Menu

Ouderverstoting voorkomen? Het kan met deze tips van een mediator

6 reacties
ouderverstoting voorkomen

Er is eindelijk een uitspraak in Nederland die het ongelooflijk duidelijk maakt, dat ook rechters snappen hoe het zit in ouderverstoting situaties, waarbij ouders tijdens de scheiding, maar vaak ook daarna, elkaar niet los kunnen laten.

Wij hebben in onze eigen praktijk het volgende meegemaakt:

Twee mensen zijn ruim 6 jaar geleden gescheiden, de man heeft inmiddels een nieuwe relatie maar kan zijn ex niet loslaten en dit alles met als excuus: ik wil het zo goed als mogelijk voor de kinderen regelen.

Deze woorden worden maar al te vaak gebruikt als excuus om het elkaar zo moeilijk mogelijk te maken en zo ook hier:

Ook hier laat het gedrag heel andere dingen zien. De ouders zijn al 6 jaar aan het vechten over de kinderen en gaan er geheel aan voorbij, dat hun kinderen daar compleet aan onderdoor gaan.

En zoals zo vaak nemen de kinderen hier de rol van ouder op zich door het de ouders naar de zin te maken in de hoop, dat het geruzie en de confrontatie van henzelf met de individuele ouder eindelijk stoppen.

Kinderen passen zich aan

Deze ouders waren al helemaal door de molen geweest, met hulp van verschillende instanties, begeleiding en zelfs confrontaties wilden ze er maar niet aan dat hun kinderen zich werkelijk in bochten wringen om zo beide ouders het maar naar de zin te maken.

Het ging zelfs zo ver dat kinderen op wisseldagen 2 maaltijden aten, om zo maar niet meer de confrontaties aan te hoeven gaan.

Verder had de oudste zich voorbereid om zich als een lam naar de slachterij te laten brengen: hij zou wel bij vader gaan wonen, waarbij hij zijn gehele vangnet met coach en broertje achter zich moest laten. De vraag zou zijn geweest of hij op termijn zijn broertje nog wel zou zien… en daar heeft de rechter een stokje voor gestoken en geheel terecht in mijn ogen.

Het moge duidelijk zijn, dat een dergelijke situatie kan leiden tot ouderverstoting en het is daarom te prijzen, dat voorafgaand aan de uitspraak, de rechter de moeite heeft genomen om het kind te horen en echt te horen en een stokje te steken voor hetgeen de ouders aanrichten.

Want ouders die met elkaar in een wurggreep zitten, doen dat (jammer genoeg) niet alleen met zijn tweeën! Soms is in no time de hele buurt of hett schoolplein in twee partijen verdeeld en komen verhalen langs die er wel voor zorgen dat iedereen geforceerd wordt om een kant te kiezen. Gezinnen en Families worden in partijen gereten en het allerergste, kinderen worden van elkaar losgescheurd.

Duidelijk signaal

Ik denk dan ook dat deze rechter een duidelijk signaal heeft aangegeven: we hebben een inhaalslag gedaan, geleerd om zaken van ouderverstoting te herkennen en nu gaan we proberen om dit toch op te lossen, hoe moeilijk dat ook s.

Er zijn verschillende argumenten, waarom een rechter een kind msschien niet zo moet betrekken in het proces maar wij zijn er blij mee en wel omdat kinderen niet knel horen te zitten in een echtscheiding, kinderen niet zouden moeten te horen hoe ouders over elkaar spreken en kinderen niet in hun loyaliteit moeten worden aangesproken oftewel: kinderen horen niet te kiezen.

Niet het moment om wraak te nemen

Wat ons in dergelijke situaties keer op keer raakt, is hoe sympathieke ogende mensen opeens een houding kunnen aannemen, die op alle manieren tegenstrijdig is met hun eigen waarden om hun kinderen op te voeden. In de meeste gevallen denken ouders oprecht, dat zij het beste doen voor hun kinderen.

Zij realiseren zich niet dat wat zij beschermend handelen noemen vaak juist leidt tot wat wij technisch ouderverstoting noemen.

Een scheiding is niet het moment om wraak te nemen, een scheiding is het moment om op een eerlijke manier met elkaar een aantal zaken eerlijk te verdelen, waaronder de zorg voor jullie kinderen.

Het is niet voor niets zo, dat wij in een mediation altijd als eerste de zorg voor de kinderen met jullie bespreken en er zeker van willen zijn, dat jullie hier harmonie tonen ten aanzien van jullie rol als ouder. Pas als dat staat, kijken wij naar jullie rol als scheidende partner en hoe verder de zaken financieel en vermogensrechtelijk worden verdeeld.

Tips

Wij hebben daarom aan iedereen die gaat scheiden een aantal belangrijke tips:

1. Regel je scheiding altijd via mediation: deze manier is vriendelijker dan wanneer je het gevecht aangaat door ieder een eigen advocaat te nemen.

2. Laat kinderen kinderen zijn en betrek ze niet in jullie eigen emoties.

3. Bepaal hoe jullie de kinderen willen laten terugkijken op de scheiding.

4. Een scheiding is geen reden voor wraak, een scheiding is een manier om samen als ouders verder te gaan. Niet meer als partners.

5. Blijf niet hangen in het verleden en kijk vooruit.

6. Geef je kinderen het goede voorbeeld!

REACTIES

Martha - 10 jan 2019

Iedereen vergeet dat de ouder ook een mens is en de manier waarop een scheiding tot stand is gekomen een verleden met zich mee draagt. De ouder die dan vroeger zogenaamd sympatiek oogde en het beste met de kindereren en vermoedelijk ook met het gezin voor had veranderd in een heks. Die heks wordt gezien....de ander ouder die zogenaamd zo goed en fantastisch is, wordt geroemd. Je kunt je ook vragen hoe komt het dat iemand die sympatiek was (niet alleen oogde), het beste met de kinderen en het gezin voor had zo veranderen. Je zou je af kunnen vragen, wat voor een rol heeft de andere ouder gespeelt. probeer als mediator eerst zelf eens anders te kijken, dan met zulke femre taal een stukje te schrijven en hiermee een podium neerzetten, waarbij je de ene ouder onderuit haalt en de ander op een voet stuk. Als kind leerde ik al "waar 2 vechten hebben 2 schuld". Er kan pas een normale scheiding komen als oude zaken zijn opgeruimd. Als de ene ouder er coor kiest om weg te lopen van de situatie (met of zonder de kinderen), of erger de ander de deur uitzet en bij de mediator de ene leugen na de ander zit op te hangen en wordt geloofd. Ja dan heb en hou je een probleem. Scheiding is niet de oplossing als er geen normale periode aan vooraf gaat. "Door het vermogen van herstel en compensatie zijn mensen in staat de weerstanden die de omgeving biedt te overwinnen. Uiteraard is dit vermogen niet eindeloos. Omgevingsfactoren kunnen er-evenzeer als persoonlijke factoren aangaande geestelijke en/of lichamelijke gezondheid-aanleidin toe zijn dat groei onmogelijk wordt gemaakt. Psychische beschadiging kan zo groot en zo intens zijn dat deze kwaliteiten niet meer van nut kunnen zijn." -Uit Nestgeuren, Piet Weisfelt-. De "leuke" ouder na de scheiding kan voor de scheiding zelf al heel veel kapot hebben gemaakt. Kom uit de possitieve bubbel en denk na, als mensen niet kunnen loslaten is er meer aan de hand. Voor iedere emotionele bron is een haard.

Profielfoto van nikkie

nikkie - 10 jan 2019

Ik vind het een misleidende titel en stuk. Een te hoog reclame gehalte voor mediation wat absoluut geen recht doet aan de grote problematiek rondom ouderverstoting. Dit stuk geeft aan dat de totale hulpverlening faalt. En dat is zeer triest voor alle betrokkenen. Daar is nog een grote inhaalslag te maken. Om als mediator nu net te doen alsof ouderverstoting met een aantal tips te voorkomen is is echt te simpel.

Bernadette Keijzer - 22 jan 2019

Het klinkt inderdaad heel simpel en zo simpel zou het eigenlijk ook moeten en kunnen zijn. Partijen die uit elkaar gaan hebben hier voor gekozen, de kinderen niet. Het is dus zaak om de scheiding op een goede manier op te lossen, ongeacht wat er tussen partijen speelt. Ik zeg vaak: "Kom uit die dramadriehoek en stap in de winnaarsdriehoek" of anders gezegd: "Gedraag je als een volwassene en communiceer als een volwassene met elkaar". Het is allemaal heel verdrietig, je begint tenslotte niet een gezin om dit een aantal jaren later af te breken, maar als dit toch aan de orde komt dan kun je dit beter maar zo goed mogelijk doen voor de kinderen. En dat is ook wat er met dit artikel beoogd wordt. Dat mediation daarbij kan helpen is een feit. Als partijen beide een advocaat nemen dan komen ze lijnrecht tegenover elkaar te staan, mocht dat niet al het geval zijn... Bij mediation kunnen jullie in gesprek gaan en er achter komen waar het mis is gegaan en wat je achteraf anders zou hebben gedaan. Het is belangrijk om dit in te zien en dit inzichtelijk te hebben, ook voor eventuele toekomstige relaties. Je wilt immers niet dat je weer tegen een relatiebreuk aan loopt in de toekomst om dezelfde reden. Toch? Met mediation vang je dus meerdere vliegen in één klap. Jullie moeten wel allebei bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en open te staan voor elkaars ideeën en zienswijzen. En dit is niet altijd mogelijk omdat je ook met het referentiekader van de ander te maken hebt of met bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen. Het kan dan onmogelijk worden gemaakt om een gesprek op een volwassen manier te voeren. Over het algemeen zie ik in mijn praktijk dat dit wel lukt. Conclusie: Op een volwassen manier scheiden schaadt het kind (uiteindelijk) niet en hiermee wordt ouderverstoting voorkomen.

Profielfoto van nikkie

nikkie - 22 jan 2019

Ouderverstoting zal toch juist in die groep mensen voorkomen waar mediation niet lukt? Ik ben absoluut een voorstander van mediation maar als zelfs de hulpverlening niet tot deze mensen kan doordringen kun je toch nooit zeggen dat mediation ouderverstoting kan voorkomen? Dat kun je niet weten nl want bij de mediation die wel lukt staan de ouders beide open voor een goede en nette afhandeling ten opzichte van elkaar en van de kinderen. Daar zal geen sprake zijn van ouderverstoting.

Puck - 27 mrt 2020

Soms lukt het niet met mediation. In mijn geval ging mijn ex man vreemd met een vriendin van mij, probeerde tien duizenden euro's achter mijn rug om bij de verzekering af te kopen, ons huis te verkopen met een restschuld en dreigende dakloosheid met 2 kinderen van toen 6 en 8 jaar oud. Dit is een voorbeeld dat je zonder advocaat het niet gaat redden. Ik ben de opgestelde omgangsregeling altijd nagekomen omwille van de kinderen. In 2017 kwam jeugdzorg in ons leven omdat mijn ex vervelend bleef doen en waar ik de illusie had dat het met een OTS wel beter zou worden is het leven van de kinderen en mijzelf in een hel veranderd. De kinderen zijn inmiddels pubers en wonen nu dankzij jeugdzorg bij hun vader en ik zie ze nog maar 1 dag per 2 weken. Al jaren geen verjaardagen, vakanties etc meer. Het zijn juist de instanties die de rancuneuze ex partner steunen in de ouderverstoting, het systeem beloont de aanstichter. Jeugdzorg ging het boekje te buiten, ze wilden mijn financiële positie tov de kinderen weten terwijl ze deze bevoegdheid niet hebben. Toen ik geen inzage gaf lag nog geen 2 maanden later een pak van de rechtspraak in de brievenbus. Mijn ex man eiste een exhorbitant hoog bedrag voor alimentatie. Zo wordt het gevecht ook door instanties alleen maar in stand gehouden om er zo veel mogelijk geld aan te verdienen (ga maar weer procederen). Het staat immers in de brief van de rechtspraak dat je een advocaat in de arm moet nemen om je te verweren. Er zijn maar weinig mensen die dit vieze corrupte spel niet door hebben. Mijn ex en jeugdzorg hebben deels hun zin gekregen, de kinderen wonen nu tegen hun wil in bij hun vader, geld hebben ze niet gekregen omdat ik aantoonbaar genoeg voor de kinderen betaal ondanks ik geen enkele tegemoetkoming krijg. Ik ben blij dat ik van jeugdzorg af ben, de tijd zal het leren hoe de band met mijn kinderen gaat ontwikkelen. Die is ondanks de spaarzame momenten dat ik ze zie goed maar voor hoelang nog?

Omi - 16 aug 2020

Wat ontbreekt in mediation is kennis van psychologische problemen.zoals Narcistische Persoonlijkheidsstoornis/ borderline. In de opleiding wordt een A4 gespendeerd aan dit onderwerp, terwijl 6 % van de bevolking hier aan lijdt. Bij ouderverstoting en zaken die doorverwezen worden naar jeugdzorg is er heel vaak sprake van personen met deze stoornis. Dit wordt echter weggezet onder vechtscheidingen, omdat er niet voldoende kennis in huis is om dit gedrag te herkennen, je mag het ook niet benoemen. Het zijn op het oog normaal lijkende, charismatische personen met twee gezichten, de een hoe ze werkelijk zijn en de ander hoe ze zich presenteren naar de buitenwereld. Er is bij vechtscheidingen maar 1 partij die alles maar dan ook alles er aan doet om het de andere partij zo moeilijk mogelijk te maken, met vaak de kinderen als inzet, omdat dit het kwetsbaarste punt is voor de ander. Dit is een heel groot onderschat en onderkend probleem. Deze mensen manipuleren, liegen, en zetten alles naar hun hand. Zij hebben een waarheid die niet de realiteit is maar brengen dit op een zeer geloofwaardige manier. En heel sterk. Hierdoor worden instanties en mediators om de tuin geleid en dader wordt gezien als slachtoffer en het echte slachtoffer wordt dader en krijgt een verlenging van de manipulatie technieken te zien die ongeëvenaard was binnen de relatie. Voor de welwillende ex partner is er al een periode van psychische mishandeling en manipulatie aan vooraf gegaan en duurde het een tijd voordat ze in de gaten hadden dat de relatie gebaseerd is geweest op leugens. Ze zijn manipulatief zo sterk dat ze de paus kunnen laten geloven dat hij niet katholiek is. Dit wordt niet gezien door instanties omdat er geen kennis is en je niet mag zeggen dat ze narcistisch zijn. Er valt ook niet te communiceren op een normale wijze, want alles moet gaan zoals deze personen willen er is geen normaal overleg mogelijk. De kleinste dingen worden gebruikt als strijd. Het gaat om de machtspositie en de controle Over partner en kinderen die deze mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Hierin gaan zij heel ver. De ander verzet zich hier tegen en dan heb je de poppen aan het dansen en wordt dit gezien als vechtscheiding. Het zou fijn zijn als mediators meer inzicht hebben in werkelijke situaties en niet afgaan op een rationeel lijkende partner die een persoonlijkheidsstoornis heeft. Het probleem is ook dat zij zich nooit zullen laten diagnosticeren omdat zij vinden dat alles aan een ander ligt. Zij kunnen ook geen enkele kritiek dragen en zien alles als aanval, waarvoor weer wraak genomen moet worden. Dit wordt helaas met inzet van de kinderen gespeeld. Mediators willen graag dat je communiceert, en dat is juist wat deze mensen niet op een normale wijze kunnen. Er wordt niet aan waarheidsbevinding gedaan, waardoor veel onrecht bij het echte slachtoffer plaatsvind en kinderen de dupe worden. .

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


drie − = 1
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.