Menu

Gescheiden, mag je dan verhuizen met de kinderen?

gescheiden verhuizen met kind

Na de (echt)scheiding komt het regelmatig voor dat de hoofdverzorger met de kinderen wil verhuizen om ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. De verhuiswens kan zijn ingegeven door allerlei verschillende omstandigheden zoals een nieuwe partner, een nieuwe baan etc.

Kan gescheiden ouder zomaar verhuizen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of je samen met de andere ouder van de kinderen het ouderlijk gezag hebt. Is dit het geval, dan betekent dit dat belangrijke beslissingen over de kinderen samen moeten worden genomen. Een verhuisbeslissing is zo’n beslissing.

Wat nu als de andere ouder het niet eens is met de gewenste verhuizing en geen toestemming geeft? Het spreekt voor zich dat er eerst goed overleg dient plaats te vinden. Bij voorkeur onder begeleiding van een mediator. Leidt dit overleg tot niets, dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is het vragen van toestemming voor de verhuizing aan de rechter.

De gescheiden ouder die met de kinderen wil verhuizen, kan de rechtbank vragen om vervangende toestemming tot verhuizing.

Wat zijn de proceskansen?

Voorop staat dat iedereen in beginsel de vrijheid heeft om ergens anders een nieuw leven op te bouwen. Getoetst wordt wel of deze vrijheid te verenigen is met de belangen van alle betrokkenen en in het bijzonder het belang van de kinderen.

In 2008 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de belangen van alle betrokkenen dienen te worden gewogen bij het nemen van een besluit over de verhuizing. Het belang van het kind staat daarbij voorop, maar is niet het enige belang waarmee rekening moet worden gehouden. Lees hier de uitspraak.

Welke vragen zal een rechter stellen?

In de lagere rechtspraak is het door de Hoge Raad geformuleerde criterium nader ingevuld. Van belang is:

  • Is er een noodzaak om te verhuizen?

Deze noodzaak kan gelegen zijn op het financiële vlak, een nieuwe baan of het hebben van een relatie met een nieuwe partner die financieel gebonden is aan de plaats of het land waar naar toe verhuisd wordt etc.

  • Is er al een ouderschapsplan?

Zo niet, dan moet dit worden gemaakt waarbij een scenario zonder en met verhuizing wordt besproken. Als er al wel een plan is, wat staat daar dan in? 

  • Wat is de verhuisafstand?

Wat is de afstand en zijn daarover in het ouderschapsplan al afspraken vastgelegd?

  • Is de gewenste verhuizing voorbereid?

Is er al voorzien in de huisvesting? Hebben de kinderen een plek op een nieuwe  school? Krijgt iedereen (indien nodig) een verblijfsvergunning? Etc.

  • Hoe kan de zorg voor de kinderen na de verhuizing worden vormgegeven en verandert er veel aan de bestaande zorgregeling?

Vaak is het duidelijk dat het aantal zorg- of omgangsdagen door de verhuizing minder wordt. De vraag is hoe dit kan worden gecompenseerd voor de andere ouder. Denk aan extra vakantiedagen, een andere verdeling van de weekenden, het inroosteren van Skype of telefoonmomenten etc.

  • Brengt de verhuizing hoge kosten met zich mee voor het in stand houden van het contact met de achterblijvende ouder? Wie zal deze kosten dragen?

Als een verhuizing, bijvoorbeeld naar het buitenland, hoge kosten met zich meebrengt en deze kosten onoverkomelijk zijn, dan betekent dit een afname van het contact van de kinderen en de achterblijvende ouder. Dit kan voor de rechter een contra-indicatie vormen voor het verlenen van toestemming voor de verhuizing.

  • Wat vinden de kinderen ervan?

Kinderen van 12 jaar en ouder hebben in Nederland het recht om (in alle zaken die hun belangen raken) te worden gehoord door de rechter. Dit houdt in dat zij hun mening aan de rechter kenbaar kunnen maken. Dit kan door het schrijven van een briefje of het brengen van een bezoek aan de rechter. 

  • In welke mate zijn de gescheiden ouders na de verhuizing nog in staat om met elkaar te communiceren?

Bent u gescheiden en overweegt u een verhuizing en weet u niet of de andere ouder instemt? Of wil de andere ouder met de kinderen verhuizen en heeft u hier bezwaar tegen? Neem dan contact op met De Boorder Schoots (www.deboorderschoots.nl) voor nader advies.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


5 − = twee
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Bij het opstellen van het ouderschapsplan komen er een heleboel situaties aan de orde. Situaties die zich vaak in de toekomst afspelen, want het ouderschapsplan wordt natuurlijk opgesteld voor de toekomst. Jullie kinderen worden ouder dus daar kun je op vooruit lopen. Maar vaak wordt er niet over nagedacht dat jullie zelf ook ouder worden Lees verder > begrafenis Opa of oma ana de scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.