Menu

Verevening pensioen na scheiding, vergeet het formulier niet!

verevening

Als het partijen lukt om tot afspraken te komen over de gevolgen van de echtscheiding en deze afspraken zijn neergelegd in een echtscheidingsconvenant, dienen deze afspraken vervolgens te worden geëffectueerd. De tenaamstelling van bankrekeningen dient te worden gewijzigd, bankrekeningen moeten worden opgeheven, onroerende zaken moeten notarieel worden geleverd, e.d. 

Pensioen verevening

Maar hoe zit het nu met (ouderdoms)pensioenaanspraken? Tenzij partijen bij huwelijksvoorwaarden, danwel in een echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken hebben gemaakt, geldt automatisch de standaardregeling van de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding.

Dat betekent dat partijen over en weer recht hebben op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. 

Formulier pensioenuitvoerders binnen 2 jaar

Na echtscheiding dienen de ex-echtelieden middels een standaardformulier de pensioenuitvoerder(s) van de ander in kennis te stellen van het feit dat zij van echt zijn gescheiden en dat de pensioenen moeten worden verevend ingevolge voornoemde standaardregel.

Partijen dienen ervoor zorg te dragen dat zij de pensioenuitvoerder(s) binnen 2 jaar na datum echtscheiding hebben ingelicht.

Eén of twee handtekeningen op formulier?

Indien partijen niet zijn afgeweken van voornoemde standaardregel, behoeft het desbetreffende formulier niet door beide ex-echtgenoten te worden ondertekend. De handtekening van één van partijen is voldoende.

Slechts indien partijen zijn afgeweken van de standaardregeling, is voor effectuering de handtekening van beide ex-echtelieden vereist.

Francesco van der Linden,

ScheerSanders Advocaten

Lees ook de andere blogs van ScheerSanders Advocaten.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


2 + twee =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.