Menu

Kinderalimentatie voor kind van 18 en ouder

kinderalimentatie voor kind van 18

Vraag

Mijn zoon wordt binnenkort 18, daardoor vervalt het kindgebonden budget, de kinderbijslag, Hij blijft wel gewoon thuis wonen en blijft studeren. Heeft dit invloed op de kinderalimentatie die thans wordt betaald?

Antwoord:  Kinderalimentatie voor kind van 18 en ouder

Indien men het onderling eens is kan de oude regeling doorlopen of men komt gezamenlijk een nieuw bedrag overeen. Het nieuwe bedrag is afhankelijk van de hieronder vermelde aspecten.

Wijzigingsdatum van de ‘’oude kinderalimentatie’’; het oude bedrag voordat kind 18e jaar wordt / werd.

Indien de ‘oude’ kinderalimentatie eerder is bepaald op basis van een gerechtelijke beslissing

Een door de rechter vastgesteld bedrag kinderalimentatie voor minderjarig kind blijft bij het bereiken van 18e jaar kind gelijk zolang geen verzoek tot wijziging wordt ingediend, of, totdat men het onderling (kind / ouder of ouder /ouder) eens is over een nieuw bedrag.

Indien de ‘oude’ kinderalimentatie is bepaald op basis van een onderlinge overeenkomst

Een onderlinge overeenkomst eindigt wanneer kind 18 jaar wordt. De verplichting om tot 21e jaar van het kind kinderalimentatie te betalen loopt wel door, wordt men het niet eens over de hoogte van het bedrag dan moet een verzoek tot vaststelling bij de rechter worden ingediend.

Bepaling hoogte kinderalimentatie jongmeerderjarige = kind van 18e jaar – 21e jaar

Onderhoudsplicht

De onderhoudsplicht van ouders naar jongmeerderjarigen geldt ook indien een jongmeerderjarige niet behoeftig is. Er zijn geen maatstaven voor de behoeftebepaling. In de praktijk wordt de behoefte op verschillende manieren (rechtspraak / jurisprudentie) vastgesteld.

Algemeen

Berekening van de kinderalimentatie is onder te verdelen in vier stappen

A • Vaststellen kosten jongmeerderjarige.

B • Vaststellen invloed eventuele eigen inkomsten jongmeerderjarige.

C • Het saldo en bijzonderheden is de behoefte van de jongmeerderjarige.

E • Vaststellen kinderalimentatie = bijdrage ouder in de behoefte;

Elke ouder dient een bijdrage te leveren in de behoefte van de jongmeerderjarige, op basis van ieders draagkracht.

Toelichting

A Vaststellen kosten jongmeerderjarige.

Op basis van;

  • de WSF- normen, en / of
  • de werkelijke kosten die de jongmeerderjarige maakt en /of
  • het welvaartsniveau van de ouders voorafgaand aan de scheiding.

B Eigen inkomsten jongmeerderjarige.

Nadat de kosten van het jongmeerderjarige zijn vastgesteld wordt bepaald of eventuele eigen inkomsten van het jongmeerderjarige wel of geen of gedeeltelijk dienen te worden verrekend.

Jongmeerderjarige behoeft niet te gaan werken om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wel kan rekening gehouden worden met eigen inkomsten jongmeerderjarige indien jongmeerderjarige niet studeert.

C Behoefte van jongmeerderjarige.

De uiteindelijke behoefte van het jongmeerderjarige wordt tussen de onderhoudsplichtigen naar rato van ieders draagkracht verdeeld.

Behoeftebepaling is maatwerk en dient daarom per zaak aan de hand van de specifieke omstandigheden te worden bekeken.

D Benodigde bijdrage / kinderalimentatie

De niet verzorgende ouder dient aan de verzorgende ouder een bijdrage te betalen in de kosten van de jongmeerderjarige. De benodigde bijdrage door de verzorgende ouder wordt berekend door de kosten van de jongmeerderjarige te verdelen op basis van ieders draagkracht.

Vanaf 18e jaar kan jongmeerderjarige zelf de alimentatieregelen met de ouder of dit overdragen aan de andere ouder.

Van belang zijnde aspecten bij de jongmeerderjarige

Wel of niet inwonend bij ouder(s).

Welvaartsniveau gezin voorafgaand aan de scheiding ouders.

De kosten die de jongmeerderjarige maakt (of niet maakt in vergelijking met normbedragen).

Indien niet studerend; hoogte eigen inkomsten.

Indien wel studerend;

  • de opleiding.
  • hoogte / onderdelen studiefinanciering, zoals ‘’oude of nieuwe stelsel,

kan de jongmeerderjarige aanspraak maken op een aanvullende lening waarop geen terugbetalingsverplichting rust.

  • bijzonderheden

 

Berekeningen ( behoefte en bijdrage per ouder, de kinderalimentatie ) maken duidelijk welk nieuw bedrag kinderalimentatie redelijk is.

Henk

Alimentatie Specialist

www.alimentatiespecialist.nl

 

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


negen − 3 =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Roos is een aantal jaar geleden gescheiden. Ze heeft na de scheiding lang in de overlevingsstand gezeten maar ze is nu zo ver dat ze weer echt kan genieten. Wil jij dat ook? Kijk haar vlog en laat je door Roos inspireren om stappen te zetten.   Wil je meer vlogs zien van Roos?   Lees verder > overlevingsstand
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.