Menu

Kan ik de alimentatie vanaf de 18e verjaardag rechtstreeks aan mijn kind betalen?

2 reacties
alimentatie rechtstreeks aan kind betalen

Regelmatig word ik gebeld door meestal vaders die kinderalimentatie betalen aan hun ex, en wiens kind inmiddels 18 jaar is geworden De vraag die mij dan wordt gesteld is: mag ik de alimentatie nu rechtstreeks aan mijn kind gaan betalen?

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is afgesproken of door de rechter vastgesteld toen het kind nog minderjarig was. Het is een bijdrage van de ene ouder, in dit geval ga ik er even vanuit dat dat de vader is, in de kosten van verzorging en opvoeding, die door de andere ouder, in dit geval ga ik uit van de moeder, worden betaald. Deze kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan de kinderen. 

Bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie

Zodra een kind 18 jaar wordt, is het jong-meerderjarig. De kinderalimentatie verandert dan op basis van de wet in een door de ouders aan het kind te betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie, waar het kind als inmiddels meerderjarige zelfstandig aanspraak op kan maken totdat het 21-jaar is.

Gemaakte afspraken tijdens scheidingsmediation

Als ouders via mediation zijn gescheiden, is er meestal in het ouderschapsplan en convenant een artikel opgenomen over alimentatie voor jong-meerderjarige kinderen. Een voorbeeld van zo’n artikel is:

Alimentatie jongmeerderjarige

Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt, betalen de ouders een bijdrage aan het kind zelf ex artikel 1:395a BW op een door het kind aan te wijzen bankrekening, tenzij het kind op dat moment nog bij de ouders woont. In dat geval wordt door de ouders en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang die situatie voortduurt.

Zelfstandige aanspraak vanaf 18 jaar

In de praktijk blijft de betaling van de alimentatie vaak ongewijzigd, zolang de situatie op het moment dat een kind 18 jaar wordt nog steeds hetzelfde is voor wat betreft school en studie en het contact met de andere ouder.

Echter, ouders dienen zich wel te realiseren dat omdat hun kind nu 18 jaar is een zelfstandige aanspraak op de alimentatie heeft en deze rechtstreeks van zijn ouders kan ontvangen. Dat houdt ook in dat in het geval de alimentatie niet meer wordt betaald of de hoogte moet worden aangepast, het kind hiervoor zelf zijn ouders dient te benaderen en mocht(en) deze hier geen gehoor aan geven, het kind zelf het LBIO moet inschakelen om de alimentatie alsnog betaald te krijgen danwel zelf met een advocaat moet inschakelen om een procedure bij de rechtbank tegen zijn ouders te starten.

Tijdig met elkaar in gesprek gaan

Het is daarom aan te raden om al voorafgaand aan de 18-jarige verjaardag van jullie kind hierover als ouders samen met jullie kind in gesprek te gaan en hierover duidelijke afspraken te maken 

Opties voor betaling alimentatie na de 18e verjaardag

Er zijn dan meerdere opties:

Of er kan in overleg met jullie kind worden afgesproken dat de betaling ongewijzigd aan de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft blijft doorlopen, waarbij het kind dan bijvoorbeeld wel een deel van het bedrag krijgt als kleedgeld of zakgeld.

Een andere optie is om af te spreken dat de ouder die alimentatie betaalt dit bedrag voortaan aan jullie kind zelf betaalt en dat jullie kind vervolgens een gedeelte van dit bedrag aan de ouder bij wie hij/zij inwoont betaalt als een vorm van kostgeld. Immers, deze ouder betaalt alle kosten van het levensonderhoud, waaronder van de inwoning, en van de studie.

In de situaties dat ik hierover gebeld werd, bleek dat de communicatie tussen de ouders slecht was of dat deze er helemaal niet meer was. De betreffende vaders wilden dan vanaf de 18e verjaardag van hun kind hun ex liever qua betaling helemaal omzeilen en de alimentatie voortaan aan het kind zelf betalen.

In dat geval zal moeder waarschijnlijk gaan protesteren, zeker als het kind nog gewoon schoolgaand en bij haar inwonend is. Ik leg dan uit dat het dus mogelijk is de alimentatie rechtstreeks aan het kind zelf te gaan betalen met het advies dit dan wel even aan de andere ouder te melden.

Als de moeder hier dan een probleem mee heeft, zal het kind hierover in gesprek moeten gaan met moeder. Voor kinderen kan dit een lastige situatie zijn en zij kunnen dit ervaren alsof zij ineens tussen hun ouders geplaatst worden.

Feitelijk is dit ook zo: nog spelende emoties en een slechte communicatie tussen ouders zijn vaak nog het gevolg van de scheiding, waar het kind helemaal niets mee te maken heeft of mee te maken wil hebben.

Tip voor scheidende ouders

De tip voor ouders die in scheiding liggen of nog gaan scheiden is daarom: regel dit al goed samen met je ex op het moment van de scheiding, neem hierover duidelijk afspraken op in het convenant en ouderschapsplan en ga tijdig vóór de 18e verjaardag van je kind hierover met je ex in gesprek. Zo voorkom je problemen met je ex en ook dat je kind in een lastige situatie wordt geplaatst.

De mogelijkheid van mediation

Blijkt het lastig om met elkaar in gesprek te gaan of ben je bang voor hoog oplopende emoties? Ook dergelijke kwesties zijn uitermate geschikt om met elkaar onder begeleiding van een vFAS-/MfN familiemediator te bespreken. Hier kunnen jullie als ouders samen met jullie kind een gesprek aangaan. Het is ook mogelijk dat de mediator eerst met jullie kind apart spreekt en daarna pas met jullie als ouders in gesprek gaat. 

Zoek naar een optie die bij jullie situatie past, maar ga hoe dan ook tijdig over deze kwestie met elkaar in gesprek.

Petra den Hollander

Advocaat-mediator en SSN scheidingscoach

www.succesvolscheidennederland.nl

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl


REACTIES

EPR - 26 aug 2021

Mijn dochter is 18 en wil de alimentatie op haar moeders rekening, maar de ail kn ook gescheven zijn door mijn ex. onlangs is ze op vakantie geweest naar het buitenland zonder mij toestemming, politie doet niks, bij alles kan ik alleen een advocaat inschakelen. Ik ben verhaal gaan halen omdat ze gelogen heeft over de vakantie, ze ging ergens in de achterhoek met vakantie ik kreeg na herhaaldelijk vragen geen adres. uiteindelijk toch achter gekomen dat ze in het buitenland zaten. zo is er al mer gelogen over zaken omdat ze haar zin wilde hebben. Toen ik voor de deur stond ben ik agressief weggeduwd en ben het zo zat dat zij haar gang maar gaat, ik wil nu niks met haar te maken hebben. Alle bij mij bekende rekeningnummers zijn opgezegd en mij is verteld moeder beheert de financiën van mijn dochter ik vindt het vreemd dat zij geen eigen rekeningnummer heeft nu ze 18 is, en volgens mij wordt hier nu ook over gelogen. Ik hou nu de alimentatie apart voor mijn dochter tot ik een bankrekeningnummer krijg. in hoeverre kan zij zij verplichten om haar die almentatie te betalen, ik wil na alles wat er gebeurd is en nog gaande is niet meer met haar te maken hebben tav mijn dochter, zelf roept zij ook altijd dat moet je met je dochter regelen, maar dochter lief is niet in beeld voor mij.

    Profielfoto van Nieuwe Stap

    Nieuwe Stap - 30 aug 2021

    Het antwoord van https://www.alimentatiewijzer.nl/ : Wat een vervelende situatie. Ik kan mij voorstellen dat het vertrouwen aan jou kant helemaal weg is. De dochter is nu degene die bepaalt wat er gebeurt. Als zij aangeeft dat zij wil dat jij het op een bepaalde rekening stort, dan kan je dat ook het beste doen. Doe je dat niet, dan zou de dochter het LBIO kunnen inschakelen om te gaan vorderen. Doordat jouw dochter het rekeningnummer doorgeeft weet je zeker dat zij het hiermee eens is. Hoe zij alles verder met haar moeder regelt is aan haar. Succes!

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vijf − = 4
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.