Menu

Kinderalimentatie voor kind van 18 jaar

79 reacties
kinderalimentatie 18 jaar

Als je 18 jaar wordt, ben je officieel volwassen. Vanaf 18 jaar mag je stemmen, zelfstandig autorijden, maar je wordt ook zelf financieel verantwoordelijk. Als ouder ben je dan ook niet meer financieel verantwoordelijk voor jouw kind. Zo hoef je bijvoorbeeld geen toestemming meer te geven als je kind een abonnement wil afsluiten. Als ouder blijf je echter wel onderhoudsplichtig totdat jouw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp.

Kinderalimentatie en 18 jaar

Ondanks dat een kind bij de leeftijd van 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk wordt, stopt de kinderalimentatie niet automatisch. Kinderalimentatie stopt pas als het kind 21 jaar wordt. Het is mogelijk dat de alimentatie voor deze leeftijd stopt, namelijk als het kind financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft.

Ontvangstgerechtigd

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is het kind voor de alimentatie ontvangstgerechtigd. Dit houdt in dat de alimentatie direct naar het kind overgemaakt kan worden. Zorg dat dit van tevoren goed is afgesproken en dat het rekeningnummer van het kind bekend is bij de alimentatieplichtige.

Hoogte van de alimentatie wijzigen

Wanneer een 18-jarig kind nog niet financieel zelfstandig is, kan het zo zijn dat het wel deels in staat is om zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. Hier is sprake van als het kind een bijbaantje heeft en hiermee dus een deel van zijn eigen levensonderhoud kan bekostigen. In deze situatie ben je als ouder wel nog verplicht alimentatie te betalen. De inkomsten van het kind kunnen echter van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. Wanneer het kind zelf inkomsten heeft, wordt de behoefte namelijk lager. Hierdoor zou de alimentatie dus verlaagd kunnen worden.

Wil je als ouder de kinderalimentatie wijzigen, dan kun je dat met je eigen kind bespreken. Jouw kind mag hier namelijk zelf over beslissen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wil je de kinderalimentatie verlagen, maar kom je hier niet uit met je kind? Dan is het mogelijk om een verlaging aan te vragen bij de rechter. Houd er wel rekening mee dat jouw kind in een gerechtelijke procedure over alimentatie als zelfstandige partij optreedt.

 Jouw kind wordt 21 jaar

Volgens de wet zijn ouders dus verplicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van hun kind zolang deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De plicht tot het betalen van kinderalimentatie vervalt in principe dan ook als een kind 21 jaar is geworden. Een kind van 21 jaar of ouder wordt, ook als het student is, in staat geacht zelf door werk in het eigen levensonderhoud te voorzien. In enkele gevallen kan de alimentatie na een leeftijd van 21 jaar doorlopen. Het kind zal dan wel zelf moeten aantonen dat het zelf niet in het levensonderhoud kan voorzien.

auteur: Lenn Houbiers

REACTIES

Zarshenas - 15 jan 2019

Ik Ben verplicht aan betalen almitatie aan mijn zoon hij is agelopend jaar April 21 jaar geworden maar het is nog deurwarden will door betalen dat heb ik ook brief gekrijche van onderwijz minstrie dat studies finasiering aan geveracht moest ik Dan almitatie door betalen

  Erica - 22 apr 2020

  Mijn zoon word over 2 weken 18 jaar, is met een opleiding bezig en volgt een BBL opleiding. Heeft hij dan nog recht op kinderalimentatie.?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 apr 2020

  Beste Erica, in principe wel tot zijn 21ste, tenzij hij voor die tijd financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Eigen inkomsten kunnen wel in mindering worden gebracht. Misschien is het in jullie situatie verstandig de kinderalimentatie even opnieuw te laten berekenen (dat kan bijvoorbeeld bij de Alimentatiespecialist vanaf € 49).

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 17 jan 2019

Beste Zarshenas, dit is het antwoord van de Alimentatiespecialist: Na het bereiken van het 21e levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn echter uitzonderingen; Voorbeeld 1 Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten. Voorbeeld 2 Indien een (stief(kind) na 21e jaar onvoldoende eigen middelen heeft om te voorzien in het eigen levensonderhoud en deze ook in redelijkheid niet kan verwerven loopt de onderhoudsverplichting door. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage wordt onder meer rekening gehouden met ontvangen studiefinanciering.

A Roest - 2 jul 2019

Vraagje, ben je verplicht om de alimentatie op de rekening van het kind te storten als het 18 is of mag het ook op de rekening van de ouder gestort worden

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 jul 2019

  Het mag ook op rekening van de andere ouder worden gestort als het kind daar nog woont, of als daar met kind en andere ouder een afspraak over is gemaakt.

A jong - 23 jul 2019

Mijn kind is het huis uit en net 21, ben je dan nog verplicht in het onderhoud. Ze werkt wel

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 24 jul 2019

  Vanaf het 21e tot het kind 25 jaar wordt, wordt de kinderalimentatie voortgezet op basis van studieresultaten en alleen voldaan zolang het kind studeert of een beroepsopleiding volgt. Indien het kind eigen inkomen heeft of wanneer de studieresultaten te wensen overlaten, heeft de alimentatieplichtige het recht de alimentatiebetalingen te stoppen. Zie ook deze blog.

Joanna - 18 aug 2019

Mijn zoon is 19 en nu wil hij een jaartje gaan werken omdat hij nog niet weet wat hij verder wil. Mag de vader dan de alimentatie intrekken?

Profielfoto van Nieuwe Stap

Nieuwe Stap - 20 aug 2019

Joanna,Volgens de wet zijn ouders dus verplicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van hun kind zolang deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Maar als je kind eerder financieel zelfstandig is, kan de alimentatie stoppen. In jouw geval kan de alimentatie dus tijdelijk stoppen. Wanneer je kind op 20 jarige leeftijd een opleiding gaat doen en geen inkomsten heeft, herleeft de alimentatieplicht weer.

Martien - 21 aug 2019

Mijn kind is zwakbegaafd en volgt een Pro opleiding. In principe dus tot zijn 18e verjaardag (of einde schooljaar) en daarna zal hij gaan werken. Zover mij bekend zal hij geen vervolg studie kunnen doen en dus gaan werken. Er is een contactverbod van vader naar kind en moeder vermijd contact met vader. Hoe moet dit voor na zijn 18e geregeld worden? Wie is er dan in deze aan zet om de ouderbijdrage aan het kind te regelen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 aug 2019

  Beste Martien, hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Zolang geen nieuw alimentatiebedrag wordt bepaald dient de huidige alimentatieregeling -indien door de rechter bepaald- door te lopen, ook na 18e jaar, totdat het kind minimaal 21 jaar is. Is onderling de huidige regeling bepaald dan dient vanaf dat kind 18 wordt een nieuwe regeling te worden overééngekomen. Een berekening kan duidelijk maken welk bedrag vanaf 18e jaar dient te worden voldaan. De moeder kan of communiceren via derden (kennissen / instanties) met de vader, of kind kan (of moeder namens kind) een advocaat inschakelen om het nieuwe bedrag overéén te komen / af te dwingen via rechtbank.

Arthur - 5 sep 2019

Vraagje Mn kind wordt 18 en is gaan studeren. Ze woont voorlopig nog thuis (50/50) bij de ene en andere ouder. Ik betaal haar studie en studiekosten, telefoon en laptop. Kan ik dergelijke uitgaven in overleg met het kind verrekenen met de hoogte van de maandelijkse alimentatie? Of staat studie en alimentatie naast elkaar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 sep 2019

  Hoi Arthur, Bekijk onze blog over kinderalimentatie en studiekosten Daarin staat je antwoord. In overleg kun je de alimentatie van je kind ouder dan 18 betalen aan het kind zelf. Hebben jullie verder in het convenant afspraken gemaakt over de studiekosten?

Marco - 19 sep 2019

Zijn er nog drempels van wat een kind (bij)verdient voir de hoogte van de alimentatie? Heeft de situatie van het kind hier ook invloed op?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 sep 2019

  Als een kind financieel zelfstandig is of minimum jeugdloon verdient stopt de kinderalimentatie. De behoefte van een kind wordt vastgesteld op basis van het welvaartsniveau tijdens het huwelijk en is afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Ook de situatie van het kind is van invloed, van belang is of het een opleiding volgt, of het ouder is dan 25, wat de afspraken in het ouderschapsplan zijn.

Sjaan - 22 sep 2019

Vraagje, ik heb een tweeling van bijna 18 en ben gescheiden. Mijn ex betaald 200,- per kind voor levensonderhoud. Ze wonen doordeweeks altijd bij mij.. Dat vind ik inwoning, boodschappen en telefoonkosten ed. Ze krijgen van mij ook de kinderbijslag om kleding te kopen. Nu ze 18 worden vervalt dat en nu willen ze de alimentatie hebben. Maar dat is voor levensonderhoud... hoe ga ik dit oplossen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 sep 2019

  Beste Sjaan, Vaak wordt door de ouders onderling afgesproken dat de kinderalimentatie doorbetaald wordt aan de ouder waar de kinderen wonen. Mocht dat bij jullie niet het geval zijn, kun je om kostgeld vragen aan je kinderen. Jij betaalt namelijk voor hun levensonderhoud.

Jw Kuipers - 28 sep 2019

Vraagje: na vechtscheiding van 15 jaar is dochter nu 18 geworden. Zij woont bij mijn ex.. Al die tijd geen omgang met dochter kunnen hebben. Ex houdt kind bewust bij mij vandaan. Ex eist nu van mij dat ik alimentatie doorbetaal aan dochter tot haar 21ste. Mijn zoon van 19 jaar (na 10 jaar niet gezien te hebben), is nu al twee jaar geregeld bij mij. Ik betaal zijn kost en inwoning, zorgverzekering , rijbewijs, kleding en studie. Moet ik nu mijn dochter toch ook nog van geld voorzien? Mijn ex heeft toch zeker ook een verantwoordelijkheid naar haar toe? Ik betaal alles voor mijn zoon, dan kan zij voor onze dochter alles betalen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 30 sep 2019

  Beste JW, Ik heb je vraag doorgestuurd naar de alimentatiespecialist.nl. Antwoord volgt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 okt 2019

  Algemene regel; beide ouders dienen naar draagkracht bij te dragen in kosten kind tot 21e jaar; In deze zaak; dus jij aan dochter zelf (of aan de moeder indien dochter dit wenst) en de moeder aan jouw zoon (of de moeder aan jou indien zoon dit wenst)

Cindy - 3 okt 2019

Wij zitten in het laatste jaar alimentatie (tot 18 jaar) mag je ook het restbedrag in 1x overmaken dus niet maandelijks een bijdrage. Afspraak voor 18 plus gaan wij met kind zelf doen. Maar willen niet meer de maandelijkse lasten

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 7 okt 2019

  Beste Cindy, Je zal dit moeten overleggen met de andere ouder.

Arno - 8 okt 2019

Miin dochter is 18 jaar geworden en helaas door toedoen van ex, dusdanig bewerkt dat er de laatste 6 jaar totaal geen omgang / contact meer is geweest. Hierdoor weet ik niet haar huidige situatie en kan dus nooit beoordelen of ze nog recht heeft op de alimentatie . Wat zijn hiervoor de mogelijkheden en/of tips ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 okt 2019

  Beste Arno, Kijk eens naar de blog over dit onderwerp Het feit dat je geen contact hebt met je dochter ontslaat je niet van de onderhoudsplicht.

Jolanda - 11 okt 2019

Een algemene vraag. Als een ouder en kind een aangepast maandbedrag (lager dan de alimentatie) afspreken is een mondelinge afspraak dan rechtsgeldig of dient dit te worden gedocumenteerd als een soort contract.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 okt 2019

  Beste Jolanda, jouw vraag roept vooral vragen op; is het kind ouder dan 18, wat is de reden voor de verlaging (bijvoorbeeld eigen inkomsten kind), is het kind goed geïnformeerd over het recht op kinderalimentatie, is de andere ouder (als belangenbehartiger van het kind) op de hoogte? Als er een nieuwe afspraak wordt gemaakt, waarmee het meerderjarige kind, goed geïnformeerd, instemt, zou ik die afspraak zeker schriftelijk (laten) vastleggen om misverstanden in de toekomst te voorkomen. Het gaat om een aanpassing van het ouderschapsplan. Je kan, bijvoorbeeld, degene die destijds de scheiding heeft geregeld vragen om het op papier te zetten.

esmee - 29 okt 2019

ik ben 18 jarige uitwonende student, momenteel is de hoeveelheid kinderalimentatie verdeeld onder mij en mijn broer die bijna 21 is. Verandert het bedrag van mijn alimentatie als mijn broer 21 is en geen alimentatie meer ontvangt?

  William - 30 okt 2019

  Esmee, ik veronderstel dat dat afhangt van de gemaakte afspraken, maar normaal gezien wijzigt dat voor jou niet. Zelf betaalde ik voor drie kinderen alimentatie - telkens een vast, geïndexeerd bedrag plus een percentage van de bijkomende kosten - en enkele maanden geleden viel de alimentatie voor één kind weg. De alimentatie voor de overige twee kinderen bleef onveranderd, en dat lijkt mij ook logisch; het gaat hier immers niet over een 'budget' dat herverdeeld moet worden, maar over een behoefte per kind. Anderzijds, als de oorspronkelijke draagkracht te laag was om de alimentatiebehoefte van jou en jouw broer te dekken, kan de alimentatie voor jou dan herbekeken worden, maar dat is niet vanzelfsprekend en zal een bepaald initiatief vergen. Als laatste, als uw broer nog geen eigen inkomen heeft wanneer hij 21 wordt, dat kan diegene die de alimentatie betaalt er voor kiezen om verder alimentatie te betalen. Mijn oudste zoon is bijna 24 en studeert nog, ik betaal nog steeds een ruime alimentatie voor hem. Ik ben tenslotte zijn vader; no way dat ik hem financieel aan zijn lot overlaat.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 okt 2019

  Beste Esmee, William heeft helemaal gelijk! Als de oorspronkelijke draagkracht te laag was om jouw behoefte te dekken, kan het zijn dat de alimentatie voor jou omhoog kan. Dat zou je in de oude berekening moeten kunnen terugvinden. Of je kan een nieuwe berekening laten maken (kosten bij de Alimentatiespecialist € 49). Het handigst is natuurlijk om (als dat kan) te overleggen met degene die de alimentatie betaalt. Succes!

saskia - 1 nov 2019

de dochter van mijn partner wordt binnenkort 18 jaar . al enkele jaren wordt het contact tussen hem en haar geblokt door moeder op welke manier dan ook . en ook met moeder is geen enkel normaal gesprek of contact mogelijk betreft informatie , omgang enzovoort van dochter. het enigste wat mijn partner mag en moet doen is betalen voor haar levensonderhoud . wat mijn partner ook trouw maandelijks doet al ruim 10 jaar . graag zou mijn partner de onderhoudsbijdrage voor zijn dochter vanaf haar 18 de levensjaar aan haar zelf overmaken . maar aangezien er weinig tot geen informatie is van haar en van haar moeders kant blijven we wel met vragen zitten zoals welke opleiding zit ze voltijd of deeltijd ? heeft ze een bijbaantje of een volledige baan ? klopt de hoogte van het bedrag dan nog wel ? Graag zouden we zelf contact met dochter hier over willen opnemen maar dit wordt dus op alle manieren tegen gewerkt . nu zitten we te denken aan een aangetekende brief naar zijn dochter toe te sturen met de volgende opstelling zie hieronder . is dit een goed idee om te doen ? kan dit mag dit zo ? Beste …………….. , Nu je binnenkort 18 wordt heb je recht op het zelf ontvangen van de kinderalimentatie (ouder levensonderhoudsbijdrage) . Die ik alle afgelopen jaren maandelijks aan je moeder heb betaald voor jou . Graag zou ik van jou je gegevens ontvangen betreft bankrekeningnummer en naam waarop je bankrekening staat . Zodra ik de gegevens van je heb ontvangen dan zal ik dit wijzigen per eind december en zal de alimentatie bijdrage voor januari 2020 rechtstreeks naar jou overmaken eind december 2019 Graag zou ik nog een aantal dingen van je willen weten om te kunnen bepalen en laten berekenen of de hoogte van mijn ouderbijdrage aan jou nog van juiste hoogte is . • welke en wat voor opleiding je doet een volledige opleiding of werken / leren ( bol of bbl ? ) • heb je een bijbaantje of werk je volledig ? En zou je mij een emailadres van je door kunnen geven als er wijzigen of mededelingen zijn betreft dit onderwerp dat ik je persoonlijk hier over kan berichten . Met vriendelijke groet , Papa

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 nov 2019

  Beste Saskia, Hierbij het antwoord van Nellie Timmermans Beste Saskia, Ik vind het geen eenvoudige vraag die je stelt. Ik denk wel dat het mag (juridisch gezien) maar dat kun je navragen bij een jurist. Maar wat betekent dit voor deze dochter?? Ik ken haar niet, ik weet niet hoe zij zich voelt onder de huidige omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat ze het heel fijn vindt, om zelf haar geld te ontvangen en daarmee te doen wat zij wenselijk acht. Tegelijk: hoe zal haar moeder gaan reageren? Zal zij dochter onder druk gaan zetten? Weer allerlei slechte verhalen over u gaan vertellen? En hoe goed kan dochter daar tegen? Het kan zijn dat dochter goed haar weerwoord kan geven of zich hiervoor af kan sluiten. Maar hoe gevoelig is zij? En zij zit (zoals ik dat lees, misschien klopt dat niet en zijn er nog broers en zussen of zo) helemaal alleen in deze situatie, kan daar misschien met niemand over praten. Wel prima zoals je deze mededeling/vraag hebt opgesteld. Neutraal, zonder negatieve opmerkingen of insinuaties, heel knap. Maar ik durf niet zonder meer (op basis van deze gegevens) te zeggen DOEN of NIET DOEN. Maar misschien is dit voor jullie al duidelijk genoeg. Ik hoop echt dat dit (wie weet) weer aanleiding is om contact te krijgen met de dochter. Ik wens jullie veel wijsheid en sterkte toe.

Naat - 2 nov 2019

Goedemiddag, Kan de ex partner de volledige kinderalimentatie opeisen van de meerderjarige kinderen als deze kinderen dit op hun eigen rekening hebben ontvangen? Dank.

Petra - 9 dec 2019

Goedemiddag, Ik heb een vraagje. Mijn stiefzoon heeft vorig jaar mei afstand gehad van de kinderalimentatie. Hij vind dat zijn vader genoeg voor hem had gedaan en hij werkte toen fulltime. Nu hebben wij nauwelijks contact met hem, en vroeg hij vorige week via de Whatsapp, dat toen hij een uitkering wilde aanvragen (die gebeurd met behulp van de reclassering) . Dit lukte toen niet omdat er stond dat hij alimentatie gerechtigd of zoiets was. Kortom hij wil nu weer alimentatie ontvangen. Ondanks dat hij echt een potje maakt van zijn leven. Hij heeft geen enkel schooldiploma. En baantjes zegt hij zelf heel gemakkelijk op of maakt hij het te bont, zodat ze hem niet meer willen. In juni 2020 word hij 21 jaar. Dus als ik alles goed begrijp moeten wij hem tot juni alimentatie betalen toch? En de hoogte kan in samenspraak met hem. Want hij wil het eigenlijk niet hebben, maar niet wel ivm een aanvraag voor een uitkering

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 dec 2019

  Hoi Petra, Je bent onderhoudsplichtig tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Lees het in deze blog

Annick Vandamme - 9 dec 2019

Mijn zoon is 18j geweest,en woont 14 dagen bij mij en een weekend bij hem. hoeveel alimentatie moet mijn ex eigenlijk in totaal betalen Moet hij meer betalen als ze 18 j zijn geweest?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 dec 2019

  Beste Annick, dat hangt helemaal van jullie situatie en die van je zoon af. Daar is zo in het algemeen niets over te zeggen.

Karoline - 18 dec 2019

Hallo, een aantal jaar geleden zijn er nieuwe afspraken gemaakt dat mijn partner en ik de helft betalen van de schoolkosten en andere kosten van zijn kinderen. Nu komt zijn ex dat ze met terugwerkende de alimentatie wilt ontvangen. Is dit mogelijk? Zo ja hoeveel maanden of jaren. De alimentatie is ooit vastgesteld in een convenant de nieuwe afspraak in een whatsapp gesprek. Gaan er dus vanuit dat dit niet rechsgeldig is. De kinderen zijn nu 19 en 17.

Peter - 18 dec 2019

Mijn zoon is 18 en woont sinds enkele weken bij mij. Ik neem aan dat ik vanaf het moment dat hij bij mij woont de alimentatie niet maar aan zijn moeder hoef te betalen, maar direct aan hem, of wellicht helemaal/deels niet meer, omdat ik nu ook de zorg voor hem heb en de daarbij behorende kosten. Hoe zit dat? Als ik er met hem uitkom qua alimentatie, moet ik dan alsnog naar de rechter? Als hij 18 is heeft zijn moeder hier toch ook helemaal niets meer mee te maken?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 19 dec 2019

  Beste Peter, omdat je zoon 18 is en bij jou woont, kan je rechtstreeks met hem afspraken maken over de alimentatie. Als jullie er samen uitkomen hoef je niet naar de rechter en de moeder hoeft, als zij geen kosten meer voor hem maakt, inderdaad niet in deze afspraken te worden betrokken.

  Peter - 20 dec 2019

  Peter: Dank voor jullie snelle reactie, wordt bijzonder gewaardeerd. Nog één korte vraag: in het convenant is opgenomen dat de alimentatie voor mijn zoon aan zijn moeder wordt overgemaakt. Hij was toen net 17. Ook dit hoeft niet via de rechter gecorrigeerd te worden? Met andere woorden: kan zijn moeder zich niet beroepen op die tekst in het convenant? Oftewel, ik kan handelen zoals jullie gisteren hebben geantwoord, namelijk rechtstreeks met hem afspraken maken buiten zijn moeder om? Alvast opnieuw bedankt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 dec 2019

  Ja Peter, omdat hij 18 is geworden kan dat. Ik zou zijn moeder overigens wel even vooraf informeren dat het bedrag niet meer naar haar wordt overgemaakt.

  Peter - 26 jan 2020

  Dankjewel, het is goed uitgepakt zonder gedoe. Mijn tweede zoon (van 20) woont nog wel bij haar en zij ontvangt nog steeds zijn alimentatie. Daarnaast werkt hij 4-5 dagen in de week, en kan daar blijkbaar regelmatig van uit eten gaan, op vakantie enzovoorts. Zijn alimentatie loopt nog tot oktober 2020, want dan wordt hij 21. Er is géén contact mogelijk met hem, want hij wil mij niet meer zien of spreken, dat vindt hij te confronterend. Erover praten met elkaar, is dus niet mogelijk. Ik wil de alimentatiebetaling naar hem stopzetten en ik heb geen andere keus om dat per brief/email te doen, gezien het feit dat er geen contact mogelijk is. Wat zouden jullie in dit geval adviseren?

H. Harry - 8 jan 2020

Mijn zoon is een tijdje geleden 18 geworden en krijgt nu dus de alimentatie rechtstreeks op zijn eigen rekening gestort. Zijn moeder verwacht nu echter dat hij dit bedrag rechtstreeks weer naar haar overboekt. Ook zijn zakgeld en kleedgeld wordt stopgezet terwijl een aantal vaste kosten (goedkoop telefoonabo, zorgkostenverzekering etc.) wel gewoon doorgaan. Zijn moeder werkt fulltime maar vindt het nodig om te dreigen met rekeningen sturen of in het gekste geval het huis verkopen en mijn zoon daarvan de schuld te geven. Graag verneem ik wat een redelijke oplossing zou zijn voor hem. Hij zit er immers behoorlijk mee, en contact tussen mij en mijn ex is niet mogelijk hierover. Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

roel - 21 jan 2020

Wat ik heel raar vind is dat er in mijn convenant (2009) een hele duidelijke afspraak is opgenomen dat de kinderalimentatie stopt bij een 18 jarige leeftijd en dat er in samenspraak gekeken wordt naar eventuele studie kosten. Waarom hebben de de advocaten destijds niets genoemd over de doorbetaling van de alimentatie tot de leeftijd van 21 ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 jan 2020

  Tja Roel, Dat is voor ons niet te beantwoorden natuurlijk...

Wilma Jansen - 13 feb 2020

Beste Vraagje mijn zoon is 18 geworden. Toen zijn vader en ik gingen scheiden is er op papier gezet dat de alimentatie tot zijn 18de naar mij overgemaakt werd en daarna stopte. Betekent dit dat mijn zoon er dan geen recht op heeft?? Of hoort hij dit gewoon te ontvangen.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 13 feb 2020

  Beste Wilma, je bent als ouder onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt. Als het kind geheel of gedeeltelijk in het eigen onderhoud kan voorzien wordt daar rekening mee gehouden. Jullie kunnen gezamenlijk met je zoon, bespreken of de kinderalimentatie rechtstreeks naar hem wordt overgemaakt, of zolang hij bijvoorbeeld nog bij jou woont, naar jou.

Rob Consemulder - 24 feb 2020

Mijn dochter wordt in november dit jaar 2020 18 jaar en loopt 4 dagen stage voor haar opleiding en krijgt daarvoor een stagevergoeding. Ben ik dan nog verplicht alimentatie voor haar te betalen? Mijn ex. Vrouw is tevens hertrouwd.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 25 feb 2020

  Beste Rob, je bent nog wel verplicht om kinderalimentatie te betalen maar je dochter kan, tijdelijk, voor een deel in haar eigen levensonderhoud voorzien. De inkomsten van je dochter kunnen dus van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. Haar behoefte wordt immers lager. Wil je als ouder de kinderalimentatie wijzigen, dan kan je dat met je eigen kind bespreken. Jouw kind mag hier namelijk zelf over beslissen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het lijkt verstandig om een nieuwe kinderalimentatieberekening te laten maken (kan voor € 49 bij de Alimentatiespecialist). Het feit dat je ex vrouw is hertrouwd kan ook van invloed zijn. Haar partner is immers stiefouder geworden.

Gezina - 20 apr 2020

Mijn dochter is 18 geworden. Ze heeft op dit moment geen contact met haar biologische vader. Ze heeft daar veel problemen mee en is daarvoor in therapie. Haar vader wil gegevens hebben om te bepalen hoeveel alimentatie hij haar moet betalen. Deze heeft ze nu gemaild, maar hij heeft de afgelopen maand haar niks betaald. Mag dat zomaar en mag hij zomaar het bedrag veranderen? Alvast bedankt voor uw reactie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 20 apr 2020

  Beste Gezina, de kinderalimentatie stopt pas als het kind 21 is, tenzij het voor die tijd financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Eigen inkomsten kunnen in mindering worden gebracht. Dus nee, kinderalimentatie kan niet zomaar worden stopgezet (gezien het feit dat hij informatie heeft opgevraagd lijkt dat ook niet de bedoeling), en ja, afhankelijk van eigen inkomsten kan het bedrag veranderen.

  Gezina - 22 apr 2020

  Bedankt voor je reactie. Inmiddels heeft hij toegezegd het bedrag wat hij mij betaalde aan haar te betalen. Ze heeft wel een bijbaantje, dus niet financieel zelfstandig. Ik wist namelijk niet of hij dat zelf zomaar mag bepalen of dat dat via een rechter bepaald wordt.In ieder geval bedankt!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 23 apr 2020

  Graag gedaan!

Maaike - 24 apr 2020

Ik ben nu net 18 jaar en mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder eist dat ik de alimentatie die ik maandelijks gestort krijg van mijn vader gelijk naar haar rekening door stuur. Heb ik het recht om een deel van deze alimentatie voor mezelf op te eisen? Ik woon bij haar, maar studeer al wel. Ik heb een bijbaantje, maar deze levert niet heel veel geld op.

Frank - 15 mei 2020

Mijn zoon wordt binnenkort 18 jaar. Mijn ex heeft voor hem een zorgverzekering afgesloten met als extra jongeren verzekering erbij. Nu wilt mijn ex dat ik de extra kosten met haar deel, terwijl ik de alimentatie blijf overmaken naar haar. We zijn er wel samen uitgekomen, dat de alimentatie naar de moeder wordt overgemaakt i.p.v.. naar mijn zoon. Ben ik verplicht om de extra kosten ook nog eens buiten de alimentatie te betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Ouders hebben beiden de verplichting om tot het 21e levensjaar van hun kinderen bij te dragen in minimaal het levensonderhoud, meestal aan te vullen tot de kosten van het kind behorend bij het (oude) gezins-welvaartsniveau voorafgaand aan de scheiding van de ouders. Of als alternatief tot het niveau van de kosten die behoren bij de WSF-normeringen voor studerenden, eventueel te corrigeren indien kind niet studeert. Een tweede alternatief is dat het kind een overzicht maakt van zijn/haar kosten. Afhankelijk van de wijze waarop de huidige alimentatie is berekend dient wel/niet aanvullend in deze extra kosten te worden bijgedragen.

Remo - 15 mei 2020

Mijn zoon is in februari 18 geworden. Hij woont bij zijn moeder, is gestopt met school (4 scholen in totaal waar hij is weggestuurd omdat hij nooit kwam opdagen) en voor zo ver ik weet werkt hij ook niet, af en toe met zijn opa mee en dat krijgt hij zwart betaald. Hij gebruikt drugs (xtc en cannabis) en sterkte drank. Ik heb 16jr lang keurig alimentatie aan zijn moeder betaald, nu hij 18 is betaal ik het het rechtsreeks aan hem maar ik wil dat hij wat van zijn leven maakt. Of studeren of werken. En stopt met de drugs. Ik wil zijn drugsgebruik niet sponsoren. Wat zijn mijn rechten? Kan ik überhaupt iets eisen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Hierbij de reactie van de Alimentatiespecialist: U kunt in relatie tot de alimentatie niet eisen dat hij gaat werken. Ouders hebben beiden de verplichting om tot het 21e levensjaar van hun kinderen bij te dragen in minimaal het levensonderhoud, meestal aan te vullen tot de kosten van het kind behorend bij het (oude) gezins-welvaartsniveau voorafgaand aan de scheiding van de ouders. Of als alternatief tot het niveau van de kosten die behoren bij de WSF-normeringen voor studerenden, eventueel te corrigeren indien kind niet studeert. Een tweede alternatief is dat het kind een overzicht maakt van zijn/haar kosten. Nadat de kosten van het kind zijn vastgesteld worden deze kosten op basis van de draagkrachtverhouding tussen alle onderhoudsplichtigen verdeeld. De jongmeerderjarige behoeft niet te gaan werken om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Soms kan wel rekening gehouden worden met eigen inkomsten van de jongmeerderjarige indien jongmeerderjarige niet studeert.

dennis - 18 mei 2020

Dag, Mijn vriendin krijgt dit van haar ex. over verandering van de alimentatie nu hij 18 is geworden. Klopt dit? In vervolg op het gesprek over de alimentatie heb ik onder andere navraag gedaan over de alimentatie voor .... nu hij 18 is. In het echtscheidingsconvenant had ik nl. ook gelezen dat de schoolkosten tot 18 jaar zijn opgenomen in het bedrag van de alimentatie, wat voor mij betekent dat we het daarna opnieuw dienen te bepalen rekening houdend met de gekozen opleiding. Uit onderstaande mail blijkt dan ook dat dit dient te gebeuren (verhaal van zijn advocaat). De uitkomsten van de berekening wil ik gezamenlijk bespreken, niet dat advocaten dat onderling moeten gaan doen en dat je daar kosten voor moet maken. Het is ook toegestaan/mogelijk om onderling andere afspraken te maken over de alimentatie, ook als er al eerder een beschikking door de rechtbank is afgegeven. Het hoeft allemaal dus niet ingewikkeld te zijn. En mochten we er onderling niet uitkomen dan kunnen we altijd nog een gezamenlijke mediator zoeken/inschakelen, waarvan ik denk dat dit niet nodig zal zijn. Is dit waar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Ja, dat klopt.

Ceromi - 20 mei 2020

MIjn dochter wordt in juli 18 jaar en wil de alimentatie zelf ontvangen. Ze woont volledig bij mij. Kan ik haar om kostgeld vragen en zo ja wat is een reëel bedrag? Ik maak uiteindelijk wel kosten voor voeding, wassen, etc.

Sammie - 20 mei 2020

Mijn dochter word 6 juni 21, miet haaf vader dan gewoon nog volledig betalen voor de alimentatie of maar voor een week?

Bart - 15 jun 2020

Mijn zoon wordt 1 juli 18 jaar. Ik maak dan de alimentatie over naar hem, hetzelfde bedrag dat zijn moeder eerst kreeg, prima. Hij woont 50/50 Maar moet zijn moeder ook voor hem betalen? Het kleedgeld dat hij van haar kreeg daar stopt ze mee, ze betaald eten onderdak enz. dat gebruikt ze als argument, hij zit hier mee in zijn maag, zijn de argumenten van zijn moeder geldig? Mag hij meer verwachten van haar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Het antwoord van de alimentatiespecialist.nl: Beide ouders dienen in verhouding van ieders draagkracht bij de te dragen in kosten zoon. Nadat de kosten van de zoon zijn bepaald (op basis van oud welvaartsniveau of gerelateerd aan huidige studie) worden deze kosten dus verdeeld. Vervolgens wordt hetgeen reeds in natura wordt betaald ((eten onderdak tijdens verblijf bijvoorbeeld) van dit aandeel afgehaald, Hetgeen resteert is de te betalen bijdrage (kinderalimentatie).

Ans - 15 jun 2020

Mijn stiefzoon word 7 februari 2021 21 jaar....moet ik dan de hele maand februari nog alimentatie overmaken? Vast bedankt.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 jun 2020

  Als stiefouder ben je mede- verantwoordelijk voor het onderhoud van je (stief)kind totdat hij/zij de leeftijd van 21 jaar bereikt. Dat is dus op 7 februari. Je bent dus alimentatieplichtig tot 7 februari.

Debby - 18 jun 2020

Mijn dochter wordt volgende week 18. Mijn ex heeft al 7 jaar geen enkel contact meer met haar en nu wil hij perse de alimentatie op haar rekening laten storten ipv op mijn rekening. We zijn hiermee akkoord gegaan. Zij stort het gewoon door naar mij. Zolang ze thuis woont is de alimentatie voor mij, gaat ze het huis uit dan heb ik geen onkosten meer en is de alimentatie voor haar. Dit is iets wat mijn dochter en ik overeengekomen zijn. Mijn ex begint haar nu te stalken en appen dat zij 'verplichtingen' heeft en dat hij daar 1 op 1 met haar over wil praten. Ze heeft hem al vertelt dat ze een tussenjaar heeft en gaat reizen en dat ze daarna gaat studeren. Dat is toch alles dat hij moet weten? Mijn vraag: Heeft zij verplichtingen naar hem toe?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 jun 2020

  Hallo Debby, hierbij de reactie van de Alimentatiespecialist:Jouw dochter heeft tot 21e jaar geen verdere verplichtingen met betrekking tot het kunnen ontvangen van de kinderalimentatie. Hoewel communicatie altijd aan te raden is. Uitzonderingen; ‘’wanneer sprake is van zodanig kwetsend gedrag van het kind naar de onderhoudsplichtige ouder, dat betaling van een onderhoudsbijdrage in redelijkheid niet of niet ten volle van die ouder kan worden gevergd.’’ Daar lijkt hier geen sprake van te zijn.

Dennis - 1 jul 2020

Mijn zoon word 5 augustus 18 jaar en heeft een Fulltime baan. Woont nu nog bij moeder maar gaat als hij 18 is op zich zelf wonen. Moet ik nog alimentatie betalen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 2 jul 2020

  Ondanks dat een kind bij de leeftijd van 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk wordt, stopt de kinderalimentatie niet automatisch. Kinderalimentatie stopt pas als het kind 21 jaar wordt. Het is mogelijk dat de alimentatie voor deze leeftijd stopt, namelijk als het kind financieel zelfstandig is of een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Dus wanneer je zoon een baan heeft met minimaal het minimum jeugdloon, en financieel zelfstandig is kun je stoppen met het betalen van kinderalimentatie. Wanneer hij voor zijn 21e zijn baan verliest, blijf je verantwoordelijk voor hem.

Ronald - 8 jul 2020

Goedenavond, Mijn dochter woont bij mij, ze wordt in september 18, tot op heden heb ik alle kosten voor haar voor mijn rekening genomen, tevens toegezegd nadat ze aan mij is toegewezen die de rechter. Kan ik nu verlangen van mijn ex dat ze bijdraagt in kosten nadat ze 18 is? Of moet dit in draagkracht via een nieuwe alimentatie berekening? Alvast bedankt voor het eventuele antwoord

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 9 jul 2020

  Beste Ronald, hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl: Als ouders zijn en blijven jullie allebei op financieel vlak verantwoordelijk voor jullie dochter tot zij 21 jaar oud is. Als zij bij jou woont, draag jij eigenlijk automatisch jouw steentje bij. De ex heeft geen kosten en zal dus een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Hebben jullie al een alimentatiebedrag afgesproken en wordt dit nu aan jou overgemaakt, dan mag de ex dit straks rechtstreeks aan de dochter overmaken. Zijn er nog geen afspraken gemaakt over de alimentatie, dan is het aan de dochter om dit met moeder te gaan regelen. Omdat zij 18 is, ben jij hier geen partij meer in. Lukt het haar niet om onderling afspraken te maken met haar moeder, dan kan de alimentatie geregeld worden via een advocaat en de rechter. Heb je hier verdere vragen over of wil jouw dochter hulp bij het regelen van de alimentatie, dan mag je altijd even contact opnemen voor gratis advies. https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html

m - 14 jul 2020

vraagje ik heb een uitkering en de alimentatie werd daar altijd van ingehouden nu is mijn dochter 18geweest en wil mijn ex het op haar eigen rekening storten zei woont nog thuis en studeert hoe werkt dat dan voor mij houden ze dat bedrag dan nog steeds bij mij in of hoor ik dat aangevuld te krijgen?

Linda bakker - 8 sep 2020

Zoon van 18 werkt niet (omdat hij door zijn beperking niet kan zegt hij maar dat is niet waar) hij gaat niet naar school en woont bij moeder thuis wat moet ik dan nog betalen. Hij ontvangt zorgtoeslag en naar mijn weten een wajong uitkering. ik hoor graag

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 sep 2020

  Beste Linda, hierbij de reactie van Alimentatiewijzer.nl Je wilt graag weten of je nog alimentatie aan de 18-jarige zoon moet betalen, terwijl hij niet naar school gaat en niet werkt. Dit is een lastige kwestie. In principe zou je kunnen zeggen dat een 18-jarige die niet naar school gaat in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, maar in dit geval ligt dat iets moeilijker. Het feit dat hij een Wajong uitkering krijgt geeft wel aan dat dit geen gewone situatie is. Misschien is het slim om eens met hem om tafel te gaan. Bekijk samen wat erin komt en wat eruit gaat. Misschien kunnen jullie zo samen een ander bedrag bepalen. Het staat jullie vrij om samen nieuwe afspraken te maken.

Linda - 21 sep 2020

Mijn kind is 18jaar geworden in aug en haar vader betaald bijna niets. Nu weet ik dat als ze alimentatie wil aanvragen ze moet rechten tegen haar vader.dit durft ze niet Is er een andere mogelijkheid?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 22 sep 2020

  Hi Linda, hierbij het antwoord van Aimentatiewijzer.nl: In dit geval gaat het om jouw dochter van 18. Zij zou graag meer alimentatie willen ontvangen en jij wil graag weten op welke manier dit geregeld kan worden. Doordat jouw dochter 18 is, zal zij dit inderdaad zelf moeten graag regelen. Dit kan op twee manieren. Ten eerste in goed overleg. Het staat jouw dochter vrij om samen met haar vader om tafel te gaan en op die manier een nieuw bedrag af te spreken. Mocht dit een optie zijn en lukt het haar om een nieuwe afspraak te maken, dan is het wel belangrijk om dit even goed op papier te zetten en samen te ondertekenen. Is goed overleg geen optie omdat er bijvoorbeeld geen contact meer is tussen dochter en vader, dan kan de alimentatie alleen veranderd worden via een advocaat en de rechter. Dit betekent dus uiteindelijk dat jouw dochter dan in de rechtszaal tegenover haar vader staat. Best heftig. Toch kan het wel goed zijn om dit te doen als het nodig is. De alimentatie loopt immers nog tot zij 21 is. Doordat de dochter waarschijnlijk nog studeert, komt zij in aanmerking voor een pro-deo advocaat. Het hoeft dus niet veel te kosten. Mocht zij hier inderdaad actie op willen nemen, dan mag zij altijd even contact met ons opnemen. Wij kunnen haar eventueel in contact brengen met een goede pro-deo advocaat die haar hierbij kan helpen. Dit kan het best via: https://www.alimentatiewijzer.nl/advies-aanvraag-alimentatie.html. Natuurlijk kan zij met verdere vragen ook altijd bij ons terecht.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


8 − zeven =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Roos komt in haar praktijk heel vaak de vraag tegen: “Hoe kom ik over mijn ex heen? Het is heel normaal dat je in je leven telkens weer herinnerd wordt aan die ene persoon waar je lang je leven mee hebt gedeeld. En dat je dat juist níet wil. Los komen van je ex klinkt Lees verder > hoe kom ik over mijn ex heen
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.