Met de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is er sinds dit jaar ook meer financiële ruimte om gebruik te maken van de ‘familiebank’.

Voor de aankoop of verbouwing van een woning geldt tot een bedrag van 100 duizend euro een schenkingsvrijstelling. Ouders mogen schenken, maar ook anderen zoals grootouders. De ontvanger mag niet ouder dan 40 zijn en het bedrag moet binnen drie jaar worden besteed.

Een huis kopen met een schenking en daarna scheiden

Klinkt allemaal niet slecht. Maar een huis kopen met behulp van een schenking, kan voor flinke complicaties zorgen als je relatie op de klippen loopt, zo signaleert intermediair De Hypotheekshop.

De reden is dat vaak een uitsluitingsclausule wordt opgenomen bij een schenking, om te zorgen dat het geld in geval van problemen bij degene terechtkomt voor wie het bedoeld was. Het volgende voorbeeld illustreert dit.

José (28) is getrouwd met Rob (3o) in gemeenschap van goederen. Ze krijgt een ton van haar ouders, waarbij Rob onder de uitsluitingsclausule valt. Vervolgens kopen ze een woning voor vier ton, waarbij drie ton met een hypotheeklening wordt gefinancierd en daarnaast de schenking van 1 ton wordt ingelegd.

Als na een paar jaar de woning in waarde is gestegen van vier ton naar vijf ton en de hypotheekschuld is nog steeds drie ton, dan is er een overwaarde van twee ton. Stel dat Rob en José nu gaan scheiden, hoe zit het dan met de verdeling van de overwaarde van de woning?

Uitsluitingsclausule bij schenking

Omdat er een uitsluitingsclausule voor de schenking geldt, krijgt José in ieder geval een ton. Dan resteert er nog een ton overwaarde. Je zou denken dat Rob en José daar ieder de helft van krijgen, maar dat is niet zo, licht De Hypotheekshop toe.

Wettelijk is het zo dat José een vergoeding krijgt omdat ze uit haar privé-vermogen (via de schenking) heeft meebetaald aan de woning. Bij een waardestijging van de woning van 4 naar 5 ton is dat 25 duizend euro. José krijgt dus een ton van de overwaarde (schenking) plus de vergoeding van 25 duizend euro.

Resteert 75 duizend euro aan overwaarde die tussen Rob en José wordt verdeeld, waarbij elk dus 37,5 duizend euro krijgt. In totaal gaat dan van de overwaarde 162,5 duizend euro naar José en slechts 37,5 duizend euro naar Rob.

Voor Rob wordt het nog ietsje erger, omdat hij fiscaal gezien wel geacht wordt een ton overwaarde te hebben geïncasseerd. Dit betekent dat hij bij de aankoop van een nieuw huis over de eerste honderdduizend euro geen hypotheekrente-aftrek krijgt, terwijl hij feitelijk maar 37,5 duizend euro heeft geïncasseerd.

Kortom, iets om goed naar te kijken als je een huis mede financiert met een schenking die je partner heeft gekregen