Menu

Het effect op partner alimentatie bij daling van het inkomen

aanpassing partneralimentatie bij daling inkomen


aanpassing partneralimentatie bij daling inkomenDe partner alimentatie wordt vastgesteld op basis van de financiële omstandigheden van het moment van vaststelling.

Als er sprake is van een wijziging van financiële omstandigheden, kan dit aanleiding zijn om een nieuwe alimentatieberekening te maken, tenzij partijen in een echtscheidingsconvenant overeengekomen zijn dat de vastgestelde partneralimentatie niet voor wijziging vatbaar is.

De wijziging kan worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gewijzigde lasten of van een gewijzigd inkomen.

Effect op partner alimentatie

De rechtspraak heeft een duidelijke richtlijn ontwikkeld voor de situatie dat er sprake is van een wijziging van het inkomen, meer in het bijzonder een daling van het inkomen en het effect op partneralimentatie.

Allereerst moet worden vastgesteld of het inkomensverlies zelf teweeg is gebracht. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer zelf ontslag neemt. Als dat het geval is, blijft het inkomensverlies buiten beschouwing en heeft een eventueel verzoek om tot wijziging van de partner alimentatie over te gaan bij een rechtbank weinig kans.

Inkomensverlies

Is het inkomensverlies niet zelf teweeg gebracht, te denken valt dan aan de situatie dat iemand buiten zijn schuld om wordt ontslagen, kan een rechtbank rekening houden met het inkomensverlies. Er gelden dan echter nog wel een tweetal aanvullende voorwaarden:

1. Dit inkomensverlies moet niet voor herstel vatbaar zijn. Indien de alimentatieplichtige immers op korte termijn een nieuwe baan heeft met een soortgelijk inkomen is er helemaal geen sprake van een wijziging van zijn financiële omstandigheden. 2.Daarnaast moet dit niet voor herstel vatbare inkomensverlies hem niet kunnen worden verweten. Indien immers de alimentatie plichtige blijft stil zitten en geen actie onderneemt om een nieuwe baan te vinden, treft hem een verwijt en kan de rechter eveneens bepalen dat het inkomensverlies buiten beschouwing blijft.

Schematisch ziet dit er dan als volgt uit en is de kans heel wel aanwezig dat indien aan alle voorwaarden wordt voldaan de rechter rekening houdt met het voor de partneralimentatie plichtige ontstane inkomensverlies:

Als er sprake is van zelf teweeg gebracht inkomensverlies:

Voor herstel vatbaar:  inkomensverlies blijft buiten beschouwing, dus geen aanleiding om partner alimentatie aan te passen.

Niet voor herstel vatbaar:

– verwijtbaar:  inkomensverlies blijft buiten beschouwing. Echter, het inkomen  mag in geen geval zakken beneden 90% van de bijstandsnorm, dus geen aanleiding om partneralimentatie aan te passen, maar de betaler zal zelf een minimum moeten overhouden om van te leven;

– niet verwijtbaar: rekening houden met inkomensverlies, dus wel aanleiding om partneralimentatie aan te passen.

 Dus heb je vragen over daling van het inkomen en het effect op partneralimentatie, laat je adviseren door deskundigen.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vijf − 2 =

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.