Menu

Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk?

6 reacties
wat is een vechtscheiding

De media staan er bol van, de politiek en hulpverlening houdt zich er mee bezig en ouders vrezen zelf steeds vaker dat ze in een vechtscheiding belanden of zijn beland. Voor de term vechtscheiding worden ook andere termen gebruikt, zoals een hoge conflictscheiding. Een conflict kun je in deze oplossen als beiden hiertoe bereid zijn, bij een gevecht gaat het veel meer om een winnaar en een verliezer, zonder positieve uitkomst. De hulpverlening hoopt conflicten op te kunnen lossen, waarbij er ook zal moeten worden gekeken naar het onderdeel rouw onder het conflict. In diverse gevallen is sprake van (niet onderzochte) psychopathologie (onder deze blog wordt dit begrip toegelicht), waardoor niet beide ouders bijdragen aan het conflict en zodoende anders naar de situatie gekeken moet worden.

Kinderombudsman

Dankzij de inzet van voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is de term vechtscheiding enkele jaren terug op het netvlies van politiek Den Haag en deskundigen komen te staan. In zijn adviesrapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’ stelt de Kinderombudsman dat het huidige systeem escalatie in de hand werkt en eindeloos procederen mogelijk maakt.
Er zou een verkeerde prikkel zitten rondom juridische procedures, waardoor het zou lonen om lange juridische procedures te voeren. Hierdoor gaan ouders niet snel meer met elkaar om de tafel, wat de belangen van hun kind niet ten goede komt, aldus voormalig Kinderombudsman.

Scheiden zonder schade

De wens van de politiek en de sector is om meer preventie en aandacht te hebben voor de gevolgen van een vechtscheiding, vooral voor de positie van kinderen. Ook het rapport “Scheiden en de kinderen dan?” is hierop gericht. Dit rapport is onlangs aangeboden aan de regering door het platform Scheiden zonder Schade, onder aanvoering van André Rouvoet.

Wat speelt er bij een vechtscheiding

Het woord vechtscheiding wordt tegenwoordig veel gebruikt. Er lijkt nog steeds behoefte om de term nader te concretiseren omdat niet iedere scheiding onder een vechtscheiding valt te scharen. Een vechtscheiding kan worden gezien als een ouderlijke scheiding waarbij de ouders ernstige conflicten hebben en waarbij het kind wordt ingezet in de onderlinge strijd jegens elkaar én waarbij de belangen van het kind uit beeld verdwijnen. De conflicten worden veroorzaakt door ofwel beide ouders dan wel door één van de ouders. Psychopathologie kan een rol spelen en denk hierbij ook aan de problematiek van ouderonthechting (in de sector ook wel bekend als ouderverstoting).

Onderzoek toont aan dat circa 20% van de gevallen uitmondt in een vechtscheiding, waarbij het van de ene rechtszaak naar de andere gaat en waarbij er veel hulpverlening betrokken raakt. Beide ouders worden in trajecten gestopt. Dit loopt in diverse gevallen vast omdat de onderliggende problematiek zoals psychopathologie en hetgeen er kan spelen bij ouderonthechting niet worden herkend.

Bij een vechtscheiding raken de belangen van het kind steeds verder ondergesneeuwd, de ouderrol wordt verwaarloosd en het kind-perspectief wordt niet meer vertegenwoordigd door de ouders of één van de ouders.

Definitie vechtscheiding

De volgende aspecten kunnen in een definitie van een vechtscheiding worden meegenomen;

Een vechtscheiding is een ouderlijke scheiding waarbij:

 • De ouders of één van de ouders ernstige conflicten voeren/voert in de (ex)partnerpositie;
 • De ouders of één van de ouders hun ouderpositie niet meer innemen/inneemt;
 • De ouders of één van de ouders het kind-perspectief niet meer vertegenwoordigen/vertegenwoordigt;
 • De ouders of één van de ouders hun kind inzetten in de onderlinge strijd met als resultaat dat dit een negatieve invloed uitoefent op de geestelijke gezondheid van het kind en/of het kind het contact verliest met één van de ouders;
 • Er onderzoek zou kunnen worden gedaan naar psychopathologie, de problematiek van ouderonthechting en er moet worden beoordeeld of daadwerkelijk beide ouders een rol hebben in het conflict dat is gecreëerd  dan wel slechts één van de ouders.

Marieke Lips en Lianne van Lith

Beroepsorganisatie Kindbehartiger

 

*Psychopathologie: Binnen de psychopathologie spreekt men van ‘normaal functioneren’ wanneer er sprake is van een harmonische relatie tussen de persoon en zichzelf, de persoon en de ander, en de persoon en zijn omgeving. Wanneer iemand goed in zijn vel zit, binnen de sociale normen kan functioneren, correct kan reageren op anderen en de eisen van de omgeving aankan, spreekt men van een normaal functionerend persoon. Daarin is een bepaalde afwijking mogelijk. Abnormaal gedrag is wat storend is in de relatie met zichzelf, de ander en de omgeving. Wordt dit extreem, dan wordt dit pathologisch genoemd. Wanneer relaties moeilijk verlopen en men zich niet goed voelt in de relatie tot zichzelf, de ander of tot de omgeving, dan is er mogelijk sprake van een neurose. Er is mogelijk sprake van een psychose als de band met zichzelf, de ander of de omgeving verbroken is.

REACTIES

Lk - 19 nov 2019

En nu in begrijpbaar Nederlands...

Michael Rutten - 12 jun 2020

Vindt helaas en ondervind het zelf ook dat je als vader in Nederland nog steeds een "boeman" bent. Ondanks dat er gezamenlijk gezag is, worden vaders toch alleen maar op een zijspoor na gezien....Nog steeds zijn instanties alleen gefocust op één verhaal en dat is van de moeder.

  Y - 30 jun 2021

  Mijn ervaring is compleet anders! De vader laat het gezin in de steek èn blijft ruzie zoeken…wil niet bijdragen in zorg of financieel. Na een scheiding met co-ouderschap zal de vader zijn rol van opvoeder moeten oppakken, en natuurlijk valt dat niet mee als je dat voor de scheiding niet deed. Daar zouden vaders bij geholpen moeten worden, gelijkheid in zorgen en gelijkheid in carrière!

Margo - 19 okt 2020

Hoe noem je een scheiding waarin geen overleg in mogelijk is? Ik ben nu ruim 1,5 jr bezig met de scheiding inmiddels uitgesproken door rechtbank. Termijn van bezwaar is voorbij nu wachten op verklaring rechtbank etc. Er is geen overleg mogelijk met mijn ex-man dus ook geen convenant/afspraken gemaakt. Het huis moet verkocht worden en de verdeling moet nog gebeuren. Ik woon inmiddels in een andere woning en hij in onze koopwoning. Ik leef nu van AOW en klein pensioen. Zijn financiën zijn niet transparant wat ik weet een AOW. Ervaar wantrouwen in dit proces omdat ik zijn gedrag niet begrijp.

  Marjan - 16 dec 2021

  Hé Margo hoe is het nu met jou. Zie dat dit al een tijd geleden is. Ik zit nu indezelfde situatie. Alleen heb ik nog geen huis en geen uitkering. Zou heel graag met mensen in contact komen die dit ook mee maken of mee gemaakt hebben. Ik ben zelf 64 jaar

  Mieke - 23 jun 2022

  Marjan ik ben ook 64 en met prepensioen. Ik ben geschriden omdat mijn man na 38 jaar huwelijk bekende homofiel te zijn en verliefd werd op een 30 jarige chinees waar hij nu mee samenwoont. Ik heb altijd hard gewerkt, nooit schulden gehad, hypotheek afbetaald en leek zorgeloos samen van ons pensioen te gaan genieten. Ik heb als 64 jarige vrouw zonder kinderen thuis in deze crisistijd pad over 12 tot 17 jaar kans op een huurwoning. Ik heb een torenhoge hypotheek moeten nemen om mijn man uit te kopen en in ieder geval een dak boven mijn hoofd te hebben in plaats van een kartonnen doos of het leger des heils. Ik kan nu net aan rond komen terwijl hij met zijn 30 jarige chinees het geld, waar ik een hypotheek voor moest sluiten, aan het verbrassen is.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× 5 = vijftien
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.