Menu

Kinderalimentatie voor kind van 18 jaar

135 reacties
kinderalimentatie 18 jaar

Als je 18 jaar wordt, ben je officieel volwassen. Vanaf 18 jaar mag je stemmen, zelfstandig autorijden, maar je wordt ook zelf financieel verantwoordelijk. Als ouder ben je dan ook niet meer financieel verantwoordelijk voor jouw kind. Zo hoef je bijvoorbeeld geen toestemming meer te geven als je kind een abonnement wil afsluiten. Als ouder blijf je echter wel onderhoudsplichtig totdat jouw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp.

Kinderalimentatie en 18 jaar

Ondanks dat een kind bij de leeftijd van 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk wordt, stopt de kinderalimentatie niet automatisch. Kinderalimentatie stopt pas als het kind 21 jaar wordt. Het is mogelijk dat de alimentatie voor deze leeftijd stopt, namelijk als het kind financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft.

Ontvangstgerechtigd

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is het kind voor de alimentatie ontvangstgerechtigd. Dit houdt in dat de alimentatie direct naar het kind overgemaakt kan worden. Zorg dat dit van tevoren goed is afgesproken en dat het rekeningnummer van het kind bekend is bij de alimentatieplichtige.

Hoogte van de alimentatie wijzigen

Wanneer een 18-jarig kind nog niet financieel zelfstandig is, kan het zo zijn dat het wel deels in staat is om zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. Hier is sprake van als het kind een bijbaantje heeft en hiermee dus een deel van zijn eigen levensonderhoud kan bekostigen. In deze situatie ben je als ouder wel nog verplicht alimentatie te betalen. De inkomsten van het kind kunnen echter van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. Wanneer het kind zelf inkomsten heeft, wordt de behoefte namelijk lager. Hierdoor zou de alimentatie dus verlaagd kunnen worden.

Wil je als ouder de kinderalimentatie wijzigen, dan kun je dat met je eigen kind bespreken. Jouw kind mag hier namelijk zelf over beslissen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wil je de kinderalimentatie verlagen, maar kom je hier niet uit met je kind? Dan is het mogelijk om een verlaging aan te vragen bij de rechter. Houd er wel rekening mee dat jouw kind in een gerechtelijke procedure over alimentatie als zelfstandige partij optreedt.

 Jouw kind wordt 21 jaar

Volgens de wet zijn ouders dus verplicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van hun kind zolang deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De plicht tot het betalen van kinderalimentatie vervalt in principe dan ook als een kind 21 jaar is geworden. Een kind van 21 jaar of ouder wordt, ook als het student is, in staat geacht zelf door werk in het eigen levensonderhoud te voorzien. In enkele gevallen kan de alimentatie na een leeftijd van 21 jaar doorlopen. Het kind zal dan wel zelf moeten aantonen dat het zelf niet in het levensonderhoud kan voorzien.

auteur: Lenn Houbiers

REACTIES

Zarshenas - 15 jan 2019

Ik Ben verplicht aan betalen almitatie aan mijn zoon hij is agelopend jaar April 21 jaar geworden maar het is nog deurwarden will door betalen dat heb ik ook brief gekrijche van onderwijz minstrie dat studies finasiering aan geveracht moest ik Dan almitatie door betalen

  Erica - 22 apr 2020

  Mijn zoon word over 2 weken 18 jaar, is met een opleiding bezig en volgt een BBL opleiding. Heeft hij dan nog recht op kinderalimentatie.?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 apr 2020

  Beste Erica, in principe wel tot zijn 21ste, tenzij hij voor die tijd financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Eigen inkomsten kunnen wel in mindering worden gebracht. Misschien is het in jullie situatie verstandig de kinderalimentatie even opnieuw te laten berekenen (dat kan bijvoorbeeld bij de Alimentatiespecialist vanaf € 49).

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 17 jan 2019

Beste Zarshenas, dit is het antwoord van de Alimentatiespecialist: Na het bereiken van het 21e levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn echter uitzonderingen; Voorbeeld 1 Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten. Voorbeeld 2 Indien een (stief(kind) na 21e jaar onvoldoende eigen middelen heeft om te voorzien in het eigen levensonderhoud en deze ook in redelijkheid niet kan verwerven loopt de onderhoudsverplichting door. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage wordt onder meer rekening gehouden met ontvangen studiefinanciering.

  D. Van der Steeg - 15 feb 2024

  Waarom loopt de alimentatie door na 21 jaar als het kind onvoldoende inkomsten heeft? her kibd kan toch bijstand aanvragen?

A Roest - 2 jul 2019

Vraagje, ben je verplicht om de alimentatie op de rekening van het kind te storten als het 18 is of mag het ook op de rekening van de ouder gestort worden

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 jul 2019

  Het mag ook op rekening van de andere ouder worden gestort als het kind daar nog woont, of als daar met kind en andere ouder een afspraak over is gemaakt.

A jong - 23 jul 2019

Mijn kind is het huis uit en net 21, ben je dan nog verplicht in het onderhoud. Ze werkt wel

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 jul 2019

  Vanaf het 21e tot het kind 25 jaar wordt, wordt de kinderalimentatie voortgezet op basis van studieresultaten en alleen voldaan zolang het kind studeert of een beroepsopleiding volgt. Indien het kind eigen inkomen heeft of wanneer de studieresultaten te wensen overlaten, heeft de alimentatieplichtige het recht de alimentatiebetalingen te stoppen. Zie ook deze blog.

Joanna - 18 aug 2019

Mijn zoon is 19 en nu wil hij een jaartje gaan werken omdat hij nog niet weet wat hij verder wil. Mag de vader dan de alimentatie intrekken?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 20 aug 2019

Joanna,Volgens de wet zijn ouders dus verplicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van hun kind zolang deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Maar als je kind eerder financieel zelfstandig is, kan de alimentatie stoppen. In jouw geval kan de alimentatie dus tijdelijk stoppen. Wanneer je kind op 20 jarige leeftijd een opleiding gaat doen en geen inkomsten heeft, herleeft de alimentatieplicht weer.

Martien - 21 aug 2019

Mijn kind is zwakbegaafd en volgt een Pro opleiding. In principe dus tot zijn 18e verjaardag (of einde schooljaar) en daarna zal hij gaan werken. Zover mij bekend zal hij geen vervolg studie kunnen doen en dus gaan werken. Er is een contactverbod van vader naar kind en moeder vermijd contact met vader. Hoe moet dit voor na zijn 18e geregeld worden? Wie is er dan in deze aan zet om de ouderbijdrage aan het kind te regelen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 aug 2019

  Beste Martien, hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Zolang geen nieuw alimentatiebedrag wordt bepaald dient de huidige alimentatieregeling -indien door de rechter bepaald- door te lopen, ook na 18e jaar, totdat het kind minimaal 21 jaar is. Is onderling de huidige regeling bepaald dan dient vanaf dat kind 18 wordt een nieuwe regeling te worden overééngekomen. Een berekening kan duidelijk maken welk bedrag vanaf 18e jaar dient te worden voldaan. De moeder kan of communiceren via derden (kennissen / instanties) met de vader, of kind kan (of moeder namens kind) een advocaat inschakelen om het nieuwe bedrag overéén te komen / af te dwingen via rechtbank.

Arthur - 5 sep 2019

Vraagje Mn kind wordt 18 en is gaan studeren. Ze woont voorlopig nog thuis (50/50) bij de ene en andere ouder. Ik betaal haar studie en studiekosten, telefoon en laptop. Kan ik dergelijke uitgaven in overleg met het kind verrekenen met de hoogte van de maandelijkse alimentatie? Of staat studie en alimentatie naast elkaar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 sep 2019

  Hoi Arthur, Bekijk onze blog over kinderalimentatie en studiekosten Daarin staat je antwoord. In overleg kun je de alimentatie van je kind ouder dan 18 betalen aan het kind zelf. Hebben jullie verder in het convenant afspraken gemaakt over de studiekosten?

Marco - 19 sep 2019

Zijn er nog drempels van wat een kind (bij)verdient voir de hoogte van de alimentatie? Heeft de situatie van het kind hier ook invloed op?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 sep 2019

  Als een kind financieel zelfstandig is of minimum jeugdloon verdient stopt de kinderalimentatie. De behoefte van een kind wordt vastgesteld op basis van het welvaartsniveau tijdens het huwelijk en is afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Ook de situatie van het kind is van invloed, van belang is of het een opleiding volgt, of het ouder is dan 25, wat de afspraken in het ouderschapsplan zijn.

Sjaan - 22 sep 2019

Vraagje, ik heb een tweeling van bijna 18 en ben gescheiden. Mijn ex betaald 200,- per kind voor levensonderhoud. Ze wonen doordeweeks altijd bij mij.. Dat vind ik inwoning, boodschappen en telefoonkosten ed. Ze krijgen van mij ook de kinderbijslag om kleding te kopen. Nu ze 18 worden vervalt dat en nu willen ze de alimentatie hebben. Maar dat is voor levensonderhoud... hoe ga ik dit oplossen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 sep 2019

  Beste Sjaan, Vaak wordt door de ouders onderling afgesproken dat de kinderalimentatie doorbetaald wordt aan de ouder waar de kinderen wonen. Mocht dat bij jullie niet het geval zijn, kun je om kostgeld vragen aan je kinderen. Jij betaalt namelijk voor hun levensonderhoud.

Jw Kuipers - 28 sep 2019

Vraagje: na vechtscheiding van 15 jaar is dochter nu 18 geworden. Zij woont bij mijn ex.. Al die tijd geen omgang met dochter kunnen hebben. Ex houdt kind bewust bij mij vandaan. Ex eist nu van mij dat ik alimentatie doorbetaal aan dochter tot haar 21ste. Mijn zoon van 19 jaar (na 10 jaar niet gezien te hebben), is nu al twee jaar geregeld bij mij. Ik betaal zijn kost en inwoning, zorgverzekering , rijbewijs, kleding en studie. Moet ik nu mijn dochter toch ook nog van geld voorzien? Mijn ex heeft toch zeker ook een verantwoordelijkheid naar haar toe? Ik betaal alles voor mijn zoon, dan kan zij voor onze dochter alles betalen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 30 sep 2019

  Beste JW, Ik heb je vraag doorgestuurd naar de alimentatiespecialist.nl. Antwoord volgt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 okt 2019

  Algemene regel; beide ouders dienen naar draagkracht bij te dragen in kosten kind tot 21e jaar; In deze zaak; dus jij aan dochter zelf (of aan de moeder indien dochter dit wenst) en de moeder aan jouw zoon (of de moeder aan jou indien zoon dit wenst)

  N - 20 jun 2022

  Beste JW Kuipers, Precies hetzelfde maakt mijn man mee met zijn nu 18 jarige dochter. 15 (Hier geen andere kinderen met ex.) Mag ik vragen of u al wat antwoorden hebt gekregen in uw situatie?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 jun 2022

  Bedankt voor het insturen van jouw vraag. We zullen even iets dieper op de kwestie ingaan. Het zit eigenlijk zo… als biologische ouder heb je een onderhoudsplicht naar jouw kinderen tot zij 21 zijn of in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Woont een kind bij jou, dan doe je dit eigenlijk al door de koelkast te vullen, gas – water en licht te betalen en te zorgen voor een dak boven het hoofd. Woont een kind niet bij jou, dan zal er kinderalimentatie betaald moeten worden om bij te dragen in deze kosten. Woont er een kind bij jou en een kind bij de ex, dan kan het zijn dat je die alimentatie tegen elkaar kan wegstrepen. Het kan echter ook zijn dat de ene ouder een veel hoger inkomen heeft dan de andere ouder en toch nog alimentatie moet betalen. Dit zou eigenlijk berekend moeten worden. Bij het maken van zo’n berekening wordt rekening gehouden met de kosten die je al hebt voor het andere kind. Wij kunnen eventueel helpen met het maken van zo’n berekening. Hier lees je daar meer over: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html Hopelijk is het zo iets duidelijker. Succes!

Cindy - 3 okt 2019

Wij zitten in het laatste jaar alimentatie (tot 18 jaar) mag je ook het restbedrag in 1x overmaken dus niet maandelijks een bijdrage. Afspraak voor 18 plus gaan wij met kind zelf doen. Maar willen niet meer de maandelijkse lasten

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 okt 2019

  Beste Cindy, Je zal dit moeten overleggen met de andere ouder.

Arno - 8 okt 2019

Miin dochter is 18 jaar geworden en helaas door toedoen van ex, dusdanig bewerkt dat er de laatste 6 jaar totaal geen omgang / contact meer is geweest. Hierdoor weet ik niet haar huidige situatie en kan dus nooit beoordelen of ze nog recht heeft op de alimentatie . Wat zijn hiervoor de mogelijkheden en/of tips ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 okt 2019

  Beste Arno, Kijk eens naar de blog over dit onderwerp Het feit dat je geen contact hebt met je dochter ontslaat je niet van de onderhoudsplicht.

Jolanda - 11 okt 2019

Een algemene vraag. Als een ouder en kind een aangepast maandbedrag (lager dan de alimentatie) afspreken is een mondelinge afspraak dan rechtsgeldig of dient dit te worden gedocumenteerd als een soort contract.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 okt 2019

  Beste Jolanda, jouw vraag roept vooral vragen op; is het kind ouder dan 18, wat is de reden voor de verlaging (bijvoorbeeld eigen inkomsten kind), is het kind goed geïnformeerd over het recht op kinderalimentatie, is de andere ouder (als belangenbehartiger van het kind) op de hoogte? Als er een nieuwe afspraak wordt gemaakt, waarmee het meerderjarige kind, goed geïnformeerd, instemt, zou ik die afspraak zeker schriftelijk (laten) vastleggen om misverstanden in de toekomst te voorkomen. Het gaat om een aanpassing van het ouderschapsplan. Je kan, bijvoorbeeld, degene die destijds de scheiding heeft geregeld vragen om het op papier te zetten.

esmee - 29 okt 2019

ik ben 18 jarige uitwonende student, momenteel is de hoeveelheid kinderalimentatie verdeeld onder mij en mijn broer die bijna 21 is. Verandert het bedrag van mijn alimentatie als mijn broer 21 is en geen alimentatie meer ontvangt?

  William - 30 okt 2019

  Esmee, ik veronderstel dat dat afhangt van de gemaakte afspraken, maar normaal gezien wijzigt dat voor jou niet. Zelf betaalde ik voor drie kinderen alimentatie - telkens een vast, geïndexeerd bedrag plus een percentage van de bijkomende kosten - en enkele maanden geleden viel de alimentatie voor één kind weg. De alimentatie voor de overige twee kinderen bleef onveranderd, en dat lijkt mij ook logisch; het gaat hier immers niet over een 'budget' dat herverdeeld moet worden, maar over een behoefte per kind. Anderzijds, als de oorspronkelijke draagkracht te laag was om de alimentatiebehoefte van jou en jouw broer te dekken, kan de alimentatie voor jou dan herbekeken worden, maar dat is niet vanzelfsprekend en zal een bepaald initiatief vergen. Als laatste, als uw broer nog geen eigen inkomen heeft wanneer hij 21 wordt, dat kan diegene die de alimentatie betaalt er voor kiezen om verder alimentatie te betalen. Mijn oudste zoon is bijna 24 en studeert nog, ik betaal nog steeds een ruime alimentatie voor hem. Ik ben tenslotte zijn vader; no way dat ik hem financieel aan zijn lot overlaat.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 okt 2019

  Beste Esmee, William heeft helemaal gelijk! Als de oorspronkelijke draagkracht te laag was om jouw behoefte te dekken, kan het zijn dat de alimentatie voor jou omhoog kan. Dat zou je in de oude berekening moeten kunnen terugvinden. Of je kan een nieuwe berekening laten maken (kosten bij de Alimentatiespecialist € 49). Het handigst is natuurlijk om (als dat kan) te overleggen met degene die de alimentatie betaalt. Succes!

saskia - 1 nov 2019

de dochter van mijn partner wordt binnenkort 18 jaar . al enkele jaren wordt het contact tussen hem en haar geblokt door moeder op welke manier dan ook . en ook met moeder is geen enkel normaal gesprek of contact mogelijk betreft informatie , omgang enzovoort van dochter. het enigste wat mijn partner mag en moet doen is betalen voor haar levensonderhoud . wat mijn partner ook trouw maandelijks doet al ruim 10 jaar . graag zou mijn partner de onderhoudsbijdrage voor zijn dochter vanaf haar 18 de levensjaar aan haar zelf overmaken . maar aangezien er weinig tot geen informatie is van haar en van haar moeders kant blijven we wel met vragen zitten zoals welke opleiding zit ze voltijd of deeltijd ? heeft ze een bijbaantje of een volledige baan ? klopt de hoogte van het bedrag dan nog wel ? Graag zouden we zelf contact met dochter hier over willen opnemen maar dit wordt dus op alle manieren tegen gewerkt . nu zitten we te denken aan een aangetekende brief naar zijn dochter toe te sturen met de volgende opstelling zie hieronder . is dit een goed idee om te doen ? kan dit mag dit zo ? Beste …………….. , Nu je binnenkort 18 wordt heb je recht op het zelf ontvangen van de kinderalimentatie (ouder levensonderhoudsbijdrage) . Die ik alle afgelopen jaren maandelijks aan je moeder heb betaald voor jou . Graag zou ik van jou je gegevens ontvangen betreft bankrekeningnummer en naam waarop je bankrekening staat . Zodra ik de gegevens van je heb ontvangen dan zal ik dit wijzigen per eind december en zal de alimentatie bijdrage voor januari 2020 rechtstreeks naar jou overmaken eind december 2019 Graag zou ik nog een aantal dingen van je willen weten om te kunnen bepalen en laten berekenen of de hoogte van mijn ouderbijdrage aan jou nog van juiste hoogte is . • welke en wat voor opleiding je doet een volledige opleiding of werken / leren ( bol of bbl ? ) • heb je een bijbaantje of werk je volledig ? En zou je mij een emailadres van je door kunnen geven als er wijzigen of mededelingen zijn betreft dit onderwerp dat ik je persoonlijk hier over kan berichten . Met vriendelijke groet , Papa

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 nov 2019

  Beste Saskia, Hierbij het antwoord van Nellie Timmermans Beste Saskia, Ik vind het geen eenvoudige vraag die je stelt. Ik denk wel dat het mag (juridisch gezien) maar dat kun je navragen bij een jurist. Maar wat betekent dit voor deze dochter?? Ik ken haar niet, ik weet niet hoe zij zich voelt onder de huidige omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat ze het heel fijn vindt, om zelf haar geld te ontvangen en daarmee te doen wat zij wenselijk acht. Tegelijk: hoe zal haar moeder gaan reageren? Zal zij dochter onder druk gaan zetten? Weer allerlei slechte verhalen over u gaan vertellen? En hoe goed kan dochter daar tegen? Het kan zijn dat dochter goed haar weerwoord kan geven of zich hiervoor af kan sluiten. Maar hoe gevoelig is zij? En zij zit (zoals ik dat lees, misschien klopt dat niet en zijn er nog broers en zussen of zo) helemaal alleen in deze situatie, kan daar misschien met niemand over praten. Wel prima zoals je deze mededeling/vraag hebt opgesteld. Neutraal, zonder negatieve opmerkingen of insinuaties, heel knap. Maar ik durf niet zonder meer (op basis van deze gegevens) te zeggen DOEN of NIET DOEN. Maar misschien is dit voor jullie al duidelijk genoeg. Ik hoop echt dat dit (wie weet) weer aanleiding is om contact te krijgen met de dochter. Ik wens jullie veel wijsheid en sterkte toe.

Naat - 2 nov 2019

Goedemiddag, Kan de ex partner de volledige kinderalimentatie opeisen van de meerderjarige kinderen als deze kinderen dit op hun eigen rekening hebben ontvangen? Dank.

Petra - 9 dec 2019

Goedemiddag, Ik heb een vraagje. Mijn stiefzoon heeft vorig jaar mei afstand gehad van de kinderalimentatie. Hij vind dat zijn vader genoeg voor hem had gedaan en hij werkte toen fulltime. Nu hebben wij nauwelijks contact met hem, en vroeg hij vorige week via de Whatsapp, dat toen hij een uitkering wilde aanvragen (die gebeurd met behulp van de reclassering) . Dit lukte toen niet omdat er stond dat hij alimentatie gerechtigd of zoiets was. Kortom hij wil nu weer alimentatie ontvangen. Ondanks dat hij echt een potje maakt van zijn leven. Hij heeft geen enkel schooldiploma. En baantjes zegt hij zelf heel gemakkelijk op of maakt hij het te bont, zodat ze hem niet meer willen. In juni 2020 word hij 21 jaar. Dus als ik alles goed begrijp moeten wij hem tot juni alimentatie betalen toch? En de hoogte kan in samenspraak met hem. Want hij wil het eigenlijk niet hebben, maar niet wel ivm een aanvraag voor een uitkering

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 dec 2019

  Hoi Petra, Je bent onderhoudsplichtig tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Lees het in deze blog

Annick Vandamme - 9 dec 2019

Mijn zoon is 18j geweest,en woont 14 dagen bij mij en een weekend bij hem. hoeveel alimentatie moet mijn ex eigenlijk in totaal betalen Moet hij meer betalen als ze 18 j zijn geweest?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 dec 2019

  Beste Annick, dat hangt helemaal van jullie situatie en die van je zoon af. Daar is zo in het algemeen niets over te zeggen.

Karoline - 18 dec 2019

Hallo, een aantal jaar geleden zijn er nieuwe afspraken gemaakt dat mijn partner en ik de helft betalen van de schoolkosten en andere kosten van zijn kinderen. Nu komt zijn ex dat ze met terugwerkende de alimentatie wilt ontvangen. Is dit mogelijk? Zo ja hoeveel maanden of jaren. De alimentatie is ooit vastgesteld in een convenant de nieuwe afspraak in een whatsapp gesprek. Gaan er dus vanuit dat dit niet rechsgeldig is. De kinderen zijn nu 19 en 17.

Peter - 18 dec 2019

Mijn zoon is 18 en woont sinds enkele weken bij mij. Ik neem aan dat ik vanaf het moment dat hij bij mij woont de alimentatie niet maar aan zijn moeder hoef te betalen, maar direct aan hem, of wellicht helemaal/deels niet meer, omdat ik nu ook de zorg voor hem heb en de daarbij behorende kosten. Hoe zit dat? Als ik er met hem uitkom qua alimentatie, moet ik dan alsnog naar de rechter? Als hij 18 is heeft zijn moeder hier toch ook helemaal niets meer mee te maken?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 19 dec 2019

  Beste Peter, omdat je zoon 18 is en bij jou woont, kan je rechtstreeks met hem afspraken maken over de alimentatie. Als jullie er samen uitkomen hoef je niet naar de rechter en de moeder hoeft, als zij geen kosten meer voor hem maakt, inderdaad niet in deze afspraken te worden betrokken.

  Peter - 20 dec 2019

  Peter: Dank voor jullie snelle reactie, wordt bijzonder gewaardeerd. Nog één korte vraag: in het convenant is opgenomen dat de alimentatie voor mijn zoon aan zijn moeder wordt overgemaakt. Hij was toen net 17. Ook dit hoeft niet via de rechter gecorrigeerd te worden? Met andere woorden: kan zijn moeder zich niet beroepen op die tekst in het convenant? Oftewel, ik kan handelen zoals jullie gisteren hebben geantwoord, namelijk rechtstreeks met hem afspraken maken buiten zijn moeder om? Alvast opnieuw bedankt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 dec 2019

  Ja Peter, omdat hij 18 is geworden kan dat. Ik zou zijn moeder overigens wel even vooraf informeren dat het bedrag niet meer naar haar wordt overgemaakt.

  Peter - 26 jan 2020

  Dankjewel, het is goed uitgepakt zonder gedoe. Mijn tweede zoon (van 20) woont nog wel bij haar en zij ontvangt nog steeds zijn alimentatie. Daarnaast werkt hij 4-5 dagen in de week, en kan daar blijkbaar regelmatig van uit eten gaan, op vakantie enzovoorts. Zijn alimentatie loopt nog tot oktober 2020, want dan wordt hij 21. Er is géén contact mogelijk met hem, want hij wil mij niet meer zien of spreken, dat vindt hij te confronterend. Erover praten met elkaar, is dus niet mogelijk. Ik wil de alimentatiebetaling naar hem stopzetten en ik heb geen andere keus om dat per brief/email te doen, gezien het feit dat er geen contact mogelijk is. Wat zouden jullie in dit geval adviseren?

H. Harry - 8 jan 2020

Mijn zoon is een tijdje geleden 18 geworden en krijgt nu dus de alimentatie rechtstreeks op zijn eigen rekening gestort. Zijn moeder verwacht nu echter dat hij dit bedrag rechtstreeks weer naar haar overboekt. Ook zijn zakgeld en kleedgeld wordt stopgezet terwijl een aantal vaste kosten (goedkoop telefoonabo, zorgkostenverzekering etc.) wel gewoon doorgaan. Zijn moeder werkt fulltime maar vindt het nodig om te dreigen met rekeningen sturen of in het gekste geval het huis verkopen en mijn zoon daarvan de schuld te geven. Graag verneem ik wat een redelijke oplossing zou zijn voor hem. Hij zit er immers behoorlijk mee, en contact tussen mij en mijn ex is niet mogelijk hierover. Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

roel - 21 jan 2020

Wat ik heel raar vind is dat er in mijn convenant (2009) een hele duidelijke afspraak is opgenomen dat de kinderalimentatie stopt bij een 18 jarige leeftijd en dat er in samenspraak gekeken wordt naar eventuele studie kosten. Waarom hebben de de advocaten destijds niets genoemd over de doorbetaling van de alimentatie tot de leeftijd van 21 ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 jan 2020

  Tja Roel, Dat is voor ons niet te beantwoorden natuurlijk...

Wilma Jansen - 13 feb 2020

Beste Vraagje mijn zoon is 18 geworden. Toen zijn vader en ik gingen scheiden is er op papier gezet dat de alimentatie tot zijn 18de naar mij overgemaakt werd en daarna stopte. Betekent dit dat mijn zoon er dan geen recht op heeft?? Of hoort hij dit gewoon te ontvangen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 feb 2020

  Beste Wilma, je bent als ouder onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt. Als het kind geheel of gedeeltelijk in het eigen onderhoud kan voorzien wordt daar rekening mee gehouden. Jullie kunnen gezamenlijk met je zoon, bespreken of de kinderalimentatie rechtstreeks naar hem wordt overgemaakt, of zolang hij bijvoorbeeld nog bij jou woont, naar jou.

Rob Consemulder - 24 feb 2020

Mijn dochter wordt in november dit jaar 2020 18 jaar en loopt 4 dagen stage voor haar opleiding en krijgt daarvoor een stagevergoeding. Ben ik dan nog verplicht alimentatie voor haar te betalen? Mijn ex. Vrouw is tevens hertrouwd.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 25 feb 2020

  Beste Rob, je bent nog wel verplicht om kinderalimentatie te betalen maar je dochter kan, tijdelijk, voor een deel in haar eigen levensonderhoud voorzien. De inkomsten van je dochter kunnen dus van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. Haar behoefte wordt immers lager. Wil je als ouder de kinderalimentatie wijzigen, dan kan je dat met je eigen kind bespreken. Jouw kind mag hier namelijk zelf over beslissen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het lijkt verstandig om een nieuwe kinderalimentatieberekening te laten maken (kan voor € 49 bij de Alimentatiespecialist). Het feit dat je ex vrouw is hertrouwd kan ook van invloed zijn. Haar partner is immers stiefouder geworden.

Gezina - 20 apr 2020

Mijn dochter is 18 geworden. Ze heeft op dit moment geen contact met haar biologische vader. Ze heeft daar veel problemen mee en is daarvoor in therapie. Haar vader wil gegevens hebben om te bepalen hoeveel alimentatie hij haar moet betalen. Deze heeft ze nu gemaild, maar hij heeft de afgelopen maand haar niks betaald. Mag dat zomaar en mag hij zomaar het bedrag veranderen? Alvast bedankt voor uw reactie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 apr 2020

  Beste Gezina, de kinderalimentatie stopt pas als het kind 21 is, tenzij het voor die tijd financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Eigen inkomsten kunnen in mindering worden gebracht. Dus nee, kinderalimentatie kan niet zomaar worden stopgezet (gezien het feit dat hij informatie heeft opgevraagd lijkt dat ook niet de bedoeling), en ja, afhankelijk van eigen inkomsten kan het bedrag veranderen.

  Gezina - 22 apr 2020

  Bedankt voor je reactie. Inmiddels heeft hij toegezegd het bedrag wat hij mij betaalde aan haar te betalen. Ze heeft wel een bijbaantje, dus niet financieel zelfstandig. Ik wist namelijk niet of hij dat zelf zomaar mag bepalen of dat dat via een rechter bepaald wordt.In ieder geval bedankt!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 apr 2020

  Graag gedaan!

Maaike - 24 apr 2020

Ik ben nu net 18 jaar en mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder eist dat ik de alimentatie die ik maandelijks gestort krijg van mijn vader gelijk naar haar rekening door stuur. Heb ik het recht om een deel van deze alimentatie voor mezelf op te eisen? Ik woon bij haar, maar studeer al wel. Ik heb een bijbaantje, maar deze levert niet heel veel geld op.

Frank - 15 mei 2020

Mijn zoon wordt binnenkort 18 jaar. Mijn ex heeft voor hem een zorgverzekering afgesloten met als extra jongeren verzekering erbij. Nu wilt mijn ex dat ik de extra kosten met haar deel, terwijl ik de alimentatie blijf overmaken naar haar. We zijn er wel samen uitgekomen, dat de alimentatie naar de moeder wordt overgemaakt i.p.v.. naar mijn zoon. Ben ik verplicht om de extra kosten ook nog eens buiten de alimentatie te betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Ouders hebben beiden de verplichting om tot het 21e levensjaar van hun kinderen bij te dragen in minimaal het levensonderhoud, meestal aan te vullen tot de kosten van het kind behorend bij het (oude) gezins-welvaartsniveau voorafgaand aan de scheiding van de ouders. Of als alternatief tot het niveau van de kosten die behoren bij de WSF-normeringen voor studerenden, eventueel te corrigeren indien kind niet studeert. Een tweede alternatief is dat het kind een overzicht maakt van zijn/haar kosten. Afhankelijk van de wijze waarop de huidige alimentatie is berekend dient wel/niet aanvullend in deze extra kosten te worden bijgedragen.

Remo - 15 mei 2020

Mijn zoon is in februari 18 geworden. Hij woont bij zijn moeder, is gestopt met school (4 scholen in totaal waar hij is weggestuurd omdat hij nooit kwam opdagen) en voor zo ver ik weet werkt hij ook niet, af en toe met zijn opa mee en dat krijgt hij zwart betaald. Hij gebruikt drugs (xtc en cannabis) en sterkte drank. Ik heb 16jr lang keurig alimentatie aan zijn moeder betaald, nu hij 18 is betaal ik het het rechtsreeks aan hem maar ik wil dat hij wat van zijn leven maakt. Of studeren of werken. En stopt met de drugs. Ik wil zijn drugsgebruik niet sponsoren. Wat zijn mijn rechten? Kan ik überhaupt iets eisen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Hierbij de reactie van de Alimentatiespecialist: U kunt in relatie tot de alimentatie niet eisen dat hij gaat werken. Ouders hebben beiden de verplichting om tot het 21e levensjaar van hun kinderen bij te dragen in minimaal het levensonderhoud, meestal aan te vullen tot de kosten van het kind behorend bij het (oude) gezins-welvaartsniveau voorafgaand aan de scheiding van de ouders. Of als alternatief tot het niveau van de kosten die behoren bij de WSF-normeringen voor studerenden, eventueel te corrigeren indien kind niet studeert. Een tweede alternatief is dat het kind een overzicht maakt van zijn/haar kosten. Nadat de kosten van het kind zijn vastgesteld worden deze kosten op basis van de draagkrachtverhouding tussen alle onderhoudsplichtigen verdeeld. De jongmeerderjarige behoeft niet te gaan werken om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Soms kan wel rekening gehouden worden met eigen inkomsten van de jongmeerderjarige indien jongmeerderjarige niet studeert.

dennis - 18 mei 2020

Dag, Mijn vriendin krijgt dit van haar ex. over verandering van de alimentatie nu hij 18 is geworden. Klopt dit? In vervolg op het gesprek over de alimentatie heb ik onder andere navraag gedaan over de alimentatie voor .... nu hij 18 is. In het echtscheidingsconvenant had ik nl. ook gelezen dat de schoolkosten tot 18 jaar zijn opgenomen in het bedrag van de alimentatie, wat voor mij betekent dat we het daarna opnieuw dienen te bepalen rekening houdend met de gekozen opleiding. Uit onderstaande mail blijkt dan ook dat dit dient te gebeuren (verhaal van zijn advocaat). De uitkomsten van de berekening wil ik gezamenlijk bespreken, niet dat advocaten dat onderling moeten gaan doen en dat je daar kosten voor moet maken. Het is ook toegestaan/mogelijk om onderling andere afspraken te maken over de alimentatie, ook als er al eerder een beschikking door de rechtbank is afgegeven. Het hoeft allemaal dus niet ingewikkeld te zijn. En mochten we er onderling niet uitkomen dan kunnen we altijd nog een gezamenlijke mediator zoeken/inschakelen, waarvan ik denk dat dit niet nodig zal zijn. Is dit waar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Ja, dat klopt.

Ceromi - 20 mei 2020

MIjn dochter wordt in juli 18 jaar en wil de alimentatie zelf ontvangen. Ze woont volledig bij mij. Kan ik haar om kostgeld vragen en zo ja wat is een reëel bedrag? Ik maak uiteindelijk wel kosten voor voeding, wassen, etc.

Sammie - 20 mei 2020

Mijn dochter word 6 juni 21, miet haaf vader dan gewoon nog volledig betalen voor de alimentatie of maar voor een week?

Bart - 15 jun 2020

Mijn zoon wordt 1 juli 18 jaar. Ik maak dan de alimentatie over naar hem, hetzelfde bedrag dat zijn moeder eerst kreeg, prima. Hij woont 50/50 Maar moet zijn moeder ook voor hem betalen? Het kleedgeld dat hij van haar kreeg daar stopt ze mee, ze betaald eten onderdak enz. dat gebruikt ze als argument, hij zit hier mee in zijn maag, zijn de argumenten van zijn moeder geldig? Mag hij meer verwachten van haar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Beide ouders dienen in verhouding van ieders draagkracht bij de te dragen in kosten zoon. Nadat de kosten van de zoon zijn bepaald (op basis van oud welvaartsniveau of gerelateerd aan huidige studie) worden deze kosten dus verdeeld. Vervolgens wordt hetgeen reeds in natura wordt betaald ((eten onderdak tijdens verblijf bijvoorbeeld) van dit aandeel afgehaald, Hetgeen resteert is de te betalen bijdrage (kinderalimentatie).

Ans - 15 jun 2020

Mijn stiefzoon word 7 februari 2021 21 jaar....moet ik dan de hele maand februari nog alimentatie overmaken? Vast bedankt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Als stiefouder ben je mede- verantwoordelijk voor het onderhoud van je (stief)kind totdat hij/zij de leeftijd van 21 jaar bereikt. Dat is dus op 7 februari. Je bent dus alimentatieplichtig tot 7 februari.

Debby - 18 jun 2020

Mijn dochter wordt volgende week 18. Mijn ex heeft al 7 jaar geen enkel contact meer met haar en nu wil hij perse de alimentatie op haar rekening laten storten ipv op mijn rekening. We zijn hiermee akkoord gegaan. Zij stort het gewoon door naar mij. Zolang ze thuis woont is de alimentatie voor mij, gaat ze het huis uit dan heb ik geen onkosten meer en is de alimentatie voor haar. Dit is iets wat mijn dochter en ik overeengekomen zijn. Mijn ex begint haar nu te stalken en appen dat zij 'verplichtingen' heeft en dat hij daar 1 op 1 met haar over wil praten. Ze heeft hem al vertelt dat ze een tussenjaar heeft en gaat reizen en dat ze daarna gaat studeren. Dat is toch alles dat hij moet weten? Mijn vraag: Heeft zij verplichtingen naar hem toe?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 jun 2020

  Hallo Debby, hierbij de reactie van de Alimentatiespecialist:Jouw dochter heeft tot 21e jaar geen verdere verplichtingen met betrekking tot het kunnen ontvangen van de kinderalimentatie. Hoewel communicatie altijd aan te raden is. Uitzonderingen; ‘’wanneer sprake is van zodanig kwetsend gedrag van het kind naar de onderhoudsplichtige ouder, dat betaling van een onderhoudsbijdrage in redelijkheid niet of niet ten volle van die ouder kan worden gevergd.’’ Daar lijkt hier geen sprake van te zijn.

Dennis - 1 jul 2020

Mijn zoon word 5 augustus 18 jaar en heeft een Fulltime baan. Woont nu nog bij moeder maar gaat als hij 18 is op zich zelf wonen. Moet ik nog alimentatie betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 jul 2020

  Ondanks dat een kind bij de leeftijd van 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk wordt, stopt de kinderalimentatie niet automatisch. Kinderalimentatie stopt pas als het kind 21 jaar wordt. Het is mogelijk dat de alimentatie voor deze leeftijd stopt, namelijk als het kind financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Dus wanneer je zoon een baan heeft met minimaal het minimum jeugdloon, en financieel zelfstandig is kun je stoppen met het betalen van kinderalimentatie. Wanneer hij voor zijn 21e zijn baan verliest, blijf je verantwoordelijk voor hem.

Ronald - 8 jul 2020

Goedenavond, Mijn dochter woont bij mij, ze wordt in september 18, tot op heden heb ik alle kosten voor haar voor mijn rekening genomen, tevens toegezegd nadat ze aan mij is toegewezen die de rechter. Kan ik nu verlangen van mijn ex dat ze bijdraagt in kosten nadat ze 18 is? Of moet dit in draagkracht via een nieuwe alimentatie berekening? Alvast bedankt voor het eventuele antwoord

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jul 2020

  Beste Ronald, hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl: Als ouders zijn en blijven jullie allebei op financieel vlak verantwoordelijk voor jullie dochter tot zij 21 jaar oud is. Als zij bij jou woont, draag jij eigenlijk automatisch jouw steentje bij. De ex heeft geen kosten en zal dus een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Hebben jullie al een alimentatiebedrag afgesproken en wordt dit nu aan jou overgemaakt, dan mag de ex dit straks rechtstreeks aan de dochter overmaken. Zijn er nog geen afspraken gemaakt over de alimentatie, dan is het aan de dochter om dit met moeder te gaan regelen. Omdat zij 18 is, ben jij hier geen partij meer in. Lukt het haar niet om onderling afspraken te maken met haar moeder, dan kan de alimentatie geregeld worden via een advocaat en de rechter. Heb je hier verdere vragen over of wil jouw dochter hulp bij het regelen van de alimentatie, dan mag je altijd even contact opnemen voor gratis advies. https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html

m - 14 jul 2020

vraagje ik heb een uitkering en de alimentatie werd daar altijd van ingehouden nu is mijn dochter 18geweest en wil mijn ex het op haar eigen rekening storten zei woont nog thuis en studeert hoe werkt dat dan voor mij houden ze dat bedrag dan nog steeds bij mij in of hoor ik dat aangevuld te krijgen?

Linda bakker - 8 sep 2020

Zoon van 18 werkt niet (omdat hij door zijn beperking niet kan zegt hij maar dat is niet waar) hij gaat niet naar school en woont bij moeder thuis wat moet ik dan nog betalen. Hij ontvangt zorgtoeslag en naar mijn weten een wajong uitkering. ik hoor graag

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 sep 2020

  Beste Linda, hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl Je wilt graag weten of je nog alimentatie aan de 18-jarige zoon moet betalen, terwijl hij niet naar school gaat en niet werkt. Dit is een lastige kwestie. In principe zou je kunnen zeggen dat een 18-jarige die niet naar school gaat in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, maar in dit geval ligt dat iets moeilijker. Het feit dat hij een Wajong uitkering krijgt geeft wel aan dat dit geen gewone situatie is. Misschien is het slim om eens met hem om tafel te gaan. Bekijk samen wat erin komt en wat eruit gaat. Misschien kunnen jullie zo samen een ander bedrag bepalen. Het staat jullie vrij om samen nieuwe afspraken te maken.

Linda - 21 sep 2020

Mijn kind is 18jaar geworden in aug en haar vader betaald bijna niets. Nu weet ik dat als ze alimentatie wil aanvragen ze moet rechten tegen haar vader.dit durft ze niet Is er een andere mogelijkheid?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 sep 2020

  Hi Linda, hierbij het antwoord van Aimentatiewijzer.nl: In dit geval gaat het om jouw dochter van 18. Zij zou graag meer alimentatie willen ontvangen en jij wil graag weten op welke manier dit geregeld kan worden. Doordat jouw dochter 18 is, zal zij dit inderdaad zelf moeten graag regelen. Dit kan op twee manieren. Ten eerste in goed overleg. Het staat jouw dochter vrij om samen met haar vader om tafel te gaan en op die manier een nieuw bedrag af te spreken. Mocht dit een optie zijn en lukt het haar om een nieuwe afspraak te maken, dan is het wel belangrijk om dit even goed op papier te zetten en samen te ondertekenen. Is goed overleg geen optie omdat er bijvoorbeeld geen contact meer is tussen dochter en vader, dan kan de alimentatie alleen veranderd worden via een advocaat en de rechter. Dit betekent dus uiteindelijk dat jouw dochter dan in de rechtszaal tegenover haar vader staat. Best heftig. Toch kan het wel goed zijn om dit te doen als het nodig is. De alimentatie loopt immers nog tot zij 21 is. Doordat de dochter waarschijnlijk nog studeert, komt zij in aanmerking voor een pro-deo advocaat. Het hoeft dus niet veel te kosten. Mocht zij hier inderdaad actie op willen nemen, dan mag zij altijd even contact met ons opnemen. Wij kunnen haar eventueel in contact brengen met een goede pro-deo advocaat die haar hierbij kan helpen. Dit kan het best via: https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html. Natuurlijk kan zij met verdere vragen ook altijd bij ons terecht.

Jitse Krab - 20 nov 2020

Mijn dochter word 4 Juni 2021 21 jaar, moet ik voor die maand nog steeds alimentatie betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 nov 2020

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl Hoi Jitse, het recht op kinderalimentatie vervalt op het moment dat jouw dochter 21 wordt. Op 4 juni kun je dus stoppen met betalen. Dit betekent dat je voor de maand juni nog maar een klein deel hoeft te betalen. Natuurlijk staat het je vrij om die laatste maand gewoon het hele bedrag over te maken, maar dit ben je niet verplicht.

B - 8 dec 2020

Mijn oudste dochter, 18 is door omstandigheden bij mij komen wonen. Jongste, 16, woont nog wel bij haar moeder. Nu maakte ik voor twee kinderen all. over naar mijn ex. Zij gaf de oudste kleedgeld hiervan, rest kostgeld. Kan ik nu deel van de oudste rechtstreeks naar haar overmaken en deel kost en inwoning voor mezelf afhouden? Oudste is vooralsnog ingeschreven bij mijn ex.

Shaun - 27 dec 2020

Mijn zoon is 2 december 2020 18 geworden en woont al jaren in Belgie - co ouderschap was geen mogelijkheid omdat ze (mijn ex, haar echtgenoot en mijn zoon) in Belgie gingen wonen - en werd ook nergens bij betrokken (school / beslissingen / ouderavonden etc) in welke mate ben ik verplicht de alimentatie door te betalen tot zijn 21e? (hij heeft bij mijn weten nog steeds een NL paspoort)

Fien - 15 feb 2021

Ik ben zo'n 10 jaar geleden gescheiden. Mijn zoon van 20 woont bij zijn vader en diens vrouw, mijn dochter, die morgen 18 wordt en op het MBO zit, woont bij mij. Ik heb een laag inkomen en ben overspannen, en kan nu niet meer gaan werken. In het verleden heeft er een vriend, nu ex, een half jaar bij mij in huis gewoond omdat hij dakloos raakte, mijn ex heeft toen zelf de alimentatie verlaagd tot 200, en dat heb ik zo gelaten. Vanwege het stoppen van toeslagen heb ik de vader van mijn dochter gevraagd de alimentatie te verhogen of in ieder geval ouderlijke bijdrage te gaan betalen, wat hij volgens mij van DUO zou moeten doen. Mijn dochter kan mij dan kostgeld gaan betalen. Hij gaf als reactie de 200 aan alimentatie te blijven betalen en verder eenmalig een bedrag van bijna 3000 Euro. Wat de helft is van een soort spaarpot die wel ooit afgesloten hadden toen de kinderen geboren waren. Hoe ga ik hier mee om? Ik heb op dit moment geen groot bedrag nodig, En mag hij wel onderhoudsplicht voor de komende 3 jaar 'afkopen'?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 16 feb 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Ik ben bang dat jij hier helaas weinig mee kan. Nu jouw dochter 18 wordt (gefeliciteerd alvast) is zij de enige die afspraken met haar vader kan maken over de alimentatie. Zij zal dit dus op zich moeten nemen. Wil hij dit niet vrijwillig, dan zou zij naar de rechter kunnen stappen om een verhoging te vragen, maar dit is voor een kind natuurlijk een hele grote stap. Wat jij vervolgens zelf met haar afspreekt is aan jullie. Lastig, maar het is niet anders…

Ed - 16 feb 2021

Mijn zoon is 17, doet een bbl opleiding. Dus 4 dagen betaald werken (meer als het minimum jeugdloon) en 1 dag naar school, er word een 36 urige werkweek betaald. Daarbij werkt hij ook nog eens savonds en om het weekend. Hij woont nog thuis dus Hij kan zichzelf dus onderhouden met dat inkomen! Ben ik dan nog steeds alimentatieplichtig?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 feb 2021

  Zolang jou zoon nog geen 18 is blijft de alimentatie zoals hij is. De inkomsten van jouw zoon zijn dan extra en hebben hier geen invloed op. Op het moment dat hij 18 wordt verandert dat. Vanaf dat moment is het zo dat de alimentatie wellicht niet meer nodig is als hij een inkomen heeft op bijstandsniveau (rond de 1100 euro netto per maand). Is dit het geval dan kunnen jullie samen afspreken dat je de alimentatie stopzet of dat je bijvoorbeeld voorstelt om nog een kleine bijdrage te leveren. Wil hij hier niet aan meewerken, dan is het niet slim om de alimentatie zomaar stop te zetten. De zoon kan dan namelijk gaan vorderen. Het is dan wel mogelijk om de alimentatie stop te zetten via een advocaat en de rechter. Heb je hier hulp bij nodig, dan mag je altijd even contact opnemen. https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html Succes!

Lucien - 19 feb 2021

Mijn kleindochter woont bij ons onder pleegzorg en is nu 18 jaar en studeert verder in de hoge school en dit op kot. Alle kosten worden door ons gedragen en via de studietoelage. De wettelijke vader moest sedert 2004 alimentatie betalen aan de moeder en dit met een overeenkomst tussen de advocaten met vermelding geen herziening op 6 en 12 jaar. De moeder heeft geen bestaansmiddelen. De vader zegt dat hij vanaf 18jaar niet meer moet betalen wat dus zeker niet zo is maar de vraag is nu of mijn kleindochter nog een voldoende hoog bedrag zal kunnen bekomen via de rechter aangezien ze over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Er staat ook vermeld dat hij de de helft van de buitengewone schoolkosten moet betalen. Moet hij dan de helft van het kot betalen? Het zou de bedoeling zijn om dit bedrag voorlopig te sparen voor onvoorziene kosten of voor later zodat ze toch iets heeft om te starten. Er was een overeenkomst voor 110€ in 2004 en dit moest geindexeerd worden en hij zegt dat hij dat niet wist waardoor hij 4200€ te weinig heeft betaald, maar dit kan blijkbaar maar voor 5 jaar terug herzien worden.

Toekomst - 25 feb 2021

Onze zoon wordt volgend jaar 18. Hij heeft autisme en de kans op een baan/opleiding is eigenlijk nihil. Waarschijnlijk krijgt hij vanaf 18 een wahjong uitkering. Wat betekend dit voor de alimentatie die wij aan moeder betalen? Wordt dat van de wahjong afgetrokken? Moet er een nieuwe berekening gemaakt worden? En stopt de alimentatie echt op 21 als hij een Wahjong heeft of is er een kans dat we langer door moeten betalen? Hij woont bij moeder en zal daar ook de komende jaren blijven wonen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 feb 2021

  In principe loopt de alimentatie gewoon door tot hij 21 is. Een uitkering of inkomen heeft hier alleen effect op als het bedrag dat hij ontvangt op bijstandsniveau ligt (rond de 1100 euro per maand). Ligt het hier onder, dan verandert dat niets aan de alimentatie. Natuurlijk staat het jou wel vrij om met hem een andere afspraak te maken, waarbij je wel rekening houdt met de inkomsten die hij heeft. Wordt hij 21 dan stopt de alimentatie. Of het moet zo zijn dat jullie destijds in het convenant hebben afgesproken dat er langer wordt doorbetaald. In dat geval moet dat worden aangehouden.

Vader - 2 apr 2021

Mijn zoon is bijna 19 en heeft down syndroom. Ik betaal maandelijks alimentatie en is geen probleem. Hij woont bij z'n moeder. Alleen zie ik hem al een jaar niet meer en heb geen financiële inzichten van hem. Ik weet toen hij van school moest(18 jaar), hij ging werken (begeleid) en een Wajong uitkering kreeg. Mijn vraag is moet ik nog betalen en hoe lang?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 apr 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl Is een kind jongmeerderjarig en heeft het een eigen inkomen op bijstandsniveau, dan is dat een reden om de alimentatie stop te zetten. Met een Wajong-uitkering zit hij inderdaad op dat niveau. U zou dus wellicht in gesprek kunnen gaan om te kijken of jullie in goed overleg de alimentatie kunnen afbouwen of stopzetten. Wil hij hier niet aan meewerken, dan kan dit alleen geregeld worden via een advocaat. De vraag is wel even hoe rechters hier in deze situatie mee om gaan. Hij heeft natuurlijk een heel ander toekomstperspectief dan anderen. Het kan best zijn dat dit voor rechters een reden is om de alimentatie door te laten lopen tot hij 21 is. Mocht u hierover contact willen met een van onze advocaten, dan is dit altijd mogelijk.

Mirana - 6 apr 2021

Mijn dochter wordt 18 en gaat dan ook bijna direct studeren. Ik ontvang nu altijd de kinderalimentatie. Straks krijgt ze een ouderlijke bijdrage voor haar studiekosten van ons beide. Niet veel, maar het afgesproken bedrag is de wel iets boven het alimentatiebedrag. Komen de kosten van de alimentatie daar dan bovenop? Of moeten we het eerlijk verdelen ondanks dat haar vader een stuk meer verdiend dan ik. Of kan haar vader dat zelf bepalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 apr 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer:ligt er even aan wat jullie precies hebben afgesproken. Staat er alleen een afspraak over de alimentatie op papier, dan ontvangt jouw dochter de kinderalimentatie van haar vader vanaf haar 18e rechtstreeks op haar eigen rekening. Mocht vader nog iets bij willen dragen wat betreft studiekosten, dan kan dat maar dat is niet verplicht. Hebben jullie een aparte afspraak gemaakt over de studiekosten, dan komt deze bijdrage bij de alimentatie op. Dit is dus alleen het geval als jullie hier echt een afspraak over op papier hebben staan. Is dit niet het geval, dan hoeft vader hier niet verplicht aan bij te dragen en vallen de studiekosten onder de alimentatie.

Stiefmoeder - 15 apr 2021

Mijn vriend betaald kinderalimentatie voor zijn dochter die bijna gaat studeren. Zijn ex vriendin heeft minder gelegenheid om mee te betalen aan de studie van dochterlief. Ik heb aan mijn vriend voorgesteld dat ik ook een gedeelte van de studiekosten op mij kan nemen aangezien ik een goede band heb met zijn dochter. Natuurlijk blijft mijn vriend kinderalimentatie betalen naast de studiekosten die wij op ons nemen. Het idee is om direct de rekening van school, boeken en laptop te betalen zodat het zeker aan deze zaken wordt besteed. Mag dat? Of horen studiekosten perse te worden overgemaakt aan het studerend kind? Wij zijn namelijk bang dat moeder het geld wil hebben om andere dingen te doen dan de studie van haar dochter te bekostigen. Mijn tweede vraag gaat over het stellen van voorwaarden m.b.t. bijdragen aan studiekosten. Stel je voor dat zijn dochter op haar 19e opeens de brui geeft aan studeren; moeten wij dan maar blijven betalen? Of dat ze de ene na de andere nieuwe studie wil starten zonder ooit iets af te ronden, moeten wij dan maar blijven betalen tot haar 21e? En wat als ze, na een studie succesvol te hebben afgerond, op haar 20e nog met een nieuwe studie wil beginnen; moeten wij die dan financieren totdat ze deze heeft afgemaakt op haar 24e? Ik heb het idee dat ik wel bepaalde eisen mag stellen aan het bijdragen aan de studie aangezien ik stiefmoeder ben (niet eens officieel, want niet getrouwd) en mijn vriend daar minder eisen aan mag stellen. Ik hoor graag van u of dit klopt. Alvast bedankt.

  nikkie - 16 apr 2021

  Ik laat een inhoudelijke reactie voor wat betreft regelingen kosten studerend kind verder over aan Nieuwe stap maar wilde toch reageren op je post. Ik mis in je verhaal het vertrouwen richting deze dochter. Je zegt wel een goede band met haar te hebben maar ook haar vertrouw je niet helemaal hoe zij met geld zal omgaan als studiegeld naar dochter word overgemaakt. Lijkt me totaal geen goede start voor jullie allemaal om het buiten de officiele weg te regelen. Wie leert deze dochter hoe met geld om te gaan, haar eigen inkomsten en uitgaven te gaan beheren? Hoe moet zij met jou instelling om alles maar dicht te timmeren ooit op eigen benen gaan staan?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 16 apr 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Of jullie verplicht te zijn om mee te betalen aan de studie van de stiefdochter hangt af van de afspraken die destijds op papier zijn gezet. Staan hier de studiekosten inderdaad apart in vernoemd, dan hebben jullie op dit gebied inderdaad een verplichting. Zo niet, dan is het puur een vrijwillige bijdrage. Mocht er inderdaad sprake van zijn dat zij de ene na de andere studie doet, dan kan je deze bijdrage stoppen wanneer je wilt. Sowieso heb jij als “stiefmoeder” op dit vlak geen enkele verplichting. Jouw bijdrage is dus altijd vrijwillig en mooi meegenomen. Dit zorgt er ook voor dat jij zelf bepaalt op welke manier je dit geld wil gebruiken. Ik denk inderdaad dat het slim is om de schoolrekeningen gewoon rechtstreeks te betalen. Hiermee voorkom je discussies over dit onderwerp. De kinderalimentatie an sich moet wel rechtstreeks naar het kind worden overgemaakt. Wat studiekosten betreft heb je een verplichting tot het kind 21 is (tenminste als hier officieel afspraken over op papier staan). Hetzelfde geldt voor de kinderalimentatie. Mocht de dochter echter stoppen met studeren en gaan werken, dan kan zij in haar eigen levensonderhoud voorzien en is dit een goede reden om de alimentatie stop te zetten. Doe dit altijd in overleg met de dochter of via de rechter. Succes ermee!

nikkie - 16 apr 2021

Met dichttimmeren bedoel ik dat je het nu vanuit angst en wantrouwen richting deze dochter wil doen. Hoe helpend is dat voor deze dochter?

mark - 11 mei 2021

Beste, Mijn zoon van 18 woont sinds jan 2021 op zichzelf en is recentelijk gestopt met school. Werkt her en der en probeert wel een vaste baan te vinden. Hoe kom ik erachter wat ik/of ik nog moet (bij) betalen, en of ik nog moet betalen. Ik lees veel over minimum jeugdloon. Moet er bij elke nieuwe baan dan bekeken worden wat het minimum jeugdloon dan is. hoor graag Uw reactie

Gerda - 25 mei 2021

Januari 2022 wordt ik 18. Stort mijn vader het bedrag in het vervolg naar mij ipv naar mijn moeder? Behalve als ik aangeef dat hij het aan mijn moeder moet blijven overmaken. Dit heb ik goed begrepen toch? ---------------- Als ik het allemaal goed lees, loopt de alimentatie die de rechter heeft bepaald gewoon door. Of MOET IK een nieuwe berekening laten maken? Kan mijn vader een nieuwe berekening vragen? Moet ik daar dan mee instemmen? Moeten er dan 1, 2 of mss wel 3 berekeningen worden gemaakt? Wat ik bedoel is: 1) nieuwe berekening tussen mijn ouders OF 2) 1 tussen mijn moeder en mij en 1 tussen mijn vader en mij OF mss wel 3 een combi van 1 en 2??? Het is mij niet helemaal duidelijk. omdat ook rekening wordt gehouden met het eventuele inkomen van het kind (las ik ergens). -------------------------------- Ik krijg vanaf mijn 18e alleen een bijdrage van DUO. IVM Corona hebben mijn moeder en ik afgesproken even geen bijbaantje te zoeken. Volgend jaar ga ik eerst een half jaar in het buitenland stage lopen. Heeft dat nog gevolgen voor de alimentatie? --------------------------------- Er ligt nu een alimentatie berekening tussen mijn ouders. Wat als ik uit huis ga. (zoals ook voor mijn stage)? Hoe weet ik of en wat mijn moeder kan bijdragen? Mijn vader vind dat ik mijn moeder moet vragen om ook een bijdrage op mijn rekening te storten. Zolang ik thuis woon, vind ik dat niet redelijk. Ik woon immers bij haar, dat kost haar ook geld. Dan wil hij ook niet meer betalen. Hij vind dat er een nieuwe berekening MOET komen. Ik heb geen zin in strijd en rechtbank gedoe. ------------------------------- Van de alimentatie moest mijn moeder alles betalen. Kan ik mijn ouders vragen om een tussentijdse / eenmalige bijdrage te leveren voor extra kosten voor school? Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar voor boeken of laptop etc? Alvast bedankt. Hoop dat u me verder kunt helpen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 mei 2021

  Vanaf het moment dat jij 18 wordt, is het inderdaad de bedoeling dat jouw vader de alimentatie rechtstreeks naar jou overmaakt. Natuurlijk staat het je vrij om hier andere afspraken over te maken. In principe blijft het bedrag gewoon hetzelfde, maar het staat jou ook vrij om nieuwe afspraken te maken met jouw vader. Mocht het zo zijn dat zijn inkomen de afgelopen jaren bijvoorbeeld is gestegen of er andere belangrijke wijzigingen zijn geweest en heeft jouw moeder hier nooit actie op ondernomen, dan zou je kunnen voorstellen om de alimentatie eens opnieuw te laten berekenen. Dit kan in goed overleg (wij kunnen eventueel een herberekening maken: https://www.alimentatiewijzer.nl/complete-herberekening-alimentatie.html ) of anders met een advocaat (https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html) . Heeft jouw vader het idee dat het bedrag dat hij betaalt niet meer klopt, dan kan hij dit ook aankaarten. Het is eigenlijk altijd wel verstandig om hier aan mee te werken. Twijfel je over het uiteindelijke bedrag, ga dan niet zomaar akkoord en leg jouw situatie gerust even vrijblijvend voor aan onze juridische medewerkers. Als er een nieuwe berekening wordt gemaakt, worden de gegevens van jouw moeder daar ook direct in meegenomen. Er hoeft dus maar 1 berekening te worden gemaakt. Jouw eventuele inkomsten uit bijvoorbeeld een bijbaantje spelen geen rol. Een stage heeft geen gevolgen voor de alimentatie. Op het moment dat jij het huis uitgaat heeft jouw moeder geen kosten meer voor jouw verzorging. Dat betekent dus dat het wel redelijk zou zijn als zij ook een bijdrage zal doen. Hoeveel dit moet zijn kunnen jullie samen overleggen of zal blijken uit een nieuwe alimentatieberekening. Dat jouw vader van mening is dat jouw moeder ook moet bijdragen is een beetje krom. Zij heeft al de kosten voor jouw verzorging doordat je bij haar in huis woont. Dit is dus niet reeel en staat ook los van het feit dat hij wel alimentatie moet betalen. Mocht hij weigeren te betalen of eenzijdig het bedrag gaan aanpassen, dan kan je gaan vorderen. Dit mag hij namelijk niet zomaar doen. Mocht hij erop staan dat er een nieuwe berekening komt, zorg er dan voor dat dit een neutrale berekening is en niet van bijvoorbeeld zijn advocaat. Wij helpen je daar graag bij. Kijk maar even hoe het verder gaat en heb je verdere vragen, dan mag je altijd weer even contact opnemen!

Lies - 12 jun 2021

Ik word volgend jaar 18, en mijn vader zegt tegen mij dat hij dan de alimentatie aan mij gaat betalen, maar ik mag dit van hem niet aan mijn moeder vertellen. Ik wil eigenlijk niet dat bedrag van hem ontvangen en liever dat mijn moeder het krijgt omdat mijn moeder het heel krap heeft, en mijn vader heel breed. Ik vind dit niet eerlijk naar mijn moeder toe maar ik kan het hier niet met hem over hebben, want hij reageert een beetje opgefokt in geld situaties. Wat moet ik doen?

Rene - 18 dec 2021

Mijn kind ( die ik mijn hele leven nog nooit gezien heb) komt door de oplichting van de moeder is 18 jaar ik kreeg even te horen dat ik 500 euro moet gaan betalen voor levens onderhoud hij zit aan drugs werkt niet en meerdere malen met Justitie in aanraking geweest ( kortom een nietsnut) nu heb ik er een berekening op los gelaten dat als ik mijn maandelijkse kosten eraf haal ik nog 265 euro per maand over heb. Ik heb een zware baan van 10 uur daag nu is het loon omgerekend wat ik nog ontvang 0.85 eurocent per uur nu zijn er vele dwalingen in dit land maar dit is toch niet meer normaal wat heeft het nut van werken dan nog

M.H. - 20 dec 2021

Mijn zoon wordt vlg jaar 18. Zijn vader betaald iedere maand alimentatie. Ik betaal de kosten zoals muzieklessen, kleding, sportclub etc. Dit betaal ik vanuit het kindgebondenbudget en de kinderbijslag. Op het moment dat hij 18 wordt stoppen deze toeslagen. Mag ik verwachten dat mijn ex dan mee gaat helpen in deze kosten, of moet ik in deze kosten blijven voorzien zolang mijn zoon nog niet werkt ivm zijn studie.

Marjo - 27 apr 2022

Mijn zoon wilt een tussenjaar is vader dan verplicht allimentatie te betalen!?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 apr 2022

  het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: Als het tijdelijk is en duidelijk is wanneer hij terugkomt dan zal de alimentatie doorlopen. Als zoon in die tussentijds geld gaat verdienen, ter hoogte van een bijstandsnorm, kan er in overleg bekeken worden om het alimentatiebedrag tijdelijk te verlagen. Is dit niet het geval, dan loopt het door. Het gaat erom dat de ouder financieel ondersteuning biedt.

Nadia Salai - 23 aug 2022

Nadia, alvast bedankt, k ontvang van mijn ex alimentatie voor twee jongen van 18en 15 jaar. mijn ex heeft vorig maand het bedraag naar de rekening van de zoon van 18 gestoord, (het bedraag alimentatie van twee jongens ) heb ik recht om terug te vragen , want mijn zoon woont nog altijd bij me en heeft geen inkomen , ik betaal nog steeds alle zijn levens onderhoud. graag jullie advies.

Pieter de Vries - 11 sep 2022

P.d.V.. Je kunt een bepaald bedrag aan kinderalimentatie betalen. Zeg € 400,00. Je hebt 2 kinderen in de leeftijd van 19 (dochter) en 20 (zoon) jaar. Dus voor ieder € 200,00. Nu is de zoon jarig en wordt dus 21 jaar. Heeft de dochter dan recht op € 400,00 totdat zij 21 jaar wordt?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 sep 2022

  Het antwoord van alimentatiewijzer: Hoeveel alimentatie je uiteindelijk moet betalen, hangt ook af van de behoefte van de kinderen. Is de behoefte van de jongste dochter gesteld op bijvoorbeeld 300 euro, dan zal de alimentatie daar niet bovenuit komen. Als het goed is vind je die behoefte in de berekening die destijds is gemaakt.

Debora - 5 okt 2022

Wanneer een bijna 19 jarig kind een volledige wahjong uitkering krijgt is vader dan nog verplicht om alimentatie te betalen daar bovenop? Zoon woont nog bij moeder thuis en heeft geen kosten qua levensonderhoud of school.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 okt 2022

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Pas als een jongmeerderjarige een inkomen heeft op bijstandsniveau is dat een reden om de alimentatie stop te zetten. Tot die tijd worden verdere inkomsten eigenlijk min of meer gezien als bijverdienste. In dit geval is zijn inkomen nog niet op bijstandsniveau. Dit betekent dat je hier juridisch gezien niets mee kan. Neemt natuurlijk niet weg dat je met elkaar om tafel kunt gaan zitten om nieuwe afspraken te maken en in overleg te bekijken wat hij nog nodig heeft. Komen jullie tot afspraken, zet dit dan wel altijd op papier. Zo kunnen hier geen discussies meer over ontstaan. Succes!

Robert - 7 dec 2022

Ik vind het jammer dat het DUO geen bedragen per ouder meer aangeeft. Bij ons is er helaas geen openheid van zaken en moeder doet alsof ze niets kan betalen en daarintegen wordt er van mij verwacht dat ik het gehele aanvullende beurs betaal (wat ik dus ook doe omwille de studie/situatie van mijn kind) Kind (volgend jaar 21) woont zelfstandig in een mijns inziens te dure woning want krijgt door de hoge huur onder de 23 ook geen huursubsidie. Nu wordt mijn andere kind volgend jaar 18 en doet sinds dit jaar een bll opleiding en volgens zeggen met een "dik"(helaas ook geen openheid) salaris... Hoe nu verder met de de betaling van de alimentatie / bijdrage studiekosten ?

Tinus - 8 dec 2022

Op het moment dat het kind 18 jaar, blijft dan het alimentatiebedrag gelijk ? Omdat het kgb nu wegvalt bij ex, ziet deze dit als een reden om de alimentatie opnieuw te berekenen omdat er verlies aan inkomsten is en zij minder kan bijdragen. Oftewel ik als alimentatieplichtige wordt dan geacht meer alimentatie te betalen. Ik vind dat niet rechtvaardig. Graag uw oordeel.

Marieke - 23 feb 2023

Ik lees hier dat wanneer je kind 18 is je zelf met je kind mag overleggen als je de alimentatie wil wijzigen. Aan de andere kant lees is dat je tot 21 verplicht bent te betalen. Hoe zit dit precies?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 feb 2023

  Het klopt dat je met je 18-jarig kind mag overleggen als je de alimentatie wil wijzigen. De wet zegt dat een jongmeerderjarig kind hier zelf over mag beslissen. Heb jij redenen om de kinderalimentatie te verlagen of te stoppen, dan mag je dit dus met betreffend kind overleggen. Als kind hier akkoord voor geeft, mag je de kinderalimentatie wijzigen. Wijzigen zonder overleg, mag niet. Ook mag je als alimentatiebetaler vanaf het 18e levensjaar van een kind, het geld op eigen rekening storten. Wel blijft de kinderalimentatie bestaan tot de leeftijd van 21 jaar. We noemen dit onderhoudsplicht. Dus eigenlijk verandert er niets in de kinderalimentatie tot en met 21 jaar, tenzij je in goed overleg hier andere afspraken over maakt. Wat zijn eventuele redenen om alimentatie te wijzigen bij jongmeerderjarige kinderen? - Als het kind stopt met school en fulltime gaat werken. Kind kan zich dan zelf onderhouden. Hierdoor komt de onderhoudsplicht te vervallen. - De alimentatiebetaler geeft aan dat de draagkracht minder is geworden. Er zal een herberekening moeten komen welke aantoont dat er minder alimentatie betaalt kan worden. - Gaat het jongmeerderjarige kind op kamers? Dan heeft de ex vanaf dat moment ook een onderhoudsplicht. Het kind zal dit zelf moeten overleggen met de andere ouder. Ik hoop je hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Lees gerust dit stuk op onze website eens: https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-jongmeerderjarigen.html Mocht je of je kind hulp nodig hebben bij het maken van een herberekening? Neem dan gerust eens contact met ons op. Onze juridisch medewerkers staan graag voor je klaar om je te helpen met jouw situatie! We zijn op werkdagen bereikbaar van 09:00 uur tot 17:15 uur op het telefoonnummer 055-5395655.

Johan - 11 mrt 2023

Dua als ik het goed begrijp: Al zie ik mijn kinderen niet moet ik tot hun 21e betalen. Ook al werkt mijn 19 jarige zoon als schilder, moet ik dat met een geldgierige ex bespreken. En als ze niet meewerkt moetik een dure procedure starten tegen een Ex en een pro-deo advocaat. Ze werkt niet eens mee dat ik de kinderen vanaf hun 18e het geld kan overmaken.

Martijn - 11 apr 2023

Kind is 20 geworden en heeft eigen trimsalon voor 3 a 4 dagen per week. Moet ik dan nog Alimentatie betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 apr 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: In bovenstaande situatie is het handig om te weten wat het kind precies verdient. Als het kind met de inkomsten die het kind verdient, zichzelf kan onderhouden, dan kan de alimentatie wijzigen (of misschien stoppen). Wanneer kan het kind zichzelf onderhouden? Wij houden daar het minimum loon aan (bijstandsnorm). Gemiddeld gezien; als het kind 1000 euro in de maand verdient, kan het zichzelf onderhouden.  Je mag met kind zelf overleggen. De ex-partner heeft hier geen invloed op. Je kunt dus samen overleggen wat het kind verdient en aan de hand daarvan aanpassingen doen. Wil het kind niet meewerken in deze situatie, dan is het wellicht verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Maar, je moet dan wel in je achterhoofd houden dat de alimentatie in principe stopt als het kind 21 wordt, dus kosten-batenplaatje is dan iets om te overwegen. Mijn advies is in ieder geval om nooit zomaar te stoppen of te verlagen. Het is aannemelijk dat het kind zichzelf kan onderhouden met 3 à 4 dagen werken in de week.  Ga in overleg of het kind er voor open staat om minder te betalen, of wel te stoppen. Samen kunnen jullie een herberekening maken. Wij kunnen je daarbij helpen.  Is het duidelijk dat het kind rond de 1000 euro verdient en zich zelf kan onderhouden, dan kun je stoppen met betalen (na overleg).

Jeroen - 1 mei 2023

Hallo, mijn kind woont op zichzelf samen met haar vriend ik betaal altijd gewoon haar alimentatie. Maar vraag me af mijn ex betaald niks nu ze haar eigen huisje heeft en ik wel gewoon de alimentatie klopt dat of moeten deze kosten door de ouders verdeeld worden als ze bij geen van de ouders meer thuis woont.

Daan - 1 mei 2023

goedemorgen. Mijn zoon wordt op 10 mei 18 jaar. Ik heb laatst met hem een hapje gegeten (kom niet meer zoveel bij ons) en met hem over alimentatie gesproken. We hebben samen besproken dat het bedrag op 75 euro per maand komt. Hij heeft een eigen baantje. Opleiding wordt helemaal betaald. Nu is zijn moeder het daar niet mee eens en dwingt me om het volledige bedrag aan hem over te blijven maken. Wat zijn mijn rechten hierin?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 mei 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Wat fijn dat je in goed overleg dit gesprek hebt kunnen hebben met je zoon. Het is een zaak tussen jou en zoon. Moeder heeft er vanaf de leeftijd van 18 jaar niets meer over te zeggen. Dus als jij met hem in goed overleg dit bedrag kunt afspreken, mag je dit overmaken naar zijn eigen rekening. Het is verstandig om dit op papier te zetten, maar niet verplicht. Zolang jullie met elkaar overeenkomen, is het goed. Moeder kan invloed hebben op zoon waardoor hij misschien van gedachten zal veranderen, vandaar dat het verstandig is om het op papier te zetten. Mochten jullie hier niet uitkomen, dan is er een mogelijkheid voor zoon om alsnog een ander bedrag met je af te spreken of een advocaat in de arm te nemen. Maar voor nu zou ik zeggen, je hebt goed overleg gehad en de 75 euro afgesproken. Juridisch gezien, even los van het goede overleg: Een alimentatieplichtige mag pas het bedrag verlagen of stoppen wanneer de jongmeerderjarige zichzelf in onderhoud kan voorzien. Wij houden de bijstandsnorm hierbij aan. Ik weet niet wat je zoon verdient met zijn bijbaan, maar als hij gemiddeld rond de 1000 euro verdient zou het pas betekenen dat het bedrag nar beneden kan/gestopt mag worden, anders betaal je gewoon nog het bedrag dat is afgesproken. Ik hoop dat jullie er samen uitkomen. Mochten we wat kunnen betekenen voor jullie dan horen wij dat graag. We kunnen helpen met een herberekening maken.

Nikkie - 5 mei 2023

Zou het niet veel slimmer zijn dat ( in dit geval vader) eerst zou gaan uitzoeken hoe eea juridisch in elkaar steekt om bedrag te verlagen? Als blijkt dat vader in dit geval juridisch niet mag verlagen zit kind (ook al is die 18) alsnog tussen ouders in, is dan accoord gegaan met vader over iets wat juridisch dan niet zou kloppen. Als vader niet weet wat zijn rechten zijn hoe moet een kind van 18 dat dan weten? Wie wijst het kind op zijn/haar rechten over verlagen van alimentatie? De vader of de moeder of moet kind zelf maar uitzoeken?

Han - 3 jun 2023

Beste, Mijn dochter die 100% bij mij woont wordt in oktober 18 jaar. Nu wil haar moeder de alimentatie verder met haar regelen. Ik begrijp dat mijn dochter alleen ontvangstgerechtigd is en in principe niet de hoogte van het bedrag met haar moeder mag regelen (die een ongehoord lager bedrag wil betalen). Dit zou impliceren dat zij intermediair wordt tussen haar ouders als er "kostgeld" afgedragen moet worden. Dat lijkt mij voor mijn dochter ongewenst (geeft spanningen; haar moeder wil ten koste van haar dochter bezuinigen en het ziet er naar uit dat ik het meerendeel nu moet dragen - haar moeder wil geen contact met mij). Wat is nu juist ? Dank!!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 jun 2023

  het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Laat ik voorop stellen dat een jongmeerderjarige vanaf de leeftijd van 18 jaar zelf mag overleggen met de alimentatieplichtige hoe hoog het bedrag is. Maar het bedrag verandert in principe niet. Geeft jouw dochter goedkeuring aan moeder om minder te betalen, dan is dat aan dochter deze beslissing te nemen. Zij mag daar zelf voor kiezen. Ik kan vanuit deze mail niet zien wat jullie afspraak is met betrekking tot kostgeld. Dat is een afspraak tussen moeder-dochter en vader-dochter. Als je denkt dat dochter hier de dupe van wordt, dan adviseer ik je om haar duidelijk te maken dat zij het voor het zeggen heeft in deze. Dochter kan er ook gewoon voor kiezen om het bedrag aan kinderalimentatie te laten staan voor wat het is. Als moeder vindt dat het bedrag minder moet zijn en een herberekening wil, dan kan moeder juridische stappen zetten. Ook omdat moeder geen contact wil met jou, is het een zaak tussen moeder en dochter. Dus of dochter of moeder moet hier stappen in zetten als ze er niet samen uit komen. Is dit duidelijk genoeg aan informatie? Mocht je meer vragen hebben, neem dan gerust eens telefonisch contact met ons op. Je kunt ons bereiken iedere werkdag van 9.00-17.15 uur op 055-5395650

Kopzorgen - 22 jul 2023

Hallo, Vraag: kind wordt 18 jaar. Vader betaalde minimaal door schulden 25 euro pm, maar is binnenkort van schulden af. Vader en moeder hebben geen contact met elkaar. Kind is loyaal aan beide ouders. Vader is nu met zijn nieuwe financiële situatie in staat meer te betalen voor zijn kind, maar kind zal daar nooit zelf werk van maken. Kind woont bij moeder en studeert met wel een bijbaantje, maar niet toereikend voor eigen onderhoud. Studie is duur en moeder kon het onderhoud dragen, maar na 18de jaar kind vallen kinderbijslag en toeslagen weg. Kan moeder namens het kind de alimentatie opnieuw laten berekenen? Mvg,

  Kopzorgen - 1 sep 2023

  Goedendag, Is er iemand die mijn vraag kan beantwoorden? Mvg,

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 sep 2023

  Ik zal de vraag doorsturen en het zal volgende week beantwoord worden.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 5 sep 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Om de directe vraag te beantwoorden moet ik je helaas teleurstellen. Dit heeft er mee te maken dat de zaak echt tussen kind en ouder ligt. Dus voor zowel jouw kant, als voor betalende partij. Als moeder zijnde kun je helaas niets aan de betalende partij doen, kind moet daar echt zelf stappen voor nemen omdat kind 18 wordt. Als moeder zijnde heb je vanaf 18 jaar wellicht een ouderlijke bijdrage die je moet betalen aan het kind. Áls kind dat eist, dan heb je wel reden om te vermelden dat doordat de kinderbijslag en de toeslagen wegvallen je minder draagkracht hebt. Dat is dan wel reden voor een herberekening. Maar ik lees dat kind loyaal is aan beide ouders, dus ik verwacht niet dat kind hier om zal vragen. Ik hoop hierbij je vraag te hebben beantwoord. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Bentvelzen Charles - 11 nov 2023

Onze zoon is al ruim 3 jaar uit huis geplaatst en heeft moeder hem altijd bij haar ingeschreven laten staan zodat haar uitkering en de kinderalimentatie betaald bleven, waar ik tegen was maar geen poot had om op te staan om te stoppen met kinderalimentatie. Nu word onze zoon bijna 18 en word er een Wahjong uitkering aangevraagd. Moet ik dan nog steeds kinderalimentatie betalen en zo ja aan wie?

Jacco - 7 apr 2024

Mijn kind van 18 gaat een half jaar weg voor stage met een boot daardoor heeft mijn ex geen kosten voor haar moet ik de kinder alimentatie door blijven betalen

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 apr 2024

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Wat leuk dat je dochter een toffe ervaring aan gaat op haar stage. Zij is tijdelijk niet in de woning van de ex, en omdat het tijdelijk is behoor je de alimentatie door te betalen. Omdat dochter 18 jaar is, mag je zelf met haar overleggen. Met dochter kun je in overleg kijken of zij het oké vindt om het bedrag te minderen (of te stoppen) voor de tijd dat ze weg is. Maar wilt dochter niet overeenstemmen, dan behoor je door te betalen.

Oscar - 18 apr 2024

Mijn dochter is net 18 jaar geworden. Ze is doordeweeks bij mij, maar soms ook de weekenden, dus meer dan 70% van de tijd bij mij. Vanwege opgelopen trauma heeft ze therapie, en gaat ze niet naar school. Ze werkt niet, wil liever ook niet werken, dat begrijp ik. Ze wil graag de kinderalimentatie die heel hoog is, en dat begrijp ik ook. Moet ik de kinderalimentatie maar gewoon aan haar geven, het voelt niet correct?

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ 7 = vijftien
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.