Menu

Kindgebonden budget, kinderalimentatie en partneralimentatie

10 reacties
kindgebonden budget en kinderalimentatie

Kindgebonden budget en alimentatie

Ben je gescheiden en ontvang je naast partner-/kinderalimentatie een kindgebonden budget? Dan is de uitspraak die de Hoge Raad kortgeleden gedaan heeft over de invloed van het kindgebonden budget op partneralimentatie voor jou van belang. Wat de Hoge Raad besloten heeft en hoe het ook alweer zit met kindgebonden budget en kinderalimentatie, lees je hier.

Wat is het kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een toeslag die ouders krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor het levensonderhoud van hun kinderen. Of en hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je inkomen. Het kindgebonden budget is een aanvulling op de kinderbijslag.

Hoe wordt alimentatie berekend?

Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen, wordt naar twee zaken gekeken: de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouder die het kind voornamelijk gaat verzorgen. De behoefte van het kind hangt af van de kosten die ouders maken om in het levensonderhoud van hun kind te voorzien, bijvoorbeeld eten, kleding, school en sportclubs. Deze behoefte wordt afgezet tegen de draagkracht van de ouders, oftewel hoeveel inkomen zij overhouden voor de betaling van alimentatie na aftrek van hun vaste lasten. Hierbij wordt aan de ene kant gekeken naar hoeveel de ouder die alimentatie gaat betalen maandelijks kan missen. Aan de andere kant wordt bekeken wat de ouder die het kind voornamelijk gaat verzorgen nodig heeft als aanvulling op zijn/haar inkomen.

Voor de partneralimentatie geldt hetzelfde principe. Partneralimentatie moet betaald worden als na de scheiding één van de partners flink achteruit gaat in zijn inkomsten, omdat hij of zij niet meer wordt verzorgd door degene met wie hij getrouwd was. Bij de berekening van de partneralimentatie wordt ook een balans getroffen tussen wat de ene partner mist in zijn inkomen en hoeveel de andere partner kan missen om in het levensonderhoud van zijn ex-partner te voorzien.

Hoe zit het met kindgebonden budget en kinderalimentatie?

In 2015 heeft de Hoge Raad al uitgelegd hoe het kindgebonden budget in verhouding staat tot kinderalimentatie. Het kindgebonden budget is wel van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Het kindgebonden budget wordt opgeteld bij de draagkracht van de ouder die het budget krijgt. De draagkracht van die ouder neemt daardoor toe en de andere ouder betaalt daardoor minder kinderalimentatie. Kinderalimentatie is namelijk, net als het kindgebonden budget, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud voor het kind. Het zou dubbelop zijn als een ouder die kindgebonden budget ontvangt, daarbovenop nog extra kinderalimentatie zou ontvangen.

Is het  kindgebonden budget van invloed op partneralimentatie?

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in 2015, is de vraag gerezen of het kindgebonden budget ook de hoogte van de partneralimentatie vermindert. Deze vraag is in juli 2017 door de Hoge Raad ontkennend beantwoord. Het kindgebonden budget is immers bedoeld voor het onderhoud van het kind en niet voor het levensonderhoud van de ouder die het kind verzorgt. Als een ouder kindgebonden budget ontvangt, vermindert dit niet de hoeveelheid partneralimentatie die hij/zij ontvangt.

Nog vragen?

Ontvang of betaal jij partneralimentatie en of kinderalimentatie en heb je hier vragen over? Wil je meer informatie over het kindgebonden budget? Neem dan gerust contact op met één van onze juristen. Wij zijn bereikbaar via 088 1411 011, via WhatsApp (06 40 81 22 14) en via Facebook Messenger.

Door mr. Annebel Koopman

HelloLaw

REACTIES

Remco - 29 nov 2018

Hoi ik dacht dat kindgebonden budget niet als inkomen gezien wordt bij de gene die kinderalimentatie ontvangt

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 dec 2018

  Beste Remco, hierbij de reactie van de Alimentatiespecialist. Met het kindgebonden budget wordt rekening gehouden als inkomen wanneer het gaat om de vaststelling van het welvaartsniveau voorafgaand aan de verbreking samenwoning, aan de hand van dit welvaartsniveau worden de kosten van kinderen bepaald. Maar het kindgebonden budget wordt niet in mindering gebracht op de behoefte (kosten) van kinderen. Wel wordt het kindgebonden budget als inkomen opgenomen om de draagkracht van de ontvanger van de kinderalimentatie vast te stellen.

Diana - 10 jan 2019

Ik kreeg KGB voor 18 maanden voor 3 van onze kinderen. Mijn ex kreeg het ook voor 1 kind maar deze is nu boven de 18jaar. Mijn ex was vrijgesteld (ook de wettelijke minimum van €50,00) van alimentatie voor zijn 3 kinderen en ik heb tot de 18e allimentatie aan hem betaald. Ze woont sinds haar 18e ook bij mij. Vader heeft beperkte omgang opgelegd door de RvK en hoge hof Adam. Nu heb ik een andere baan en krijg ik geen KGB meer. Mijn ex probeert nu geld te vorderen. Hij geeft aan dat ik de KGB voor 18 mnd heb gehad en verplicht ben daar een deel van af te dragen voor de zorglast van de kinderen. Ik kan alleen terugvinden dat je onderling een verdeling dient te maken bij CO-ouderschap. Hoe zit dit? Mijn advocaat zegt dat hij kans heeft, klopt dit?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 jan 2019

  Hi Diana, We komen erop terug.

Kees - 30 mrt 2019

Hallo, Mijn ex wil afzien van kinderalimentatie, en dat ik als ouder zijnde mijn kind moet voorzien in alles, kleding etc etc etc. op het moment dat ze bij mij verblijft. We hebben een 60/40 verdeling in dagen en werken toe naar een 50/50. Daarnaast hebben we allebei eenhetzelfde minimum inkomen volgens de berekeningen zou ik maar max 25,- pm hoeven te betalen. Alleen mijn ex heeft dus het kindgebondenbudget en kinderbijslag op haar naam, en zonder kindalimentatie krijgt ze dus ook de volle mep. Is het dan niet zo, dat ze het dan moet verdelen of dat zij geheel verantwoordelijk is voor aanschaf Wat klopt hier niet?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 apr 2019

  Hi Kees, hierbij het antwoord van de alimentatiespecialist: Voor de draagkrachtberekening wordt het inkomen van jouw ex verhoogd met het door haar te ontvangen kindgebonden budget, waardoor jouw aandeel in de kosten kinderen tijdens verblijf bij jouw ex-partner en jouw aandeel in de verblijfsoverstijgende kosten (welke door jouw ex worden betaald) lager worden dan wanneer jij het kindgebonden budget zou ontvangen. Het zou zo kunnen zijn dat de benodigde kinderalimentatie dan hoger blijft dan € 25,00, zodat jouw aandeel dan gelijk blijft aan deze minimale bijdrage.

T - 3 apr 2019

Dag, mijn zoon woont om de week bij mij en mijn ex-partner (we woonden samen) mijn zoon staat bij mij ingeschreven ik ontvang kinderbijslag en kindgebonden budget. Er is nog geen ouderschapsplan. Mijn ex heeft een hoger loon dan mij. Is het in dit geval zo dat mijn ex recht heeft op de helft van het kindgebonden budget? Of houdt je rekening met hoogte van je inkomen (naar rato)

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 4 apr 2019

  Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening worden gehouden met het inkomen van jullie beide én de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Joris - 17 apr 2019

De bemiddelaar van onze echtscheidingszaak zegt dat de rechter heeft bepaald dat het KGB niet bij het inkomen van mijn vrouw mag worden opgeteld. Mij vrouw krijgt dus kinderalimentatie, kinderbijslag en KGB en zit er nogal warmpjes bij. In ons convenant staat dus een berekening voor de kinderalimentatie waarin geen rekening is gehouden met het KGB. De beschikking door de rechtbank staat gepland voor 1 mei 2019 en ligt dus al bij de rechtbank. Kan ik de berekening nog aan laten passen. Ik begrijp uit de reacties hier dat ik nu dus waarschijnlijk te veel kinderalimentatie betaal

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 17 apr 2019

  Het antwoord van de Alimentatiespecialist is: Voor de bepaling van de draagkracht dient normaliter het KGB bij het inkomen te worden opgeteld. Binnen een vaste termijn voor de zitting (in de meeste zaken 10 dagen) kunnen partijen nog aanvullende documenten indienen bij de rechtbank, bijvoorbeeld aanpassing berekening. Of tijdens de zitting inbrengen. Indien gewenst kan de Alimentatie Specialist binnen één dag een contraberekening verzorgen, te overhandigen aan de mediator.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− een = 3

Vlog

Hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden? Marloes geeft in deze vlog een aantal nuttige handvaten. Bovendien bespreekt ze welke reacties je van kinderen van verschillende leeftijden kaLees verder > kind scheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.