Menu

BOEKVERLOTING Boek met concrete tips voor gescheiden ouders ‘De helft van mij’

35 reacties
tips voor gescheiden ouders

We doen te gewoon over scheiding. We, dat zijn de maatschappij en de hulpverleners. We staan te weinig stil bij de complexiteit van het als gescheiden ouder je kind op te voeden. Of bij de complexiteit van het als kind in 2 huizen opgroeien.

Soms lukt het niet om met elkaar te praten

Daarnaast leeft er een dominant idee rond hoe je gescheiden ouder moet zijn, namelijk samen en in overleg. Wanneer een probleem opduikt of wanneer kinderen signaalgedrag ontwikkelen, reiken we steeds dezelfde oplossing aan: we vertellen ouders dat ze beter moeten communiceren met elkaar en dat ze hun ex partnerconflicten achter zich moeten laten. Een betere communicatie of relatie tussen ouders zal de problemen rond gezag of omgang en de last van de kinderen oplossen, denken we. 

Er is echter een groeiende groep ouders waar na de scheiding de rust niet terugkeert en de conflicten niet stoppen. Omdat het soms gewoonweg niet lukt om nog te praten met elkaar, om welke reden dan ook. Soms kan of wil één van beiden de ander niet loslaten. Soms is er geweld geweest en is het te onveilig. Soms is er bij één van beide ouders meer aan de hand dan enkel een geëscaleerd conflict.

Dan leidt aanzetten tot communicatie tot het in stand houden van rigide patronen, waardoor iedereen machteloos wordt. Ouders worden aangezet om met elkaar bezig te zijn, hun blik is gericht op de andere ouder. Maar daar liggen net de meeste triggers die continue extra conflict kunnen doen ontstaat. En niemand kijkt dan naar het kind.

Hulp voor ouders om te focussen op hun kind

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen baat hebben bij een gepaste relatie met allebei hun ouders na een scheiding én dat kinderen vooral last hebben van conflicten en aanhoudende spanningen. Wanneer gescheiden ouders grotendeels dezelfde mening en dezelfde waarden en normen hebben of wanneer ze allebei hetzelfde doel voor ogen hebben, nog vrij goed kunnen overleggen en op één lijn staan is dat des te leuker voor iedereen. Wanneer dat niet kan, moeten we ouders helpen ouder te zijn van hun kind, naast de andere ouder, met als focus dat ze hun kind kunnen helpen om in de 2 gezinnen te leven en om te gaan met deze verschillen, die vaak erg groot zijn. Want kinderen hebben daar hulp bij nodig, in de eerst plaats van hun ouders. En ouders hebben handvatten nodig om hun focus te kunnen houden op hun kind, op wat hun kind nodig heeft van hen en op wat zij voor hun kind kunnen doen. En wat zij beter niet kunnen doen. 

Deze hulp krijgen ouders te weinig. Er is te weinig begrip voor ouders voor het verlies van tijd met hun kind, invloed op hun kind, inspraak in beslissingen rond het leven van hun kind. Ouders vereenzamen hierdoor omdat ze zich niet gehoord of gesteund voelen door de mensen die hen het meest nabij zijn. Ofwel horen ze in hun netwerk goedbedoelde adviezen van mensen die weinig oog hebben voor de complexe realiteit van gescheiden ouder zijn. Adviezen die erg verengen en vereenvoudigen.

Ofwel voelen ze ergens een zekere veroordeling omdat het bij hen niet loopt zoals de maatschappij vindt dat het zou moeten lopen. “Men” heeft een bepaald idee over hoe een gescheiden ouder zich hoort te gedragen en wat past.

Omgeving is niet neutraal

Ook de omgeving is natuurlijk niet neutraal. Wanneer je dichtbij iemand staat die gescheiden is en getuige bent geweest van alle heftige emoties, laat je dat niet koud. Je werd mee geraakt, dus je advies of je mening is gekleurd. En soms raak je vaak mee vast in het conflict. In moeilijke scheidingen zien we soms de rangen sluiten en dat elke ouder een achterban heeft die het opneemt voor die ouder. Voor de kinderen betekent dat dat er niemand is die nog het en-en verhaal genuanceerd kan horen. En dan staan zij alleen.

Parallel ouderschap

Parallel solo ouderschap betekent dat je goed beseft dat je allebei ouder bent en blijft, naast elkaar voor je kind. Niet meer samen, wel allebei, elk op de eigen manier. En waarbij je elk je individuele ‘solo’ verantwoordelijkheid neemt om er te staan voor je kind en je kind te helpen in dat leven in 2 huizen, onder welke regeling dan ook.

Na een scheiding blijft het kind voor altijd kind van allebei. En net als kinderen van niet gescheiden ouders zal je kind zich moeten verhouden in relatie tot mama, met de fijne en minder fijne kanten en bij papa hetzelfde. Dit zijn 2 verschillende relaties met elk een eigenheid.

Concrete handvatten en tools

In dit  boek wil ik ouders heel veel uitleg geven rond gescheiden ouder zijn. Daarnaast staat het vol van concrete handvatten en tools om uit de emotie en machteloosheid te geraken. Ik hou van een nuchtere kijk. Het is erg complex en pijnlijk, maar je hebt altijd een keuze in hoe jij ermee omgaat.

Ik help een ouder nadenken over wie waar last van heeft, wie wat nodig heeft, wie wat verloren is, waarover ze nog moeten communiceren en waarover niet, hoe ze  dingen formuleren in een mail of wat hen nu zo boos maakt. Ik beschrijf stap voor stap hun eigen plan van aanpak. Om ook de signalen van hun kind betekenis te geven, tegen de achtergrond van de ontwikkeling van hun kind. Want bij veel signalen die kinderen geven, vraag je je af: is dit een gevolg van de scheiding of van een lopende ontwikkeling? Ook dat is een moeilijke oefening waar ouders best wat hulp bij mogen krijgen. Ook daarvan wilde ik in het boek concrete voorbeelden uitwerken en trachten een helder kader te geven.

Ik wilde een boek schrijven dat vol met concrete tips staat, zonder de complexiteit uit het oog te verliezen. Voor de ouders  zelf, maar ook voor de mensen rondom hen, zodat je als grootouder of zus of beste vriendin weet welke vragen jij kan stellen om die ouder en kinderen echt te helpen.

Vanessa Maes

Boekverloting

Wij mogen 2 exemplaren van het boek ‘De helft van mij’ verloten. Laat in een reactie weten waarom jij denkt baat te kunnen hebben bij dit boek. Op donderdag 8 juni maken we bekend wie het boek zullen ontvangen.

REACTIES

Anneliese de Waal - 1 jun 2023

Ik zou dit boek heel graag willen lezen voor tips, ben er erg nieuwsgierig naar 😊😊

annet van 't Schip - 1 jun 2023

ik wil het boek graag krijgen om aan ouders die bij mij in de praktijk komen, te laten lezen, zodat meerdere ouders de info uit het boek meekrijgen.

Raymon Tak - 1 jun 2023

Graag zou ik dit boek willen lezen. Zoals meerdere met mij zie ik mijn zoon al bijna 6 jaar niet. Contact met zijn moeder is er vrijwel niet, informatie wordt ook niet doorgestuurd. Ik zou wel eens willen hoe ik hier daadwerkelijk om mee moet gaan. Vooralsnog vind ik het nog moeilijk om over hem te praten.

Patrick Volder - 1 jun 2023

Ik zou het boek om twee redenen willen hebben. 1. Ik ben zelf bezig met een traject voor parallel ouderschap en dit boek kan daarbij helpen. 2. Mijn vriendin heeft last van een ex-partner die niet neutraal is en erg negatief over haar, bij haar kinderen. Ik zou haar graag dit boek geven, zodat ze handvatten heeft hoe om te gaan met de situatie waar zij in zit.

Arie den Hartog - 1 jun 2023

Geachte heer / mevrouw, Ik kan baat hebben bij het boek om de scheiding te verwerken. Scheiden is echt lijden, en dat ervaar ik echt zo. In dit boek staan handvaten of hier mee te leren om gaan, ook tips en dergelijke hoe om te gaan met ex-partner en de kinderen.

Rick - 1 jun 2023

Oei de titel sprak me aan; flinke echtscheiding 4 jaar geledne. Kinderen worden al groter en denk dat dit helpt...

anne - 1 jun 2023

Helaas door mijn partner onlangs de keuze gemaakt te gaan scheiden. Veel verdriet, stress, ongeloof, woede, hoe vertel je het de kindjes 1,5 en 4) enz. We moeten het hele proces nog in, dus enige handvatten zou fijn zijn! Het laatste wat we willen is er een vechtscheiding van maken....

Helga - 1 jun 2023

Mooie aanwinst mocht ik hem winnen, zou hem ter beschikking stellen van mijn cliënten.

Sofie - 1 jun 2023

Ik zou het boek graag willen lezen. Er zijn hulpverleningtrajecten geweest en hierdoor leek de situatie stabiel. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen in het belang van ons kind en haar goed kunnen ondersteunen. Het is soms hard werken en goed naar jezelf (durven) kijken....

Liesbeth - 1 jun 2023

Ik kom graag in aanmerking voor het boek. Ik kan er nog veel van leren

Anja Peeters - 1 jun 2023

Ik werk als Kindbehartiger met ouders en hun kinderen in tijden voor, tijdens of na een scheiding. Dit boek gaat helpen om uit de put van machteloosheid te blijven en door concrete tools je keuze te bepalen wát te doen. Het lijkt me fantastisch deze tools samen met de ouders te gaan inzetten zodat het leefklimaat voor kinderen veilig en vertrouwd kan blijven.

José Jorge de Vries - 1 jun 2023

In mijn begeleiding van koppels die gaan scheiden is het erg belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe ervaringen en tips om mensen nog beter te kunnen ondersteunen als Coach Mediator, zeker ook voor mijn functie als Stiefplancoach heb ik dergelijke onderwerpen al verschillende keren voorbij zien komen. Mede omdat ik niet alles kan weten.

SPNE - 1 jun 2023

Het boek zou een ons een groot stuk op weg kunnen helpen. We zijn een nieuw samengesteld gezin maar de communicatie met beide ex-partners verloopt niet altijd even vlot.

Nynke - 1 jun 2023

Het is zo herkenbaar. Hulpverleners die vinden dat je maar moet communiceren met de ander. Ik wil wel, maar het lukt nooit. Niks wat ik zeg of doe is goed. Op een lijn komen? Dat zit er niet in. Hulpverleners die dan mailen dat ze je laten zitten en zeggen dat wij als ouders maar beter moeten communiceren. Maar ons daar niet mee helpen. Ik wil zo graag, want de kinderen hebben het nodig. Misschien dat dit boek mij kan helpen? Inmiddels al 7 jaar gescheiden...

Cindy - 1 jun 2023

Ik zou graag een boek winnen voor mijn vriend. Hij zit nu middenin het “regelen” en loopt tegen allerlei zaken aan. Ik gun hem dit boek als naslagwerk en ter ondersteuning van alles waar hij tegen aan loopt. Zijn scheiding verloopt heel anders dan die van mij. Dit boek helpt vast.

Joyce - 1 jun 2023

Mijn zoon heeft erg veel last van het feit dat zijn ouders niet normaal met elkaar om kunnen gaan tijdens het uit elkaar gaan. Mijn (nog) vriend wil niet uit elkaar en werkt niet mee aan afspraken maken over o.a. onze zoon. Ook is zijn gedrag naar mij toe, waar onze zoon bij is niet ok (op z'n zachtst gezegd). De vele concrete tips in het boek, evenals alle overige informatie kunnen me misschien op weg helpen om deze scheiding te kunnen regelen (op een manier die zo goed mogelijk is voor onze zoon, mijzelf en vader).

Coby - 1 jun 2023

Speciaal vd kinderen dat gaat me zo aan me hart ♥️ maar bovenal het geheel voor allen , is moeilijk hoe en wat en met het boek geeft hulp en steun om weer licht in de tunnel te zien☺️

Chris - 1 jun 2023

Heel nieuwsgierig naar de tips en adviezen in dit boek. De weinige communicatie die er hier is, verloopt veelal niet goed. Zelf probeer ik parallel ouderschap toe te passen, alleen vind ik dit best lastig en kan hierbij zeker tips gebruiken. Ik wil er zo graag zijn voor mijn kinderen zonder dat ik me laat raken.

Ivo - 1 jun 2023

Na een turbulente periode en tevergeefse hulp van meerdere hulpverlening wordt vader nog steeds niet gezien als ouder. Blijkbaar staat de andere ouder op de eerste plaats terwijl ons kind op de eerste plaats behoort te staan. Graag zou ik als vader van mijn kind dit boek willen winnen om fatsoenlijke handvaten te krijgen in de opvoeding van mijn kind zonder bemoeinis of dwang vanuit de andere ouder.

Tee - 1 jun 2023

Zo herkenbaar! Ik probeer zeer neutraal naar onze dochter te blijven, wat ik soms echt lastig vind. Daarnaast inderdaad de achterban, die het beste met je voor heeft, maar wat niet altijd te gebruiken is in je situatie.. Ik ben zeer benieuwd naar de handvatten die je mij zou kunnen geven.

Renske - 1 jun 2023

Dat zou zeer welkom zijn! We staan aan de start van een traject om apart samen ouders te blijven en dat in een hele moeilijke tijd voor ons allen.

Sylvia - 1 jun 2023

Wat fijn dar hier (meer) aandacht voor wordt gevraagd door middel van dit boek! Allereerst ben ik heel benieuwd naar het boek vanuit mezelf ala gescheiden moeder met drie kinderen en denk ik zeker dat ik hier iets uit kan halen wat ik voor mijn kinderen kan doen of niet kan doen. Daarnaast merk ik in mijn werk als gezinsbegeleider heel erg dat “we” het maar gewoon vinden als er een alleenstaande vader of moeder binnenkomt bij ons. Er is weinig aandacht voor wat het nu voor een kind en diens ouders betekent zo’ n scheiding en hoe ze hiermee om (kunnen) gaan. Dit boek kan mij denk ik heel goed helpen om een omslag te maken in de bewustwording bij mijn collega’s, waardoor we ouders en kinderen in een scheidingssituatie beter kunnen begeleiden.

Tessa - 1 jun 2023

Ik zou dit boek ook heeel!!! graag winnen. In mijn blogs hebben jullie kunnen lezen over mijn situatie, en daarmee ook de situatie van de puber die nu bij ons woont. Heel veel strubbelingen nu, niet alleen met de puber maar zelfs ook tussen mij en hun partner. Iemand zei hier pas over: ook niet vreemd, dit kind heeft altijd 2 ruziënde ouders gezien, het is nooit normaal en rustig geweest. Heel pijnlijk en verdrietig eigenlijk. Als dit boek hier nog weer een stapje in kan helpen, dan is dat meer dan welkom.

Nelleke - 1 jun 2023

Ik zou dit boek graag lezen om toe te passen in mijn werk als hulpverlener: maar ook voor mezelf. Helaas geen communicatie tussen ex partner en mij. Hopelijk kan ik hiervan veel leren.

Zoé - 1 jun 2023

Beste, Mijn vriend en zijn ex-vriendin hebben samen een kind. Na een rechtzaak met meerdere zittingen, verschillende trajecten en nu ook begeleiding vanuit DJGB, blijft moeder tegenwerken. Ze wilt mijn vriend niet aankijken, bij gesprekken gaat ze met haar rug naar hem toe zitten, ze heeft altijd een zonnebril op, etc. Daarbij blijft ze het verleden naar boven halen (terwijl dit allang afgesloten had moeten zijn) en verzint alle mogelijke excuusjes om afspraken niet na te hoeven komen met DJGB. Zij denkt hiermee mijn vriend tegen te werken, maar wat ze doet is eigenlijk hun zoon tegen werken. En juist die heeft baat bij ouders die samen communiceren zonder ruzie over dingen die in het verleden liggen, elkaar aan kunnen kijken en concrete afspraken kunnen maken met elkaar. Ik hoop haar en mijn vriend met dit boek inzicht te kunnen geven over hoe belangrijk het is om met elkaar te blijven praten. Voor hunzelf. Voor hun zoon. Voor zijn welzijn. Voor zijn toekomst. Vriendelijke groet

D B - 1 jun 2023

Kan alle tips gebruiken met een kind van 8 jaar en een kind van bijna 2; ik doe alles wat helpt om het belang van de kinderen voorop te hebben staan. Het is voor hen al heftig genoeg. Als dit boek mij kan helpen om het voor hen iets makkelijker te maken,dan graag!

Nadia - 1 jun 2023

Dit is het boek wat geschreven moest worden. Ik zoek even naar woorden, omdat ik me bij het lezen van ‘de omslag’ realiseer dat dit is wat ik zoek. Al langer zoek ik naar woorden, omdat in de conflictueuze scheiding waarin ik nu zit met een baby en peuter, je zo moet opletten wat je tegen de anders zegt uit angst dat het weer escaleert. De aanzetten door hulpverleners tot communicatie werken vaak averechts. Het is voor de kinderen zo belangrijk dat je elkaar als ouders heel laat en samen verantwoordelijk bent de nieuwe situatie vorm te geven. Juist die momenten, en het zijn er veel, dat je moedeloos wordt, denk ik dat dit (hand)boek van pas komt. Ik ben heel benieuwd naar de tips.

Silvia - 1 jun 2023

Mooi boek om te delen met collega's hoe om te gaan met cliënten die hiermee te maken hebben en hun hierdoor te steunen en goede tips te geven .

L gommans - 2 jun 2023

Graag wil ik in aanmerking komen boor dit gratis boek. Ik ga het gebruiken tijdens de lesdag ( opleiding STW) over gescheiden ouders en nieuwsamengestelde gezinnen. Mijn cursisten wil ik hiermee infecteren om de juiste vragen te leren stellen én het systemisch te bekijken. En wie weet om zelf dit boek aan te schaffen!

Jet Knippels - 2 jun 2023

Ik zou dit boek heel goed kunnen gebruiken als ouderschapsbemiddelaar bij impegno Jeugd & Gezin. Daarnaast heb ik een innovatievoorstel gedaan als afstudeeronderzoek voor de Bachelor Social Work over de effecten van een complexe scheiding op de ontwikkeling van een kind en hoe hier ouders en professionals inzicht en handvaten in te geven.

D. van der Steeg - 2 jun 2023

Scheiden is lijden zeggen ze vaak….M.i. scheiden we tegenwoordig te makkelijk als het even tegenzit in het leven. Er is te weinig hulp om huwelijken in crisis te redden van dreigende scheiding. Men weet amper waar men zich kan melden voor hulp. Gebrek aan kennis. Mijn advies probeer er alles aan te doen je huwelijk te redden. Dus dit boek' De andere helft' is een aanrader. Ben zelf gescheiden en weet wat het is om in een (hoogconflict)scheiding terecht te komen. Ik noem dat een vechtscheiding. Vele emoties spelen een grote rol in een scheiding. Een partij wil weg uit de relatie de ander wil het huwelijk redden. Er zijn vaak enorme spanningen in die tijd. Ineens sta je alleen of je huis is leeggehaald. Dan begint het gevecht via de rechtbank. Een advocaat voor her eerst in je leven. Alles is nieuw. Kinderen worden meestal aan de moeder toegewezen. Moeder wil niet dat het kind naar de vader gaat…. Kinderbescherming wordt ingeschakeld. Vader mag uiteindelijk wel zijn kind zien van de rechter. Maar dan zijn we ruim een jaar verder. Vaak speelt wraak en vergelding een rol. Ik zal wel zorgen dat je je kind niet meer ziet. Beste mensen kies nooit voor een vechtscheiding maar als je van je kind houd maak in harmonie goede afspraken m.b.t. het zien van je kind. Spreek geen negatieve woorden over elkaar want het maakt je kind erg verdrietig en brengt schade. Werk aan herstel van je beschadigde emoties en accepteer de situatie die is ontstaan ook al kost dat tijd. Vergeef elkaar en werk naar vrede en harmonie. Tot slot: Zet je kind op eerste plaats!

Lilian Regeer - 3 jun 2023

Ik zou het boek graag winnen om mijn cliënten nog beter in hun proces te kunnen begeleiden en het boek uit te kunnen lenen zodat ouders buiten de consulten om ook kunnen lezen. Op deze manier dient het veel ex koppels.

Astrid - 5 jun 2023

Ik gun de ouders die bij ons komen de informatie uit dit boek!

Mar Z. - 7 jun 2023

Zou zeer welkom zijn dit boek!!! te midden van mijn scheiding waarin mijn kind erg boos is en blijft en ik haar graag zou helpen en ontspanning in de situatie gun maar soms echt niet weet hoe🥲

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 8 jun 2023

Wat een reacties allemaal. Het is duidelijk dat het goed is dat dit boek is geschreven! De 2 exemplaren gaan naar Nadia en Patrick, jullie ontvangen een mail van ons. Alle anderen heel erg bedankt voor jullie persoonlijke reacties en heel veel sterkte.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


negen − = 8
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.