsplichtig. .Als dan jouw totale draagkracht niet voldoende is om aan de verplichtingen naar al jouw (stief)kinderen volledig te voldoen, wordt jouw draagkracht verdeeld (naar behoefte) tussen alle kinderen, hierbij wordt rekening gehouden met de andere onderhoudsplichtigen.

nicoline - 7 mrt 2019

Mijn partner betaald kinderal. wij zijn officieel gaan samen wonen. Zijn ex heeft een herberekening aangevraagd gezien het feit deze verandering. Nu is het wel zo dat ik weduwe ben en 100% verantwoordelijke ben voor mijn zoon. In de uitleg wordt er aangegeven dat beide ouders voor hun zoon verantwoordelijk zijn..maar dat gaat nogal lastig omdat mijn partner dood is.. Wordt hier dan niet op 1 of andere manier rekening mee gehouden?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 mrt 2019

  Beste Nicoline, dit is het antwoord van de Alimentatiespecialist: Daar kan waarschijnlijk rekening mee worden gehouden, het gaat om de ouders (1 in jouw situatie) en om stiefouders. Of de samenwoning aanleiding geeft tot wijziging van de te betalen kinderalimentatie is afhankelijk van jouw samenlevingsvorm; Alleen als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat kan dit consequenties hebben, jouw vriend wordt dan wellicht stiefvader over de in jouw nieuwe gezin verblijvende kinderen, en daarmede onderhoudsplichtig. Als dan de totale draagkracht van jouw partner niet voldoende is om aan de verplichtingen naar alle (stief)kinderen volledig te voldoen, wordt de draagkracht verdeeld (naar behoefte) tussen alle kinderen, hierbij wordt rekening gehouden met de andere onderhoudsplichtigen.

Rosa - 11 mrt 2019

Ik woon samen met een man, we hebben samen geen kinderen. Zijn 8 jarige zoon is elk weekend bij ons. Zijn ex heeft woont samen met een nieuwe partner met een laag tot geen inkomen. Zij hebben recentelijk samen een dochter gekregen. Hij heeft zijn dochter erkend. Heeft de komst van het halfzusje van mijn bonus-kind invloed op de kinderalimentatie die mijn partner nu betaalt aan zijn ex?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 mrt 2019

  Beste Rosa, hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Dit kan wel invloed hebben, dit is met name afhankelijk van het inkomen van jouw partner en het inkomen van de ex-partner van jouw partner. Van ieders inkomen is de draagkracht afhankelijk. De verdeling van ieders draagkracht is redelijk complex; Indien de totale draagkracht van de ex-partner voldoende is voor beide kinderen verandert er niets, maar is deze onvoldoende dan dient haar draagkracht verdeeld te worden naar rato van de behoefte van ieder kind. De kinderalimentatie zou dan hoger kunnen worden Hierbij is eveneens de verdiencapaciteit van de huidige partner van de ex-partner van belang. De kinderalimentatie zou lager kunnen worden indien ex-partner gaat trouwen.

Loes - 10 apr 2019

Mijn man is overleden. We hebben 2 kinderen. Mijn nieuwe partner betaald alimentatie voor zijn 2 kinderen.We wonen samen met mijn 2 kinderen en samen hebben we nog 1 kindje gekregen. Nu wil zijn ex meer alimentatie. Wat doet deze situatie met de alimentatie die hij voor zijn kinderen moet betalen?

Kelly reid - 10 mei 2019

Mijn ex moet maar 120 euro allimentatie betalen per maand. Ookal liet hij ons met 10 duizend euro schuld achter. Hij heeft nog geen enkele keer betaald. Sinds oktober 2018. Wel LBIO ingeschakeld. Maar ookal werkt hij nog steeds alleen sinds 4 maanden een andere baan via een uitzendbureau... Hij werkt en leert nu. BBL studie werken en leren voor vrachtwagen chauffeur. Hij krijgt dus wek gewoon loon binnen via dat uitzendbureau die hem aan die baan heeft geholpen voor zijn studie. Ik vind het allemaal raar en vaag maar oké, hij werkt daar nu dus 4 maanden bevestiging gekregen van hemzelf het bedrijf waar hij werkt plus van het uitzendbureau. Maar volgens het LBIO kunnen ze nog steeds niets omdat zijn inkomen niet geregistreerd staat. Dat kan toch niet? Oké zelf zal hij nooit papierwerk doen of belastingaangifte doen of ergens iets invullen. Maar hoe kan het dat hij er al 4 maanden werkt en geen loonbeslag gelegd kan worden omdat volgens het LBIO hij geen geregistreerd inkomen heeft? Wat kan ik daar mee?

Jasmine - 29 jun 2019

Beste, Mijn man heeft 4 kinderen bij 3 verschillende ex partners. Leeftijden 14,10,10 en 5 jaar. Wij zijn getrouwd en krijgen een kind. Netto inkomen van mijn man is 2000€ en ik week ook. Hoeveel allimentatie per kind moet hij betalen? 2 van de moeders krijgen uitkering en 1 ro!d 2300€ per maand.

  Papa - 7 jul 2019

  4 kinderen bij 3 vrouwen en nu kind nummer 5 bij vrouw nummer 4 ? Lees ik dit echt ? Of is dit een droom dat vrouwen de zoveelste in de rij willen zijn ? In wat voor wereld leven we hier .....

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 jul 2019

  Weinig respectvol Papa...

  Profielfoto van Eline

  Eline Stap - 8 jul 2019

  Gewoon respectloos. Niet helpend, niet ondersteunend, alleen veroordelend.

anoniem - 4 jul 2019

Beste nieuwestap, Ik heb een vraag over alimentatie berekening mijn ex heeft in de berekening niet gemeld dat ze een samenleving contract heeft. ( huis gekocht en een baby lijkt me dat daar wel onder duurzaam gezamenlijke huishouding valt ook zonder een samenlevingscontract) .Ook zijn de woonlasten niet gedeeld door 2 aangezien ze samenwoont zou dat wel meegenomen moeten worden in de draagkracht volgens internet bronnen alimentatie berekeningen. Zij hebben samen een baby en ze heeft geen recht meer op kindgebondenbuget daardoor wordt haar draagkracht minder en is dat door berekend aan mij. Ik mag mijn kinderen nu 3 dagen per 2 weken meer zien maar moest door de situatie ineens 248 meer betalen dan toen ik ze 1 keer per 2 weken zag. In het proces ben ik mijn baan verloren waardoor het vermeerderde bedrag niet kan betalen aangezien ik de WW ingegaan ben.Ik heb een vso meegekregen met een geheimhoudingsplicht zij wil nu aanspraak maken in de berekening op het ontvangen bedrag. zonder alimentatie moet ik al 400 euro gebruiken om mijn vaste lasten te betalen. Als ik het berekende bedrag moet aanhouden komt daar nog 848 euro bij aan alimentatie die berekend is zonder rekening te houden met haar woonsituatie zoals boven beschreven. Daarnaast zijn mijn woonlasten 60% van mijn inkomen in plaats van de 30% die aangehouden wordt in de standaard berekening. Ook weigert ze mij de omgang met de kinderen ik zou ze dolgraag meer dan 5 dagen per 2 weken willen zien.( ze liet ze naar de bso gaan terwijl ik thuis zit en mijn kind jarig was op die dag) ben 170 km verhuisd om ze meer te kunnen zien en woon nu nog geen 8 km bij mijn kinderen vandaan.Ze weigert dit om de volgende reden: het is niet praktisch voor mij en ik vind dit meer dan genoeg. Dit is in mijn menig geen gegronde reden om omgang van meer dagen te verbieden. Daarnaast heeft ze aangegeven (op papier) maar 20% van de alimentatie daadwerkelijk aan de kinderen te spenderen de rest heeft ze gespaard voor als de kinderen het huis verlaten. Dit is natuurlijk een goede insteek alleen betekend het wel dat mijn kinderen dus niet dezelfde leefstandaard hebben, waar de alimentatie voor bedoeld is, toen wij nog een gezamenlijk huishouden deelde. Ik weet dat ik geen recht heb op inzage hierin maar dit lijkt mij niet juist aangezien ik de dure dingen zoals telefoon abonnementen en aanschaf en ipads ook maar voor mijn rekening heb genomen omdat zij daar geen geld aan wil uitgeven. mijn vraag is wat zijn nu mijn rechten? moet het opnieuw berekend worden op de daadwerkelijke situatie ( samenwonen met samenlevingscontract, vermindering woonlast ex, mijn daadwerkelijke woonlasten, wel of niet meenemen vso, wel of geen fictief kindgebondenbudget) Of moet de standaard berekening worden aangehouden? en laatste vraag mag mijn ex meer dagen weigeren op de bovengenoemde rede die zij aandraagt?

Advies - 7 jul 2019

Wat als er een kind is met andere vrouw als waar de man mee getrouwd is, hoe word dan alimentatie berekend vrouw van vader kind werkt, man werkt voor zichZelf. Koophuis hier koophuis buitenland dure auto’s beide hier en nog 1 buitenland. Eigen stacaravan op vakantie park etc. Hebben samen 1 kind ( Moeder die niet getrouwd is met vader en wel nu de zorg voor het kind heeft loop juist inkomsten mis was mondeling alvast bedrag Pm besproken om dat te compenseren gebeurd al niet dus wil weten wat zijn daar ne rechten in en berekenen ze haar inkomsten en eigen vermogen ook om bedrag vast te stellen van kind alimentatie hoor graag van u

Mariska - 9 jul 2019

Mijn partner heeft met zijn ex een 40/60% regeling. De kinderen staan bij haar ingeschreven en zij ontvangt dus de kinderbijslag en ook nog kinderalimentatie. Bij scheiding waren de kinderen 3 en 6 jaar. Zij ging al vrij snel illegaal samenwonen. Heeft nog wel geruime tijd de toeslagen van alleenstaande ouder ontvangen. Mijn partner en ik zijn onlangs gaan samenwonen en binnen een paar weken vroeg ze om de indexering op de alimentate. Dit met terugwerkende kracht. Ze heeft hier recht op en dit heeft ze dan ook gekregen. De kinderen zijn inmiddels 9 en 12 jaar. Zijn ex wil nu dat het ouderschapsplan opnieuw bekenen wordt. Jarenlang heeft ze ruim voldoende geld ontvangen en dit zeker niet allemaal aan de kinderen besteedt. Nu gaan de kinderen geld kosten en zelfstandiger worden en wil ze e.e.a. aanpassen zodat ze meer alimentatie kan krijgen. Kan dit zomaar? Wat als ze de oudste dochter zo manipuleert dat de dochter ook wil dat het ouderschapsplan wordt aangepast?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jul 2019

  Beste Mariska, hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Bij gewijzigde omstandigheden (zoals wijziging van inkomen, lasten, de samenwoningssituatie en de omgangsregeling) kan telkens opnieuw de alimentatie worden herzien. Indien het tot een rechtszaak zou komen (over bijvoorbeeld de omgangsregeling) dan kunnen kinderen vanaf 12 jaar door een rechter in de gelegenheid worden gesteld om hun mening kenbaar te maken, vervolgens houdt de rechter hiermee rekening met zijn uitspraak. Dit betekend dus niet dat een kind (jonger dan 18 jaar) zelf kan bepalen hoe de omgangsregeling eruit ziet.

  Mariska - 9 jul 2019

  Hartelijk dank voor uw reactie.

Mark v Berkel - 7 aug 2019

Mijn expartner woont sinds oktober 2018 weer samen, we hebben samen een zoon van 11 jaar, waar we co ouderschap over hebben afgesproken. Vanaf November 2019 gaat mijn expartner minimaal 36 uur werken. Ook haar partner werkt full-time. Door deze verandering gaat de hoogte van kinderaliminentatie veranderen, dit wil mijn expartner niet accepteren en wil nu het convenant aan laten passen, waar in zij ook aanspraak wil maken op de kinderbijslag en kindgebonden budget. Ik betaal nu nog € 136 kinderalimentatie. Mijn vraag is of dit wel zo maar kan daar ik in het convenant de kinderbijslag en kindgebonden budget toegewezen heb gekregen

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 aug 2019

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Wijziging van omstandigheden is vaak aanleiding tot wijziging van de alimentatie. In deze zaak geeft het hogere inkomen van uw -ex-partner aanleiding tot verlaging van de kinderalimentatie. De kindregelingen die u ontvangt zijn voor u bedoeld en behoeven niet perse verdeeld te worden. Dit kan/mag wel, maar dan met uw instemming, eventueel op te nemen in een nieuw convenant. Ook dan wijzigt de kinderalimentatie (wordt lager) Indien uw ex-partner gaat trouwen (of geregistreerd partnerschap aangaat) wordt haar partner onderhoudsplichtig naar uw kind en wijzigt de alimentatie wederom.

bas - 4 sep 2019

Mijn vrouw en ik waren 10 jaar getrouwd haar ex man betaalde geen allematiatie voor zijn dochter die bij ons woonde Nu erfde hij flink wat geld en via de lbo kreeg mijn vrouw tijden ons huwelijk over 10 jaar achterstallige kinder allematiatie 38000 euro Na dat zij het geld kreeg gingen we uit elkaar en ze eist nu een deel van de meerwaarde van het huis ondanks dat we op de koude huwelijksvoorwaarden waren getrouwd. ik wou zonder gezeur uit elkaar en wou ook geen aanspraak op de helft van de achterstallige kinderallematatie. ik heb ook 10 jaar gezorgd en kosten gemaakt voor de opvoeding van haar kind (toen ons kind) tijdens ons huwelijk. en als zij een stukje meer waarde van het huis eist kan ik dan ook de helft van de door haar ontvangen achterstallige kinderallematie eisen..

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 sep 2019

  Hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Indien sprake is van alimentatie is ook de boedelscheiding van belang voor bepaling ieders eigen vermogen. T.a.v. de vraag van de man; hangt af van op wiens naam de eigen woning staat / stond; indien van de man heeft de vrouw waarschijnlijk geen recht op deel meerwaarde. Inzage in de huwelijkse voorwaarden zal meer duidelijkheid verschaffen.

Angelique - 5 sep 2019

Mijn vriend betaalt 400 per maand aan kinderallimentatie voor 2 kinderen van 8 en 11 jaar. Nu is zijn salaris het zelfde gebleven, wonen we nu samen met een hypotheek van bijna 800 euro kaal. Zijn ex partner is na de scheiding meer gaan werken, namelijk van 3 naar 4 dagen. Nu hebben ze co ouderschap en hebben wij elke week van donderdag tot en met zondag ochtend de kinderen. Is dit bedrag niet te hoog per kind. Nu wij zelf ook meerdere lasten hebben nu we zelf ook net een kindje hebben gekregen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 sep 2019

  Er zijn zoveel wijzigingen in de situatie dat het handig lijkt om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Dat kan bijvoorbeeld voor € 49 bij de Alimentatiespecialist.

Mirjam - 17 sep 2019

Mijn vriend heeft 3 kinderen bij zijn ex en ze zijn maar 2 nachtjes in de 2 weken bij ons. Hij betaald 678 alimentatie per maand voor 3 kinderen. Nu hebben mijn vriend en ik ook een kindje gekregen. Verandert dat iets aan de alimentatie?? Ook willen wij volgend jaar gaan trouwen en dan gaan we samenwonen (koophuis) met ook mijn 4 kinderen erbij. Verandert daar ook iets bij voor zijn alimentatie? Ik heb zelf ook een inkomen en ontvang minimale alimentatie voor mijn kinderen. I Dat weet ik of het de moeite waard is om een herberekening te laten doen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 17 sep 2019

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl:De momenten waarop jullie situatie telkens wijzigt heeft ook telkens consequenties voor de alimentatie (deze zal lager worden). Thans is jouw vriend onderhoudsplichtig naar 4 kinderen en dient zijn draagkracht onder deze 4 kinderen -naar rato van de behoefte per kind- te worden verdeeld. Na jullie huwelijk is hij tevens onderhoudsplichtig naar jouw kinderen en dient zijn draagkracht verder verdeeld te worden. Jij wordt niet onderhoudsplichtig naar zijn kinderen want men wordt stiefouder over de kinderen die deel uitmaken van het gezin, oftewel naar ie kinderen die minimaal drie dagen per week in het gezin verblijven. Het is dus zeker raadzaam om een herberekening te laten vervaardigen.

George - 1 okt 2019

Ben 6 jaar gescheiden. Mijn ex-partner onderhoudt de 3 kinderen. Een 16 jarige dochter verdient 700 euro per maand. Een 19 jarige dochter werkt ook en verdient nog meer. Beide dochters hebben geen volledige studie. (4 dagen werken en 1 dag studie) Moet ik voor deze dochters nog wel kinderen alimentatie betalen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 okt 2019

  Hoi George, Zie de blog: kinderalimentatie en de eigen inkomsten van het kind "de inkomsten van kinderen onder de 18 heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Wanneer een kind van 18 jaar of ouder niet meer (voltijd) studeert wordt rekening gehouden met het geld dat het kind zelf verdient/kan verdienen". Dus de inkomsten van je dochter van 19 hebben wél invloed op de kinderalimentatie.

M - 13 okt 2019

Er zijn allerlei nare toestanden en getouwtrek om twee kinderen aan de hand bij mij man. (1 van zijn kinderen bij ons staat ingeschreven). .Nu hebben wij geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden, stel wij gaan scheiden op papier, is het dan zo dat mijn inkomen niet meegerekend wordt voor de kinderalimentatie?. En stel wij zouden nadien een samenlevingscontract aangaan hoe zou dit dan zitten?. Ik zit er nl niet op te wachten om te betalen aan een ex partner hun kinderen. Ik geef ze liever genoeg als ze bij ons zijn namelijk.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 okt 2019

  Beste M, ik verwijs je graag naar deze blog, daar staat uitgelegd wanneer je als stiefouder financieel mede verantwoordelijk wordt.

Marion - 25 okt 2019

Hallo, ik ben sinds 2016 gescheiden en onze zoon van nu 15 woont bij mij. We hebben gedeelde voogdij maar mijn zoon gaat sinds een haar niet meer naar zijn vader. Mijn ex is direct in 2016 gaan samenwonen en beide hebben een goede baan. Hij betaald 250€ ka en voor mijn niks. Nu kreeg ik deze week een adreswijziging van mijn ex en blijkt dat ze een koophuis hebben gekocht . We hebben uiteraard een zorgplan , maar daar trekt hij zich weinig van aan. Veranderd vanuit zijn kant de regels, zoon mocht niet meer bij hun slapen etc Veranderd er door deze wijziging iets in de ka , zeker na aankoop duur huis en zo ja ,hoe moet ik dat regelen? VGR4

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 okt 2019

  De reactie van de Alimentatiespecialist: De kinderalimentatie wordt hoger vanaf het moment dat kind minder bij vader verblijft. Het feit dat de vader is gaan samenwonen of een huis koopt heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Wel van invloed is de wijziging van het zorgplan, hierbij gaat het om de werkelijke situatie. De € 250,00 kinderalimentatie zal berekend zijn op basis van het aantal dagen dat het kind bij de vader zou verblijven, nu dat is verminderd worden de kosten bij de moeder hoger en daarmede eveneens de Een berekening kan helderheid verschaffen in de actuele juiste kinderalimentatie. Aanpassing kan vervolgens in onderling overleg en als dat uiteindelijk niet lukt via een advocaat / verzoekschrift aan de rechtbank.

Bianca - 25 okt 2019

Hallo. Mijn kinderen staan bij ex ingeschreven omdat ze bij hem wonen.ze hebben bekeken om alimentatie te betalen.maar mijn inkomsten zijn te laag daar voor.ik heb een nieuwe vriend.als ik nu zou gaan samen wonen wordt dan hem zijn inkomsten bekeken en erbij berekend? Zou ik dan als nog alimentatie moeten gaan betalen?? Ex krijgt naar mijn mening toch al genoeg.iedere maand alleen staande ouder korting van belasting en het kinder geld.zelf krijg ik niks als de kinderen bij mij zijn. Vriendelijke groet bianca

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 okt 2019

  Beste Bianca, alleen samenwonen heeft geen effect op de kinderalimentatie.

Budo - 2 nov 2019

Beste "Nieuwe Stap", ik zou graag willen weten tot wanneer ik (de biologische vader) verplicht is kinderalimentatie te betalen. Ik ben met de moeder niet getrouwd geweest. Zij heeft na een tijdje iemand anders ontmoet en is uiteindelijk ook met hem getrouwd. Onze zoon heeft altijd bij zijn moeder gewoond. Toen onze zoon 18 jaar werd (in 2016) is hij gestopt met school en is gaan werken. Ook besloot hij geen contact meer met zijn vader op te nemen. Na 9 maanden werd ik het zat en heb de alimentatie stopgezet met de gedachtegang dat hij voor zichzelf zorgt. Ik heb aan mijn zoon aangegeven dat wanneer hij verder gaat leren ik de alimentatie zal voortzetten. Hij is nu 21 en 8 maanden oud en eist “de rest” van het geld op. Hij is van mening dat hij recht heeft op de alimentatie tot zijn 21e. Nu heb ik dat ook op internet gelezen, maar omdat hij is gaan werken en bij zijn moeder en stiefvader (beide werkzaam) woont, was ik van mening dat ik de alimentatie niet meer hoefde te betalen. Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Budo

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 nov 2019

  Beste Budo, de eigen inkomsten van je zoon hebben kunnen zeker effect op het bedrag dat jij aan kinderalimentatie moet betalen. Je leest er meer over in deze blog.

Dennis - 11 nov 2019

Hallo, Sinds 5 jaar ben ik gescheiden van mijn ex. We hebben co-ouderschap en zijn inmiddels beide weer hertrouwd. Alles overleggen we in goede harmonie. Echter is de situatie momenteel zo dat mijn zoon bij ons wil gaan wonen omdat de situatie dusdanig is dat hij niet meer bij zijn moeder wil wonen. Het co-ouderschap zal daardoor vervallen lijkt mij en zal moeder alimentatie moeten gaan betalen. Hoe hoog is dat bedrag voor haar per maand?

  William - 12 nov 2019

  Gaat de moeder van jullie zoon daarmee akkoord ? Want die regeling kan niet zomaar eenzijdig worden aangepast, of is jullie zoon meerderjarig ? Alimentatie kan je laten berekenen wanneer jullie er onderling niet uit geraken; dat hangt van tal van factoren af, daar bestaat geen vast bedrag voor.

Yvo - 25 nov 2019

Hallo, mijn ex en ik hebben 2 kinderen: 1 zoon van 18 en 1 dochter van 15. Onze dochter woont vast bij mij en daarvoor betaal ik dus geen KA. Mijn ex betaalt hier echter ook geen KA voor. Mijn zoon is ouder dan 18 dus ik betaal de KA rechtstreeks aan hem. Mijn ex is onlangs opnieuw getrouwd dus daarmee is de PA vervallen. In principe maak ik dus geen KA of PA meer naar over. Nu willen mijn nieuwe partner en ik ook trouwen. Aangezien er nu geen sprake is van KA verandert dit nu niets. De vraag is echter:als mijn dochter weer bij haar moeder wil wonen, heeft mijn ex dan recht op dezelfde KA als voorheen of een hogere KA door het trouwen van mij met mijn nieuwe partner ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 nov 2019

  Beste Yvo, het antwoord van de Alimentatiespecialist luidt als volgt: Ex is wel onderhoudsplichtig en zou normaliter kinderalimentatie aan u moeten betalen.Eigenlijk zou er dus wel sprake moeten zijn van kinderalimentatie, maar deze zou dan lager worden door stiefmoeder. Een lagere kinderalimentatie dan voorheen omdat de nieuwe partner dan ook onderhoudsplichtig is.

  Yvo - 27 nov 2019

  Dus als mijn dochter bij mijn ex gaat wonen en daar staat ingeschreven, dan wordt het inkomen van mijn nieuwe partner niet mee gerekend bij de KA berekening ? Dus het inkomen van mijn nieuwe partner zou alleen uitmaken als het kind bij mij staat ingeschreven op het adres en als ik daar KA voor betaal ? Klopt dit ?

Profielfoto van Noaz

Noaz - 3 dec 2019

Hoi, Ik ben 3 jaar geleden gescheiden en ik heb inmiddels een nieuwe partner die inkomen heeft. We willen graag vanaf deze maand de kosten delen en een gezamenlijke rekening openen. We zijn nog niet getrouwd of geregistreerd partner van elkaar. Ik ontvang alimentatie van mijn ex voor mijn twee kinderen. Heeft deze financiële verandering invloed op de hoogte van de kinderalimentatie? De kinderen zijn volledig bij mij behalve twee weekenden per maand bij hun vader. Alvast bedankt voor jullie antwoord :)

Mo - 9 dec 2019

Hallo als je samen gaat wonen maar nog wel co ouderschap hebt met je ex.. Staat mijn nieuwe partner daar toch los van? Wat wel reeel zou zijn? Ik wil namelijk niks van mijn ex en andersom ook niet als ze een nieuwe partner treft mvg

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 dec 2019

  Beste Mo, Alleen samenwonen heeft geen gevolgen. Als jij met je nieuwe partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat wordt deze stiefouder en mede onderhoudsplichtig voor jouw kinderen.

  Mo - 10 dec 2019

  Geld dat ook als ik met mijn nieuwe partner fiscaal partner word? Of is dat ook weer anders? Mvg mo

Ano Niem - 11 dec 2019

Mijn vriend krijgt per 4 weken zijn loon betaald, en elke 1e van de maand moet hij zijn ex ruim 300€ betalen. Hij heeft een heel keurig voorstel gedaan aan haar om het maandelijkse bedrag van de alimentatie x 12 te doen en dan delen door 13. Zodat zij dan elke 4 weken op de dag van zijn salaris storting zeker is van geld. Waar het natuurlijk allemaal om draait bij haar. Hij kan namelijk niet 2x alimentatie betalen van 1 salaris. Maar mevrouw gaat niet akkoord met het voorstel. Er is vastgesteld in het convenant dat er in januari overleg moet plaatsvinden over eventuele wijzigingen over de alimentatie. Maar ze heeft nu al aangegeven dat ze nergens meer mee akkoord gaat en natuurlijk loopt de alimentatie nu een paar dagen met betalen achter omdat het niet op de 1e gestort wordt maar 3/4 dagen daarna. Dan komen er dreig berichten dat de kinderen niet eerder weer komen tot er geld op de rekening staat. Dus in principe als je even zwart wit kijkt, moet mijn vriend betalen om zijn eigen kinderen te zien. Daarbij stuurt ze elke dag berichten te dreigen met van alles en nog wat, alleen maar schelden en vloeken. Ze heeft nu melding gemaakt van mij bij gemeente woningbouw en belastingdienst dat wij zouden samenwonen wat helemaal niet waar is. Als zij haar geld niet krijgt dan heeft niemand recht op geld. Ze maakt ons hele leven zuur, we hebben geen moment rust. Elke dag zegt mijn vriend dat hij niet gestoord wil worden en helemaal niet tijdens werk, ondertussen is ze bijna overal op geblokkeerd maar vind ze een andere weg om hem alsnog lastig te vallen. Wie heeft de gouden tip om dit te laten stoppen? En wat kan mijn vriend eventueel doen, om tafel met haar is niet mogelijk want de wet geldt niet voor haar daar staat ze boven. Alles moet zoals zij het wil.

Val - 9 jan 2020

Hallo Hoe gaat het als je ex uit de wsnp komt en weer allimentatie “moet” betalen? Ik wil graag samen wonen (en ja werk ook zeker zelf voor de klas). Wij hebben destijds een x bedrag besproken (akkoord gegaan met minder inde veronderstelling dat vader altijd ook voor kids bij hem thuis kleding etc kan kopen. Wat helaas niet gedaan word) kan hierop door hem ook minder allimentatie recht worden gegeven? Of omdat bedrag al minder is blijft het staan. Partner allimentatie heb ik vanaf gezien aangezien ik bij hem ben weggegaan. NIEUWSGIERIG

  Val - 9 jan 2020

  Oh de kids zijn om het weekend bij hem.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 jan 2020

  Beste Val, je vraag is mij niet helemaal duidelijk. Als je wil kan je via de gratis vragenrubriek een vraag naar ons mailen info@nieuwestap.nl

Rwn - 13 jan 2020

Hoi, Ik woon samen met mijn vriend en onze 2 kinderen. Hij werkt fulltime en ik parttime. Hij heeft uit een vorige relatie nog 2 kinderen waar hij alimentatie voor betaald. Dit is 300 euro per maand. Echter heeft zijn een goede baan, en haar huidige vriend ook. Zij wonen samen op een boerderij op naam van zijn vaders bedrijf. Zij woont bij hem in, maar heeft haar koophuis aangehouden en verhuurd dit. Hiervan heeft zij dus geen kosten, evenmin als dat ze dat van de boerderij heeft. Echter hebben mijn vriend en ik ook nog 2 kinderen gekregen. Aan de alimentatie is nooit wat veranderd. Zijn 2 andere kinderen zijn 2 keer per maand een weekend bij ons en alle vakanties ook de helft. Zijn draagkracht is nu zwaarder met 4 kinderen. Kunnen wij met haar om tafel en wat zij zijn rechten ? Groetjes.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 jan 2020

  Beste Rwn, Omdat de omstandigheden gewijzigd zijn, kan dit leiden tot wijziging van de draagkracht en tot wijziging van de kinderalimentatie. Omdat de vader en de moeder van de kinderen beiden zijn gaan samenwonen en dus beiden andere kosten/inkomens en draagkracht hebben is het moeilijk om je een antwoord te geven. Ik raad hem dan ook aan om een alimentatieberekening te laten maken.

Anoniem - 9 mrt 2020

Ik heb ook een vraagje. Ik wil graag gaan samenwonen met mijn nieuwe vriendin. Zij is gescheiden en ontvang van haar ex kinderalimentatie over 2 kindjes. Ikzelf heb er 3 maar ben nooit ggetrouwd geweest. Dus ontvang zelf helemaal niks. Wat gebeurd er met haar alimentatie op het moment als we gaan samenwonen? En wat gebeurd er met de alimentatie als we gaan trouwen (dus dat zij hertrouwt) maar dan wel onder huwelijkse voorwaarden!? Ik wil zelf namelijk echt ooit trouwen. Natuurlijk met haar maar wel hopelijk dat dit geen invloed heeft op haar inkomsten. Mvg

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 mrt 2020

  Beste Anoniem, Wanneer jullie gaan samenwonen, kan het effect hebben op de kinderalimentatie. Het is afhankelijk van vele factoren, die ik hier niet allemaal kan overzien. Wanneer jullie gaan trouwen, worden jullie beiden onderhoudsplichtig naar elkaars kinderen. Dit is zeker een reden van wijziging van de kinderalimentatie. Ik kan je dus aanraden om beide scenario's voor te leggen aan een alimentatieberekenaar. Dan weet je wat de consequenties zijn.

Tina - 20 mrt 2020

Dag, Ik heb een vraag. De ex-vrouw van partner ging het geregistreerd partnerschap aan. Mijn partner en ik ook . Omdat wij onderhoudsplichtig werden voor elkaars kinderen en mijn partner kinderalimentatie betaalt wilden wij deze laten herberekenen door het LBIO. De ex vrouw van mijn partner heeft toen binnen een maand haar registreerde partnerschap weer laten ontbinden zodat ze evenveel kinderalimentatie kon blijven ontvangen. Mag dat maar zo? Daarnaast werk ik fulltime ( 50 uur per week ) zelfs en mijn partner ook om 5 kinderen te onderhouden. En de ex vrouw is zogenaamd arbeidsongeschikt. Kan dat aangevochten worden ? Want zwart werken in de kroeg lukt wel. En waarom moet mijn partner zorgkorting betalen aan zijn ex voor een kind dat 2 dagen gemiddeld bij zijn moeder is? En dat terwijl wij het collegeld betalen voor dit kind? Naar mijn mening moet een moeder die ervoor kiest zelf 3 kids op de wereld te zetten ook zelf de verantwoordelijkheid dragen. En dat zeg ik als moeder!

Kaatje - 30 mrt 2020

Goedemiddag , Na 6 jaar zijn we getrouwd, dit durfden wij eerst niet , omdat de ex -vriendin aangaf de alimentatie te willen verhogen wanneer wij zouden gaan trouwen. Zei ontvangt per maand zo'n 350 euro voor 1 kind. Zei is alleenstaand. Wij zijn nu getrouwd en hebben 2 kinderen. Toch wil mijn man een berekening laten doen( mocht het zin hebben) word er wel gekeken naar mijn inkomen? of alleen de zijne? Word er ook gekeken dat er nog 2 kinderen binnen ons gezin is? Ook komt de zoon al 5 jaar niet. dus zorgkorting weten we van dat dat niet in ons voordeel is.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 mrt 2020

  Beste Kaatje, een (her)berekening heeft wel zin. Het feit alleen dat je bent gaan trouwen heeft geen invloed op de kinderalimentatie, jouw inkomen is op dat moment ook niet van belang. Maar, jouw man is nu behalve onderhoudsplichtig naar zijn zoon toe ook naar de twee kinderen die jullie samen hebben. (en ook naar eventuele kinderen van jou en jouw ex-partner indien deze kinderen meer dan drie dagen per week in jullie gezin verblijven) Dit betekent dat de kinderalimentatie aan de zoon zeer waarschijnlijk lager gaar worden. De draagkracht van de vader dient thans verdeeld te worden over al zijn (stief)kinderen De verdeling van zijn draagkracht gebeurd op basis van de behoefte van elk van de (minimaal) drie kinderen. Om het aandeel van de man in de behoefte van jullie twee kinderen te berekenen hebben we ook jouw inkomen nodig. (maar jij behoeft dus niet bij te dragen in de kosten van de zoon van de ex-partner). De Alimentatiespecialist

Patricia - 2 apr 2020

Ik heb een vraag over de zorgkorting. In het convenant staat dat de kinderen om het weekend 2 dagen naar mijn ex gaan, hiervoor ontvangt hij 15% zorgkorting. In de tussentijd is daar behoorlijk de klad in gekomen. Door sport op zaterdagmiddag, jeugdsoos en weekend baantjes. Ook willen de kinderen door omstandigheden ook niet meer een heel weekend daarheen. Ook verzint mij ex telkens weer smoesjes dat de kinderen niet kunnen komen of maar een halve dag of...wat dan ook. Waar het op neer komt is dat ik nu de extra kosten drag van zijn weekenden, terwijl hij de zorgkoring krijgt. Aangezien hij maar een zeer laag bedrag aan alimentatie betaald, 100 euro/kind/maand vind ik het vrij normaal dat hij mij compenseert voor deze extra kosten. Hij is dit echter niet van plan. Aangezien de kinderen ouder worden zal de weekendregeling waarschijnlijk sowieso ophouden te bestaan. Wat kan ik doen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 apr 2020

  Voor de verrekening van de zorgkorting gaat het om de werkelijke situatie. De huidige kinderalimentatie zal berekend zijn op basis van het ouderschapsplan en is dus onjuist (te laag). Een berekening kan helderheid verschaffen in de actuele juiste kinderalimentatie sinds de wijziging van het aantal dagen uit de omgangsregeling. Aanpassing kan vervolgens (ook met terugwerkende kracht, wel zsm vader inlichten) in onderling overleg worden afgesproken en als dat niet lukt, via een rechtszaak (verzoekschrift via advocaat) waarbij berekeningen worden ingebracht. De Alimentatiespecialist

Bas - 25 apr 2020

Al deze scenario's gaan uit van een situatie waarin samengewoond wordt. Het is tegenwoordig ook mogelijk om wel te trouwen maar niet samen te wonen. Mijn vraag is wat er dan gebeurt? Is de nieuwe stiefouder dan ook onderhoudsplichtig of geldt dat alleen bij samenwonende gehuwden?

CRV - 8 mei 2020

Ik was 7 jaar getrouwd, ben in 2002 gescheiden, maar ben toen bij mijn ex blijven samenwonen. We hebben in die periode samen een huis gekocht. In deze periode is ook een tweede kind geboren. Sinds begin 2020 zijn we toch echt uitelkaar gegaan en woon ik apart. Zij is in het huis blijven wonen. Ik ben bereid om Kinderalimentatie te betalen. Maar mijn ex wil Partner alimentatie claimen. Ik vind van niet omdat de 12 jaar( na 2002) reeds zijn verstreken, en dus kan zij geen beroep meer doen op Partneralimentatie, en onze samenlevingsvorm (ongeregistreerd partnerschap) na 2002 niet als een vervolg/voortzetting van het huwelijk gezien kan worden, aangezien het op een zichzelf staande relatie(samenlevingsvorm) is. Klopt mijn redenering?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 mei 2020

  Hoi CRV, je redenering is juist.

Ali Mentatie - 25 mei 2020

Als de kinderalimentatie stopt bij de leeftijd van 21 jaar, resulteert meer financiële ruimte voor de alimentatieplichtige. De bij echtscheiding vastgestelde behoefte van de alimentatiegerechtigde expartner wijzigt dan in principe niet. Ook deze expartner heeft geen onderhoudsplicht meer naar het kind. Ik lees nergens of er toch gevolgen zijn voor de partneralimentatie? Is het gebruikelijk dat de minstverdienende expartner een nieuwe partneralimentatieberekening eist op basis van het wegvallen van de onderhoudskosten van het kind?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 mei 2020

  Hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Partneralimentatie wordt aangepast bij gewijzigde omstandigheden bij één of bij beide partners, zoals de zorgkosten/kinderalimentatie bij het 21 jaar worden van kind. De behoefte aan partneralimentatie wijzigt hierdoor, ook ieders draagkracht wijzigt, waardoor zeer waarschijnlijk ook de partneralimentatie.

Laura - 26 mei 2020

In mijn geval is het een beetje ingewikkeld . Ex is 2 jaar geleden vertrokken vanaf 2019 officieel zijn we gescheiden. We waren 17 jaar getrouwd . En hebben 2 kinderen van 12 en 14 jaar. Mijn ex had ze 4 dagen per 14 dagen. Woont nu samen met zijn nieuwe vriendin ... ze hebben een huis gekocht en willen nu co-ouderschap . Ik en mijn nieuwe vriend hebben nu 1,5 jaar een relatie en willen ook binnenkort gaan samenwonen. Dit gebeurt dus min of meer tegelijkertijd met de co-ouderschap. Ik verdien 1/5 van wat mijn ex verdiend en krijg toeslagen ( nog)) huurtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag. Wat veranderd er in de kinderallimentie voor mij. Hij heeft al gezegd dat de partneralimentatie stopt als ik ga samenwonen. En dat lijkt me ook logisch. Maar mijn nieuwe vriend is niet van plan om ook maar iets te betalen voor de kinderen. Hij vindt dat de taak van de vader. Wij gaan ook niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aan. Help!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 mei 2020

  Hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Zolang jij (en jouw ex-partner) samenwonen zonder gehuwd te zijn of zonder geregistreerd partnerschap behoeft de partner niet mee te betalen in de kosten van jullie kinderen. Maar, vaak wordt voor de berekeningen (als compensatie) de samenwonende partner nog steeds aangemerkt als alleenstaande ouder, dus met (fictieve) inkomsten zoals toeslagen / kindgebonden budget. Op basis van jouw draagkracht en die van de vader wordt de kinderalimentatie bepaald, rekening houdende met co-ouderschap.

Chantal - 9 jun 2020

Mijn vriend heeft twee dochters van 9 en 11 en heeft een co-ouderschap regeling met zijn ex. Inmiddels ben ik zwanger en hebben we plannen om officieel te gaan samenwonen en mijn huis te verkopen. Kan zijn ex meer geld eisen omdat wij gaan samenwonen?

Anne - 11 jun 2020

Vraagje! Mijn vriend en zijn ex hebben samen de alimentatie in 2015 vast gesteld voor hun dochter. In 2017 is zei met haar nieuwe vriend geregistreerd partnerschap aangegaan en mijn vriend en ik in 2018. Mijn vriend en ik heb inmiddels samen ook 2 kinderen. Nu gaat de ex van mijn vriend opnieuw scheiden en wil ze meer alimentatie. Mijn vriend heeft altijd netjes het afgesproken bedrag betaald ook terwijl zei een (financiele)partner had. Snap niet dat het mogelijk is dat ik een deel van mijn loon in zou moeten leveren terwijl ik zelf ook twee kinderen heb om financieel voor te zorgen. Ja hij moet financieel voor zijn dochter zorgen maar waarom ook de partner, helemaal als hij/zij zelf ook kinderen heeft die hij/zij financieel moet ondersteunen. Word er met deze alimentatie berekening ook rekening gehouden met onze kinderen of alleen met de dochter van mijn vriend?? Dit lees ik nergens.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Beste Anne, hierbij de reactie van de Alimentatiespecialist: Ervan uitgaande dat de oudste dochter van jouw vriend geen 3 dagen per week bij jullie woont, is de situatie als volgt; Jij hoeft geen loon in te leveren voor dochten van jouw vriend. Omdat de ex alleenstaande ouder wordt gaan haar toeslagen omhoog en daarmede ook haar draagkracht; alimentatie-verlagend. De draagkracht van jouw vriend dient verdeeld te worden over zijn drie kinderen, hierbij wordt rekening gehouden met jouw aandeel voor jullie beide kinderen. (draagkrachtverhouding van jou en jouw vriend maal kosten 2 kinderen). Zijn draagkracht wordt vervolgens verdeeld op basis van de behoefte van de drie kinderen. Op basis van zijn dan resterende draagkracht voor dochter en draagkracht ex-partner (hierbij houden we niet alleen rekening met werkelijk inkomen ex-partner maar ook met mogelijke (hogere) verdiencapaciteit) wordt vervolgens de kinderalimentatie bepaald.

Claudia - 6 jul 2020

Het is voor mij onduidelijk wanneer de nieuwe partner van de man onderhoudsplichtig wordt. Mijn vriend heeft een zoon uit zijn vorige huwelijk. Hij betaalt alleen kinderalimentatie. Ik en mijn vriend hebben een kind en zijn van plan om binnenkort te trouwen. De ex-vrouw van mijn vriend bedreigd mij met verantwoordelijkheid jegens haar zoon en geeft aan dat ik onderhoudsplichtig zal worden wanneer ik en mijn vriend trouwen. Ze geeft ook aan dat ik medeverantwoordelijk ben voor de zorg voor haar zoon. Ook heb ik volgens haar een meldingsplicht. Dus elk moment haar informeren waar het kind verblijft. Het kind woont bij zijn moeder en is om het weekend bij de vader. Mijn vraag moet ik meebetalen voor de alimentatie van hun zoon? En heb ik enige vorm van verplichting naar hun kind zoals zij dat aangeeft?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 jul 2020

  Beste Claudia, als je vriend en jij gaan trouwen word jij inderdaad stiefouder en mede onderhoudsplichtig voor zijn zoon. Je leest er meer over in deze blog.

  Claudia - 7 jul 2020

  Bedankt voor de blog! Echter staat in de blog dat de onderhoudsplicht alleen geldt voor kinderen die ‘tot het gezin’ van de stiefouder en de ouder behoren. Ik vraag mij af wanneer het kind tot het gezin behoort? In de reacties lees ik dat het stiefkind minimaal 3 dagen per week bij de vader dient te verblijven wil een kind tot het gezin behoren, klopt dit? Aangezien het (stief)kind niet bij de vader woont en om het weekend bij de vader verblijft kan ik dan de conclusie trekken dat je dan geen onderhoudsplichtig wordt bij het aangaan van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 jul 2020

  Hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl: Het is inderdaad zo dat de onderhoudsplicht pas gaat gelden als het kind waar het om gaat ook daadwerkelijk bij jullie staat ingeschreven. Zo lang dat niet het geval is, wordt het inkomen van de nieuwe partner nog niet meegenomen in een eventuele alimentatieberekening.

Johanna - 10 jul 2020

Stel je bent niet getrouwd gaat uit elkaar met 1 kind van 4 jaar man werkt 5 en vrouw 3 dagen destijds 180 euro vastgestelde alimentatie voor kind 11 jaar en hoop ellende woont zoon bij vrouw De vrouw heeft van een nieuwe rijke lat relatie kind van inmiddels 5 jaar maar werkt 1 dag. Man werkt 5 dagen woont ongeregistreerd samen heeft twee kinds baby en kindje 3 jaar Nu moet ineens opnieuw de alimentatie voor kind worden vastgesteld door advocaat vrouw. Maakt het dan uit dat de vrouw nu maar 1 dag werkt.? Ipv 3 dagen ten tijde van uit elkaar gaan. Betreffende kind is 12 inmiddels.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 jul 2020

  Hierbij het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: Bij een herberekening wordt de hele situatie opnieuw bekeken. De kinderen die geboren zijn binnen een nieuwe relatie worden hierin meegenomen en er wordt opnieuw naar jullie inkomens gekeken. Het feit dat de vrouw minder is gaan werken zal natuurlijk invloed hebben op de uiteindelijke hoogte van het bedrag. In dit geval is er ook een jonger kind en zij kan aangeven dat dit de reden is waarom zij minder is gaan werken. Er is niemand die haar kan dwingen om meer te gaan werken. Ik ben dus bang dat je hier juridisch helaas weinig mee kan.

Maria - 16 jul 2020

In 2011 heeft de rechter bepaald dat mijn man € 250,00 per kind aan kinderalimentatie moest betalen. Dit heeft hij uiteraard gedaan. De situatie van zijn ex was binnen een jaar drastisch veranderd, ze kocht een huis! Om nog meer discussies te voorkomen en om goed te zorgen voor zijn kinderen is mijn man het in 2011 vastgestelde bedrag altijd blijven betalen (inmiddels geindexeerd tot € 290,00!! per kind). In 2018 zijn wij getrouwd. En nu gaat zijn ex samenwonen met haar vriend. Sinds 3 jaar woont zijn zoon (21 jaar) bij ons. Nu wil zijn jongste zoon (16 jaar) ook bij ons komen wonen omdat moeder gaat verhuizen naar een andere woonplaats. En moeder is sinds 1 jaar fulltime gaan werken. Het inkomen van moeder ligt per maand € 700,00 netto lager dat dat van mijn partner. Ofwel zij verdient 1/3 deel minder. Als je dit doorberekend in de kinderalimentatie zou dit betekenen dat zij 2/3 deel van € 290,00 gaat betalen. Dat wil ze niet want dat vindt ze teveel. Terwijl ze er nooit moeite mee gehad heeft dat mijn ex zoveel betaalde. Wat is een reeel bedrag om wel met elkaar overeen te komen??

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 17 jul 2020

  Beste Maria, hierbij de reactie van Alimentatiewijzer: Wat een hoop veranderingen allemaal. Het is nu inderdaad zo dat de ex nu degene is die alimentatie moet gaan betalen. Het is echter te kort door de bocht om uit te gaan van het nu vastgestelde bedrag. De draagkracht van de ex is anders dan die van jouw man. Het kan dus best zijn dat zij een heel ander bedrag moet gaan betalen. Daarnaast is er natuurlijk in de loop der jaren nogal wat veranderd in jullie situaties. Ik denk dan ook dat het slim is om een officiële herberekening te laten maken. Alles wordt dan even opnieuw bekeken. Op die manier weten jullie allebei zeker dat er een goed bedrag wordt afgesproken en voorkom je vervelende discussies. Wij kunnen eventueel zo’n herberekening voor jullie maken. Hierbij is het wel belangrijk dat jullie allebei bereid zijn om je gegevens aan te leveren. Wil de ex hier niet aan meewerken, dan kun je dit alleen regelen via een advocaat. Voor meer informatie over de herberekening die wij aanbieden, kun je terecht op https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html

Michel - 26 aug 2020

Ex partner gaat duurzaam samenwonen met zus. Ex partner en ik hebben 1 kind. Hoe zit dit met de kinder alimentatie. Ex partner heeft pas een woning toegewezen gekregen en haar zus heeft haar inkomen erbij gedaan. Anders had ze geen natuurlijk geen eengezinswoning gehad van rond de 750 euro huur Ex partner staat alleen met haar naam op huur contract. Maar het is de bedoeling dat zus daar natuurlijk gaat wonen. Wat ik al krom vind van een wooncorporatie. Ex partner heeft geen inkomen. Ze heeft een inkomen opgeven van kinder alimentatie kindgebonden budget kinderbijslag en zorg toeslag. van iets meer dan 7000 euro per jaar. Zus der inkomen weet ik niet. Hoe dit spel gespeeld wordt noem ik maar fraude. Maar hoe zit het met de kinderalimentatie moet ik nu meer minder of blijft het gelijk met de kosten voor de kinderalimentatie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 aug 2020

  Beste Michel, Bedankt voor jouw vraag. Ik kan niet helemaal opmaken of er al een officiële alimentatieberekening is gemaakt. Mocht dit wel het geval zijn, dan geldt dat sommige wijzigingen eventueel reden kunnen zijn voor een herberekening. Voor kinderalimentatie is enkel samenwonen geen reden voor een herberekening. Daarbij heeft de zus van jouw ex geen onderhoudsplicht naar jouw ex of jullie dochter toe. De onderhoudsplicht naar kinderen geldt voor de ouders of eventueel de stiefouder(s). Dus dat jouw ex bij haar zus woont is op zich geen reden voor een herberekening. Wel kan het zijn dat bepaalde lasten (zoals woonlasten) voor haar wegvallen die destijds wel in de berekening meegenomen zijn maar uit jouw verhaal begrijp ik dat ze inmiddels een woning toegewezen heeft gekregen, dus vermoedelijk gaat het maar om een tijdelijke situatie. Dan zou een herberekening misschien niet zinvol zijn. Meer informatie over een herberekening en de redenen voor een herberekening kun je via de volgende link vinden: https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-wijziging.html

Michael - 7 sep 2020

Beste Nieuwestap, Mijn ex en ik hadden een omgangsregeling (4 jaar geduurd) waarbij mijn ex alle toeslagen kreeg en zij de kosten voor haar rekening nam (kleding en sport). Wij hebben een 50/50 verdeling van ons kind. In de praktijk is het een co-ouderschap maar dit wenst zij niet en zit ik vast aan een omgangsregeling. Inmiddels is zij "officieel" gaan samen wonen in haar koopwoning en inmiddels is zij ook zwanger. Nu heeft zij begin dit jaar een alimentatie eis neergelegd op beroept zich op basis van wettelijke maatstaven. Op alle forums lees ik dat het inkomen van haar nieuwe partner pas wordt meegenomen zodra zij officieel is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan? De nieuwe partner krijgt dan een onderhoudsplicht. Echter is daar geen sprake van maar voldoet haar situatie wel aan "samenwonend als gehuwd" Stel dat de rechter besluit dat haar situatie wordt gezien als "samenwonend maar als gehuwd"? Volgens de wet moet voldaan worden aan de volgende eisen: - een affectieve relatie van duurzame aard hebben, - die meebrengt dat ze elkaar wederzijds verzorgen, - met elkaar samenwonen, - en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Betekent dat het inkomen van haar nieuwe partner ook meegenomen wordt in de draagkracht berekening voor kinderalimentatie? Of wordt zijn inkomen buiten beschouwing gelaten en alleen rekening gehouden met een lagere norm van de woonlasten omdat de nieuwe partner hierin ook 50% als bijdrage levert?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 sep 2020

  Hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl: Je wil graag weten of het inkomen van de nieuwe partner van jouw ex ook meegenomen wordt in een alimentatieberekening. Ik ben bang dat dat niet het geval is. Doordat zij alleen samenwonen is de nieuwe partner van jouw ex geen stiefvader van jullie kind. Hij is dan eigenlijk helemaal niets van het kind en kan hier dan ook niet op financieel gebied verantwoordelijk voor gehouden worden. Pas als zij officieel op papier gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, zal zijn inkomen een rol gaan spelen. Er wordt wel rekening gehouden met zijn inkomen als het gaat om de daling van de draagkracht door de komst van hun gezamenlijke kindje. Hierbij wordt wel bekeken wat hij hierin bij zal dragen. Verder heeft samenwonen (en het delen van kosten) nauwelijks effect op de draagkracht. Hopelijk is hiermee alles duidelijk. Zijn er toch nog vragen, dan mag je altijd weer even contact opnemen.

Anoniem - 12 nov 2020

Mijn nieuwe partner heeft co-ouderschap met zijn 2 kinderen. Op papier hbb ze elk 1 ten laste maar het kindergeld wordt gemeenschappelijk gestort. Ik ben alleenstaande met 2 kinderen en krijg het kindergeld en de alimentatie. Nu denken we erover om te gaan samenwonen. Feitelijk. Verliezen we beiden dan een stuk kindergeld? Blijft voor mij de alimentatie behouden?

Lesley - 18 jan 2021

Hallo, Ik heb samen met mijn ex co ouderschap over onze 2 kinderen. Wij werken met een kindrekening waar mijn ex elke maand een vast bedrag op stort. Voor mij was er geen draagkracht meer dus ik draag op die rekening niks bij. Ik krijg geen partneralimentatie het is alleen voor de kinderen. Mijn ex heeft ook 1 kind bij hem ingeschreven staan en ontvangt voor 1 kind de kinderbijslag en kindgebonden budget. Nu willen ik en mijn nieuwe partner samen een huis kopen en wellicht in de toekomst trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Wat zou dit inhouden voor de huidige berekening?

Potje - 21 jan 2021

Hoi, ik heb een vraagje. Mijn ex is hertrouwd en hebben samen een kindje. Mijn ex werkt niet en heeft geen inkomen. Vanaf 2012 hoeft hij ook geen alimitatie te betalen omdat hij geen inkomen had. maar in 2018 is mijn ex hertrouwd en heeft nog geen inkomen omdat hij altijd nog niet werkt maar zijn nieuwe vrouw heeft wel een eigen bedrijf. Moet mijn ex alimitatie betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 25 jan 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl Een lastige situatie. Het inkomen van de nieuwe partner van jouw ex maakt alleen een groot verschil als jullie kindje bij hen staat ingeschreven of als er sprake is van een co-ouderschap. Is dat het geval, dan wordt het inkomen van de nieuwe partner geheel meegenomen in een nieuwe berekening en heb je alle redenen om aan de bel te trekken. Is dit niet het geval, dan ben ik bang dat je hier weinig mee kan.

Lindsay - 30 jan 2021

Ik ben hertrouwd Men dochter van 4 staat geregistreerd bij ex. Ex vraagt 75 euro + kindergeld+ 83,33 ( spaargeld) + alle voordelen fiscaal. Mag dit ? Daar 21 dagen, hier 9 dagen per week. 1,5 jaar geprobeerd voor co ouderschap maar ex weigerde ... dus heel die periode mooi de helft betaalt van alles. Maar niks zelf kunnen inbrengen in belastingen. Kan ik een compensatie vragen? Wat kan ik doen ?

Danny Beckers - 26 feb 2021

Hallo, Mijn partner heeft een dochter uit haar vorige huwelijk die bij ons woont en om de week een weekend bij haar vader is. Mijn partner en ik hebben een geregistreerd partnerschap. Haar ex-partner gaat nu wederom scheiden van zijn vrouw en heeft daar ook een kind mee. Zijn vraag is nu om de alimentatie stop te zetten omdat hij anders geen geld heeft om betaalbare woonruimte te vinden. We zijn in het verleden al eens akkoord gegaan met minder en de wettelijke indexering is ook nooit voldaan. Kan en mag dit zomaar ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 feb 2021

  Als hij door de scheiding financieel in een moeilijke positie komt, dan zal er wellicht een herberekening moeten plaatsvinden van de alimentatie. Het kan zijn, doordat hij nu ook alimentatie moet betalen aan zijn andere ex, dat zijn draagkracht daardoor minder wordt en het bedrag iets naar beneden gaat. De alimentatie helemaal stoppen is eigenlijk geen optie. Dit zal door een rechter alleen worden geaccepteerd als iemand financieel echt zwaar in de problemen zit. Het is aan jullie of jullie hem tegemoet willen komen of niet. Jullie zijn dit niet verplicht. Je kan ook vasthouden aan het afgesproken bedrag en bij hem aangeven dat als hij dit anders wil hij maar naar de rechter moet stappen. Eenzijdig de alimentatie aanpassen of stopzetten mag sowieso nooit. Doet hij dit toch, dan kan je de alimentatie die niet wordt betaald altijd vorderen. Dat geldt overigens ook voor de indexering. De indexering is verplicht. Je kan dit tot vijf jaar terug vorderen. https://www.alimentatiewijzer.nl/nieuws/wat-als-de-ex-de-alimentatie-indexering-niet-betaald.html Het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI) kan hierbij helpen. Mocht je met hen in contact willen komen, laat het dan gerust even weten!

Anna - 9 mrt 2021

Ik heb een vraag, mijn vriend en ik zijn nu 3 jaar samen. Hij heeft hiervoor een kort huwelijk gehad van 1.5 jaar waaruit een zoon is gekomen. Zijn ex wil graag veel kinderen. Nu is ze inmiddels zwanger van nummertje 3. Niet getrouwd, geen partner, wonen niet samen. De man waarmee ze nu haar 3e kind mee krijgt is homo en wil ook graag kinderen. Dit wordt hun 2e kind samen. Hij heeft een vriend maar woont niet samen. Helemaal prima, super leuk voor ze. Maar mijn vriend moet voor al hun kinderen en zijn eigen zoon betalen? Hoe zit dit eigenlijk? Want dit lijkt mij toch absurd. Dat zij een heel voetbalteam wil baren moet ze zelf weten, maar wat voor rechtsysteem vindt dat de ex partner hiervoor moet opdraaien? En bij haar draait ook alles om geld. Die werkt express weinig uren zodat alle toeslagen volledig worden uitgekeerd. Mijn vriend wil een co- ouderschap. Wij hebben heel erg het gevoel dat zijn zoon wordt verwaarloosd. Hij kom altijd zwaar onverzorgd aan bij ons. Wij doen hem elke keer bij aankomst in bad, schone luier en insmeren (heeft enorm last van huid allergie) wat ook te veel lijkt voor moeders. Maar goed, je kunt niet in iemands huis kijken. Je hoopt dat ze toch hun best doen voor hun kind, ook al zie je het tegendeel. Maar moeders kan geen normaal woord uitbrengen als ze weer bij de advocaat zitten. Dan blijft ze huilen en komen ze geen steek verder. Mijn vriend wil actie en ik ook. We hebben al moeten wachten voor de rechtbank eerst door dr 2e zwangerschap, toen corona en nu is ze weer zwanger. Zo blijft mn vriend maar betalen en ik vindt dit echt onterecht. Wat kunnen we doen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 mrt 2021

  Jouw vriend betaalt alleen alimentatie voor zijn eigen kind. De andere kinderen die er zijn, zijn niet zijn verantwoordelijkheid. Als het goed is wordt dit ook op deze manier berekend bij het vaststellen van de alimentatie. Heb je het idee dat het kind verwaarloosd wordt en wil je daarom meer grip op de situatie krijgen door een co-ouderschap aan te gaan, dan is dat zeker een goed idee. Wil zij dit zelf niet, dan zou je dit kunnen afdwingen met een eigen advocaat. Mocht je daar meer over willen weten, dan mag je altijd even mailen of contact opnemen via https://www.echtscheiding-wijzer.nl/echtscheidingsbemiddeling/contact-opnemen.html.

Zico - 10 mrt 2021

Ik heb een vraag betreft veranderingen in woon situatie zoals bij mijn als bij mijn ex. We hebben een 9 jarige kind samen, en hij woont 5 dagen in de week bij mijn ex, en de weekenden bij mij. Afgelopen 5 jaar betaal ik een X bedrag alimentatie. Sinds 2 jaar woon ik samen met mijn nieuwe partner en zijn wij ook fiscale partners. In mei krijgen we een kindje, en mijn ex gaat ook vanaf mei samenwonen met haar nieuwe partner. Welk effect hebben deze veranderingen voor het alimentatiebedrag?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 mrt 2021

  Samenwonen heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Dus die wijzigingen zijn geen reden om de alimentatie aan te passen. Anders wordt het als een van jullie zou besluiten te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. In dat geval telt het inkomen van de nieuwe partner volledig mee in een nieuwe berekening als het kind bij diegene staat ingeschreven. Het feit dat jullie samen een kindje krijgen is wel een belangrijke wijziging. Kinderen kosten veel geld en drukken dus op jouw draagkracht. Dat betekent dat je hiermee een goede reden hebt voor een verlaging van de alimentatie. Het staat jullie vrij om samen een nieuw bedrag af te spreken, maar dat kan best lastig zijn. Zelfs als er goed overleg met de ex mogelijk is, blijft het moeilijk om zelf een nieuw bedrag te bepalen. Het kan helpen om dan een herberekening te laten maken. Zo weten jullie zeker dat je een eerlijk bedrag afspreekt. Wij helpen je daar graag bij. Meer informatie over het laten maken van een herberekening lees je hier: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html. Is er tussen jou en de ex geen goed overleg meer mogelijk en wil zij niet meewerken aan een verlaging van de kinderalimentatie, dan kan je dit alsnog voor elkaar krijgen door een advocaat in te schakelen. De advocaat zal een nieuwe berekening maken op basis van de nieuwe gegevens en dit voorleggen aan de ex. Het is vervolgens aan haar of zij hier tegenin gaat of niet. Mocht je in contact willen komen met een goede advocaat bij jou in de buurt die even een beeld kan geven van het kosten- batenplaatje, dan mag je mij altijd even mailen. Een berichtje achterlaten op https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html kan ook. Dan bellen wij je even op.

Iris - 13 apr 2021

Ik en mijn huidige partner hebben een geregistreerd partnerschap en hebben allebei een dochter uit een eerder huwelijk. Beide staan niet bij ons ingeschreven, maar betalen wel veel kinderalimentatie omdat de ex van mijn vriend aanzienlijk minder verdiende bij scheiding, ze hebben co ouderschap. Nu gaat zij samenwonen met haar huidige partner, en is omhoog gegaan in salaris. Hierdoor willen wij een nieuwe berekening, omdat er ook constant wordt gevraagd om extra geld omdat zij niet genoeg alimentatie krijgt (lees, zij betaald de bso van deze alimentatie waar wij geen gebruik van maken) haar huidige partner gaat ook mee berekend worden hierin als ik het goed begrijp, geldt dat ook voor mij, omdat ze niet bij ons staan ingeschreven?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 apr 2021

  Het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: In dit geval heeft samenwonen eigenlijk geen invloed op de alimentatie. Het inkomen van de nieuwe partner wordt in een nieuwe berekening dus niet meegenomen. Het feit dat de ex meer is gaan verdienen is natuurlijk wel een goede reden om aan de bel te trekken. Bij een nieuwe berekening wordt jouw inkomen helaas wel meegeteld omdat jullie een co-ouderschap hebben. De vraag is dus of het voor jullie zinvol is om een nieuwe berekening te laten maken. Het is een beetje lastig om dat in te schatten. Zijn er los van deze wijzigingen nog andere veranderingen die een rol kunnen spelen? Bijvoorbeeld een wijziging van de omgangsregeling?

Wilko - 14 mei 2021

Mijn ex-vrouw is meer gaan verdienen maar ik ook. Blijft de kinderalimentatie dan gelijk of heb ik recht op verlaging?

Esmee - 24 mei 2021

Mijn man heeft 2 kinderen uit een vorig huwelijk. Een daarvan woont nog thuis, co-ouderschap, 50/50. Mogelijk veranderd dit dat hij meer bij zijn moeder gaat wonen. Wij hebben twee kinderen samen. Moeten we meer of minder alimentatie betalen, omdat wij getrouwd zijn en nog twee kinderen hebben gekregen, dan hij eigenlijk zou moeten betalen als wij er niet bij gekomen waren?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 mei 2021

  Het feit dat jullie samen twee kinderen hebben gekregen is een belangrijke verandering. Kinderen kosten veel geld en drukken dus flink op de draagkracht. Dit heeft veel impact op een alimentatieberekening. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat jouw inkomen nu ook wordt meegenomen in de berekening, maar hoogstwaarschijnlijk is er in jullie geval wel een verlaging van de alimentatie mogelijk. Je zou kunnen kijken of hierover te overleggen valt met de ex. Via ons zou je eventueel een officiele herberekening kunnen laten maken om zo tot een nieuwe afspraak te komen: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html. Wil zij hier niet aan meewerken, dan zou je de verlaging door een advocaat kunnen laten regelen. Ook daarvoor kan je bij ons terecht. Wil je jouw situatie even doorspreken met een van onze juridisch adviseurs? Laat dan gerust jouw gegevens achter op ons contactformulier. Wij geven je gratis advies en helpen je verder op weg. https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html Succes!

Patrick - 8 jul 2021

Ik heb een vraag. Mijn ex en ik hebben ooit (ook op papier) co-ouderschap afgesproken. Kan zij hier nog op terug komen. Ik geef haar wel elke maand 300 euro, bedoeld voor mijn 2 kinderen, dit is in het contract ook opgenomen. Ben ik verplicht dit te blijven doen tot mijn kinderen 18 jaar zijn ? ze gaat binnenkort ook samenwonen met een nieuwe partner. Sta ik in mijn recht om de betaling te stoppen wanneer ik wil. Vanzelfsprekend zal ik altijd voor mijn kinderen zorgen, maar wil ik dat liever zelf aan ze geven dan aan mijn ex. Is de nieuwe partner financieel verantwoordelijk voor mijn kinderen ? de 2 kinderen wonen om en om 5 dagen bij mij en bij mijn ex.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jul 2021

  Samenwonen heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Het feit dat jouw ex is gaan samenwonen heeft dus geen gevolgen voor de alimentatie. Ook geef je niet aan dat de omgangsregeling is gewijzigd door de hele situatie. Zijn er geen veranderingen, dan blijft alles zoals het is en zal je de alimentatie ook gewoon moeten blijven betalen tot de kinderen 21 zijn. Vanaf hun 18e is het wel de bedoeling dat je het bedrag rechtstreeks naar hen overmaakt. Wil de ex geen co-ouderschap meer, dan kunnen jullie in overleg nieuwe afspraken maken. Wil jij dit niet dan kan zij de omgangsregeling alleen wijzigen via een advocaat. Bij co-ouderschap is dit niet makkelijk om voor elkaar te krijgen. https://www.echtscheiding-wijzer.nl/co-ouderschap-beeindigen.html Al met al is het dus verstandig om gewoon te blijven betalen. Doe je dat niet, dan kan de ex gaan vorderen https://www.alimentatiewijzer.nl/kinderalimentatie-innen.html.

Rob - 15 jul 2021

Ik heb een vraag over Wel/Geen stiefouder. Ik ben in 2016 gaan scheiden met mijn ex. Samen hebben we twee kinderen van 5 en 8 jaar oud. De kinderen zijn ingeschreven bij mijn ex op haar adres. Mijn ex is 4 jaar geleden gaan samenwonen met haar nieuwe partner. Uit deze relatie zijn twee nieuwe kinderen geboren. De nieuwe partner heeft een riant inkomen en is hoofdverdiener, mijn ex is parttime blijven werken, net als tijdens onze relatie/huwelijk. Door de geboorte is de draagkracht van mijn ex minder geworden en zou ik feitelijk meer alimentatie moeten betalen. Hierom heeft mijn ex dan ook bij de rechtbank verzocht. Ik zie echter dat er meer geld dan ooit is geweest in het nieuwe gezin. Kinderen zijn er dus bij mijn ex niet op achteruit gegaan. Bij mij wel. Bij nog meer alimentatie, gaat de situatie er feitelijk nog verder op achteruit. Is de nieuwe vader in het gezin, die mijn kinderen ook zo benoemen, onderhoudsplichtig? Ook wanneer er bewust geen huwelijk is en geen geregistreerd partnerschap, danwel samenlevingscontract aanwezig is? Is hier een uitspraak van de rechtbank van? Kan ik of mijn advocaat controleren of er sprake is van een nieuw bestaand contract bij mijn ex, tussen haar en haar partner?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 19 jul 2021

  Ik ben bang dat samenwonen geen invloed heeft op de kinderalimentatie. De nieuwe partner heeft op dit moment juridisch gezien geen enkele band met de kinderen en kan hier dan ook op financieel vlak niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Helaas. Pas als zij gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan wordt hij officieel stiefvader en wordt zijn inkomen ook meegenomen in een alimentatieberekening. Ik ben dus bang dat u hier momenteel niets mee kan.

Miri Trajtenberg - 24 jul 2021

Ik heb een vraag... mijn ex en ik hebben co ouderschap. Kids zijn 14 en bijna 18. Kids staan ingeschreven bij mijn ex en wonen de helft van de maand bij mij en de andere helft bij mijn ex. Ik krijg geen kinder of partner alimentatie. Mijn ex kreeg tijdens de scheiding het huis, inboedel, zijn pensioen werd niet verdeeld, kortom, alles. Hij verdient boven de €90K per jaar. Ik ben nu hertrouwd, en mijn ex zegt dat hij moet vanaf nu alleen 1/3 van de kosten van de Kids, en mijn man en ik 2/3. Ongeacht wat de convenant zegt. Is dat waar ?? Alvast bedankt Miri

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 jul 2021

  Om een antwoord te krijgen op de vraag of, en zo ja, hoeveel alimentatie er voldaan moet worden, zouden jullie een alimentatieberekening moeten laten maken. Er wordt in zo’n berekening gekeken naar enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de ouders. Ook bij een co-ouderschap kan er nog sprake zijn van alimentatie. Het inkomen van jouw man zal voor de berekening ook meetellen omdat hij officieel stiefouder is, met ook een onderhoudsplicht naar de kinderen. Op voorhand is echter niet te zeggen hoeveel elke ouder bij zal moeten dragen. Dit zal echt berekend moeten worden, tenzij jij akkoord gaat met het voorstel van jouw ex om 2/3 in de kosten te betalen. Het lastige is dan wel dat geen van jullie dan weet of jullie wel het juiste bedrag is afgesproken. Dit kan later weer voor discussie zorgen. Uit jouw vraag maak ik op dat jullie in het convenant al wel afspraken hebben gemaakt over de alimentatie. Deze afspraak blijft altijd gelden totdat er een nieuwe afspraak is gemaakt. Ongeacht of de situatie inmiddels is gewijzigd. Het is dus niet zo dat bij bijvoorbeeld hertrouwen de verdeling van het bedrag automatisch anders wordt. Als er geen andere afspraken zijn gemaakt, moet jouw ex dus gewoon het afgesproken bedrag aan alimentatie betalen. Het is in dit geval, gelet op de wijzigingen, wellicht verstandig om een officiële herberekening van de kinderalimentatie kunnen laten maken, zodat jullie beiden weten dat het juiste bedrag is afgesproken. Meer informatie over de hoogte van de kinderalimentatie kun je vinden via onderstaande link: https://www.alimentatiewijzer.nl/hoogte-kinderalimentatie.html Ik hoop dat mijn antwoord wat duidelijkheid voor je heeft gebracht. Mocht je toch nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Gert - 29 aug 2021

Als ik dit allemaal zo lees dan is de man altijd de dupe. Ik ben zelf nu 6 jaar gescheiden. Ik kon gelukkig blijven wonen in onze. Na veel berekeningen.. ( als ik moest gaan verkopen en huren was ik duurder uit geweest) ik betaal alleen kinder alimentatie. Niet voor haar.. ik als alleenstaande vader heb ook mijn vaste lasten. Zij is inmiddels weer getrouwd en hij heeft een eigen bedrijf. Waarom is het dan in Nederland zo geregeld dat wij als man altijd maar moeten blijven betalen. Ik moet betalen omdat het ook mijn kinderen zijn, dat snap ik. Maar ik krijg geen kinderbijslag ' omdat het ook mijn kinderen zijn '. Soms zakt je de moed wel in de schoenen. Maar om dat we goed willen zijn voor onze kinderen doen wij vaak als vaders niet lastig. Want ook dan trekken wij aan het kortste eind. Kort verhaal; ik vind dat als 1 van de ouders weer trouwt dat dan de alimentatie voor de ander moet vervallen. Ik bedoel daarmee te zeggen. Dan kan diegene ook een keer wat opbouwen om leuke dingen te doen met de kinderen. Want laten we eerlijk zijn. We zijn niet allemaal miljonair. En in deze situatie krijg je ook vaak de meest problemen. Vaders kunnen soms niet financieel rond komen. Proberen het wel goed. En moeders moet dan wachten op hun geld. Terwijl ze van alle kanten in dit land gespekt worden.. zoals bovenstaand genoemd " kind gebonden budget , (partner/kinder) alimentatie, huurtoeslag, en dan niet te vergeten de rest waar ze korting op krijgen omdat ze alleen zijn. Ik vind ( dat is persoonlijk) dat als de vrouw/ man het nodig vind om de keus te maken om bij hun partner weg te gaan, dat ze ook de kosten eigen rekening moeten nemen.

Leon - 31 aug 2021

Goede avond. Een jaar na scheiding is mijn ex hertrouwd. Haar (huidige) man heeft ook inkomen naast het hare. Niettemin is de kinderalimentatie die dus sinds de scheiding betaal bepaald op basis van haar financiële situatie van voor haar hertrouwen. Is er een redelijk kans dat de door mij al 8 jaar betaalde kinderalimentatie herzien en teruggevorderd kan worden ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 sep 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer: Ik ben bang dat het niet mogelijk is om de alimentatie met terugwerkende kracht te gaan wijzigen. Dit zou alleen kunnen als zij bijvoorbeeld moedwillig voor jou heeft verzwegen dat zij getrouwd was. Is dat niet het geval, dan zegt de rechter eigenlijk doodleuk: “Dan had u maar eerder aan de bel moeten trekken”. Met terugwerkende kracht lukt dus zelden. Wel heb je hiermee een goede reden om de alimentatie die je nu nog betaalt aan te passen. Er is immers een stiefvader bijgekomen met een eigen onderhoudsplicht en zijn inkomen wordt in een nieuwe berekening volledig meegenomen. Dat gaat flink wat effect hebben. Een advocaat kan je hierbij helpen. Als je het prettig vindt kan ik je wel even vrijblijvend laten bellen door een goede advocaat bij jou in de buurt. Die kan dan met je doorspreken wat zij voor je kunnen doen en hoe het kosten-batenplaatje eruit gaat zien. Is dat een idee?

C.S - 6 sep 2021

Hallo, mijn huidige partner en ik verwachten samen een kindje. Hij betaald nu 400,- in de maand aan zijn ex voor 2 minderjarige kindjes. Begreep dat zijn alimentatie plicht verlaagd kon worden aangezien er een 3e kindje op komst is?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 sep 2021

  Het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: Dat klopt helemaal. Het feit dat jullie er samen een kindje bijkrijgen betekent dat dit invloed gaat hebben op zijn draagkracht. Hij heeft een mondje extra te voeden en zal dus per maand minder geld overhouden. De draagkracht wordt minder en dat is een goede reden om de alimentatie te verlagen. Lukt het jullie nog om hierover te overleggen met de ex? Zo ja, dan zouden wij eventueel een herberekening kunnen maken, zodat jullie een goed bedrag kunnen afspraken. Hier lees je daar meer over https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html Is goed overleg over dit onderwerp niet mogelijk, dan zou een advocaat je kunnen helpen om een verlaging van de alimentatie te krijgen. Hierbij is het wel belangrijk om van te voren te weten of het kosten/batenplaatje interessant is. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je meer geld kwijt bent aan de advocaat dan wat het je oplevert. Om dat helder te krijgen kan ik je even laten bellen door een goede advocaat bij jou in de buurt die gespecialiseerd is in dit soort zaken. Deze kan goed inschatten of het in jouw geval zinvol is om actie te ondernemen of niet. Mocht je daar gebruik van kunnen maken, dan mag je altijd even mailen of contact opnemen via onze site https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html Hopelijk is het zo duidelijk. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Succes!

A.Vos - 15 okt 2021

Hallo,mijn huidige partner moet voor zijn 18 jarige kind allementie betalen terwijl hij,ondanks dat hij gewoon ouderlijk gezag heeft en een bezoekregeling,zijn kind inmiddels al 9 jaar niet meer heeft gezien. Het kind geeft nu zelf ook aan geen contact meer te willen,maar het geld van zijn vader wil hij wel. Heel krom geregeld in de wet want je ontkomt er dus niet aan,ondanks alle ellende en verdriet wat je wordt aan gedaan. Maar hoe zit het nu als mijn vriend en ik willen gaan samenwonen. Ik heb zelf een dochter die bij mij woont, daar zorg ik voor,maar ik ga toch echt niet mee betalen aan een kind die ik niet ken,nog nooit heb gezien ook. Hoe is dit wettelijk geregeld? De ex van mijn vriend woont al ruim 16 jaar Samen met haar vriend maar die hoeft niks te betalen voor dat kind. Vaders hebben in dit land toch totaal geen rechten. Kunt u meer uitleg geven. Ook is de opgelegde allementatie veel te hoog naar het inkomen van mijn vriend, waar kan je je melden om verlaging te krijgen? Ik hoop op antwoorden.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 okt 2021

  Het antwoord van Alimentatiewijzer: Ik snap dat het erg krom voelt dat jouw partner geld moet betalen voor een kind dat hem niet wil zien. Toch ben ik bang dat dit niet anders is. De enige manier om onder deze verplichting uit te komen is als het kind stopt met studeren en de kans heeft om fulltime te gaan werken. In dat geval kan het kind in het eigen levensonderhoud voorzien en is de alimentatie niet meer nodig. Jij hoeft overigens niet bang te zijn dat je moet gaan meebetalen aan de alimentatie. Bij samenwonen is hier namelijk geen sprake van. Juridisch gezien heb jij geen band met het kind en wordt jouw inkomen dus ook niet meegenomen in een alimentatieberekening. Als je het idee hebt dat de alimentatie te hoog is en er is een wijziging van omstandigheden waar je iets mee kan, dan zou het mogelijk zijn een verlaging van de alimentatie te vragen bij de rechter. Er moet dan wel echt iets veranderd zijn in bijvoorbeeld het inkomen.

Anoniempje - 18 okt 2021

Hallo, Mijn huidige partner heeft 2 kinderen met zijn ex-vrouw. Ma de scheiding (gemeenschap van goederen) zijn wij samen een eigen VOF gestart voor 50/50%. De kinderen hebben wij nu qua tijd langer (blijven 2 dagen extra eten bij ons ipv bij de moeder) omdat de omgangsregeling bagger slecht is. Echter verwacht zij nu een herberekening van de alimentatie, omdat mijn partner een eigen bedrijf is gestart (met mij uiteraard maar dat weet ze niet). Mijn partner en ik verwachten ook nog eens samen een kindje. Hoe zit dit nu precies met kinderalimentatie en een eigen VOF met zijn nieuwe partner (ik dus). 50% van de winst en omzet en is namelijk van mij. Plus het feit dat we samen een kindje verwachten. Hopelijk kan ik hierin wat advies krijgen. Alvast bedankt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 okt 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Ik denk eigenlijk dat het maken van een herberekening voor jullie wel eens positief uit kan pakken. Ten eerste hebben jullie nu meer omgang en dus een hogere zorgkorting. Daarnaast krijgen jullie samen een kindje. Kinderen kosten veel geld dus dat drukt op de draagkracht. Dit zijn twee goede redenen voor een verlaging van de alimentatie. Wat betreft de VOF zal gekeken worden naar wat jouw partner zichzelf maandelijks uitkeert. Daarnaast spelen de jaarcijfers een rol. Heeft hij het idee dat hij echt veel meer verdient dan voorheen, dan kan het zijn dat de alimentatie omhoog gaat. Maar het kan net zo goed zijn dat de wijzigingen elkaar compenseren en er dus niets verandert of dat er zelfs een verlaging in zit… Lastig te voorspellen. De enige manier waarop je hier achterkomt is door een herberekening te laten maken. Zorg er dan wel voor dat met de juiste gegevens wordt gerekend (dus bijvoorbeeld niet met de oude omgangsregeling). Succes!

as papa - 4 jan 2022

Dag, ik ben in 2020 gescheiden. Mijn ex-vrouw vroeg een belachelijk hoog bedrag aan kinderalimentatie wat in de rechtbank verdeeld is naar tremanormen. De verdeling van het kind: vakanties 50/50, en van de 14 dagen is hij 6 dagen bij mij. Mijn ex-vrouw is de dag na de uitspraak gaan samenwonen met een man die ook een kind heeft. Ze zijn niet getrouwd of geregistreerd partnerschap zover ik weet. Zelf ben ik sinds kort gaan samenwonen en verwacht een kindje van mijn huidige partner. Ook wij zijn niet getrouwd. Mijn advocaat zei tijdens het scheidingsproces dat ik mede vanwege de lange duur van de scheiding mijzelf coulant moet opstellen voor de zorg van mijn zoon. Vraag: met een nieuwe mond te voeden straks, is een herberekening natuurlijk slim. Echter kunt u voorspellen of de alimentatie omhoog of omlaag gaat? Alvast bedankt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 jan 2022

  Het feit dat jullie samen een kindje krijgen is een belangrijke factor. Kinderen kosten veel geld dus dit zal flink wat invloed hebben op jouw draagkracht. Het samenwonen van de ex en van jullie heeft verder geen effect op de kinderalimentatie. Als er geen andere relevante wijzigingen zijn, dan zal de alimentatie bij een herberekening lager uitpakken dan nu het geval is. Kunnen jullie nog enigszins met elkaar overleggen dan kunnen wij eventueel een herberekening voor jullie maken. Als jullie hier vervolgens allebei je handtekening onder zetten, dan komt deze nieuwe afspraak in plaats van de beschikking van de rechter. Hier kan je meer lezen over het maken van een herberekening: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html Is er geen goed overleg meer mogelijk over dit onderwerp, dan zal je hier een advocaat bij nodig hebben. Ook daar kunnen wij je bij helpen. Als je dat prettig vindt, kan ik je even vrijblijvend laten bellen door een goede advocaat bij jou in de buurt die hier goed in thuis is. Deze zal dan met je doorspreken wat de mogelijkheden zijn en hoe het kosten- batenplaatje eruit zal zien. Aan de hand hiervan kan je een goede beslissing maken of het zinvol is actie te ondernemen of niet. Succes!

Anoniem - 20 jan 2022

Hallo, Mijn vriend heeft samen met zijn ex-partner een zoon. Samen hebben wij ook 2 kinderen en als het ons wederom gegund is willen we graag nog een 3de kindje. Zijn ex-partner heeft ook een nieuwe vriend. Ze gaan samenwonen en verwachten samen een kind. Nu wil zij meer alimentatie. Omdat het kindgebonden budget wegvalt. Dus wil ze bijna dat gehele bedrag verhalen bij mijn vriend. Zijn ex-partner en haar nieuwe vriend hebben beiden een eigen koopwoning en hebben al een aantal jaren een relatie. In de tijd dat ze niet samen hebben gewoond hadden ze dus ook dubbele woonlasten. Ze gaat intrekken bij haar vriend en waarschijnlijk zal ze nu aan haar eigen koopwoning (extreem laag hypotheek) niet verkopen maar verhuren. Dus financieel gezien onderaan de streep zou je zeggen dat ze erop vooruit gaan. Laten we voorop stellen dat mijn vriend niet erg vind om te betalen, maar bijna de volledige kindgebonden bij hem verhalen? Dus dat zou betekenen dat die dalijk dan 485 euro moet betalen voor zijn zoon en zelf ook nog BSO moet betalen ongeveer €100 (dit weigert moeder ondanks zei de kinderopvangtoeslag krijgt) Terwijl hij ook nog zorg heeft voor 2 andere kinderen. Kan dit zomaar? Heeft het dan zin om een procedure te starten? Of zit daar geen slagingskans in? Moet haar nieuwe vriend zijn inkomensgegevens delen om de draagkracht van hun verwachten kind te berekenen? En worden eventuele huurinkomsten meegenomen bij haar inkomen? En als ons eventueel gegund is een derde kind, zou je dit al mee kunnen nemen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 feb 2022

  Het wegvallen van het Kindgebondenbudget is inderdaad een goede reden om een alimentatiewijziging aan te vragen. Een beetje dubbel, want aan de andere kant komt er natuurlijk ook eigenlijk een inkomen bij, maar het inkomen van de nieuwe vriend telt nog niet mee in het geheel. Dit is pas het geval als zij zouden gaan trouwen of samenwonen. De ex kan dus een herberekening vragen. Helaas schrijf je niet of in de huidige berekening jullie eigen kinderen al zijn meegenomen. Is dat niet het geval, dan is dit wel een mogelijkheid om dit nu te doen. Dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat er wellicht een verlaging komt in plaats van een verhoging. Het derde kindje kan pas worden meegenomen in de berekening als hij/zij er ook daadwerkelijk is. Mochten jullie hulp nodig hebben bij het maken van een berekening, dan kunnen wij dit eventueel voor jullie doen. Hier lees je daar meer over: alimentatiewijzer.nl

Esmeralda Stegeman-Reyes - 15 feb 2022

Mijn man en ik wonen samen en getrouwd. Samen hebben wij een kleine. Ik werk sindsdien weer en verdient minder dan de minimum. Ik heb met mijn 1ste ex 2 kinderen. Hij hoort meer te betalen maar zijn dracht kracht laat het niet toe. Hij woont sindsdien samen maar zijn niet getrouwd of geregistreerd partnerschap. Ik heb met mijn 1ste ex een regeling van om de week van vrijdagavond tot zondagavond. Met mijn 2de ex heb ik 1 kindje en krijgt geen alimentatie omdat zijn dracht kracht het totaal niet toe laat. De omgangsreling is om de week ook van vrijdag tot zondag. Mijn man heeft 3 kids met zijn ex. Hij betaald ook netjes zijn kinderalimentatie elke maand netjes aan de ex. De ex is getrouwd een tijd en hebben samen 1 kindje. Nou ben ik van mening omdat wij best een complexe situatie zitten dat er een nieuwe herberekening moet komen voor de kinderen alimentatie puur omdat er best flink wat is veranderd van kinderen enz… maar de ex van mijn man wilt hier niet aan meewerken. Buiten de kinder alimentatie die bij rond op een bedrag van €1000 per maand betaald verwacht de ex van hem dat mijn man de kosten van school, sport enz… ook nog betaald. Ik vind dit niet kunnen want toen ik ging scheiden van mijn 1ste ex werd ons vertelt dat dit is de bedrag waar ik mee moet doen voor de kids zorgen tot sport en al. Maar de kinder alimentatie van mijn man en zijn ex zijn nooit officieel berekend door een professionel. Vorig jaar ging mijn man toch naar een mediator. De ex van mijn man werkte voor 1 keer mee. Wel in de voorwaarde dat zij een mediator zoekte . De mediator was een advocaat. Vond ik al raar. De advocaat zei dat mijn man gewoon moet betalen wat hij nu hoort te betalen en zich aan de afspraak moet houden de inkomen van nieuwe partners worden hier geen rekening gehouden omdat de overheid is op het moment bezig om dit aan te passen dat alleen de inkomsten van de bio ouders worden meegenomen. Ik ben hier niet mee eens. Zolang de wet niet is veranderd vind ik dat wij het wel het recht hebben voor een herberekening. Hoe zit dit dan??

  William - 15 feb 2022

  Ik zou me schamen om van een nieuwe partner te eisen om mee op te draaien voor jullie kinderen, wet of geen wet. Verder is het zo dat als jullie indertijd een bedrag zijn overeengekomen voor de alimentatie, er toch ergens duidelijk 'op papier' zou moeten staan wat er in vervat zit en wat niet, zodat hier niet telkens een discussie over is.

AM - 21 feb 2022

Beste Nieuwe Stap. In 2018 zijn mijn ex en ik uit elkaar gegaan en zijn we een co-ouderschap aan gegaan met onze zoon. Hij moest mij alsnog 200 euro alimentatie betalen omdat zijn inkomen meer dan het dubbele dan die van mij was. Mijn toeslagen + kgb is toen meegerekend als inkomen bij mij. Inmiddels woon ik alweer 2 jaar samen en krijg ik nu geen kgb + toeslagen meer daardoor. Waardoor mijn persoonlijke inkomen ruim 600 euro omlaag is gegaan. Ik heb er toen voor gekozen geen herberekening te doen, doordat mijn nieuwe partner in de huur meebetaalde en ik gelukkig dus ook minder vaste lasten kreeg. Nu gaan wij dit jaar trouwen en wordt mijn nieuwe partner dus stiefvader en wordt zijn inkomen bij mij opgerekend. Mijn ex geeft nu aan geen allimentatie meer willen te betalen vanaf het moment dat ik getrouwd ben. Ik heb gezegd dat ik het liever officieel wil laten berekenen. (naar mijn weten heb ik hem al 'gematst' door geen nieuwe berekening te laten doen toen ik 600 euro in inkomsten omlaag ging). Tot zover uitleg van de situatie. Mijn ex geeft aan dat zolang hij alimentatie betaalt, ik degene ben die verantwoordelijk is voor alle kosten van onze zoon, ook al hebben we co-ouderschap en krijgt hij dus al zorgkorting op de alimentatie. Ook als hij straks maar bijv 25 euro alimentatie hoeft te betalen nadat ik getrouwd ben met mijn nieuwe partner, blijf ik dan verantwoordelijk voor alle kosten. Onze zoon gaat straks naar school, moet een fiets gekocht worden, moet naar zwemles etc. Maar zijn die kosten dan allemaal voor mij, ondanks de co-ouderschap? Weet jij hoe dit precies zit? De exacte wettelijke alimentatie laat ik wel berekenen door het LBIO, alleen het stukje over verantwoordelijkheden van bepaalde kosten zijn zij niet duidelijk in.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 feb 2022

  Doordat jullie gaan trouwen verandert jullie draagkracht behoorlijk. Er komt een inkomen bij en waar het onderhoud van de kinderen eerst door twee ouders werd gedeeld is hier nu een ouder bijgekomen. Al met al een goede reden voor de ex om een herberekening te willen. Deze herberekening zal niet betekenen dat de ex geen alimentatie meer hoeft te betalen hoor. Hij blijft op financieel vlak verantwoordelijk voor de kinderen. Ook al is er co-ouderschap toch ben jij de verzorgende ouder. Daarom krijg je ook alimentatie. Jouw ex betaalt alle kosten voor het kind op het moment dat het kind bij hem is. Jij doet hetzelfde als het kind bij jou is. Daarnaast ben jij als verzorgende ouder verantwoordelijk voor andere kosten bijvoorbeeld de betaling van clubjes, sport, een nieuwe fiets, kleding enz. Dat is ook waar de kinderalimentatie en de kinderbijslag voor bedoeld zijn. De ex hoeft hier verder niet aan bij te dragen, behalve als jullie hier aparte afspraken over hebben gemaakt. Ik denk persoonlijk niet dat de alimentatie van jouw ex zo laag uit zal pakken, maar dit zal blijken uit een alimentatieberekening. Ook wij kunnen eventueel een berekening maken. Hier kun je daar meer over lezen: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html

Anne - 21 mrt 2022

Mijn vriend heeft 2 kinderen die bij zijn ex-partner wonen. Hij betaalt hier keurig kinderalimentatie voor. Zijn ex-partner is inmiddels hertrouwd en heeft bij haar nieuwe partner een kindje. Ik ben in de veronderstelling dat zijn kinderalimentatie naar beneden zou moeten gaan, omdat zijn ex-partner hertrouwd is en de stiefvader ook financieel verantwoordelijk is geworden. Klopt dit? Of in hoeverre speelt mee dat het nieuwe kindje bij ex-partner + stiefvader hierin een rol speelt?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 mrt 2022

  Het feit dat de ex is hertrouwd en dat zij samen een kindje hebben gekregen is inderdaad een goede reden voor een herberekening van de alimentatie. Er is in dit geval inderdaad een ouder bijgekomen met een eigen inkomen en een onderhoudsplicht richting de kinderen. Het inkomen van de nieuwe partner zal dan ook volledig worden meegenomen bij het maken van een nieuwe berekening. Daar staat tegenover dat het feit dat zij samen een kindje hebben gekregen weer wat drukt op de draagkracht. Het is dus zeker verstandig om de alimentatie eens opnieuw onder de loep te nemen. Kunnen jullie nog goed met elkaar overleggen, dan kunnen wij eventueel een nieuwe berekening voor jullie maken. Hier kun je hier meer over lezen: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html Is er geen goed overleg mogelijk, dan kan een advocaat helpen om de alimentatie te verlagen. Als je het prettig vindt kan ik je wel even vrijblijvend laten bellen door een goede advocaat op dit gebied bij jou in de buurt. Die kan dan met je doorspreken hoe het kosten- batenplaatje er ongeveer uit zal gaan zien. Wil je hier gebruik van maken, dan mag je mij altijd even mailen. Mocht je liever telefonisch contact willen, dan kan dat via https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html.

Kelly - 29 mrt 2022

Mijn vriend heeft 2 kinderen en is gescheiden. 1 kind heeft besloten om dit weekend niet te willen komen, het andere kind komt wel. (Normaal gesproken komen ze om het weekend) ex vraagt om meer geld omdat 1 van de 2 kinderen dit weekend niet bij ons is geweest. Heeft zij daar recht op?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 mrt 2022

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: In principe hoort de omgangsregeling natuurlijk nageleefd te worden. Gebeurt dit een keer niet, dan is het niet redelijk om daar een vergoeding voor te vragen. De ex heeft in dit geval zelf toegestaan dat het kind niet naar vader ging. Gebeurt er iets waardoor de omgangsregeling voor langere tijd niet op de gewone manier door kan gaan, dan is het gebruikelijk om voor de extra kosten 5 euro per kind per dag te vragen. Is de wijziging structureel, dan heeft de ex daarmee een reden om een alimentatieverhoging te eisen.

Onbekend - 12 jun 2022

Mijn partner betaalt sinds hij is gescheiden 10 jaar geleden kinderalimentatie. Ex partner werkte nooit echt mee en is zelfs jaren weggeweest met dochter zonder te vertellen waarheen.. ze hebben een duidelijke omgangsregeling dit omdat het communiceren nogal lastig gaat en afspraken vaak niet werden nagekomen. Wij zijn inmiddels getrouwd en hebben samen ook kinderen. Toen is zij weer een aantal maanden weggegaan met dochter en verhuisd naar haar nieuwe partner en al het contact verboden. Tot wij een bericht kregen dat dochter op school is weggelopen en bij ons wilde gaan wonen. Dat is dus ook gebeurt in het belang van mijn stiefdochter hoopte wij haar (wel) een stabiele plek te kunnen geven.. zij hadden samen afgesproken dat de kinder alimentatie zou vervallen vanaf het moment dat zij bij ons zou komen wonen. Nu hebben wij post ontvangen van het ciob dat Ex partner heeft aangegeven zij nog alimentatie moet ontvangen van al de afgelopen maanden (dat dochter dus bij ons woont) heeft zij hier recht op?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 jun 2022

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Wat een vervelende situatie. Ik vermoed dat je het LBIO bedoelt? Ik zou hen de situatie uitleggen en eens kijken hoe zij hierop reageren. Helaas blijkt hieruit wel dat zij zich inderdaad niet aan afspraken houdt. In dat geval is het denk ik verstandig om de alimentatie officieel op papier te wijzigen. Dan kunnen dit soort dingen ook niet meer gebeuren. Daarnaast is de ex nu eigenlijk degene die alimentatie aan jullie zou moeten betalen. Een advocaat kan je helpen om dit goed te regelen. Ik kan je wel even vrijblijvend laten bellen door een goede advocaat bij jullie in de buurt die hierbij kan helpen en met je door kan spreken wat zij zouden kunnen doen. Is dat een idee?

M - 30 jul 2022

Hallo, in het stuk staat dat als de man een nieuwe partner krijgt zonder kinderen de alimentatie gelijk blijft, maar dat als de vrouw een nieuwe partner krijgt zonder kinderen hij stiefouder wordt en dus de alimentatie kan veranderen. Hoe zit dat?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 aug 2022

  Het antwoord van alimentatiewijzer: In principe verandert er niets aan het alimentatiebedrag op het moment dat er enkel sprake is van samenwonen. Dit heeft ermee te maken dat bij samenwonen de nieuwe partner geen stiefouder is. Dat wordt anders op het moment dat er een huwelijk of geregistreerd partnerschap komt, wat stiefouderschap en dus een onderhoudsplicht met zich meebrengt. In sommige gevallen kan worden afgeweken van deze norm. Zoals je waarschijnlijk hebt gelezen kan dat in onderling overleg, of soms via de rechter. In het voorbeeld wat jij hebt gelezen is moeder de verzorgende ouder. Als zij gaat samenwonen verandert er dus in principe niets aan het alimentatiebedrag, tenzij dit onderling overeen wordt gekomen of als de rechter dat beslist. Vader is in dit geval niet de verzorgende ouder. In de alimentatie wordt ook een stukje kost en inwoning berekend. Met andere woorden, van de alimentatie betaalt moeder ook een stukje woonlasten. In die situatie zou daarom gekozen kunnen worden de woonlasten aan te passen omdat deze kunnen worden gedeeld met de nieuwe partner, ondanks dat er geen onderhoudsplicht voor de nieuwe partner is. Vader ontvangt geen alimentatie waar een stukje woonlasten van wordt betaalt, dus voor vader verandert er aan het bedrag niets bij samenwonen. Hopelijk is het zo een stukje duidelijker voor je.

Heerkens - 11 aug 2022

Moeder heeft 3 kinderen de vader betaald kinderalimentatie.(zorgverdeling 90% moeder / 10% vader ) Moeder gaat samen wonen en krijgt een kindje met nieuwe partner, wat doet dit met de kinderalimentatie van moeder en vader van 3 kinderen? Nieuwe partner heeft uit vorig huwelijk 2 kinderen waar hij kinderalimentatie betaald. Wat doet de kinderalimentatie van partner ?

Een bezorgde ouder die bang is straks zijn gezin niet meer te kunnen onderhouden - 31 jan 2023

Beste, Ik heb met mijn ex vrouw 2 kinderen. Mijn ex vrouw is bij mij weg gegaan toen ik zonder werk kwam te zitten. De behoefte van de kinderen is vastgesteld obv het ervoor verdiende salaris. De kinderalimentatie is berekend op de uitkering. Ondertussen heb ik een nieuwe partner, die zelf ook 3 kinderen heeft. Nu zij mij kan helpen met de kinderen heb ik een nieuwe baan waarbij ik meer uren moet draaien en minder verdien als mijn vorige baan. Maar wel meer als de uitkering. Mijn ex vrouw heeft nu een huis gekocht met een nieuwe partner (zonder kinderen). Ik ben gaan samenwonen (niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap/ wel voor belasting fiscaal partner) de kinderen van mijn vriendin zijn allemaal nu woonachtig op mijn/ons adres. Mijn ex partner wil een herberekening van kinderalimentatie (wordt nu verplicht door gemeente, om hulpverlening doorgang te laten plaatsvinden) wordt er in mijn draagkracht nu rekening gehouden dat ik voor 5 kinderen zorg heb of enkel de 2 van mijzelf. De 2 kinderen van mij met mijn ex zijn 50%bij haar en 50% bij mij (co ouderschap) De kinderen van mijn vriendin zijn grotendeels bij ons en daar is geen sprake van co ouderschap. Zij ontvangt helemaal niets van alimentatie van haar ex (door rechtbank bepaald) omdat hij in de bijstand zit en schulden heeft. Mijn vriendin heeft ook nog schulden maar betaald deze netjes af. Maar wij moeten alles voor haar kinderen betalen (school/kleren echt alles, behalve het eten wat ze bij ex partner krijgen) Ik ben bang dat als ik nu meer moet gaan betalen ik de zorg van alle kinderen niet meer kan opbrengen. Hoe en wordt hier rekening mee gehouden

Jochempie - 28 feb 2023

Situatie. Ex en ik mondelinge afspraak over allementatie, deze betaald hij ook 75,- drie kids lachertje ) Maar voorwaarde was mee betalen beugelkosten. Dit heeft hij ook drie keer gedaan bewijs op me rekening. Nu ineens gestopt en betaald niet meer mee. Verzoek om loo stroken ect om de kinderallementatie opnieuw te laten berekenen geeft hij geen gehoor aan. Wel zegt die kinderbijslag is voor de beugel daar moet ik het mee doen. Hij is opnieuw getrouwd en twee kids Wat kan ik nu doen

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 feb 2023

  Antwoord van Alimentatiewijzer.nl Mijn vraag aan jou is, of je de voorwaarde van het meebetalen van een beugel ook op papier hebt vastgelegd? Zo ja, dan zal hij zich aan deze voorwaarde moeten houden. Doet hij dit niet, dan kun jij dit eisen van hem. Maar gezien jullie het mondeling hebben afgesproken zal dit een lastige worden. Hebben jullie geen duidelijke, andere afspraken gemaakt over bijzondere/buitengewone kosten als een beugel, dan behoor jij dit te betalen van het kinderalimentatie bedrag dat jij ontvangt. Zie hier een link wat je misschien meer inzicht geeft.. https://www.alimentatiewijzer.nl/wat-valt-onder-de-kinderalimentatie.html Ik lees daarnaast dat jij graag een herberekening wil. Wat zijn jouw beweegredenen om een herziening te laten maken? Zoals je hem nu stelt is er vooral bij hem wat gewijzigd en heeft hij twee kinderen gekregen met de nieuwe partner. Dit betekent dat hij minder draagkracht heeft en de alimentatie voor hem misschien zelfs minder wordt. Zijn er bij jou nog gewijzigde situaties? Nieuwe partner, gehuwd, nieuwe kinderen, lager inkomen bijvoorbeeld? Ik hoor graag van je terug om je situatie duidelijk te krijgen en je goed te woord te kunnen staan.

Raymond v - 16 mrt 2023

Mijn ex heeft de kinderen. Ik heb ze om het weekend. Uiteraard betaal ik allimentatie. Met heel veel geluk een sociale huurwoning kunnen bemachtigen. Nu ga ik met mijn nieuwe (ook gescheiden) partner samenwonen. Zij heeft een kind. Haar partner betaald geen alimentatie. Mijn ex partner verzuimd in een aantal afspraken waardoor mijn kosten in onderhoud aan mijn 2 kids elke maand hoger zijn dan is berekend. Wat kan ik doen? Kan ik zelfstandig de gemaakte kosten van mijn alimentatie afhalen?

A - 22 aug 2023

Mijn ex en ik hebben co-ouderschap over onze dochter. Zij is om de week bij ons en bij haar moeder, maar staat wel bij haar moeder ingeschreven. Aangezien ik meer verdiende dan mijn ex, betaal alleen ik kinderalimentatie en zij niet. Echter is zij inmiddels hertrouwd en is haar nieuwe partner dus onderhoudsplichtig voor onze dochter. Samen hebben zij ook nog 2 kinderen gekregen. Ook ik ben weer getrouwd en zijn wij samen ook 2 kinderen rijker. De situaties zijn aan beide kanten dus behoorlijk gewijzigd. Mijn inziens heeft dit tot gevolg dat de kinderalimentatie verlaagd zou kunnen worden, maar ik weet niet of dit klopt? Heeft u hierin een antwoord voor mij?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 aug 2023

  Er hebben in deze een boel (leuke) veranderingen plaats gevonden in de beide gezinnen. Dit geeft zeker reden tot het overleggen van een herberekening. Ik durf je niet direct te zeggen of de alimentatie omlaag gaat. Hier is echt een herberekening voor nodig om dat te laten blijken. Maar er zijn serieuze wijzigingen in de situaties die reden hebben tot verandering van kinderalimentatie. Mijn vraag is dan ook: zijn jullie in goed overleg met elkaar? Dan kunnen jullie het beste naar een mediator om de herberekening te laten maken. Met een mediator ben je in goed overleg en wil je hetzelfde doel bereiken. Ook kan dit schelen in kosten. Is er geen goed overleg tussen jullie, dan adviseer ik wel een advocaat voor je (omdat de nieuwe partner van je ex inderdaad onderhoudsplichtig is voor jullie gezamenlijke dochter). Wij, De Nationale Adviesbalie, hebben een netwerk door het hele land van mediators en advocaten. Ik kan voor je regelen dat je gebeld wordt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mocht daar behoefte aan zijn of heb je nog meer vragen in eerste instantie, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.15 uur. Mailen mag uiteraard ook. Ik hoop bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Anne - 3 jan 2024

Sinds 2016 werd er kinderalimentatie bij mijn ex ingehouden en kreeg ik dit via de rechtbank. Dit ging altijd direct via zijn werk, per een rechtelijke uitspraak aangezien hij al eens eerder niet betaalde. Dit is toedertijd vastgesteld op een % van zijn salaris en alle andere inkomsten. De rechtelijke uitspraak is trouwens in Mexico gedaan. Mijn dochter woont sinds september in Nederland en haar vader heeft per direct een jaar "sabatical" aangevraagd en is naar Noorwegen vertrokken (en vertelde mij dat ik per januari niks meer krijg). Dit betekent echter niet dat hij niet verantwoordelijk is, maar hij is inmiddels getrouwd en heeft een ander kind. Hij heeft nooit een aanpassing gevraagd voor de alimentatie en ik heb de partneralimentatie destijds geweigerd. Volgens mij heeft hij zijn verandering van baan ook niet aan de rechtbank doorgegeven, wat wel had gemoeten volgens de rechterlijke uitspraak. Ik heb geen idee of hij in Noorwegen werkt, maar ik ga er vanuit dat de rechtelijke uitspraak niet zomaar verandert. Ik ben zelf nog altijd alleenstaande en moet dus alle kosten opeens zelf zien te regelen (terwijl ik ZZPer ben). Ik kwam al terecht op de website van het LBIO, maar zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Moet ik weer naar de rechtbank in Mexico (ik ben hier nog en de zaak is nog open), gaat dit via Nederland (mijn dochter woont daar) of moet ik zelf instanties in Noorwegen opzoeken?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 jan 2024

  het antwoord van alimentatiewijzer:Ik adviseer in deze om dit op te pakken in Mexico, ondanks dat dochter nu in Nederland woont. Omdat daar de uitspraak is gedaan en daar alles ligt en nog loopt. Echter, als dochter boven de 18 is, geldt volgens Nederlandse wet, dat de zaak tussen haar en vader zelf ligt. Maar ik heb geen weet van de Mexicaanse wet, dus ik zou dit eerst bespreken met je advocaat daar. Ik hoop hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Anoniem - 12 feb 2024

Goedemorgen, Volgende situatie is gaande: Moeder en vader hebben 1 dochter van 8. Dochter staat enkel ingeschreven bij moeder. Tijdsverdeling is wel 50/50. Moeder gaat hertrouwen eind dit jaar. Vader is vorig jaar hertrouwd. Dochter staat enkel ingeschreven bij moeder. Vader betaald enkel kinderalimentatie. Kan vader kinderalimentatie verlaging vragen ivm stiefouderalimentatie plicht of wordt dan ook het inkomen van zijn nieuwe vrouw meegerekend? Online kom ik er niet helemaal uit hoe dit zit.

Anoniem - 8 mei 2024

Goedendag, Hoe zit het in de volgende situatie? Gescheiden moeder van 3 kinderen heeft co-ouderschap met haar ex en heeft in het ouderschapsplan afgesproken dat de ex geen alimentatie hoeft te betalen. Zij heeft vriend, die 1 kind heeft (ingeschreven bij moeder) waar hij wel alimentatie voor betaalt aan zijn ex. Wat gebeurt er met de alimentatie die de vriend betaalt als deze 2 gaan trouwen/geregistreerd partnerschap aangaan? Hij krijgt nu ook zorg over de andere 3 kinderen? Beide personen werken.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 mei 2024

  Als dit stel gaat trouwen dan heeft dit invloed op de kinderalimentatie. Voor het kind van meneer zelf: De draagkracht gaat naar beneden omdat hij inderdaad ook zorg moet dragen over de 3 kinderen van zijn (aankomende) vrouw, als de kinderen bij hen staan ingeschreven. Daar tegenover staat wel dat het inkomen van (aankomende) vrouw bij zijn draagkracht wordt opgeteld voor het kind van meneer zelf, omdat zij co-ouderschap voeren. Het lijkt mij verstandig een herberekening te maken als deze situatie zich voordoet. Ik kan niet stellen of deze uitkomst positief of negatief voor hen uitvalt, een herberekening is natuurlijk maatwerk. Mochten zij een herberekening willen maken, dan kunnen wij daarbij helpen. We kunnen hen laten informeren hoe een herberekening bij ons werkt. Je hebt altijd een vrijblijvend gesprek om kennis te maken. Het is belangrijk om te weten of de partijen samen mee willen werken aan een herberekening of niet. Ik hoop hierbij de vraag te hebben beantwoord. Mochten er nog vragen zijn, dan mag je altijd mailen. Bellen mag ook, dat kan op 055-5395655 en zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.15 uur.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ negen = 11
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.