Menu

Kinderalimentatie en opnieuw samenwonen

1 reactie
kinderbijslag en opnieuw samenwonen

Kinderalimentatie en opnieuw samenwonen

Wij krijgen heel vaak de vraag of samenwoning van een van de twee ouders gevolgen heeft voor de kinderalimentatie. Zie ook alle vragen onder de blog Kinderalimentatie en de nieuwe partner. De Alimentatiespecialist legt uit:

Dit hangt af van de samenlevingsvorm en van kinderen die in het gezin (gaan) verblijven;

Alleen de samenwoning op zich heeft geen consequenties. Maar als iemand trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat wordt hij/zij stiefouder over de in het gezin verblijvende kinderen, en daarmede onderhoudsplichtig.

Voorbeeld I.

Ton en Marie hebben 2 kinderen, die na de scheiding bij Marie verblijven.

Tom betaalt kinderalimentatie aan Marie.

Nu gaat Marie trouwen met John, John heeft geen kinderen.

John wordt door het huwelijk stiefvader over de kinderen van Marie die bij hen in het gezin verblijven.

Dat heeft dus gevolgen voor de draagkracht van Marie.

Voorbeeld II.

Fred en Astrid hebben 2 kinderen, Jaap en Anja, die na de scheiding bij Astrid verblijven.

Fred betaalt kinderalimentatie aan Astrid.

Nu gaat Fred trouwen met Femke, Femke heeft één dochter, Rosie, die nu bij Fred en Femke woont.

Fred wordt door het huwelijk stiefvader over Rosie.

De draagkracht van Fred moet nu verdeeld worden onder Jaap, Anja en Rosie.

Bij de berekening van nieuwe alimentatie voor Jaap en Anja wordt rekening gehouden met de draagkracht van Fred, met de draagkracht van Astrid en met de draagkracht van Femke en de draagkracht (of bijdrage) van de (biologische) vader Rosie.

Draagkrachtverdelingen.

Betrokkenen bij een herberekening zijn de (stief)ouders van alle direct of indirect betrokken kinderen.

Voor al deze betrokkenen dient de draagkracht te worden vastgesteld.

Voorbeeld, man en vrouw waarbij man de onderhoudsplichtige is.

Bij het bepalen van het aandeel van de ouders (kinderalimentatie) in de behoefte van de kinderen dient de draagkracht van alle onderhoudsplichtigen en de verhouding waarin eenieder tot het kind staat in de beoordeling te worden betrokken. Alvorens de draagkracht van de man en die van de vrouw te vergelijken dient eerst bezien te worden hoe de draagkracht van de man moet worden verdeeld over de andere kinderen voor welke hij onderhoudsplichtig is, dus naast de gezamenlijke kinderen.

Draagkrachtverdeling naar rato van behoefte

De draagkracht van de man dient naar rato van de behoefte verdeeld te worden over zijn al zijn kinderen

Optie I Gezamenlijk draagkracht man en vrouw is voldoende

Indien de draagkracht van de man en de vrouw tezamen voldoende is om in de behoefte van de (gezamenlijke) kinderen te voorzien wordt een draagkrachtvergelijking tussen de man en de vrouw vervaardigd om de nieuwe kinderalimentatie vast te stellen.

Optie II Gezamenlijk draagkracht man en vrouw is onvoldoende

Indien de draagkracht van de man en de vrouw tezamen onvoldoende is om in de behoefte van de gezamenlijke kinderen te voorzien, wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt tussen de man en zijn mede-onderhoudsplichtige partner voor zijn andere kinderen om te bezien of de man van het bedrag van zijn draagkracht voor die andere kinderen mogelijk een bedrag overhoudt, dat kan worden aangewend om in de behoefte van de gezamenlijke kinderen te voorzien.

Duidelijkheid in de complexiteit

De berekeningen voor ‘samengestelde’ gezinnen zijn complex. Wij, de Alimentatie Specialist trachten in de rapportages een en ander overzichtelijk en duidelijk te houden zodat ieder een goed inzicht heeft hoe de kinderalimentatie uiteindelijk is bepaald.

Meer informatie?

Voor berekeningen en/of meer informatie kan ieder terecht bij info@alimentatiespecialist.nl

REACTIES

Ilse Westerhoff - 27 mrt 2019

De stiefouder is slechts onderhoudsplichtig indien het kind/de kinderen onderdeel uitmaken van het gezin. In mijn geval betekende dat dat mijn partner geen onderhoudsplicht had voor mijn dochter (15) omdat zij slechts om het weekend en de helft van de vakanties bij ons was.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− 2 = vier

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.