Menu

Versobering kindregelingen 1 januari 2015

1 reactie
Settlement over aanpassing kindregelingen

Let op! Op 24 juni jongstleden is er een wet aangenomen om het systeem van kindregelingen eenvoudiger te maken en om alleenstaande ouders te belonen als zij gaan werken voor het minimumloon.

De kindregelingen zijn bedoeld voor ouders als tegemoetkoming in de kosten voor kinderen en om de combinatie van werk en zorg voor kinderen mogelijk te maken.

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit gaat ten opzichte van 2014. Van de 11 regelingen voor een huishouden met een kind, blijven er in 2015 nog 4 over. Regelingen voor uw kind worden of afgeschaft, of samengevoegd of verlaagd.

Welke 11 kindregelingen zijn in 2014 van toepassing?

1. De kinderbijslag;

2. Het kindgebonden budget;

3. De kinderopvangtoeslag;

4. Een aanvulling op een sociaal-minimum uitkering voor alleenstaande ouders;

5. De Tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten WTOS;

6. De Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen TOG;

7. De alleenstaande ouderkorting;

8. De aanvullende alleenstaande ouderkorting;

9. De inkomensafhankelijke combinatiekorting;

10. De aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar;

11. De ouderschapsverlofkorting.

Per 1 januari 2015 zullen er nog maar 4 regelingen zijn die ouders financieel ondersteunen.

1. De kinderbijslag;

2. Het kindgebonden budget;

3. De inkomensafhankelijke combinatiekorting;

4. De kinderopvangtoeslag.

Sommige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. En tevens veranderen een aantal regels rond de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag wijzigen daarentegen niet.

Veranderingen kindgebonden budget.

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderen tot 18 jaar. De wet is per 1 januari 2015 op de volgende punten gewijzigd:

– Alleenstaande ouders krijgen extra kindgebonden budget. Iedere alleenstaande ouder (die in aanmerking komt voor het kindgebonden budget), werkend of niet werkend, ontvangt een kop van € 2.800,- in het kindgebonden budget.

– De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale heffingskorting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor alleenstaande ouders in de bijstand komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.

– Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 17 jaar gaat per 1 januari 2015 op in het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.

– De inkomensgrens van het kindgebonden budget omlaag. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven de grens minder tegemoetkoming.

– De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.

Hoe de alleenstaande ouder kop van € 2.800,- wordt verwerkt in de berekeningen van de kinderalimentatie is nog niet bekend. Mocht deze kop worden meegerekend op de wijze waarop dit nu gebeurt dan zal het aandeel van de ouders in de kinderkosten weleens drastisch kunnen verlagen of zelf op nihil kunnen worden gesteld.

Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit middels een blog op nieuwestap.nl communiceren.

De mensen die nu alleenstaande ouderkorting ontvangen, wordt aanzienlijk kleiner door het recht op de alleenstaande ouder kop afhankelijk te maken van het recht hebben op het kindgebonden budget. De afbouwgrens van het kindgebonden budget wordt onder andere in 2015 verlaagd naar € 19.767,-.

Veranderingen kinderbijslag

De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Deze regeling gaat per 1 januari 2015 op de volgende punten worden gewijzigd:

– De hoogte van de kinderbijslag wordt pas per 1 januari 2016 aangepast en zal in 2014 en 2015 dus ongewijzigd blijven.

– Vanaf 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een “startkwalificatie”.

– Vooruitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen.

– De tegemoetkoming voor ouders met een thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.

Veranderingen belastingregels

Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen jonger dan 21 jaar.

Aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

De aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar vervalt en hier komt ook geen andere regeling voor in de plaats. De afgelopen jaren is de regeling met 2 stappen al versoberd. Eerst verlaging van de leeftijdsgrens van 30 naar 21 jaar. Per 1-1-2014 verlaging van de forfaitaire aftrekbedragen. Per 1-1-2015 is de aftrek vervallen.

Ook deze wijziging heeft invloed op de hoogte van de kinderalimentatie, omdat thans het fiscaal voordeel wordt meegerekend in de vaststelling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen (wat leidt tot kinderalimentatie).

Welke gevolgen al deze wijzigingen voor u hebben en of dit consequenties heeft voor de vastgelegde afspraken, kunnen wij alleen maar meegeven “Laat u goed informeren”.

Settlement

REACTIES

Daniël - 2 okt 2014

Wat is de definitie van alleenstaande? Ben je als je weer samenwoont geen alleenstaande meer?

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


1 + vijf =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.