Menu

Wanneer ben je stiefouder en de invloed op kinderalimentatie

2 reacties
stiefouder en de invloed op kinderalimentatie

De alimentatienormen over stiefouders

Iedere (wettelijke) ouder heeft een onderhoudsplicht naar zijn/haar (stief)kinderen jonger dan 21 jaar. De niet verzorgende ouder voldoet aan deze plicht door het betalen van kinderalimentatie.

Wanneer is men stiefouder?
Stiefkinderen zijn de kinderen van de partner, met wie men getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft en waarbij de kinderen tot het gezin behoren. Kinderen die niet meer in het gezin wonen en studeren worden nog steeds gezien als “tot het gezin behorend” en kunnen daarom nog steeds stiefkind zijn.

Wanneer is men geen stiefouder meer?
Zodra het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouder met de stiefouder echter niet meer voortduurt, of de samenwoning (definitief) is verbroken, zijn de stiefkinderen wettelijk gezien geen stiefkinderen van de ex-partner meer, en is er daarom ook geen onderhoudsplicht. Met als uitzondering dat als de moeder en de nieuwe partner het gezamenlijk gezag over een stiefkind hadden, de man nog onderhoudsplichtig blijft middels een verlengde onderhoudsplicht. (art. 1:253 BW)

Onderhoudsplicht voor stiefouders én biologische oudervader?
De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van het kind, ieders draagkracht, de omgangs- of co-ouderschapsregeling én de mate waarin ieder tot het kind staat. Een voorbeeld: heeft een kind de achternaam van de stiefvader aangenomen, dan kan een matiging van het berekende eigen aandeel van de biologische vader in de kosten van het kind op zijn plaats zijn.

Niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap: dan geen stiefkinderen
Kinderen van de partner met wie je samenwoont zonder getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te hebben, worden niet als stiefkinderen aangemerkt. Er bestaat dan ook geen onderhoudsplicht.

Praktijkvoorbeeld Stiefouder en de invloed op kinderalimentatie

Joyce heeft een dochter – Eva- uit haar eerste huwelijk met Ronald.

In 2008 zijn Joyce en Ronald gescheiden, op 1 maart 2011 ging Joyce met John samenwonen.

Op 1 mei 2012 trouwde Joyce met John.

Tijdens dit tweede huwelijk is op 1 februari 2013 Ruud geboren.

Op 1 oktober 2016 is Joyce gescheiden van John en thans is Joyce alleenstaande moeder.

 

Kinderalimentatie voor Eva;

Joyce ontving van Ronald tot 1 mei 2012 € 300 kinderalimentatie voor Eva, de samenwoning van Joyce met Ruud had geen invloed op de kinderalimentatie.

Per 1 mei 2012 ontving Joyce van Ronald € 190 kinderalimentatie voor Eva, een lager bedrag omdat John eveneens onderhoudsplichtig werd naar Eva toe.

Per 1 februari 2013 ontving Joyce van Ronald € 145 kinderalimentatie voor Eva, weer een lager bedrag omdat Joyce en John eveneens onderhoudsplichtig werden naar Ruud toe.

Per 1 oktober 2016 ontvangt Joyce van Ronald € 330 kinderalimentatie voor Eva, een hoger bedrag omdat John niet meer onderhoudsplichtig is en hoger dan het eerste bedrag ad € 300 euro omdat Joyce eveneens onderhoudsplichtig is voor Ruud.

Kinderalimentatie voor Ruud.

John betaalt alleen kinderalimentatie (aan Joyce) voor Ruud.

 

Henk

www.alimentatiespecialist.nl

 

 

 

REACTIES

Marjan - 20 jun 2018

Goedendag , Wat zijn de consequenties van trouwen van mijn expartner? Hij verblijft tevens tegen mijn wil in het buitenland en communicatie verloopt sinds er een nieuwe vrouw is uitermate moeizaam, het wel en wee van de kinderen wordt door hem via de kinderen besproken. Zonder overleg vertrekt en komt hij weer uit het buitenland, ouderschapsconvenantafspraken klopt allang niet meer. Betalingen eerder afgesproken over de kinderen en kosten om gezamenlijk te dragen komt hij niet na. Wat is wijs om te doen?

Alex - 21 jun 2018

Hallo, In 2014 ben ik gescheiden van X uit dit huwelijk 2 kinderen(toen 7 & 9) de KA was gesteld op €258 per kind per maand. Ik moest ook nog partneralimentatie betalen, €760 per maand. In 2017 ben ik getrouwd met F, zij nam een dochter mee van toen 11. Hiervoor krijgt ze €175 KA per maand. F heeft een WIA uitkeringvan €470 per maand. X doet een verzoek tot herziening van de KA. Ik teken verweer aan en een zelfstandig verzoek tot nihil stelling van de PA. Klinkt goed... X werkt althans niet veel. F heeft een WIA uitkering. Nieuwe beschikking van de rechtbank: PA is nihil gesteld KA is van €258 naar €425 per kind bijgesteld. Volgens de wet ben ik 100% stiefvader en dus 100% zorgplichtig. De rechter beslist dat de helft van de behoeft van stiefdochter (in 2009 met beschiking vast gesteld op ca.€830) voor rekening van de biologische vader is. Het werd mij kwalijk genomen dat ik voor niet bij de biologische vader geinformeerd had of hij extra wil en kan bijdragen. De beschikking van 2009 werd in twijfel getrokken waardoor de behoefte van stiefdochter naar beneden werd bijgesteld naar ca.€550. Nu zou mijn vrouw (F) een kortgedingen moeten aanspannen tegen de biologische vader om meer geld te krijgen om in de behoefte van stiefdochter te voorzien. Ik gun mijn kinderen alles ondanks dat ik ze nu alweer ruim 2 jaar niet meer zie echter nu krijg ik het LBIO om de ‘achterstallige’ betaling van te voldoen, €6200. Onstaan vanaf 01-03-2017 gesteld in de beschiking van 08.05.2018. De teveel betaalde PA, vanaf 10.2017 daar kan ik naar fluiten. Heeft iemand waardevolle tips om - de KA van €425 naar beneden bij te stellen - het LBIO van mij weg te houden - de teveel betaalde PA terug te vorderen dan wel te verrekenen met de teweinig betaalde KA. Een radelooze vader / stiefvader Waar is het recht van de alimentatieplichtige en buiten mijn schuld om geen omgang met de kinderen. Heeft iemand ervaring met het aanvechten van lotsverbondenheid met je kinderen. Bij minderjarigen niet mogelijk maar wat te doen bij merrderjarigen.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


7 × zeven =

Vlog

We hebben continue strijd over de kinderen. Over echt álles! Ik wil echt niet dat hij in mijn huis komt als Lisa weet terug naar mij komt. En ik mag ook niet binnenkomen bij hem. Wat kan ik doen? Roos van Succesvol Scheiden het Gooi vlogt eLees verder > vechtscheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.