Menu

Te gek voor woorden dat stiefouder meer moet betalen dan biologische ouder?

11 reacties
moet stiefouder meer betalen dan biologische ouder

In reactie op de blog: kinderalimentatie kosten kinderen en de stiefouder  werd de volgende vraag gesteld:

Ligt het aan mij of is het te gek voor woorden dat een stiefouder meer moet betalen dan de biologische ouders?

Alicia de Zinger van De Boorder Advocaten geeft antwoord:

Kinderen die tot het gezin behoren

Op grond van de wet bent u als stiefouder verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud jegens uw stiefkinderen die tot uw gezin behoren. Dit geldt echter alleen in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het begrip “tot het gezin behoren” moet in beginsel ruim worden uitgelegd. Hieronder vallen ook kinderen die op kamers wonen in verband met studie. In geval van co-ouderschap behoren de kinderen zowel tot het gezin van de vader als tot het gezin van de moeder.

Stiefouder kan inderdaad meer moeten betalen

In beginsel zijn de verplichtingen van de ex-partners en van de stiefouder van gelijke rang.

Op grond van de wet geldt dat de omvang van ieders onderhoudsverplichting dan afhangt van de omstandigheden van het geval. Hierbij gelden als belangrijke factoren:

 • Tussen ouder en kind bestaat een nauwere verwantschap dan tussen stiefouder en stiefkind;
 • De draagkracht van ouder en stiefouder en de feitelijke verhouding van het kind tot ieder van de onderhoudsplichtigen.

Mocht de vader van de kinderen geen of minder draagkracht hebben om in het levensonderhoud van de kinderen bij te dragen, dan kan het zo zijn dat u als stiefouder inderdaad meer moet bijdragen dan de vader.

Maar…

De rechtspraak ten aanzien van dit onderwerp is vrij casuïstisch. Er zal geval per geval moeten worden beoordeeld in hoeverre een stiefouder naast de ouders tot een bijdrage verplicht is. Het Hof Amsterdam kwam in 2017 bijvoorbeeld tot het oordeel dat de stiefvader voor 1/3 deel in de behoefte van de minderjarige diende te voorzien en de overige 2/3 deel van de behoefte naar rato van draagkracht tussen de vader en moeder moest worden verdeeld.

Wetsvoorstel afschaffing onderhoudsverplichting stiefouders

Wel wordt er al ruime tijd gediscussieerd over de afschaffing van de onderhoudsverplichting van stiefouders. Momenteel is er een wetsvoorstel (Wet herziening kinderalimentatie) in behandeling bij de Tweede Kamer waarin wordt gepleit om deze verplichting af te schaffen.

REACTIES

Maya W.F. Koolmees-Zijp - 2 okt 2019

Sowieso heb ik het meerekenen van de inkomsten van stiefouders nooit begrepen. De keuze voor een kind is gedaan door de biologische ouders, de stiefouders hadden daar niets over te zeggen of in te brengen. Sterker nog, in de meeste gevallen hebben ze zelfs na die scheiding, dus tijdens de nieuwe relatie, als het stiefkind bij hen in huis woont, daar nog steeds niets over te zeggen. Maar financieel mag er wel wat ingebracht worden. Dat is met 2 maten meten.

  William - 2 okt 2019

  Je hebt gelijk, het is een vreemde situatie, en specifiek voor Nederland. In België draag je als stiefouder wel verantwoordelijkheid, maar daar wordt niet expliciet een financiële bijdrage aan gekoppeld. Maar evenmin heb je hier als stiefouder iets te zeggen over de kinderen in kwestie, terwijl je wel mee verantwoordelijk bent. Het is een hele grijze zone waar zelfs de wetgever geen raad mee weet, en het maakt er de taak als stiefouder niet gemakkelijker op.

annelies - 2 okt 2019

Ik vind het altijd al een rare regeling. Als biologische buitenouder zou je niet eens moeten willen dat de stiefouder daarin bijdraagt... Helaas makken sommige buitenouders hier met groot gemak gebruik van...

Gonny Feenstra - 3 okt 2019

In mediation mogen ouders samen keuzes maken over de verdeling kosten van hun kinderen. De wet beschermt kinderen ook door te stellen dat binnen een gezinsleven het enen kind niet op andere welvaart gezet wordt dan het andere kind. Dus hetgeen ouders eerste zelf kunnen en willen overeenkomen kan altijd voorop staan. Pas wanneer die mensen er samen onvoldoende tot niet uitkomen moet de rechter aan het rekenen en tja.... dan komen er situaties waar eigenlijk niemand het meer eens is of snapt. De MfN familiemediator helpt u op weg naar sluitende en passende afspraken Week van mediation met thema FAMILIE van 14-18 oktober

Fox62 - 7 okt 2019

Dat het te gek voor woorden is dat een stiefouder meer moet betalen dan biologische ouder, dat is het zeker, zo krijg je feitelijk nooit een kans om een nieuw bestaan te beginnen, al die achterlijke wetten en regels. Ik vind dat als je gescheiden bent dat partneralimentatie gewoon helemaal afgeschaft hoort te worden, men wil toch los van elkaar, nou dan op eigen benen staan, en niet afhankelijk zijn van je ex-partner waarvan je het bloed wel kan drinken, want het woord scheiding betekend "loskomen van........." Kinderalimentatie daarin tegen mag geen enkele vorm van discussie zijn, dat hoort door de biologische ouders opgehoest te worden, het zijn je kinderen, en een eventuele andere partner moet daarin zeker helemaal buiten schot blijven. wat betreft de nieuwe regeling partneralimentatie in 2020 is een discriminerende wet. ik vind dat dit voor alle scheidingen moet gelden, maar dat is Nederland altijd van die ***regels die nergens opslaan.

Nicolle - 7 okt 2019

Mijn mening is ook dat de biologische ouders de verplichting hebben om financiële verplichtingen samen te dragen. Een stiefouder heeft ook niets te zeggen wanneer er beslissingen gemaakt moeten worden, denk hierbij aan schoolkeuze enzo, maar moet hier wel in mee betalen. Rechtssysteem in Nederland is zo krom wat dat betreft. En inderdaad, als biologische ouder zou je niet eens moeten willen dat een stiefouder betaald voor jouw kind. Helaas is de realiteit heel anders.

X - 30 mrt 2020

Is er iemand die weet wat de verwachting is van het wetsvoorstel betreffende kinderalimentatie? Hier draagt de stiefouder meer bij dan de biologische ouder en het gaat echt om grote verschillen, terwijl er een tekort is op de behoefte van de kinderen. Ik begrijp niet hoe je als vader deze verantwoordelijkheid bij anderen durft te leggen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 30 mrt 2020

  Beste X, we hebben je vraag voorgelegd aan De Boorder Advocaten. Dit is hun reactie: Het wetsvoorstel is op 19 februari 2015 ingediend. Het is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. In oktober 2016 heeft de laatste handeling plaatsgevonden. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel nog niet aangenomen. Of het sinds oktober 2016 stil ligt of dat ze achter de schermen bezig zijn met het wetsvoorstel, is mij niet bekend. Persoonlijk verwacht ik niet dat wij op de korte termijn een wetswijziging krijgen. Het is nog onbekend of het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, moet het nog door de Eerste Kamer worden aangenomen (hetgeen ook weer tijd kost in verband met een schriftelijke voorbereiding alvorens er gedebatteerd en gestemd zal worden). Pas na het debat en de stemming door de Eerste Kamer, gaat het wetsvoorstel naar het kabinet voor ondertekening. Tegen die tijd zullen we weten wat de datum van inwerkingtreding zal zijn. Je begrijpt dat het bovenstaande in the end afhangt van de politieke agenda, de kabinetspartijen en de drukte in verband met de Coronacrisis en de gevolgen die deze crisis zal hebben voor de maatschappij (en de hoeveelheid werk voor de ministeries). Ik heb een terugbelverzoek achtergelaten bij een contactpersoon van de Tweede Kamer. Mocht ik meer informatie hebben, hoor je het van mij!

X - 30 mrt 2020

Beste, hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik hoop ook echt dat u hierover wordt ingelicht door uw contactpersoon. Onze situatie nu is dat wij na een jaar kapot geprocedeerd te zijn, al ons spaargeld erdoorheen, ons geregistreerdpartnerschap willen ontbinden en ik het geluk blijkbaar niet mag vinden. Ik ben de wanhoop nabij. De opgelgde onderhoudsverplichting voor de stiefouder is echt onrechtvaardig en te belastend. Partneralimentie had de politiek hoog op de agenda, maar de kinderbijdrage is veel schrijnender en had geen discussie moeten zijn. Begrijp mij niet verkeerd, stiefouder draagt bij maar dat hem dit in deze mate verplicht wordt is oneerlijk. Ik begrijp dat de coronakwestie zorgt voor vertraging. Maar wat ik echt wil aangeven/vraag is dat dit punt niet stilletjes mag verdwijnen naar de achtergrond....

Anoniem - 3 feb 2022

Ik ben heel erg benieuwd of deze wet ooit daadwerkelijk zal worden aangenomen. Overigens vind ik de huidige wet nog kant noch wal raken. Het is wel een extra manier op de "wraakzuchtige" ex het leven van de andere ouder moeilijk te maken. En de stiefouder is daarvan dus de dupe. Een zeer rare en vreemde gang van zaken, maar goed dat is de nederlandse wetgeving.

Dennis - 29 jul 2022

onderhoudsverplichting van stiefouders, Ook ik heb hier mee te maken. Wij kregen op de dag van ons trouwen een mooie brief in de bus. Aanpassing betaling kinderalimentatie. Mooi cadeau zeiden we nog tegen elkaar. Mijn vrouw is 11 jaar geleden gescheiden, dmv een ouderschapsplan en het maken van een convenant zijn er afspraken gemaakt tussen mijn vrouw en haar ex-man die in het belang van de kinderen moest zijn. Mijn vrouw zag af van partner alimentatie en heeft op wat huisraad en persoonlijke spullen na alles achter gelaten. Samen de afspraak gemaakt dat hij in het huis mocht blijven wonen en dat zij geen verplichtingen meer zou hebben ivm hypotheek en andere financiële verplichtingen. Zodat zij met een schone lei, zonder schulden een nieuw leven zou kunnen opbouwen. De afspraak (ook op papier) was dat hij de volledige kinderalimentatie op zich zou nemen. Het bedrag is op zich niet belangrijk maar wordt berekend naar het inkomen. Toen der tijd was hij zelfstandig ondernemer met een royaal inkomen. De kinderen zouden na de scheiding van hun ouders immers dezelfde mogelijkheden moeten krijgen als dat hun ouders nog bij elkaar waren geweest. Op het moment dat hij te horen kreeg dat wij zouden gaan trouwen, 5 jaar later heeft hij zijn plannetje gesmeed. In dat jaar is hij van zelfstandig ondernemer naar iemand in loondienst gegaan, zijn inkomen werd bijna 70% minder dan toen hij nog zelfstandige was. Tijdens de rechtszaak werden door hem allerlei redenen aangegeven waarom hij zijn eigen bedrijf niet meer kon voortzetten en hij daardoor in loondienst was getreden. Zijn werk als zelfstandige kon hij niet meer uitvoeren, maar hetzelfde werk in loondienst wel( dat was lachwekkend om te lezen) ik mocht namelijk als (nieuwe) echtgenoot niet bij de zitting zijn. Ook was ineens al het vermogen uit z’n onderneming verdwenen. De uitspraak werd als volgt : inkomen ex-partner is dermate gedaald dat de kinderalimentatie zoals voorheen niet meer betaald zou kunnen worden. Natuurlijk veranderde de omstandigheden al omdat mijn vrouw en ik gingen trouwen. Nu draag ik 1/3 bij aan de alimentatie Mijn vrouw 1/3 en haar ex-man het laatste deel. Ik heb totaal geen probleem met het financieel ondersteunen van mijn vrouw en haar 2 kinderen, dat doe ik met alle liefde. Waar het mij wel steekt is dat er bij dit soort zaken toch relatief hoge kosten met zich meebrengen en dat is niet voor iedereen makkelijk op te hoesten. Opvallend detail was dat haar ex-man binnen een jaar weer uit dienst getreden was en weer zijn eigen bedrijf heeft opgestart. Je zou dit misschien wel weer kunnen aanvechten maar dat brengt weer een hoop kosten en ergernis (ook voor kinderen) met zich mee. Dat er misschien uiteindelijk een wetswijziging komt zou mooi zijn. De keus voor kinderen is in eerste instantie gemaakt door de ouders. Draag daar dan ook samen zorg voor en maak daar duidelijk afspraken over. Verplicht een nieuwe partner niet tot het financieel bijdragen aan de onkosten die kinderen met zich meebrengen. Ik denk dat 90% of meer van de nieuwe partners heus wel bijdragen of bijspringen mocht dat nodig zijn. Zij hebben niet gekozen als biologische ouder, maar wel de kinderen geaccepteerd in de nieuwe relatie die zij zijn aangegaan. Voor iedereen die in dit proces zit, sterkte en ik hoop op een goede afloop

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


zes + = 10
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.