Menu

Scheiding en hypotheekrente aftrek

Hypotheekrente aftrek en scheiding

Veel mensen worden tijdens de scheiding geconfronteerd met het feit dat de gezamenlijke woning zal moeten worden verkocht of aan de andere partner of aan een derdenpartij. Hoe zit het dan met de hypotheekrente aftrek?

Hoe ziet het er uit als een van de partners de gezamenlijke woning “koopt” van de ander.

De Belastingdienst ziet bestaande hypotheken van gehuwden en/of samenwoners die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten als 50% schuld voor de één en 50% schuld voor de ander, tenzij er in de huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract iets anders is vastgelegd. Als je een nieuwe schuld aangaat om je ex-partner uit te kopen, wordt dit gezien als een nieuwe hypotheekschuld. Om voor de volledige hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, dus ook voor je nieuwe lening voor het aan te kopen deel van je ex-partner, ben je verplicht om de nieuwe lening in 30 jaar tijd annuïtair of lineair (oftewel direct aflossen op de nieuwe lening) af te lossen. Dit is overwegend duurder dan de oude aflossingsvormen van voor 1 januari 2013.

Betaalt de vertrokken partner de hele rente:

• Dan is de helft van de rente voor hem (we gebruiken voor het gemak ‘hem’) tot 24 maanden na vertrek aftrekbaar onder de eigenwoningregeling.

• De andere helft van de rente is voor hem aftrekbaar als betaalde alimentatie. Dat deel van de rente moet zijn ex opgeven als ontvangen alimentatie (dat is belast). De ex mag hetzelfde bedrag aftrekken als rente voor de eigen woning. Per saldo profiteert de ex dus niet van de renteaftrek. Ook na 24 maanden blijft de partneralimentatie belast, ondanks dat de aftrek is vervallen.

• Beiden geven 50% van het eigenwoning forfait op.

Betaalt de vertrokken partner nog de helft van de rente:

• Dan is die gedurende de eerste 24 maanden na het vertrek voor hem aftrekbaar onder de eigenwoningregeling. Hij moet overigens ook de helft van het eigenwoningforfait opgeven, maar datzelfde bedrag is voor hem aftrekbaar als alimentatie.

• De achterblijver moet ditzelfde bedrag opgeven als ontvangen alimentatie en geeft daarnaast zelf ook de helft van het eigenwoningforfait op en mag de hypotheekrente voor de eigen helft van de hypotheek aftrekken.

Als die 24 maanden zijn verlopen, is de rente niet meer aftrekbaar. De vertrokken partner moet vanaf dan de helft van de WOZ-waarde van het huis opnemen in ‘box 3’. De lening die hij nog heeft voor dat huis mag hij wel aftrekken van zijn vermogen in box 3. Als de achterblijver geen huur betaalt, geldt een bedrag ter grootte van het halve eigenwoningforfait dan nog steeds als alimentatie: belast bij de achterblijver en aftrekbaar bij de vertrokken partner.

Let op: We beschreven hierboven alleen de situatie van gemeenschappelijke eigendom. Als het huis van één van de twee is, zijn de regels anders.

Wat als je je huis wilt verkopen, maar het is nog niet verkocht?

Als je de woning wilt verkopen, blijft het gemeenschappelijk eigendom. Ook als één van de partners er in blijft wonen en de ander het huis verlaat.

• De woningverlater mag 24 maanden lang (de scheidingsregeling) het eigenwoningforfait aangegeven en mag de door hem of haar betaalde hypotheekrente (maximaal 50%) aftrekken in box 1.

• Verlaat ook de andere partner het huis binnen 24 maanden en wordt het huis te koop gezet, dan wordt de scheidingsregeling van 24 maanden omgezet in de verhuisregeling. De woning blijft dan een eigen woning tot de eerste 31 december na 3 jaar na zíjn vertrek.

• Bij een vertrek na 1 januari 2014 is dat de eerste 31 december na 2 jaar.

• De scheidingsregeling begint wanneer je het huis verlaat. De verhuisregeling start wanneer het huis werkelijk leeg te koop staat. De langst wonende partner kan hier gebruik van maken.

Na afloop van de scheidingsregeling van 24 maanden, tenzij het huis leeg te koop staat, valt het aandeel van de woning en van de bestaande hypothecaire geldlening van de vertrokken (ex-)partner niet langer in box 1, maar in box 3. Hetzelfde geldt als de termijn van de verhuisregeling is verlopen. Vanaf dat moment is de hypotheekrente niet langer fiscaal aftrekbaar.

• De (ex-)partner die de woning verlaten heeft, kan, als hij nog steeds de helft van de rente betaalt, wel de helft van het eigenwoningforfait als alimentatie aftrekken.

• De (ex-)partner die in de woning is blijven wonen, geeft de helft van het eigen woningforfait op als ontvangen alimentatie en betaalt hierover dus belasting.

TIP: Het is allemaal erg ingewikkeld en als je ook maar iets kleins fout doet (de achterblijver betaalt bijvoorbeeld alle rente) leidt dat er al snel toe, dat een deel van de rente niet mag worden afgetrokken. Het is daarom verstandig om bij een scheiding een scheidingsspecialist zoals Settlement te raadplegen.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


8 + = twaalf
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Bij het opstellen van het ouderschapsplan komen er een heleboel situaties aan de orde. Situaties die zich vaak in de toekomst afspelen, want het ouderschapsplan wordt natuurlijk opgesteld voor de toekomst. Jullie kinderen worden ouder dus daar kun je op vooruit lopen. Maar vaak wordt er niet over nagedacht dat jullie zelf ook ouder worden Lees verder > begrafenis Opa of oma ana de scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.