Menu

Gevolgen van nieuwe kindregelingen voor Kinderalimentatie

kinderalimentatie

Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe kindregelingen in werking getreden. Kort samengevat betekent dit voor de kinderalimentatie het volgende:
1. De door de ouder betaalde kinderalimentatie is niet langer fiscaal aftrekbaar;
2. De alleenstaande ouder korting is vervallen;
3. De alleenstaande ouder toeslag in de bijstand is vervallen;
4. Er is een alleenstaande ouderkop ingevoerd. Dit is een verhoging van het kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 voor het jaar 2015;
5. De drempel van het maximale kindgebonden budget is verlaagd tot het minimum loon. Het maximale bedrag van het kindgebonden budget is verhoogd.

Wijzigingsprocedures kinderalimentatie

Deze nieuwe kindregelingen hebben inmiddels geleid tot wijzigingsprocedures. Door de invoering van de alleenstaande ouderkop neemt een deel van de behoefte van de kinderen af. Voordat er überhaupt kinderalimentatie door een ouder moet worden betaald, zal er behoefte moeten zijn aan kinderalimentatie. Doordat de overheid thans in sommige gevallen een hoger kindgebonden budget betaalt zal in die gevallen de aanvullende behoefte van het kind afnemen en zelfs niet meer bestaan. Dit betekent dat de kinderalimentatie in een aantal gevallen fors lager zal zijn en zelfs helemaal zal verdwijnen.

Hoe lager het inkomen van de verzorgende ouder is, des te hoger de overheidsbijdrage (de alleenstaande ouderkop) zal zijn en des te lager het aandeel van de niet verzorgende ouder in de kosten van het kind. Dit is een neveneffect van de invoering van de nieuwe kindregelingen en het is de vraag of dit de bedoeling van de wetgever is geweest.

Rekenvoorbeeld

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld:

  • Een kind van 13 jaar heeft het hoofdverblijf na scheiding bij moeder.
  • Moeder heeft een inkomen van € 14.000,00 bruto per jaar.
  • Vader heeft een inkomen van € 20.000,00 bruto per jaar.
  • Het netto gezinsinkomen was ten tijde van het huwelijk € 24.032,00 netto per jaar.
  • De behoefte van het kind is op grond van de behoeftetabel 2014 € 332,00 per maand.
  • Moeder heeft als alleenstaande ouder recht op de maximale alleenstaande ouderkop, dus € 350,00 per maand. Die moet worden verrekend met de behoefte van het kind.
  • De man heeft een draagkracht van € 119,00 en de vrouw een draagkracht van € 25,00.
  • Het totaal kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is € 350,00 per maand. Dat is meer dan de behoefte van het kind waardoor kan worden geconcludeerd dat vader geen kinderalimentatie hoeft te betalen.

Neveneffecten

Geconcludeerd kan worden dat de overheid met de nieuwe regelingen heeft beoogd de armoede te beperken door een alleenstaande ouderkop toe te kennen aan de ouders met een lager inkomen. Dit heeft echter het neveneffect dat de kinderalimentatie in sommige gevallen volledig wegvalt en de bijdrage voor de kinderen de facto door de Nederlandse overheid wordt betaald.

Bovendien heeft het als neveneffect dat er nieuwe procedures worden gestart door de invoering van de nieuwe kindregelingen, hetgeen weer extra kosten met zich mee brengt.

Deze blog is geschreven door onze partner Küppers&Co, Familiemediators en advocaten.

Zelf maakten wij eerder dit korte filmpje met uitleg.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht × = 64
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Wat er gebeurt als mensen uit elkaar gaan is dat zij in hun eigen waarheid gaan geloven. En die waarheid wordt heel belangrijk. Alleen, die waarheid is perceptie, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat voor jou een ‘6’ is, is voor de ander een ‘9’. Het is maar net hoe je er Lees verder > waarheid is perceptie
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.