Menu

Pensioen bij echtscheiding

pensioen bij echtscheiding

Hoe moeten we bij onze scheiding de pensioenen verdelen? En hoe zit het als dat pensioen in een BV is opgebouwd? Kun je van de wet afwijken en zelf iets anders overeenkomen?

Er zijn twee soorten pensioen, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Ouderdoms Pensioen (OP)

Het OP is een afhankelijk recht. Je ontvangt alleen het berekende deel van het door uw ex-partner opgebouwde OP wanneer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en zijn/haar OP tot uitkering komt. Bij zijn/haar overlijden is dat niet (meer) het geval en ontvang jij ook niets meer. Wellicht ontvang je nog wel Nabestaanden Pensioen (NP), zie hierna.

Bij overlijden van de ene partner vloeit het verevende deel van pensioenaanspraak van de andere partner weer volledig terug naar diens OP.

Nabestaanden Pensioen (NP)

NP, ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd, wordt uitgekeerd bij overlijden van degene die het heeft opgebouwd aan de partner of ex-partner. Het  NP kan zijn opgebouwd op kapitaalbasis, maar het kan ook zijn verzekerd met een overlijdensrisicopolis. In het eerste geval blijft het voor de ander tot datum scheiding opgebouwde NP premievrij voor hem/haar gereserveerd na scheiding. In het tweede geval heeft je werkgever jaarlijks een overlijdensrisicoverzekering op jouw leven afgesloten en is er niets opgebouwd voor je ex-partner. Treed je dan uit dienst of ben je gescheiden, dan wordt er bij jouw overlijden niets uitgekeerd aan je ex- partner.  Het blijkt niet altijd uit je Uniform Pensioen Overzicht (UPO) of het NP op kapitaalbasis is opgebouwd, danwel op risicobasis is verzekerd. Dat kun je het beste vragen aan je pensioenuitvoerder zelf, liefst per mail. Je wil dan ook weten – als het NP op kapitaalbasis is opgebouwd – om welk bedrag het gaat.

Als er geen kapitaal is opgebouwd en het NP alleen is verzekerd op risicobasis, dan kunnen jullie samen overwegen om een al bestaande overlijdensrisicoverzekering op het leven van de alimentatieplichtige te laten doorlopen als de premie gunstig is, of een nieuwe afsluiten, bijvoorbeeld voor de duur van de partneralimentatie. De premie moet dan worden voldaan door de alimentatiegerechtigde.

Wet Verevening Pensioenrechten na Scheiding

Volgens deze wet heeft ieder recht op de helft van het door de ander tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (OP). Als jullie het erover eens zijn, mag je ook een andere verdeling overeenkomen of ieder kan zijn/haar eigen pensioen behouden. In de standaard verevening krijgt ieder een rechtstreekse aanspraak op de pensioenuitvoerder van de ander, zodat de pensioenuitvoerder tegen de tijd dat de ene ex-partner met pensioen gaat, automatisch rechtstreeks aan de ander uitkeert. In het buitenland tijdens het huwelijk opgebouwd OP wordt wel verevend, maar de buitenlandse pensioenuitvoerder heeft geen verplichting om een deel aan de ex-partner uit te keren. Wat je dan kunt doen is het buitenlandse OP volledig te laten bij de partner die het heeft opgebouwd en het in Nederland opgebouwde OP scheef te verevenen.

Pensioen opgebouwd in je eigen BV

De hoofdregel is dat pensioen in eigen beheer in geval van echtscheiding moet worden afgestort bij een externe verzekeraar, tenzij de onderneming hierdoor mogelijk in gevaar komt. Volgens vaste rechtspraak kan het van de ex-partner niet worden gevraagd om afhankelijk te blijven van het beleid van de andere ex-partner in de onderneming.

Als de ondernemer stelt dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar zou komen door afstorting dan moet dat standpunt voldoende worden onderbouwd. Wat helpt is het aandragen van een alternatieve oplossing zoals het stellen van voldoende zekerheid op een andere manier, bijvoorbeeld via een hypothecaire inschrijving.

Sinds de Wet uitfasering is het pensioen in eigen beheer afgekocht, omgezet in een oudedagsverplichting of premievrij gereserveerd in de BV. Let op, voor deze handelingen is altijd schriftelijke toestemming van de andere (ex-)partner vereist, omdat die daardoor kan zijn benadeeld. Het is dan ook nodig om een compensatie voor de andere partner overeen te komen.  Bij echtscheiding is het belangrijk om erop te letten dat compensatie is verstrekt en de vereiste toestemming schriftelijk is verleend.

Welke stukken zijn nodig voor je echtscheiding?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je een overzicht van de door jou opgebouwde pensioenen per pensioenuitvoerder. Dat is niet altijd compleet, check altijd zelf of de informatie klopt aan de hand van je Uniform Pensioen Overzicht (UPO), waar belangrijke informatie op staat. Die heb je nodig van alle pensioenen die je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd. Bij pensioen in eigen beheer zijn de jaarstukken en de pensioenbrief van belang, met de stukken die zijn opgesteld ter uitvoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer.

Marieke Zon

www.SlimmerScheiden.nl

zon@zonmediation.nl

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


9 × negen =




Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Wat er gebeurt als mensen uit elkaar gaan is dat zij in hun eigen waarheid gaan geloven. En die waarheid wordt heel belangrijk. Alleen, die waarheid is perceptie, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat voor jou een ‘6’ is, is voor de ander een ‘9’. Het is maar net hoe je er Lees verder > waarheid is perceptie
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.