Menu

Kinderalimentatie voor kind van 18 jaar

25 reacties
kinderalimentatie 18 jaar

Als je 18 jaar wordt, ben je officieel volwassen. Vanaf 18 jaar mag je stemmen, zelfstandig autorijden, maar je wordt ook zelf financieel verantwoordelijk. Als ouder ben je dan ook niet meer financieel verantwoordelijk voor jouw kind. Zo hoef je bijvoorbeeld geen toestemming meer te geven als je kind een abonnement wil afsluiten. Als ouder blijf je echter wel onderhoudsplichtig totdat jouw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp.

Kinderalimentatie en 18 jaar

Ondanks dat een kind bij de leeftijd van 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk wordt, stopt de kinderalimentatie niet automatisch. Kinderalimentatie stopt pas als het kind 21 jaar wordt. Het is mogelijk dat de alimentatie voor deze leeftijd stopt, namelijk als het kind financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft.

Ontvangstgerechtigd

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is het kind voor de alimentatie ontvangstgerechtigd. Dit houdt in dat de alimentatie direct naar het kind overgemaakt kan worden. Zorg dat dit van tevoren goed is afgesproken en dat het rekeningnummer van het kind bekend is bij de alimentatieplichtige.

Hoogte van de alimentatie wijzigen

Wanneer een 18-jarig kind nog niet financieel zelfstandig is, kan het zo zijn dat het wel deels in staat is om zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. Hier is sprake van als het kind een bijbaantje heeft en hiermee dus een deel van zijn eigen levensonderhoud kan bekostigen. In deze situatie ben je als ouder wel nog verplicht alimentatie te betalen. De inkomsten van het kind kunnen echter van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. Wanneer het kind zelf inkomsten heeft, wordt de behoefte namelijk lager. Hierdoor zou de alimentatie dus verlaagd kunnen worden.

Wil je als ouder de kinderalimentatie wijzigen, dan kun je dat met je eigen kind bespreken. Jouw kind mag hier namelijk zelf over beslissen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wil je de kinderalimentatie verlagen, maar kom je hier niet uit met je kind? Dan is het mogelijk om een verlaging aan te vragen bij de rechter. Houd er wel rekening mee dat jouw kind in een gerechtelijke procedure over alimentatie als zelfstandige partij optreedt.

 Jouw kind wordt 21 jaar

Volgens de wet zijn ouders dus verplicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van hun kind zolang deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De plicht tot het betalen van kinderalimentatie vervalt in principe dan ook als een kind 21 jaar is geworden. Een kind van 21 jaar of ouder wordt, ook als het student is, in staat geacht zelf door werk in het eigen levensonderhoud te voorzien. In enkele gevallen kan de alimentatie na een leeftijd van 21 jaar doorlopen. Het kind zal dan wel zelf moeten aantonen dat het zelf niet in het levensonderhoud kan voorzien.

auteur: Lenn Houbiers

REACTIES

Zarshenas - 15 jan 2019

Ik Ben verplicht aan betalen almitatie aan mijn zoon hij is agelopend jaar April 21 jaar geworden maar het is nog deurwarden will door betalen dat heb ik ook brief gekrijche van onderwijz minstrie dat studies finasiering aan geveracht moest ik Dan almitatie door betalen

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 17 jan 2019

Beste Zarshenas, dit is het antwoord van de Alimentatiespecialist: Na het bereiken van het 21e levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn echter uitzonderingen; Voorbeeld 1 Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten. Voorbeeld 2 Indien een (stief(kind) na 21e jaar onvoldoende eigen middelen heeft om te voorzien in het eigen levensonderhoud en deze ook in redelijkheid niet kan verwerven loopt de onderhoudsverplichting door. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage wordt onder meer rekening gehouden met ontvangen studiefinanciering.

A Roest - 2 jul 2019

Vraagje, ben je verplicht om de alimentatie op de rekening van het kind te storten als het 18 is of mag het ook op de rekening van de ouder gestort worden

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 jul 2019

  Het mag ook op rekening van de andere ouder worden gestort als het kind daar nog woont, of als daar met kind en andere ouder een afspraak over is gemaakt.

A jong - 23 jul 2019

Mijn kind is het huis uit en net 21, ben je dan nog verplicht in het onderhoud. Ze werkt wel

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 jul 2019

  Vanaf het 21e tot het kind 25 jaar wordt, wordt de kinderalimentatie voortgezet op basis van studieresultaten en alleen voldaan zolang het kind studeert of een beroepsopleiding volgt. Indien het kind eigen inkomen heeft of wanneer de studieresultaten te wensen overlaten, heeft de alimentatieplichtige het recht de alimentatiebetalingen te stoppen. Zie ook deze blog.

Joanna - 18 aug 2019

Mijn zoon is 19 en nu wil hij een jaartje gaan werken omdat hij nog niet weet wat hij verder wil. Mag de vader dan de alimentatie intrekken?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 20 aug 2019

Joanna,Volgens de wet zijn ouders dus verplicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van hun kind zolang deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Maar als je kind eerder financieel zelfstandig is, kan de alimentatie stoppen. In jouw geval kan de alimentatie dus tijdelijk stoppen. Wanneer je kind op 20 jarige leeftijd een opleiding gaat doen en geen inkomsten heeft, herleeft de alimentatieplicht weer.

Martien - 21 aug 2019

Mijn kind is zwakbegaafd en volgt een Pro opleiding. In principe dus tot zijn 18e verjaardag (of einde schooljaar) en daarna zal hij gaan werken. Zover mij bekend zal hij geen vervolg studie kunnen doen en dus gaan werken. Er is een contactverbod van vader naar kind en moeder vermijd contact met vader. Hoe moet dit voor na zijn 18e geregeld worden? Wie is er dan in deze aan zet om de ouderbijdrage aan het kind te regelen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 aug 2019

  Beste Martien, hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Zolang geen nieuw alimentatiebedrag wordt bepaald dient de huidige alimentatieregeling -indien door de rechter bepaald- door te lopen, ook na 18e jaar, totdat het kind minimaal 21 jaar is. Is onderling de huidige regeling bepaald dan dient vanaf dat kind 18 wordt een nieuwe regeling te worden overééngekomen. Een berekening kan duidelijk maken welk bedrag vanaf 18e jaar dient te worden voldaan. De moeder kan of communiceren via derden (kennissen / instanties) met de vader, of kind kan (of moeder namens kind) een advocaat inschakelen om het nieuwe bedrag overéén te komen / af te dwingen via rechtbank.

Arthur - 5 sep 2019

Vraagje Mn kind wordt 18 en is gaan studeren. Ze woont voorlopig nog thuis (50/50) bij de ene en andere ouder. Ik betaal haar studie en studiekosten, telefoon en laptop. Kan ik dergelijke uitgaven in overleg met het kind verrekenen met de hoogte van de maandelijkse alimentatie? Of staat studie en alimentatie naast elkaar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 sep 2019

  Hoi Arthur, Bekijk onze blog over kinderalimentatie en studiekosten Daarin staat je antwoord. In overleg kun je de alimentatie van je kind ouder dan 18 betalen aan het kind zelf. Hebben jullie verder in het convenant afspraken gemaakt over de studiekosten?

Marco - 19 sep 2019

Zijn er nog drempels van wat een kind (bij)verdient voir de hoogte van de alimentatie? Heeft de situatie van het kind hier ook invloed op?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 sep 2019

  Als een kind financieel zelfstandig is of minimum jeugdloon verdient stopt de kinderalimentatie. De behoefte van een kind wordt vastgesteld op basis van het welvaartsniveau tijdens het huwelijk en is afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Ook de situatie van het kind is van invloed, van belang is of het een opleiding volgt, of het ouder is dan 25, wat de afspraken in het ouderschapsplan zijn.

Sjaan - 22 sep 2019

Vraagje, ik heb een tweeling van bijna 18 en ben gescheiden. Mijn ex betaald 200,- per kind voor levensonderhoud. Ze wonen doordeweeks altijd bij mij.. Dat vind ik inwoning, boodschappen en telefoonkosten ed. Ze krijgen van mij ook de kinderbijslag om kleding te kopen. Nu ze 18 worden vervalt dat en nu willen ze de alimentatie hebben. Maar dat is voor levensonderhoud... hoe ga ik dit oplossen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 sep 2019

  Beste Sjaan, Vaak wordt door de ouders onderling afgesproken dat de kinderalimentatie doorbetaald wordt aan de ouder waar de kinderen wonen. Mocht dat bij jullie niet het geval zijn, kun je om kostgeld vragen aan je kinderen. Jij betaalt namelijk voor hun levensonderhoud.

Jw Kuipers - 28 sep 2019

Vraagje: na vechtscheiding van 15 jaar is dochter nu 18 geworden. Zij woont bij mijn ex.. Al die tijd geen omgang met dochter kunnen hebben. Ex houdt kind bewust bij mij vandaan. Ex eist nu van mij dat ik alimentatie doorbetaal aan dochter tot haar 21ste. Mijn zoon van 19 jaar (na 10 jaar niet gezien te hebben), is nu al twee jaar geregeld bij mij. Ik betaal zijn kost en inwoning, zorgverzekering , rijbewijs, kleding en studie. Moet ik nu mijn dochter toch ook nog van geld voorzien? Mijn ex heeft toch zeker ook een verantwoordelijkheid naar haar toe? Ik betaal alles voor mijn zoon, dan kan zij voor onze dochter alles betalen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 30 sep 2019

  Beste JW, Ik heb je vraag doorgestuurd naar de alimentatiespecialist.nl. Antwoord volgt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 okt 2019

  Algemene regel; beide ouders dienen naar draagkracht bij te dragen in kosten kind tot 21e jaar; In deze zaak; dus jij aan dochter zelf (of aan de moeder indien dochter dit wenst) en de moeder aan jouw zoon (of de moeder aan jou indien zoon dit wenst)

Cindy - 3 okt 2019

Wij zitten in het laatste jaar alimentatie (tot 18 jaar) mag je ook het restbedrag in 1x overmaken dus niet maandelijks een bijdrage. Afspraak voor 18 plus gaan wij met kind zelf doen. Maar willen niet meer de maandelijkse lasten

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 okt 2019

  Beste Cindy, Je zal dit moeten overleggen met de andere ouder.

Arno - 8 okt 2019

Miin dochter is 18 jaar geworden en helaas door toedoen van ex, dusdanig bewerkt dat er de laatste 6 jaar totaal geen omgang / contact meer is geweest. Hierdoor weet ik niet haar huidige situatie en kan dus nooit beoordelen of ze nog recht heeft op de alimentatie . Wat zijn hiervoor de mogelijkheden en/of tips ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 okt 2019

  Beste Arno, Kijk eens naar de blog over dit onderwerp Het feit dat je geen contact hebt met je dochter ontslaat je niet van de onderhoudsplicht.

Jolanda - 11 okt 2019

Een algemene vraag. Als een ouder en kind een aangepast maandbedrag (lager dan de alimentatie) afspreken is een mondelinge afspraak dan rechtsgeldig of dient dit te worden gedocumenteerd als een soort contract.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 okt 2019

  Beste Jolanda, jouw vraag roept vooral vragen op; is het kind ouder dan 18, wat is de reden voor de verlaging (bijvoorbeeld eigen inkomsten kind), is het kind goed geïnformeerd over het recht op kinderalimentatie, is de andere ouder (als belangenbehartiger van het kind) op de hoogte? Als er een nieuwe afspraak wordt gemaakt, waarmee het meerderjarige kind, goed geïnformeerd, instemt, zou ik die afspraak zeker schriftelijk (laten) vastleggen om misverstanden in de toekomst te voorkomen. Het gaat om een aanpassing van het ouderschapsplan. Je kan, bijvoorbeeld, degene die destijds de scheiding heeft geregeld vragen om het op papier te zetten.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


negen − 3 =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Goed communiceren na je scheiding als ouders in plaats van partners doe je met woorden. Maar hoe vind je nou de juiste woorden? Bekijk de vlogLees verder > communiceren na scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.