Menu

Wat is mediation dan precies en wat heb je eraan?

wat is mediation

Er zijn verschillende definities voor mediation te vinden. In de basis is het een vorm van conflict-bemiddeling waar het gaat over partijen helpen de kwaliteit van hun eigen interactie, communicatie en besluitvorming te verbeteren.

Mediation stimuleert om vanuit belangen tot een gezamenlijk gedragen en optimale besluitvorming/ oplossing te komen. De rol van een mediator is de betrokken partijen assisteren bij het bereiken van een wederzijds acceptabele oplossing van de (conflict)kwesties. Met de mediations die we aanbieden vanuit het centrum holistische conflicthantering streven we naar het transformeren van familiesystemen zodat partijen op een nieuwe manier verder kunnen, zoals het bedoeld is.

Bewustwording

Duurzame conflictoplossing is een bewustwordingsproces. Je zou het leven kunnen zien als een eindeloos leerproces zonder een duidelijk begin of einde. Conflicten kunnen daarbij belangrijke sleutelmomenten zijn. Onze visie is dat conflicten een bron voor ontwikkeling en groei kunnen zijn, mits ze op een constructieve manier benaderd worden.

Doel van mediation

Het doel van mediation is niet de oplossing op zichzelf, maar het vergroten van het onderlinge begrip en het verhelderen van de situatie. Dat wil o.a. zeggen; meer inzicht krijgen in jezelf, in de situatie, de ander en de kwesties waardoor er een verandering ontstaat van waaruit de oplossing uiteindelijk ook gevonden zou kunnen worden.

Een belangrijk kenmerk van mediation, los van de verschillende benaderingen van iedere mediator, is dat partijen in alle vrijheid over hun eigen conflict kunnen beslissen. De autonomie en de beslissingsbevoegdheid van de deelnemers staan in mediation voorop. Hierin is mediation uniek en verschilt het van andere manieren waarop een derde partij een conflict kan aanpakken. Een echt duurzame oplossing wordt pas bereikt wanneer dat vanuit de partijen zelf komt.  

Autonomie en zelfbeschikking

Het principe van autonomie en zelfwerkzaamheid van mensen stelt vanzelfsprekend eisen aan de rol en de positie van een mediator. Een belangrijke eis is dat je als mediator geaccepteerd en vertrouwd wordt. De neutraliteit van de mediator staat in dienst van partijen. Volledige neutraliteit is echter een illusie. Daarom is het belangrijk om vooraf te onderzoeken of je de juiste “match” hebt. Het is de bedoeling dat de mediator voor een goede balans zorgt en beide partijen dezelfde aandacht geeft en hier duidelijk en transparant over communiceert. Openheid is voorbeeldgedrag.

Terug naar het conflict

Conflictkwesties zijn vaak symptomen van complexe en dieperliggende problemen (die te maken hebben met behoeftes en verlangens).

Ieder mens is in principe in staat om zelf beslissingen te nemen, keuzes te maken, contact te maken met anderen en een interactie aan te gaan.

Het nut van mediation

Conflicten zorgen er alleen vaak voor dat het vermogen om beslissingen te nemen en andermans perspectief waar te nemen minder wordt. Conflicten doen daarmee een aanslag op de kwaliteit van de interactie.

Een conflict vraagt om een observerende blik en precies dat is lastig als je in een conflict zit. Kun je naar jezelf en naar de ander kijken met een bepaalde afstand? Mediation kan daarin helpen. Wanneer partijen voor zichzelf duidelijker krijgen wat ze willen en wat hun mogelijkheden zijn en zij beter in staat zijn om beslissingen te nemen die in het kader van hun conflict nodig zijn, vindt er vaak een belangrijke omslag in hun interactie plaats.

De persoon van de mediator

Mediation (en mediator zijn) is niet een simpelweg kunnen toepassen van een aantal losse technieken. Alle interventies en beroepsvaardigheden die de mediator toepast, moet hij of zij zich eigen maken. Van een mediator kun je verwachten dat hij betrokken en empathisch is en niet-oordelend met een open houding kan optreden. De mediator moet ook integer, consistent en betrouwbaar overkomen, zodat je als deelnemers echt vertrouwen in de mediator kunt hebben.

Lieneke Witloks

Samen met Mariëlle van der Giessen ben ik een Centrum voor Holistische Conflicthantering gestart, waarin we ons helemaal toeleggen op scheidingen en we het gedachtengoed dat ik o.a. in deze post beschrijf als uitgangspunt nemen. 

Lees ook de andere blogs van Lieneke en Mariëlle.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− acht = 0
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.