Menu

Goed omgaan met een conflict; 4 tips

conflict oplossen

Vier tips om op een betere en effectievere manier om te gaan met conflicten

Conflicten zijn van alledag, onderdeel dus van ons dagelijks leven. Niettemin hebben we ze liever niet dan wel. We zijn in zekere zin huiverig en bevreesd voor het kunnen ontstaan van conflicten. Hierdoor zijn we geneigd om een conflict of een conflict in wording niet te willen zien en zijn we goed geworden in het omzeilen van een conflict. Met het vermijden van een conflictsituatie verdwijnt het conflict echter niet en kunnen we juist terecht komen in een conflictsituatie, die we met zo veel inspanningen hebben getracht te vermijden.

In een wereld waarin we met elkaar moeten samenleven, zijn conflicten onontkoombaar. Het zou daarom zo veel beter zijn als we conflicten niet benaderen als een probleem, als iets negatiefs, maar dat we leren hoe we op een goede manier met een conflict kunnen omgaan.

Communicatievaardigheden of het gebrek daaraan kunnen een bron van conflict en verwijdering zijn of juist een springplank naar een betere en sterkere relatie en een gelukkigere toekomst. Hoe doe je dat laatste? Vier tips om conflictvaardiger te worden.

Blijf gefocust

In een conflictsituatie zijn we geneigd om conflicten die zich in het verleden hebben voorgedaan naar voren te halen, ook als ze niets of weinig van doen hebben met het huidige conflict. Het conflict dat er is, wordt daardoor zo veel complexer en onoverzichtelijker gemaakt dan nodig is, waardoor de onenigheid kan uitmonden in een vreselijke ruzie waarin niets wordt opgelost.

Probeer om in een gesprek conflicten die er zijn geweest, gekwetstheden die zich in het verleden hebben voorgedaan, niet in het gesprek te brengen. Blijf gefocust op het heden, op wat er in het nu speelt en probeer daar samen een oplossing voor te vinden.

Luister zorgvuldig

We denken vaak dat we luisteren naar de ander, maar doorgaans is dat niet zo. In ons hoofd zijn we bezig met wat we zullen gaan terug zeggen als de ander ophoudt met praten.

Probeer om echt te luisteren naar de ander en te reflecteren op wat de ander te zeggen heeft. Vat hetgeen de ander heeft gezegd, kort samen om te zien of je de ander echt hebt begrepen. Stel een vraag over wat de ander je net heeft verteld. Hierdoor krijgt de ander het gevoel dat er echt naar hem/haar wordt geluisterd en dat hij/zij door de ander daadwerkelijk wordt gezien. Gezien en gehoord worden door de ander maakt dat je bereid bent om ook naar de ander te luisteren en dat je bereid bent om samen te zoeken naar een oplossing die jullie beiden past.

Verplaats je in de ander

In een conflictsituatie willen we eigenlijk alleen maar gezien en gehoord worden door de ander. Hierdoor gaan we nog een keer uitleggen aan de ander wat we vinden, voelen, ervaren in de hoop dat de ander je daardoor beter zal begrijpen.

Het ironische is dat door te blijven focussen op wat jij vindt, denkt, voelt er voor de ander geen enkele ruimte is, waardoor de ander zich net als jij niet gezien en gehoord blijft voelen. Het gevolg is dat niemand zich begrepen en gezien voelt.

Probeer om je echt te verplaatsen in de ander. Zie het probleem vanuit zijn of haar perspectief en als je het niet of nog niet begrijpt, stel vragen en ga het vooral niet zelf invullen.

Wees verantwoordelijk voor jouw deel

Het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in het conflict is een kracht en geen zwakte. Effectieve communicatie houdt ook in dat je kunt zeggen wanneer je iets niet goed hebt gedaan. Dat je er oprecht spijt van hebt. De ander heeft daardoor veel minder de neiging om defensief te reageren. Er ontstaat niet alleen openheid om op een andere, vriendelijkere manier met elkaar om te gaan, maar ook een vruchtbare verbinding, een bodem om conflicten op een wijze en een effectieve manier met elkaar te bespreken.

Met het nemen van verantwoordelijkheid geef je aan jezelf en aan de relatie de mogelijkheid om het in de toekomst anders en beter te doen.

Als we een conflict op een andere manier kunnen benaderen, en dus niet vanuit angst en vrees tegemoet zien, dan kan een conflict en de wijze waarop we met een conflict omgaan, een springplank zijn voor persoonlijke groei en een verbeterslag betekenen voor de relatie.

Wilt u leren om op een betere en effectievere wijze met elkaar te communiceren, u bent van harte welkom aan mijn mediationtafel.

mr.dr. Anna Soedira

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


twee − = 1
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.