Menu

Vechtscheiding? Vijf tips wat je als school kan (en moet!) doen

vechtscheiding. Wat doet school?

Voor kinderen met gescheiden ouders kan het voorjaar een periode zijn met veel pijnlijke momenten. Zo komen ieder jaar kinderen thuis met een vaderdagknutsel, terwijl ze geen contact meer hebben met hun vader. Achtstegroepers zien soms als een berg op tegen de eindmusical: Wie moeten ze aankijken vanaf het podium en naar wie moeten ze na afloop toe lopen?

Waar moet je als school rekening mee houden?

Wat kun je doen om schade voor het kind te voorkomen of beperken? Vijf tips.

1. Blijf neutraal bij onderlinge problemen tussen ouders. Als school ben je primair gericht op onderwijs, waarbij je onder meer zorgt voor de veiligheid en rust van het kind. Sta niet toe dat ouders hun onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten. Neem je beleid hierover op in de schoolgids.

2. Houd je aan de informatieplicht. Als beide ouders ouderlijk gezag hebben over de kinderen, moet je beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven. Zorg dus dat je over actuele contactgegevens beschikt. Een ouder zonder ouderlijk gezag hoef je alleen te informeren wanneer hij of zij daarom verzoekt, en enkel over belangrijke feiten over het kind. Hierop kun je een uitzondering maken, als je het verstrekken van informatie schadelijk acht voor het belang van het kind. (meer informatie)

3. Bij twijfel, vraag toestemming van beide ouders. Het Burgerlijk Wetboek zegt: als je niets weet van onenigheid tussen ouders, dan mag je er van uit gaan dat elke beslissing genomen door een ouder, gebeurde met toestemming van de andere ouder. Maar weet je hier wel vanaf of zou je het moeten weten, dan heb je wel expliciet toestemming nodig van beide ouders met gezag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inschrijving op school, het publiceren van foto’s van het kind of om het laten onderzoeken van een kind door een orthopedagoog. Bij twijfel is het dus altijd raadzaam om toestemming van beide ouders te vragen.

4. Wees pijnlijke momenten voor. Vader- en moederdag, de eindmusical, schoolreisjes, eigenlijk schuilt voor kinderen met ouders in een vechtscheiding in ieder bijzonder evenement waarbij ouders betrokken zijn, een risico op een incident. Belangenorganisatie Villa Pinedo adviseert daarom om vooraf duidelijke afspraken te maken met ouders over hun gedrag. Op de site van deze organisatie zijn onder andere een open brief aan alle gescheiden ouders met een kind in groep 8 en een scheidingspakket voor leerkrachten te vinden, ontwikkeld met steun van het Ministerie van
Volksgezondheid.

5. Meld je zorgen bij een niet-pluisgevoel. Een vechtscheiding wordt gezien als een vorm van kindermishandeling en komt helaas steeds vaker voor. De PO-Raad vindt het van groot belang dat schoolbesturen structureel scholing aanbieden op dit thema, zodat het personeel signalen tijdig kan opvangen en weet hoe te handelen. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of scholen beschikken over een meldcode en deze op de juiste wijze gebruiken.

Bron: onderwijsgeschillen.nl en villapinedo.nl

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


5 × = tien
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.