Menu

Rechten van vader bij de omgangsregeling

86 reacties
rechten van vader bij de omgangsregeling

De rechten van vader bij de omgangsregeling en de bezoekregeling zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Veel vaders geven aan dat het binnen een scheiding vaak vechten tegen de bierkaai is. De moeder zou bij twijfel altijd worden voorgetrokken. Dit zorgt ervoor dat veel vaders zich in een onzekere, uitzichtloze, positie lijken te bevinden waarin emoties als frustraties, angst en woede komen kijken. Moeder weigert een omgangsregeling, wat dan? Mag moeder kind bij vader weghouden? Wat zijn de rechten van vader bij scheiding? Kunnen ze nog wel de vader zijn, die ze graag willen zijn?

Rechten van vader bij de omgangsregeling wettelijk vastgelegd

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook al heb je als biologische vader het kind niet erkend, dan nog heb je recht op contact met je kind.

De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans in een omgangsregeling geregeld. Zo’n regeling verdient maatwerk, aangezien elk gezin net weer anders is. Daarnaast is het zo dat het kind in kwestie zo min mogelijk last mag hebben van de scheiding. Hier houdt de rechter als eerste rekening mee bij het vaststellen van het convenant. Uiteraard weegt men ook wde belangen van vader en moeder mee, maar die van het kind wegen het zwaarst. Alle omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de thuissituatie, worden vervolgens bekeken en beoordeeld. Daarom verschillen omgangsregelingen vaak van elkaar. Het staat vader en moeder echter vrij om zonder tussenkomst van de rechter zelf een regeling op te stellen. Dit is vaak een lastige klus, aangezien beiden in conflict met elkaar zijn.

De rechten van de vader worden in de praktijk vaak ondergesneeuwd door de rechten van de moeder, al is het maar omdat de kinderen vaak bij de moeder wonen en door haar verzorgd worden. Wat voor rechten heb je als vader? Ook als de kinderen bij de moeder wonen, moet de moeder de vader betrekken bij belangrijke beslissingen over de kinderen. Denk aan de keuze voor een school of opleiding. Ook in het geval van ziekte van het kind heeft de vader recht op informatie en recht op inspraak bij beslissingen.

Alleen de rechter kan recht op omgang ontzeggen

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

De rechter moet bij het inperken van het omgangsrecht of bezoekrecht van vader, aangeven welke concrete feiten en omstandigheden zó zwaar wegen dat hij tot deze beslissing komt.

Hierbij kun je denken aan:

 • De omgang benadeelt de ontwikkeling van het kind;
 • de ouder is kennelijk niet geschikt of in staat tot omgang;
 • er zijn ernstige bezwaren van het kind tegen de omgang;
 • de omgang is op één of ander manier in strijd met zwaarwegende belangen van alle betrokkenen.

In Nederland kan alleen de rechter een ouder de omgang met het kind ontzeggen. Een ontzegging kan tijdelijk zijn, maar kan ook voor onbepaalde tijd zijn vastgesteld.

Niet nakomen omgangsregeling door moeder

De wet voorziet niet duidelijk in sancties die opgelegd kunnen worden wanneer een ouder zich niet houdt aan de omgangsregeling. Toch laat de praktijk wel enkele maatregelen zien die kunnen worden getroffen. Zo kun je de rechter vragen om de geldende omgangsregeling te veranderen. Hier heb je een advocaat voor nodig die namens jou een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indient. Een reden kan zijn dat je het kind te weinig ziet of dat je andere werktijden hebt, waardoor je andere tijden moet afspreken. Als de regeling eenmaal door de rechter is gewijzigd, dan zijn vader en moeder daaraan gehouden. Je kunt de rechter in de procedure verzoeken om een dwangsom in de regeling te zetten, voor het geval een van de ouders in de toekomst niet meewerkt. Stel, moeder houdt het kind weg bij vader, dan kan men deze dwangsom in rekening brengen.

Ook kan men bij ernstige gevallen de politie of jeugdzorg inschakelen. De politie zal alleen handelen in uiterste noodgevallen, aangezien dit een civiele kwestie is. Bij Jeugdzorg kun je terecht als je je zorgen maakt over je kind. Hierbij kun je denken aan persoonlijke verzorging, opvoeding en schoolprestaties. Alleen in heel extreme situaties zal Jeugdzorg direct ingrijpen door bijvoorbeeld het kind uit huis te plaatsen. Op de eerste plaats zal Jeugdzorg een gesprek met jou en je ex aangaan om te kijken waar het volgens jou mis gaat en hoe dit het beste opgelost kan worden.

 

REACTIES

Marco - 4 feb 2018

Mijn kind heeft anorexia. Ik wordt niet op de hoogte gehouden door zowel de moeder als instanties. Moeder heeft veel invloed bij instanties ondanks valen in de verzorging van mijn dochter. Ik wordt niet gehoord door instanties. Mijn dochter heeft 3 pogingen tot zelfdoding gedaan maar mag toch bij moeder blijven. De raad overweegt uit huis plaatsing maar dochter krijgt haar zin en men kiest voor behandeling thuis. Ik wordt buiten spel gezet omdat mijn dochter een negatief beeld naar mij gecreëerd heeft om uithuisplaatsing te voorkomen. Mag nu een jaar mijn kind niet zien. Instanties prikken niet door de leugens heen. Heb vele malen aangegeven dat het niet klopt wat men zegt.

  Jannie - 26 jun 2019

  Ik zou graag willen weten wat ik het beste kan doen. Heb zelf een dochter van 7 jaar die nu al een jaar haar vader niet ziet. 6 jaar geleden ben ik bij hem weggegaan omdat hij losse handjes had naar mij toe. Na een jaar wilde ik wel graag dat mijn dochter haar broer en zus kon zien want ze misten hun kleine zusje. Heb er toen mee ingestemd dat mijn dochter om de week een weekend naar haar vader mocht gaan als haar broer en zus er ook waren. Dit ging een poosje goed tot er steeds vaker een excuus kwam van: papa kan je nu niet halen want heb geen geld voor benzine of ben mn portomonee kwijt, mijn autoband is lek of papa heeft nu geen geld. Toen mijn dochter klein was had ze er niet zoveel last van maar toen ze ouder werd kreeg ze hier echt last van. Veel huilen en onbegrip waardoor het bij ons thuis niet altijd gezellig was want als papa afbelde werd mijn dochter boos op mij. Ging haar toen zelf brengen en weer ophalen en gaf geld voor boodschappen. Toen kwam mijn dochter thuis met verhalen dat ze snachts alleen zat dan werd ze wakker en was er niemand. Vader er mee geconfronteerd maar dit was allemaal niet zo. Het is best lastig soms in deze situaties juist te handelen. Mijn eerste ingeving was gelijk ze slaapt daar niet meer. Dus dag bezoekjes maar ook die werden steeds minder vader kreeg een nieuwe baby en ook die relatie liep fout. Nu heeft vader inmiddels weer een nieuwe vriendin en krijgen ze weer een baby en heeft hij een jaar niks meer van zich laten horen. Tot nu, nu wil hij haar weer zien. Kom zelf uit een gescheiden gezin weet hoe lastig dat kan zijn. Maar ben er wel van overtuigd dat als je een vader of moeder bent je dat niet alleen kan zijn wanneer het jouw uitkomt. Misschien zit iemand in hetzelfde schuitje als ik zou graag willen horen hoe je er dan mee bent om gegaan.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 jun 2019

  Hoi Jannie, je kan lid worden van ons forum Daar kun je je vraag nogmaals stellen, wellicht dat iemand daar in een soort gelijke situatie heeft gezeten. Succes!

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 4 feb 2018

Jeetje Marco, wat een afschuwelijk verhaal! Misschien kan Hans Kriek, van Stop je Vechtscheiding speciaal voor vaders, iets voor je betekenen. Sterkte!

Maggie - 4 feb 2018

Wat ik graag zou weten maar nergens echt kan vinden is het volgende. Mijn man heeft een dochtertje van 8. Hij heeft haar nooit mogen erkennen. Hij heeft haar (op het eerste half jaar na) zonder reden niet meer mogen zien. En dochter vader niet. Ik vraag me af wat je dan nog kunt? We willen niet naar de rechter omdat we bang zijn dat dat voor meer stress en instabiliteit bij moeder zorgt en dan zijn er nog verder van huis. Er valt geen enkele regeling te treffen met moeder. Die vind een vader geen toegevoegde waarde in het leven van een kind). Kunnen we alleen nog maar wachten tot het meisje oud genoeg is om naar haar vader op zoek te gaan?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 5 feb 2018

Wat een lastige situatie Maggie, we hebben je vraag doorgestuurd naar een van onze deskundigen, die zal rechtstreeks contact met jou opnemen. Sterkte!

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 6 feb 2018

De reactie van onze partner, therapeut Nellie Timmermans: Wat mij direct opvalt is dat u als partner deze vraag stelt en niet uw man zelf. Dat mag natuurlijk, en ik begrijp het wel als u uw partner zo graag wilt helpen. Toch denk ik dat hij vooral ZELF iets moet doen. Als het van u af komt zal dat mogelijk ook zo ervaren worden door moeder en kind. Het is belangrijk dat HIJ stappen zet ALS er stappen gezet moeten worden. Formeel hebben vader en dochter recht om elkaar te zien en dat zou hij juridisch kunnen afdwingen, maar de juridische weg is de weg van de strijd, de weg van het welzijn heeft voorrang in deze. Als de rechter een omgangsregeling oplegt hoeft moeder deze nog steeds niet uit te voeren. Daarom zou ik pleiten voor psycho-educatie, eerst van de vader (met evt. vriendin) om te weten of het mogelijk is (en hoe dan?) om moeder te benaderen. En dan zomogelijk met moeder. Het is belangrijk om te weten waarom moeder het contact weigert. Is zij ergens bang voor? Overigens kan vader toch vader zijn, ook al ziet hij zijn dochter niet. Hij kan bv. zelf contact leggen met de school van het kind als deze bij hem bekend is, hij kan geld sparen, kaarten sturen, etc. Er zijn dus echt wel mogelijkheden, die zowel vader als dochter goed doen. Ik weet niet waar u woont, maar als dat in Oost-Brabant is zou ik daar best mee willen helpen. Ondersteuning hierbij kan wenselijk en noodzakelijk zijn, zeker als het pad van psychoeducatie wordt ingeslagen.

  Fabb - 19 jun 2018

  Beste redactie, Een prachtige verhaal. Denkt u niet dat het familierechtssysteem in NL geëmancipeerd moet worden en de wet werkelijk toepassen aan de praktijk? Vaders staan juridisch namelijk niet gelijk aan moeders. Ik zou mw Maggie adviseren te wachten totdat het dochtertje van haar man oud genoeg is om naar haar vader op zoek te gaan. Want zolang de moeder van het meisje vindt dat een vader geen toegevoegde waarde in het leven van een kind is , is het een verloren zaak, ook al is het pad van psychoeducatie ingeslagen. Sterkte!

leo - 20 mrt 2018

hallo Jeugdzorg ( JBW) beweerde bij de zitting van de klachtencommissie dat de ouders zonder gezag geen belanghebbende meer zijn. Zij beweerde ook dat Jeugdzorg zich dus niet meer hoeft zich te houden aan de beschikking van de rechter ( bezoekregeling) JBW kan zelf de bezoekregeling indelen. Klopt dit?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 mrt 2018

  We hebben je vraag doorgestuurd. Reactie volgt.

Sebastiaan - 30 mrt 2018

Hallo, Ik heb een vraag, de moeder van mijn zoontje doet altijd heel moeilijk, ze wil eigenlijk dat ik uit het leven van onze zoon verdwijn. met name de communicatie tussen ons loot zeer slecht. Nu zegt ze ineens op goede vrijdag dat ik mijn zoontje niet mag zien met de Paasdagen. en als ik aangeef dat het niet zomaar gaat krijg ik de opmerking dat is jou probleem. wij hebben een omgangsregeling waarin staat dat mijn zoontje elk weekend bij mij is van vrijdag middag tot zondag middag. Mijn specifieke vraag is nu wat zijn mijn rechten en wat moet ik doen en vooral niet doen met betrekking op deze situatie en de moeilijke omgang met zijn moeder?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 31 mrt 2018

Het lost je probleem voor dit weekend niet op, maar de sleutel voor een oplossing op langere termijn ligt toch echt in de communicatie met je ex. Wat maakt dat ze jou het liefst uit het leven van jullie zoon ziet verdwijnen? Probeer daar met haar eventueel met hulp van derden over te praten. Uit je zorgen en probeer naar een betere communicatie toe te werken. Ze kan natuurlijk niet zo op het laatste moment zonder overleg van de omgangsregeling afwijken. Dat is echt niet oké. Maar misschien is het beter dit nu zonder verdere escalatie te laten passeren en aan de toekomst te gaan werken. Je vindt op deze site meer artikelen over communicatie en als je hulp wilt zijn er ook genoeg deskundigen die je willen helpen; bijvoorbeeld Succesvol Scheiden, Wilma Ferwerda, Nellie Timmermans... Heel veel sterkte en succes!

Dave - 21 apr 2018

Ik heb als vader gezegd nu twee weken geleden bij de zitting voor OTS voor 2 kinderen van mij die wonen bij mijn ex dat ik niet akoord ga met een voogd van de WSG en daarom afstand ga doen van de omgangsregeling met de twee kinderen zij. Moest hier alleen maar mee akoord te gaan en dan heeft zij het een ouder gezag en ik zou teken voor de scholen waar ze naar toe moesten. Ik wil namelijk niks meer met mijn ex te maken hebben en ook niet met de twee kinderen en ook niet met de WSG hier ging mijn ex niet mee akkoord dus gaan ze een omgangsregeling met dwangsom eisen, dan wordt het nog slechter voor de twee kinderen want dan zal ik ze niet goed verzorgen en komt er weer een melding en wordt ik uit de ouderlijke macht gezet komt op het zelfde neer als mijn voorstel alleen doen zij het nu over de ruggen van de kinderen

Michael - 28 mei 2018

Beste mensen, Ik heb een dochtertje van nu bijna 3 jaar en heb haar erkend als zijne mijn dochter en ik ben ook haar biologische vader, ik heb de eerste anderhalf jaar voor mijn kleine de zorg volledig op mij genomen en moeder werkte voornamelijk in deze tijd, nadat ik een andere partner kreeg (nu ook niet meer mijn partner) nam zij de kleine zonder moeite van mij weg en kwam niet terug, niet eens 1 telefooontje voor haar verjaardag ik heb geprobeerd contact te zoeken met de moeder voor mijn kleine haar verjaardag, maar die wil nergens aan mee werken, toch is het me gelukt om contact te krijgen en moeder en ik hebben zelf weer een relatie geprobeerd te ondehouden, Helaas mocht dit gaan zoals gehoop, nu moeder net haar nieuwe kansen had verpeste zijn die direct weer want ik gaaf haar en mijn dochtertje een fiets waar zij samen op konden verplaatsen gemak dient de mens want zij heeft geen rijbeweijs ik trouwens ook nietmaar over de fiets besloot mijn ex te liegen tegeover haar ouders van wie ze die fiets had, toen ik dat hoorde werd ikmidd heel erg boos en zei dit tegen haar immers vezint mijn ex nu van alles om haar uit mijn buurtbte houden en zegt dat ze mij niet meer vetrouwt, en dat terwijl zij liegt, Nu mag ik mijn dochter van moeder alleen zien onder toezicht maar mij wil ze niet meer zien! Nu vraag ik mij af wat kan ik op korte termijn doen om mijn dochter weer te zien en leuke dingen met haar te kunnen doen en zij gewoon bij mij kan komen logeren Alvast bedankt! Afz Michael

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 mei 2018

  Het antwoord van Succesvol Scheiden Nederland: Beste vader, Wat zit je in een vervelende situatie. Het zal niet meevallen om je dochter alleen onder toezicht te mogen zien. Zo te lezen is het mis gegaan tussen jullie als ouders toen je een nieuwe relatie kreeg. Dat zien we wel vaker gebeuren. Daarna is het steeds verder geëscaleerd tussen jullie, steeds actie op reactie. Het weghouden van jullie dochter is natuurlijk niet goed, dat is helder. De strijd die is ontstaan is schadelijk voor jullie dochter. De oplossing zit in het bekijken wat er onder de strijd zit. Anders blijft de strijd bestaan en zal verder opschalen omdat jullie blijven reageren op elkaar. Waarom houdt moeder jullie dochter weg? Is de belangrijkste vraag. Ons advies zou zijn om eerst samen met een gespecialiseerde scheidingscoach te gaan kijken naar de reden waarom moeder jullie dochter wegging houden. Het zou angst, boosheid of verdriet kunnen zijn. De andere ouder(moeder) heeft iets van jou nodig hierin, anders zal de strijd blijven bestaan. Gelukkig kan je hier heel veel aan doen, zonder dat de andere ouder aan tafel hoeft te komen . En kan het contact ook hersteld worden. Als je wil kan je een geheel vrijblijvend en gratis een gesprek aan gaan met een van onze coaches, zodat jij je volledige verhaal kan vertellen en de coach kan vertellen wat zij voor je hierin kan betekenen.

Ben - 16 jun 2018

Na een rechtszaak over de kinderalimentatie terwijl ik op dit moment mijn dochter van 10 niet mag zien van moeder begin ik mij steeds machtelozer te voelen. Ik wordt ondanks een eerder verzoek via mijn advocaat nog steeds niet op de hoogte gehouden van medische zaken en heb mijn dochter nu al 2 maanden niet mogen zien. Mijn ex blijft stug en koppig doen. Er is wel toegezegd dat ze mee wil werken aan een 2e keer mediation maar ik heb er weinig vertrouwen in dat zij dat ook daadwerkelijk gaat doen. Kortom, ik moet wel aan mijn plichten voldoen maar de rechten die ik als biologische vader die zijn dochter erkend heeft heb worden mij iedere keer ontzegd.

Merel - 23 jun 2018

Beste, Ik heb een vraag betreft omgangsregeling (biologische vader én ex partner) van mijn kind. Vier jaar geleden ben ik bevallen. De biologische vader heeft zijn kind erkent, maar geen gezag. Na een aantal maanden was de relatie niet meer veilig en heb ik besloten voor de veiligheid van mijn kind te kiezen. Verschillende omgangsregelingen zijn op papier gezet, omdat ik het belangrijk vond dat ons kind een vader heeft. Echter heeft hij zich hier nooit aan weten te houden. Ik hield hem door de jaren heen nog wel op de hoogte van de vooruitgang van ons kind (foto's, telefoongesprekken.) Ons kind kent hem echter niet als vader. Ik leerde daarna een andere man kennen en die heeft 2,5 jaar voor mijn kind gezorgd. Mijn kind heeft hem "papa" genoemd en zag hem echt als vader. Nu is die relatie over en zijn we inmiddels een jaar verder. Mijn kind vraagt niet meer naar haar "papa". Dat is door de periode verwaterd, hier heb ik niks tegengewerkt. Plots heb ik een brief van een advocaat ontvangen, van de biologische vader, waarin wordt geëist voor een omgangsregeling. Hier stem ik niet mee in. Dit door verschillende redenen (niet ingaan op de voorheen vastgestelde regelingen, drugs gebruik, agressie, geen stabiele omgeving.) Ik heb ook een advocate ingeschakeld en die geeft mij gelijk. Nu wil mijn ex óók een omgangsregeling treffen, omdat hij weet hier recht op te hebben. Ik wens mijn kind niet meer bij hem te zien, door zijn nieuwe relatie en agressie tijdens onze relatie. Nu weet ik dat zowel de biologische vader als mijn ex partner elkaar hebben opgezocht, contact hebben en samen druk opzoek zijn naar bewijsmateriaal om ervoor te zorgen dat mijn kind niet langer bij mij kan zijn. Ik denk aan het belang van mijn kind. Eerst de zaken verwerken, vooraleer ze leert kennen wie haar "vaders" zijn. Dit zal ik nooit verzwijgen en die keus laat ik aan mijn kind als het oud genoeg is. Wat kan ik doen? Waar hebben zij recht op?

Dennis - 9 jul 2018

Wat is voor een goede omgangsregeling voor een baby/peuter van 12-15 maanden. De vader heeft haar nu 1x wekelijks van 9-17 en om de week 4 uurtjes in de middag. Het kind mag niet blijven slapen...

  Nellie Timmermans - 11 jul 2018

  Ik denk dat dit een prima regeling is voor zo'n kleintje. Je hebt regelmatig contact en dat het kind niet mag blijven slapen is vooral in het belang van het kindje. Voor zo'n klein kind zijn veel grote veranderingen niet goed, en dan is "niet in het bedje slapen waar je altijd slaapt" een grote verandering. Naarmate het kind ouder wordt kun je het eens af en toe laten "logeren"en als het goed gaat kun je dat rustig aan uitbreiden.

  Carolien Roobol, scheidingscoach bij Succesvol Scheiden Rijnmond - 6 mrt 2019

  Mijn mening is dat een jong kindje wel bij de vader kan slapen. Vorige week op een symposium geweest wat ging over ouderverstoting en daar hadden de deskundigen deze mening ook. Het is achterhaalde kennis dat een jong kind niet bij vader zou kunnen slapen. Je kunt het kamertje bij vader laten lijken op het kamertje bij moeder. Vaste knuffel mee. Desnoods een door moeder gedragen shirt mee naar vader voor in het bedje. Persoonlijk logeerde mijn baby vanaf 6 weken oud regelmatig bij 1 van de oma's. Dat kan ook. Het is belangrijk dat het kind goed kan hechten aan beide ouders.

Jan - 9 jul 2018

Goede avond Sinds een tijdje zijn mijn ex en ik bezich met mediation voor de scheiding. De communicatie verloopt heel moeizaam en ik merk veel emotie die in de weg zit. Wat ik ook heel goed begrijp, heb zelf ook mijn emoties hoog zitten. Mijn ex eist dat ik 1dg in de week en om het weekend de kinderen heb. Ik zelf wil graag de kinderen 50% van de tijd bij me hebben. Ik ben van mening dat dat het beste is voor onze kinderen. Maar dat was eigenlijk van tafel geveegd. Ga ik in een voorstel meer naar haar toe. En stel voor 2dg in de week en om het weekend. Echter merk ik dat ze hier nog steeds niet op in wil gaan. En vasthoud aan 1 dg in de week en om t weekend. Ik weet niet wat ik moet doen om haar toch in beweging te krijgen richting 2dg. Ik wil heel graag een belangrijke rol blijven in het leven van mij kinderen, 1dg in de week vind ik niet daarbij passen. Hebben jullie advies?

  Nellie Timmermans - 11 jul 2018

  Antwoord aan Jan: Als ik het zo lees, dan krijg ik het idee (ik kan het mis hebben) dat je al snel in de "onderhandelingsmodus"gaat als moeder weigert. Uiteraard moet je onderhandelen, maar soms is de ene persoon (moeder??) standvastiger dan de ander (vader?) en wint de standvastigere al direct, omdat de ander al snel zijn standpunt inlevert. Ik denk dat je duidelijk moet aangeven dat je dit aangaf als onderhandeling, maar dat je uiteindelijk toch kiest voor 50%. Dat zal moeder niet prettig vinden. Maar het is niet zo dat het ALTIJD beter is voor de kinderen om 50/50 te regelen. Dus het belang van je kinderen is handig om te benoemen. Het gaat niet om jouw belangen, het gaat erom dat de kinderen hun vader moeten kunnen blijven zien en dat ze weten dat ook hun vader van hen houdt en alles voor ze wil doen. Dat kun je als argument gebruiken, maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook het allerbelangrijkste. Zoals het nu op mij overkomt heb je al je eisen eigenlijk al ingeleverd. Natuurlijk moet je bewegen, maar je kunt haar vragen óók te bewegen.

Amir - 20 jul 2018

Gelukkig gaat de 2e kamer het niet nakomen van omgangsregeling in het strafboek vastleggen ze zijn er nog mee bezig hopelijk heel snel dit is te gek voor woorden ben nu zelf al bijna 6 jr bezig maar de rechters zijn laks wanneer houd dit op m’n kind word hier de dupe van ?

Amir - 20 jul 2018

Of we kunnen handtekeningen verzamelen en naar den haag sturen dit moet stoppen en heeeel snel !! Is maar een idee

Frank - 24 jul 2018

Is er iemand die mij kan vertellen of en zo ja welke eisen en voorwaarden de moeder mag stellen.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 24 jul 2018

@Frank, de omgangsregeling stel je samen in overleg vast, met hulp van een mediator of advocaat. Als jullie er niet uitkomen beslist een rechter. Het belang van het kind staat voorop, maar ouders dienen over en weer ook rekening te houden met elkaars belangen. Redelijkheid is daarbij het uitgangspunt. Makkelijker gezegd dan gedaan misschien... maar succes!

Sabrina - 24 jul 2018

De omgang van 4 kinderen bij vader, ben ik al ruim een jaar aan het stimuleren. Cjg is betrokken en geeft geen gehoor door een kinderpsycholoog. De kinderen weigeren de omgang bij (dus niet met) vader door de situaties die om het weekend ontstaan bij vader. Jongste zoon 2 x bij zijn strot gegrepen door het 8 jarig dochtertje van vaders vriendin (latrelatie) Jongste zoon met het hoofd tegen de kast geduwd door het dochtertje Jongste dochter word geslagen en getrapt door het zelfde dochtertje. Vader en vriendin die tegen de kinderen slecht praten over moeder (mij) Vriendin die in het bijzijn van Vader onze kinderen dreigt met slaan wanneer ze het dochtertje terug slaan of pijn doen. Eeuwige conflicten tussen vader onze kinderen en dochtertje van vriendin. En nog veel meer lasten en lijd, wat door CJG bij de kinderen MOET worden neer gelegd en hun dit met vader zelf moeten oppakken. Zonder resultaat Al met al een zeer complexe situatie die al meer dan een jaar aanhoud en niemand die de kinderen gehoor geeft. Melding bij veilig thuis gedaan zonder succes. Zelf al contact met de raad van de kinderbescherming gehad, hun zijn niet betrokken en kunnen niks Wat kan ik als moeder hier voor mijn kinderen nog in beteken zo dat er niet nog meer schade ontstaat bij de kinderen . De omgang met vader stop zetten is geen optie en zeer zeker niet mijn bedoeling!

Sylvie - 27 jul 2018

Hoi, ik ben 3 jaar samen geweest met mijn ex , we hebben een zoontje van ander half , in onze relatie hebben we vaak ruzie gehad en heeft hij losse handjes gehad , hij wil een omgangs regeling , we wonen beide nog bij onze ouders , maar zijn thuis situatie vind ik niet veilig , denk dan aan handel in drugs , geweld , drank , woont in een achterbuurt Hij mag zijn zoon zien maar ik wil hem geen hele dagen daar in die rotzooi hebben en al zeker niet laten slapen ! Ander half jaar lang heb ik alles voor de kleine gedaan omdat mijn ex overal te lam voor was , en maar vond dat dat de taak van de moeder was , Ga ik een eventuele rechtszaak verliezen omdat hij de kleine hele dagen en nachten mag hebben of als ik aangeef dat ik hem te agressief vind (dik strafblad heeft ) Ook wegens geweld , en hij ook in onze relatie geweld tegen mij heeft gebruikt dat ik een kans maak om de zaak te gaan winnen Alvast bedankt voor een antwoord

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 jul 2018

  @Sylvie, we hebben je vraag voorgelegd aan De Boorder Schoots Advocaten en dit is hun antwoord: Indien meneer de rechter zou verzoeken om een omgangsregeling en u daar zorgen over heeft, kunt u die zorgen kenbaar maken aan de rechter. Indien u uw zorgen goed kunt onderbouwen, zal dit uiteraard worden meegewogen in het oordeel. De rechter kan bepalen dat er een onderzoek komt van de Raad voor de Kinderbescherming. Die adviseert de rechter dan of en welke omgang in het belang van het kind wordt geacht. Wat u proceskansen zijn, is op basis van deze summiere informatie (nog) niet te voorspellen. Daarvoor is meer achtergrondinformatie nodig en inzage in de stukken die uw zorgen kunnen onderbouwen.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 27 jul 2018

@Sabrina We hebben deze vraag voorgelegd aan Miriam van Heijst-van der Lee van Cervix Mediation: Wat ik mis in de uiteenzetting van moeder is of moeder dit al met vader en vriendin heeft besproken en of vader en zijn vriendin zich in de waarneming van de kinderen herkennen of niet. Moeder meldt al een aantal stappen te hebben gezet en door inschakeling van professionals kan ze de zaak ook op de spits drijven en bij vader een gevoel van onveiligheid laten ontstaan. Hoewel ze zegt dat niet te willen, ontstaat er toch een gevoel van strijd door haar suggestieve opmerking dat ze niet wil dat de kinderen niet meer naar vader gaan. Daarnaast denk ik dat vader zijn vaderrol wellicht meer kan profileren door ook alleen iets met de kinderen te doen (dus zonder het dochtertje van vriendin). Daarnaast houdt mij de vraag bezig waarom het dochtertje van vriendin zo reageert als het correct is wat moeder over haar beschrijft. Is vader bijvoorbeeld ingetrokken bij nieuwe vriendin en voelt haar dochtertje zich bedreigt ? Reageert het dochtertje ook zo op andere kinderen of alleen op deze kinderen ? Ik denk dat psycho-educatie over de goede gang van zaken in stiefgezinnen zou kunnen helpen. Het is goed dat moeder op de veiligheid van haar kinderen let, echter kinderen maken ook ruzie en dat hoort erbij. Wanneer de kinderen zelf hun ongenoegen aan vader kenbaar maken en afdoende is onderzocht waar dit ongenoegen vandaan komt, bijvoorbeeld door een loyaliteitsprobleem, heeft dat meestal het beste effect. Er zal echter m.i. Ook naar het gedrag van alle opvoeders gekeken kunnen worden. Welke betekenis moet er worden gehecht aan het feit dat de kinderen niet zelf met vader durven te bespreken ? De leeftijd van de kinderen in kwestie wordt niet genoemd, moeder meldt uitsluitend de leeftijd van het dochtertje van vriendin. Als de kinderen echt niet meer naar vader willen, zullen ze hem dit zelf moeten vertellen en tevens aan moeten geven wat er wel kan. Het wordt mij niet helemaal duidelijk of de kinderen hun ongenoegen aan vader hebben geuit of niet en ik acht het niet onwaarschijnlijk dat vader in deze klem zit of zich klem voelt zitten en niet weet hoe dit op te lossen. In dat geval helpt het om vader in zijn kracht te zetten maar dat moet hij wel willen. Ik zou moeder adviseren om te stoppen met inschakelen van veilig thuis etc. Daarmee handelt zij niet eenduidig: enerzijds zeggen het contact niet te willen verbreken en anderzijds wel dreigen met instanties. Zoek iemand die neutraal is, bijvoorbeeld een kindbehartiger, een stiefplancoach of iemand uit het eigen netwerk. Moeder kan altijd besluiten om de kinderen niet meer te laten gaan als ze de situatie echt onveilig vindt en dan zal ze haar besluit wel moeten uitleggen. En dan nog dit: moeder beschrijft dat twee van de vier kinderen problemen hebben met het dochtertje van de vriendin. Waarom hebben de andere twee geen problemen met haar ? Leeftijd kan in deze echt meespelen en daarom is het ook jammer dat moeder de leeftijd van haar kinderen niet meldt. Het probleem wordt denk ik, door moeder groter gemaakt dan het is al begrijp ik haar emotie wel. Het gedrag van het dochtertje van vriendin kan ook berusten op aandacht vragen of scheidingsangst dan wel de herenigingsfantasie. De relatie met haar eigen vader en de kwaliteit daarvan kan meespelen. Is die relatie slecht en is deze nieuwe vader voor haar wel een veilig baken, dan kunnen zijn eigen kinderen voor haar bedreigend zijn.

Rob - 10 sep 2018

2 jaar geleden ben ik gescheiden en heb nu een beperkte regeling mbt mijn dochter Lynn. Ik heb, mede door een nieuwe partner, de mogelijkheid Lynn vaker bij me te hebben. Het liefst zou ik haar om de week een hele week bij me hebben maar mijn ex zegt hieraan niet mee te willen werken. Ik zou dan vanaf einde schooltijd (15:30u) totdat ik thuis ben van werk (17:30u) niet bij Lynn zijn en dat is volgens mijn ex reden om co-ouderschap te weigeren omdat ze Lynn niet bij een vreemde of in opvang wil. Dat laatst zou ik sowieso niet doen. Ik moet financieel gezien fulltime werken om mijn leven, huis en de kosten van de alimentatie te kunnen betalen. Het kan toch niet zo zijn dat fulltime werkende vaders geen co-ouderschap kunnen krijgen, juist omdat ze "verplicht" worden 40 uur te werken?

Dennis - 22 okt 2018

Ik lees veel verschillende verhalen mijn vraag is , mijn ex heeft vorig jaar van 2 dingen verzonnen 1 ik zou haar met de dood hebben bedreigt en 2 ik zou mijn kinderen willen ontvoeren naar een land zonder uitleveringsverdrag . Nou zijn alle beschuldigingen ontkracht en tegendeel bewezen op politiebureau ( ik zat zelfs in de tuin met een politieagent te bbqen terwijl ik op dat moment bij school zou hebben gestaan om ze te ontvoeren?) maar nu ben ik met me advocaat bezig een omgangsregeling te krijgen en gezamenlijk ouderlijk gezag maar mijn ex heeft denk ik het afgelopen jaar flink op mijn zoons ingepraat en slecht over me gepraat maak ik dan überhaupt kans op een regeling of moet ik wachten tot ze groter zijn ze zijn nu 6 en 9 en tot een jaar geleden was ik degene die alles met hun deed naar buiten naar school alles alles alles deed ik met plezier en liefde maar toen ik de relatie verbrak zei me ex jij ziet je kinderen nooit meer . Ze is door veilig thuis en stichting Arosa geholpen eerst opvang daarna heeft ze een mooie eensgezinswoning gekregen en ja ik weet waar ze woond en geloof me ik kan de deur eruit rijden of schoppen maar dan geef ik iedereen gelijk dus ik hou me al een jaar rustig ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 okt 2018

  Hoi Dennis, ik heb je een prive bericht gestuurd.

Marvin - 27 okt 2018

Vraagje, na een langlopende en stress volle tijd is het gezag voor mij als vader afgewezen. Mede door de vele leugens. Ik heb mijn dochter 15 dagen in de maand. Ik heb dus geen beslissingsbevoegdheid en kan niet adequaat handelen. Ik mag wel de lusten en niet de lasten. Ik heb mij altijd voor de volle 100% ingezet voor ons kind. Nu ben ik het zat, de koek is op. Ik kan nog in hoger beroep gaan, maar zie dit niet meer zitten. Moeder haar leugens lopen als rode draad door de rapportages, als ik vraag naar een waarheidsvbevinding dan vind de raad dat dit niet hun taak is , maar ik wordt wel gevraagd om op deze beschuldigingen te reageren. Daarna wordt het als euvel in de communicatie aangedragen. Om wille van het kindje wil ik haar minder gaan zien. Ik kan niet de helft van de opvoeding dragen en daarbij geen rechten hebben als gezag dragende. Moeder geeft aan in principe aan de communicatie zou willen werken maar niet nu want te druk met school en werk. De rechter heeft zich uitgesproken dat dit wel opgestart moet worden. Ik zou dus alsnog in hoger beroep kunnen gaan om dit aan te duiden dat moeder het niet wilt , maar ik voel me gecriminaliseerd en dit heeft nu de werking op mij dat ik me minder betrokken wil gaan voelen bij de opvoeding. Het eeuwig klaar staan en opdraven zonder gelijke rechten is mij teveel aan het worden.V

Marvin - 27 okt 2018

Vrouwen mogen blijkbaar alles zeggen en niets wordt onderzocht op waarheid. Dan wat heeft het nog voor zin. Ik voel me in mijn vaderrol ondermijnd en moet dus onder bewind van moeder de opvoeding voldoen naar haar nukken. Ik heb overigens de procedure tot gezag aangevraagd door moeder haar schriftelijke en mondelingen toestemming maar de rechters kijkt daar niet eens naar. Doordat ik me zo betrokken voel en altijd klaar sta voel ik me erg verantwoordelijk , maar nu ik geen gezag krijg en dus minder rechten heb lijkt het mij het beste wat meer afstand te bouwen in de omgang. Ik kan niet adequaat handelen geen bankrekening voor haar openen, niet op vakantie buitenland( meerde keren gevraagd) etc etc ik wil dus de omgangsregeling terug brengen naar om het weekend en 30-70 vakantiedagen. Dit om meer spanningen en stress te reduceren. Ik begrijp het gewoon niet meer. Als vader zijnde mag ik wel 50-50 mijn kind zien maar heb verder geen rechten. Ik betaal alles mee maar het gezag wordt mij ontzegt. Het gene wat mij dan nog rest is leven en laten even , maar dan wel dat ik minder ingezet kan worden naar de nukken van de andere ouder. Ik wil dus zeker mijn band met mijn dochter behouden , maar om haar niet nog langer in ongewisse te laten lijkt het mij beter om wat afstand in te bouwen. We zullen elkaar gewoon blijven zien alleen minder frequent . Bij gezag hoort het recht en plicht in alles mee te dragen en dat heb ik altijd gedaan, maar mijn vaderrol wordt niet gewaardeerd dan waarom nog doorzetten. Het lijkt mij beter voor ons kind om dan wat afstand in te bouwen. Ik ben geen speel bal en geen wegwerp vader, maar wordt wel zo behandelt. Tis absurd hoe dit rechtssysteem werkt. Zonder waarheidsbevindingen heeft een vader geen poot om op te staan en alles wordt maar voor lief aangenomen. De raad zit vol vooroordelen en praten in vooroordeel naar de niet dragende ouder. Zonder de waarheid te willen weten worden er belangrijke beslissingen genomen omtrent het kind. Ik voel mij geamputeerd en geen wettelijke vader meer.

Rebecca - 27 nov 2018

Goedendag, Ik kan het nergens vinden op internet.. maar ik vraag mij af; hoevaak en hoelang per week mag de vader, bij een omgangsregeling, zijn kind zien? Is daar een minimum voor? Groetjes

  N. van der Storm - 29 nov 2018

  Antwoord aan Rebecca: Dag Rebecca. Op grond van de wet heeft een kind het recht op omgang met zijn beide ouders en heeft een ouder het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind, ongeacht de vraag of de ouder gezag heeft. Daarnaast is de gezaghebbende ouder verplicht de ontwikkeling van de banden tussen de kinderen en de andere ouder te bevorderen. Dit geldt ook als de andere ouder geen gezag heeft. Helaas bestaat er geen richtlijn over de invulling van het recht en de verplichting tot omgang/contact. Voor de invulling van een zorgregeling zijn verschillende feiten en omstandigheden relevant, waaronder bijvoorbeeld: de leeftijd van het kind, de band tussen het kind en de niet-hoofdverzorgende ouder, de woonafstand tussen het kind en niet-hoofdverzorgende ouder, maar ook de onderlinge verstandhouding tussen de ouders. Als er geen bijzonderheden zijn, het contact tussen de ouders goed is, het kind een goede band heeft met de uitwonende ouder en er over het algemeen dus geen bezwaren zijn tegen het laten plaatsvinden van contact/omgang, dan wordt een regeling van om-de-week een weekend (vr-zo) en (2)wekelijks een vaste doordeweeks doorgaans als minimum gezien. Met vriendelijke groet, N. van der Storm

serena - 3 dec 2018

ik heb een vraagje mijn vriend heeft een dochter van 10jaar .. in de omgangsregeling staat dat ze om het weekend bij hem/ons is . nou gaat hij van werk veranderen en komt het voor dat hij in een weekend dat zijn dochter er is ook eens een dagje moet werken .. zijn ex wil totaal niet dat ik zijn dochter kom halen als hij aan het werk is .. hij is nu bang om zijn nieuwe werk door te zetten omdat hij bang is dat ze van alles uit de kast haalt om te zorgen dat zijn dochter niet alleen met mij mag zijn van haar moeder .. of ze zorgt er voor dat hij ze bijna helemaal niet te zien krijg .. wat nou als hij zijn nieuwe baan wel door zet kan zijn ex dit dan voor elkaar krijgen?

N. van der Storm - 7 dec 2018

Beste Serena. Ik begrijp dat de dochter van uw vriend om het weekend bij u is en het zo nu en dan, dus sporadisch, kan voorkomen dat vader dan moet werken waardoor u een paar uurtjes op de dochter zal moeten passen. Mocht de moeder het hier niet mee eens zijn, dan kan zij een procedure starten met als doel de rechtbank te vragen de zorgregeling aan te passen. De rechter zal dat verzoek toetsen aan het 'belang van het kind'. Alle feiten en omstandigheden van het geval zullen door de rechter in aanmerking worden genomen bij de beoordeling. Zoals: de mate waarin vader in de weekenden moet werken, uw band met zijn dochter, de duurzaamheid van uw relatie met vader, de precieze reden waarom de moeder niet wil dat u de dochter opvangt, het tijdsbestek dat vader zo nu en dan niet thuis is et cetera. Om uw exacte proceskansen te kunnen beoordelen, zal er meer achtergrondinformatie nodig zijn. Op basis van de informatie die u mij geeft, is het lastig een voorspelling te doen. Ervan uitgaande echter dat het slechts heel af en toe zo is dat vader in de weekenden werkt (en u dus feitelijk oppast), uw band met de dochter van uw vriend goed is, u elkaar al geruime tijd kent en het slechts om een paar uur gaat dat vader er even niet is, verwacht ik dat een verzoek van moeder om, bijvoorbeeld, de omgangsregeling op te schorten, niet wordt toegewezen. Indien de zorgregeling al geruime tijd goed verloopt, zal mevrouw zwaarwichtige redenen moeten aanvoeren om de rechtbank zover te krijgen dat vader zijn recht op omgang wordt ongezegd. Met vriendelijke groet, N. van der Storm (de Boorder Schoots Advocaten)

  Moeder - 30 mrt 2019

  Beste Mevr. van der Storm, Wat toevallig dat ik dit tegen kom. Ik ben de moeder uit bovenstaand verhaal. Het is wel heel kort beschreven, zit wel wat anders in elkaar. In onze relatie zijn er al veel problemen geweest en dat is sinds de scheiding alleen maar verergerd. Hij denkt alleen aan zichzelf en doet wat hij wil. Hij heeft me destijds medegedeeld dat hij ander werk had. Dat hij ook weekenden zou moeten werken en zijn vriendinnetje onze dochter op zou komen halen. Hij heeft het GEZEGD, niet gevraagd of ik het daar mee eens zou zijn. Ik heb wel kenbaar gemaakt dat ik dit niet zo wilde. Hij zei dat ik dan een probleem had... Ik heb ook zijn rooster gevraagd, maar dat gaat mij niks aan volgens hem. In de omgang zijn vaak problemen geweest, daar kan ik een heel boek over schrijven, maar hij was altijd in de weekenden vrij, dus mijn dochter was dan wel bij hem. Nu dus ineens niet meer. Ik vind dat het zijn plicht is om er voor zijn dochter te zijn. Eens in de 2 weken is toch niet teveel gevraagd? Het is niet sporadisch dat hij in het weekend werkt, het is sporadisch dat hij een heel weekend thuis is. Wanneer hij er wel of niet is laat hij me dus niet weten en hij draagt zelf ook geen oplossing aan. Het gaat me allemaal niks aan volgens hem. Jammer dat het zo moet, maar het kan niet zo zijn dat 1 van de 2 blijft bepalen hoe alles verloopt. Het gaat me er niet om om de omgang compleet te stoppen, maar als hij er in dit geval voor kiest om er niet te zijn dan kan de omgang in mijn ogen niet doorgaan. Misschien heeft u zo een wat beter beeld van de situatie. Heeft u nog andere tips?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 apr 2019

  Hierbij de reactie van N. van der Storm: Zoals in mijn eerdere reactie opgemerkt, zal een rechtbank alle feiten en omstandigheden die belangrijk zijn om tot een gedegen oordeel te kunnen komen, meenemen bij een beoordeling van een verzoek van meneer of uzelf om wijziging van de zorgregeling. De wijze waarop de zorgregeling de afgelopen maanden is uitgevoerd, uw beider werkschema’s en het contact dat uw kind met de partner van meneer heeft, zijn allemaal zaken die relevant zullen zijn. Indien een kind 12 jaar of ouder is, zal de rechtbank het kind ook uitnodigen om zijn/haar mening kenbaar te maken. Wat een kind wil is niet doorslaggevend, maar dient wel meegenomen te worden door de rechtbank bij het nemen van haar besluit. Enkele rechtbank hanteren hier een leeftijd van 8 jaar.

edwin - 28 dec 2018

Ik heb een vraagje: mij expartner (moeder van me kinders) die bepaald wanneer mijn ouders (opa en oma) op de kinders mogen passen. Expartner stelt hiervoor de donderdagen beschikbaar. Echter de donderdagen dat onze kinders naar de kdv gaan wilt ze niet door laten gaan. Kan dit zomaar. Mijn ouder kunnen nu maar maximaal 5 donderdagen oppassen??? Haar ouders (opa en oma) werken niet en hebben (vrije)tijd genoeg mag mij ex dan bepalen wanneer mijn ouders op kunnen/mogen passen mvg edwin

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 jan 2019

  Beste Edwin, Ik heb je vraag via de mail beantwoord. Probeer met je ex in gesprek te komen en geef dan aan dat je ouders graag willen oppassen. Een goed gesprek kan wonderen doen!

KN - 29 jan 2019

Beste, Wij (24)ondervinden een probleem met ons (half)zusje van 12 en we weten niet goed wat we nog het beste kunnen doen (of onze moeder). Volgens regeling is het hoofdverblijf van zusje bij ons (bij moeder). Begin van vorige week ging vader 2 uur vlak voor proefwerkweek nog boeken ophalen die zusje nodig heeft voor de toets. Daarna ging hij ''s middag nog langs wetende dat ze thuis is om slechte 1 kleurenspel af te geven. Wij vermoeden dat hij wilde controleren of er een volwassene thuis is die voor haar zorgt. Ons moeder moet naar haar moederland voor rouwproces van onze oma. ''s avond heeft zusje geappt aan haar vader dat ze boeken bij hem heeft liggen en gevraagd of hij wilde brengen. Wij zeiden dat ze moet bellen; het was al 21.00h. Bij de deur zocht hij ruzie en zei waarom wij niet zelf de boeken gingen ophalen en waarom hij ze moest brengen. Hij keek zo boos dat zusje was geschrokken. Toen zeiden dat we geen ruzie wilden en de deur dicht gedaan. Nu vandaag heeft de politie gebeld en zei dat vader aangifte tegen ons heeft gedaan. Hij zei dat zusje heeft gezegd dat wij haar sloegen. Dit is niets meer dan leugen's. Zusje lachte en praatte gewoon normaal met ons en nu komt al deze dingen. Politie laat ze dan ook voor de hele week bij vader blijven totdat ons moeder terug is. Ondertussen heeft vader ook al procedure ingediend bij rechter om hoofdverblijf te veranderen naar hem. Hij wil dat zusje nog maar 1 woensdagmiddag in de 14 dagen bij moeder verblijft. De strijd over zusje duurt al 8 jaar. Zelfs wij zijn gek en al helemaal vermoeid van de situatie, laat staan zusje. Ons moeder draait ook al helemaal door, ze weet ook niet meer wat ze moet doen en huilt zo veel. Wij kunnen het gewoon niet meer verdragen, maar weten niet hoe deze situatie kan worden beëindigd.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 29 jan 2019

  Beste KN, wat een ontzettend moeilijke situatie! Het lijkt me voor jullie goed om in de eerste plaats hele concrete hulp te zoeken. Dat kan via je eigen huisarts, via de school van je zusje en via Veilig Thuis, daar kan je ook anoniem hulp vragen. Als je vader een procedure start voor het hoofdverblijf van je zusje, zal je moeder ook een advocaat moeten inschakelen, die haar kan helpen. Je zou ook vast meer informatie kunnen vragen bij een Juridisch Loket in jullie woonplaats. Ik wens jullie heel erg veel sterkte!

  KN - 29 jan 2019

  Hij is alleen de vader van ons zusje en daarom zijn al deze problemen ontstaan. Onze moeder heeft ook al een advocaat. In het verleden heeft HR geoordeeld dat zusje bij moeder blijft. Nu is zij 12, waardoor de vader de procedure over hoofdverblijf nogmaals aanvraagt. Toen hij bij de politie aangifte jegens ons heeft gedaan, heeft politie al contact opgenomen met Veilig Thuis. Advies was dat zusje bij vader verblijft, omdat hij de vader is. Wij vragen ons af of we de school moeten inlichten over de situatie. Ook of we even bij politie moeten komen om situatie uit te leggen. Wat hij aan verschillende hulpverleningen over ons en moeder vertelt, zijn allemaal leugens. Gewoon zwart naar wit veranderen, maar ze zeggen allemaal dat ze niet weten wie de waarheid spreekt. Wat moeder nu nog slechts kan doen is afwachten tot rechtszaak en oordeel van rechter.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 29 jan 2019

  Het lijkt ons toch goed om ook school in te lichten, een vertrouwenspersoon zou je zusje ook kunnen ondersteunen. Jullie kant van het verhaal laten horen bij de politie lijkt ons ook verstandig.

Papa - 29 jan 2019

KN, heel pijnlijk voor alle betrokkenen, maar ongeacht wat jullie moeder of de vader van jullie halfzusje willen, wat wil ZIJZELF? Wil ze bij beide ouders wonen om de week of alleen bij haar vader of alleen haar moeder ? Ze is 12 jaar oud en dan weten kinderen vaak heel goed wat ze willen, kost alleen moeite vaak om dat goed uit te spreken uit angst ouders pijn te doen. Dus de grote vraag blijft : wat wil jullie halfzusje ZELF ?

  KN - 29 jan 2019

  Het grote probleem hier is dat ons zusje niet spraakzaam is, vooral als ze bij vader is. Ze is alleen spraakzaam en actief bij haar vrienden die ook van dezelfde leeftijd zijn. Wij hebben geprobeerd zusje te bellen en sms'en, maar geen antwoord nu ze bij vader verblijft. Normaal gesproken reageert ze meteen (bij ons). Wij willen haar ook niet bombarderen met nog meer sms of oproepen. Maakt situatie alleen maar erger. Misschien heeft vader dingen verteld waardoor ze niks van zich laat horen of gewoon verboden om contact met ons op te nemen. Alleen het is niet te bewijzen aangezien ze ook helemaal niks zegt of durft niet te zeggen. Moeder heeft voor zijn procedure bij rechter ook gevraagd of ze 1 week bij vader en 1 week bij moeder wil verblijven. Zij vindt het prima, maar het is de vader die dit niet wil. Hij stapt naar rechter om hoofdverblijf helemaal van moeder af te pakken en geeft haar dan 1 woensdagmiddag in de 14 dagen. We wachten ook nog af op contact van Jeugd en Gezin met zusje zelf. Nu maken we ons heel erg veel zorgen om haar emotionele stabiliteit en school (ook resultaten). Dit allemaal beschadigt haar gewoon langzaam door de jaren heen.

  Papa - 29 jan 2019

  Heel triest verhaal , echt heel triest voor je halfzusje. Je had het erover dat de moeder naar haar moederland was gegaan vanwege rouwen om jullie oma , ik neem aan dat je moeder je halfzusje van 12 niet helemaal alleen thuis heeft gelaten ? Ik mag aannemen dat je halfzusje bij jullie thuis of andere familie bleef slapen ipv een paar dagen helemaal alleen thuis ? En is de vader geen Nederlander wellicht ? Die mannen kunnen nogal dominant zijn namelijk. Ik hoop voor jullie dat CJG en Veilig Thuis de juiste stappen gaan nemen, helaas bestaat er ook het risico dat Veilig Thuis vindt dat jullie halfzusje teveel beschadigt wordt door de strijd tussen vader en moeder en er daardoor soms tot uithuisplaatsing wordt besloten , of naar een pleeg gezin . Heel veel sterkte in ieder geval 👍🏻👍🏻👍🏻

Nellie Timmermans - 29 jan 2019

Ik vind het allemaal best ernstig, als ik het zo lees. Eigenlijk kun je alleen maar het beste Veilig Thuis inschakelen. Deze hebben de tijd en de rust om met iedereen te praten, zodat men echt het beste besluit kan nemen. Ik wens je erg veel wijsheid toe.

Papa - 29 jan 2019

Nellie, volgens mij is Veilig Thuis allang op de hoogte gebracht van de situatie , lees maar eens rustig de tekst van KN door : politie heeft al contact opgenomen met Veilig Thuis. Advies was dat zusje bij vader verblijft, omdat hij de vader is.

Evelien - 13 feb 2019

Hallo, Ik heb een vraag betreft een omgangsregeling die onder druk tijdens een zitting tot stand is gekomen. Ik voel mij hier helemaal niet fijn bij. Het betreft de omgangsregeling voor mijn dochtertje van 2.5 jaar. Haar vader heeft in de eerste 3 maanden van haar leven bij ons in huis gewoond, haar erkent en het gezag van mij gekregen. Nooit een relatie gehad verder. Ik heb na een halfjaar contact gezocht met een advocaat voor een wijziging van het gezag, wat uiteindelijk heeft geleid tot een omgangsregeling die meneer niet is nagekomen, vanuit de eerste zitting werd er een nieuwe omgangsregeling opgesteld die ook voor het grootste gedeelte niet is nagekomen. Een maamd geleden vond een tweede zitting plaats aan het einde van de middag waarvan ik minder dan 24 uur vantevoren pas af wist, hierin moesten we samen tot een omgang komen met de advocatem en de rvk. De bode is 4x binnengelopen om te zeggen dat het tijd was en ik heb onder druk ingestemd met dingen waarvan ik zeer veel spijt heb achteraf. Meneer woont bijna 2 uur rijden bij ons vandaan en over 2 maandem zou mijn dochtertje eens per 2 weken een weekend bij vader door moeten brengen terwijl hij haar in haar leven nu opgeteld misschien 30 keer gezien heeft voor een paar uurtjes. Ik wil dit heel graag tegen gaan maar weet niet zo goed hoe ik dit nu nog kan doen. Ik wil niet dat mijn kindje van 2.5 jaar zover moet reizen voor contact met haar vader die ze normaal maar een paar uurtjes ziet. Zijn vriendin die daadwerkelijk ook zal gaan rijden aangezien hij zelf geen rijbewijs heeft heeft al eerder een aanrijding gehad op die weg. Ook wonen ze samen en haar tweeling van 6. Ik ben van mening aangezien hij zover weg woont dat hij haar hier kan komen opzoeken maar niet dat mijn kindje die reis moet afleggen omdat hij die keuze gemaakt heeft. Ik maak mij erg veel zorgen. Wat kan ik doen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 mrt 2019

  Wat een moeilijke situatie voor je Evelien! Ik denk dat je het best je zorgen kan neerleggen bij de Raad voor de Kinderbescherming en je advocaat. Sterkte!

Sj - 3 mrt 2019

Hallo, ingewikkeld verhaal waar ik in zit. Heb een dochtertje van 3 jaar, via mediator zijn we er (met enige moeite) uitgekomen om co ouderschap te gaan doen. 3.5 dagen per week. Papieren liggen hier en we zouden nog 1 maal terug moeten komen voor de handtekeningen. Echter is mijn ex plots niet meer komen opdagen en geeft geen gehoor. Mediator vertelde dat ze niets meer voor me kon doen. Regeling loopt nog wel ( doe het nu zo n 15 maanden) echter is er niet getekend en zijn er nu onderlinge problemen met haar waardoor ze o.a de helft van t kinderbudget niet meer overmaakt en me zwart probeert te praten tegenover mijn dochtertje. Nu is mijn vraag, ben al bij de advocaat geweest. Wat kan ik er aan doen als ze haar zelfs volgende week wanneer ik haar op moet halen niet meer meekrijg en of zij ziet af van co ouderschap terwijl ik t al geruime tijd doe?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 mrt 2019

  Beste Sj, het lijkt mij het belangrijkste dat jullie serieus proberen de onderlinge problemen op te lossen. Als je, ook in de toekomst, op een goede manier co-ouderschap wilt hebben, zullen jullie met elkaar moeten blijven communiceren. Luisteren naar elkaar, geven en nemen, en écht kijken naar wat het belangrijkst is voor jullie dochtertje! Als de regeling al 15 maanden goed loopt lijkt het er wel op dat het werkt. Succes!

Daphne Verbeemen - 4 mrt 2019

Allemaal leuk hoor communicatie, maar ik heb een ex man die weigert te communiceren, behalve als het in zijn voordeel is. Hoeveel gesprekken ik wel niet met hem heb gehad, maar hij doet aan aannames en ondanks dat hij bij de mediator er meerdere keren op gewezen is dat hij aan waarheidsbevinding moet doen, zegt hij gewoon het gaat zoals ik het denk, zoals mijn hersenen het aangegeven. Ik heb hem constant op de hoogte gehouden van alles wat bij ons kind vah 11 jaar speelt, maar hij kan het niet zien. Kind vertoont please gedrag naar vader toe, dat is uit veel testen naar voor gekomen en ook dat erkent hij niet. Zelfs kind heeft mails naar zijn vader gestuurd met wat haar dwars zit, maar nooit een reactie. Sterker nog hij zegt dat hij die mails nooit gehad heeft. Kind heeft het niet naar haar zin bij hem, en wilt minder. Dit is niet wat ik wil, maar ex man heeft aangegeven dat ik me niet meer mag bemoeien met de omgangsregeling. Dat dit tussen kind en hem is. Dat het moet gaan zoals hij wilt. Nu heeft ex man brieven van mijn advocaat aan onze dochter van 11 laten zien. Ik heb hem hierop aangesproken, zonder boosheid, omdat ik vind dat een kind hier niets mee te maken heeft. Hij heeft gewoon een andere mening. Hij vindt dat kind er wel recht op heeft wat er speelt. Nu wilt kind maar 1 dag in de 2 weken naar haar vader, en ondanks dat ik me er niet mee mag bemoeien heb ik het hem toch aangegeven. Of hij wilde praten of hulp wilde gaan zoeken zodat kind wel zin heeft om naar haar vader te gaan. Maar ook dit weigert hij. Ondanks alles ben ik van mening dat een vader recht heeft op omgang en een kind ook, maar deze situatie is frustrerend. Alles geef ik door, maar hij geeft niets door en maakt me gewoon zwart bij de meester door te zeggen dat ik niets doorgeeft. Met lede ogen zie ik aan dat kind steeds meer er tegenop ziet om naar haar vader te gaan. Ook omdat vader weinig met haar onderneemt. En vader haar belast met dingen waar ze niet belast mee moet worden. En dan hoor ik constant communicatie, ik denk hoe dan??? Je hebt er echt 2 voor nodig. En nu na 3 jaar wordt de communicatie van zijn kant nog minder. Ook naar kind toe. Belt niet met nieuwjaar. Belt maximaal 3 keer per jaar, belt niet als ik rapport naar hem gemaild heeft. Mediators hebben ons gewezen op communicatie therapie en hij jawel weigert en zegt het nut er niet van in te zien. Dus er kan wel geroepen worden communicatie, maar dat gaat echt niet altijd op. En wat nu te doen met een kind wat 1 dag minder naar haar vader wilt gaan? Iemand daar advies voor waar ik echt wat mee kan.

Zorgenkindje - 17 mrt 2019

Sinds 2 jaar is er een OTS in beeld voor onze dochter van 11. Dochter geeft nu voor de 2de keer aan dat ze niet bij mama wil wonen. Het botert niet tussen moeder en dochter. Ots zegt dat het ligt aan de conflicten tussen ouders. Terwijl kind over mij ( vader) niets negatiefs zegt richting moeder. Andersom ook niet, behalve dat ze zich niet gehoord voelt en het niet ziet zitten om bij mama te blijven wonen. Ze durft het tegen iedereen aan te geven maar niet bij mama ( die word boos, ze wil haar moeder niet teleurstellen) Ots heeft dit aan een ander over gelaten en er word niet geluisterd naar kind van 11 . Terwijl ze 1.5 jaar geleden hiermee gekomen is, er hulp is gekomen niets veranderd. Nu komt ze er weer mee en word het niet serieus genomen. Wat kan ik als vader doen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mrt 2019

  Je dochter is misschien gebaat bij een Kindbehartiger die als professional naast haar gaat staan, naar haar luistert en een vertaalslag maakt van haar stem. Kindbehartigers kunnen binnen de OTS worden ingezet dus Jeugdbescherming zou erop geattendeerd kunnen worden.

Karina - 4 apr 2019

Hoi Misschien kan iemand mij hier helpen . Ben moeder van 3 zorg intensieve kinderen 2 van 1ste ex partner en 1 bij de andere partner Nou ben ik zelf ziek geworden (heb een autoimuun ziekte ontwikkeld door jaren lang op hoge stress te leven ) Nou is het zo dat ik met pijn in mijn hart de kinderen bij de vaders heb laten wonen . Omdat de zorg niet meer te combineren was tussen mijn kinderen en de zorg voor mij. Nou hebben we ooit onderling met ex parnter nummer 2 Een ouderschapsplan in gevuld en ondertekend (onderling niet bij de rechter vast gelegd) Maar nou door mijn ziekte kan ik niet meer aan het plan voldoen Vader wilt niet mee werken of buigen om te kijken wat wel mogelijk is (en dreigd dat ik het na moet komen of ik krijg hem niet meer te zien ) Vader 1 werkt met alles mee En ziet in dat mijn gezondheid het soms niet meer toelaat. In de omgangsregeling Wat ik niet na kan komen zijn het ophalen en brengen En de duur van de vakanties Wat kan ik doen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 apr 2019

  Beste Karina, wat een moeilijke situatie. We zullen je vraag voorleggen aan één van onze partners. Je hoort snel van ons.

petra - 12 apr 2019

hallo een bezorgde oma hier..mijn dochter is met haar zoontje weg gevlucht van haar man eindelijk na meer dan een jaar de scheiding erdoor hij hield het steeds tegen...hij mocht onder toezicht zoontje zien ,nu besloot een nieuwe rechter in het belang van vader (ik dacht dat ze in het belang van het kind kijken ),dat hij thuis het kind mag zien onder toezicht en in juli een nieuwe zaak om zo snel mogelijk het kindje zonder toezicht bij vader kan zijn...ik snap hier niks van het vlucht gevaar is heel groot alle familie leden van hem wonen in het buitenland de rechter vroeg of hij wou vluchten hij zei van niet ..zegt ze tegen mijn dochter zie je wel geen gevaar je moet niet naar het verleden maar naar de toekomst kijken..helppp ons wat kunnen we nu nog doen in het belang en veiligheid van onze kleinzoon

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 apr 2019

  Beste Petra, wat afschuwelijk! We hebben je vraag doorgestuurd naar één van onze partners, die zullen er snel op reageren. Sterkte! Hierbij de reactie van De Boorder Advocaten Kennelijk zijn er geen oplossingen in overleg mogelijk en dient de rechter beslissingen te nemen. Misschien is er nog hoger beroep mogelijk? Of anders heeft misschien een wijzigingsverzoek bij de rechtbank kans van slagen? Overigens staat bij alle rechters het belang van het kind voorop. Het is niet altijd eenvoudig te beantwoorden wat in het belang van het kind is. Vele factoren spelen een rol. Belangrijk voor de ontwikkeling van een kind is dat zich vrij moet voelen om van beide ouders te houden en bij beide ouders te zijn.

Adoniem - 20 apr 2019

Mijn dochter van 10 wil wel haar vader zien maar nist meer in het bij zijn van zijn vriendin dit is gekomen door vernedering sinds hun samen een kind hebben is mijn dochter sweekends niet verzorgt word niet na om gekeeken als vader weg was doet die vriendin bot rare opmerking is al maanden aan de gang nu wil ze nie meer na hem ik heb dat tegen hem gezegt mijn dochter ook masr van hem moet ze na hem en haar ik verplicht mijn kind dat niet wat kan ik verder nog doen

S - 22 apr 2019

Op het moment ben ik 33 weken in verwachting van een dochter. Ex-partner heeft zijn kind erkend maar krijgt van mij niet het ouderlijk gezag. Een omgangsregeling gaan we samen met een mediator erbij opstellen. Ik wil namelijk wel dat mijn dochter haar vader ziet. Echter heeft mijn ex-partner een nieuwe relatie (wonen niet samen momenteel en ik denk persoonlijk dat de relatie geen stand houdt). Ik wil niet dat mijn dochter haar om deze reden ziet de eerste twee/drie jaar. Kan ik dit vast laten leggen in de omgangsregeling?

Pagan - 24 apr 2019

Beste, papa's.. Ik alleenstaande moeder heb jullie hulp nodig.. Ik heb een dochter die ik elke week in contact laat komen met haar vader. Omdat ik dit belangerijk vind. Er is geen omgangsregeling ivm psycheklachten vader. ( Dit is tevens de reden voor de relatiebreuk haar veiligheid.) Toch zet ik me er al 3.5 jaar voor in dat ze elkaar blijven zien. In die 3 jaar.. nooit belt die nooit vraagt die naar haar leuke uitjes komen van mij vandaan. En nu kwam de vraag of die eens een ochtendje of middagje alleen zijn dochter mocht... twijfelachtig en bang voor haar veiligheid heb ik toegezegd ik bedoel ik moet het proberen hij heeft wel rechten.. MAAR... Nu waren we afgelopen zondag op bezoek... en komt mijn dochter van 3.5 niet met 50 xtc pilen uit de keukenla aan zetten. Dat hij gebruikt zijn mijn zaken niet... maar als enige arugment had hij oops vergeten... Ik ben niet boos geworden op dat moment maar de veiligheid voor kijn dochter is dus zodusdanig in gevaar geweest dat ik nu dus niet wil dat ze daar alleen heen gaat want meneer vergeet wel vaker enorm belangerijke dingen... Nu wil ik niet de typische mama houd kinderen bij vader weg zijn. Daar heb ik.me immers al 3.5 jaar voor ingezet... maar ik weet gewoon niet meer wat ik doen moet.. zoals ik jullie hoor praten staat jullie kind op nummer 1 ongeacht jullie relatie tot elkaar als ouder... Bij hem is dit in zijn hoofd wellicht ook zo maar in de praktijk dus echt niet... ik weet niet meer wat ik moet. Moet ik dan echt de strijd aangaan die ik al 3.5 jaar probeer te vermijden. Omdat mijn dochter daar niets aan heeft... maar ik moet als ouder toch wel haar veiligheid garanderen? Hij doet het niet... Advies welkom,

Patricia - 6 mei 2019

Vraag: mag een vader die omgangsregeling heeft met dochter, dit overlaten aan zijn nieuwe vriendin? Oftewel mag hij aan het werk gaan op het moment dat zijn dochter bij hem is???

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 mei 2019

  Beste Patricia, deze vraag is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. Er zal natuurlijk ook gewerkt moeten worden en jullie zullen er samen uit moeten komen hoe werk en zorg voor jullie kind het best gecombineerd kan worden. Dat er andere mensen bij de opvang van jullie kind worden betrokken, opa's en oma's maar ook nieuwe partners, is niet zo gek, maar het is wel het best voor alle betrokkenen om dat in overleg te doen. Belangrijk is dus dat jullie met elkaar in gesprek blijven. Echt proberen te luisteren naar wat voor elkaar belangrijk is en vooral proberen in de schoenen van jullie kind te gaan staan. Wat is voor jullie dochter het prettigst? Succes en sterkte!

Fleur - 17 mei 2019

Beste Nieuwe Stap, Na jaren ouderverstoting en niet naleven van de omgangsregeling en wettelijke bepalingen van omgangsrecht door de moeder heeft de vader besloten om te stoppen met alimentatie. Al na 1x niet betalen is er een dreigbrief van het LBIO wat kan de vader doen? Het is zo onrechtvaardig dat mensen bewust een andere ouder en kind voor het leven beschadigen. Bij voorbaat dank als u wilt meedenken

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 17 mei 2019

  Beste Fleur, hoe onrechtvaardig de situatie ook mag zijn, eenzijdig stoppen met het betalen van alimentatie, zonder toestemming van de rechter kan niet. Vader kan proberen met de andere ouder bijvoorbeeld samen met een mediator tot afspraken te komen, maar daarvoor is de situatie waarschijnlijk al te ver geëscaleerd. Dan kan vader een advocaat in de arm nemen om te proberen de omgangsregeling na te laten komen. Het is voor de kinderen misschien goed als er ook een kindbehartiger bij het proces wordt betrokken. Veel succes en wijsheid!

Jack - 19 mei 2019

Hallo, Ik heb een dochter van 1,5 jaar, na een scheiding moet mijn dochter dan naar haar moeder of is het ook te regelen dat mijn dochter ook bij mijn thuis woont

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 19 mei 2019

  Beste Jack, een moeder heeft niet meer rechten dan een vader. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Waar je dochter na de scheiding woont zullen jullie gezamenlijk moeten bepalen, rekening houdend met het belang van jullie dochter. Misschien is co-ouderschap in jullie geval een optie. Ik adviseer je om je deskundig te laten begeleiden bij het regelen van je scheiding en het opstellen van een ouderschapsplan. Succes!

Lizzy - 22 mei 2019

Mijn vriend is sinds kort uitelkaar met. Zijn ex en ze moeten nog Een plan samen stellen. Nu wilt. Zijn ex de onevenweken de kids maar mijn vriend wilt ze dan ook.. Ze komen er niet uit en nu moet voor der rechter komen. Hoe bepaald de rechter wie de onevenweekenden krijgt? Hoor het graag

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 mei 2019

  Beste Lizzy, de rechter zal bij zijn beslissing de praktische situatie bekijken en de belangen van jouw vriend en zijn ex afwegen, maar hij zal vooral kijken naar het belang van de kinderen.

Erna - 22 mei 2019

Beste Ik heb een vriend met een zoontje van bijna 4jaar. De moeder heeft veel problemen om het kind los te laten en hadden even een regeling van zaterdag 10 tot zondag 18. Daarna hebben ze het veranderd naar vrijdag 18 tot zondag 18. Nu vind zij plots dat de kleine te moe is bij terug komst. Dus wil ze de regeling veranderen naar zaterdag tot zondag maar dat dan elke week. Tijdens de bouwverlof hebben ze afgesproken dat hij 2 weken krijgt en nu wil ze dit terug intrekken. Ikzelf ben ook gescheiden en heb met m'n ex 3 kinderen en vind het absurd dat m'n vriend z'n zoontje niet krijgt. Ik ken de Nederlandse wet niet en heb hier dus even wat hulp bij nodig want m'n vriend zit m'n z'n handen in het haar. Wat kunnen we doen. Ik hoop echt spoedig op een antwoord en hopelijk positief voor m'n vriend. Groetjes linsey

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 mei 2019

  Beste Erna, Wanneer een van de twee ouders zich niet aan het ouderschapsplan houdt, zullen ze moeten proberen daar gezamenlijk uit te komen. Een van de ouders kan niet eenzijdig het ouderschapsplan wijzigen. Ze zullen dus met elkaar in gesprek moeten om het over de gemaakte afspraken te hebben. Wanneer dit niet lukt, kunnen ze het proberen met een mediator. Een mediator zal dan proberen de ouders met elkaar te laten communiceren om zo tot de beste oplossing voor het kind te komen.

Jordan - 26 mei 2019

Hallo. De moeder van mijn kinderen heeft zomaar besloten om mij de kinderen niet op te laten halen in mijn afgesproken weekend. Nu moet ik erbij zeggen dat het contact al enige tijd moeizaam verloopt. En dat ik ruim 3 weken geleden 1 zwaar ongeval heb gehad. Waardoor ik ben opgenomen in het ziekenhuis voor 1 week, en nu verder herstel thuis heb. Nu ben ik niet alleen thuis, ik heb 1 vriendin die in de kinderopvang werkt. Alleen mijn ex doet het ermee af dat ik niet capabel ben om voor mijn kinderen te zorgen. En daardoor mag ik van haar de kinderen niet komen halen op eigen kracht. Ik vind dit 1 vreemd verhaal van haar en ben het hier totaal niet mee eens. Wat kan ik hier tegen doen..... ik vind het verschrikkelijk.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 mei 2019

  Beste Jordan, om te beginnen sterkte met je herstel! Een omgangsregeling kan niet zonder overleg door één van beide ouders worden gewijzigd. Je leest er meer over in de blog Omgangsregeling wijzigen hoe en wat Veel succes!

John - 29 mei 2019

Ik zit momenteel in een situatie die mij behoorlijk aan het hart gaat. Mijn dochter is inmiddels 14 en hebben voorheen altijd een goede regeling gehad. Maar elke keer werd de regeling aangepast. Eerst was het dat ik mijn dochter elke vrijdag had. Vervolgens werd het om de week een weekend. En daarna 1 weekend in de 3 weken. Maar nu zie ik haar helemaal niet meer. Een medewerker van Anna are is hierin een tussenpersoon maar ik krijg heel sterk het idee dat deze zich heel snel overal bij neerlegt en dit van mij ook verwacht wordt. De laatste informatie die ik kreeg over mijn dochter is dat ze moeite heeft met haar eigen ik te vinden. Ze kan geen nee zeggen tegen mensen en wilt het altijd iedereen naar haar zin maken. Dus met die reden werd mij het ook verteld dat mijn dochter even geen contact wilt. Vervolgens wordt mijn nummer geblokkeerd op haar telefoon, wordt haar Instagram verwijderd, en alle andere manieren waarop ik met haar zou communiceren geblokt. De medewerker van Annacare heeft nooit ontdekt waarom ze niet zou willen komen of gemerkt dat dit bij mij lag. Dit alles komt tot stand het weekend nadat mijn dochter mij via Instagram een foto stuurde met de tekst: Je papa is je papa... Niemand kan hem ooit vervangen... Niemand zou hem ooit mogen vervangen... Niemand kan de helft van de dingen die hij voor je doet of heeft gedaan... Je kan niemand vergelijken met hem. Post dit als je van je vader houdt. Dat is toch raar dat wanneer je dochter je dit op vrijdag stuurt en op maandag zegt ik wil geen contact meer?

JR - 21 jun 2019

Beste, Inmiddels al ruim 4 jaar uit elkaar. Met een zoontje van inmiddels 7 jaar. Het is jaar ging vrij soepel, ook een omgangsregeling kunnen opstellen welke we jaarlijks opnieuw wilden bespreken, dit is 1x gebeurd en ook 1 keer aangepast. Daarna wilt de moeder geen enkele wijziging doorlaten gaan. Dit heeft waarschijnlijk te maken dat ik een nieuwe partner heb. De huidige regeling, Woensdagavond 1x in de 2 weken (17u tot 19:30u ontstaan na gesprekken bij de mediator) , afgesproken regeling, vrijdagmiddag (tijdens de middagpauze ophalen en terug naar school brengen), na school tot maandagochtend bij ons. Het belang van het kind staat bij mij voorop, dat manneke is gewoon gelukkig als hij bij ons is, vindt het heel leuk met zijn 2 broertjes (1 jaar en van 2 maanden) en de hond. We wonen ook in hetzelfde dorp. Dus dat is ook geen probleem. Nu ben ik sinds 2016 aan het proberen om deze omgangsregeling aan te passen, naar het liefst een week om week. Dit met een opbouwperiode. Laten ik even schrijven hoe dit gegaan is. November 2016 Aanvraag bij de moeder gedaan --> vecht het maar aan. Juni 2017 Nogmaals bij de moeder gevraagd, Uiteindelijk een advocaat gevraagd, eerste advocaat die ik vroeg kon me niet helpen vanwege belangenverstrengeling, dus de moeder was al voorbereidt. November 2017 advocaten wat over en weer, uiteindelijk een vier gesprek. Uitkomst, hij mocht maandag ook nog blijven slapen voor een proefperiode van 3 maanden. December 2017-maart 2018. Periode goed verlopen, zoontje nergens last van, dus ik vroeg om nog een uitbreiding. Dit was tegen het zere been van de moeder, zij vond dat het helemaal niet goed was, dus werd de maandag weer ingetrokken. Uiteindelijk moeten beslissen om naar de rechtbank te gaan. Augustus 2018. Rechtbank beslist om naar mediator te gaan. Oktober 2018 eerste gesprek met mediator. Bespreken omgangsregeling en verbeteren communicatie. Juni 2019. Mediator stopt met de gesprekken (na 8 gesprekken) dit heeft geen zin meer volgens hem. Moeder blijft stug volhouden dat de omgangsregeling niet veranderd dient te worden. Enkel de woensdagavond eens in de 2 weken heeft ze toegegeven, maar dan is mijn zoontje naar de voetbaltraing welke ikzelf geef. Dus is het enkel snel samen eten. Nu de mediator ook heeft ingezien dat het onbegonnen werk is moeten we terug naar de rechtbank. Wat kan ik doen, om ook meer rechten te krijgen en niet enkel te voldoen aan mijn plichten? Ook heb ik weinig vertrouwen in mijn huidige advocate, ik vind haar minder daadkrachtig dat de advocate van de tegenpartij. Is er een kans van slagen voor mij om een week om week regeling te krijgen? zoals in belgie het uitgangspunt is. En is er een advocaat die mijn gevoel kan verwoorden in de juiste taal. Mvg, JR (een welwillende maar niet mogende vader)

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 jun 2019

  Beste JR, dat lijkt me ook een lastige situatie. Of er een kans van slagen is om een week om week regeling te krijgen, is voor ons moeilijk in te schatten. Wij hebben eerlijk gezegd ook (nog) geen samenwerking met Belgische advocaten om de vraag bij neer te leggen. Ik denk dat jouw eigen advocaat op dit moment de meest aangewezen persoon is om daar een uitspraak over te doen. Mocht je een second opinion willen vragen dan kan je wellicht contact opnemen met één van de advocaten waar op deze site van de Orde van Vlaamse Balies naar wordt verwezen. Heel veel sterkte, succes en geduld!

  JR - 21 jun 2019

  De procedure loopt gewoon in NL. Maar ik werk in Belgie, en ik hoor hier van collega's dat er bij een scheiding van co-ouderschap week om week wordt uitgegaan. In Nederland is dit naar mijn idee anders. Ik moet er vechten om een andere regeling te krijgen. Omstandigheden (werk, woonsituatie, zoon naar school) zijn veranderd, dus ik kan al 3 jaar een andere omgangsregeling aan gaan. Waarom is de moeder bepalend en wordt hoe dan ook de oude regeling in stand gehouden? Dit begrijp ik totaal niet. Ze wilt aan niks meewerken, de mediator of iemand mag van haar niet met onze zoon praten, etc etc. Ik sta zo machteloos in deze zaak. Het is werkelijk belachelijk dat je zo moet handelen, om je rechten te verkrijgen, en vooral ook het recht van het kind.

nikkie - 21 jun 2019

JR mijn hart gaat uit naar jullie zoontje. Hij zit midden in een strijd waar hij niet om gevraagd heeft. Wat de werkelijke redenen zijn van moeder om geen week om week regeling of uitbreiding te willen weet ik niet maar ik ben het absoluut wel met haar eens dat zij niet toestaat dat er een mediator of iemand met het kind gaat praten. Jullie zoontje van 7 word door het praten met iemand dan gedwongen een keuze te moeten maken en daar is de leeftijd van 7 echt niet geschikt voor. Het is niet voor niets dat hier in Nederland de rechters de leeftijd van 12 jaar hanteren dat kinderen vanaf die leeftijd hun wensen kenbaar mogen maken bij de rechter, maar dan nog beslist het kind niet zelf maar de rechter. Een kind is gelukkiger met 2 ouders die door 1 deur kunnen. Het geluk van een kind hangt niet af van de hoeveelheid tijd die verdeeld is tussen de ouders. Je schrijft dat jullie zoon gewoon bij jou gelukkig is, maar is hij dat ook niet bij zijn moeder? Ik denk dat je voor jezelf een goede afweging zou moeten maken waar jullie zoon nu echt het beste bij gebaat zal zijn in jullie situatie. Stel jezelf de vraag of jullie zoon echt gelukkiger gaat worden met week om week regeling die zoveel strijd heeft opgeleverd dat er alleen maar haat en nijd tussen zijn ouders overblijft. Ik zou voor nu eerder inzetten op verbeteren communicatie met de moeder en week om week regeling voorlopig parkeren.

Ivan - 15 jul 2019

In de wet zijn de rechten en plichten bij echtscheiding precies geregeld. Uit de reacties wordt duidelijk dat het in de praktijk nogal eens anders loopt en de kinderen onveranderlijk de dupe worden. En dan zijn nieuwe partners in het spel en dan wordt het nog ingewikkelder. Ouders moeten eerlijk zijn in het vooropstellen van het belang van hun kind.

Josje - 16 jul 2019

Beste, mijn ex en ik hebben een lat relatie gehad van 5 jaar en we hebben samen een dochter van 11 maanden. We zijn uit elkaar gegaan toen dochter een paar weken oud was. Hij is in totaal 3 keer langs geweest om zijn dochter te zien. Hij belt/ appt wel regelmatig om te vragen hoe het gaat. Nu wil hij plotseling dochter elke maandagmiddag. Dit is niet praktisch omdat wij niet in de buurt van elkaar wonen en dochter op de kinderopvang zit in de buurt van mijn huis. Ik moet dagelijks vroeg aan het werk. Ex heeft ook een zoon uit een eerdere relatie die nu begeleiding krijgt omdat hij abnormaal seksueel gedrag vertoond op school. Ik vind het daarom ook eng om dochter daar naar toe te sturen. Wat kan ik het beste doen. Ik vind het geen veilige situatie

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


1 + twee =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Je vrouw gaat vreemd met je beste vriend Wat nu? Je loopt over van verdriet, woede en onbegrip. Marloes geeftLees verder > Je vrouw gaat vreemd met je beste vriend.
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.