Menu

Verhuisperikelen bij co-ouderschap

17 reacties
co-ouderchap

Zeer regelmatig komt het voor dat één van de ouders na echtscheiding of verbreking van een samenleving wil verhuizen, bijvoorbeeld vanwege een andere baan, een nieuwe partner of om dichter bij familie en vrienden te gaan wonen. Een verhuizing van de ene ouder, heeft echter ook gevolgen voor de andere ouder en (het contact met) de kinderen. Dat kan tot spanningen leiden. Kunnen de ouders niet tot afspraken komen over de voorgenomen verhuizing en de  daarvan, dan kan de rechter gevraagd worden een oordeel te geven.

Mogelijkheid contact bij co-ouderschap

Volgens vaste rechtspraak dient de rechter bij zijn beslissing op het verhuisverzoek alle omstandigheden van het geval te betrekken. Hij dient daarbij onder andere te kijken naar de noodzaak om te verhuizen en de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid. Maar de rechter hoort ook waarde te hechten aan de mogelijkheden om de bestaande zorgverdeling voort te zetten en dient de mogelijkheden van de ‘achterblijvende’ ouder op onverminderd contact met de minderjarige(n) mee te wegen. Zeker bij een co-ouderschapsregeling zal een verhuizing over grotere afstand al snel de contactmogelijkheden beperken.

Maximale verhuisafstand

Dat roept de vraag op of er in geval van co-ouderschap ook zoiets bestaat als een ‘maximale verhuisafstand’. Of een ouder dan bijvoorbeeld niet meer dan 20 kilometer van de andere ouder mag gaan wonen. Helaas valt er uit de rechtspraak geen algemeen aanvaarde reisafstand af te leiden. Steeds kijkt de rechter naar de specifieke omstandigheden van de voorliggende zaak.

Reistijd

Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden afgelopen zomer bijvoorbeeld dat een reistijd tussen de ouders na verhuizing van zo’n 25 minuten per enkele autoreis niet onaanvaardbaar lang is voor de minderjarige (6 jaar oud).

Geen beperking vaderschap

In een andere zaak, waarin er zowel in het weekend alsook op doordeweekse dagen contact was tussen de kinderen en de andere ouder, stond het Hof Den Haag zelfs een verhuizing binnen een straal van 50 kilometer toe. Daarbij overwoog het Hof dat de moeder tijdens het huwelijk al voor het grootste deel de verzorging van de kinderen op zich had genomen en dat de gewenste verhuizing voor de vader ten opzichte van die situatie geen beperking meebracht in de manier waarop hij zijn vaderschap kon vormgeven.

Vrees voor aantasting band met vader

Het Hof Den Bosch komt in een recente uitspraak echter tot een heel andere conclusie. Verhuizing van moeder zou – ondanks de relatief beperkte afstand – tot praktische problemen leiden bij de uitvoering van de uitgebreide zorgregeling, onder andere bij het halen en brengen van de kinderen naar school. Het Hof weegt ook mee dat er veel spanningen zijn tussen de ouders en dat de vrees bestaat dat de band tussen vader en de kinderen door de verhuizing zal worden aangetast.

Sociale omgeving kind

In min of meer gelijke zin oordeelde het Hof Den Haag, dat een verzoek tot verhuizing van een 8-jarige binnen een straal van 25 kilometer afwees en daarbij ook veel belang hechtte aan de wenselijkheid voor het kind om in haar huidige sociale omgeving te kunnen blijven wonen.

Belangenafweging

Helaas kan uit de rechtspraak dus niet worden afgeleid over welke afstand een ouder in geval van co-ouderschap vrijelijk mag verhuizen. Steeds dient in een individueel geval gekeken te worden naar alle omstandigheden en moeten de belangen van de verhuizende ouder, de betrokken minderjarige(n) en de achterblijvende ouder tegen elkaar te worden afgewogen. Zelfs een verhuizing naar het buitenland behoort onder omstandigheden tot de mogelijkheden. Andere omstandigheden kunnen zwaarder wegen dan de afbreuk die een dergelijke verhuizing doet aan de mogelijkheid van het beginsel van het gelijkwaardig ouderschap. Een kwestie van maatwerk dus.

Heb jij het voornemen om te gaan verhuizen? Win dan op tijd advies in. Een gespecialiseerd familierechtadvocaat kan je informeren over jouw (proces)kansen. En kan je tevens adviseren over een voorstel dat je de andere ouder kunt doen voor wijziging van de zorgregeling en compensatie van de reisafstand.

 

Marlies van Kuijk-Wesdorp

ScheerSanders Advocaten

 

Vind je deze blog waardevol? Doe ons een plezier en deel hem op social media!

REACTIES

rob - 29 nov 2018

Mijn ex vrouw heeft laten weten een verhuizing voor te bereiden naar Ibiza we wonen nu op 5 km van elkaar en ik zie mijn kinderen van 5 en 7 jaar nu 1 avond in de week en om het weekend. Ik ben absoluut tegen de verhuizing omdat dan mijn contact met mijn kinderen zo goed als nihil wordt, ze heeft laten weten dat ze daar de rechter voor wil inschakelen daar zit ik absoluut niet op te wachten, ook gezien de kosten. dit kan nog even duren maar ik maak mij toch zorgen, heeft iemand hier ervaring mee? gr. Rob

Profielfoto van Jan Willem

Jan Willem (gastheer) - 30 nov 2018

Hoi Rob, Wat vervelend dat je ex zo`n grote afstand wil gaan verhuizen. Hebben jullie een afstand afgesproken in het co-ouderschaps plan? Ik zou even informatie inwinnen bij een advocaat, want ibiza zou ik persoonlijk ook niet willen! Sterkte!

Ed - 22 dec 2019

Hoe zit het dan als je als vader een omgangsregeling wil. Je ex blijft met de kinderen in het oude huis wonen. Zij bracht de kinderen altijd naar school. Afhalen deed ik twee drie keer in de week. Nu wil ik als vader naar de andere kant van Nederland lees 130km weg van het oude huis. Mag dit? Kan een rechter dit verbieden??

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 dec 2019

  Hierbij de reactie van ScheerSanders Advocaten: Als ik het goed begrijp hebben uw kinderen hoofdverblijf bij hun moeder en is er op dit moment nog geen contactregeling vastgesteld, maar wilt u dat wel. Het staat u in principe vrij om te verhuizen. Wel dient u er op bedacht te zijn dat een langere reisafstand en reisduur gevolgen kan hebben voor de regeling die er ofwel is ofwel de regeling die u wenst. Op een afstand van 130 kilometer is het over het algemeen lastiger om bij activiteiten van school te zijn of voor de kinderen om vanaf een bepaalde leeftijd zelfstandig naar u toe te komen. U kunt een groot belang hebben bij de verhuizing. Belangrijk is ook te kijken naar wat voor de kinderen belangrijk is in het contact met u. Als er al een contactregeling loopt, is van belang te bekijken of de lopende regeling moet worden aangepast als u verhuist. Als dit het geval is, is van belang om dit op voorhand met uw ex-partner te bespreken. Zeker als uw ex-partner een aandeel heeft of zou moeten hebben in het halen en brengen. Als u een lopende regeling namelijk niet kunt nakomen, terwijl de rechtbank geen reden ziet om de regeling te wijzigen, heeft u een probleem na de verhuizing. Belangrijk is dan ook om een mogelijke verhuizing met de andere ouder te bespreken voordat de verhuizing al definitief is. Dit geldt zeker als er een lopende regeling is. Natuurlijk is elke zaak weer anders. Als u zou willen weten wat voor u de beste manier is om met een mogelijke verhuizing om te gaan in combinatie met een lopende of gewenste contactregeling, is het verstandig om wat uitvoeriger juridisch advies te vragen.

Marko - 3 feb 2020

Hallo, Momenteel hebben een co ouderschap van 50/50 en wonen we in dezelfde woonplaats. Nu heeft mijn ex besloten dat ze verhuist naar het zuiden van het land (reistijd van 45 tot 60 minuten). Mijn ex wil nu dat ik de kinderen in het weekend mag hebben en de rest niet meer. Mag zo maar een co ouderschap door een ex opgezegd worden en je dan maar even de weekenden toebedeeld krijg. Ik wil meer in het leven van mijn kinderen zijn dan alleen de weekenden. Dat is de hele rede van het co ouderschap. Dit kan toch niet zo maar gedaan worden?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 feb 2020

  Beste Marko, De andere ouder kan niet zomaar verhuizen. Als je samen het gezamenlijk gezag over de kinderen hebt, dan zul je daarover met elkaar moeten overleggen. Geef je daarvoor geen toestemming, dan zal ze de rechter vragen een beslissing te nemen. Lees hierover in deze blog

Marieke - 1 mrt 2020

Hi, inmiddels ben ik bijna 2 jaar gescheiden en is alles uitgedraaid op een vechtscheiding omdat het een traumatische ervaring voor mij is geweest, en nog is. Scheidingsmelding van ex als donderslag bij heldere hemel, met de mededeling dat hij al een ander had. Een vrouw die zich het laatste half jaar bij mij had opgedrongen als een vriendin..... zij is de moeder van een vriendje van mijn zoon. Binnen een week bij mediator waar ik alleen kon huilen. Zelf ben ik toen met hele fijne en praktische regelingen, voorstellen, met name voor mijn ex-man en zoon, gekomen omdat ik nog altijd "het gezin" in mijn hoofd had. Zoon was toen 13. Ex-man is Vice President van een internationaal bedrijf, vaak in het buitenland dus. Co-ouderschap afgesproken, van woensdag tot woensdag bij mij of bij ex. Ook afgesproken dat we binnen een straal van 5 km bij elkaar zouden blijven wonen. Maar nu na een jaar wil ik weg uit deze plaats waar ik ooit voor hem ben gaan wonen maar nu echt niks meer heb wat mij bindt, behalve mijn zoon van nu bijna 15..... Zoon wil niet mee met mij. Van mij mag hij bij zijn vader gaan wonen, hij hoeft niet mee met mij. Ik ben, nog steeds, niet de gezelligste moeder na deze scheiding. Zijn vrienden zijn hier, zijn school, zijn familie (niet meer mijn familie dus...) zijn voetbal enz. Hiervoor wil ik het ouderschapsplan aan laten passen maar ex wil niet meewerken Zegt dat hij dat niet kan combineren met zijn werk Wil niet meer meewerken aan pensioenconversie, alimentatieverzekering die we nog aan het regelen zijn Op deze manier chanteert hij mij om hier te blijven wonen Voor mij gaat het om het kopen van een woning elders wat ik nu kan en moet doen ivm hypotheek dingen Enzo. Dit kan ik 1 x in mijn leven, nu dus, doen. Een woning voor de rest van mijn leven op een plek waar ik de rest van mijn leven kan blijven. Mijn zoon wordt ouder, wordt zelfstandig, blijft niet zijn hele leven bij mij wonen Hij is en blijft altijd welkom bij mij, graag zelfs Wat kan ik doen om toch naar een plek te kunnen verhuizen waar ik de rest van mijn leven kan blijven? Hoe kan ik het ouderschapsplan aan laten passen?

  Roos Boer - 10 mrt 2020

  Beste Marieke, Wat zit je in een vervelende situatie, zo te zien spelen de emoties nog een grote rol. De emoties zorgen ervoor dat het moeilijk is om elkaar wat te gunnen, ruimte te geven en mee te werken aan een oplossing. Een scheidingscoach aangesloten bij Succesvol Scheiden Nederland is gespecialiseerd om naar een werkbare oplossing te komen, die werken anders dan advocaten en mediators. kijk maar op de site voor een coach bij jou in de buurt, hij of zij legt je graag uit wat ze voor je kunnen betekenen. Je kan altijd gratis een oriënterend gesprek aangaan. https://www.succesvolscheidennederland.nl/vind-je-coach/ groetjes Roos Boer, Senior Scheidingscoach

Michel.G - 19 apr 2020

Sinds 3weken is mijnvrouw bij mij vertrokken. Geen ander in het spel maar de koek was gewoon op voor haar. We hebben een dochter van 6jaar. Nu is zij met onze dochter vertrokken naar haar ouders in Almere. Ik wil graag co ouderschap en niet alleen weekend vader worden. Mij word continu verteld als je het anders wilt dan kom je maar hier heen verhuizen. Woon zelf in vleuten en onze dochter zit hier op school. Bracht onze dochter 4dagen in de week naar school en op mijn blokdag ook uit school. Het is allemaal nog kortdag maar mag dit zomaar gezegd worden? Zij gaat nu bij haar ouders wonen en we moeten ons appartement verkopen. Ik weet niet waar ik terecht kom.

imke - 9 sep 2020

Mijn vriend zn ex heeft een huis gekocht in een ander dorp . 19 km verder op. In het ouderschap plan wat allang niet meer klopt staat dat er een maximale reistijd tussen beide mag zijn van 30 min. Maar er is helemaal geen overleg geweest. Er moet toch ook al is het binnen 30 min wel overleg zijn? Hoe ze dat wil doen met school en halen en brengen? Is mijn vriend verplicht om ze dan daar op te halen of moet zei regelen dat ze naar hier komen en naar school?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 sep 2020

  Hoi Imke, Het is natuurlijk voor de kinderen altijd het beste wanneer de ouders gezamenlijk overleggen. In dit geval is de moeder van de kinderen verhuisd binnen de afspraken zoals vastgelegd in het ouderschapsplan. Ik ga ervan uit dat ook in het ouderschapsplan staat beschreven hoe de ouders omgaan met het halen en brengen in het geval van een verhuizing. Wanneer dat niet het geval is, kan ik de ouders aanraden met elkaar in overleg te gaan om samen te bekijken hoe het voor de kinderen het beste geregeld kan worden.

Jeroen - 17 apr 2021

Goedemorgen, is het type huis of de woonomgeving ook van invloed? Denk aan een flat of woonwijk met water.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 19 apr 2021

  Hoi Jeroen, wat bedoel je precies? Waar zou het type huis op van invloed zijn?

Don - 25 mei 2021

Ik ben sinds afgelopen december gescheiden, en we hebben 3 kleine kinderen en co-ouderschap waarbij zij ongeveer de helft van de tijd bij mij wonen. Mijn ex heeft nu al een nieuwe relatie, is zelfs in het huwelijk getreden al en wil nu na de zomer verhuizen naar hem (België), wat anderhalf uur rijden is, en eigenlijk de kinderen meenemen. Hier ga ik uiteraard totaal niet mee akkoord (ouderschapsplan stelt binnen de gemeente te moeten blijven), en ik neem aan dat ze ook echt geen gronden heeft om dit voor elkaar te krijgen (kinderen gaan hier naar school, kunnen prima bij papa wonen in ouderlijk huis, de inkt van het convenant is amper droog etc.)

Madelaine - 22 aug 2022

Ik en Mijn ex zijn nu 4 maanden geskied en hij bent weer verloof en verhuist ook naar zijn nieuwe vrouw. Ik heb een mobiele salon en bijna al mijn klanten is op een plaats waarheen ik graag wil verhuizen. Op onze contract staat dat we niet meer dan 40km van elkaar mag wonen maar nu gaat hij 65km( 1uur5minweg.) Ik wil graag gaan wonen waar ik mijn geld verdiende. Het is dan 98km(1uur15min) van him. Ik heb geen zeggenschap gehad over zijn verhuizing. Ik het wel genoemd dat het te ver is. Het is 10min langer rijden dan voor him naar school. Kinderen zijn bij mij ingeschreven. Ik ben ook alleen waar ik nu ben en heb veel vrienden waar mijn klanten ook is. Ze hebben me geholpen om van deze klanten te krijgen. Ik het 3 kinderen en geen auto en heb een echte zware echtscheiding gehad (Veel haat) Wat moet ik doen? Heb ik enige recht? Ik ben moedeloos. Alvast bedankt.

Ilse - 27 sep 2022

De kinderen zijn om het weekend bij hun vader verder niet we wonen nu 2km van elkaar vandaan ik wil graag 15km verder gaan verhuizen met mijn nieuwe partner de kinderen zullen op de zelfde school blijven voor de kinderen zal er dus weinig veranderen. In het ouderschapsplan staat er niks over beschreven, heb ik perce toestemming nodig? En als hij mij dat niet geeft en ik het via de rechter doe hoe lang kan dat dan duren? Alvast bedankt

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


5 − = een
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.