Menu

Manipulatief gedrag dat tot ouderverstoting – PAS kan leiden

2 reacties
ouderverstoting PAS

De een noemt het ouderverstoting en de andere noemt het oudervervreemding en PAS is de Engelse term.  Het is allemaal hetzelfde. In dit artikel gaat het om vaders die verstoten zijn waarin moeder een kwalijke rol speelt. Met nadruk wil ik zeggen dat het omgekeerde ook voorkomt!

Alleen maar verliezers

Het is een groot drama voor degene die verstoten wordt, maar uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers. Het kind verliest namelijk de andere ouder en degene die het verstotende gedrag vertoont loopt een levensgroot risico dat het kind later gaat inzien wat er gebeurd is en dan voor de  andere ouder kiest. En het is nog maar de vraag of je dan echt zou moeten spreken van een “keuze”.

Kind manipuleren tot een keuze

Het is heel gemakkelijk om een kind zodanig te manipuleren dat het gaat kiezen voor een van beide ouders, meestal de ouder waar het kind het meest verblijft.

Kinderen zijn geneigd om opmerkingen van hun ouders (of andere volwassenen) over te nemen. Als een moeder tegen haar zoontje zegt: “jouw vader geeft niks om jou, hij is altijd een egoïst geweest” dan gaat een kind dat napraten, ook al weet het kind nauwelijks wat een egoïst is. Als er dan later ruzie ontstaat over een afspraak dan wordt het misverstand zodanig gebruikt dat vader weer in het verdomhoekje komt. Zo “bewijst” moeder dat ze gelijk heeft. Een kind ziet dat niet.

Verstotend/manipulatief gedrag

Voor de moeder in dit geval is het gemakkelijk om het kind dingen wijs te maken:

  • het kind mag beslissen wanneer het zijn vader wil zien, hetgeen betekent dat het kind zodanig beslist dat de moeder tevreden is;
  • moeder overdrijft de tekortkomingen van de vader en vader krijgt geen kans meer om de werkelijkheid te tonen;
  • alles wat vader doet is slecht, van hobby’s tot vrienden en tot werk, het kind voelt dat het een keuze moet maken, en ook weer zodanig dat het zijn moeder tevreden houdt;
  • alle herinneringen aan vader worden uit huis gehaald;
  • brieven, kaarten en pakjes worden niet afgegeven aan het kind, dus het kind denkt dat zijn vader echt niks om hem geeft, niet aan hem denkt;
  • verdachtmakingen in verband met incest en mishandeling worden ingezet;
  • telkens een excuus bedenken op de dag dat vader het kind bij zich behoort te hebben (sportclubjes plannen, uitjes plannen in de weekends dat het kind bij papa is);
  • na ieder bezoekje aan vader wordt het kind onderworpen aan een kruisverhoor, waardoor het kind het ook niet meer prettig vindt om naar papa te gaan.

Gelukkig gebeurt dit niet allemaal en in elk geval van oudervervreemding, maar op deze manier kun je als moeder (of als vader) de boel aardig verzieken.

Er wordt niet altijd bewust gemanipuleerd

Niet alle verstotende ouders zijn zo bewust met “manipuleren” bezig. Vaak zijn er ook onbewuste dingen die meespelen (de angst voor verlies van het kind, de angst of de eigen pijn t.a.v. de ex-partner, oude trauma’s uit het verleden kunnen een rol spelen). De vrouwen in kwestie worden vaak neergezet als boze heksen, wat begrijpelijk is vanuit het perspectief van de verstoten ouder, maar niet altijd kan het hen voor de volle 100% worden aangerekend wat zij doen.

Vaak beseffen zij ergens wel dat er eigen belang zit bij het dwarsbomen van het contact met de andere ouder, maar kunnen zij daar zoveel zogenaamde “goede” argumenten voor vinden dat ze het zelf geloven. En die goede argumenten zijn er soms ook echt.  Het is een zeer lastig fenomeen, waarbij de verstoten ouder (vaak uit pure onmacht) soms tot gekke dingen in staat is. Ook dat is niet goed te praten, maar gebeurt helaas veel.

PAS, Ouderverstoting, Oudervervreemding Schematisch

ouderverstoting

Hoe voorkom of stop je ouderverstoting?

Waar de oplossing zit? Er zijn verschillende voorbeelden van hoe het soms wordt opgelost.  Ik denk vooral aan de omgeving van beide ouders die een positieve invloed kunnen uitoefenen.

Ook zijn er ideeën als “de ouderschapsbelofte”, waarbij je als het ware aan je pasgeboren kind belooft dat je altijd datgene zult nastreven wat het beste is voor het kind. En dat dit dus betekent dan zelfs als er ooit een scheiding zou komen, je de andere ouder zult blijven waarderen als ouder.

Heel vaak gebeurt het dat ondanks allerlei juridische procedures het proces niet te stoppen is. Dat kan te maken hebben met de zorg dat het kind mogelijk nog meer beschadigd raakt als het contact afgedwongen moet worden. Het kind kan soms nog erger vermorzeld worden als al gebeurd is, zo vreest men. Ik durf daar geen uitspraak over te doen, ik weet alleen één ding: dit mag niet gebeuren en toch gebeurt het. En iedere keer dat het gebeurt is er één teveel.

Nellie Timmermans

Interpunctie

Stief-gezin

REACTIES

Alida - 8 nov 2018

Het kan zover komen dat moeder op de dag dat vader de kinderen zou hebben bij school staat en een handgemeen veroorzaakt waardoor zij per ongeluk een blauw oog krijgt. Vader wordt opgepakt voor geweld en ziet zijn kinderen niet meer. Vader s telefoon wordt kapot gemaakt het ouderschapsplan wordt niet nageleefd en zoontje van 5 ziet moeder slaan. Toch mogen de kinderen bij moeder blijven

Reinoud Jager - 15 nov 2018

Hoi Nelie, Tegenwoordig gebruiken we niet meer PAS, omdat dit zou duiden op een ziekte (syndroom) van het kind. In ieder geval willen kinderen die een ouder verstoten dat niet horen en roept dat nog meer boosheid op. Ik herken de punten die je noemt. In mijn geval vervreemde moeder mijn beide dochters om ze mee te kunnen nemen naar haar nieuwe vriend. Een half jaar zijn de kinderen bij haar geweest, tot zij met hulp van de Raad voor de Kinderbescherming in een pleeggezin zijn geplaatst. En dan denk je als vader dat het snel weer goed komt. Nee, dus. De angst bij de kinderen voor mij als vader zat er goed in. Gelukkig is het contact met mijn oudste dochter na haar 1,5 jaar niet gezien te hebben weer hersteld en zijn we gelukkig samen. Met mijn jongste dochter A. is geen contact. "Dank" aan SAVE Midden-Nederland die A. in een pleeggezin heeft geplaatst wat de hartsvriendin was van mijn ex. Hoe erg kun je het maken als hulpverlener. Het proces ouderverstoting ging in door omdat de leugens en angsten van A. door de pleegouders werden geaccepteerd en verder werden versterkt. De pleegouders zorgde ervoor dat A. geen contact met mij kon krijgen. A. is nu 18 en wil nog steeds niets van mij weten (na 4,5 jaar). Dat moeder de kinderen de rug heeft toegekeerd nadat ze in een pleeggezin werden ondergebracht doet daar niets aan af. Ik heb ik de hoop opgegeven en laat het aan A. over of zij ooit nog contact met mij wil. Stilletjes verwacht ik dat dit wel weer gebeurt. Ik blijf ook van haar houden. Ouderverstoting is een verschrikkelijk drama voor iedereen die er bij betrokken is. Natuurlijk voor mij als vader, maar nog meer voor mijn dochter die nu geen gebruik meer kan maken van de liefde van haar ouders. Ik heb er een boek over geschreven: Verstoten, van Martin Boetselaar, onder pseudoniem om mijn kinderen te beschermen. Het is een goed beschreven casus die laat zien waar het mis gaat en waar met name jeugdzorg en pleegzorg ertoe hebben bijgedragen dat mijn lieve A. niet kon worden geholpen. Dank je wel voor je blog. Reinoud

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


9 − = acht

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.