Menu

4 tips voor effectief omgaan met conflicten

effectief omgaan met conflicten

Effectief omgaan met conflicten, hoe doe je dat?

Hoewel niemand op een conflict zit te wachten, zijn conflicten wel van alledag. Een verschil van mening, een verschil van inzicht is dus een heel normaal verschijnsel. Niettemin zijn we doorgaans bang voor het ontstaan van conflicten en doen we ons best om conflicten te vermijden. Bij een conflict is het conflict zèlf echter veelal niet het probleem, maar de wijze waarop we met het conflict omgaan, is bepalend of we  op een negatieve manier in het conflict blijven hangen òf dat het een springplank is naar een betere en gezondere relatie.

Vier tips hoe je op een effectieve manier met een conflict kunt omgaan.

1. Blijf gefocust

We zijn geneigd om bij een conflict ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden naar boven te halen en onderdeel te maken van het huidige conflict. Hoewel het begrijpelijk is dat we dat vanwege oud zeer doen, heeft het zelden een positief effect op het omgaan met het conflict dat er op dat moment speelt. Het maakt het huidige conflict diffuus en het zorgt ervoor dat de focus niet langer gericht is op het oplossen van het huidige conflict, maar op hetgeen in het verleden is gebeurd. Om te zorgen dat er een oplossing komt voor het huidige conflict, is het nodig om alert te zijn dat conflicten uit het verleden en de daarbij horende gekwetstheden niet in het gesprek worden gebracht.

2. Luister zorgvuldig

We denken vaak dat we naar de ander luisteren, maar doorgaans is dat niet zo. We bedenken namelijk in de tussentijd wat we zullen gaan zeggen als de ander ophoudt met praten. Het effect daarvan is dat de ander zich niet gehoord en niet begrepen voelt, waardoor hij/zij geen enkele reden voor toenadering ziet en het conflict daardoor eigenlijk onnodig verhardt.

Het is voor het oplossen van het conflict veel effectiever om echt te luisteren naar de ander en te reflecteren op hetgeen de ander heeft gezegd. De ander zal zich daardoor gehoord voelen, waardoor er eerder bereidheid zal ontstaan om het conflict samen op te lossen.

3. Verplaats je in de ander

In een conflict, overigens ook daarbuiten, willen we heel graag door de ander gezien en gehoord worden. Het maakt dat we nog een keer gaan uitleggen wat we vinden, voelen en ervaren, opdat de ander je beter zal gaan begrijpen. Het ironische is dat door te focussen op wat jij vindt, voelt en ervaart, er voor de ander geen ruimte is, waardoor de ander zich evenzeer niet gezien en gehoord voelt. Het gevolg is dat uiteindelijk niemand zich begrepen voelt. Het is effectiever om je echt te verplaatsen in de ander, los van je eigen situatie en gevoelens. Vraag je af waarom voelt de ander zich zo opstelt, stel vragen aan de ander als je het niet of nog niet begrijpt en ga het vooral niet voor de ander invullen.

4. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen deel

Het nemen van verantwoordelijkheid is een kracht en geen zwakte. Effectief omgaan met een conflict betekent ook dat je kunt toegeven wanneer je iets niet goed  hebt gedaan. Het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in het conflict leidt er vaak toe dat de ander eerder geneigd is om op een andere manier op jou te reageren. Het geeft erkenning en wederzijds begrip, waardoor er bereidheid ontstaat die nodig is om het conflict samen op te lossen.

Wilt u op een effectieve manier leren omgaan met een conflict om zodoende uw relatie(s) te verbeteren dan wel een scheiding te voorkomen, u bent van harte welkom aan mijn mediationtafel.

 

mr.dr. Anna Soedira

www.soedira-scheidingsmediation.nl

info@soedira-scheidingsmediation.nl

06-50 24 56 94

 

 

 

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× vier = 4

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.