Meer alimentatie voor kind met een aandoening?

adhd alimentatie

 

adhd alimentatie

‘Mijn kind vertoont kenmerken van ADHD, PDD-NOS en de dissociatieve stoornis NAO. Hij is hiervoor in behandeling. Kan ik hiervoor meer kinderalimentatie krijgen?’

Antwoord:

Ja, dat is mogelijk. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat wordt afgeweken van de normale richtlijnen die gelden bij de vaststelling van de hoogte van alimentatie. Extra kosten in verband met geestelijke aandoeningen bij een kind is een dergelijke omstandigheid op basis waarvan een hogere alimentatie gerechtvaardigd is.

Toelichting

Op het moment dat er een recht op kinderalimentatie ontstaat, moet de hoogte ervan nog worden vastgesteld. Er zijn vaste regels om de hoogte van kinderalimentatie te berekenen, de zogenaamde Tremanormen. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte aan kinderalimentatie enerzijds, en de draagkracht van de alimentatieplichtige anderzijds.

Bij deze vaststelling wordt normaal gesproken ook rekening gehouden met uitzonderlijke omstandigheden. Indien een kind een geestelijke aandoening heeft, dan worden doorgaans de daarmee gepaard gaande extra kosten in de alimentatie verdisconteerd.

Dat neemt niet weg dat deze extra kosten na de vaststelling van de alimentatie kunnen stijgen. Veel kosten worden tenslotte niet door een verzekering vergoed. In dat geval kan de rechter bepalen dat er meer kinderalimentatie betaald moet worden, indien de extra kosten niet vrijwillig door de alimentatieplichtige vergoed worden.

Bron: jurofoon.nl

 

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


× vijf = 20

Vlog

Geslaagd en gescheiden ouders? Een mooie vlog voor de ouders van kinderen die eindexamen gedaan hebben. Ouders: denk eraan dat dit voor je kind een onvergetelijke dag en ervaring moet worden. Maak er een feestje van! Klik op onderstaande link voor de vlog: Geslaagd en gescheiden ouders?  

geslaagd en gescheiden ouders