Menu

Verhuisperikelen bij co-ouderschap

2 reacties
co-ouderchap

Zeer regelmatig komt het voor dat één van de ouders na echtscheiding of verbreking van een samenleving wil verhuizen, bijvoorbeeld vanwege een andere baan, een nieuwe partner of om dichter bij familie en vrienden te gaan wonen. Een verhuizing van de ene ouder, heeft echter ook gevolgen voor de andere ouder en (het contact met) de kinderen. Dat kan tot spanningen leiden. Kunnen de ouders niet tot afspraken komen over de voorgenomen verhuizing en de  daarvan, dan kan de rechter gevraagd worden een oordeel te geven.

Mogelijkheid contact bij co-ouderschap

Volgens vaste rechtspraak dient de rechter bij zijn beslissing op het verhuisverzoek alle omstandigheden van het geval te betrekken. Hij dient daarbij onder andere te kijken naar de noodzaak om te verhuizen en de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid. Maar de rechter hoort ook waarde te hechten aan de mogelijkheden om de bestaande zorgverdeling voort te zetten en dient de mogelijkheden van de ‘achterblijvende’ ouder op onverminderd contact met de minderjarige(n) mee te wegen. Zeker bij een co-ouderschapsregeling zal een verhuizing over grotere afstand al snel de contactmogelijkheden beperken.

Maximale verhuisafstand

Dat roept de vraag op of er in geval van co-ouderschap ook zoiets bestaat als een ‘maximale verhuisafstand’. Of een ouder dan bijvoorbeeld niet meer dan 20 kilometer van de andere ouder mag gaan wonen. Helaas valt er uit de rechtspraak geen algemeen aanvaarde reisafstand af te leiden. Steeds kijkt de rechter naar de specifieke omstandigheden van de voorliggende zaak.

Reistijd

Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden afgelopen zomer bijvoorbeeld dat een reistijd tussen de ouders na verhuizing van zo’n 25 minuten per enkele autoreis niet onaanvaardbaar lang is voor de minderjarige (6 jaar oud).

Geen beperking vaderschap

In een andere zaak, waarin er zowel in het weekend alsook op doordeweekse dagen contact was tussen de kinderen en de andere ouder, stond het Hof Den Haag zelfs een verhuizing binnen een straal van 50 kilometer toe. Daarbij overwoog het Hof dat de moeder tijdens het huwelijk al voor het grootste deel de verzorging van de kinderen op zich had genomen en dat de gewenste verhuizing voor de vader ten opzichte van die situatie geen beperking meebracht in de manier waarop hij zijn vaderschap kon vormgeven.

Vrees voor aantasting band met vader

Het Hof Den Bosch komt in een recente uitspraak echter tot een heel andere conclusie. Verhuizing van moeder zou – ondanks de relatief beperkte afstand – tot praktische problemen leiden bij de uitvoering van de uitgebreide zorgregeling, onder andere bij het halen en brengen van de kinderen naar school. Het Hof weegt ook mee dat er veel spanningen zijn tussen de ouders en dat de vrees bestaat dat de band tussen vader en de kinderen door de verhuizing zal worden aangetast.

Sociale omgeving kind

In min of meer gelijke zin oordeelde het Hof Den Haag, dat een verzoek tot verhuizing van een 8-jarige binnen een straal van 25 kilometer afwees en daarbij ook veel belang hechtte aan de wenselijkheid voor het kind om in haar huidige sociale omgeving te kunnen blijven wonen.

Belangenafweging

Helaas kan uit de rechtspraak dus niet worden afgeleid over welke afstand een ouder in geval van co-ouderschap vrijelijk mag verhuizen. Steeds dient in een individueel geval gekeken te worden naar alle omstandigheden en moeten de belangen van de verhuizende ouder, de betrokken minderjarige(n) en de achterblijvende ouder tegen elkaar te worden afgewogen. Zelfs een verhuizing naar het buitenland behoort onder omstandigheden tot de mogelijkheden. Andere omstandigheden kunnen zwaarder wegen dan de afbreuk die een dergelijke verhuizing doet aan de mogelijkheid van het beginsel van het gelijkwaardig ouderschap. Een kwestie van maatwerk dus.

Heb jij het voornemen om te gaan verhuizen? Win dan op tijd advies in. Een gespecialiseerd familierechtadvocaat kan je informeren over jouw (proces)kansen. En kan je tevens adviseren over een voorstel dat je de andere ouder kunt doen voor wijziging van de zorgregeling en compensatie van de reisafstand.

 

Marlies van Kuijk-Wesdorp

ScheerSanders Advocaten

 

Vind je deze blog waardevol? Doe ons een plezier en deel hem op social media!

REACTIES

rob - 29 nov 2018

Mijn ex vrouw heeft laten weten een verhuizing voor te bereiden naar Ibiza we wonen nu op 5 km van elkaar en ik zie mijn kinderen van 5 en 7 jaar nu 1 avond in de week en om het weekend. Ik ben absoluut tegen de verhuizing omdat dan mijn contact met mijn kinderen zo goed als nihil wordt, ze heeft laten weten dat ze daar de rechter voor wil inschakelen daar zit ik absoluut niet op te wachten, ook gezien de kosten. dit kan nog even duren maar ik maak mij toch zorgen, heeft iemand hier ervaring mee? gr. Rob

Profielfoto van Jan Willem (gastheer)

Jan Willem (gastheer) - 30 nov 2018

Hoi Rob, Wat vervelend dat je ex zo`n grote afstand wil gaan verhuizen. Hebben jullie een afstand afgesproken in het co-ouderschaps plan? Ik zou even informatie inwinnen bij een advocaat, want ibiza zou ik persoonlijk ook niet willen! Sterkte!

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ twee = 11

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.