Menu

Wat doe je met de spaarrekeningen voor kinderen bij scheiding?

3 reacties
spaarrekening kind bij scheiding

Recent vroeg een van de trouwe lezers of er misschien niet eens een stukje kon komen over de spaarrekeningen voor de kinderen. Wat moet er met deze rekeningen gebeuren bij scheiding? Wie mag er beschikken over de saldi op de rekeningen? En heeft het kind ook een ‘eigen’ recht op de spaarsaldi? Een mooi onderwerp voor een nieuwe blog.

Horen spaarrekeningen tot de huwelijksgoederengemeenschap?

Iedere ouder die met het gezag belast is kan een (spaar)rekening voor zijn of haar kind(eren) openen zonder medewerking van diens (ex-)partner. Regelmatig komt bij een echtscheiding de vraag naar voren of de spaarrekeningen van de kinderen behoren tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. En daarmee dus of ook deze spaarsaldi gedeeld moeten worden. Dat hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. Naast de tenaamstelling van de rekening, speelt ook het type spaarrekening rol (is het een speciale kinder- of jongerenrekening?) en is verder het doel van de rekening belangrijk. Is de rekening bijvoorbeeld bedoeld om de toekomstige studiekosten van het kind te betalen, dan is duidelijk dat de ouders niet voor ogen hadden om het geld voor eigen gebruik aan te wenden. In dat geval blijven de spaarrekeningen van de kinderen buiten de verdeling.

Wie beheert de rekeningen?

Vaak ontstaat de spanning tussen ouders over het beheer van de spaarsaldi van de kinderen pas na (echt)scheiding. Want net zo makkelijk als een ouder die belast is met het gezag een spaarrekening voor de kinderen kan openen, kan deze ook de saldi van deze rekening af- of overboeken en de rekeningen laten opheffen. Zonder daarvoor dus afhankelijk te zijn van de medewerking van de andere ouder. Het is daarbij niet nodig dat iemand beschikt over een bankpas, of dat de rekening mede op naam van deze ouder staat. Voldoende is dat deze ouder aan de bank de identiteitsbewijzen van de kinderen toont en een uittreksel uit het gezagsregister.

Kan een ouder bij scheiding zomaar een spaarrekening van een kind leeghalen?

Kan een ouder dan ook zomaar een bankrekening van zijn of haar kind leeghalen? Nou, niet zonder gevolgen. Op grond van de wet heeft elke ouder die het gezag over zijn of haar kind uitoefent, alleen het vruchtgenot over het vermogen van het kind; het spaarsaldo op de rekeningen van de kinderen zelf behoort tot het vermogen van de kinderen en niet tot het vermogen van de ouders. Een ouder mag dat spaarsaldo dus niet zomaar zelf gebruiken.

Goede bewindvoerders

Bovendien rust op ouders de plicht het vermogen van de kinderen als goede bewindvoerders te beheren. Een ouder moet, als er geld wordt opgenomen van deze rekening, dus kunnen uitleggen waarom het in het kader van ‘goed bewindvoerderschap’ nodig was om dit spaarsaldo op te nemen. Als een ouder over het vermogen van het kind wil beschikken, dient deze bovendien toestemming te vragen aan de kantonrechter. Kan een ouder dan bijvoorbeeld niet voldoende uitleggen waarom het opnemen van de saldi juist het belang van het kind dient, dan zal hij/zij geen toestemming krijgen en kan het geld worden teruggevorderd. Is het kind of de jongere nog minderjarig, dan kan het geld worden teruggevorderd door de andere, met het gezag belaste ouder of door bijvoorbeeld een bijzonder curator. Is de jongere inmiddels meerderjarig, dan kan hij/zij in sommige gevallen ook zelf het geld terugvorderen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in het echtscheidingsconvenant een derdenbeding is overeengekomen of als de jongere toen hij/zij nog minderjarige was ook altijd zelf vrij geld op kon nemen van de rekening, dus zonder tussenkomst van de ouder(s).

Fijne voorziening of zorgenkind?

Zo kan het dus gebeuren dat de spaarrekening voor de kinderen die is bedoeld als een fijne voorziening voor de toekomst, na scheiding toch opeens een zorgenkind is waarover geprocedeerd gaat worden. Ga daarom bij (echt)scheiding ook het gesprek aan over deze rekeningen en leg goed vast met welk doel deze rekeningen zijn geopend, hoe en door wie de rekeningen in de toekomst beheerd zullen worden en of de kinderen ook een eigen recht moeten krijgen op de saldi op deze rekeningen.

ScheerSanders Advocaten

REACTIES

Thomas Bollenomas - 24 jan 2018

Dank voor deze uiteenzetting. Nog 1 vraagje: mijn ex is wettelijk vertegenwoordiger over de spaarrekening van mijn zoon welke is geopend nadat we besloten uiteen te gaan (destijds waren we nog niet gescheiden). Heb ik het recht als ouder (heb tenslotte het ouderlijk gezag over mijn zoon) om de mutaties / afschriften van de spaarrekening in te zien? Zo ja, kan ik dit dan bij de bank inzien en moet ik daarvoor enig bescheiden meenemen? Alvast dank voor de reactie.

Fiona - 8 mei 2018

Ik loop er ook tegen aan dat mijn ex mij geen inzage wil geven op de spaarrekening van de kinderen (waarop we destijds de kinderbijslag hebben gestort). Hij heeft beloofd de afschriften te mailen maar dat doet hij niet. Hij heeft alleen een bedrag overgemaakt op een nieuwe spaarrekening voor de kinderen. Mijn vraag is heb ik recht op inzage? Ik hoor het graag.

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 8 mei 2018

Antwoord van Zorgeloosch Scheiden: Helaas is het antwoord wat minder simpel dan de vraag. Het hangt er namelijk vanaf of jullie beiden het gezag hebben en hoe het is afgesproken in het ouderschapsplan. Daarnaast hangt het antwoord ook af van het feit of jullie getrouwd waren of alleen samenwonend.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


9 × = achttien

Vlog

Waarom is het voorbij? Waarom wil hij of zij scheiden? Wat is er mis gegaan? Deze vragen komen vaak voorbij bij scheidingscoach Roos Boer. Ze vlogt erover: Scheidingscoach Succesvol ScheLees verder > Waarom wil zij scheiden?
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.

Download de Gratis Checklist Scheiden en maak je scheiding overzichtelijk