Menu

Echtscheidings convenant, wat is het en is het verplicht?

3 reacties
echtscheidingsconvenant

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een geschreven document waarin alle afspraken tussen twee partijen worden vastgelegd met betrekking tot de echtscheiding. Zoals het verdelen van het huis, de inboedel, overige bezittingen, schulden, pensioenen, vermogen, alimentatie etcetera. Als jullie kinderen hebben is een ouderschapsplan een verplichte bijlage bij het convenant. Daarin worden alle afspraken rondom de kinderen opgenomen.

Het is belangrijk om alle afspraken op papier te zetten, zodat er geen misverstand kan ontstaan over wat jullie precies hebben afgesproken. Een advocaat of mediator kan jullie hierbij helpen.

Een goed echtscheidingsconvenant bevat de volgende basiselementen:

 • Partijen: de twee echtgenoten indentificeren;
 • Gronden: de reden voor de scheiding vermelden;
 • Bezittingen: de verdeling van alle eigendommen, inclusief activa en schulden;
 • Alimentatie: afspraken over partneralimentatie (ook als daar van wordt afgezien) vastleggen;
 • Pensioen: de verdeling, of het afzien daarvan, vastleggen;
 • Kinderen: zorg voor de voogdij, zorg en ondersteuning van de betrokken kinderen, in het aangehechte ouderschapsplan;
 • Duidelijke taal: taal waar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Je bent niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Het is wel raadzaam om het te doen want hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen hebben een convenant nodig om de echtscheiding af te wikkelen.

Indien jullie nog samen kunnen praten over de scheiding, bijvoorbeeld onder begeleiding van een mediator, kunnen jullie samen een echtscheidingsconvenant opstellen. In dat geval nemen jullie zelf de beslissing over de gevolgen van jullie scheiding en laten jullie dit niet over aan het oordeel van een rechter.

Op het moment dat je gezamenlijk een verzoek indient bij de rechter om de echtscheiding uit te spreken, zal je een convenant moeten indienen.

Als de rechtbank akkoord gaat met het door jullie opgestelde convenant geeft hij een beschikking af waarmee hij jullie echtscheiding uitspreekt. De datum waarop deze beschikking wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand, is de datum waarop jullie definitief zijn gescheiden.

Door de beschikking van de rechtbank worden de afspraken die in het convenant zijn opgenomen ook direct afdwingbaar.

Zorg ervoor dat de verdeling van eigendom eerlijk en rechtvaardig is voor zowel jou als jouw ex-partner en dat de regelingen voor jullie kinderen in hun belang zijn. Als je dit doet, neemt het risico af dat de rechter jullie aanvraag afwijst.

Jullie hebben altijd de tussenkomst van een advocaat nodig voor het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Dit mag een mediator niet doen.

Wat moet er in het echtscheidingsconvenant staan?

Een echtscheidingsconvenant moet in het algemeen tenminste het volgende bevatten:

Wie

De partijen, hun mediator of advocaten, de kinderen (indien aanwezig) en eventuele vertegenwoordigers;

Wat

De verdeling van het onroerend goed, auto’s, schulden, pensioen, bankrekening en spaartegoeden, erfenis en schenking, alimentatie én als bijlage het ouderschapsplan met daarin o.a. de omgangsregeling met en de verdeling van de kosten van de kinderen;

Waar

De jurisdictie van de rechtbank, meestal de plaats van de rechtbank waar het verzoekschrift wordt ingediend;

Wanneer

Per afspraak leg je vast wat de ingangsdatum is, voor berekeningen kan een peildatum worden opgenomen. De datum van ondertekening is ook van belang;

Waarom

Een advocaat moet altijd verklaren waarom de partijen de scheiding aanvragen. In de meeste convenanten staat: “partijen zijn van mening dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht”.

Hoe

De afspraken moeten specifiek zijn, zodat de partijen (en de rechter) weten wat de bedoeling is van partijen.

Bernadette KeijzerREACTIES

William - 7 aug 2019

In België noemt dit dan de Regelingsakte EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming). Het komt in grote lijnen overeen met het convenant, alleen moeten er geen gronden van scheiding in vermeld staan; dat lijkt me ook niet relevant voor deze akte.

Roberto - 8 aug 2019

3.7: Waarde en Normen Op welke wijze en manier wordt er gecommuniceerd tussen partijen en derde. Hoe ga je tijdens en na de scheiding met elkaar om. Voorkom dat je elkaar ‘zwart’ maakt richting de kinderen en buitenstaanders. Maak ook hier afspraken over.

  Hello Mediator - 19 okt 2019

  Beste Roberto, Hetgeen jij omschrijft dient opgenomen te worden in een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een verplichte bijlage aan het echtscheidingsconvenant en is ook verplicht om op te stellen als men uit elkaar gaat en het gezamenlijk gezag heeft.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


7 + = vijftien
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Wat er gebeurt als mensen uit elkaar gaan is dat zij in hun eigen waarheid gaan geloven. En die waarheid wordt heel belangrijk. Alleen, die waarheid is perceptie, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat voor jou een ‘6’ is, is voor de ander een ‘9’. Het is maar net hoe je er Lees verder > waarheid is perceptie
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.