Menu

Wanneer eindigt de gemeenschap van goederen?

1 reactie
gemeenschap van goederen

Wat verandert er voor u als u gaat scheiden? Nog steeds worden de meeste huwelijken aangegaan op basis van de wettelijke gemeenschap van goederen. Zodra het huwelijk wordt gesloten door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn alle zaken die beide partners bezitten, gezamenlijk bezit geworden. “Alles samen delen op basis van ieder de helft” is een veel gehoorde uitleg.

Wanneer is de gemeenschap van goederen verdeeld?

Hoe was het tot 01 januari 2012? Tot 01 januari 2012 werd het huwelijk, al hetgeen gemeenschappelijk is opgebouwd, juridisch ontbonden op het moment dat de uitspraak van de rechter, de beschikking, is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit register bevindt zich in de Gemeente waar je bent getrouwd. De waarde van de gemeenschap wordt formeel op het moment, dat de beschikking wordt afgegeven door rechter, verdeeld. Het kan weleens lang duren voordat een beschikking wordt afgegeven Gerechtelijke procedures kunnen een lange periode in beslag nemen. De gemeenschap, veelal de financiële verdeling en aansprakelijkheid blijft gehandhaafd, zolang een beschikking nog niet is afgegeven.

Hoe is het nu? Op 01 januari 2012 is het nieuwe Huwelijksvermogensrecht ingevoerd. Deze Wet is op 28 april 2011 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze Wet wijzigt, onder andere, het moment waarop de waarde van de gemeenschap van goederen (de huwelijksgemeenschap genoemd) worden verdeeld bij echtscheiding. De waarde van de gemeenschappelijke bezittingen wordt verdeeld op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt voorgelegd aan de Rechter. Het huwelijk is nog niet ontbonden voor de Registers van de Burgerlijke Stand, maar de waarde van de gemeenschap ligt dan formeel vast en is voor toekomstige handelingen formeel ontbonden. Een ieder is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de schulden die na deze datum worden aangegaan.

Huwelijkse voorwaarden

Ontbinding van de Huwelijkse Voorwaarden Een huwelijk kan ook worden vastgelegd op basis van huwelijkse voorwaarden. Je spreekt dan met elkaar af dat je ieder een eigen privévermogen hebt en vooral wat je eventueel samen wilt delen of aankopen. Je legt van te voren vast van wie wat is. Voor hetgeen wat als gezamenlijk is vastgelegd, wordt afgesproken hoe dit wordt verrekend, bij bijvoorbeeld een echtscheiding of bij overlijden. (finaal verrekenbeding) Mochten jullie in de huwelijkse voorwaarden afspraken hebben gemaakt over het gezamenlijke bezit van een woning, dan geldt ook dat de gemeenschap (wat men samen heeft) is ontbonden bij indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank.

Wie dient het verzoek in? Het verzoek tot echtscheiding kan, via een advocaat, door één van de partners worden ingediend of beide partners doen dit samen. Een van de partners kan dus zelfstandig het moment van ontbinding van de gemeenschap van goederen bepalen.

Mag van deze regeling worden afgeweken? Voor het verdelen van de waarde van de gemeenschap mag je samen in onderling overleg een andere datum bepalen waarop alles wordt verdeeld. Dit hoeft niet per se de datum te zijn waarop het verzoek wordt ingediend.

Belangrijk om te weten! De datum van het indienen van het verzoek is uitermate belangrijk voor eventueel particulieren of ondernemingen die iets van jou of jouw ex te vorderen hebben. Na genoemde datum ben je, ondanks dat het huwelijkscontract nog niet ontbonden is, verantwoordelijk voor je eigen huishouding en niet meer voor je ex-partner. Het moment van indienen van het verzoek tot echtscheiding kan worden bepaald door je zelf. De peildatum waarop de financiële afwikkeling tussen jou en je (ex-)-partner plaatsvindt kunnen per convenant of vaststellingsovereenkomst worden bepaald.

Fiscaal Partnerschap Het indienen van de echtscheiding is ook medebepalend of jij en je (ex-) partner nog fiscaal partner mogen zijn in het betreffende kalenderjaar. Dit is weer belangrijk voor de hypotheekrente aftrek in dit betreffende kalenderjaar.

Voor meer uitleg over deze blog kun je contact opnemen met Settlement

REACTIES

Korien Bast - 4 jan 2018

Er staat wel dat vanaf 2012 de partners vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ligt, niet meer aansprakelijk zijn voor een schuld die de partner aangaat, maar zijn vanaf dat moment de banktegoeden ook voor ieder de helft en kunnen de partners dan niet meer beschikken over de helft van de ander? Dus als er 40000 euro aan banktegoeden staan, krijgt ieder dan €20000 en kan, als één partner dat opmaakt, hij dan nog de helft van de partner eisen die het niet heeft opgemaakt?

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− 7 = twee
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.