Menu

Huwelijkse voorwaarden, partneralimentatie en het nihilbeding

huwelijkse voorwaarden, partneralimentatie

Voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen (toekomstig) echtgenoten of (toekomstig) geregistreerd partners, huwelijksvoorwaarden laten opstellen. Bij huwelijkse voorwaarden wordt vaak gedacht dat deze bedoeld zijn om de vermogensrechtelijke afwikkeling in het geval van echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap (op voorhand) te regelen en om aansprakelijkheden te reguleren.

Wat kan in de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen

In de meeste gevallen is dat ook de bedoeling, maar de wet stelt partijen nauwelijks grenzen bij het opstellen en inrichten van hun huwelijksvoorwaarden. De wet stelt slechts dat huwelijksvoorwaarden bij notariële akte moeten worden aangegaan en dat ze niet in strijd mogen zijn met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde. Voorts stelt de wet dat niet kan worden bepaald dat een van de partners meer schulden dan goederen krijgt en dat zij niet kunnen afwijken van de rechten die uit het ouderlijk gezag voortvloeien, of van de rechten die de wet aan een langstlevende echtgenoot toekent.

Nihil beding, afstand van partneralimentatie over en weer

De vraag die dan opkomt is of het mogelijk is om reeds in huwelijksvoorwaarden op te nemen dat bij echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap, partijen jegens elkaar niet gehouden zijn om een partneralimentatie te voldoen (het zogenaamde ‘nihilbeding’). In de literatuur wordt daar verschillend over gedacht. Uit de rechtspraak blijkt dat er toch met enige regelmaat over wordt geprocedeerd. In 1980 en 1996 oordeelde ons hoogste rechtscollege dat een afspraak waarbij over en weer wordt afgezien van partneralimentatie, slechts kan worden bepaald bij overeenkomst tijdens het huwelijk aangegaan met het oog op een voorgenomen echtscheiding. Met andere woorden: een dergelijke afspraak kan slechts worden neergelegd in een echtscheidingsconvenant.

Partneralimentatie in de huwelijkse voorwaarden

Vervolgens is het enige jaren stil in de rechtspraak, totdat de rechtbank Den Haag in 2005 een oordeel moest vellen over de situatie waarbij echtgenoten in hun huwelijksvoorwaarden hadden opgenomen dat bij het eindigen van het huwelijk, de man aan de vrouw een alimentatie diende te voldoen van ƒ 40.000,00 per jaar. De notaris die de huwelijksvoorwaarden had opgesteld, was creatief en dacht ongetwijfeld: “Als opneming van een nihilbeding nietig (niet geldig) is, dan is een afspraak over een na echtscheiding verschuldigd gespecificeerd partneralimentatiebedrag wèl geldig”. De rechtbank gaf de notaris deels gelijk en oordeelde dat slechts die voorhuwelijkse overeenkomsten rechtsgeldig zijn die een bijdrage vaststellen welke gelijk of hoger is dan de wettelijke maatstaven. Als wettelijke maatstaven gelden de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de (onderlinge) draagkracht van partijen. Het gaat dit artikel te buiten om dieper in te gaan op deze wettelijke maatstaven en ik zal dit dan ook (moeten) bewaren voor een later artikel.

Nihilbeding nietig, partneralimentatie wettelijke norm

Op één uitspraak na (wat toch wel een vreemde eend in de bijt is) valt uit de verdere rechtspraak te herleiden dat het opnemen van een nihilbeding in huwelijksvoorwaarden nietig is en dat slechts afspraken over de partneralimentatie kunnen worden gemaakt voor zover de afgesproken alimentatie gelijk of hoger is dan de wettelijke alimentatie. Of dat laatste het geval is, wordt uiteraard pas beoordeeld op het moment van echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap.

Let u wel op: als er in de huwelijksvoorwaarden een partneralimentatiebedrag wordt afgesproken dat bij einde huwelijk respectievelijk geregistreerd partnerschap hoger blijkt te zijn dan de wettelijke maatstaven, dan bent u daar wel aan gebonden.

Francesco van der Linden

ScheerSanders Advocaten

 

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vijf × 9 =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.