Menu

Te gek voor woorden dat stiefouder meer moet betalen dan biologische ouder?

6 reacties
moet stiefouder meer betalen dan biologische ouder

In reactie op de blog: kinderalimentatie kosten kinderen en de stiefouder  werd de volgende vraag gesteld:

Ligt het aan mij of is het te gek voor woorden dat een stiefouder meer moet betalen dan de biologische ouders?

Alicia de Zinger van De Boorder Advocaten geeft antwoord:

Kinderen die tot het gezin behoren

Op grond van de wet bent u als stiefouder verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud jegens uw stiefkinderen die tot uw gezin behoren. Dit geldt echter alleen in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het begrip “tot het gezin behoren” moet in beginsel ruim worden uitgelegd. Hieronder vallen ook kinderen die op kamers wonen in verband met studie. In geval van co-ouderschap behoren de kinderen zowel tot het gezin van de vader als tot het gezin van de moeder.

Stiefouder kan inderdaad meer moeten betalen

In beginsel zijn de verplichtingen van de ex-partners en van de stiefouder van gelijke rang.

Op grond van de wet geldt dat de omvang van ieders onderhoudsverplichting dan afhangt van de omstandigheden van het geval. Hierbij gelden als belangrijke factoren:

  • Tussen ouder en kind bestaat een nauwere verwantschap dan tussen stiefouder en stiefkind;
  • De draagkracht van ouder en stiefouder en de feitelijke verhouding van het kind tot ieder van de onderhoudsplichtigen.

Mocht de vader van de kinderen geen of minder draagkracht hebben om in het levensonderhoud van de kinderen bij te dragen, dan kan het zo zijn dat u als stiefouder inderdaad meer moet bijdragen dan de vader.

Maar…

De rechtspraak ten aanzien van dit onderwerp is vrij casuïstisch. Er zal geval per geval moeten worden beoordeeld in hoeverre een stiefouder naast de ouders tot een bijdrage verplicht is. Het Hof Amsterdam kwam in 2017 bijvoorbeeld tot het oordeel dat de stiefvader voor 1/3 deel in de behoefte van de minderjarige diende te voorzien en de overige 2/3 deel van de behoefte naar rato van draagkracht tussen de vader en moeder moest worden verdeeld.

Wetsvoorstel afschaffing onderhoudsverplichting stiefouders

Wel wordt er al ruime tijd gediscussieerd over de afschaffing van de onderhoudsverplichting van stiefouders. Momenteel is er een wetsvoorstel (Wet herziening kinderalimentatie) in behandeling bij de Tweede Kamer waarin wordt gepleit om deze verplichting af te schaffen.

REACTIES

Maya W.F. Koolmees-Zijp - 2 okt 2019

Sowieso heb ik het meerekenen van de inkomsten van stiefouders nooit begrepen. De keuze voor een kind is gedaan door de biologische ouders, de stiefouders hadden daar niets over te zeggen of in te brengen. Sterker nog, in de meeste gevallen hebben ze zelfs na die scheiding, dus tijdens de nieuwe relatie, als het stiefkind bij hen in huis woont, daar nog steeds niets over te zeggen. Maar financieel mag er wel wat ingebracht worden. Dat is met 2 maten meten.

    William - 2 okt 2019

    Je hebt gelijk, het is een vreemde situatie, en specifiek voor Nederland. In België draag je als stiefouder wel verantwoordelijkheid, maar daar wordt niet expliciet een financiële bijdrage aan gekoppeld. Maar evenmin heb je hier als stiefouder iets te zeggen over de kinderen in kwestie, terwijl je wel mee verantwoordelijk bent. Het is een hele grijze zone waar zelfs de wetgever geen raad mee weet, en het maakt er de taak als stiefouder niet gemakkelijker op.

annelies - 2 okt 2019

Ik vind het altijd al een rare regeling. Als biologische buitenouder zou je niet eens moeten willen dat de stiefouder daarin bijdraagt... Helaas makken sommige buitenouders hier met groot gemak gebruik van...

Gonny Feenstra - 3 okt 2019

In mediation mogen ouders samen keuzes maken over de verdeling kosten van hun kinderen. De wet beschermt kinderen ook door te stellen dat binnen een gezinsleven het enen kind niet op andere welvaart gezet wordt dan het andere kind. Dus hetgeen ouders eerste zelf kunnen en willen overeenkomen kan altijd voorop staan. Pas wanneer die mensen er samen onvoldoende tot niet uitkomen moet de rechter aan het rekenen en tja.... dan komen er situaties waar eigenlijk niemand het meer eens is of snapt. De MfN familiemediator helpt u op weg naar sluitende en passende afspraken Week van mediation met thema FAMILIE van 14-18 oktober

Fox62 - 7 okt 2019

Dat het te gek voor woorden is dat een stiefouder meer moet betalen dan biologische ouder, dat is het zeker, zo krijg je feitelijk nooit een kans om een nieuw bestaan te beginnen, al die achterlijke wetten en regels. Ik vind dat als je gescheiden bent dat partneralimentatie gewoon helemaal afgeschaft hoort te worden, men wil toch los van elkaar, nou dan op eigen benen staan, en niet afhankelijk zijn van je ex-partner waarvan je het bloed wel kan drinken, want het woord scheiding betekend "loskomen van........." Kinderalimentatie daarin tegen mag geen enkele vorm van discussie zijn, dat hoort door de biologische ouders opgehoest te worden, het zijn je kinderen, en een eventuele andere partner moet daarin zeker helemaal buiten schot blijven. wat betreft de nieuwe regeling partneralimentatie in 2020 is een discriminerende wet. ik vind dat dit voor alle scheidingen moet gelden, maar dat is Nederland altijd van die ***regels die nergens opslaan.

Nicolle - 7 okt 2019

Mijn mening is ook dat de biologische ouders de verplichting hebben om financiële verplichtingen samen te dragen. Een stiefouder heeft ook niets te zeggen wanneer er beslissingen gemaakt moeten worden, denk hierbij aan schoolkeuze enzo, maar moet hier wel in mee betalen. Rechtssysteem in Nederland is zo krom wat dat betreft. En inderdaad, als biologische ouder zou je niet eens moeten willen dat een stiefouder betaald voor jouw kind. Helaas is de realiteit heel anders.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vier − 3 =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Goed communiceren na je scheiding als ouders in plaats van partners doe je met woorden. Maar hoe vind je nou de juiste woorden? Bekijk de vlogLees verder > communiceren na scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.