Menu

Kinderalimentatie en studiekosten

114 reacties
kinderalimentatie en studiekosten

Keuzestress of kostenstress

Nog voordat mijn dochter geboren was, werd mij al gezegd: “Geniet er maar van want voor dat je het weet, is zij 18 jaar en gaat zij het huis uit!”.

Ja, ja” en “Het zal wel..” was wat er bij mij op kwam. Toen. Nu besef ik dat het inderdaad zo is.

Je kinderen gaan voor je het weet naar de basisschool, krijgen schooladvies, maken de Citotoets, stomen door naar de middelbaren school en in no time speelt dan de vraag bij jouw kind: wat ga ik hierna doen? Werken of verder leren. Naar mbo, hbo of misschien wel universiteit.

Jouw zoon of dochter is druk bezig met het zoeken naar een passende opleiding, terwijl jij je het hoofd breekt over wat zal dat kosten en wie gaat dat betalen.

Kinderalimentatie en studiekosten

Als je gescheiden bent, hebben jullie als ouders, in het kader van de kinderalimentatie, misschien al onderling afspraken gemaakt over de studiekosten van jullie kinderen. Altijd goed om nog even te kijken wat jullie afgesproken hebben.

Ben je nog bezig met jouw echtscheiding, is het goed stil te staan bij wat je nu nog als ouders kunt regelen voor de studiekosten van jullie kind(eren) vanaf het 18de jaar. Denk daarbij ook eens aan een studieverzekering of “gewoon” een maandelijks bedrag sparen.

Bijdrage kosten levensonderhoud en studie

Wordt een kind 18 jaar oud en wordt er alimentatie betaald, dan betaalt de alimentatieplichtige ouder dit zelfde bedrag als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie aan het kind zelf. Het kind, dan jong-meerderjarige genoemd, heeft dan dus recht op het bedrag. Vaak wordt door de ouders samen afgesproken dat als de jong-meerderjarige nog thuis woont, het bedrag gewoon doorbetaald wordt aan de andere ouder. Dat voorkomt namelijk gesteggel over de hoogte van anders te betalen kostgeld bijvoorbeeld.
LET OP: de bijdrage in levensonderhoud en studie loopt van het 18de jaar tot het 21ste jaar.

Oké…..” hoor ik je denken. “En daarna dan, als mijn kind nog studeert, een opleiding volgt?

Kind ouder dan 21

Ja, dan is het wel zo prettig als jullie samen al geregeld hebben dat jullie ook na het 21ste jaar nog doorbetalen. Vaak is het doorbetalen gekoppeld aan de voorwaarde dat de opleiding in overleg gekozen is en de resultaten voldoende zijn. Maar jullie kunnen natuurlijk jullie eigen voorwaarden stellen.

Je zult dan bepalen wat de hoogte is van de bijdrage is vanaf het 21ste jaar. Je kunt aanhaken bij de kinderalimentatie die al betaald wordt. Vaak zie ik terug dat ouders willen bijdragen naar rato van hun draagkracht. Realiseer je dat je geen concreet bedrag bepaald hebt. Jullie kind kan dus niet aankloppen met het verzoek bedrag X te betalen. Er moeten gegevens op tafel komen. Dan is het wel belangrijk dat de verhoudingen nog goed zijn. Zo niet, is er kans dat je als kind tegenover jouw ouder(s) in de rechtszaal komt te staan. Als het mogelijk is, wil je dat wel voorkomen.

Studie-advies:

Probeer tijdens je scheiding of je al voor de langere termijn afspraken over studiekosten van jullie kind(eren) kunt maken. Heb je zulke afspraken niet en zijn jullie wel (weer) on speaking terms probeer dan alsnog tot afspraken te komen. En zet die natuurlijk op papier én spreek af dat jullie kind jullie er aan kan houden.

Vader wil niet meebetalen aan studie

We krijgen vaak vragen over de kinderalimentatie en de studie van de kinderen. Een van de vragen die meerdere maken gesteld werd is de vraag: wat kan ik doen als vader niet mee wil betalen aan de studie? 

Het antwoord is als volgt: wanneer je kind jonger is dan 18 jaar, vallen de studiekosten binnen de kinderalimentatie. Tussen de 18 en 21 jaar ben je als ouders verplicht om bij te dragen aan de levensonderhoud en studie van je kind. Wanneer een kind studeert, kan hij/zij de vader verplichten om een bijdrage te betalen. Wanneer je ouder dan 21 bent, is er geen verplichting meer. Er wordt vanuit gegaan dat je zelf in je levensonderhoud kan voorzien dmv een (bij)baan. je ouders kunnen in het convenant wel afspraken gemaakt hebben over studiekosten bij kinderen ouder dan 18 jaar. Is dit hergeval, dan kun je naar aanleiding van de gemaakte afspraken zorgen dat de vader ook meebetaalt aan de studiekosten. 

Valt schoolgeld onder kinderalimentatie?

Zoals hierboven beschreven valt schoolgeld onder de kinderalimentatie. Hebben jullie alleen afspraken over de kinderalimentatie gemaakt, dan vallen kosten als schoolreisjes, laptop ed inderdaad onder de kinderalimentatie. Je mag hier dan iets aan bijdragen, maar dat is vrijwillig. Hebben jullie naast de afspraken over de alimentatie ook nog een aparte afspraak gemaakt over schoolkosten, dan kan het zijn dat je wel geacht wordt om hier aan mee te betalen. Je zult dat even in het convenant moeten nalezen welke kosten onder deze schoolkosten vallen.

Succes!

ScheerSanders Advocaten

REACTIES

Lambregts - 25 jun 2017

Wat als je kind 16 jaar is en gaat studeren? Alimentatie blijft hetzelfde, maar is je ex partner verplicht om studiekosten mee te betalen? Los van de alimentatie? En is er een tegemoetkoming voor alleenstaande ouder of is daar alleen het kindgebonden budget voor?

  mila - 14 mrt 2021

  tot je 18e betaalt de overheid de lesgeld basisschool , vmbo en mbo na je 18e betaalt je lesgeld voor mbo boeken en laptop zal je wel zelf moeten betalen en hopen dat de ex meebetaalt

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 27 jun 2017

De advocaat van ScheerSanders antwoordt het volgende: De kinderalimentatie is bedoeld om alle kosten te dekken. Het delen van studiekosten 50-50 is, behoudens andere afspraken, dus in beginsel niet aan de orde. Als je kind onder 18 is en gaat studeren vervalt in veel gevallen kinderbijslag en kindgebonden budget als er in aanmerking kan worden gekomen voor studiefinanciering. Op Nibud kun je daar het nodige over vinden. De regeling is mede afhankelijk van het onderwijs dat een minderjarige volgt (MBO, BBL of HBO/WO).

Anoniem - 28 okt 2017

Geldt dat voor alle extra kosten als er geen afspraken gemaakt zijn? Ik ontvang €100 per kind per maand kinderalimentatie en draai dus op voor studiekosten, schoolgeld, schoolreizen, studiemiddelen, orthodontie, medicijnen buiten het zorgsysteem, fietsen, telefoonabonnementen en laptops? Kan toch niet evenredig zijn?

  Pascal - 14 mrt 2018

  Altijd zielig als mensen anoniem gaan reageren. Anoniem ik heb een ex die wajong uitkering krijgt / kindertoeslag / alleenstaande ouder vergoeding / zorgtoeslag / huurtoeslag en dan nog 150 allimentatie per kind, ze zit over de 2200 euro, als ex partner heb ik een uitkering van nog geen 1300 en twee kinderen dus hou 1000 over, ik budgetteer en klaag er verder niet over maar wat is evenredig?

Profielfoto van Eline

Eline Stap - 14 mrt 2018

Zielig als je anoniem reageert? Waarom? Ik schrijf hier ook niet onder mijn eigen naam. Waarom gelijk zo met een vinger wijzen en doen of je beter bent? Ik kan vele redenen bedenken waarom iemand hier niet met zijn/haar eigen naam reageert. Het siert je als je iedereen in zijn/haar waarde laat en niet gelijk aan gaat vallen. Goed dat je kunt budgetteren, geef liever tips dan een klap.

J. vd Horst - 2 jun 2018

Ons kind is 21 geworden en in het convenant bepaald, dat de ouders naar rato van inkomen de studiekosten betalen. Ons kind is uitwonend en kan niet in het eigen levensonderhoud voorzien. Wat valt precies onder studiekosten, toch niet alleen het collegelid?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 jun 2018

  Zoals hierboven beschreven wordt, bepaal je gezamenlijk de hoogte van de bijdrage. Dit wordt dan verdeeld naar rato van het inkomen. Wanneer je kind niet in het eigen onderhoud kan voorzien, zullen ook deze kosten verdeeld worden over beide ouders. Het betreft dus niet alleen het collegegeld. Je kan natuurlijk afspraken maken met je kind over zijn/haar eigen bijdrage.

  Annabel - 4 feb 2019

  Hoe wordt deze verdeling 'naar rato' dan berekend, is hier misschien een soort formule/berekening voor?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 feb 2019

  Je kijkt dan naar de verhouding tussen de inkomens. Als de een bijvoorbeeld € 1.000 verdient en de ander € 2.000, dan betaalt de tweede ouder 2 x zoveel aan studiekosten.

  Maaike - 16 apr 2024

  Is dit niet kort door de bocht? Als een moeder al 12 jaar niet meer dan 16 uur wilt werken omdat ze anders haar huur en zorgtoeslag kwijtraakt, dat dan de vader naar rato van inkomen moet betalen? En dan de vraag: het “kind” is het niet eens dat ze alleen van de vader “nog maar” €500,- per maand krijgt. Daarnaast verbreekt ze alle contact met de vader, moet deze dan toch blijven betalen?

  Hannah Zeeuw - 26 feb 2021

  U heeft het over kosten verdelen naar rato. Maar in principe doet DOU dit toch al met hun berekening? Iedere ouder krijgt toch bericht van DOU op het moment dat je kind 18 word een nog studeert waarin staat wat je volgens hun zou kunnen bijdragen? Volgens mij maakt dit overleg met je ex overbodig. Doe gewoon je plicht als ouder en laat je kind niet het dupe zijn. Daarmee zeg ik niet dat je exact dit bedrag hoeft te betalen, maar ga dan in overleg met je kind.

Anne - 15 aug 2018

Wij zijn destijds niets overeengekomen over studiekosten en we zijn al jaren niet 'on speaking terms' helaas. Nu wordt mijn zoon 18 en gaat studeren. De €63,- per maand die mijn ex aan alimentatie betaald gaat nu dus naar mijn zoon. Kan mijn zoon verder nog aanspraak doen op een bijdrage in de studiekosten door mijn ex-man?

Theresa - 5 jan 2019

Ons kind is 10 jaar. Ik krijg alimentatie ieder maand. Wat als mijn kind naar de middelbare school gaat? Is de ex dan naarst de alimentatie verplicht de schoolkosten mee te betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 jan 2019

  De kinderalimentatie is bedoeld om alle kosten te dekken. Dus ook de schoolkosten voor de middelbare school.

  SB - 19 jun 2020

  En extra schoolkosten voor Tweetalig Onderwijs. Moet ik die ook betalen uit de kinderalimentatie?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 jun 2020

  Beste SB, Als jullie en bedrag hebben afgesproken, vallen daar in principe alle kosten onder. Er hoeft dus, normaal gesproken, niks extra's betaald te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een convenant nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouders deze kosten moeten betalen.

Mama - 8 feb 2019

Kosten voor de middelbare school schrijft u. De kosten voor de HBO gaan dus naar rato verdeeld worden, ongeacht de kinderalimentatie en duo bijdrage advies? ( kind is geen 18, HBO, op kamers )

Sigaro - 17 feb 2019

Hoe zit het met een kind dat 18 jaar wordt , waarmee geen contact is in de laatste 5 jaar, door toe doen van ex-partner . Hierbij is ook geen informatie (hoewel plicht) de laatste 5 jaar doorgegeven over studie e.d.. Hoe kan ik nu weten of ze nog studeert / werkt , terwijl ik wel moet betalen ?

Gianna - 18 mrt 2019

Mijn kind doet na haar Hbo-opleiding een universitaire master en is inmiddels 24. Haar vader betaalt haar nog steeds de destijds vastgestelde kinderalimentatie en wil niet meer bijdragen. Ik betaal alle andere onkosten. Ik heb voor haar studie gespaard, op een studierekening, maar na de HBO-studie was dat spaarpotje leeg en ik wil niet dat ze schulden heeft of leent. Gisteren ontdekte ik dat er in het convenant iets anders staat: " Mocht het saldo van de desbetreffende studierekening ontoereikend zijn om alle kosten te betalen, dan zullen partijen in verhouding tot hun brutosalaris, verhoogd met de vakantietoeslag, in het tekort bijdragen." Ik heb mijn ex op dit artikel in het convenant gewezen, maar zijn reactie is dat hij al een bedrag bijdraagt. Hoe nu? Ik betaal in totaal zo'n 16.000 euro meer dan hij, terwijl hij meer draagkracht heeft. Heeft het zin hier nog mee aan de slag te gaan, of levert dat meer verdriet op dan het oplevert?

theo - 9 apr 2019

Ik betaal aan kinderalimentatie 310 voor mn zoon die 17 is. Ik ga vanaf 01-09 als mn zoon 18 wordt per maand van een spaarrekening, op naam van mn kind en door mij gespaard, €190 betalen. Kan ik dan de alimentatie verminderen met € 190? Dus spaarrekening bijdrage en 120 alimentatie? zodat totaal weer €310 wordt?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 apr 2019

  Ten aanzien van de spaarrekening op naam van zoon is het van belang of hier eerder afspraken over gemaakt zijn, zoals van en voor wie het geld op de rekening is. Als kind 18 wordt kunnen nieuwe afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie worden gemaakt, tussen vader en kind en/og vader en moeder, hoogte mede afhankelijk van wijzigingen omstandigheden per datum 18e verjaardag kind ( Kosten kind? Uit huis? Welke studie?) en het welvaartsniveau in het gezin toen de ouders nog samenwoonden. De Alimentatiespecialist

Piet - 11 apr 2019

Ik ben 10 jaar gescheiden en heb 8 jaar lang voor mijn dochter 750 euro per maand betaald en voor mijn zoon betaal ik al 10 jaar 750 euro per maand. Deze hoge bedragen zijn 10 jaar geleden voor de crisis bepaald en heb krom gelegen en daarbij ook nog een hoog bedrag aan partner alimentatie. Eind dit jaar wordt mijn zoon 21 en stopt de kinderalimentatie en ik heb enige tijd geleden tegen mijn ex vrouw gezegd dat zij van deze hoge bedragen die zij zich toe-eigend, moet sparen voor de opleiding van mijn zoon omdat ik dr afgelopen 10 jaar mijn best heb gedaan. Ben benieuwd wat mij nog te wachten staat en vraag mijzelf af of er stappen worden ondernomen en of dat kan om geld van mij lis te krijgen.

Silvia1969 - 12 apr 2019

Toen wij gingen scheiden was er nog studiefinanciering . Er is niets vastgelegd in convenant. Ik draai dus op voor alle kosten van studie in mijn eentje. Nu wordt kind 18 en geld gaat dan naar kind aldus vader. Maar ik heb alle kosten van onderhoud en studie. Moet ik nu mijn kind een rekening gaan sturen en hopen dat hij die betaald? En zo niet wat dan? Ik moet bijbaan nemen en kan nig geen kop koffie op een terras drinken. Mijn ex heeft net een huis van 1,8 miljoen laten bouwen en laat mij alleen studie betalen. En dat kan gewoon in Nederland. Net als omgangsregeling... komt hij ze niet halen dan moet ik het maar oplossen. Hij heeft bezoekrecht en ik zorgplicht. Je maakt afspraken maar als hij zich er niet aan houd mag dat. Toen ze klein waren heel vaak onbetaald verlof dagen moeten opnemen. Er is nig veel wettelijk niet goed vastgelegd. Heel jammer.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 apr 2019

  Beste Silvia, zolang je studerende kind van 18 nog bij jou woont, is het gebruikelijk dat de kinderalimentatie nog aan jou wordt betaald. Als de kinderalimentatie aan je kind wordt betaalt is het inderdaad redelijk dat je kind (een deel van) de kosten zelf gaat betalen.

Bart - 1 jun 2019

Mijn dochter eist na haar 21 jaar (sept 2019) nog bijdrage in de studiekosten van mij (staat in convenant dat ik zal bijdragen indien nodig) maar ze heeft inmiddels een bankrekening van 20.000 euro, woont thuis bij mijn exvrouw , heeft een partime bijbaantje. Ik heb jarenlang 520 euro voor haar betaald en heier heeft ze dus ook van gespaart. Ben ik verplicht te betalen, ze zegt behoeftig te zijn maar zit elke week in een restaurant uit te eten, koop een nieuwe scooter etc setctc en heeft dus meer spaargeld als ik op haar bank staan, welke wij is voor haar studie. Ze zegt letterlijk geen contact meer met me te willen als ik niet betaal...

Annet - 15 jul 2019

Kan iemand ons helpen met het volgende. Zoon 19, ontvangt 200 euro aan alimentatie. Ontvangt DUO en gaat een BBL opleiding volgen waardoor hij ook inkomsten heeft. Dient er dan nog alimentatie betaald te worden?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jul 2019

  Zie de blog:https://nieuwestap.nl/kinderalimentatie-en-eigen-inkomsten-van-het-kind/ Als een kind studeert heeft het eigen inkomen ( uitzonderingen daar gelaten) geen invloed op de kinderalimentatie. De uitzondering voor het werk/leer project, betekenen dus dat voor de zoon die werkt, de hoogte van de bijdrage aangepast kan worden, lettend op het oude welvaartsniveau en de eigen inkomsten van het kind uit het leer/werk project.

Marjan - 1 aug 2019

Mijn ex partner betaald mij niet het afgesproken(en door de rechter uitgesproken)bedrag aan kinderalimentatie. Verhalen op hem kon niet via het LBIO daar de uitspraak was 500 euro per maand zolang hij die baan had die hij toen der tijd had. Hier had ik dus nooit mee akkoord moeten gaan aangezien hij een maand later ontslag kreeg. En daarna weer maanden helemaal niets ontving. Geld om (weer) hierover te procederen had/ heb ik niet. Inmiddels betaald hij maandelijks 300 euro voor 2 kinderen. Nu worden mijn dochters 18 in november en zijn student HBO/MBO. Zij zouden dus 250 euro per persoon aan alimentatie van mijn ex partner moeten ontvangen maar zullen dus maar 150 euro per persoon krijgen. Voor studiekosten en boeken en onderhoud e.d. is dat niet heel veel. Is er een goedkope mogelijkheid voor hen om hier tegen in te gaan en welke? Praten met hem erover is geen optie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 aug 2019

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl U, of uw dochters nadat zij 18 zijn geworden kunnen trachten in overleg een nieuw alimentatiebedrag met de vader overeen te komen, wij kunnen de nieuwe alimentatiebedrage berekenen, tot 18e jaar en na 18e jaar. De nieuwe bedragen zijn afhankelijk van uw huidig inkomen en het actuele inkomen van vader. Wil de vader niet meewerken dan kunt u (kunnen uw dochters) een rechtszaak starten. Wellicht komt u (uw dochters) in aanmerking voor een toevoeging, dan betaal je zelf alleen een eigen bijdrage aan de advocaat. De rest van de kosten worden betaald door de overheid. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, maximum inkomen om in aanmerking te komen bedraagt (2019) € 27.300,00.

Ron - 21 aug 2019

Hallo, kan iemand mij antwoord geven op het volgende: Ik betaal voor mijn oudste dochter (word december 18) 350,-- per maand. Ze gaat een HBO opleiding doen vanaf september en mijn ex meldt me doodleuk dat ik ook mee moet betalen aan college geld etc (1e jaar iets van 1600,--)... Ben ik dit verplicht? Groet, Ron

Marco - 22 sep 2019

Vraagje, ik betaal mijn aanstaande ex door een tijdelijke voorziening kinderallimentatie. Zit hier ook de studiekosten in...? Dochter is gaan studeren en moet het eerste schoolgeld €1600 betalen. Ex geeft maar €200 uit aan kinderkosten (zoon 14 en dochter 17) per maand en krijgt €600. Mijn dochter gaat nu een schuld aan want zij wenst niets te betalen. heeft een eigen schoonheidssalon en is achterover gaan hangen en dus nauwlijks inkomsten......!!!!????

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 sep 2019

  Beste Marco, "Wordt een kind 18 jaar oud en wordt er alimentatie betaald, dan betaalt de alimentatieplichtige ouder dit zelfde bedrag als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie aan het kind zelf. Het kind, dan jong-meerderjarige genoemd, heeft dan dus recht op het bedrag. Vaak wordt door de ouders samen afgesproken dat als de jong-meerderjarige nog thuis woont, het bedrag gewoon doorbetaald wordt aan de andere ouder. Dat voorkomt namelijk gesteggel over de hoogte van anders te betalen kostgeld bijvoorbeeld. LET OP: de bijdrage in levensonderhoud en studie loopt van het 18de jaar tot het 21ste jaar" Dus: je kan de kinderalimentatie aan het kind zelf betalen vanaf het 18e levensjaar.

Marco - 4 nov 2019

Bedankt voor je reactie, maar niet het antwoordt op mijn vraag. Ex krijgt €600 inderall. Zit hier ook het schoolgeld in of niet.Dochter is nu 17 en wordt in mei pas 18.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 nov 2019

  Beste Marco, dit is de reactie van de Alimentatiespecialist Extra kosten voor 18e jaar kind dienen bovenop de eerder bepaalde alimentatie te komen, vader en moeder ieder een deel pro rato draagkracht. Rekening dient te worden gehouden met mogelijkheden studiefinanciering en consequenties voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Uitzondering, zouden de ouders de extra studiekosten- indien nog samenwonend- hebben moeten besparen op andere kosten kinderen dan wordt de kinderalimentatie niet verhoogd. Zodra dochter 18 jaar wordt dient een geheel nieuwe berekening te worden vervaardigd.

  Anoniem - 26 feb 2020

  Toch benieuwd hoe de draagkracht wordt bepaald. Mag je dan weer aan de gang met info-uitwisselen of de draagkracht op moment van scheiden?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 feb 2020

  Vanaf 21 gaat het om een bijrage naar rato van de draagkracht op dat moment, dus ja er zullen gegevens moeten worden uitgewisseld. Tenzij er bij de scheiding natuurlijk al afspraken zijn gemaakt over deze periode.

  Es - 13 sep 2020

  Onjuist, zie tremanormen 2020

Eric - 23 dec 2019

Mijn kind wordt binnenkort 18 en ben in gesprek over de kinderalimentatie. Ik betaal 443 pmnd. Daarnaast is er een aparte studierekening waar de HBO opleiding volledig uit betaald wordt. Uit kostenplaatje blijkt dat de werkelijke kosten 300 zijn (incl. 150 kostgeld omdat ze bij ex inwoont) . Kan ik het maandbedrag aanpassen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 dec 2019

  Beste Eric, dat kan als moeder en 18 jarig kind daarmee instemmen.

Robert - 30 jan 2020

Goedemiddag, Ik heb al veel (mee)gelezen maar een concreet antwoord kan ik niet vinden. Contact met kind en ex is probleemloos, en wil dit natuurlijk zo houden, vandaar de volgende vraag. Mijn dochter wordt binnenkort 18 jaar en studeert MBO. Ik betaal al 15 jaar alimentatie. Nu komt natuurlijk het DUO ivm de berekening studiebeurs. Is het nou zo dat ik straks alimentatie ėn de berekening van het DUO moet gaan betalen of vervangt de studiebeurs de alimentatie. Ik weet dat het bedrag nooit minder wordt dan de vastgestelde alimentatie, daar gaat het ook niet om. Voorbeeld Huidige situatie: Alimentatie €200 Verwachting Duo: €250 Moet ik dan straks totaal €450 (eerder berekende alimentatie + DUO) of €250 (berekening draagkracht duo) betalen? Hoop hier een duidelijk antwoord op te krijgen. Bedankt alvast

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 jan 2020

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Er zijn meerdere scenario’s mogelijk, kosten dochter bepalen aan de hand van de WSF norm, op basis van vroeger welvaartsniveau of op basis van kostenoverzicht dochter. De kosten worden verdeeld tussen beide ouders. Bedrag kinderalimentatie kan lager of hoger worden dan de eerder vastgestelde alimentatie. De studiebeurs vervangt niet de alimentatie, wel wordt bij de vaststelling van de kinderalimentatie (gedeeltelijke) rekening gehouden met (onderdelen van )de beurs en met de veronderstelde bijdrage ouders en mogelijk ook met inkomen dochter. Een specifieker antwoord is mogelijk indien alle gegevens van de zaak bekend zijn en na berekeningen, gezien alle verschillende mogelijkheden. Wij kunnen aanbieden om de juiste bedragen te berekenen voor een bedrag van € 49,00. Dit is inclusief een uitgebreide rapportage. De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation.

  Anne - 2 nov 2020

  jammer dat jullie geen duidelijk natwoord geven op deze duidelijke vraag. Wat moet Robert betalen ? 200,- 250,- of 450,- ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 nov 2020

  Die berekening is alleen te maken als er meer gegevens bekend zijn Anne.

  Kora - 5 nov 2020

  Wat ik overal lees op internet is dat de vader dan € 250 moet betalen.

lKe - 19 feb 2020

Mijn dochter is 21, studeert en heeft een aanvullende studiefinanciering via DUO. De hoogte hiervan is, heel krom, afhankelijk van de hoogte van het inkomen van beide ouders, hoewel ze dus ouder is dan 21. Tot voor kort kreeg ze bijna het volledige bedrag, maar omdat haar vader (met wie ze geen contact heeft) nu kennelijk ook een inkomen heeft, is haar aanvullende studiefinanciering flink gedaald. De rekenmethode van DUO is echter heel ondoorzichtig. Mijn inkomen is gedaald in 2018, mijn ex heeft nu dus kennelijk ook inkomen. Mijn ouderbijdrage is gestegen en flink ook. Zijn ouderbijdrage is nog steeds op nihil gesteld. De ouderbijdrage is overigens niet verplicht gesteld door DUO. Alle kosten voor haar, komen dus op mij neer. Om zijn inkomen niet mee te laten tellen, moeten er wel heel zwaarwegende factoren zijn. Een heel krom systeem dus!

Paul - 19 mrt 2020

Toch weer een andere situatie en ik hoop dat iemand het juiste antwoord heeft: Zoon is 13 jaar en ik betaal netjes alimentatie. Nu vraagt de ex partner een bijdrage voor een nieuwe fiets en school spullen. Ex partner heeft volledig voogdij en ontvangt kinderbijslag, ik heb weekend bezoek 2x per maand. Wat moet ik evt buiten de kinder alimentatie nog meer betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 mrt 2020

  De gebruikelijke schoolspullen zijn inbegrepen in de kinderalimentatie. Of extra dient te worden bijgedragen in de kosten van een nieuwe fiets hangt af hoe met deze kosten zou zijn omgegaan indien u niet was gescheiden. Zou u deze kosten hebben moeten besparen op andere uitgaven van uw zoon, dan is geen extra bijdragen nodig. Zou u de kosten van de nieuwe fiets niet hebben behoeven te besparen op andere uitgaven voor uw zoon, bijvoorbeeld voldoende inkomsten / spaargelden om deze aan te schaffen, of te besparen op andere (niet voor de zoon) uitgaven, dan dient u wel bij te dragen in de kosten voor de nieuwe fiets. Bijdrage op basis van ieders draagkracht. De Alimentatiespecialist

Willem - 30 mrt 2020

Mijn zoon is 19 jaar. In Juni 2019 jaar heeft hij zijn school beeindigd en is hij fulltime gaan werken. In de covenant staat dat "de kinderallimentatie eindigd op de eerste dag van de maand gelegen nadat hij zijn studie stopt". er staat verder niets vermeld over doorbetalen tot zijn 21e jaar. Ben ik desondanks volgens de wet wel verplicht om kinderallimentatie door te betalen tot hij 21 is. ?

Ikke - 25 apr 2020

Ik betaal alimentatie kind moet ik dan ook de eigen bijdrage school nog betalen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 apr 2020

  Beste Ikke, in principe wordt het schoolgeld uit de kinderalimentatie betaald. Maar afhankelijk van de opleiding die het kind volgt, particulier?, de leeftijd van het kind, ouder dan 21?, of de afspraken die in het ouderschapsplan zijn gemaakt, kan daar van worden afgeweken.

hoe verder - 19 mei 2020

Mijn zoon is inmiddels 19 jaar, maar is gestopt met zijn studie, moet ik dan toch nog kinderalimentatie betalen?. in het convenant staat namelijk het volgende: De betaling zal eindigen op de eerste dag van de maand gelegen, nadat het kind zijn studie stopt. er wordt nergens gesproken over zijn 21 jaar

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 mei 2020

  Ouders zijn inderdaad wettelijk verplicht om tot 21 te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen. Maar er wordt wel rekening gehouden met de eigen inkomsten van het kind. Dus als hij nu is gaan werken kan dat een aanleiding zijn om het bedrag van de kinderalimentatie aan te passen. Je leest er in deze blog meer over.

Ivo - 13 jun 2020

Dag ik heb een dochter van 12 jaar en die gaat straks naar de middelbare school.tijdens de scheiding is een afspraak gemaakt over de allementatie maar nu ze naar de middelbare school gaat vraagt mijn ex vrouw, waar mijn kind woont(helaas) om een hogere bijdrage in de kosten voor de school en buskaarten en dergelijke. Wat zijn de richtlijnen hierin en wat is redelijk on hierin meer te gaan betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Het feit alleen dat de dochter nu naar de middelbare school gaat is geen reden tot wijzing van de kinderalimentatie. Wel kunnen redenen zijn; bijzondere kosten dochter (niet de schoolkosten) of vader of moeder hebben thans een ander inkomen dan tijdens de voorgaande vaststelling of de omgangsregeling is aangepast. Of de gezinssituatie kan gewijzigd zijn.

Dave - 8 jul 2020

Goedemiddag, Ik heb een zoon van 11 jaar. Hij gaat na de vakantie naar de middelbare school. Moeten de kosten voor de middelbare school, zoals laptop, schoolreisjes, sportkleding, van de kinderalimentatie betaald worden? Alvast bedankt voor uw reactie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jul 2020

  Beste Dave, hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl: Hebben jullie alleen afspraken over de kinderalimentatie gemaakt, dan vallen dit soort kosten inderdaad onder de kinderalimentatie. Je mag hier dan iets aan bijdragen, maar dat is vrijwillig. Hebben jullie naast de afspraken over de alimentatie ook nog een aparte afspraak gemaakt over schoolkosten, dan kan het zijn dat je wel geacht wordt om hier aan mee te betalen. Je zult dat even in het convenant moeten nalezen welke kosten onder deze schoolkosten vallen.

Paola Lubbers - 25 jul 2020

Goede dag, Ik ben gescheiden en heb een zoon van 18 (zijn vader maakt de alimentatie rechtstreeks aan mijn zoon over) Aankomend schooljaar gaat hij voor het eerst lesgeld betalen. Ik ontvang een uitkering die iets boven het minimum ligt, maar kan de kosten van 1206 euro niet opbrengen. Ik hoeverre is zijn vader verplicht de schoolkosten te betalen of tenminste een bijdrage te leveren.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 jul 2020

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Bedankt voor jouw vraag. Als jullie in het convenant of het ouderschapsplan geen aparte afspraken hebben gemaakt over schoolkosten, dan vallen deze kosten onder de alimentatie. De ex is in dat geval verder niet verplicht om een bijdrage te leveren. Zijn hier wel aparte afspraken over gemaakt, dan kun je hem/haar hier natuurlijk aan houden.

JPA - 11 aug 2020

Goedendag, Ik ben alimentatieplichte en betaald aan mijn zoon van 20 jaar 368 euro/mnd. Hij is klaar met zijn studie en moet een jaar wachten op zijn vervolg studie (werk/leer traject). Hij kan in de tussen jaar gaan werken en bijverdienen. Maar hij is nog niet erg gemotiveerd. Ben ik nog steeds verplicht om 368 euro/mnd te betalen ondanks hij gestopt is met zijn studie??

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 aug 2020

  In principe geldt de onderhoudsplicht van ouders tot het 21e levensjaar van het kind. Als jouw 20-jarige zoon besluit te stoppen met school dan kan hij inderdaad zelf fulltime aan de slag en een inkomen verkrijgen. Hierdoor komt de onderhoudsplicht te vervallen. Het lastige is wel dat je nooit zomaar eenzijdig mag besluiten de betaling te stoppen. Doe dit altijd in overleg. Gaat jouw zoon niet akkoord met jouw voorstel dan kun je een advocaat inschakelen. Meer informatie kun je hier vinden: https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-jongmeerderjarigen.html Succes!

Jansen - 16 sep 2020

In het echtscheidingsconvenant zijn afspraken gemaakt over herziening van de kinderalimentatie bij een inkomenswijziging van meer of minder dan 10%. Hoe kom ik erachter wat zijn inkomen nu is?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 16 sep 2020

  Heb je hem daar al naar gevraagd? Als dit de afspraak is hoort daar de verplichting bij elkaar inzage te geven in de inkomensgegevens. Bijvoorbeeld een salarisstrook, jaaropgave of belastingaangifte.

joshia - 22 sep 2020

mijn ex man en ik hebben een kind 8 jaar, nu wil hij dat ik 121 euro alimentatie ga betalen ( berekend via tremanorm). we hebben 50/50 co-ouderschap. Wat moet hij van de alimentatie gaan betalen? op op latere termijn? we hebben nergens iets vast gelegd wat ervan betaald moet worden of andere afspraken omtrend betalingen doen. alleen dat we medische zaken nar rato betalen (bril/beugel enz)

Sophie - 21 dec 2020

Mijn ex man en ik hebben 2 kinderen, van 8 jaar en van 18 jaar. Die van 18 jaar woont al 2 jaar bij ex man en heb ik (bijna) 2 jaar geen contact mee(gemanipuleerd en omgekocht). en de jongste van 8 jaar woont bij mij en gaat om de weekend naar mijn ex man. Ex man wilt geen alimentatie betalen voor jongste dochter en heeft verweerschrift bij de rechter ingediend, maar heeft wel een aanvraag bij de rechter ingediend zodat ik voor ons andere kind van 18 ga meebetalen aan haar studie en levensonderhoud. ex man heeft aangegeven dat zijn inkomen bijna 30% is gedaald vergeleken met 2019, i.v.m. covid. Wat kan ik doen, hoe zou ik hiermee kunnen omgaan?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 feb 2021

  De enige manier om hiermee om te gaan is helaas door zelf ook een advocaat in te schakelen om hier tegenin te gaan en jouw belangen te behartigen. Doe je dat niet, dan wordt het verzoek van de ex eigenlijk min of meer automatisch door de rechter geaccepteerd. Jouw advocaat gaat voor jou aan de slag en zorgt ervoor dat je hier zo goed mogelijk uit komt. Wil je in contact komen met een goede advocaat bij jou in de buurt, dan helpen wij je graag. Je kan mij dan altijd even mailen of contact opnemen via https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html.

Rene vd Elst - 5 feb 2021

Mijn ex-vrouw en ik hebben vast gelegd de alimentatie. Ik betaal voor mijn zoon 200 euro alimentatie aan mijn ex-vrouw. Mijn zoon zit op het MBO en werkt daarnaast en heeft een goed inkomen. Hij moet ook 300 euro kostgeld betalen aan zijn moeder. Contact met mijn ex-vrouw is slecht, maar ik heb zoiets van, mijn zoon verdiend genoeg en dan hoef ik niet meer in zijn levensonderhoud bij te dragen. Is dat correct. Ik heb geen idee wat hij precies verdient, dat mag hij niet van zijn moeder zeggen. Hij wilde de alimentatie van mij niet direct op zijn rekening ontvangen. Hij wil niet tussen ons in zitten, anders moet hij het meteen weer overmaken. Mag ik stoppen met betalen van de alimentatie?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 feb 2021

  Helaas staat er niet in jouw verhaal hoe oud de zoon is. Ik gok 18 jaar of ouder. In dat geval is het zo dat er geen behoefte meer is aan alimentatie als het kind een inkomen heeft op bijstandsniveau. Dat betekent een inkomen rond de 1100 euro netto. Met alleen een bijbaan red je dit niet. Is er sprak van een school-werk traject, dan wellicht wel. Alleen dan kan de alimentatie wellicht worden stopgezet. Het geld dat hij verdient met een bijbaan heeft in principe geen invloed op de alimentatie en is dus extra. Dit neemt niet weg dat het jou wel vrij staat om met de zoon andere afspraken te maken (tenminste als hij 18 is). Zet deze afspraken dan wel altijd samen op papier. Hetzelfde geldt als hij inderdaad een inkomen op bijstandsniveau heeft. Ook dan is het belangrijk om samen op papier te zetten dat je mag stoppen met betalen. Wil hij dit niet, dan kan je dit alleen via de rechter regelen. Een advocaat kan je hier bij helpen. Neem hiervoor gerust even contact met ons op. https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html

Tima - 6 feb 2021

We zijn bezig met het ouderschapsplan, ex wil na 21e jaar van de kinderen geen alimentatie meer betalen. Terwijl ik wel wil vastleggen in het plan dat als de kinderen nog een voltijd studie volgen er tot 23 jaar betaald moet worden. Mijn advocaat zegt dat dit wettelijk niet kan. Een van de kinderen heeft een lichamelijke beperking en zou geen bijbaan kunnen doen. Wat moet ik in dit geval doen? Mee akkoord gaan tot 21jr. Of toch eisen 23 jaar. Dan moeten we waarschijnlijk naar de rechtbank.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 feb 2021

  Hoi Tima, Ik zou naar je advocaat luisteren. Er is geen onderhoudsplicht meer na je 21e. Wanneer je toch je ex wil overtuigen van het feit dat een van de kinderen geen bijbaan kan hebben en dus financieel geholpen moet worden, zou ik dat doen dmv communiceren. Je ex zal overtuigd moeten raken van het feit dat jullie kind iets langer hulp nodig heeft...

Anoniem - 24 feb 2021

Ik doe sinds kort een BBL opleiding, ik ben 19, mijn vader moet het dan gewoon aan mij door betalen toch? Is nogal een kwestie of ik mijn huur kan betalen of niet...

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 25 feb 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl Zo lang jij nog geen inkomen hebt op bijstandsniveau (rond de 1100 euro netto per maand) zal jouw vader de alimentatie gewoon moeten doorbetalen. Zit je eenmaal op dat bijstandsniveau dan mag jouw vader de alimentatie alleen stopzetten met jouw toestemming of via de rechter.

lol - 20 jun 2021

Ok, vraagje. 2020 officieel gescheiden en hebben 3 jonge kids van 4,6,9 jaar. Ex-man betaalt geen alimentatie voor de kinderen en is voor 90% out of the picture. Welnu... Stel de oudste wordt 18 en wil nog 4 jaar doorstuderen, dan is het dus het volgende scenario? Tot 18 jaar via overheid. Op 18 jaar aanvragen studiefinanciering (afh. van hoogte v.d. studiekosten evt. aanvulling.) Resterende studiekosten die er dan nog liggen (figuurlijk) door 2 delen. Waarvan dan 1 helft voor mijn rekening komt en de andere helft eigenlijk officieel voor rekening van de ex komt? (mits zoon niet bijvoorbeeld zelf inkomsten genereerd die boven het minimumloon uitkomen) Volg ik het zo een beetje goed? Kijk, de afwezigheid en redenen als vader zijnde de verantwoordelijkheid daargelaten, die laat ik bij de persoon in kwestie. Zeer grote kans dat ik hem over de studie bijvoorbeeld mogelijk ook nooit iets zal vragen al weet ik dan wel hoe dit wettelijk is onderbouwd.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 jun 2021

  Ik ben bang dat dit helaas niet zo werkt of hebben jullie in jullie ouderschapsplan of convenant de afspraak gemaakt om de studiekosten te delen? Is dat het geval, dan moet die afspraak natuurlijk worden nageleefd. Hebben jullie geen afspraken gemaakt over de studiekosten, dan vallen deze onder de alimentatie en moeten dus door de verzorgende ouder (jij) worden betaald. De enige manier om hier een tegemoetkoming in te krijgen van de ex is in overleg of door de alimentatie te gaan regelen. Wil hij geen alimentatie betalen, maar heeft hij wel een inkomen, dan kun je dit afdwingen via de rechter. Zo lang jouw kinderen nog geen 18 zijn kan jij dit voor ze regelen. Vanaf het moment dat de oudste 18 is, zal zij dit zelf met hem moeten regelen. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, dan kunnen wij je eventueel in contact brengen met een goede en betaalbare advocaat bij jou in de buurt die hierbij kan helpen. Laat het dan gerust even weten. Heb je nog andere vragen, dan mag je ook altijd even mailen. Wil je ons liever telefonisch spreken, dan kan dat via https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html Succes!

Johan - 22 jun 2021

Mijn kinderen zijn 15 en bijna 17 jaar oud. De oudste begint volgend schooljaar aan een hbo-opleiding. Hun moeder en ik zijn 2 jaar geleden gescheiden en ik zie dat mijn ex zich vooral druk maakt over haar nieuwe vriend en vooral geld uitgeeft aan etentjes en vakantie voor hen samen. De kinderen zijn ingeschreven bij mijn ex-vrouw maar zijn de ene week bij mij en de andere week bij haar. Ik wil dat mijn kinderalimentatie bij mijn kinderen terecht komt en niet wordt uitgegeven aan vakantie voor mijn ex. Mag ik de kinderalimentatie sparen voor toekomstige studiekosten? Als ik een spaarrekening open op hun naam en daar keurig tot hun 18e de alimentatie op stort? Moet ik dat geld persé overmaken op de rekening van mijn ex tot mijn kinderen 18 zijn?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 jun 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Een lastige situatie waar helaas veel mensen tegenaan lopen. Ik ben bang dat je hier heel weinig aan kan doen. Het is zeker een idee om het geld op een spaarrekening te storten, maar dit mag alleen als de ex het daarmee eens is. Een andere optie is het openen van een kinderrekening waar jullie de alimentatie en de kinderbijslag op storten. Op die manier heb je meer zicht op wat er met het geld gebeurd, maar ook dat kan alleen als de ex dat ook een goed idee vindt. Is dat niet het geval, dan zal je het geld naar haar moeten blijven overmaken. Overigens is het sowieso moeilijk inzichtelijk te krijgen waar het geld aan op gaat. Alimentatie is natuurlijk niet alleen maar bedoeld voor nieuwe kleren, schoenen enz. Hier moet ook de koelkast van gevuld worden en speelt mee in het betalen van vaste lasten als gas, water en elektra. Al met al gaat de alimentatie meestal gewoon mee in het huishoudgeld en is het eigenlijk onmogelijk om helder te krijgen waar het precies aan uitgegeven wordt. Ik ben dus bang dat je hier weinig mee kan. Het loslaten is misschien nog wel het beste advies… Succes!

Lot - 4 jul 2021

Mijn dochter is 17 jaar en gaat studeren. Met haar vader (nooit getrouwd, wel erkend) hebben we al zeker 10 jaar geen contact meer, hij heeft helemaal nooit meer wat van zich laten horen. Hij zat destijds al grotendeels in Marokko en vermoedelijk woont hij nu daar. Hij had hier veel schulden en geen vast inkomen. Heb hem destijds geen alimentatie gevraagd. We gaan nu een DUO aanvraag doen en vinden op het formulier `Inkomen ouder buiten beschouwing laten` de optie contact verbroken. Mijn dochter zou dan 250 euro aanvullende beurs kunnen krijgen. Dat willen we aankruisen, maar bij de verplichte stukken moet een kopie van een recente alimentatiebeschikking. Die is er dus niet. Moet ik nu een rechtszaak beginnen om alsnog alimentatie af te dwingen van iemand die waarschijnlijk in Marokko woont en sowieso geen geld heeft? Hoe werkt dit? Iemand die mij verder kan helpen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 jul 2021

  Hoi Lot, Ik kan je aanraden om eens contact op te nemen met DUO. Zij kunnen je aangeven wat er noodzakelijk is voor een dergelijke aanvraag.

Weya - 30 aug 2021

Een vraag. Mijn dochter is 15. Doet een mbo-4 studie met hierbij hoge kosten uniform a 350 euro. Boeken 450 euro. Moet mijn ex man hieraan meebetalen?

Stranell - 8 sep 2021

Mijn zoon is nu 21, woont bij mijn ex die al weer een tijd hertrouwd is en zit nog deels op beroepsopleiding. Maar met slechte resultaten. Kan er via destijds gemaakte afspraak over gezamenlijke bijdrage (ouderschapsplan) een bijdrage afgedwongen worden ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 sep 2021

  het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: Als een kind 21 is komt de alimentatieplicht wettelijk gezien te vervallen. Je bent dus niets meer verplicht of het moet zo zijn dat jullie hier in onderling overleg andere afspraken over hebben gemaakt. In dat geval blijven die afspraken van kracht en kan dat inderdaad worden afgedwongen.

Sova - 13 sep 2021

ik vind het altijd wel krom hoor; gescheiden, vrouw heeft nooit werk, ik doe mijn best om een baan te hebben en een goede baan te krijgen en zij krijgt het ene na het andere kind met weer een andere vent. En dan moet ik de hoofdprijs betalen om mijn kind te laten studeren omdat ik meer verdient, omdat ik werk in plaats van mijn hand op te houden wat mijn ex al 15 jaar lang doet. Mijn dochter is bijna 18 jaar, woont bij haar moeder en is afentoe bij mij in het weekend of vakanties. Tot nu toe betaal ik 170 euro per maand. Er was bij scheiding minder afgesproken (120 euro) maar uiteindelijk heb ik uit eigen beweging de afgelopen jaren ieder jaar met 10 euro verhoogd. Maar klopt het ook dat voor eventuele aanvullende beurs het inkomen van de ouder die de kinderbijslag ontvangt wordt aangehouden als meetlat voor bijdrage? En wordt het dan gezien dat het kind bij mij uitwonend is en ik dus 220 euro per maand aan mijn dochter moet betalen en mijn ex ongeveer 80 euro per maand als bijdrage in de studiekosten? En is dit bedrag nog naast de huidige alimentatie of niet?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 sep 2021

  Als jullie hier geen aparte afspraken over hebben gemaakt, dan vallen studiekosten gewoon onder de alimentatie. De ouder die de alimentatie ontvangt zal dit dus moeten betalen. Het alimentatiebedrag blijft gewoon hetzelfde. Hier heeft het berekenen van de aanvullende beurs e.d. geen invloed op. U blijft dus gewoon hetzelfde bedrag betalen, behalve als jullie andere afspraken hebben gemaakt over de schoolkosten. Hier nog een artikel over dit onderwerp: https://www.alimentatiewijzer.nl/nieuws/meebetalen-aan-schoolkosten-of-niet.html

Rene - 19 dec 2021

Hallo!! Ik sta op het punt om een ouderschapsplan te gaan tekenen. Wat is hierin verstandig en juist om te laten beschrijven als het gaat om het samen betalen van een studie vanaf 18 jaar?

Otto - 26 dec 2021

Mijn dochter is 23, wordt in april 23 en studeert aan een universiteit op Noord-Cyprus omdat ze bij haar vriendje wil zijn. Ze heeft tussendoor ook een jaar niet gestudeerd. Ze probeert nu 2 studiejaren in 1 jaar te doen. Moet ik nog steeds blijven betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 jan 2022

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Officieel komt het recht op alimentatie te vervallen als een kind 21 wordt. Vanaf dat moment kan je dus stoppen met betalen. Nou kan het zijn dat jullie hier in jullie scheidingsconvenant andere afspraken over hebben gemaakt. Als dat het geval is, dan zal je die afspraken inderdaad moeten naleven.

Sasjuh - 12 jan 2022

Ik sta er van te kijken dat niemand het er hierover heeft wat kinderen zelf bij kunnen dragen in hun studiekosten. Zij kunnen tenslotte ook een baantje zoeken om mee te betalen aan hun studie. Zo ben je samen verantwoordelijk. Bij ouders die samen zijn worden er afspraken met kinderen gemaakt over studiekosten. Bij gescheiden ouders lijkt het wel of kinderen zomaar “ recht hebben op”! Het lijkt op partneralimentatie. De ontvanger vindt vaak ook dat ze recht heeft op….. maar zelf proberen in eigen onderhoud te voorzien of draagkracht te verhogen, ho maar! Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we kinderen van gescheiden ouders dit zelfde voorbeeld mee te geven! “ Pap ik ben nu 18, stort jij de € 400 alimentatie aan mij, want ik heb daar recht op” . Studie is voor gespaard, er is een kinderrekening, gespaard voor als ze 18 zijn op rekening op naam. Wat moet zo’n kind dan met die alimentatie? Ik zou bijna willen dat mijn ouders gescheiden waren! Gelukkig heb ik geleerd voor mezelf te zorgen met hulp van mijn ouders maar zeker niet alleen financieel. Ik heb mijn kinderen hetzelfde meegegeven. Ik ben 10 jaar gescheiden nu. Ik ben meer gaan werken zodat mijn ex geen alimentatie hoefde te betalen. We hebben samen voor de studies gespaard en hebben een kinderrekening. Mijn dochter heeft een kleine studieschuld en verder alles zelf verdiend. Haar studiegeld wat wij gespaard hebben en wat over is heeft ze net gekregen omdat ze een huis gaat kopen! 22 jaar, vaste baan…. Wij zijn trotse ouders omdat we onze kinderen leren dat ze onafhankelijk moeten worden en voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Je hebt nergens zomaar recht op!

Jan - 11 mrt 2022

Goedendag, Naast de kinderalimentatie van 400 euro, betaal ik ook 70% van de schoolkosten. Mijn vraag is of ook schoolexcursies daar wettelijk ondervallen. Dat staat namelijk nergens vermeld en ex komt nu met de meest duren excursies aanzetten. Ik snap dat schoolboeken, laptop en materialen hiertoe behoren, maar luxe schoolreisjes lijkt me sterk. Kan ik ergens in de wet vinden wat er onder schoolkosten valt bij kinderalimentatie afspraken? Bedankt!

Trees - 25 apr 2022

Hoi, Mijn zoon van 19 is afgelopen augustus 2021gestart met een bbl opleiding hij werkt 24 uur en gaat 2 dagen naar school zijn salaris is €612,58 per maand. Nu heeft zijn vader vandaag oktober 2021 geen alimentatie (241,41) meer betaald omdat hij vindt dat mijn zoon in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Nu heeft mijn zoon het LBIO ingeschakeld en die hebben hem in maart 2022 gezegd dat ze beslag gaan leggen op zijn loon omdat hij niet zomaar kan stoppen met betalen. Maar mijn zoon heeft toch gewoon recht op de alimentatie van zijn vader.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 25 apr 2022

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Het inkomen van jouw zoon gaat pas meespelen als dit een inkomen is op bijstandsniveau. Dit ligt rond de 1100 euro netto. Zo lang het hier onder ligt mag jouw zoon het zien als bijverdienste en wordt dit ook niet meegenomen in een alimentatieberekening. De ex moet dus gewoon hetzelfde blijven betalen. Het LBIO kan in dit geval inderdaad gaan vorderen. Succes!

Mariska - 1 mei 2022

Goedemiddag Ik heb een dochter van 19 jaar uit eerder huwelijk, vader is overleden, ik ben opnieuw getrouwd Mijn dochter is vorig jaar op kamers gegaan en heeft aanvullende beurs van duo 643,00 en zorgtoeslag van 100,- Wil geen contact meer met ons, maar eist nu dat ik elke maand 350,- ga betalen aan onderhoudsplicht, kan dit zomaar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 mei 2022

  Om hier goed antwoord op te geven wil ik je eigenlijk meerdere wedervragen stellen. Het is mij nu niet duidelijk of vader bijvoorbeeld kinderalimentatie betaalde. Of dat jij degene was die kinderalimentatie betaald? Ouders die niet meer samen zijn, zijn verplicht te voorzien in de kosten van hun kinderen en in de kosten van het levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen tot 21-jarige leeftijd. De ouders dienen deze verplichting ook veilig te stellen voor na hun overlijden. Er is ooit een uitspraak geweest van het Hof over de onderhoudsplicht van een ouder na zijn overlijden. Als er achterstallig kinderalimentatie was, is er een mogelijkheid om te erven vanuit de nalatenschap. Als jij degene bent die geen kinderalimentatie betaald, kan jouw dochter jou niet zo maar eisen dat bedrag te geven. Daarnaast is de vraag of de hoogte van die €350,- wel klopt. Hier kun je onderling uitkomen door bijvoorbeeld hetzelfde zakgeldbedrag aan te houden die je voorheen afgesproken hebt. Of dochter kan het aan de rechter vragen. Maar dus afhankelijk of er kinderalimentatie was, en door wie die betaalt werd. Neem gerust eens een kijkje op onze site: www.alimentatiewijzer.nl.

Mirjam - 9 jun 2022

Beste, Mijn dochter is 18 jaar geworden. Haar vader heeft haar alimentatie naar overgemaakt. Nu is het zo dat hij geen extra bijdrage doet aan de komende studiokosten. Hij geeft aan dat de studiekosten in de alimentatie zit en dat het voor eigen rekening en die van mij komt. Verder is er geen ouderschapsplan. Klopt het dat mijn dochter de helft van de studiekosten van de alimentatie moet betalen en ik de andere helft?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 jun 2022

  Antwoord van Alimentatiewijzer.nl: Als jullie geen aparte afspraken over de studiekosten hebben gemaakt, dan is het inderdaad zo dat de verzorgende ouder hiervoor opdraait. Of jij de studie betaalt of je jouw dochter vraagt om ook een bijdrage te doen is aan jou. De dochter kan natuurlijk wel vragen aan vader of hij iets wil bijdragen. Hij is dit niet verplicht, maar wie weet wil hij vrijwillig meebetalen… Succes!

Diana - 24 jun 2022

Beste, mijn stiefzoon kreeg alimentatie tot zijn 21ste. Hij haalde zijn diploma en is gaan werken. Heeft inmiddels een vast contract. Nu wil hij volgend jaar, dan is hij 23jaar weer gaan studeren. Zijn we dan toch weer verplicht om tot zijn 24ste bij te dragen in de studiekosten? (Tot 24 jaar staat in het convenant, maar ook staat er zolang het kind, met redelijke resultatief en in overleg met een beroepsopleiding BEZIG is of studeert. Alvast bedankt

Henk - 3 aug 2022

Beste nieuwe stap, vraagje: Ik betaal kinderalimentatie aan 20 jarig kind die nu gaat studeren. Zijn kosten voor levensonderhoud, studie e.d. wil ik 50%/50% gaan betalen met mijn ex. Nu is haar standpunt dat dit naar draagkracht moet, is dit juist? Overigens heb ik een hoger inkomen dan mijn ex

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 aug 2022

  Kinderalimentatie wordt inderdaad naar draagkracht van de ouders berekend. De afspraak dat beide ouders 50-50 de kosten delen is wel mogelijk, maar dat zal in overleg met jullie kind moeten gaan. Die is immers inmiddels meerderjarig en mag daarom zelfstandig met de ouders afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dat hoeven de beide ouders dan niet meer onderling af te spreken. Maar wederom geldt dat dat wel mag, als kind daarmee akkoord gaat. Eventueel kunnen jullie er natuurlijk alsnog voor kiezen om een officiële berekening te laten maken. Ik stuur je nog even wat handige linkjes, waar je meer informatie kunt vinden over dit onderwerp. 1. over de hoogte en berekening van de alimentatie: https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-hoogte.html 2. over alimentatie voor jong meerderjarigen: https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-jongmeerderjarigen.html 3. over een berekening van de alimentatie: https://www.alimentatiewijzer.nl/berekenen/kinderalimentatie-behoefte.html Hopelijk kun je hiermee verder. Mocht je toch nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag!

Henk - 3 aug 2022

Beste stap dank voor jullie snelle antwoord. Ik ben niet helemaal duidelijk geweest denk ik. Studie kind start in september 2022, dan betaal ik hem rechtstreeks de kinderalimentatie. Maar stel, kind heeft 1.000,- per maand nodig en de kinderalimentatie is 400,- , dan komt kind dus 600,- per maand tekort. Ik zal dan extra 300,- per maand bijdragen en mijn ex dus ook 300,- per maand (50/50%). (totaal betaal ik dan 700,- en zij 300,-). Mijn ex stelt dat van die 600,- ik dan 400,- moet betalen en zij 200,- (omdat ik een hoger inkomen heb), is haar standpunt juridisch houdbaar?

Loes - 11 jan 2023

Met mijn dochter heb ik helaas al ruim 10 jaar geen contact. Ik heb netjes alimentatie betaald tot haar 21ste jaar. Nu krijg ik bericht dat ik tussen 21 en 25 jaar ook moet betalen (studie bijdrage). Dit zou ook in het convenant staan. Ik weet helemaal niks af van haar studie. Hier ben ik nooit over geïnformeerd. Mag ze zomaar stellen dat ik mee moet betalen als ik nooit akkoord heb gegeven dat ze deze studie kan gaan volgen. Ze heeft wel mijn geld nodig, maar heeft mij vooraf niet geïnformeerd.

Bezorgde Oma - 16 feb 2023

Hoi onze kleinzoon woont wegens problemen met zijn vader bij ons in. Tot nu toe betalen wij alles. Afspraken maken lukt niet. Hij wordt binnenkort 18 en studeert nog .Kunnen wij vader aansprakelijk stellen voor de komende studiekosten . En op welke wijze kunnen we hier hulp in krijgen. Vader is nogal agressief. Wij ontvangen op geen enkele wijze een financiële vergoeding. Wij doen dit met liefde maar vinden het ook krom.

G. - 17 apr 2023

Betaalt de moeder ook alimentatie aan het uitwonende, studerende kind (18-21jr)? Zo nee, waarom niet?

S - 19 jul 2023

Hallo, ik heb een vraagje. Ik zit op dit moment in scheiding. Mijn (nu nog) man en ik hebben 2 kinderen van 17 en 13 jaar. Mijn ex betaalt nu sinds 5 maanden €219,- per kind aan alimentatie vanwege een zorgkortingsregeling ivm met een co-ouderschap (50-50 zorgregeling). Alleen die co-ouderschap is er niet. De kinderen zijn 64 dagen per jaar bij hun vader en de overige 301 dagen bij mij. Tot nu toe redde ik het wel. Maar nu gaat mijn oudste van 17 naar het HBO aankomend schooljaar. Gelukkig is de basisbeurs terug en gaat hij ook €110,- per maand ontvangen. Maar zijn aanvullende beurs is wel afgewezen omdat vader meer dan €100.000 verdient. Ok prima, we verzinnen wel wat. Ik werk en heb ongeveer een jaarinkomen van €24.500, mijn zoontje werkt zelf ook en verdient daarmee rond de €300 per maand. Maar nu wilde hij collegegeld betalen (in termijnen), kreeg hij een melding, dat hij geen digitale incassomachtiging mag afgeven, omdat hij minderjarig is. Prima, dat heb ik op mijn naam gezet. Toen kwam de boekenlijst….ik heb een deel besteld gisteren, samen met kind, van €580 euro. Volgende maand de rest van ongeveer €1300. Ik stuurde mijn ex naar mijn idee een redelijk verzoek. Of hij de helft van het collegegeld en de helft van de nu al betaalde boeken aan mij wilt betalen (€868) Daar ging hij niet mee akkoord en meteen daarop heeft hij mijn zoon opgebeld en gezegd dat hij z’n zaken zelf moet oplossen. Even voor de duidelijkheid, kind is 17, heeft net zijn Havo diploma gehaald (dus niet meer leerplichtig), gaat voltijd HBO doen. Vader betaald 219 euro alimentatie aan mij. Ik weet dat ouders niet verplicht zijn mee te betalen, maar ergens voelt het onrechtvaardig. Voor mij is namelijk €868 van een netto maandinkomen van €1650 heel veel (zeker omdat ik vaste lasten heb van huidige woning en een paar van de nog echtelijke woning). Voor hem lijkt mij €868 van een netto maandinkomen van €6000 wel te doen. Maar goed hij is niet akkoord gegaan, ik heb dit deel van de kosten al betaald en gedeeld en ik zal er samen met m’n kind ook voor zorgen dat de overige €1300 volgende maand betaald wordt. Maar mijn vraag aan u is toch: Kan ik hiertegen iets doen? Kan vader verplicht worden iets bij te dragen? Of kan mijn kind DUO verzoeken om het inkomen van zijn vader buiten beschouwing te laten? Oh ja er is een ondertekend ouderschapsplan daarin is niets over financiën ingevuld.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 jul 2023

  Het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: In het geval van jouw zoon is vader niet verplicht om mee te dragen aan de kosten van de studie omdat hierover geen duidelijke afspraken zijn gemaakt in het ouderschapsplan. De kosten komen dus voor jou als alimentatie ontvanger. Als jij afspraken maakt met zoon om dat te delen dan is dat natuurlijk prima. Je kunt bij DUO aanvragen om toestemming te krijgen dat inkomen van vader buitengesloten wordt. Echter zijn hier wel strikte voorwaarden aan verbonden. Op hun website kun je het verzoekformulier vinden. Ik adviseer wel om een herberekening te laten maken van de kinderalimentatie gezien de omgangsregeling in de praktijk heel anders is en jij veel meer zorg draagt over de kinderen. Je kunt dit nu nog doen voor beide kinderen. Als zoon 18 wordt is het een zaak tussen hem en zijn vader. Als je hier samen met de ex overeen kunt komen kunnen wij je in contact brengen met een mediator. Heb je geen goed overleg om een herberekening te maken, overweeg dan om een advocaat in de arm te nemen. Ook deze hebben wij in ons netwerk beschikbaar. Wij kunnen je voor zowel een mediator als een advocaat in contact brengen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als je hier gebruik van wil maken of je hebt nog meer vragen, neem gerust contact op met De Alimentatiewijzer. Zij zijn te bereiken op 055-5395655 op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.15 uur.

Catharina Verberg - 8 sep 2023

Sinds de geboorte van zijn dochter heeft mijn man nauwelijks contact met haar. Er is wel maandelijks alimentatie betaald tot haar 21e. De laatste jaren was helemaal geen contact meer. Ze is inmiddels bijna 24 en vraagt nu ineens 350 euro per maand omdat ze gestart is met een opleiding en geld tekort komt. Een weigering daarvan moet worden onderbouwd om een aanvullende basisbeurs te kunnen ontvangen. Welke rechten heeft mijn man hierin? We schieten helemaal in de paniek hiervan.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 sep 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl Vervelend dat jullie hier zo van in paniek raken. Ik hoop dat paniek weg te kunnen halen door jullie eigenlijk heel duidelijk te kunnen zeggen dat man niets meer verplicht is tot dochter omdat zij de 21-jarige leeftijd al heeft bereikt. Dan vervalt de onderhoudsplicht. Ténzij anders afgesproken in ouderschapsplan of convenant. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende beurs zal DUO het beoordelen en is inkomensafhankelijk van beide ouders. Komt zij daar niet voor in aanmerking, dan kan zij niet gaan verhalen bij vader. Het is dan uit eigen wil dat vader wil bijdragen. Ik hoop hierbij je vraag te hebben beantwoord.

Kim - 23 sep 2023

Mijn nu 18-jarige zoon woont bij vader en verdient gem EUR 1000 per maand. Hij is maar de helft vd tijd op school. Vanwege ouderverstoting al 3 jaar geen contact en onlangs mijn handtekening vervalst om zo 21 dg naar Cyprus te gaan met een onbekend persoon op zijn kosten. Hij eist nu EUR 300 per maand zonder enige berekening en dreigt direct met advocaat.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 sep 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Wat een vervelende situatie om te lezen. Ik lees dat zoon een inkomen heeft en daarmee vrijwel genoeg verdient om zichzelf te onderhouden. Normaliter houden wij de bijstandsnorm aan om te kijken of iemand zichzelf kan onderhouden. Eigenlijk wil ik hiermee zeggen dat je geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen. Alleen mag je dit pas stoppen als dit goed overlegd is. Nu dreigt zoon met een advocaat, dus goed overleg zit er vermoedelijk niet in. Eerlijk gezegd zou ik het geld achter de hand houden en even afwachten of zoon daadwerkelijk stappen gaat zetten. Zo ja, dan heb je zelf ook een advocaat nodig en daar help ik je graag bij. Ik kan je dan in contact brengen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden eens te bespreken. Ik hoop je bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Laat het gerust weten als je meer hulp/vragen of een advocaat nodig hebt. Wij zijn bereikbaar op 055-5395655 iedere werkdag van 9.00-17.15 uur. Mailen mag uiteraard ook.

Yun - 29 sep 2023

Hi! Mijn dochter is 18 en gaat studeren. Ze krijgt studiefinanciering. Mijn ex zegt dat hij de kind alimentatie dus kan verminderen omdat er studiefinanciering is. Klopt dit?

Roland - 30 sep 2023

Goedendag, er zijn in het convenant afspraken gemaakt over schoolkosten. Mijn ex betaald kosten voor basis onderwijs en ik voor de middelbare schoolkosten. Wat valt hier dan onder ? Ik betaal al enige tijd ook de reiskosten van huis naar school en terug. Maar dit loopt ondertussen aardig op per maand. Weet iemand hier antwoord op ?

  Patricia - 4 okt 2023

  Goede avond In ons ouderschapsplan is allimentatie afgesproken tot een leeftijd van 21 Mijn ex partner wilt dit eruit hebben en wilt maar tot 18 allimentatie betalen. Dreigt daarnaast met veel dingen ten nadele van de kinderen. Als ik dit eruit laat halen is dit dan rechtsgeldig? En kunnen de kinderen dan evt nog aanspraak maken op allimentatie als ze 18 zijn? Ik wil het eigenlijk niet eruit laten halen maar om voor nu verdere problemen te voorkomen ben ik hiertoe wel in staat

Fien - 19 mrt 2024

Beste, In 2019 heeft de rechter onze scheiding uitgesproken met een berekening van kosten van de destijds geldende situatie: birthnesting. Inmiddels doen we al sinds 2019 (maand na de uitspraak) aan co- ouderschap 50-50, waarbij ik de verzorgende ouder ben: alle geldpotjes komen op mijn adres binnen. Ex betaald maandelijks een kleine bijdrage. Er zijn door de rechter geen afspraken vastgelegd over overstijgende kosten. Nu is het 2024. Naast dat de situatie uberhaupt al vrijwel direct anders was dan tijdens de uitspraak, is er nooit herberekend. Ik ben beter gaan verdienen, bij ex zijn ook wijzigingen geweest. Ex piekert er echter niet over om een herberekening te maken: hij zegt dat de rechter gesproken heeft. Ik ben zelfstandige en denk wel: het is in het belang van onze kinderen. (ik heb geen recht op partneralimentatie) Onze oudste wordt 18 volgend jaar, gaat mogelijk studeren. Ik zie het al gebeuren dat ik krom kan gaan liggen en hij met een schijntje fluitend door het leven gaat. Bij wie kan ik laten herberekenen?

Jolanda van Dijk - 22 apr 2024

Goedendag, onze zoon van 18 woont volledig bij mij en studeert. Sinds zijn 18e verjaardag betaalt zijn vader de kinderalimentatie nog steeds hetzelfde bedrag aan kinderalimentatie terwijl de kinderbijslag en toeslagen die ik eerder ontving voor onze zoon zijn weggevallen. Dit betekent dat ik nu een veel groter aandeel in de kosten voor zijn levensonderhoud bijdraag dan mijn ex. Hij weigert mij hierin tegemoet te komen. Ik ben op zoek naar een (gespecificeerd) staartje van soorten kosten van levensonderhoud (en het liefst met normen) zodat ik kan laten zien wat er allemaal bij komt kijken en welk deel nu bij mij neervalt. Ik heb al gekeken bij de normen van DUO, maar dat is me te globaal. Wie kan mij helpen?

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× zes = 48
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.