Menu

Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat?

scheiding aanvragen

Je scheiding aanvragen wordt in gang gezet doordat een advocaat het verzoekschrift indient bij de rechtbank. Maar voordat je bij dit punt bent aanbeland, heb je al veel stappen moeten zetten. Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Welke stappen moet je zetten om een scheiding aan te vragen? Om tot een verzoek tot echtscheiding te komen, moet je al een echtscheidingsconvenant hebben. Wanneer jullie ook kinderen hebben moet je ook een ouderschapsplan opgesteld hebben. Een mediator of advocaat kan je helpen om deze twee documenten op te stellen. Deze twee documenten worden bijgevoegd bij het “verzoek tot echtscheiding”.

Dit “verzoek tot echtscheiding” kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Je scheiding aanvragen moet dus altijd via een advocaat gebeuren. Wanneer je het proces met een mediator doorloopt, zal deze mediator, als hij zelf geen advocaat is, een advocaat inhuren om het “verzoek tot echtscheiding” in te dienen bij de rechtbank. Je hebt in dat geval zelf weinig tot geen contact met de advocaat. Je mediator draagt zorg voor de afhandeling.

Scheiding aanvragen

Er zijn meerdere manieren om je scheiding aan te vragen.

  1. Een eenzijdig verzoekschrift
  2. Gemeenschappelijk verzoek

Scheiding aanvragen met eenzijdig verzoekschrift

Een advocaat kan een eenzijdig verzoek indienen bij de rechtbank als wanneer het niet gelukt is om gezamenlijk een convenant op te stellen. Dit kan zijn dat je partner helemaal niet wil scheiden of dat het niet gelukt is om samen afspraken te maken die vastgelegd konden worden in een convenant.

De rechter zal altijd beide partijen in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. Maar de rechter zal altijd de echtscheiding uitspreken zelfs wanneer éen van de twee partijen het niet eens is met de echtscheiding. De verzoekende partij zal namelijk stellen dat er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Wanneer jullie er samen echt niet uitkomen, kan de rechter een voorlopige voorziening treffen. Omdat een procedure lange tijd in beslag kan nemen, zal de rechter een uitspraak doen over praktische zaken die niet zo lang kunnen wachten, zoals over de vraag wie er in het huis blijft wonen of wie de kosten van levensonderhoud betaalt voor de ander.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan alleen door een advocaat worden aangevraagd. Na een zitting, waarbij beide partijen hun standpunt naar voren brengen, zal een rechter, op korte termijn een uitspraak doen. Deze uitspraak is dan geldig tot de definitieve echtscheiding is uitgesproken. In de definitieve uitspraak kan bijvoorbeeld de alimentatie hoger of lager uitpakken dan in voorlopige voorziening is bepaald. Dit wordt nooit met terugwerkende kracht aangepast.

Na het indienen van het verzoek voor een voorlopige voorziening moet binnen 4 weken het verzoek voor een echtscheiding binnen zijn. Als dit gebeurt blijft de voorlopige voorziening gelden tot de scheiding rond is en er definitieve afspraken zijn gemaakt. Wanneer het verzoek tot echtscheiding niet binnen 4 weken binnen is of het echtscheidingsverzoek wordt ingetrokken of afgewezen vervallen de voorlopige voorzieningen, tenzij de rechter anders beslist.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Wanneer je in goed overleg uit elkaar gaat, kan dat met een gemeenschappelijk verzoekschrift. Jullie hebben, samen met een mediator of advocaat, jullie gezamenlijke afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en eventueel het daarbij behorende ouderschapsplan. Ongeveer 6 weken na de indiening zal de rechter de echtscheiding uitspreken in de echtscheidingsbeschikking.

Scheiding definitief

De echtscheiding is pas definitief als de uitspraak is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Indien je een akte van berusting hebt getekend kun je niet meer in beroep gaan tegen de uitspraak en kan de beschikking direct worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.

De echtscheidingsbeschikking moet binnen 6 maanden worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Na deze termijn verliest de beschikking zijn geldigheid. De hele procedure moet dan opnieuw gevoerd worden. Je mediator of advocaat draagt zorg voor de inschrijving.

Beeïndiging van samenwoning met een samenlevingscontract

In het samenlevingscontract zijn bepaalde voorwaarden opgenomen. Afhankelijk van deze voorwaarden kunnen gemeenschappelijk vermogen of opgebouwde schulden gedeeld moeten worden. Ook kan in het samenlevingscontract bepaald worden, of de opgebouwde pensioenrechten verdeeld dienen te worden of dat er een alimentatieverplichting bestaat jegens elkaar. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over partneralimentatie, kan de rechter toch op basis van “redelijkheid en billijkheid” partneralimentatie toekennen aan de minst verdienende partner.

In de meeste samenlevingsovereenkomsten staat dat de overeenkomst automatisch is beëindigd als je niet meer samenwoont. Het gaat hier dus om feitelijk niet meer samenwonen.
Let wel goed op. Om te beginnen is het verstandig om een aangetekende brief te sturen dat je de overeenkomst daadwerkelijk opzegt. Het is namelijk lastig te bewijzen dat je feitelijk niet meer samenwoont. Dat gaat pas als je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Er kan iets anders in jullie samenlevingscontract staan. Het is dus belangrijk dit even goed na te kijken.

Het is natuurlijk ook altijd handig om de gemaakt afspraken mbt huis, bezittingen, schulden etc vast te leggen in een convenant.

Einde samenwoning en kinderen

Als je samen kinderen hebt en je samenwoning eindigt ben je het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Ouderschapsplan

In een ouderschapsplan moeten afspraken gemaakt worden over jullie minderjarige kinderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het ouderschapsplan maar er zijn wel wat eisen gesteld aan de inhoud:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
  • de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders)
  • de manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kind (kinderalimentatie)
  • hoe je met elkaar overlegt over belangrijke zaken die jullie kind aangaan

Daarnaast is het verstandig om afspraken te maken over een heleboel zaken die voorkomen in het leven van je kind.

Hoe ga je (later) om met schoolkeuze, met zaken als zakgeld, bedtijden, ziekte of sportkeuze. Wie bepaalt wanneer je kind op kamers mag of wat je doet wanneer hij foute vrienden heeft. Ook al kun je nu prima met elkaar door een deur, het is fijn om na te denken hoe je de opvoeding gestalte geeft mochten jullie in de toekomst minder goed met elkaar kunnen overleggen.

Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om af te spreken dat je het ouderschapsplan periodiek evalueert. Er liggen veel zaken in de toekomst waar je nu nog niet over na kúnt denken.

Echtscheidingsconvenant

Om tot een gemeenschappelijk verzoekschrift te komen moet je samen een echtscheidingsconvenant opstellen. Dit kun je met tweeën doen maar je kan ook de hulp van een advocaat of mediator inroepen.

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning, verdeling van schulden en spaartegoeden en het pensioen.

Als je deze stappen doorlopen hebt, kun je je scheiding aanvragen.

Al deze stappen moet je alléén zetten. Natuurlijk kan je altijd terecht bij je vrienden of familie maar het is natuurlijk ook fijn als je voor je al vragen terecht kan bij een professionele scheidingscoach. Iemand die er alleen voor jóuw is maar die wel overzicht kan brengen. En iemand die kan je kan helpen met al je vragen. Over je ex-to be, over de procedure of hoe je het beste met je kinderen om kan gaan.

Wij van nieuwestap.nl zijn van die coaches. We werken al 15 jaar met mensen die in een scheiding zitten. We willen je heel graag helpen met ons online coachingstraject.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vier + = 10
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.