Menu

Het effect op partner alimentatie bij daling van het inkomen

aanpassing partneralimentatie bij daling inkomen

De partner alimentatie wordt vastgesteld op basis van de financiële omstandigheden van het moment van vaststelling.

Als er sprake is van een wijziging van financiële omstandigheden, kan dit aanleiding zijn om een nieuwe alimentatieberekening te maken, tenzij partijen in een echtscheidingsconvenant overeengekomen zijn dat de vastgestelde partneralimentatie niet voor wijziging vatbaar is.

De wijziging kan worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gewijzigde lasten of van een gewijzigd inkomen.

Effect op partner alimentatie

De rechtspraak heeft een duidelijke richtlijn ontwikkeld voor de situatie dat er sprake is van een wijziging van het inkomen, meer in het bijzonder een daling van het inkomen en het effect op partneralimentatie.

Allereerst moet worden vastgesteld of het inkomensverlies zelf teweeg is gebracht. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer zelf ontslag neemt. Als dat het geval is, blijft het inkomensverlies buiten beschouwing en heeft een eventueel verzoek om tot wijziging van de partner alimentatie over te gaan bij een rechtbank weinig kans.

Inkomensverlies

Is het inkomensverlies niet zelf teweeg gebracht, te denken valt dan aan de situatie dat iemand buiten zijn schuld om wordt ontslagen, kan een rechtbank rekening houden met het inkomensverlies. Er gelden dan echter nog wel een tweetal aanvullende voorwaarden:

1. Dit inkomensverlies moet niet voor herstel vatbaar zijn. Indien de alimentatieplichtige immers op korte termijn een nieuwe baan heeft met een soortgelijk inkomen is er helemaal geen sprake van een wijziging van zijn financiële omstandigheden. 2.Daarnaast moet dit niet voor herstel vatbare inkomensverlies hem niet kunnen worden verweten. Indien immers de alimentatie plichtige blijft stil zitten en geen actie onderneemt om een nieuwe baan te vinden, treft hem een verwijt en kan de rechter eveneens bepalen dat het inkomensverlies buiten beschouwing blijft.

Schematisch ziet dit er dan als volgt uit en is de kans heel wel aanwezig dat indien aan alle voorwaarden wordt voldaan de rechter rekening houdt met het voor de partneralimentatie plichtige ontstane inkomensverlies:

Als er sprake is van zelf teweeg gebracht inkomensverlies:

Voor herstel vatbaar:  inkomensverlies blijft buiten beschouwing, dus geen aanleiding om partner alimentatie aan te passen.

Niet voor herstel vatbaar:

– verwijtbaar:  inkomensverlies blijft buiten beschouwing. Echter, het inkomen  mag in geen geval zakken beneden 90% van de bijstandsnorm, dus geen aanleiding om partneralimentatie aan te passen, maar de betaler zal zelf een minimum moeten overhouden om van te leven;

– niet verwijtbaar: rekening houden met inkomensverlies, dus wel aanleiding om partneralimentatie aan te passen.

 Dus heb je vragen over daling van het inkomen en het effect op partneralimentatie, laat je adviseren door deskundigen.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht + 7 =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Bij het opstellen van het ouderschapsplan komen er een heleboel situaties aan de orde. Situaties die zich vaak in de toekomst afspelen, want het ouderschapsplan wordt natuurlijk opgesteld voor de toekomst. Jullie kinderen worden ouder dus daar kun je op vooruit lopen. Maar vaak wordt er niet over nagedacht dat jullie zelf ook ouder worden Lees verder > begrafenis Opa of oma ana de scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.