Menu

Hoeveel moet de kinderalimentatie nu zijn? Twee voorbeelden.

Kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft op 9 oktober jl. antwoord gegeven op de vraag of bij bepaling van de kinderalimentatie rekening moet worden gehouden met kindgebondenbudget inclusief de alleenstaande ouderkop, door dit in mindering te brengen op de kosten van de kinderen of deze tegemoetkomingen mee te nemen bij het vaststellen van de draagkracht van de ontvanger.

Kinderalimentatie en de berekening van de draagkracht

Het antwoord is dat zowel met het kindgebondenbudget als met de alleenstaande ouderkop rekening moet worden gehouden bij het berekenen van de draagkracht. Dit betekent dat de draagkracht van de ontvanger van de tegemoetkomingen hoger wordt waardoor deze ouder per saldo een groter aandeel krijgt in de kosten van de kinderen.

Een cijfervoorbeeld met de volgende uitgangspunten:

Twee kinderen:                                                       2 en 4 jaar;

Netto inkomen vader:                                             € 3.500 per maand;

Netto inkomen moeder:                                          € 1.000 per maand;

Kosten kinderen volgens Nibud bij € 4.500:        € 1.075 per maand voor 2 kinderen;

Kindgebondenbudget incl. alleenstaande ouderkop: € 406 per maand voor 2 kinderen;

Zorgkorting:15%

Kinderalimentatie in de oude situatie. 

In de oude situatie werd het kindgebondenbudget gekort op de kosten van de kinderen.

De kosten waarin de ouders moesten bijdragen kwamen daarmee op € 669 per maand (€ 1.075 – /- € 406). In dit bedrag moesten de ouders naar rato van hun draagkracht delen.

We stellen de draagkracht van moeder op € 50 per maand voor 2 kinderen. De draagkracht van vader wordt gesteld op € 1.103. De totale draagkracht is dan € 1.153 per maand.2

Aandeel vader in de kosten: (€ 1.103 / € 1.153 = 0,96) 96% x € 669 = € 642. Aandeel moeder in de kosten: (€ 50 / € 1.153 = 0,04) 4% x € 669 = € 27

Bij een zorgkorting voor vader van 15% over het bedrag van € 669 komt zijn aandeel in de kosten van de kinderen op € 542 per maand (€ 642 -/- € 100 = € 542).

In de oude situatie diende vader aan moeder te betalen een bedrag van € 542 per maand.

Kinderalimentatie in de nieuwe situatie

( De draagkracht wordt berekend volgens de volgende formule: Voor de vader: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 875)]. Voor moeder geldt een minimale draagkracht van € 50 voor 2 kinderen (omdat haar inkomen lager is dan € 1.275).)

In de nieuwe situatie wordt het kindgebondenbudget en alleenstaande ouderkop niet meer gekort op de kosten van de kinderen. Het bedrag van € 1.075 per maand is dus het bedrag waarin de ouders naar rato van hun draagkracht moeten delen.

Met het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop wordt in de nieuwe situatie rekening gehouden bij het berekenen van de draagkracht van moeder. Zij is immers degene die de tegemoetkomingen ontvangt.

De draagkracht van vader blijft € 1.103 en de draagkracht van moeder wordt nu € 127 per maand, omdat de tegemoetkomingen ad. € 370 per maand worden opgeteld bij haar inkomsten. Naar verhouding van draagkracht dient de vader nu 90 % van de kosten voor zijn rekening te nemen en de moeder 10%.

Aandeel vader: 90% x € 1.075 = € 967

Aandeel moeder: 10% x € 1.075 = € 108

Ook in de nieuwe situatie heeft de vader recht op een zorgkorting van 15% over de kosten van de kinderen. De vader mag nu € 161 voor 2 kinderen aan zorgkorting in mindering brengen op zijn aandeel in de kosten. De zorgkorting wordt hoger, omdat het percentage wordt berekend over het totale bedrag aan kosten (waarop nu geen kindgebondenbudget meer in mindering wordt gebracht). Per saldo moet de vader nu een bedrag van € 806 per maand aan kinderalimentatie betalen.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


een × = 3
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.