Menu

Alimentatie bij co-ouderschap

alimentatie bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap wordt de verzorging van één of meerdere kinderen over beide ouders verdeeld waarbij één of meerdere kinderen minimaal gemiddeld 3 dagen per week bij iedere ouder verblijft.

Omdat het over gemiddeld gaat betekent dit 156 dagen per jaar inclusief vakanties en feestdagen.

In percentages uitgedrukt; een co-ouderschap waarbij een kind minimaal 43 % bij ieder ouder verblijft.

Kosten kinderen bij co-ouderschap

De gebruikelijke kosten van kinderen zijn onder te verdelen in verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten.

Verblijfskosten

Tot de verblijfskosten behoren onder andere; voeding, drank, wonen (zoals afschrijving inrichting, water en energieverbruik) en persoonlijke verzorging.

Veelal wordt bij co-ouderschap afgesproken dat iedere ouder zelf de verblijfskosten betaalt gedurende de periode dat kind bij deze ouder verblijft.

Verblijfsoverstijgende kosten

Tot deze kosten worden gerekend; kledinggeld, schoolgeld, vakanties, contributie voor sport en dergelijke

Bij co-ouderschap zijn er onder meer de volgende 2 opties mogelijk om af te spreken ‘hoe om te gaan met de kostenverdeling’;

Optie I

De ouder waar het kind hoofdverblijf heeft voldoet alle verblijfsoverstijgende kosten. Deze ouder heeft dan zelf de keuze kosten wel of niet te maken. De andere ouder betaalt uiteindelijk via de kinderalimentatie zijn/ haar aandeel in deze kosten.

Optie II

Iedere ouder betaalt telkens direct zijn/haar aandeel in deze kosten De hoogte van het aandeel hangt af van ieders draagkracht. Is de draagkracht (ieders inkomen) gelijk dan betaalt ieder 50 %.

Voorbeeld optie II; de betaling van een sportabonnement ad 150 euro;

Men heeft de volgende keuzes voor de betaling van deze verblijfsoverstijgende kosten;

of

Moeder betaalt 150 euro aan de sportvereniging, vader maakt de helft, 75,00 euro over op de rekening van de moeder, dus niet op de kindrekening.

of

Vader betaalt 150 euro aan sportvereniging, moeder maakt de helft, 75,00 euro over op de rekening van de vader, dus niet op de kindrekening.

of

Ieder maakt 75,00 euro op de kindrekening, vanuit deze rekening wordt vervolgens het sportabonnement betaald.

Alimentatie bij co-ouderschap

De hoogte van kinderalimentatie is afhankelijk van onder meer;

  • De wijze waarop men de kosten van de kinderen verdeelt (zie hiervoor, optie I en II)
  • Waar kind staat ingeschreven
  • Wel / geen verdeling kindregelingen

Van belang is;

of

Ieder zelf de ontvangen kinderbijslag en het kindgebonden budget behoudt.

of

Dat men deze onderling verdeelt.

of

Dat ieder deze bedragen op een kindrekening stort.

www.alimentatiespecialist.nl

info@alimentatiespecialist.nl

 

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ 4 = negen

Vlog

Judith is gescheiden en komt met de volgende vraag bij Roos: “Mijn zoon wil niet meer naar zijn vader. Wat kan ik doen?” Samen zijn ze gaan onderzoeken waarom Sjoerd niet graag naar zijn vader gaat.   Heb jij dezelfde vraag? Roos Boer van Succesvol Scheiden het Gooi wil graag met Lees verder > mijn zoon wil niet meer naar zijn vader
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.