Menu

Scheiden en nu?

3 reacties
blog over scheiding, scheiden en nu

Iedereen die gaat scheiden, of het nu je eigen keus is of niet, ziet in het begin van de scheiding door de bomen het bos niet meer. Het is emotioneel een heftige tijd en er komt heel veel op je af. Je moet zoveel beslissingen nemen en er is zo ontzettend veel informatie te vinden.

Waar moet je beginnen?

Wij willen je helpen om je door deze brij heen te loodsen. Realiseer je vooral dat je niet vandaag alle beslissingen hoeft te nemen. Doe het stap voor stap. Pak er eerst even rustig een kopje koffie bij en bekijk op deze pagina eerst eens de 2 onderwerpen die je nu het meest bezighouden. Kom op een ander moment terug om de volgende 2 onderwerpen te bekijken en zo verder.

Naast je staan

Wij wensen je heel veel sterkte en succes met je scheiding! Wij kunnen je helpen door middel van een online coachingstraject. Als coach staan we naast je tijdens je scheidingstraject. We plannen (online) gesprekken van een uur om stap voor stap je scheiding te bespreken. Wat kom je op dát moment tegen, waar loop je tegen aan? Welke volgorde kun je het beste aanhouden. Hoe kun je het beste reageren op je ex-to be? Hoe begeleid je je kinderen zo goed mogelijk? Dus even voor de duidelijkheid: dit traject is bedoeld voor 1 persoon en loopt náást het traject bij advocaat of mediator. Wij gaan zeker niet op de stoel van de onafhankelijke mediator of advocaat zitten, maar we begeleiden je juist persoonlijk vóór of tijdens dit traject.

De scheidingsmelding

Als de beslissing om te gaan scheiden is genomen is het heel belangrijk om duidelijk naar je partner uit te spreken dát je wilt scheiden en ook de reden waarom. Het is belangrijk om dit in een persoonlijk gesprek te doen. Deze scheidingsmelding is het begin van het scheidingsproces en als jij helder en rustig kan uitleggen waarom je wilt scheiden, helpt dit je partner in het verwerken en accepteren van de scheiding.

Lees deze 5 tips om respectvol te melden dat je wilt scheiden. Het helpt jullie allebei!

Gehuwd of samenwonend

Een huwelijk kan alleen worden ontbonden door een rechter.

Heb je een geregistreerd partnerschap en heb je kinderen, dan kan dit ook alleen door een rechter worden ontbonden.

Woon je samen met of zonder contract, dan hoef je niet langs de rechter om formeel uit elkaar te gaan. Let op, een ouderschapsplan is wel verplicht.

Lees meer over de verschillende samenlevingsvormen en het eindigen daarvan.

Mediator of advocaat

Er zijn 3 manieren om je scheiding aan te vragen;

Je kan:

 • samen een mediator in de arm nemen
 • samen een advocaat in de arm nemen
 • allebei een advocaat in de arm nemen

Mediation

Mediation is een uitstekend middel om de gevolgen van een scheiding te regelen. Er is ruimte voor emotie en er wordt dieper ingegaan op de wensen van de cliënten. Dat is belangrijk want achter een wens zit altijd een verhaal, en een verhaal kan ook op een andere manier verteld worden: met andere woorden soms lijkt het of cliënten lijnrecht tegenover elkaar staan maar blijkt toch dat een oplossing mogelijk is wanneer zij zich nader verdiepen in elkaars verhaal.

Mediation heeft ook nadelen. Wanneer mensen vast zitten op hun eigen standpunten, en niet kunnen luisteren naar de ander, stagneert het proces en moet de mediation worden afgebroken. Daarnaast is mediator geen beschermd beroep en is het dus belangrijk om op zoek te gaan naar een mediator die goed is opgeleid. Je kan deze vinden in het kwaliteitsregister van mediators

Er wordt gezamenlijk een convenant en een ouderschapsplan opgesteld.

Gezamenlijke advocaat

Bij een advocaat is minder ruimte voor de emotie. Op een zakelijke en juridische manier wordt de echtscheiding afgehandeld. Een advocaat maakt de juridische gevolgen inzichtelijk, voor jullie en voor de rest van het gezin. De gezamenlijke afspraken worden opgetekend in een convenant en een ouderschapsplan. Familierecht advocaten die ook mediator zijn kun de vinden bij de vFas

Aparte advocaat

Wanneer jullie allebei gebruik maken van een eigen advocaat zal deze advocaat strijden voor de belangen van de cliënt. Er is geen onderling overleg en je kan zelf geen afspraken maken met de ander. Deze optie is aan te raden wanneer er écht geen overleg mogelijk is tussen jullie.

Deze variant zal waarschijnlijk de langste tijd in beslag nemen.

Echtscheidingsconvenant

Om het huwelijk, of het geregistreerd partnerschap, uiteindelijk door een rechter te laten ontbinden, heb je een echtscheidingsconvenant nodig. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner.

Convenant

In dit convenant worden alle afspraken vastgelegd die jullie samen met de mediator of advocaat maken. Dus bijvoorbeeld afspraken over de kinderen, wie waar gaat wonen, of er sprake zal zijn van alimentatie en zo ja hoeveel en de verdeling van de spullen.

Wanneer de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de beschreven afspraken juridisch afdwingbaar. Je kan dus bijvoorbeeld de betaling van de alimentatie nu afdwingen.

Je bent niet verplicht een echtscheidingsconvenant op te laten stellen. Dit kan ook door zelf afspraken te maken en vastleggen in een document.

Ouderschapsplan

Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, ben je dus verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit document maken jullie afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

 • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
 • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • hoe je de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
 • hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Andere afspraken

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat je als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kan  ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of een eenzijdig verzoek van de kant van een ouder.

Kinderen en echtscheiding

Voor vrijwel alle ouders die gaan scheiden is het van groot belang hoe de kinderen op de scheiding zullen gaan reageren. Zij willen dat de kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding. ‘Het belang van het kind staat voorop’ horen wij veel scheidende ouders zeggen. Maar hoe maak je dat concreet?

Het begint natuurlijk bij het begin van de scheiding. Hoe vertel je het de kinderen?  De manier waarop je dit doet is bepalend voor de verwerking van de kinderen.

Je kan kiezen voor co-ouderschap of voor een omgangsregeling.

Alimentatie

Partneralimentatie

Ook al ben je gescheiden, je hebt de plicht om voor elkaar te zorgen. Je hebt een onderhoudsverplichting naar elkaar toe. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten om een levensstandaard gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk voort te zetten, dan dient de ex-partner alimentatie betalen. Dit is de partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Een ouder moet voor de kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Wanneer het kind meerderjarig wordt, houdt echter de financiële verplichting niet op. Een ouder heeft voor de kinderen van 18, 19 en 20 jaar een “voortgezette onderhoudsplicht”. Dit betekent dat hij of zij de kosten van levensonderhoud en studie moet betalen. Dit is de kinderalimentatie.

Alimentatie berekenen

De alimentatie wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en in het ouderschapsplan. De alimentatie is altijd afhankelijk van de draagkracht en van de behoefte. Het berekenen van alimentatie moet je laten doen door een specialist omdat het altijd maatwerk is.

Verdeling vermogen

Voor de vermogensrechtelijke afwikkeling is van belang onderscheid te maken tussen samenlevers met en zonder samenlevingscontract en gehuwden met of zonder huwelijksvoorwaarden. Wat geldt voor de verschillende situaties is te omvangrijk om in deze hier uiteen te zetten. Belangrijk is dat je nagaat of er sprake is van een contract of huwelijksvoorwaarden of niet. Wanneer er geen sprake is van een contract of voorwaarden, val je terug op het wettelijke regime. Dit wettelijk regime is gewijzigd per 1 januari 2018.

Pensioen

Er zijn twee soorten pensioen: ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Ouderdomspensioen

Ex-echtgenoten hebben over en weer aanspraak op de helft van de tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde rechten op ouderdomspensioen. Als je binnen twee jaar na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding de pensioenuitvoerder van je ex-partner informeert over de scheiding keert de pensioenuitvoerder maandelijks jouw aandeel aan jou uit vanaf het moment dat je ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen is de uitkering die de ex-partner na scheiding ontvangt wanneer de andere ex-partner overlijdt. Er bestaat dus een recht op bijzonder partnerpensioen als de pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen op opbouwbasis. In het geval van een partnerpensioen op risicobasis wordt na scheiding geen bijzonder partnerpensioen toegekend.

Aanspraak op ouderdomspensioen

De aanspraak op een deel van het ouderdomspensioen bestaat alleen in geval van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Ongehuwd samenwonenden kunnen weliswaar overeenkomen dat het ouderdomspensioen bij scheiding zal worden verdeeld volgens de wet maar de pensioenuitvoerder is niet verplicht daaraan mee te werken. Bij ongehuwd samenwonen kan de ex-partner bij het verbreken van de samenleving overigens wel een aanspraak op bijzonder partnerpensioen hebben. Of dat zo is hangt af van de pensioenovereenkomst en de voorwaarden die daarin worden gesteld.

Huis

Het eigenaarschap van het huis speelt een grote rol. Bekijk hoe jullie dit hebben geregeld. Hierbij is het huwelijksvermogensrecht het uitgangspunt. Bezitten jullie de woning samen of staat het huis op naam van slechts één van jullie? Wanneer er maar één eigenaar van de woning is, hoeft het huis niet verdeeld te worden. Hebben jullie beiden het eigenaarschap over de woning? Dan moeten jullie samen beslissen hoe jullie het huis gaan verdelen. Dus als jullie samen een hypotheek hebben afgesloten, moet ook de hypotheekschuld worden verdeeld.

Indien je het huis samen bezit moet je de waarde bepalen en de hypotheeksituatie in beeld brengen en dus bekijken welke verzekeringen er aan gekoppeld zijn.

Voor de verschillende uitgangspunten en situaties kun je verder lezen in de blog over scheiden en het koophuis.

Echtscheiding aanvragen

Om de echtscheiding aan te vragen moeten het convenant en het ouderschapsplan, om juridisch afdwingbaar te worden, worden ingediend bij de rechtbank. De rechter zal de scheiding uitspreken als hij van mening is dat de gemaakte afspraken voldoen aan de redelijkheid en de billijkheid. Hij geeft een beschikking af. Deze moet worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Indien dit is gebeurd, is de echtscheiding definitief.

Dit geldt uiteraard ook voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Ja, ik heb interesse in hulp bij mijn scheiding van een scheidingscoachREACTIES

Jan - 14 jan 2019

Bedankt voor dit uitgebreide stukje over de echtscheiding. Deze informatie komt me erg goed van pas. Mijn broer gaat scheiden en vanwege zijn emotionele status help ik hem hierbij. We gaan even kijken of mediation een optie is, anders schakelen we een advocaat in.

Bezorgde moeder . - 18 mei 2020

Hallo Ik heb een vraag , Wij zijn uit elkaar , maar vanaf 1 juli 2020 gaat hij verhuizen , helaas moet ik met hem mee omdat ik geen andere woning heb en ook nergens terecht kan. Op dit moment woon ik nog bij hem in . en ik ben niet getrouwd met hem. Ook de woning waarin ik nu zit kan ik zelf niet betalen . vanwege te hoge huur . voor evt huurtoeslag krijg ik niet omdat het gaat om een particuliere woning. Nu wil hij niet dat ik een handtekening zet op het huurcontract. mag hij mij er zomaar uitzetten wanneer hij wilt ? Ook weigert hij alimentatie te betalen als het echt zover is dat ik een eigen woning heb . En ik wil er geen vechtscheiding maken.... Hij is een narcist.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Hallo bezorgde moeder, zijn er afspraken gemaakt toen jullie uit elkaar gingen? Is er een ouderschapsplan opgesteld? Als jullie echt uit elkaar zijn is het logisch dat het huurcontract voor zijn nieuwe woning op zijn naam wordt gezet. Je doet er verstandig aan om ook voor jezelf op zoek te gaan naar een nieuwe plek om te wonen. Ik kan me voorstellen dat het niet jullie bedoeling is om langdurig bij elkaar te blijven wonen. Voor wat betreft de kinder- en/of partneralimentatie kan een berekening worden gemaakt om te bepalen waar de kinderen en jij recht op zouden hebben. Je kan ons ook mailen op info@nieuwestap.nl Succes!

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vijf × 3 =

Rechtsinfo
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.