Menu

Kinderalimentatie voor kind van 18 en ouder

14 reacties
kinderalimentatie voor kind van 18

Vraag

Mijn zoon wordt binnenkort 18, daardoor vervalt het kindgebonden budget, de kinderbijslag, Hij blijft wel gewoon thuis wonen en blijft studeren. Heeft dit invloed op de kinderalimentatie die thans wordt betaald?

Antwoord:  Kinderalimentatie voor kind van 18 en ouder

Indien men het onderling eens is kan de oude regeling doorlopen of men komt gezamenlijk een nieuw bedrag overeen. Het nieuwe bedrag is afhankelijk van de hieronder vermelde aspecten.

Wijzigingsdatum van de ‘’oude kinderalimentatie’’; het oude bedrag voordat kind 18e jaar wordt / werd.

Indien de ‘oude’ kinderalimentatie eerder is bepaald op basis van een gerechtelijke beslissing

Een door de rechter vastgesteld bedrag kinderalimentatie voor minderjarig kind blijft bij het bereiken van 18e jaar kind gelijk zolang geen verzoek tot wijziging wordt ingediend, of, totdat men het onderling (kind / ouder of ouder /ouder) eens is over een nieuw bedrag.

Indien de ‘oude’ kinderalimentatie is bepaald op basis van een onderlinge overeenkomst

Een onderlinge overeenkomst eindigt wanneer kind 18 jaar wordt. De verplichting om tot 21e jaar van het kind kinderalimentatie te betalen loopt wel door, wordt men het niet eens over de hoogte van het bedrag dan moet een verzoek tot vaststelling bij de rechter worden ingediend.

Bepaling hoogte kinderalimentatie jongmeerderjarige = kind van 18e jaar – 21e jaar

Onderhoudsplicht

De onderhoudsplicht van ouders naar jongmeerderjarigen geldt ook indien een jongmeerderjarige niet behoeftig is. Er zijn geen maatstaven voor de behoeftebepaling. In de praktijk wordt de behoefte op verschillende manieren (rechtspraak / jurisprudentie) vastgesteld.

Algemeen

Berekening van de kinderalimentatie is onder te verdelen in vier stappen

A • Vaststellen kosten jongmeerderjarige.

B • Vaststellen invloed eventuele eigen inkomsten jongmeerderjarige.

C • Het saldo en bijzonderheden is de behoefte van de jongmeerderjarige.

E • Vaststellen kinderalimentatie = bijdrage ouder in de behoefte;

Elke ouder dient een bijdrage te leveren in de behoefte van de jongmeerderjarige, op basis van ieders draagkracht.

Toelichting

A Vaststellen kosten jongmeerderjarige.

Op basis van;

 • de WSF- normen, en / of
 • de werkelijke kosten die de jongmeerderjarige maakt en /of
 • het welvaartsniveau van de ouders voorafgaand aan de scheiding.

B Eigen inkomsten jongmeerderjarige.

Nadat de kosten van het jongmeerderjarige zijn vastgesteld wordt bepaald of eventuele eigen inkomsten van het jongmeerderjarige wel of geen of gedeeltelijk dienen te worden verrekend.

Jongmeerderjarige behoeft niet te gaan werken om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wel kan rekening gehouden worden met eigen inkomsten jongmeerderjarige indien jongmeerderjarige niet studeert.

C Behoefte van jongmeerderjarige.

De uiteindelijke behoefte van het jongmeerderjarige wordt tussen de onderhoudsplichtigen naar rato van ieders draagkracht verdeeld.

Behoeftebepaling is maatwerk en dient daarom per zaak aan de hand van de specifieke omstandigheden te worden bekeken.

D Benodigde bijdrage / kinderalimentatie

De niet verzorgende ouder dient aan de verzorgende ouder een bijdrage te betalen in de kosten van de jongmeerderjarige. De benodigde bijdrage door de verzorgende ouder wordt berekend door de kosten van de jongmeerderjarige te verdelen op basis van ieders draagkracht.

Vanaf 18e jaar kan jongmeerderjarige zelf de alimentatieregelen met de ouder of dit overdragen aan de andere ouder.

Van belang zijnde aspecten bij de jongmeerderjarige

Wel of niet inwonend bij ouder(s).

Welvaartsniveau gezin voorafgaand aan de scheiding ouders.

De kosten die de jongmeerderjarige maakt (of niet maakt in vergelijking met normbedragen).

Indien niet studerend; hoogte eigen inkomsten.

Indien wel studerend;

 • de opleiding.
 • hoogte / onderdelen studiefinanciering, zoals ‘’oude of nieuwe stelsel,

kan de jongmeerderjarige aanspraak maken op een aanvullende lening waarop geen terugbetalingsverplichting rust.

 • bijzonderheden

 

Berekeningen ( behoefte en bijdrage per ouder, de kinderalimentatie ) maken duidelijk welk nieuw bedrag kinderalimentatie redelijk is.

Henk

Alimentatie Specialist

www.alimentatiespecialist.nl

 

REACTIES

Ron - 3 dec 2019

Ik heb een zoon die in februari 2020, 20 jaar zal worden. Hij studeert blijkbaar want ik krijg brieven van WSF over de aanvullende bijdrage die ik zou moeten betalen. Ik betaal deze echter niet aangezien ik al 566 per maand betaal. Stopt de verplichting tot het betalen van Kinderalimentatie op het moment dat jij 21 wordt ? (en zo ja, per de 1e vd maand of is de laatste maand een deelbetaling voor het aantal dagen binnen die maand dat hij nog 20 is ?)

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 dec 2019

  Hi Ron, Hierbij het antwoord van de alimentatiespecialist.nl De wettelijke onderhoudsplicht eindigt de dag waarop kind 21 jaar wordt. Daarop zijn echter uitzonderingen. Voorbeeld 1 Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten, kan hun meerderjarige kind zelfs eisen om die verplichting na te komen. Voorbeeld 2 Indien een (stief(kind) ook na 21e onvoldoende eigen middelen heeft om te voorzien in het eigen levensonderhoud en deze ook in redelijkheid niet kan verwerven loopt de onderhoudsverplichting door. Wij kunnen aanbieden om het juiste bedrag voor dit moment te berekenen voor een bedrag van € 49,00. Dit is inclusief een uitgebreide rapportage. De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation. Voor de benodigde gegevens kan een formulier aangevraagd worden via info@alimentatiespecialist.nl of gebruik ons onlineformulier;.

Ans - 9 jan 2020

Als je kind 18 jaar wordt en werkt, en samenwoont met een man die ook werk heeft, moet je dan nog alimentatie blijven betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jan 2020

  Dat hangt van de situatie af. Van belang is of het kind studeert, hoe hoogt de eigen inkomsten zijn en wat is het welvaartsniveau is op basis waarvan de kinderalimentatie is berekend. Je kan er hier meer over lezen.

Masja - 3 jun 2020

Ons kind is 18 geworden, kinderalimentatie blijft hetzelfde, kinderbijslag en kgb vervallen voor mij. Mijn ex geeft aan dat studiekosten in de kinderalimentatie zitten, ik krijg dit op internet nergens terug gevonden; weten jullie hoe dit zit. In convenant staat alleen dat we met het kind moeten bepalen hoeveel van de studie zelf betaald moet worden.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 jun 2020

  Beste Masja, deze vraag is eerder gesteld in onze gratis vragenrubriek. Dit was het antwoord van de Alimentatiespecialist: Extra kosten voor een kind van 18 dienen bovenop de eerder bepaalde alimentatie te komen, vader en moeder dragen ieder een deel pro rato draagkracht. Rekening dient te worden gehouden met mogelijkheden studiefinanciering en consequenties voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Uitzondering, zouden de ouders de extra studiekosten- indien nog samenwonend- hebben moeten besparen op andere kosten kinderen dan wordt de kinderalimentatie niet verhoogd. Het kan handig zijn een nieuwe berekening te laten maken. Je leest er ook meer over in deze blog. Succes!

D.A. Blank - 28 jul 2020

Goedemiddag, Onze zoon wordt 19 augustus 18 jaar, dat valt onder het 2e kwartaal dit jaar. Per wanneer kan mijn ex de allimentatie naar hem overmaken? Is dat al eind deze maand juli of eind augustus?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 jul 2020

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl Bedankt voor jouw vraag. In dit geval kan de alimentatie vanaf eind augustus naar de zoon worden overgemaakt.

Lyn - 27 okt 2020

goedemorgen, met de draagkrachtberekening (studie en levensonderhoud) zijn we nog aan het stoeien met de KGB, mijn stiefdochter (20 en uit huis)waar ik niet onderhoudsplichtig voor ben. vraagt naar de hoogte van de KGB van mijn zoontje van 12 jaar. ( ik de moeder van de zoon krijg ook de svb ) Mijn man de vader van mijn stiefdochter en onze zoon krijgt daar niks van. de KGB die ik ontvang is ook voor onze zoon. Hoe kan het dat als ik niet onderhoudsplichtig ben, ik toch deze gegevens moet gaan opgeven?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 okt 2020

  Hoi Lynn, Hierbij het antwoord van alimentatiewijzer.nl:Bij het maken van de berekening gaat het alleen om het kindgebonden budget dat ontvangen wordt voor de kinderen waar het in de berekening om draait. Het kindgebonden budget dat jij voor jouw zoon van 12 ontvangt speelt dus wel eventueel een rol als jouw alimentatie wordt berekend, maar niet bij de berekening van de alimentatie van de stiefdochter. Hopelijk kun je hier verder mee. Heb je nog vragen, dan mag je natuurlijk altijd weer even contact opnemen. Dat kan via https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html.

Sanne - 20 jun 2021

Drie jaar geleden zijn onverwachts de kinderen van mijn man bij ons komen. Enkele maanden later hebben we de alimentatie naar moeder stop gezet en hebben we de kinderbijslag op onze naam gezet. We hebben geen werk gemaakt dat moeder nu aan ons kinderalimentatie moet betalen. Maar de oudste wordt bijna 18 jaar en wilt wel zijn alimentatie van moeder ontvangen. Wat zijn de stappen wat hij moet zetten? Moet dit via een rechter?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 jun 2021

  Als de oudste nog goed contact heeft met zijn moeder staat het hem vrij om in overleg met haar afspraken te maken over de alimentatie. Wil moeder niet betalen en weigert zij hier verder aan mee te werken, dan kan een advocaat helpen om dit toch voor elkaar te krijgen. Doordat hij waarschijnlijk nog studeert komt hij in aanmerking voor een pro deo advocaat. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij jullie hier wel mee in contact brengen. Vindt hij het lastig om dit zelf te regelen, dan mag hij jullie hier ook voor machtigen. Heb je verdere vragen of wil je in contact komen met een advocaat, neem dan gerust even contact op. Wil je liever dat wij je even bellen, dan kan je jouw gegevens ook achterlaten in ons contactformulier: https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html

Marko - 13 sep 2021

Goedenavond Mijn zoon word binnenkort 18 jaar. Hij is begonnen met een werk leer traject van 4 jaar. Hier verdiende hij ongeveer 4 tot 500 netto mee per maand. Ik heb hem voorgesteld om zijn zorgverzekering en de verzekering van zijn scooter te gaan betalen, dit is minder dan de alimentatie die zijn moeder de afgelopen jaren heeft ontvangen maar ik denk dan hij verdient heeft verder geen kosten. Maar zijn moeder vind dat ik het hele bedrag moet betalen zodat hij kan sparen om het huisvuil te gaan. Ik ben het hier niet mee eens. Voorzover ik weet gaat zijn moeder verder niet bijdragen in eventuele kosten. En natuurlijk betaal ik mee aan de kosten die voor school gemaakt gaan worden. Wat is uw advies

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 sep 2021

  Een lastige situatie. In dit geval heb jij echter niets meer met moeder te maken. Zij heeft hier niets meer over te zeggen. Het is aan jou en jouw zoon om samen tot een goede afspraak te komen. Lukt dit niet, dan blijft het oude bedrag gewoon staan en kan dit alleen aangepast worden door naar de rechter te stappen. Hopelijk lukt het jullie om er samen uit te komen!

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


zeven + = 9
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.