Menu

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar, hoe zit dat?

kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Een vader betaalt kinderalimentatie en wil als het kind 18 wordt de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind gaan betalen. In onze gratis vragenrubriek stelt hij de volgende vraag:

Vraag

Ik heb een zoon waarvoor ik kinderalimentatie betaalde zonder gerechtelijke uitspraak of schriftelijke overeenkomst. Hij is onlangs 18 geworden en volgt sinds 2 jaar een leer-werkopleiding. Ik ben niet op de hoogte van zijn inkomen en heb hem (via zijn moeder want ik heb geen contactgegevens van hem) gevraagd contact met mij op te nemen om e.e.a. door te nemen en hierover afspraken te maken. Daar heb ik geen antwoord op gekregen.

De betaling van de alimentatie heb ik tevens sinds zijn 18e verjaardag opgeschort omdat ik geen rekeningnummer heb doorgekregen waarop ik het kan storten. Dus hoogte en nummer wil ik graag nader afspreken met mijn zoon. Nu krijg ik een aanschrijving van een incassobureau, dat ik in gebreke ben gebleven en word nu gesommeerd alsnog te betalen. Doe ik dat niet, dan zal er een gerechtelijke procedure worden opgestart. Kan mijn zoon eenzijdig bepalen hoe dit wordt afgehandeld en wat zijn mijn rechten?

Antwoord

Het is mij onduidelijk op grond waarvan het incassobureau u heeft aangeschreven als er geen overeenkomst en ook geen rechterlijke beslissing is. Wat daar ook van zij: als het niet lukt om samen met uw zoon af te spreken met welk bedrag u maandelijks zal bijdragen in zijn kosten van zijn levensonderhoud en studie, dan kan uw zoon er zelfstandig voor kiezen een gerechtelijke procedure starten. In die procedure zal hij, als ‘verzoeker’, de rechter vragen om te bepalen welk bedrag u maandelijks dient te betalen. U zal op dat verzoek mogen reageren als ‘verweerder’. Vervolgens neemt de rechter een beslissing.

 

Onderhoudsplichtig tot 21 jaar

Een ouder is onderhoudsplichtig naar zijn/haar kind in principe totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De behoeftigheid van uw zoon staat tot die tijd ook vast. Dit betekent dat van hem niet verlangd kan worden dat hij zelf inkomen gaat verwerven. Wel is het zo dat eventuele eigen maandelijkse inkomsten van uw zoon op zijn behoefte in mindering gebracht kunnen worden, als deze inkomsten structureel zijn.

WSF norm

De behoefte van een studerende jongmeerderjarige, wordt in de meeste gevallen door rechters vastgesteld aan de hand van de zogenaamde “WSF norm”. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen MBO scholieren en HBO/WO studenten. Ik verwijs u naar deze link. Als de behoefte van een kind bekend is, dient er vervolgens gekeken te worden naar het inkomen van de ouders. Zij dienen namelijk naar rato van hun beider draagkracht in de behoefte van hun kind te voorzien.

Eigen inkomen kind en inkomen andere ouder

Mocht uw zoon een procedure starten, dan zullen dus ook de inkomensgegevens van zijn moeder bekend moeten worden gemaakt. U heeft het recht om naar die gegevens te vragen en ook het recht om uw zoon te vragen of hij eigen inkomsten heeft en zo ja, hoe hoog deze zijn. Daar zal duidelijkheid over moeten worden gegeven.

Overigens zien wij vaak dat de alimentatie voor de jongmeerderjarige aan de moeder wordt betaald zolang het kind daar nog woont. U zou zich nog een keer schriftelijk tot moeder kunnen wenden en haar om duidelijkheid kunnen vragen.

Eelco Anink

De Boorder Schoots Advocaten

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


6 − = twee
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Wat er gebeurt als mensen uit elkaar gaan is dat zij in hun eigen waarheid gaan geloven. En die waarheid wordt heel belangrijk. Alleen, die waarheid is perceptie, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat voor jou een ‘6’ is, is voor de ander een ‘9’. Het is maar net hoe je er Lees verder > waarheid is perceptie
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.