Menu

Vanaf 2024 mag je kind de achternaam van beide ouders krijgen

kind achternaam beide ouders

Vanaf 1 januari 2024 kan je als ouders ervoor kiezen om je kind een dubbele achternaam te geven. Het wetsvoorstel hierover is op 21 maart 2023 aangenomen door de Eerste kamer. Tot 1811 kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Vanaf 1998 is daar de mogelijkheid bijgekomen om te kiezen voor de achternaam van de moeder. Met de nieuwe wet krijgen ouders nu ook de mogelijkheid om kiezen voor de achternaam van beide ouders. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. “De achternaam onderdeel is van iemands identiteit. Je naam zegt wie je bent, zegt iets over je geschiedenis, en zegt ook iets over de band met je ouders”, aldus minister Weerwind.  

Je kan vanaf 1 januari 2024 gebruik maken van de optie dubbele achternaam

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Je kan als ouders kiezen voor een dubbele achternaam als je eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De kinderen die daarna geboren worden in het gezin, krijgen automatisch dezelfde (dubbele) achternaam als je eerste kind. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld je eerste kind een dubbele achternaam te geven en vervolgens bij je tweede kind dat wordt geboren te kiezen voor een enkelvoudige achternaam van jou of jouw partner.

Een dubbele achternaam kan maximaal uit twee achternamen bestaan en dient zonder koppelteken te worden geschreven. Je maakt als ouders zelf een keuze wat betreft de volgorde van de achternamen. Een voorbeeld: De heer Jansen en mevrouw Dekker zijn op 1 januari 2024 ouders geworden. Zij hebben bij de geboorte de mogelijkheid om hun kind als volgt te noemen: Jansen, Dekker, Jansen Dekker of Dekker Jansen.

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

In de nieuwe wet is ook een overgangsregeling opgenomen. Wanneer je oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016, dan kan je als ouders alsnog kiezen voor een dubbele achternaam. Let op: je hebt vanaf 1 januari 2024 slechts één jaar de tijd om alsnog voor een dubbele achternaam te kiezen.

Ik heb al een dubbele achternaam, hoe werkt dat?

In het geval dat jij of jouw partner zelf al een dubbele of meervoudige achternaam heeft, geldt dat deze naam ook na 1 januari 2024 als een enkelvoudige achternaam wordt gezien. Een voorbeeld: De heer Vermeulen de Haan en mevrouw Jacobs krijgen een kind. De mogelijkheden zijn: Vermeulen de Haan, Jacobs, Vermeulen de Haan Jacobs of Jacobs Vermeulen de Haan.

Hoe zien de dubbele achternamen er in de toekomst uit?

Wanneer kinderen met een dubbele achternaam in de toekomst zelf kinderen krijgen, mogen ook zij het maximum van twee achternamen niet overschrijden. Stel dat meneer Jansen en mevrouw Dekker –  zoals eerder genoemd hierboven – hebben gekozen voor de achternaam Jansen Dekker en dat zoon Jansen Dekker inmiddels volwassen is en samen met zijn partner mevrouw Van der Linden Brouwer een kind krijgt. Zij hebben dan bij de geboorte de mogelijkheid om hun kind als volgt te noemen: Jansen Dekker, Van der Linden Brouwer, Jansen van der Linden, Jansen Brouwer, Dekker Van der Linden, Dekker Brouwer, Van der Linden Jansen, Van der Linden Dekker, Brouwer Jansen, Brouwer Dekker.

Wat gebeurt er als een kind met dubbele achternaam gaat trouwen?

Als een kind met een dubbele achternaam gaat trouwen en de wens heeft om zijn of haar achternaam te combineren met die van zijn of haar partner, dan moet het kind eerst een achternaam laten vervallen. Dit omdat er maximaal twee achternamen mogen bestaan. Indien het kind niet de wens heeft om zijn of haar achternaam te combineren met die van zijn of haar partner, dan kan het kind zijn of haar dubbele achternaam behouden.

Een voorbeeld: Mevrouw Jansen Dekker en de heer Geerts gaan trouwen. Zij mogen maximaal twee achternamen doorgeven. Dat kan zijn:

  1. Jansen Dekker (uitsluitend de dubbele achternaam van de vrouw, de vrouw kan haar volledige dubbele achternaam doorgeven).
  2. Jansen Geerts (combi tussen de man en de vrouw) -> de vrouw moet een achternaam laten vallen.
  3. Dekker Geerts (combi tussen de man en de vrouw) -> de vrouw moet een achternaam laten vallen.
  4. Geerts Jansen (combi tussen de man en de vrouw) -> de vrouw moet een achternaam laten vallen.
  5. Geerts Dekker (combi tussen de man en de vrouw) -> de vrouw moet een achternaam laten vallen.

Hoe zit het bij geadopteerde kinderen of ouders met meerdere nationaliteiten?

Voor kinderen die geadopteerd zijn wordt het mogelijk om een keuze te maken tussen de oorspronkelijke achternaam bij de geboorte van het kind en de achternamen van de adoptieouders zelf. Ook hier geldt weer een maximum van twee achternamen. Verder komt de nieuwe wet tegemoet aan ouders die allebei een andere nationaliteit bezitten. Er is geen procedure tot naamswijziging meer nodig en het kind kan de achternaam van beide ouders krijgen.

Is een dubbele achternaam verplicht?

Een dubbele achternaam is niet verplicht, maar is een keuze van de ouders zelf. Maak je als ouders geen keuze? Dan gaat de klassieke procedure automatisch in. Je kind krijgt dan de achternaam van de vader of duomoeder wanneer je gehuwd bent of wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt je kind automatisch de naam van de geboortemoeder.

Wil je meer weten over het naamrecht? Of heb je andere vragen op het gebied van personen- en familierecht?  Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen je graag verder.

Nafiesa Ibrahim

De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Lees ook de andere blogs van De Boorder Advocaten.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


3 × zes =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.