Menu

(Financiële) Vragen over echtscheiding

Stel gratis je (financiële) vraag over echtscheiding!

Als je gaat scheiden komt er heel veel op je af. Er spelen zoveel onderwerpen die vragen oproepen. Gelukkig heeft Nieuwe Stap een partner waaraan je al jouw (financiële) vragen over je echtscheiding kan voorleggen. De beantwoording van je vraag is gratis! Tenzij er echt een dossier moet worden bestudeerd, maar dan geven we dat aan.

Mail je vraag naar info@nieuwestap.nl

 

Reeds ingezonden en beantwoorde vragen:

Vraag: Hoe krijg ik het huis op mijn naam?

Ik zou graag willen weten hoe je kan regelen dat de verdienende partner het huis op zijn naam krijgt, en de achtergebleven partner met de kinderen het huis kan huren. Kent u die constructie?

Dit is een bekende constructie. En die is ook uitvoerbaar, mits de bank die de hypotheeklening heeft verstrekt, daarmee akkoord gaat.
Het is dus van belang om eerst met een hypotheekadviseur hierover in gesprek te gaan, zodat vastgesteld kan werden of de bank hieraan zou willen meewerken.

Eveline Minkes-Palm

De Scheidingsplanner

Vraag: Woning onverdeeld laten bij scheiding

Ik neig er naar om het huis onverdeeld te laten. Situatie: ik ben uit het huis weggegaan, mijn ex en ons jongste kind wonen er nog. Ex heeft geen actie ondernomen om het huis op zijn naam te krijgen. Ik betaal nog steeds mee aan de hypotheek. Uit loyaliteit naar ons kind, het is zijn echte thuis, dichtbij zijn school/vrienden enz.

Inmiddels is ex zijn baan kwijt, maar wil hij wel samen gaan wonen met zijn vriendin in het huis (zij heeft ook nog een koopwoning dus kan niet bij de hypotheek op).

Wat is wijsheid? Een convenant opstellen waarin staat dat ik vanaf het convenant niet meer meebetaal. En het huis laten taxeren en de waarde op papier laat zetten, zodat ik dat “ooit” krijg bij verkoop of als hij het op zijn naam kan krijgen?

Bestaat deze mogelijkheid, en moet zoiets via een dure advocaat of kan het ook via een scheidingsbureau?

Uiteraard kunt besluiten om de woning onverdeeld te laten, maar dit heeft een aantal consequenties, bijvoorbeeld:

  • Fiscaliteit: hypotheekrenteaftrek, extra vermogen in box 3, misschien partneralimentatie in natura enz.
  • U blijft voor 100% aansprakelijk voor de schuld.

Vragen die u zich daarbij zou moeten stellen zoals bijvoorbeeld:

  • Hoelang blijft u de woning samen aanhouden?
  • Hoe om te gaan met het eventueel niet meer kunnen/willen betalen van de hypotheek en dergelijke. door uw ex-partner

Eigenlijk is het niet mogelijk om u goed te adviseren zonder volledig inzicht in uw situatie te hebben.

Jaap Van der Meer

De Scheidingsplanner

 

Vraag: wat te doen met lening ouders bij uit elkaar gaan

Onze dochter gaat scheiden en wij hebben als ouders een paar jaar geleden geld geleend aan onze dochter voor de aankoop van de huidige woning. In het kader van de verbreking samenleving vragen wij ons af hoe moet worden omgegaan met de verstrekte lening van € 5.000,-.

Laat ik beginnen met het voorbehoud dat de inhoud van het samenlevingscontract leidend is voor een juiste afwikkeling van de verbreking samenleving. Daarnaast blijkt uit uw bericht niet of onvoldoende aan wie u de lening is verstrekt. Is de lening verstrekt aan uw dochter of aan partijen gezamenlijk? Dit is relevant omdat samenwoners gescheiden vermogens hebben Er kan sprake zijn van 3 vermogens: namelijk privévermogen dochter, privévermogen ex-schoonzoon en gezamenlijk vermogen.

Er zijn nu twee antwoorden mogelijk:

  1. Als u de lening aan zowel uw dochter als uw (ex-)schoonzoon heeft verstrekt, dan is dit een gezamenlijke schuld en dient inderdaad bij verkoop de lening afgelost te worden. Ieder lost dan feitelijk de helft van de schuld aan u af;
  2. Als u de lening aan uw dochter heeft verstrekt, dan is uitsluitend uw dochter schuldenaar en dient zij deze schuld af te lossen. Er is wel een maar. Omdat uw dochter dit geld heeft geïnvesteerd in de voormalig gezamenlijke woning heeft zij hierdoor een vordering gekregen op haar (bijna) ex-partner van de helft van dit bedrag. Vaak zijn dergelijke vorderingen opeisbaar bij de verkoop van de woning, maar in het samenlevingscontract kan iets anders staan.

Léon Slijkerman

De Scheidingsplanner

Vraag over spaarrekening kinderen

Ik loop er ook tegen aan dat mijn ex mij geen inzage wil geven op de spaarrekening van de kinderen (waarop we destijds de kinderbijslag hebben gestort). Hij heeft beloofd de afschriften te mailen maar dat doet hij niet. Hij heeft alleen een bedrag overgemaakt op een nieuwe spaarrekening voor de kinderen. Mijn vraag is heb ik recht op inzage? Ik hoor het graag

Ik was getrouwd toen mijn ex deze spaarrekening opende. We hadden besloten een spaarrekening te openen voor de kinderen door daar de kinderbijslag op te storten. Hij wilde graag een andere bank daarvoor gebruiken dus hij heeft dat geregeld.

We hebben beide gezag over de kinderen. Ze zijn alleen ingeschreven bij mij,  wonen 10 van 14 dagen bij mij. De overige 4 bij mijn ex.

In het ouderschapsplan staat niks over de spaarrekening van de kinderen genoemd. We hebben een kindrekening waar we de kosten voor de kinderen van betalen. Daarbij een spaarrekening. Hij heeft er geld naar over gemaakt van de oude spaarrekening en mij via mail toegezegd de afschriften te sturen. Alleen doet hij dat niet. Volgens mij heb ik recht op inzage. Klopt dat?

U heeft geen recht op het spaargeld dat de man spaart voor uw kinderen. Het staat u ook vrij een spaarrekening te openen en daarop te sparen voor de kinderen. U geeft aan dat er niets over een spaarrekening is genoemd in het ouderschapsplan.

U heeft zelf recht op de kinderbijslag en het kind gebonden budget, voor de kinderen die bij u zijn ingeschreven. Als uw ex man die gelden zou gebruiken om te sparen zou het niet kloppen.

Zorgeloosch Scheiden!

Vraag einde gemeenschap van goederen

Er staat in deze blog wel dat vanaf 2012 de partners vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ligt, niet meer aansprakelijk zijn voor een schuld die de partner aangaat, maar zijn vanaf dat moment de banktegoeden ook voor ieder de helft en kunnen de partners dan niet meer beschikken over de helft van de ander?

Dus als er 40.000 euro aan banktegoeden staan, krijgt ieder dan €20.000 en kan, als één partner dat opmaakt, hij dan nog de helft van de partner eisen die het niet heeft opgemaakt?

Op het moment van het tekenen van het convenant komen de tegoeden toe aan diegene voor we ze bedoeld zijn. Mocht een van partners in de periode tussen het tekenen van het convenant en het uitkeren van zijn/haar portie dat deel al opmaken, dan is de andere partner daar niet aansprakelijk voor en kan dus geen aanspraak maken op de helft van de rest.

Zorgeloosch Scheiden!

Vraag aanpassing ouderschapsplan

Mijn ex heeft mij gisteren verwittigd dat zij alles op alles wil gaan zetten om de kinderen meer bij haar te laten verblijven in plaats van de huidige week om week regeling. 

Nu zou ik graag willen weten in hoeverre zij kans heeft om dit voor elkaar te krijgen? Wat zijn de dingen die gaan gebeuren? Ik weet nog niet of ze een advocaat wil gaan inschakelen etc. We gaan eerst ouderschapsbemiddeling doen en daar zal zij het ook naar voren brengen. 

Ik heb uiteraard al lang nagedacht over haar voorstel (want ze heeft het eerst geprobeerd te bespreken met mij), maar ik heb haar verteld dat ik er geen heil in zie. Ikzelf zie geen signalen bij de kinderen als ze hier zijn. In de week dat ze bij mij zijn, zijn ze gewoon vrolijk en spelen ze en kletsen ze. Tuurlijk als ze naar bed gaan zeggen ze wel eens als ze naar beneden komen, dat ze mama missen of dat ze mij gaan missen (en dat gebeurd dan ook midden in de week). 

In hoeverre heeft zij kans om dit te doen slagen? Ik maak me hier erg zorgen om omdat ik mijn kinderen niet kwijt wil of minder wil zien. Ik heb net zoveel recht als dat zij heeft als het aankomt op de kinderen en de huidige afspraken zijn hierin prima naar mijn idee.. Zo mogen ze namelijk in de week dat ze bij de ander zijn, twee keer de ander opzoeken (Ex woont inmiddels 65 meter hemelsbreed bij mij vandaan met nieuwe partner). En mijns inziens is dit meer dan voldoende. 

Wat jullie ook besluiten, het moet altijd in het belang zijn van de kinderen. Als ouders hebben jullie hierover bindende afspraken gemaakt en die zijn ook vastgelegd in een ouderschapsplan.

Indien één van jullie beiden de gemaakte en vastgelegde afspraken in het belang van de kinderen met gegronde redenen eenzijdig wilt wijzigingen/aanpassen dan zullen toch beide partijen hiermee moeten instemmen.

Komen jullie hier samen niet uit dan kunnen jullie hiervoor externe expertise/deskundige hulp inschakelen en ik begrijp uit de mail dat dit inmiddels ook het geval is.

Indien het advies van een ingeschakelde deskundige voor één van beiden toch onvoldoende is en jullie ondanks dit advies nog niet samen tot overeenstemming komen dan kunnen jullie dit geschil via eigen advocaten aan een rechter voorleggen.

Zorgeloosch Scheiden!

Vraag over te laat betalen van alimentatie

Ik ben sinds december van het vorig gescheiden.In maart ik ben ik met mijn zoons verhuisd.Ik moet helaas elke keer achter de kinderalimentatie aan en ik krijg iedere keer een verhaal over waarom het niet op de afgesproken dagen gestort wordt.Dit vind ik zeer lastig en ik krijg soms blikken en antwoorden waardoor de moed mij in de schoenen zakt.
Mijn zoons zijn nog heel jong(8 en 4),dus ik wil graag samen door 1 deur met de vader.Hoe pak ik dit aan?
NB: ik verwijs mijn ex-man vaak naar de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan.Dit helpt niet.

De afspraken die zijn gemaakt zijn bindend dus de kinderalimentatie moet op de afgesproken tijden overgemaakt worden.

De vader zou hiervoor een automatische overboeking kunnen instellen bij zijn bank waardoor deze verplichtingen altijd tijdig worden betaald.

Blijft de vader in gebreke en als praten en eventueel bemiddeling niet helpt kan het LBIO (Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden ingeschakeld als de betaling niet naar wens verloopt.

Zorgeloosch Scheiden!

Vraag Erfenis

Geen kinderen, wel eigen huis, in gemeenschap van goederen getrouwd. Zij werkt fulltime en betaalt de hypotheek, hij werkt incidenteel. Zijn inkomsten bestaan uit een fikse erfenis die hij er nu heeft doorgejaagd. Zij wil het huis verkopen maar hij niet. Weegt een rechter die erfenis mee in het bepalen van de alimentatie die zij hem zal moeten betalen?

Bij het bepalen en vaststellen van de alimentatie wordt geen rekening gehouden met ontvangen erfenissen. Erfenissen vallen onder het gemeenschappelijke vermogen en moeten bij een echtscheiding ook verdeeld worden. Uitzondering is indien er sprake is van een uitsluiting clausule waarbij de partner van de betreffende erfgenaam is uitgesloten. Dit moet dan wel notarieel zo zijn vastgelegd.

Zorgeloosch Scheiden!

Vraag Mediationkosten 

Zijn de kosten van mediation aftrekbaar?

Nee, de kosten van mediation en andere kosten die de procedure van de echtscheiding met zich meebrengt zijn niet aftrekbaar.

Zorgeloosch Scheiden!

Vraag Co-ouderschap voor altijd?

Wij hebben co-ouderschap over mijn dochters..maar nu is het zo dat de verhoudingen tussen vader en dochter niet lekker lopen, zeg maar gerust slecht. Kan hier op terug gekomen worden, omdat dit eerst door de rechter is goed gekeurd..

Het is altijd mogelijk om gemaakte afspraken in samenspraak te herzien en aan te passen zonder tussenkomst van een rechter. Voorwaarde is dat de beide ouders het samen eens zijn over de aanpassingen in het ouderschapsplan. Tip: Leg alle nieuwe afspraken en wijzigingen in het ouderschapsplan ook helder en duidelijk schriftelijk vast. Kinderen vanaf 12 jarige leeftijd hebben inspraak en kunnen ook zelf aangeven wat ze willen. Ouders dienen hier rekening mee te houden.

Zorgeloosch Scheiden!Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Ik voel me zo schuldig! Moet ik dan maar terug naar mijn ex? Voor mijn kind? Hoe maak je de juiste keuzes? Het verwerken van je scheiding, écht voelen dat je boos bent, écht voelen dat je verdrietig bent, is essentieel om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Marloesvdheuvel.nl 06 15528303 info@marloesvdheuvel.nl Lees verder > schuldig over scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.