Menu

Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

kuppers&co

Per 1 januari 2012 treedt de wet van 18 april 2011 tot aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking.

Huwelijksgoederen gemeenschap 1-1-2012

Één van de gevolgen van de wetswijziging is dat de huwelijksgoederengemeenschap van rechtswege ontbonden is op de datum van de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Dit heeft voor de praktijk tot gevolg dat de schulden die na indiening van het verzoekschrift ontstaan niet langer binnen de huwelijksgemeenschap vallen. Dit geldt uiteraard ook voor verkrijgingen volgens erfrecht of schenking die na indiening van het verzoekschrift door één van de partners worden ontvangen.

Vergoedingsrechten

Een andere belangrijke wijziging betreft de vergoedingsrechten. Voor de wetswijziging werden die vergoedingen nominaal berekend nu volgens de “beleggingsleer”: indien de ene echtgenoot privé vermogen heeft geïnvesteerd in een woning of een onderneming deelt die echtgenoot mee in de waardestijging van deze investering. Dat geldt overigens ook voor een eventuele waardedaling.

Gemeenschap én huwelijkse voorwaarden

Dit geldt niet alleen voor echtgenoten die zijn gehuwd in gemeenschap van goederen maar ook voor echtgenoten met huwelijkse voorwaarden. Dat dit veel extra rekenwerk met zich zal gaan meebrengen is duidelijk.

Aansprakelijkheid

Ook is er iets veranderd ten aanzien van de aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na de ontbinding van het huwelijk. Voor de wetswijziging kon een gemeenschapsschuld na ontbinding van de gemeenschap van goederen worden verhaald op:

a. Het privé vermogen van de echtgenoot die de schuld was aangegaan;

b. Voor de helft van de schuld op het privé vermogen van de andere echtgenoot.

Vanaf 1 januari 2012 blijven de (ex) echtgenoten geheel aansprakelijk voor de schulden waarvoor hij of zij voordien aansprakelijk was. Voor de andere gemeenschapsschulden is hij of zij hoofdelijk aansprakelijk maar er kan slechts worden verhaald op hetgeen door hem of haar uit hoofde van de verdeling van de gemeenschap is verkregen. Het is dus niet langer mogelijk dat op het gehele vermogen wordt verhaald.

Wijzigen huwelijksgoederen regime

Indien de echtgenoten tijdens het huwelijk hun huwelijksgoederenregime wensen te wijzigen, was een rechterlijke goedkeuring vereist. Met het in werking treden van de nieuwe wet is die rechterlijke goedkeuring niet meer vereist.

Linda Küppers

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vijf × 4 =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.