Menu

Baby’s en peuters bij scheiding, hoe gedragen ze zich?

baby's en peuters na een scheiding

Van baby’s en peuters bij scheiding is het vaak moeilijk vast te stellen wat ze meekrijgen van de scheiding. Toch kunnen de gebeurtenissen hun gedrag beïnvloeden.

Druk en dwars gedrag

Peuters (jongens iets vaker) worden vaak drukker, dwars, geprikkelder en rustelozer.

Teruggetrokken gedrag

Sommige peuters trekken zich terug en spelen minder met leeftijdsgenootjes.

Dwingend/veeleisend gedrag

Peuters kunnen zich dwingender gaan gedragen dan eerst. Ook kunnen ze veeleisender worden. Vaak heeft dit te maken met onbewuste pogingen om de situatie thuis waarover ze geen controle hebben, te compenseren

Aangepast gedrag

Anderen vertonen extreem aangepast gedrag. Ze zijn netjes en gehoorzaam en lezen soms zelfs andere kinderen de les.

 Verstoppertje spelen

Slimme peuters laten hun eigen verdriet even niet zien, als ze zien dat papa of mama verdrietig is. Ze willen hen geen overlast bezorgen

Sterke gerichtheid op verzorgende ouder

Het is normaal dat peuters sterk gericht zijn op de ouder die het grootste deel van de zorg heeft. Dit kan voortkomen uit angst dat als de ene ouders weg kan gaan, de verzorgende ouder dit ook kan doen. Deze kinderen hebben het vaak ook heel moeilijk als de niet-verzorgende ouder ze komt halen. Ze vinden het fijn om de ouder te zien en ze willen wel mee, maar tegelijkertijd willen ze niet weg zonder de verzorgende ouder. De wisselingen kunnen daardoor gepaard gaan met veel stress.

Weinig emoties tonen

Sommige peuters laten weinig van hun gevoelens zien; de scheiding lijkt hen op het eerste gezicht weinig te kunnen schelen. Meestal is het tegendeel waar. Ze weten zich geen raad met hun gevoelens en laten hun binnenkant voor wat het is. Of ze sluiten zich erg af voor hun gevoel als een soort overlevingsstratiegie.

Uitstellen van verdriet

Peuters kunnen hun eigen verdriet uitstellen als een ouder door zijn of haar eigen verdriet emotioneel niet beschikbaar is. Het kind wacht tot het voldoende veiligheid ervaart om te rouwen.

Regressie

Peuters kunnen terugvallen in oud gedrag. Ze kunnen zich wat baby-achtiger gedragen of gaan bijvoorbeeld weer om hun speen vragen, terwijl ze daar al vanaf waren.

Ontkennen wat er is gebeurd

Peuters kunnen hun pas ontdekte vermogen tot fantaseren gebruiken om te ontkennen wat er is gebeurd. Ze kunnen zichzelf wijsmaken dat papa (of mama) snel weer thuis komt of (de meest voorkomende fantasie) dat papa en mama over een tijdje weer gaan trouwen.

Met het ontkennen van de scheiding schuiven ze de realiteit nog een tijdje vooruit. Zo wapenen ze zich tegen de pijn en het verdriet.

Agressief gedrag

Dreumesen en peuters kunnen zich agressiever gaan gedragen.

Als bepaald gedrag heel sterk aanwezig is of heel erg lang aanhoudt, kan dit reden tot zorg geven.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


9 × = achttien

Vlog

We hebben continue strijd over de kinderen. Over echt álles! Ik wil echt niet dat hij in mijn huis komt als Lisa weet terug naar mij komt. En ik mag ook niet binnenkomen bij hem. Wat kan ik doen? Roos van Succesvol Scheiden het Gooi vlogt eLees verder > vechtscheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.