Menu

Ongelijke verdeling vermogen bij scheiding. Mag dat?

ongelijke verdeling vermogen bij scheiding

Via onze gratis vragenrubriek werd de volgende vraag gesteld over Alimentatie en ongelijke verdeling van het vermogen:

Vraag: We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, maar beide echtgenoten willen om hun moverende redenen beiden het eigen verdiende vermogen houden, waardoor een ongelijke verdeling vermogen ontstaat (scheelt enkele tienduizenden euro’s). Hoe kunnen we dat regelen zonder dat de fiscus zich ermee bemoeit dan wel zonder al te grote fiscale gevolgen?

En 1 van de echtgenoten heeft een eigen BV (in dienstverlenende sector): moet dan de helft van het geld wat daarin staat aan de andere echtgenoot worden toegerekend, of gelden er dan bepaalde uitgangspunten, bijvoorbeeld dat een aanzienlijk aandeel van het geld wat in de BV staat kan worden aangemerkt als een voorziening voor het geval er in de toekomst sprake is van werkloosheid?

Het antwoord van Alimentatiespecialist.nl

Ten aanzien van het behouden van het eigen verdiende vermogen: Dat kan, maar maakt deel uit van de 50 % verdeling/balans.

Ten aanzien van de vraag mbt de BV: Het gaat om de waarde van de aandelen.

Vermogens- en boedelscheiding

De fiscale consequenties van de vermogens- en boedelscheiding worden vaak onderschat.

Het is daarom van belang om zich goed te laten adviseren, zowel vooraf als achteraf wanneer ieder het jaar na de scheiding de aangiften gaat verzorgen.

Hier een zeer beknopt overzicht van de onderwerpen welke van invloed kunnen zijn.

Bij  een huwelijk in gemeenschap van goederen worden bij scheiding alle bezittingen en schulden aan ieder voor 50% toebedeeld.

Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals bezittingen verkregen middels de uitsluitingsclausule, oftewel bezit door schenking of  erfenis ontvangen, waarbij door de schenker of de overledene bepaald is dat de betreffende schenking of het erfdeel buiten het huwelijkse vermogen blijft. En, bezittingen die op een zeer persoonlijke wijze aan een van de huwelijkspartners verbonden zijn, de zogenaamde verknochte goederen. ( voorbeeld; immateriële schadevergoeding )

De aandelen van een  B.V.  behoren tot de gemeenschap van goederen en daarom dient een waarde aan de aandelen te worden toegekend. Er zijn meerdere waarderingsmethoden welke tot aanzienlijke verschillende uitkomsten kunnen leiden. In de onderneming opgebouwde pensioen  moet worden verdeeld.

Van belang is dat bij de bepaling van de verrekeningen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar mag komen.

Overbedeling; bij een overbedeling moet misschien schenkbelasting worden betaald. Er gelden echter vrijstellingen, zoals een éénmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor een woning. (2017)

Er kunnen nog vele andere aspecten van belang zijn welke van invloed zijn op de verdeling en fiscale consequenties; enkele voorbeelden;

  • Een lijfrentepolis is eigendom van beide partners en dient bij de verdeling te worden betrokken..
  • Een pensioendeel dat voor de ex-partner is bestemd kan worden geruild tegen een ander waardevol bestanddeel.
  • Toedeling onder- of onderwaarde eigen woning.
  • Overbedeling te bepalen als (gedeeltelijke) afkoop partneralimentatie.

Het afzien van een vordering bij een overbedeling kan worden aangemerkt als een afkoopsom van alimentatieverplichtingen. Deze ‘afkoopsom’ dient verrekend te worden met de inkomstenbelasting.

Per zaak en ieders persoonlijke omstandigheden dient gezocht te worden naar de voor ieder meest gunstige afspraken.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× 1 = acht
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.