Menu

Een nieuwe procedure bij de rechtbank voor ouders die er samen uit willen komen: de PGTO

pgto

“De Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders (PGTO) beoogt ouders in een gerechtelijke procedure náást in plaats van tegenover elkaar te laten staan’’

Gaat u met uw partner uit elkaar en lukt het u niet om in dat kader samen tot afspraken te komen? Bent u al een tijdje uit elkaar, maar is er opnieuw een geschil gerezen tussen u en uw partner over bijvoorbeeld de zorgregeling of de alimentatie en weet u niet meer hoe er samen uitkomt?

Wilt u wel samen een oplossing bereiken, maar hebben gesprekken met bijvoorbeeld een mediator of een andere hulpverlener nog niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan is de procedure ‘gezamenlijke toegang ouders’ bij rechtbank Oost-Brabant of rechtbank Den Haag misschien iets voor u.

Wanneer kunt u meedoen?

Deze procedure is voor alle ouders met kinderen jonger dan 18 jaar die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Met ouders bedoelen we zowel ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben als ouders die samenwonen, met of zonder gezag.

U kunt geschillen voorleggen die gaan over onder andere gezag, een alimentatiekwestie of de omgangsregeling. Andere mogelijke geschilpunten kunnen de verdeling van de woning  of de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap zijn. Het kan gaan om één geschilpunt of meerdere geschilpunten. Wijzigingen van eerdere afspraken zijn ook mogelijk.

Een belangrijke voorwaarde die voor deelname wordt gesteld, is dat u en uw ex-partner bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en om afspraken met elkaar te maken over de onderwerpen waar u het (nog) niet over eens bent. U hoeft niet in het arrondissement Oost-Brabant of Den Haag te wonen.

Waarom deze nieuwe procedure?

Het idee van deze procedure is dat je als ouders blijft samenwerken ook al bent u uit elkaar. De strijd tussen u en uw ex-partner verhardt dan niet. Dat is beter voor de kinderen omdat aanhoudende en hoogoplopende ruzies tussen ouders ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de betrokken kinderen (schoolprestaties, emotionele ontwikkeling) die zelfs tot in de volwassenheid reiken (moeite met aangaan of onderhouden van relaties). De rechter gaat met u beiden en jullie advocaat actief op zoek naar een oplossing. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, dan beslist de rechter.

Hoe ziet de PGTO eruit?

Als u besluit om deel te nemen aan de PGTO, vult u samen met uw ex-partner een deelnameformulier in onder begeleiding van twee of één gezamenlijke advocaat. Er wordt aangekruist waar ouders het wel en niet over eens zijn en wat de bespreekpunten zijn voor de zitting.

Vervolgens beoordeelt de rechtbank het formulier op volledigheid en wordt bepaald of de zaak geschikt is voor de PGTO. Als dit het geval is, wordt de zaak ingediend en komt deze binnen zes weken op zitting. De rechter gaat op zitting met partijen in gesprek en in een gesprek proberen partijen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Lukt dat niet, dan hakt de rechter de knoop door. Vervolgens is er binnen vier weken een uitspraak.

Deze zeer korte termijn van de procedure voorkomt dat de zaak voortsleept, er steeds meer afstand tussen ouders ontstaat en met name dat kinderen last ervaren van de voortslepende geschillen tussen hun ouders. Het verschil met de reguliere echtscheidingsprocedure komt helder naar voren in de opstelling van de partijen; de PGTO is meer een gesprek waarin de gelegenheid wordt geboden allerlei standpunten en ideeën met elkaar en in het bijzijn van de rechter uit te wisselen.

Onderzoek

De Universiteit Utrecht onderzoekt de effectiviteit van de PGTO in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Er wordt gekeken of de pilot procedure de beoogde doelen behaalt, dus of de vernieuwde werkwijze inderdaad een verbetering is. Wat zijn de effecten voor de deelnemende ouders en kinderen? Zijn zij tevreden met de procedure?

Om deze informatie te vergaren vullen ouders voorafgaand aan de procedure en hierna een vragenlijst in. Aan de kind(eren) vanaf 8 jaar wordt ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden die worden gegeven door deelnemers worden meegenomen in het onderzoek en zijn van groot belang om de scheidingsprocedure waar nodig verder te verbeteren.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en vertrouwelijk en het wel of niet meedoen aan het onderzoek heeft geen enkele invloed op de procedure bij de Rechtbank.

Nieuwsgierig geworden?

Op de website rechtspraak vindt u meer informatie over wat de procedure precies inhoudt. Verdere toelichting over het pilot onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de PGTO is te vinden via www.uu.nl/onderzoek/ouders-versneld-gezamenlijk-toegang-tot-rechter. Via de gele button op deze site kunt u tevens terecht met vragen en kunt u zich aanmelden voor deelname!

Afdeling Jeugd & Gezin Universiteit Utrecht

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


8 − = vijf
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.