Menu

Meer alimentatie voor kind met een aandoening?

adhd alimentatie

 

adhd alimentatie

‘Mijn kind vertoont kenmerken van ADHD, PDD-NOS en de dissociatieve stoornis NAO. Hij is hiervoor in behandeling. Kan ik hiervoor meer kinderalimentatie krijgen?’

Antwoord:

Ja, dat is mogelijk. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat wordt afgeweken van de normale richtlijnen die gelden bij de vaststelling van de hoogte van alimentatie. Extra kosten in verband met geestelijke aandoeningen bij een kind is een dergelijke omstandigheid op basis waarvan een hogere alimentatie gerechtvaardigd is.

Toelichting

Op het moment dat er een recht op kinderalimentatie ontstaat, moet de hoogte ervan nog worden vastgesteld. Er zijn vaste regels om de hoogte van kinderalimentatie te berekenen, de zogenaamde Tremanormen. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte aan kinderalimentatie enerzijds, en de draagkracht van de alimentatieplichtige anderzijds.

Bij deze vaststelling wordt normaal gesproken ook rekening gehouden met uitzonderlijke omstandigheden. Indien een kind een geestelijke aandoening heeft, dan worden doorgaans de daarmee gepaard gaande extra kosten in de alimentatie verdisconteerd.

Dat neemt niet weg dat deze extra kosten na de vaststelling van de alimentatie kunnen stijgen. Veel kosten worden tenslotte niet door een verzekering vergoed. In dat geval kan de rechter bepalen dat er meer kinderalimentatie betaald moet worden, indien de extra kosten niet vrijwillig door de alimentatieplichtige vergoed worden.

Bron: jurofoon.nl

 

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× negen = 63

Vlog

Rijd jij ook nog wel eens langs het huis van je ex? Loslaten van je boosheid na je scheiding is een hele kunst, heeft ook Roos zelf eLees verder > loslaten na je scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.