Menu

Wat doe je met de spaarrekeningen voor kinderen bij scheiding?

7 reacties
spaarrekening kind bij scheiding

Recent vroeg een van de trouwe lezers of er misschien niet eens een stukje kon komen over de spaarrekeningen voor de kinderen. Wat moet er met deze rekeningen gebeuren bij scheiding? Wie mag er beschikken over de saldi op de rekeningen? En heeft het kind ook een ‘eigen’ recht op de spaarsaldi? Een mooi onderwerp voor een nieuwe blog.

Horen spaarrekeningen tot de huwelijksgoederengemeenschap?

Iedere ouder die met het gezag belast is kan een (spaar)rekening voor zijn of haar kind(eren) openen zonder medewerking van diens (ex-)partner. Regelmatig komt bij een echtscheiding de vraag naar voren of de spaarrekeningen van de kinderen behoren tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. En daarmee dus of ook deze spaarsaldi gedeeld moeten worden. Dat hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. Naast de tenaamstelling van de rekening, speelt ook het type spaarrekening rol (is het een speciale kinder- of jongerenrekening?) en is verder het doel van de rekening belangrijk. Is de rekening bijvoorbeeld bedoeld om de toekomstige studiekosten van het kind te betalen, dan is duidelijk dat de ouders niet voor ogen hadden om het geld voor eigen gebruik aan te wenden. In dat geval blijven de spaarrekeningen van de kinderen buiten de verdeling.

Wie beheert de rekeningen?

Vaak ontstaat de spanning tussen ouders over het beheer van de spaarsaldi van de kinderen pas na (echt)scheiding. Want net zo makkelijk als een ouder die belast is met het gezag een spaarrekening voor de kinderen kan openen, kan deze ook de saldi van deze rekening af- of overboeken en de rekeningen laten opheffen. Zonder daarvoor dus afhankelijk te zijn van de medewerking van de andere ouder. Het is daarbij niet nodig dat iemand beschikt over een bankpas, of dat de rekening mede op naam van deze ouder staat. Voldoende is dat deze ouder aan de bank de identiteitsbewijzen van de kinderen toont en een uittreksel uit het gezagsregister.

Kan een ouder bij scheiding zomaar een spaarrekening van een kind leeghalen?

Kan een ouder dan ook zomaar een bankrekening van zijn of haar kind leeghalen? Nou, niet zonder gevolgen. Op grond van de wet heeft elke ouder die het gezag over zijn of haar kind uitoefent, alleen het vruchtgenot over het vermogen van het kind; het spaarsaldo op de rekeningen van de kinderen zelf behoort tot het vermogen van de kinderen en niet tot het vermogen van de ouders. Een ouder mag dat spaarsaldo dus niet zomaar zelf gebruiken.

Goede bewindvoerders

Bovendien rust op ouders de plicht het vermogen van de kinderen als goede bewindvoerders te beheren. Een ouder moet, als er geld wordt opgenomen van deze rekening, dus kunnen uitleggen waarom het in het kader van ‘goed bewindvoerderschap’ nodig was om dit spaarsaldo op te nemen. Als een ouder over het vermogen van het kind wil beschikken, dient deze bovendien toestemming te vragen aan de kantonrechter. Kan een ouder dan bijvoorbeeld niet voldoende uitleggen waarom het opnemen van de saldi juist het belang van het kind dient, dan zal hij/zij geen toestemming krijgen en kan het geld worden teruggevorderd. Is het kind of de jongere nog minderjarig, dan kan het geld worden teruggevorderd door de andere, met het gezag belaste ouder of door bijvoorbeeld een bijzonder curator. Is de jongere inmiddels meerderjarig, dan kan hij/zij in sommige gevallen ook zelf het geld terugvorderen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in het echtscheidingsconvenant een derdenbeding is overeengekomen of als de jongere toen hij/zij nog minderjarige was ook altijd zelf vrij geld op kon nemen van de rekening, dus zonder tussenkomst van de ouder(s).

Fijne voorziening of zorgenkind?

Zo kan het dus gebeuren dat de spaarrekening voor de kinderen die is bedoeld als een fijne voorziening voor de toekomst, na scheiding toch opeens een zorgenkind is waarover geprocedeerd gaat worden. Ga daarom bij (echt)scheiding ook het gesprek aan over deze rekeningen en leg goed vast met welk doel deze rekeningen zijn geopend, hoe en door wie de rekeningen in de toekomst beheerd zullen worden en of de kinderen ook een eigen recht moeten krijgen op de saldi op deze rekeningen.

ScheerSanders Advocaten

REACTIES

Thomas Bollenomas - 24 jan 2018

Dank voor deze uiteenzetting. Nog 1 vraagje: mijn ex is wettelijk vertegenwoordiger over de spaarrekening van mijn zoon welke is geopend nadat we besloten uiteen te gaan (destijds waren we nog niet gescheiden). Heb ik het recht als ouder (heb tenslotte het ouderlijk gezag over mijn zoon) om de mutaties / afschriften van de spaarrekening in te zien? Zo ja, kan ik dit dan bij de bank inzien en moet ik daarvoor enig bescheiden meenemen? Alvast dank voor de reactie.

Fiona - 8 mei 2018

Ik loop er ook tegen aan dat mijn ex mij geen inzage wil geven op de spaarrekening van de kinderen (waarop we destijds de kinderbijslag hebben gestort). Hij heeft beloofd de afschriften te mailen maar dat doet hij niet. Hij heeft alleen een bedrag overgemaakt op een nieuwe spaarrekening voor de kinderen. Mijn vraag is heb ik recht op inzage? Ik hoor het graag.

    Profielfoto van Nieuwe Stap

    Nieuwe Stap - 8 mei 2018

    Antwoord van Zorgeloosch Scheiden: Helaas is het antwoord wat minder simpel dan de vraag. Het hangt er namelijk vanaf of jullie beiden het gezag hebben en hoe het is afgesproken in het ouderschapsplan. Daarnaast hangt het antwoord ook af van het feit of jullie getrouwd waren of alleen samenwonend.

Jannie - 13 sep 2018

Mijn ex heeft de spaarrekening van onze zoon (16 jaar) opgeheven zonder enig overleg. Waar het gespaarde geld nu is heb ik geen idee van. We hebben gezamenlijk gezag. De spaarrekening is geopend ten tijde van ons huwelijk. Volgens de bank kunnen ze niets voor mij doen omdat ex-man, dus vader, als wettelijk vertegenwoordiger de rekening beheert. Naast deze wettelijke vertegenwoordiging is onze zoon wettelijk vertegenwoordiger maar krijgt geen bankafschriften en inzage omdat hij nog minderjarig is.. Mag de bank mij of mijn zoon dit allemaal weigeren?

Bianca boom - 12 sep 2019

Mijn ex heeft de studiespaarplan van onze dochter uitbetaald gekregen ten tijde van de scheiding niks aan onze dochter en/ of mij gegeven.en de spaarrekening van onze jongste zoon heeft hij nu net opgeheven onze zoon is 16 mijn dochter was toen bijna 18 is er iets wat we kunnen doen om dit geld toch bij de kids te krijgen?

C - 1 jan 2020

Wat als de ex partner een rekening voor kind opent.....daar werkgeld van kind op stort en de andere ouder geen inzage heeft in de rekening. In ouderschap plan staat dat alles in overleg geregeld zou worden maar helaas dus geen overleg. Ex opent rekening, beheert dus werkgeld van kids en ik heb nakijken.... Wat dan....kan bank de andere ouder inzage geven of machtigen op rekening van kind??

Marga janssen - 2 mrt 2020

Dit verhaal klopt volgens de ING bank dan niet. Mijn ex, die GEEN ouderlijk gezag heeft, kon zonder mijn toestemming beheerder worden over het spaargeld van onze dochter. Hij kon ook zonder een verklaring een rekening voor haar openen. Inmiddels zijn de 3100 euro die op de zogenaamde groei rekening stonden verdwenen. Hoe kan dit???

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


een × = 4
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Roos komt in haar praktijk heel vaak de vraag tegen: “Hoe kom ik over mijn ex heen? Het is heel normaal dat je in je leven telkens weer herinnerd wordt aan die ene persoon waar je lang je leven mee hebt gedeeld. En dat je dat juist níet wil. Los komen van je ex klinkt Lees verder > hoe kom ik over mijn ex heen
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.