Menu

Gemeenschap van goederen, schenking en echtscheiding. Let op!

6 reacties
gemeenschap van goederen, schenking en echtscheiding

Hot topic is het wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Totdat ook de Eerste Kamer het goedkeurt en de wet in werking treedt, geldt de huidige wetgeving.

Gemeenschap van goederen

Dit betekent onder meer dat bij het sluiten van een huwelijk, zonder dat eerst huwelijkse voorwaarden zijn gesloten, een gemeenschap van goederen ontstaat waar ook voorhuwelijks vermogen in valt. Er bestaat een uitzondering voor schenkingen en erfenissen waar een uitsluitingsclausule aan is gekoppeld, voor goederen en schulden die aan één der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze zijn verkocht (voor zover die verknochtheid zich verzet tegen het vallen in de gemeenschap) en voor de vruchten van de goederen die niet in de gemeenschap zijn gevallen. Voornoemde uitzonderingen vallen dus niet in de gemeenschap van goederen.

Wat te doen met schenking bij echtscheiding

Een erfenis of schenking valt dus in beginsel in de gemeenschap van goederen. Dit betekent dat deze bij helfte gedeeld moet worden bij een echtscheiding. Dit is alleen anders als bij de betreffende erflating of gift een uitsluitingsclausule is opgenomen. Uit de wet volgt dat een uitsluitingsclausule niet meer na het doen van een erfenis of gift kan worden bedongen. Een uitsluitingsclausule kan vóór het moment van de erfenis of gift worden overeengekomen, maar er na is te laat. Bij schenkingen blijkt uit de rechtspraak dat zelfs een algemene verklaring van de gever aan de verkrijger voorafgaand aan de gift voldoende is voor een rechtsgeldige uitsluitingsclausule.

Uitspraak van het Hof over uitsluitingsclausule

Dat het criterium rondom de uitsluitingsclausule streng wordt gehanteerd, blijkt maar weer eens uit de recente uitspraak van 10 maart 2016 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:2131). Partijen waren 20 jaar in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Tijdens het huwelijk heeft de vrouw in de periode van december 1995 t/m 2012 diverse schenkingen van haar ouders gekregen. De vrouw vindt dat deze niet tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren, omdat ze met een uitsluitingsclausule zouden zijn geschonken.

Vóór of na 1 januari 2003

Bij de behandeling van de zaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen de giften tot 1 januari 2003 en de giften na 1 januari 2003. Dat komt omdat tot 1 januari 2003 schenkingen en eventueel daarmee gepaard gaande uitsluitingsclausules bij notariële akte opgemaakt moesten worden. Ook toen gold het strikte criterium dat alleen bij het doen van de gift een uitsluitingsclausule kon worden opgenomen en niet daarna. Omdat in dit specifieke geval niet tijdens het doen van de gift door middel van een notariële akte een uitsluitingsclausule was overeengekomen, vallen deze giften in de gemeenschap van goederen.

Ten aanzien van de giften na 1 januari 2003 beroept de vrouw zich op een brief van 6 februari 2004 waarin haar ouders te kennen geven dat voor toekomstige schenkingen ook het beding geldt dat de schenking niet in de huwelijksgemeenschap valt. Oftewel: dat er een uitsluitingsclausule wordt overeengekomen voor toekomstige giften. Het hof gaat hierin mee. Zij meent dat niet bij iedere concrete gift een uitsluitingsclausule vastgelegd hoefde te worden.

Let op!

De man heeft op zijn beurt betwist dat de bewuste brief daadwerkelijk dateert van 6 februari 2004. Het is nu aan de vrouw om te bewijzen dat dit wel zo is. Dit komt mede omdat strikt wordt omgegaan met de regels omtrent de uitsluitingsclausule. Het loont dus de moeite om steeds weer goed op te letten bij schenkingen en erfenissen of er een uitsluitingsclausule is.

 

Marloes Visser, familierechtadvocaat bij De Boorder Advocaten

REACTIES

Hilda van Es - 18 jul 2017

Hallo mijn vraag is in 1999 hebben mijn man en ik onze beide dochters het schenkingsvrije bedraag geschonken van toen nog 35000 gulden op naam van onze dochters het is notarieel beschreven. Nu gaat helaas een van mijn dochters scheiden en wil ik graag weten of zij nu recht heeft op het hele bedrag hoe moeten wij dit regelen of is alles nu kwijt. graag hierop Uw antwoord, gr. Hilda van Es

Nynke Weening - 20 jul 2017

Geachte mevrouw, Wat vervelend om te horen dat uw dochter in scheiding ligt. Mag ik ervan uitgaan dat zij gehuwd is in gemeenschap van goederen dus zonder huwelijksvoorwaarden? In dat geval geldt het volgende. Voor wat betreft de schenking die u in 1999 hebt gedaan, adviseer ik u de notariële akte te bekijken en na te gaan of er aan de schenking een uitsluitingclausule gekoppeld was. Wanneer van een uitsluitingsclausule geen sprake is, valt het geschonken bedrag in de huwelijksgemeenschap. Uw dochter en haar man maken ieder aanspraak op de helft van de totale waarde van deze gemeenschap. Indien de schenking bij uitsluiting is gedaan, dan heeft uw dochter (in principe) een vordering op de gemeenschap ter grootte van het bedrag van Fl. 35.000 (oftewel € 15.882,30) dan wel een vordering op meneer ter grootte van de helft van dit bedrag (€ 7.941). Uitzonderingen hierop zijn evenwel denkbaar. Ik adviseer uw dochter zich daar nader over te laten adviseren. Met vriendelijke groet, Nynke Weening

Jannie Scholten - 25 okt 2018

Mijn vader heeft me in 2015 80.000 euro geschonken met daaraan gekoppeld een uitsluitingsclausule. Vorige jaar ben ik gescheiden (gemeenschap van goederen) maar heb ik onder druk van mijn ex en mediator bij de boedelscheiding afgezien van het recht op vergoeding van deze 80.000 euro (heb hiervoor ook getekend) omdat het anders niet lukte goede afspraken te maken en tot een verdeling te komen.Mijn vader is daar nu heel boos over omdat hij niet voor niets een uitsluitingsclausule had opgenomen en wil deze schenking aan mij nu terugvorderen bij mijn ex man. Erf/schenkingsrecht gaat voor de door ons gemaakte afspraken tbv het convenant zegt hij. Heeft mijn vader daar een punt? En is het inderdaad mogelijk dat hij (een deel) van het destijds geschonken bedrag kan terugvorderen?

Marloes - 5 nov 2018

Beste Jannie, Dank voor jouw goede vraag. Op het moment dat jij de schenking had ontvangen, is de schenking tot jouw vermogen gaan behoren. Jij mocht rechtsgeldig beslissen over wat er met de schenking gebeurde. Ik zie vooralsnog geen grond waarop jouw vader (een deel van) de schenking kan verhalen op jouw ex-echtgenoot. De vraag komt nog op of jouw vader een herroepingsrecht van de schenking heeft bedongen. Zo ja, dan kan jouw vader wellicht de schenking richting jou (en dus niet richting jouw ex-man) herroepen. Om tot een volledig antwoord en advies te kunnen komen, is het van belang dat ik op de hoogte ben van alle feiten en omstandigheden en uiteraard de onderliggende stukken. Als je meer informatie wenst, adviseer ik je daarom om contact met ons kantoor op te nemen.

anitha hoofd - 6 nov 2018

Goedendag Jaren geleden heeft mijn vader contante stortingen gedaan op de en/of rekeningen die ik toen had met mijn ex man. Ik ben inmiddels 4 jaar gescheiden ook heeft mijn vader contante giften en stortingen per bank gedaan. Ik al die tijd bevriend geweest met mijn ex man maar nu niet meer en ben anders over de zaken gaan denken. Ik was in gemeenschap van goederen getrouwd, na de scheiding is de bankrekening wel verdeeld en het geld is geinvesteerd in het huis. Bewijzen kan ik dit niet. Er is niets vastgelegd destijds qua schenking. Heb ik rechten om alsnog een deel van het geld aan mijn ex terug te krijgen?

Marloes Holthuis - 20 nov 2018

Beste Anitha, Ik ga er vanuit dat je met 'het geld' de giften van jouw vader bedoelt. Als je bent gehuwd in gemeenschap van goederen (gehuwd voor 1 januari 2018) dat dient het aanwezige vermogen bij echtscheiding bij helfte verdeeld te worden. Daarop bestaan enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er een gift is gedaan waaraan door de gever, dus jouw vader, een uitsluitingsclausule is verbonden. Jouw vader moet bij de gift hebben geschreven: deze gift is alleen voor jou en valt niet in een huwelijksgemeenschap (of iets dergelijks). Als hij dat niet gedaan heeft, dan moet het geld bij helfte verdeeld worden. Jij hebt dan geen recht om nog geld terug te vragen van jouw ex.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


8 − = zeven
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Wat er gebeurt als mensen uit elkaar gaan is dat zij in hun eigen waarheid gaan geloven. En die waarheid wordt heel belangrijk. Alleen, die waarheid is perceptie, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat voor jou een ‘6’ is, is voor de ander een ‘9’. Het is maar net hoe je er Lees verder > waarheid is perceptie
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.