Menu

Kinderalimentatie en studiekosten

60 reacties
kinderalimentatie en studiekosten

Keuzestress of kostenstress

Nog voordat mijn dochter geboren was, werd mij al gezegd: “Geniet er maar van want voor dat je het weet, is zij 18 jaar en gaat zij het huis uit!”.

Ja, ja” en “Het zal wel..” was wat er bij mij op kwam. Toen. Nu besef ik dat het inderdaad zo is.

Je kinderen gaan voor je het weet naar de basisschool, krijgen schooladvies, maken de Citotoets, stomen door naar de middelbaren school en in no time speelt dan de vraag bij jouw kind: wat ga ik hierna doen? Werken of verder leren. Naar mbo, hbo of misschien wel universiteit.

Jouw zoon of dochter is druk bezig met het zoeken naar een passende opleiding, terwijl jij je het hoofd breekt over wat zal dat kosten en wie gaat dat betalen.

Kinderalimentatie en studiekosten

Als je gescheiden bent, hebben jullie als ouders, in het kader van de kinderalimentatie, misschien al onderling afspraken gemaakt over de studiekosten van jullie kinderen. Altijd goed om nog even te kijken wat jullie afgesproken hebben.

Ben je nog bezig met jouw echtscheiding, is het goed stil te staan bij wat je nu nog als ouders kunt regelen voor de studiekosten van jullie kind(eren) vanaf het 18de jaar. Denk daarbij ook eens aan een studieverzekering of “gewoon” een maandelijks bedrag sparen.

Bijdrage kosten levensonderhoud en studie

Wordt een kind 18 jaar oud en wordt er alimentatie betaald, dan betaalt de alimentatieplichtige ouder dit zelfde bedrag als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie aan het kind zelf. Het kind, dan jong-meerderjarige genoemd, heeft dan dus recht op het bedrag. Vaak wordt door de ouders samen afgesproken dat als de jong-meerderjarige nog thuis woont, het bedrag gewoon doorbetaald wordt aan de andere ouder. Dat voorkomt namelijk gesteggel over de hoogte van anders te betalen kostgeld bijvoorbeeld.
LET OP: de bijdrage in levensonderhoud en studie loopt van het 18de jaar tot het 21ste jaar.

Oké…..” hoor ik je denken. “En daarna dan, als mijn kind nog studeert, een opleiding volgt?

Kind ouder dan 21

Ja, dan is het wel zo prettig als jullie samen al geregeld hebben dat jullie ook na het 21ste jaar nog doorbetalen. Vaak is het doorbetalen gekoppeld aan de voorwaarde dat de opleiding in overleg gekozen is en de resultaten voldoende zijn. Maar jullie kunnen natuurlijk jullie eigen voorwaarden stellen.

Je zult dan bepalen wat de hoogte is van de bijdrage is vanaf het 21ste jaar. Je kunt aanhaken bij de kinderalimentatie die al betaald wordt. Vaak zie ik terug dat ouders willen bijdragen naar rato van hun draagkracht. Realiseer je dat je geen concreet bedrag bepaald hebt. Jullie kind kan dus niet aankloppen met het verzoek bedrag X te betalen. Er moeten gegevens op tafel komen. Dan is het wel belangrijk dat de verhoudingen nog goed zijn. Zo niet, is er kans dat je als kind tegenover jouw ouder(s) in de rechtszaal komt te staan. Als het mogelijk is, wil je dat wel voorkomen.

Studie-advies:

Probeer tijdens je scheiding of je al voor de langere termijn afspraken over studiekosten van jullie kind(eren) kunt maken. Heb je zulke afspraken niet en zijn jullie wel (weer) on speaking terms probeer dan alsnog tot afspraken te komen. En zet die natuurlijk op papier én spreek af dat jullie kind jullie er aan kan houden.

Succes!

ScheerSanders Advocaten

REACTIES

Lambregts - 25 jun 2017

Wat als je kind 16 jaar is en gaat studeren? Alimentatie blijft hetzelfde, maar is je ex partner verplicht om studiekosten mee te betalen? Los van de alimentatie? En is er een tegemoetkoming voor alleenstaande ouder of is daar alleen het kindgebonden budget voor?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 27 jun 2017

De advocaat van ScheerSanders antwoordt het volgende: De kinderalimentatie is bedoeld om alle kosten te dekken. Het delen van studiekosten 50-50 is, behoudens andere afspraken, dus in beginsel niet aan de orde. Als je kind onder 18 is en gaat studeren vervalt in veel gevallen kinderbijslag en kindgebonden budget als er in aanmerking kan worden gekomen voor studiefinanciering. Op Nibud kun je daar het nodige over vinden. De regeling is mede afhankelijk van het onderwijs dat een minderjarige volgt (MBO, BBL of HBO/WO).

Anoniem - 28 okt 2017

Geldt dat voor alle extra kosten als er geen afspraken gemaakt zijn? Ik ontvang €100 per kind per maand kinderalimentatie en draai dus op voor studiekosten, schoolgeld, schoolreizen, studiemiddelen, orthodontie, medicijnen buiten het zorgsysteem, fietsen, telefoonabonnementen en laptops? Kan toch niet evenredig zijn?

  Pascal - 14 mrt 2018

  Altijd zielig als mensen anoniem gaan reageren. Anoniem ik heb een ex die wajong uitkering krijgt / kindertoeslag / alleenstaande ouder vergoeding / zorgtoeslag / huurtoeslag en dan nog 150 allimentatie per kind, ze zit over de 2200 euro, als ex partner heb ik een uitkering van nog geen 1300 en twee kinderen dus hou 1000 over, ik budgetteer en klaag er verder niet over maar wat is evenredig?

Profielfoto van Eline Stap

Eline Stap - 14 mrt 2018

Zielig als je anoniem reageert? Waarom? Ik schrijf hier ook niet onder mijn eigen naam. Waarom gelijk zo met een vinger wijzen en doen of je beter bent? Ik kan vele redenen bedenken waarom iemand hier niet met zijn/haar eigen naam reageert. Het siert je als je iedereen in zijn/haar waarde laat en niet gelijk aan gaat vallen. Goed dat je kunt budgetteren, geef liever tips dan een klap.

J. vd Horst - 2 jun 2018

Ons kind is 21 geworden en in het convenant bepaald, dat de ouders naar rato van inkomen de studiekosten betalen. Ons kind is uitwonend en kan niet in het eigen levensonderhoud voorzien. Wat valt precies onder studiekosten, toch niet alleen het collegelid?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 jun 2018

  Zoals hierboven beschreven wordt, bepaal je gezamenlijk de hoogte van de bijdrage. Dit wordt dan verdeeld naar rato van het inkomen. Wanneer je kind niet in het eigen onderhoud kan voorzien, zullen ook deze kosten verdeeld worden over beide ouders. Het betreft dus niet alleen het collegegeld. Je kan natuurlijk afspraken maken met je kind over zijn/haar eigen bijdrage.

  Annabel - 4 feb 2019

  Hoe wordt deze verdeling 'naar rato' dan berekend, is hier misschien een soort formule/berekening voor?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 feb 2019

  Je kijkt dan naar de verhouding tussen de inkomens. Als de een bijvoorbeeld € 1.000 verdient en de ander € 2.000, dan betaalt de tweede ouder 2 x zoveel aan studiekosten.

Anne - 15 aug 2018

Wij zijn destijds niets overeengekomen over studiekosten en we zijn al jaren niet 'on speaking terms' helaas. Nu wordt mijn zoon 18 en gaat studeren. De €63,- per maand die mijn ex aan alimentatie betaald gaat nu dus naar mijn zoon. Kan mijn zoon verder nog aanspraak doen op een bijdrage in de studiekosten door mijn ex-man?

Theresa - 5 jan 2019

Ons kind is 10 jaar. Ik krijg alimentatie ieder maand. Wat als mijn kind naar de middelbare school gaat? Is de ex dan naarst de alimentatie verplicht de schoolkosten mee te betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 jan 2019

  De kinderalimentatie is bedoeld om alle kosten te dekken. Dus ook de schoolkosten voor de middelbare school.

  SB - 19 jun 2020

  En extra schoolkosten voor Tweetalig Onderwijs. Moet ik die ook betalen uit de kinderalimentatie?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 jun 2020

  Beste SB, Als jullie en bedrag hebben afgesproken, vallen daar in principe alle kosten onder. Er hoeft dus, normaal gesproken, niks extra's betaald te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een convenant nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouders deze kosten moeten betalen.

Mama - 8 feb 2019

Kosten voor de middelbare school schrijft u. De kosten voor de HBO gaan dus naar rato verdeeld worden, ongeacht de kinderalimentatie en duo bijdrage advies? ( kind is geen 18, HBO, op kamers )

Sigaro - 17 feb 2019

Hoe zit het met een kind dat 18 jaar wordt , waarmee geen contact is in de laatste 5 jaar, door toe doen van ex-partner . Hierbij is ook geen informatie (hoewel plicht) de laatste 5 jaar doorgegeven over studie e.d.. Hoe kan ik nu weten of ze nog studeert / werkt , terwijl ik wel moet betalen ?

Gianna - 18 mrt 2019

Mijn kind doet na haar Hbo-opleiding een universitaire master en is inmiddels 24. Haar vader betaalt haar nog steeds de destijds vastgestelde kinderalimentatie en wil niet meer bijdragen. Ik betaal alle andere onkosten. Ik heb voor haar studie gespaard, op een studierekening, maar na de HBO-studie was dat spaarpotje leeg en ik wil niet dat ze schulden heeft of leent. Gisteren ontdekte ik dat er in het convenant iets anders staat: " Mocht het saldo van de desbetreffende studierekening ontoereikend zijn om alle kosten te betalen, dan zullen partijen in verhouding tot hun brutosalaris, verhoogd met de vakantietoeslag, in het tekort bijdragen." Ik heb mijn ex op dit artikel in het convenant gewezen, maar zijn reactie is dat hij al een bedrag bijdraagt. Hoe nu? Ik betaal in totaal zo'n 16.000 euro meer dan hij, terwijl hij meer draagkracht heeft. Heeft het zin hier nog mee aan de slag te gaan, of levert dat meer verdriet op dan het oplevert?

theo - 9 apr 2019

Ik betaal aan kinderalimentatie 310 voor mn zoon die 17 is. Ik ga vanaf 01-09 als mn zoon 18 wordt per maand van een spaarrekening, op naam van mn kind en door mij gespaard, €190 betalen. Kan ik dan de alimentatie verminderen met € 190? Dus spaarrekening bijdrage en 120 alimentatie? zodat totaal weer €310 wordt?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 apr 2019

  Ten aanzien van de spaarrekening op naam van zoon is het van belang of hier eerder afspraken over gemaakt zijn, zoals van en voor wie het geld op de rekening is. Als kind 18 wordt kunnen nieuwe afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie worden gemaakt, tussen vader en kind en/og vader en moeder, hoogte mede afhankelijk van wijzigingen omstandigheden per datum 18e verjaardag kind ( Kosten kind? Uit huis? Welke studie?) en het welvaartsniveau in het gezin toen de ouders nog samenwoonden. De Alimentatiespecialist

Piet - 11 apr 2019

Ik ben 10 jaar gescheiden en heb 8 jaar lang voor mijn dochter 750 euro per maand betaald en voor mijn zoon betaal ik al 10 jaar 750 euro per maand. Deze hoge bedragen zijn 10 jaar geleden voor de crisis bepaald en heb krom gelegen en daarbij ook nog een hoog bedrag aan partner alimentatie. Eind dit jaar wordt mijn zoon 21 en stopt de kinderalimentatie en ik heb enige tijd geleden tegen mijn ex vrouw gezegd dat zij van deze hoge bedragen die zij zich toe-eigend, moet sparen voor de opleiding van mijn zoon omdat ik dr afgelopen 10 jaar mijn best heb gedaan. Ben benieuwd wat mij nog te wachten staat en vraag mijzelf af of er stappen worden ondernomen en of dat kan om geld van mij lis te krijgen.

Silvia1969 - 12 apr 2019

Toen wij gingen scheiden was er nog studiefinanciering . Er is niets vastgelegd in convenant. Ik draai dus op voor alle kosten van studie in mijn eentje. Nu wordt kind 18 en geld gaat dan naar kind aldus vader. Maar ik heb alle kosten van onderhoud en studie. Moet ik nu mijn kind een rekening gaan sturen en hopen dat hij die betaald? En zo niet wat dan? Ik moet bijbaan nemen en kan nig geen kop koffie op een terras drinken. Mijn ex heeft net een huis van 1,8 miljoen laten bouwen en laat mij alleen studie betalen. En dat kan gewoon in Nederland. Net als omgangsregeling... komt hij ze niet halen dan moet ik het maar oplossen. Hij heeft bezoekrecht en ik zorgplicht. Je maakt afspraken maar als hij zich er niet aan houd mag dat. Toen ze klein waren heel vaak onbetaald verlof dagen moeten opnemen. Er is nig veel wettelijk niet goed vastgelegd. Heel jammer.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 apr 2019

  Beste Silvia, zolang je studerende kind van 18 nog bij jou woont, is het gebruikelijk dat de kinderalimentatie nog aan jou wordt betaald. Als de kinderalimentatie aan je kind wordt betaalt is het inderdaad redelijk dat je kind (een deel van) de kosten zelf gaat betalen.

Bart - 1 jun 2019

Mijn dochter eist na haar 21 jaar (sept 2019) nog bijdrage in de studiekosten van mij (staat in convenant dat ik zal bijdragen indien nodig) maar ze heeft inmiddels een bankrekening van 20.000 euro, woont thuis bij mijn exvrouw , heeft een partime bijbaantje. Ik heb jarenlang 520 euro voor haar betaald en heier heeft ze dus ook van gespaart. Ben ik verplicht te betalen, ze zegt behoeftig te zijn maar zit elke week in een restaurant uit te eten, koop een nieuwe scooter etc setctc en heeft dus meer spaargeld als ik op haar bank staan, welke wij is voor haar studie. Ze zegt letterlijk geen contact meer met me te willen als ik niet betaal...

Annet - 15 jul 2019

Kan iemand ons helpen met het volgende. Zoon 19, ontvangt 200 euro aan alimentatie. Ontvangt DUO en gaat een BBL opleiding volgen waardoor hij ook inkomsten heeft. Dient er dan nog alimentatie betaald te worden?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jul 2019

  Zie de blog:https://nieuwestap.nl/kinderalimentatie-en-eigen-inkomsten-van-het-kind/ Als een kind studeert heeft het eigen inkomen ( uitzonderingen daar gelaten) geen invloed op de kinderalimentatie. De uitzondering voor het werk/leer project, betekenen dus dat voor de zoon die werkt, de hoogte van de bijdrage aangepast kan worden, lettend op het oude welvaartsniveau en de eigen inkomsten van het kind uit het leer/werk project.

Marjan - 1 aug 2019

Mijn ex partner betaald mij niet het afgesproken(en door de rechter uitgesproken)bedrag aan kinderalimentatie. Verhalen op hem kon niet via het LBIO daar de uitspraak was 500 euro per maand zolang hij die baan had die hij toen der tijd had. Hier had ik dus nooit mee akkoord moeten gaan aangezien hij een maand later ontslag kreeg. En daarna weer maanden helemaal niets ontving. Geld om (weer) hierover te procederen had/ heb ik niet. Inmiddels betaald hij maandelijks 300 euro voor 2 kinderen. Nu worden mijn dochters 18 in november en zijn student HBO/MBO. Zij zouden dus 250 euro per persoon aan alimentatie van mijn ex partner moeten ontvangen maar zullen dus maar 150 euro per persoon krijgen. Voor studiekosten en boeken en onderhoud e.d. is dat niet heel veel. Is er een goedkope mogelijkheid voor hen om hier tegen in te gaan en welke? Praten met hem erover is geen optie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 aug 2019

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl U, of uw dochters nadat zij 18 zijn geworden kunnen trachten in overleg een nieuw alimentatiebedrag met de vader overeen te komen, wij kunnen de nieuwe alimentatiebedrage berekenen, tot 18e jaar en na 18e jaar. De nieuwe bedragen zijn afhankelijk van uw huidig inkomen en het actuele inkomen van vader. Wil de vader niet meewerken dan kunt u (kunnen uw dochters) een rechtszaak starten. Wellicht komt u (uw dochters) in aanmerking voor een toevoeging, dan betaal je zelf alleen een eigen bijdrage aan de advocaat. De rest van de kosten worden betaald door de overheid. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, maximum inkomen om in aanmerking te komen bedraagt (2019) € 27.300,00.

Ron - 21 aug 2019

Hallo, kan iemand mij antwoord geven op het volgende: Ik betaal voor mijn oudste dochter (word december 18) 350,-- per maand. Ze gaat een HBO opleiding doen vanaf september en mijn ex meldt me doodleuk dat ik ook mee moet betalen aan college geld etc (1e jaar iets van 1600,--)... Ben ik dit verplicht? Groet, Ron

Marco - 22 sep 2019

Vraagje, ik betaal mijn aanstaande ex door een tijdelijke voorziening kinderallimentatie. Zit hier ook de studiekosten in...? Dochter is gaan studeren en moet het eerste schoolgeld €1600 betalen. Ex geeft maar €200 uit aan kinderkosten (zoon 14 en dochter 17) per maand en krijgt €600. Mijn dochter gaat nu een schuld aan want zij wenst niets te betalen. heeft een eigen schoonheidssalon en is achterover gaan hangen en dus nauwlijks inkomsten......!!!!????

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 sep 2019

  Beste Marco, "Wordt een kind 18 jaar oud en wordt er alimentatie betaald, dan betaalt de alimentatieplichtige ouder dit zelfde bedrag als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie aan het kind zelf. Het kind, dan jong-meerderjarige genoemd, heeft dan dus recht op het bedrag. Vaak wordt door de ouders samen afgesproken dat als de jong-meerderjarige nog thuis woont, het bedrag gewoon doorbetaald wordt aan de andere ouder. Dat voorkomt namelijk gesteggel over de hoogte van anders te betalen kostgeld bijvoorbeeld. LET OP: de bijdrage in levensonderhoud en studie loopt van het 18de jaar tot het 21ste jaar" Dus: je kan de kinderalimentatie aan het kind zelf betalen vanaf het 18e levensjaar.

Marco - 4 nov 2019

Bedankt voor je reactie, maar niet het antwoordt op mijn vraag. Ex krijgt €600 inderall. Zit hier ook het schoolgeld in of niet.Dochter is nu 17 en wordt in mei pas 18.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 nov 2019

  Beste Marco, dit is de reactie van de Alimentatiespecialist Extra kosten voor 18e jaar kind dienen bovenop de eerder bepaalde alimentatie te komen, vader en moeder ieder een deel pro rato draagkracht. Rekening dient te worden gehouden met mogelijkheden studiefinanciering en consequenties voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Uitzondering, zouden de ouders de extra studiekosten- indien nog samenwonend- hebben moeten besparen op andere kosten kinderen dan wordt de kinderalimentatie niet verhoogd. Zodra dochter 18 jaar wordt dient een geheel nieuwe berekening te worden vervaardigd.

  Anoniem - 26 feb 2020

  Toch benieuwd hoe de draagkracht wordt bepaald. Mag je dan weer aan de gang met info-uitwisselen of de draagkracht op moment van scheiden?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 feb 2020

  Vanaf 21 gaat het om een bijrage naar rato van de draagkracht op dat moment, dus ja er zullen gegevens moeten worden uitgewisseld. Tenzij er bij de scheiding natuurlijk al afspraken zijn gemaakt over deze periode.

  Es - 13 sep 2020

  Onjuist, zie tremanormen 2020

Eric - 23 dec 2019

Mijn kind wordt binnenkort 18 en ben in gesprek over de kinderalimentatie. Ik betaal 443 pmnd. Daarnaast is er een aparte studierekening waar de HBO opleiding volledig uit betaald wordt. Uit kostenplaatje blijkt dat de werkelijke kosten 300 zijn (incl. 150 kostgeld omdat ze bij ex inwoont) . Kan ik het maandbedrag aanpassen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 dec 2019

  Beste Eric, dat kan als moeder en 18 jarig kind daarmee instemmen.

Robert - 30 jan 2020

Goedemiddag, Ik heb al veel (mee)gelezen maar een concreet antwoord kan ik niet vinden. Contact met kind en ex is probleemloos, en wil dit natuurlijk zo houden, vandaar de volgende vraag. Mijn dochter wordt binnenkort 18 jaar en studeert MBO. Ik betaal al 15 jaar alimentatie. Nu komt natuurlijk het DUO ivm de berekening studiebeurs. Is het nou zo dat ik straks alimentatie ėn de berekening van het DUO moet gaan betalen of vervangt de studiebeurs de alimentatie. Ik weet dat het bedrag nooit minder wordt dan de vastgestelde alimentatie, daar gaat het ook niet om. Voorbeeld Huidige situatie: Alimentatie €200 Verwachting Duo: €250 Moet ik dan straks totaal €450 (eerder berekende alimentatie + DUO) of €250 (berekening draagkracht duo) betalen? Hoop hier een duidelijk antwoord op te krijgen. Bedankt alvast

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 jan 2020

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Er zijn meerdere scenario’s mogelijk, kosten dochter bepalen aan de hand van de WSF norm, op basis van vroeger welvaartsniveau of op basis van kostenoverzicht dochter. De kosten worden verdeeld tussen beide ouders. Bedrag kinderalimentatie kan lager of hoger worden dan de eerder vastgestelde alimentatie. De studiebeurs vervangt niet de alimentatie, wel wordt bij de vaststelling van de kinderalimentatie (gedeeltelijke) rekening gehouden met (onderdelen van )de beurs en met de veronderstelde bijdrage ouders en mogelijk ook met inkomen dochter. Een specifieker antwoord is mogelijk indien alle gegevens van de zaak bekend zijn en na berekeningen, gezien alle verschillende mogelijkheden. Wij kunnen aanbieden om de juiste bedragen te berekenen voor een bedrag van € 49,00. Dit is inclusief een uitgebreide rapportage. De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation.

lKe - 19 feb 2020

Mijn dochter is 21, studeert en heeft een aanvullende studiefinanciering via DUO. De hoogte hiervan is, heel krom, afhankelijk van de hoogte van het inkomen van beide ouders, hoewel ze dus ouder is dan 21. Tot voor kort kreeg ze bijna het volledige bedrag, maar omdat haar vader (met wie ze geen contact heeft) nu kennelijk ook een inkomen heeft, is haar aanvullende studiefinanciering flink gedaald. De rekenmethode van DUO is echter heel ondoorzichtig. Mijn inkomen is gedaald in 2018, mijn ex heeft nu dus kennelijk ook inkomen. Mijn ouderbijdrage is gestegen en flink ook. Zijn ouderbijdrage is nog steeds op nihil gesteld. De ouderbijdrage is overigens niet verplicht gesteld door DUO. Alle kosten voor haar, komen dus op mij neer. Om zijn inkomen niet mee te laten tellen, moeten er wel heel zwaarwegende factoren zijn. Een heel krom systeem dus!

Paul - 19 mrt 2020

Toch weer een andere situatie en ik hoop dat iemand het juiste antwoord heeft: Zoon is 13 jaar en ik betaal netjes alimentatie. Nu vraagt de ex partner een bijdrage voor een nieuwe fiets en school spullen. Ex partner heeft volledig voogdij en ontvangt kinderbijslag, ik heb weekend bezoek 2x per maand. Wat moet ik evt buiten de kinder alimentatie nog meer betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 mrt 2020

  De gebruikelijke schoolspullen zijn inbegrepen in de kinderalimentatie. Of extra dient te worden bijgedragen in de kosten van een nieuwe fiets hangt af hoe met deze kosten zou zijn omgegaan indien u niet was gescheiden. Zou u deze kosten hebben moeten besparen op andere uitgaven van uw zoon, dan is geen extra bijdragen nodig. Zou u de kosten van de nieuwe fiets niet hebben behoeven te besparen op andere uitgaven voor uw zoon, bijvoorbeeld voldoende inkomsten / spaargelden om deze aan te schaffen, of te besparen op andere (niet voor de zoon) uitgaven, dan dient u wel bij te dragen in de kosten voor de nieuwe fiets. Bijdrage op basis van ieders draagkracht. De Alimentatiespecialist

Willem - 30 mrt 2020

Mijn zoon is 19 jaar. In Juni 2019 jaar heeft hij zijn school beeindigd en is hij fulltime gaan werken. In de covenant staat dat "de kinderallimentatie eindigd op de eerste dag van de maand gelegen nadat hij zijn studie stopt". er staat verder niets vermeld over doorbetalen tot zijn 21e jaar. Ben ik desondanks volgens de wet wel verplicht om kinderallimentatie door te betalen tot hij 21 is. ?

Ikke - 25 apr 2020

Ik betaal alimentatie kind moet ik dan ook de eigen bijdrage school nog betalen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 apr 2020

  Beste Ikke, in principe wordt het schoolgeld uit de kinderalimentatie betaald. Maar afhankelijk van de opleiding die het kind volgt, particulier?, de leeftijd van het kind, ouder dan 21?, of de afspraken die in het ouderschapsplan zijn gemaakt, kan daar van worden afgeweken.

hoe verder - 19 mei 2020

Mijn zoon is inmiddels 19 jaar, maar is gestopt met zijn studie, moet ik dan toch nog kinderalimentatie betalen?. in het convenant staat namelijk het volgende: De betaling zal eindigen op de eerste dag van de maand gelegen, nadat het kind zijn studie stopt. er wordt nergens gesproken over zijn 21 jaar

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 mei 2020

  Ouders zijn inderdaad wettelijk verplicht om tot 21 te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen. Maar er wordt wel rekening gehouden met de eigen inkomsten van het kind. Dus als hij nu is gaan werken kan dat een aanleiding zijn om het bedrag van de kinderalimentatie aan te passen. Je leest er in deze blog meer over.

Ivo - 13 jun 2020

Dag ik heb een dochter van 12 jaar en die gaat straks naar de middelbare school.tijdens de scheiding is een afspraak gemaakt over de allementatie maar nu ze naar de middelbare school gaat vraagt mijn ex vrouw, waar mijn kind woont(helaas) om een hogere bijdrage in de kosten voor de school en buskaarten en dergelijke. Wat zijn de richtlijnen hierin en wat is redelijk on hierin meer te gaan betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Het feit alleen dat de dochter nu naar de middelbare school gaat is geen reden tot wijzing van de kinderalimentatie. Wel kunnen redenen zijn; bijzondere kosten dochter (niet de schoolkosten) of vader of moeder hebben thans een ander inkomen dan tijdens de voorgaande vaststelling of de omgangsregeling is aangepast. Of de gezinssituatie kan gewijzigd zijn.

Dave - 8 jul 2020

Goedemiddag, Ik heb een zoon van 11 jaar. Hij gaat na de vakantie naar de middelbare school. Moeten de kosten voor de middelbare school, zoals laptop, schoolreisjes, sportkleding, van de kinderalimentatie betaald worden? Alvast bedankt voor uw reactie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jul 2020

  Beste Dave, hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl: Hebben jullie alleen afspraken over de kinderalimentatie gemaakt, dan vallen dit soort kosten inderdaad onder de kinderalimentatie. Je mag hier dan iets aan bijdragen, maar dat is vrijwillig. Hebben jullie naast de afspraken over de alimentatie ook nog een aparte afspraak gemaakt over schoolkosten, dan kan het zijn dat je wel geacht wordt om hier aan mee te betalen. Je zult dat even in het convenant moeten nalezen welke kosten onder deze schoolkosten vallen.

Paola Lubbers - 25 jul 2020

Goede dag, Ik ben gescheiden en heb een zoon van 18 (zijn vader maakt de alimentatie rechtstreeks aan mijn zoon over) Aankomend schooljaar gaat hij voor het eerst lesgeld betalen. Ik ontvang een uitkering die iets boven het minimum ligt, maar kan de kosten van 1206 euro niet opbrengen. Ik hoeverre is zijn vader verplicht de schoolkosten te betalen of tenminste een bijdrage te leveren.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 jul 2020

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Bedankt voor jouw vraag. Als jullie in het convenant of het ouderschapsplan geen aparte afspraken hebben gemaakt over schoolkosten, dan vallen deze kosten onder de alimentatie. De ex is in dat geval verder niet verplicht om een bijdrage te leveren. Zijn hier wel aparte afspraken over gemaakt, dan kun je hem/haar hier natuurlijk aan houden.

JPA - 11 aug 2020

Goedendag, Ik ben alimentatieplichte en betaald aan mijn zoon van 20 jaar 368 euro/mnd. Hij is klaar met zijn studie en moet een jaar wachten op zijn vervolg studie (werk/leer traject). Hij kan in de tussen jaar gaan werken en bijverdienen. Maar hij is nog niet erg gemotiveerd. Ben ik nog steeds verplicht om 368 euro/mnd te betalen ondanks hij gestopt is met zijn studie??

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 aug 2020

  In principe geldt de onderhoudsplicht van ouders tot het 21e levensjaar van het kind. Als jouw 20-jarige zoon besluit te stoppen met school dan kan hij inderdaad zelf fulltime aan de slag en een inkomen verkrijgen. Hierdoor komt de onderhoudsplicht te vervallen. Het lastige is wel dat je nooit zomaar eenzijdig mag besluiten de betaling te stoppen. Doe dit altijd in overleg. Gaat jouw zoon niet akkoord met jouw voorstel dan kun je een advocaat inschakelen. Meer informatie kun je hier vinden: https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-jongmeerderjarigen.html Succes!

Jansen - 16 sep 2020

In het echtscheidingsconvenant zijn afspraken gemaakt over herziening van de kinderalimentatie bij een inkomenswijziging van meer of minder dan 10%. Hoe kom ik erachter wat zijn inkomen nu is?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 16 sep 2020

  Heb je hem daar al naar gevraagd? Als dit de afspraak is hoort daar de verplichting bij elkaar inzage te geven in de inkomensgegevens. Bijvoorbeeld een salarisstrook, jaaropgave of belastingaangifte.

joshia - 22 sep 2020

mijn ex man en ik hebben een kind 8 jaar, nu wil hij dat ik 121 euro alimentatie ga betalen ( berekend via tremanorm). we hebben 50/50 co-ouderschap. Wat moet hij van de alimentatie gaan betalen? op op latere termijn? we hebben nergens iets vast gelegd wat ervan betaald moet worden of andere afspraken omtrend betalingen doen. alleen dat we medische zaken nar rato betalen (bril/beugel enz)

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− 1 = zes
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Roos is een aantal jaar geleden gescheiden. Ze heeft na de scheiding lang in de overlevingsstand gezeten maar ze is nu zo ver dat ze weer echt kan genieten. Wil jij dat ook? Kijk haar vlog en laat je door Roos inspireren om stappen te zetten.   Wil je meer vlogs zien van Roos?   Lees verder > overlevingsstand
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.